Skip to main content

Full text of "Bibliotheca Hagiographica Orientalis"

See other formats


Bibliotheca hagiographica orientalis. 

[Beyrouth (Syrie) Imprimerie catholique] 1910. 

http : //hdl . handle . net/2027/mdp . 39015036651027 HathiTrust 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

§1 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■- _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

<L> . 

_ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

ft _! 

cu - 

o q- 
www.hathitrust.org 

Public Domain in the United States, 
Google-digitized 

http://www.hathitrust.Org/access_use#pd-us-google This work is deemed to be in the public domain 
in the United States of America. It may not be 
in the public domain in other countries. Copies 
are provided as a preservation service. Particularly 
outside of the United States, persons receiving 
copies should make appropriate efforts to determine 
the copyright status of the work in their country 
and use the work accordingly. It is possible that 
heirs or the estate of the authors of individual 
portions of the work, such as illustrations, assert 
copyrights over these portions. Depending on 
the nature of subsequent use that is made, additional 
rights may need to be obtained independently 
of anything we can address. The digital images 
and OCR of this work were produced by Google, 
Inc. (indicated by a watermark on each page in 
the PageTurner). Google requests that the images 
and OCR not be re-hosted, redistributed or used 
commercially. The images are provided for educational, 
scholarly, non-commercial purposes. STJBSIDIA HAGIOGRAPHICA. lO. BIBL10THEGA HAGIOGRAPHICA ORIMTALIS 


^ CD 

{J u =5 O 
<L> . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 ^ 

CD 3 
O Q- EDIDERUNT SOGII BOLLANDIANI BRUXELLIS 5 "° 

APDD EDUORES 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU 22, Boulevard Saint-Michel 1910 I Dicili.«l by G00gle Original from |S uignittw ojr -fcjwuxM- UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ ^ "e n . .. .. (~*rtrvnL- Original from 

I S Digitized by v^uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- PRAEFATIO 


^ CD 

{J u £ Z) 


o3 ^ 

CD 3 
O Q- Aperientibus hunc libellum ante omnia persuasum esse cupimus nc 
ab eo multa requirant quae eius inscriptio et argumentum vidcntur pol- 
liceri. Praeter populos enim quorum linguae suos thesauros hue contu- 
lerunt, aliae Orientis christiani gentes scripta monumenta reliquerunt, 
quae fortasse, progredientibus studiis, ab hagiographis aliquando ex- 
plorari oportebit, etsi nunc tantae operac pretium non ostendunt. Nostro 
tamen nee consilio nee voluntate accidit ut Hiberorum nobilissimae litte- 
rae excluderentur ab opere, in quo locum obtinet longe ab antiquae ec- 
clesiae consuetudine remotiorum Acthiopum barbaries. Nequc illas abesse 
sineremus, si ear urn collectio aliqua informari posset sine multorum 
librorum subsidio, qui procul trans Portas Caspias in angulis bibliothe- 
carum invisitatis hodie delitescunt. Quos qua via assequi possimus, 
docebit dies. Certe muneri nostro non ante satisfactum esse putabimus, 
quam huic opusculo tarn necessarium complementum accesserit. Interim 
tamen, ne moram infinitam eamdemque inutilem traUeremus, istud 
prorsus intermittendum fuit. 

Neque in finibus angastioribus, quibus hoce nostrum studium prae- 
senti necessitate conclusum est, omnium sive votis sive exspectationi id 
responsurum esse confidimus. Ft cum fieri possit ut nonnulli in hunc 
librum incidant qui Bibliothecam hagiographicam graecam et Bi- 
bliothecam hagiographicam latinam manibus terere non soleant, hi 
se moneri patiantur nobis nullo pacto propositum fuisse ut fontium 
historicorum locos omnes indicaremus qui ad sanctorum memoriam ali- . 
quo modo pertinent, sed in solis monumentis quae disciplinae nostrae 
proprio vocabulo « hagiographica » dicuntur, hanc inquisitionem ver- 
\ satam esse. Quod ipsum genus latius ctiam quandoque . patet quam hoc 
A loco acceptum fuit. Exstant enim de Cruce Scrvatoris, de B. V. Maria, 
de Sanctis viris ac feminis qui in sacris libris inducuntur, laudationes^ 

£ tn 

■c "o 


I dum by Google ' 0ri 9 inalfrom / I S uiguizea uy xjwgn. UNIVERSITY OF MICHIGAN VI PRAEFATIO 

comment arii , disputationes exegeticae, aliaeque generis eiusdem oratio- 
nes ; quas, qui umbram aliquam historiae ex Us captare volet, partim 
amandabit partim admittet ; qui nihil utile a se praetermitti patitur, 
in suis tabulis omnes promiscue conscribendas putabit. Neutra via nobis 
omnino placuit, et quern in hac parte modum tenere praestet, expe- 
rientia et peritorum sententiis nos doctum iri speramus. In praesentia 
vero expositiones theologicae vel paraeneticae, quae istic passim occur- 
rent, a lectore benevolo quasi praeter exspectationem inventae accipiun- 
tur. 

Ad rem hagiograpkicam aliquo modo pertinent etiam fabulae spu- 
ria* de patriarchis, de prophetis, de magis, aliisve personis historiae 
sacrae. Quos tamen libellos si dedita opera nos colligere profiteremur, 
aegre prohiberi poterat quominus, assimili assimile secum trahente, 
apocalypses, testamehta, paralipomena, evangelia et universa utriusque 
foederis apocrypha colluvies aditum hue sibi perrumperet. Genus igitur 
ipsum omnino exclusum fuit, ex eo tamen narrationes aliquot exceptae, 
quae olim usu liturgico celebratae sunt, vel nexu quopiam artiori con- 
tinents cum scriptis quae vere et proprie sunt hagiographica. Cetera, 
si importune hinc abesse videbuntur, postea supplere non omittemus. 

De synaxariis maxima occurrit difficultas. Haec enim apud Orien- 
tates non solum contractioribus elogiis constare solent, ut plerumque fit 
in graeca ecclesia, sed interdum Vitas integras referunt aut historias 
nihilo breviores Us quae seorsum editae sunt. Has si admiseris, difficile 
erit modum statuere in quo consistas, nisi fortasse certum numerum 
versuum, quern primum collibuerit, praefinias infra quern narratiun- 
culae breviores praetermitti possint, non secus ac mentiones martyro- 
logicae. Neque multo clarius cernitur quomodo indicare praestet ista 
elogia, quae in synaxariorum stilo ad praescriptum quemque diem 
translaticia veluti formula annectuntur. Dubitationem tamen interim 
sustulit praesens rerum condicio. Vix enim aethiopicum synaxarium 
recludi coeptum est ; copto-arabici non amplius dimidia pars lucem 
vidit ; armeniae recensionis antiquioris editio nova paratur (1), qua 
sola deinceps plerique utentur, cum pristina non nisi paucissimis nota 
sit. Nihil igitur in hac parte praestari nunc poterat, quod non bre- 
vissimo tempore obsolescent. Itaque, synaxariis omnibus generatim ex- 

O '-M 

CD 5 1 
u ~o 

(1) Huius, absoluto iamiam opere nostro, fasciculus primus nnperri- 
me prodiit : G. Bayan, opera m conferente Maximiliano principe Saxoniae, 
Le synaxalre armtnien de Ter Israel, I. Mots de Navasard, Patrologia 
oribntalis, t. V, faso. 3 (1910). ■o ^ CD 
{J u Z) CD 

C 

2 z 

a) 2 

£ tn 

■c "o 

Q_ CD 

@1 

CD => 

-Q a> cd x 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN PRAEFATIO VII 

clusis, ex armenio Quij U Jiuunt-[tg f quod pridem exstabat, solas orationes 
retinuimus quas non nisi in paucis exemplaribus legi comperimus, et 
quae vcl scorsumin codicibus reperiuntur, vel in ipsa istius corporis 
compagine suam unitatem retinent, qualia sunt laudationes, narratio- 
nes, commentarii certo cuidam viro vel auctori ascripta. 

Eodem favente iudicio, receptae sunt historiae nonnullae, quas 
inverecundi sive librarii sive expilatores interpolatis operibus assuerunt. 
Neque severius excludendos esse putavimus commentariolos quosdam 
qui casu magis quam suapte natura amplioribus scriptis inserti sunt. 
Carmina etiam aliquot istuc irrepserunt, quae fortasse censor acerbus 
abire iuberet. Nam inter narrationes metricas, quae ad rem nostram 
pertinent, et cantica vel hymnos qui non pertinent, non adeo perspi- 
cuum discrimen intercedit, maxime apud Syros, ut non interdum ultro 
citroque delectus fluctuare possit. 

Certiores contra rerum fines obstiterunt quominus admitterentur 
narrationes, quae sanctorum quidem memoriam persequuntur, nullo 
tamen iure haberentur ut hagiographicae, quales sunt Mohammadano- 
rum fabulae de VII Dormientibus Ephesinis, de Zacharia, de Georgio, 
de Barlaam et Ioasaph, eorundemque commentationes de Apostolis, de 
martyribus Homeritis, et si quae aliae. 

Alia non pauca hie fortasse nonnulli frustra quaerent, quae non ne- 
glecta sed exclusa sunt, quod erant anno Christ i MD posterior a .Is enim 
annus in quo Bibliothecae hagiographicae graeca et latina consistunt, 
huius etiam orientalis ambitum terminat. Quae tamen temporis meta si 
superstitiose observaretur, ambiguo plane iure non pauca, Aethiopum 
praesertim, documenta hie recensita viderentur. Neque in singulorum 
libellorum aetate definienda, nullis satis evidentibus indiciis, dubitandi 
finis umquam factus esset. Haec igitur regula adhibita est, ut scripta 
quae saeculo XV° quoquo modo anterior a videri possent, prorsus omnia 
conscribercntur. Quin adeo versiones quasdam operum antiquiorum, 
etsi anno MD aliquanto posteriores erant, pro re nata omitti non 
posse existimavimus. 

Hae quidem in definienda huius voluminis materia praecipuae 
difficultaies occurrebant. Ubi vero eadem disponenda et concinnanda 
fuit, diversae vel contrariae necessitates exortae sunt, quas una compo- 
nere non licebat. Nominum formam, in qua ipsiusoperis ordo nitebatur, 
plerumque eligere, non raro etiam fingere oportuit. In quibus sive 

interpretandis sive transcribendis, cum nulla regula se offerret omnibus 

"S ^ 

C w 

o £ 
a) {B 
£ tn 

-Q a; 

a> ^ 
E ~ 

H Dicil iM d by G00gle Original from 


{J u Z) -a I S uigwzM oy ^.^v^iv UNIVERSITY OF MICHIGAN CD 3 
{J Q_ 

=) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

0) ^ VIII PRAEFATIO 

partibus idonea, haec duo velut instituta nobis praeluxeruni : primum 
ut ista Bibliotheca its etiam aliquo modo pervia esset, qui in orientalium 
litterarum vepribus pervagari non assueverint ; alterum ut rerum 
perspicuitas multiformi sonorum veritati anteponeretur, neque idem 
sanctus tot personas videretur induere quot fuisset Unguis celebratus 
vel nominatus. Quotiens igitur barbari nominis interpretationem in 
litteris graecis vel latinis usitatam repperimus, hae indubitanter usi 
sumus, quantumvis a nativa appellationc discrepare cerneretur. Eius- 
modi sunt : Abdas, Acepsimas, Aeithalas, Narses, Onuphrius, Pe- 
sunthius, Sarbelius, Sapor, Sinuthius, aliaque id genus vocabula, 
quae interdum Us ipsis opportune commemorantur, qui genuinam eo- 
rundem formam oculis noverint vel auribus. Nee diffitemur nos com- 
muni utilitati multo libentius servire, quam eorum eruditioni subabsur- 
dae, si qui kodie ex ea schola supersint, qui graece indocti Christianas 
litteras Orientis attingere non vereantur. Ubi vero priscorum interpre- 
tum nobis deerat auctoritus, vel ad sanctum aliquem transferre dubita- 
bamus graecanicum nomen quo cognominis quispiam eius parum 
eleganter appellatus fuisset, pcregrinum vocabulum latinis litteris 
utcumque expressimus. Bis ut contenti essemus commoditas typographi 
nos coegit non admodum reluct antes. Quern enim morem in nominibus 
barbaris transferendis, classici scriptores communiter tenuerunt, eun- 
dem, cum res pressiorem accurationem non ferat, nos minimepiget imi- 
tari. Ceterum nomina quae consimilibus elementis exprimi non potue- 
runt , ad calcem libelli, in proprio indice, nativa forma descripta sunt. 

Eadem fere causa nos permovit ut sanctorum etiam orientalium, 
qui in ecclesia graeca culti fuerunt, festum indicaremus ex calendario 
graeco. Profecto, si commode addi posset, quis cuique sancto in ecclesiis 
orientalibus dies sacratus sit, socordiae foret id omittere. Verum qui 
labor em istum ingressus fucrit, brevi experietur se molestiam suscepisse 
maximam eandemque fallacia plenam, cum non ita raro acciderit 
ut ipsi Orientates suorum martyrum memoriam e Graecorum fastis re- 
petierint et cum istorum commemorationes turn alia festa ex eodem 
fonte traducta, per quam licenter die et mense moverint. Sanctis vero 
indigenis, quos reliqua ecclesia ignoravit, festum hie assignavimus 
eo die, quo in sua quisque patria coluntur. Caveat tamen lector ne istos 
omnes ilico amandandos putet ad eos greges inter quos eminent Diosco- 
rus, Severus Antiochensis, Jacobus Baradaeus, Iacobus Sarugensis 7 
aliique hagiographici huiusce receptaculi hospites et inquilini. CD 3 
{J Q_ I DUI»d by G00gle Original from |S uignittw ojr -fcjwuxM- UNIVERSITY OF MICHIGAN PRAEFATIO IX 

Necdum excusandi finis. Nempe documenta quae ad nomen cuius- 
que sancii allata sunt, eo ordine collocari oportebat ut antiquissimum 
quodque ceteris antecederet. Id quidem in nonnidlis pracstitum est, in 
aliis utcumque tentatum, in midtis penitus omissum. Maiori diligen- 
tiae nee res nee tempus faverunt. Etenim praeter quarn quod litterarum 
orientalium partes multae ratione et via nondum exploratae fuerunt, 
librorum editiones quae ad nostrum opus necessariae erant, nusquam 
una collectas. repperimus, sed quandoque unam Londinii, Vindobonae 
alteram, Constantinopoli tertiam, quartam Beryti nacti sumus. Ncque 
semper una cum libro quern diu et frustr*a quaesieramus, etiam legendi 
otium necopinato se tandem obtulit. lstae igitur difficultates effecerunt 
ut, ducente fortuna magis quam iudicio, ordo saepe statueretur quern 
futura studia et nostra et aliena multis partibus innovabunt. 

Interim, quo facilius conferri possent non modo armenia cum ar- 
meniis, coptica cum copticis, syriaca cum syriacis et ita porro, sed etiam 
variarum linguarum exempla inter se et cum graecis a quibus magnam 
partem manarunt, initia et clausulas cuiusque documenti latius etiam 
exscripsimus quam fieri solet. Plerumque omissis formulis quae prima 
verba subsequuntur vel extrema proxime antecedunt, paulo remotius lo- 
cutionem aliquam notabilem repetivimus,quae instar signi cuiusdam con- 
spicui esse posset. Arte eadem alia causa nos uti iussit in Aethiopum com- 
ments, qui praefandi et perorandi finem iterum et saepius videntur facere 
antequam eos inania verba tandem deficiunt. In copticis libris, qui raro 
non aliquot pagellas, primas potissimum et ultimas amiserunt, extre- 
ma descripsimus, quae non admodum procul ab initio vel fine ipsius 
orationis distare videbantur. Quod autem passim indicata sunt aegyp- 
tiorum operum fragmenta penitus detrita ac rudera potius quam 

u 

monumenta, id legitimae peritorum opinioni datum est. Nisi enim ab 
eiusmodi reliquiis aliquid utilitatis speratur, nequiquam laborant sum- 
mae eruditionis viri qui easdem tanta cum diligentia colligunt suisque 

commentariis illustrant. 

■ 

Editiones, quantum fieri potuit, notavimus omnes. Nondum enim 
in litteris Orientis christiani tarn beata condicione vivitur ut quantula- 
cumque subsidia fastidire liceat. Ft cum istae philologorum disciplinam 
per diu contempserint vel inscite adhibuerint, providendum fuit ut CL Z) T3 ectyporum vitiis aliqua ratione occurreretur. Itaque in locis afferendis, 
variae lectiones plerumque insertae fuerunt ; verba quae in omnibus 
exemplis non leguntur, uncis inclusa ; quandoque etiam genuina scriptio 

=5 O coniectando restituta. Attamen menda evidentiora, praesertim quae 

CD 
■*-> 
fU 

II o £ 

a) {B 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

CD => 
-Q CD 

CD ^ o3 .y 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
u *' ^£" UNIVERSITY OF MICHIGAN f 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ X PRAEFATIO 

typothetarum errore accidisse videbantur, tacite ut plurimum correxi- 
mus : quae ut studiose ac sincere nos referre profiteremur — quod 
nonnulli fieri malunt ac iubent — certiores nos esse oportebat sive li- 
brariorum, sive editorum erratis nostras neglegentias non annume- 
ratum iri. 

Quippe id ultimum exponere liceat. Nee labore nee diligentia nos- 
tra praestari potuit ut tarn procul sine multis naevis ac maculis ede- 
retur liber qui plurium oculis et praesentissima cura indigebat. Peiora 
etiam Hit fata imminebant, nisi adfuisset moderatorum egregii Typo- 
graphy Catholici Berytensis peritissima sedulitas, in primisque offi- 
ciosum studium R. P. Aloysii Ckeikho, magistri nostri, qui nos, ut 
solet omnes, eximia sua eruditione iuvare semper paratus fuit. Grato 
et memori animo hie nominatos quoque volumus RR. PP. Mechitharistas 
Vindobonenses, qui nobis locupletissimam suam bibliothecam liberaliter 
aperuerunty viamque in his thesauris quaerentibus duces benevolentissi- 
mos se non semel exhibuerunt. 

ffaec praefati, libellum mole exilem, aspectu horridum, difficultati- 
bus multo etiam horridiorem, eorum indulgentiae committimus, ad 
quorum utilitatem multo labore paratus est. Qui, dum eius subsidio in 
propriis quisque studiis raro se egere sentient, ad finitimam tamen 
provinciam cursim explorandam ilium non plane incommodum fortasse 
reperient. 

P. PEETERS. 

Bruxellis, dominica in Albis, III non. apriles, A. D. MCMX. CD 3 
{J Q_ I DUI»d by G00gk Original from |S uy^uuxn. UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

o. CD 5 1 

"-' o 

=5 O c 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ o3 ^ 

CD 3 
O Q- LIBRI SAEPIUS ALLATI. Academie. Vid. Bulletin ; — Memoir es. 
Accademia. Vid. Atti ; — Memorie. 

Act. SS. = Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur... colle- 
git Joannes Bollandus, cet., t. Ill Novembris, Bruxellis, 1910, 
in-fol. 

Adjarian. Vid. Manandian. 

L. Alishan (CLl>CJVii)> Eclogarii ex Armeniae historiis — 

Z^uatUiUiUMtnnt-tT I u^UMtndfi^o Itl. ti(u*snt/?n_fj ftij/tn j^tgajng X DoCUHienta his- 

torica armenia. Armeniae historici et historiae. Pars altera : 
<*\wuiiTni-p-fi*3bp Z,u>j»gt 3 torn., Venetiis, 1901, in-12°. — Totius ope- 
ris editio maior in-fol., ibid., 1901. E. Amelineau, Monuments pour servir d Vhistoire de VEgypte 
chretienne, Memoires publies par les memf.res de la Mission ar- 
cheologique francaise au Caire, t. IV (Paris, 1888), in-4°, 

I— LO 

^ I/) , 

E. Amelineau, {Monuments pour servir d Vhistoire de VEgypte 
chritienne au IV* siecle.) Histoire de saint Pakhdme et de ses commu- 
nautts, Annales du Musee Guimet, t. XVII (Paris, 1889), in-4°. 

ID to 

Anal. Boll. = Analecta Bollandiana. Bruxellis, t. I (1882) — 
t. XXIX (1910). 

Wpusftujttii Ararat = j^ptupuMut luJuiu^-ft^^ ^fo%u»^tu% f pu*ffnjuiLtu% t 

u(muu,JL*%um%... : Ararat, commentarius menstruus de re religiosa, 
morali, historica... ; postea vero Xlc-'C""" ^^^foitm^Muh mt/uu*i£fi[i 
^tujptuu^lFutiu^u/ii uif&nn-ni y. \%£Jfruib-%fci Ararat, commentarius mens- 
truus publicus S. Sedis patriarchalis S. Edjmiadsin. Valarsapat, 
t. I (1878) — t. XXIV (1901), in-4° ; t. XXV (1902) — t. XXXIII 
(1910), in-8°. 

Assemani, Acta martyr, or. — Steph. Ev. Assemanus, HofSm 
\+*tx*o I^Jlipo t*!**a If &** , Acta sanctorum martyrum orientalium et 
Occident alium. Pars I. Romae, 1748, in-fol. I DUI»d by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN XII 

Assemani, Acta martyr, occ. = eiusdem operis pars II. Romae, 
1748, in-fol. 

Assemani, Biblioth. or. = Ios. Sim. Assemanus, Bibliotheca 
orientalis Clementino-Vaticana. 3 tomi, Romae, 1719-1728, in-fol. 

Assemani, Bibliothecae Vaticanae catalogus. = Steph. Ev. Asse- 
manus et Ios, Sim. Assemanus, Bibliothecae apostolicae Vaticanae 
codicum manuscriptorum catalogue. 3 tomi, Romae, 1756-1759, 
in-fol. 

Atti Accad. dei Lincei = Atti delta R. Accademia dei Lincci. 
Roma, ser. 3a, Memorie, 1. 1 (1871)— t. XIII (1884) ; ser. 4a, Memo- 
rie, t. I (1884) — t. X (1892), Rendiconti, t. I (1884) — t. VIII 
(1891); ser. 5a, Memorie, t. I (1893)— t. XIV (1909), Rendiconti, 
1. 1 (1892) — t. XVIII (1909). 

I. B. Aucher, Sanctorum Acta pleniora = \T* IH^M/PblVu' 

\jtiuhtuuiutp tjtunp £rt_ duu»iuMp.uiliiia^i3~nutt uttptitt npp ft suit ft ^h't' tnobtu*- 

ijmijf* kfykqLrgi-iy ^*ujiuutntu*i,Liujt) : Plena descriptio vitae et confessio- 
nis sanctorum qui exstant in veteri calendario ecclesiae Armenio- 
rum. T. I-X, XII (Venetiis, 1810-1813), in-12° ; t. XI, \pn^u 
\JiuM![iuutu*p i/wpnutj... i Supplementum (1814). 

Eiusdem operis editio altera, omissis annotationibus. Venetiis, 
1810, in-fol. 

f**iuqtfu$dl;ui : Poly hiS OOr. = fi-iutji/tutf^tu y optuajtp jLtstulnuii) ut%tntr*- 

muffis/ii hu l .,uitt»u(,p U ,l l tui.t Pazmavep (Polyhistor), ephemeris physica, 
domestica, philologica ; deinde autem fWyyZu^tiy uMiTutu^fo : Bazma- 
vep, commentarius menstruus. T I (Venetiis, 1843) — t. LXVIII 
(Venetiis, 1910). 

P. Bedjan, Acta martyr, et sanctor. = |*Z**jo|o )?$**? \*Z± , Acta 
martyrum et sanctorum. 7 tomi, Parisiis, 1890-1897,* in-8°. Tom. VII 
= |L&3fr U**)& , Paradisus Patrum. 

|_ LO 

Bessarione, pubblicazione periodica di studi orient ali. Roma, 
t. I (1896) — t. IX (1901) ; ser. 2a, t. I (1900-1901) — t. VII 
(1909). 

Bibliotheca armenia = [L. Alishan, MJhCJQV|» W"4'^np A a f/i tu - 
biuttp : Libri armenii. 22 fasc, Venetiis, 1853-1861, in-32°. 

i— I £ 

E. A. Wallis Budge, The Contending^ of the Apostles — ao Kdi 

dm a 1JW1 s thtPCf^ ss The Contendings of the Apostles, being the 

Histories of the Lives and Martyrdoms and Deaths of the twelves 
Apostles and Evangelists. Vol. I. The Ethiopic Text. London, 1899, 
in-8°. 

C N ■o O '■>-> 

-M 

0) 

u 

c E. A. Wallis Budge, The Book of Paradise = Lady Meux Ma- 
nuscript N° 6. The Book of Paradise bzing the Histories and Sayings of the Monks and Ascetics of the Egyptian Desert by Palladius y Hiero- 
nymus and others. 2 vol., London, 1904, in-8°. 

C w 
O £ 

£ tn 

■c "O 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

M Dinili.ed by G00gle Original from I S u.guizea uy xjwgn. UNIVERSITY OF MICHIGAN V ii 

<= .Q 

01 = 

O a. xm 

Bulletin Acad, de St.-Petersbourg = Bulletin de VAcademie 
impenalc des sciences de St.-Petersbourg, t. I (1856) — t. XXX Q890V 

noS' 1 ^-*-™ (1907); V s^. t. \ (1908) J t. Ill 
^lyiO). — Via. Melanges asiatiques ; — Memoires. 

„~Ji 9 Clugnet, Bibliotheque hagiographique orientate. Paris, fasc. I 
(1901) — fasc. VIII (1905), in-8°. 

Co?y?. &?r. Cftrto . Or. = Corpus scriptorum christianorum orien- 
talium, curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra 
de Vaux. Paris, 1903 et seq. in-8°. 

W. E. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British 
Museum. London, 1905, in-4°. 

W. Cureton, Ancient Syriac Documents relative to the earliest 
Establishment of Christianity in Edessa and the neighbouring Coun- 
tries. London, 1864, in-4\ (Text, gyp., p. isu*-/ ). 

W. Cureton, History of the Martyrs in Palestine, by Eusebius, 
Bishop of Caesarea. London, 1861, in-8°. (Text, syp., p. ta_j - / ). 
— Eniendationes apud Bp. Violet, Die palaestinischen Maertyrer des 
Eusebius von Caesarea y Texte und Untersuchungen zur Geschichte 
der altchristlichen Literatur, t. XIV, 2. Leipzig, 1896. 

J. Dashian (SUCJ?lVb), 8"S7»f $«uWi' U nwttr u^ Jlu„,L%u,^ 
t'"V w ' h b % WfrbP''"e lF m% d f, i\J,k%%u. f Catalog der armenischen Hand- 
schriftcn in der Mechitharisten-Bibliothek zu Wien. Wien, 1895, in-4<\ 
(Paps armenia, ^-1164 pp.). 

o , • 

A. A. Georgius, De miraculis sancti Coluthi et reliquiis Actorum 
sancti Panesniv martyrum thebaica fragmenta duo. Romae, 1793, 
in-4°. 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, Studia Sinaitica 
N° V, London, 1896, in-8°. (Textus. p. 1V» , r -/). 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha arabica, Studia Sinaitica N° 
VIII, London, 1901, in-8°. (Textus. p. a 1-1 ). 

Handes amsorea. = ^u^i-h" u*Juop£ru*j y ptupnjtuf^iuit f tttan^tfittu^u/h f 
tupnLiruiMfftimuffu*** r Commentarius menstruus de re mopali, scien- 
tiis, aptibus. Vindobonae, in-4°, t. I (1886) — t. XXIV (1910). 

G. Hoffmann, Auszuge aus syrischen Akten persischer Maertyrer , 
Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes, t. VIII} 3. Leip- 
zig, 1880, in-8°. tJ * ^ CD 
{J u Horae semiticae. Vid. Marer. Dunlop Gibson et Asrn. Smith 
Lewis. 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O H. Hyvernat, Les actes des martyrs de VEgypte tires des manu- 
scrits copies de la BibliothpqueVaticane et du Micste Borqia, t. I (Paris, 
1886), in-4°. c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) cd X 

CD 3 
{J Q_ I Dicili.«l by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN Journal asiatique. Paris. l re s<5rie, t. I (1822)— t. X (1827) ; 2 a 
s<5r. t. I (1828) — t. XVI (1835) ; 3 e s6r. t. I (1836) —t. XIV (1842); 
4* s<§r. t. I (1843) — t. XX (1852); 5 e s<§r. t. I (1853) — t.XX (1862); 
6 e s6r, t. I (1863) — t. XX (1872) ; T s&\ t. I (1873) — t. XX 
(1882) ; 8 e s6r. t. I (1883) — t. XX (1892) ; 9 e s<*r. t. I (1893) — t. 
XX (1902) ; 10 e s<*r. t. I (1903) — t. XVI (1910). 

J. P. N. Land, Anecdota syriaca. 4 tomi, Lugduni Batavorum, 
1862-1875, in-8°. 

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of holy Women. Syriac 
Text, Studia Sinaitica N° IX. Cambridge, 1900, in-8°. 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum (arabice et 
syriace), Horae Semiticae N° III. London, 1904, in-8°. 

Al-Machriq, j^sl\ . Beryti Phoeniciorum, t. I (1898) — t. XIII 
(1910). 

I. Manandian (BTll*bCL'ii f hbU*b) et H. Adjarian (UtflirblVb)* 
l,uyng %np ^Jfu/hirp^ t Armeniae martyres recentiores (1155-1843). 
Valarsapat, 1903, in-8°. — Ed. minor, omissis annotationibus, ibid. 
1903. 

m 

Melanges asiatiques tires du Bulletin historico-philogogique de 
VAcademie imperiale des sciences de St.-Petersbotirg, t. I (1852) — t. 
IX (1883) ; in-8° ; t. X (1892), in-4°. 

Memoires Acad, de St. -Peter sbourg = Zapiski Imperatorskoj 
Akademii Nauk, Memoires de I' Academic imperiale des Sciences de St.- 
P&ersbourg, 8° sdr. t. I (1899) — t. IX (1906). — Vid. Bulletin. 
f & 

Memorie Accad. di Torino. = Memorie delta Reale Accademia 
delle scienze di Torino, 2a ser. t. I (1839) — t. LIX (1909), in-4°. 
v * 

Oriens christianus, Roemische Halbjahrhefte fur die Kunde 
des christlichen Orients. Rom, t. I (1909) — t. VII (1907), in-8°. 

PatroL or. = R. Graffin, F. Nau (et S. A. R. le prince Max 
de Saxe), Patrologia Orientalis. Paris, 1903 et seq., in-8°. 

o 9 

Revue de V Orient chretien. « Supplement trimestriel ». Paris, 
t. I-II (1896-1897). « Recueil trimestriel », t. Ill (1898) — t. X 
(1905) ; 2 e scSr. t. I (1906) — t. XV (1910). 

J. Armitage Robinson, Coptic Apocryphal Gospels, Texts and 
Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature, t. 
IV, 2. Cambridge, 1896, in-8°, 

CD S1 
> ^ 

E. Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. = Die Handschriften- 
Verzeichnisse Koeniglichen Bibliothek zu Berlin, t. XXIII. 
Verzeichniss der syrischen Handschriften. Berlin, 1899, in-4°. 

c "7 

Studia Sinaitica. Vid. Marg. Dunlop Gibson et Agn. Smith 
Lewis. 

p B ^ CD 

{J u a) 5 
£ tn 

■c "o 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 X 

CD 3 
{J Q_ I Dicili.«l by G00gle Original from |S uigwzra oy ««j«jx«. UNIVERSITY OF MICHIGAN XV 

Synax. armen. = *h^/2/? n v h"tt \^ t /'"^* u '- nt -m?* "V *y u i"'*5" u %k 

tnfipttuutijit h-t. tftjiuyfitfi* ^ipftuutnuft ^uutnuh-itj Jkpnj t Liber, qui dicitur 
Aismavurkh, complectiturque orationes de vita sanctorum et de 
confessione beatorum martyrum testiumque Christi Dei nostri 
(i. e. Synaxarium ex recensione Gregori Chelathensis), ed. Iohannes 
Baptista Marsivanus, Constantinopoli, 1730, in-fol. — Editionem 
priorem (CP., 1706), non vidimus. 

Synaxarium Ter-Israelis, ed. CP., 1834, aliter, suis locis, 
indicatum est. 

Kh. Tsherakhian (2fMVPbU*u)> Libri apostolorum spurii = 
X$ityui*iin% tbug uMn-uigk-iiufyu/hg : Libri apostolici non canonici, 
P-UVMiriVu 4U8MU41VU 4Kb hh *bfir ( b*)rnM*blVb8 « Thesau- 
rus litterarum armeniarum antiquarum et recentium, t. III. Vene- 
tiis, 1904, in-12°. 

B. Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica. 3 fasc, Petropo- 

li, 1902-1905, in-8°. 

i-i 

Vitae et Pmsiones sanctor. = A^»np ^*- ^«7«7s*»>"»«/i*/«.^ 
U PF"3 ^uMtnptMuwftp ^luqLuM^g fi ?Ciu,i ffitu,{tu*t} : Vitae et Passiones 
sanctorum selectae ex Bclogariis, 2 voL Venetiis, 1874, in-8°. 

Vitae Patrum, ed. Ispah. = \^uM pi uu 3 fang] ed. Chatshatur 
(h'UL2UL8nhP) Caesariensis, an. Armeniorum n*q_ (1641), fi £ U * fL u i g% 
C°Z_» "f k U«y« #< >" # ^ juM*i$uMu^tuut %np gjiuquynj : « Susis, quae est urbs 
Ispahan, in deserto Novae Zulfae,» an. 1641, in-12°. 

Id. , ed. CP. = ^frop »c k"ll? t,"*!""*'^ *L/"fl£ * Liber qui dicitur 
Patrum Vitae, ed. Gregorius Hierosolymorum patriarcha et Iohan- 
nes eparchus, Constantinopoli, 1721, in-8°. (Editio priori fere consi- 
milis). 

Id., ed. Venet. = A^pp u CF"3 Zjupufcg I**- ^u*quj^u,p,,t.p-f,gji i ^ 
%ngf*tt putn fypfyfft* p-uapij-tfiulttm.p-hru/tt %tufuitkuMtj : Liber de vita mori- 
busque sanctorum Patrum ex gemina interpretatione veterum 
scriptorum, 2 torn., Venetiis, 1855, in-8°. 

W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles. I. The Syriac Texts. 
London, 1871, in-8°. 

W. Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British 
Museum acquired since 1838. London, 1870-1872, in-4°. 

Zapiski Vostothsnago Otdelenija Imperatorskago Russkago Arkheo- 2- QJ 
{J U £ logitsheskago Obstshestva. Petropoli, t. I (1886) — t. XVIII (1908) ^ Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft. Leipzig, 
t. I (1846) — t. LXIV (1910), in-8°. 

G. Zoega, Catalogus codicum copticorum manuscriptorum, qui in CD 3 
{J Q_ H. Zotenberg, Catalogue des manuscrits syriaques et sabeens Museo Borgiano Velitris asservantur. Romae, 1810, in-fol. 
(mandaites) de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1874, In-4°. 

TJ {J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) I DUI»d by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

o. {J u Z) (U 

C N 

O -M 

CD FZ 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) o3 ^ 

CU 3 
O Q- IENSIDI TABULAE. I. MENSES SYRO-ARABICI. I. >o*a (^^L) ^*+l , Jjvi cr^iJ , torm /ww : October. 

II. c*;~/ (^;*L) ^i*L , iiiJt ^^ , tesrin posterior : november. 

III. >o*o ^oia , j^v\ oyiT, canun prior : december. 

IV. i+i~l v ais , ^i*j| oy^, canun posterior : ianuarius. 

V. tgfc2t* , j,u- , s^atf : februarius. 

VI. }j/ , jt£f , ji^l , arfar : martius. 

VII. ^*+s , oL-a* i wisflrn : aprilis. 

VIII. i*t , jCi , iar , flia?* : maius. 

IX. v **i~ , oU j> , haziran : iunius. 

X. |a»L , j^j , j^? , tammuz, tamvz : inlius. 

XI. &l j J\ , ab : augustus. 

XII. %a2t*{ , Jjbt , elul : September. II. MENSES ARMENII. 
( I. y $ iUL.utuuipn. } navasard. 1 


= 


Aug, 


. 11 


11 


= 


Aug 


.21 


21 


= 


Aug. 31 


2 


- 


» 


12 


12 


- 


» 


22 


22 


= 


Sept. 1 


3 


- 


» 


13 


13 


- 


» 


23 


23 


- 


» 2 


4 


- 


» 


14 


14 


- 


» 


24 


24 


- 


» 3 


5 


- 


» 


15 


15 


- 


» 


25 


25 


_ 


» 4 


6 


- 


» 


16 


16 


- 


» 


26 


26 


- 


» 5 


7 


- 


» 


17 


17 


- 


y> 


27 


27 


- 


» 6 


8 


- 


» 


18 


18 


- 


» 


28 


28 


_ 


» 7 


9 


- 


» 


19 


19 


- 


» 


29 


29 


- 


» 8 


10 


- 


» 


20 


20 


- 


» 


30 


30 


- 


» 9 I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

■a E XVII 
II. ^n/Lpf horri. 1 


= 


Sept. 10 


11 = 


Sept. 20 


21 


= 


Sept. 30 


2 


- 


» 11 


12 - 


» 21 


22 


= 


Oct. 1 


3 


- 


» 12 


13 - 


» 22 


23 


- 


» 2 


4 


- 


» 13 


14 - 


» 23 


24 


- 


» 3 


5 


- 


» 14 


15 - 


» 24 


25 


- 


» 4 


6 


- 


» 15 


16 - 


» 25 


26 


- 


» 5 


7 


- 


» 16 


17 - 


» 26 


27 


•- 


» 6 


8 


- 


» 17 


18 - 


» 27 


28 


- 


» 7 


9 


- 


» 18 


19 - 


» 28 


29 


_ 


» 8 


10 


- 


» 19 


20 - 


» 29 


30 


- 


» 9 
III. \\ui<£Jfi t sahmi. 
1 


— 


Oct. 10 


11 = 


Oct. 20 


21 


= 


Oct. 30 


2 


- 


» 11 


12 - 


» 21 


22 


- 


» 31 


3 


- 


» 12 


13 - 


» 22 


23 


== 


Nov. 1 


4 


- 


» 13 


14 - 


» 23 


24 


- 


» 2 


5 


- 


» 14 


15 - 


» 24 


25 


- 


» 3 


6 


- 


» 15 


16 - 


» 25 


26 


- 


» 4 


7 


- 


» 16 


17 - 


» 26 


27 


- 


» 5 


8 


- 


» 17 


18 - 


» 27 


28 


- 


» 6 


9 


- 


» 18 


19 - 


» 28 


29 


- 


» 7 


10 


- 


j. 19 


20 - 


» 29 


30 


- 


» 8 
IV. Spkf tre. 
1 


= 


Nov. 9 


11 = 


Nov. 19 


21 

Nov. 29 


2 


- 


» 10 


12 - 


» 20 


22 


- 


» 30 


3 


- 


» 11 


13 - 


y> 21 


23 


= 


Dec. 1 


4 


- 


» 12 


14 - 


» 22 


24 


- 


» 2 


5 


- 


» 13 


15 - 


» 23 


25 


- 


» 3 


6 


- 


» 14 


16 - 


» 24 


26 


- 


» 4 


7 


- 


» 15 


17 - 


» 25 


27 


- 


» 5 


8 


- 


» 16 


18 - 


» 26 


28 


- 


» 6 


9 


- 


» 17 


19 - 


» 27 


29 


- 


» 7 


10 


- 


9 18 


20 - 


» 28 


30 


- 


» 8 


V. 


^■{Kuiijng, khalots (khaghots). 


1 


= 


Dec. 9 


11 = 


Dec. 19 


21 


— 


Dec. 29 


2 


- 


» 10 


12 T 


» 20 


22 


- 


» 30 


3 


- 


» 11 


13 - 


» 21 


23 


- 


» 31 


4 


- 


» 12 


14 - 


» 22 


24 


= 


Ian. 1 


5 


- 


» 13 


15 - 


» 23 


25 


- 


» 2 


6 


- 


» 14 


16 - 


» 24 


26 


- 


» 3 


7 


- 


» 15 


17 - 


» 25 


27 


_ 


» 4 


8 


- 


» 16 


18 - 


» 26 


28 


_ 


» 5 


9 


- 


'» 17 


19 - 


» 27 


29 


_ 


» 6 


10 


- 


» 18 


20 - 


» 28 


30 


- 


» 7 m Original from *J by LjOOgle UN o3 X 

CU 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u Z) CD 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

O £ 

a) {B 

£ i/> 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

0) => 

-Q 0) 

CD ^ xvni VI. I^ia/^t arats. 

11 = Ian. 18 21 = Ian. 28 

» 19 22 - » 29 

» 20 23 - » 30 

» 21 24 - » 31 

» 22 25 = Pebr. 1 

» 23 26 - » 2 

» 24 27 - » 3 

» 25 28 - » 4 

» 26 29 - » 5 

10 - » 17 20 - » 27 30 - » 6 1 = 


Ian. 


, 8 


11 


2 - 


» 


9 


12 


3 - 


» 


10 


13 


4 - 


» 


11 


14 


5 - 


» 


12 


15 


6 - 


» 


13 


16 


7 - 


» 


14 


17 


8 - 


» 


15 


18 


9 - 


» 


16 


19 VII. frl&fm&t mehekan. : Febr. 17 21 = Pebr. 27 

» 18 22 - » 28 

» 19 23 = Mart. 1 

» 20 24 - » 2 

» 21 25 - r> 3 

» 22 26 . - » 4 

» 23 27 - » 5 

» 24 28 - » 6 

» 25 29 - » 7 

10 - » 16 20 - » 26 30 - » 8 1 


= 


Febr. 7 


11 


2 


_ 


» 8 


12 


3 


_ 


» 9 


13 


4 


_ 


» 10 


14 


5 


_ 


» 11 


15 


6 


_ 


» 12 


16 


7 


_ 


» 13 


17 


8 


_ 


» 14 


18 


9 


- 


» 15 


19 VIII. IV*?, areg. 1 


= 


Mart. 


9 


11 = Mart. 19 


21 
Mart. 29 


2 


_ 


» 


10 


12 - 


» 20 


22 


- 


» 30 


3 


- 


» 


11 


13 - 


» 21 


23 


- 


» 31 


4 


- 


» 


12 


14 - 


» 22 


24 


= 


Apr. 1 


5 


_ 


» 


13 


15 - 


» 23 


25 


- 


» 2 


6 


_ 


» 


14 


16 - 


» 24 


26 


- 


» 3 


7 


- 


» 


15 


17 - 


» 25 


27 


- 


» 4 


8 


. 


» 


16 


18 - 


» 26 


28 


- 


» 5 


9 


_ 


» 


17 


19 - 


» 27 


29 


- 


» 6 


10 


- 


» 


18 


20 - 


* 28 


30 


- 


» 7 


IX. Jtftf*&, ahekan. 
1 


— 


Apr 


. 8 


11 = 


Apr. 18 


21 


= 


Apr. 28 


2 


- 


» 


9 


12 - 


» 19 


22 


- 


» 29 


3 


_ 


» 


10 


13 - 


» 20 


23 


- 


» 30 


4 


_ 


» 


11 


14 - 


» 21 


24 


= 


Maii 1 


5 


- 


» 


12 


15 - 


» 22 


25 


- 


» 2 


6 


- 


» 


13 


16 - 


» 23 


26 


- 


» 3 


7 


- 


y> 


14 


17 - 


» 24 


27 


- 


» 4 


8 


- 


» 


15 


18 - 


» 25 


28 


- 


» 5. 


9 


_ 


D 


16 


19 - 


» 26 


29 


- 


* 6 


10 


- 


» 


17 


20 - 


» 27 


30 


- 


» 7 q3 X 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN XIX tJ * ^ CD 

{J u 03 X 

o q- X. ff*utplrpfa mareri. Maii 8 11 = Maiil8 21 =: Maii28 

» 9 12 - » 19 22 - » 29 3 


- 


D 


10 


13 


- 


» 


20 


23 - 


> 30 


4 


- 


» 


n 


14 


- 


j) 


21 


24 - 


» 31 


5 


- 


» 


12 


15 


- 


» 


22 


25 = 


Iun. 1 


6 


- 


» • 


13 


16 


- 


» 


23 


26 - 


» 2 


7 


- 


JO 


14 


17 


- 


» 


24 


27 - 


» 3 


8 


- 


» 


15 


18 


- 


» 


25 


28 - 


» 4 


9 


- 


» 


16 


19 


- 


» 


26 


29 - 


» 5 10 - j» 17 20 - » 27 30 XI. Xfiupijjuij, margats. 

1 = Iun. 7 11 = lun. 17 21 = lun. 27 

2 - » 8 12 - » 18 22 - » 28 

3 - » 9 13 - » 19 23 - » 29 

4 - » 10 14 - » 20 24 - » 30 

5 - » 11 15 - » 21 25 = Iul. 1 6 - 


» 12 


16 - 


» 


22 


26 - 


» 


2 


7 - 


» 13 


17 - 


» 


23 


27 - 


» 


3 


8 - 


•» 14 


18 - 


» 


24 


28 - 


» 


4 


9 - 


» 15 


19 - 


» 


25 


29 - 


» 


5 


.0 - 


» 16 


20 - 


» 


26 


30 - 


» 


6 XII. ^pnmfiij, hrotits. 1 = Iul. 7 11 = Iul. 17 21 = Iul. 27 

Q. 2 - 


» 


8 


12 - 


» 


18 


22 


» 28 


3 - 


» 


9 


13 - 


» 


19 


23 


» 29 


4 - 


» 


10 


14 - 


» 


20 


24 


» 30 


5 - 


» 


11 


15 - 


» 


21 


25 


» 31 


6 - 


» 


12 


16 - 


» 


22 


26 


= Aug. 1 


7 - 


» 


13 


17 - 


» 


23 


27 


» 2 


8 - 


» 


14 


18 -. 


» 


24 


28 


» 3 


9 - 


» 


15 


19 - 


» 


25 


29 


» 4 10 - » 16 20 - » 26 30 XIII. \yti6pt avelikh. 1 = Aug. 6 3 = Aug. 8 5 = Aug. 10 

2 - » 7 4 - » 9 

C N 

O -m 

CD 5 1 

• 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

O S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

a <u 

@1 

-Q a) 

* I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN XX 


^ CU 

{J u Z) CU 

C N 

O -M 

CD FZ 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) o3 ^ 

CU 3 
O Q- III. MENSES COPTICI ET AETHIOPICI. I. eOOVT (0OOVT, e«5.«rT), Owije, £>j . ^ftlki*" i mascarram. 1 


= Aug. 


29. 


11 


= 


Sept. 8 


21 


= Sept. 18 


2 


» 


30 


12 


- 


» 9 


22 


» 19 


3 


» 


31 


13 


- 


» 10 


23 


» 20 


4 


= Sept. 


1 


14 


- 


» 11 


24 


» 21 


5 


» 


2 ■ 


15 


- 


» 12 


25 


» 22 


6 


» 


3 


16 


- 


» 13 


26 


» 23 


7 


» 


4 


17 


- 


» 14 


27 


» 24 


8 


» 


5 


18 


- 


» 15 


28 


» 25 


9 


» 


6 


19 


. 


» 16 


29 


» 26 


10 


» 


7 


20 


- 


» 17 


30 


» 27 II. n&onj (n^&ne, noone), <p a wpe , *S . T*? ^ i teqemt. 1 


= Sept. 


28 


11 


: — ; 


Oct. 


8 


21 = 


Oct. 18 


2 


» 


29 


12 


- 


» 


9 


22 - 


» 19 


3 


» 


30 


13 


- 


» 


10 


23 - 


» 20 


4 


= Oct. 


1 


14 


- 


y> 


11 


24 - 


» 21 


5 


» 


2 


15 


. 


» 


12 


25 - 


» 22 


6 


» 


3 


16 


- 


» 


13 


26 - 


» 23 


7 


» 


4 


17 


- 


» 


14 


27 - 


» 24 


8 


» 


5 


18 


- 


» 


15 


28 - 


» 25 


9 


» 


6 


19 


- 


» 


16 


29 - 


» 26 10 - » 7 20 - » 17 30 - » 27 

III. Aeajp (&^TC»p), &Wp , Jj* • ^ C ■ khedar - 1 


= Oct. 


28 


11 


^s 


Nov. 


7 


21 = 


Nov, 


.17 


2 


» 


29 


12 


- 


» 


8 


22 - 


» 


18 


3 


» 


30 


13 


- 


» 


9 


23 - 


t> 


19 


4 


» 


31 


14 


- 


» 


10 


24 - 


» 


20 


5 


= Nov, 


. 1 


15 


- 


» 


11 


25 - 


» 


21 


6 


» 


2 


16 


- 


» 


12 


26 - 


» 


22 


7 


» 


3 


17 


- 


» 


13 


27 - 


» 


23 


8 


» 


4 


18 


- 


» 


14 


28 - 


» 


24 


9 


» 


5 


19 


- 


» 


15 


29 - 


» 


25 


10 


» 


6 


20 


- 


» 


16 


30 - 


9 


26 ■ 

joined by GOOgle Original from 
- r tY" UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 9 £ q3 .y 

CD 3 
O Q- XXI 
IV. X. 0J ^ K ( KJ *& K > DC 0J *& K )> X°«** » ^ WV"* takhsas. 1 


=! Nov. 27 


11 = 


Dec. 


7 


21 = 


Dec. 17 


2 


» 28 


12 - 


» 


8 


22 - 


» 18 


3 


» 28 


13 - 


» 


9 


23 - 


» 19 


4 


» 30 


14 - 


» 


10 


24 - 


» 20 


5 


= Dec. 1 


15 - 


» 


11 


25 - 


» 21 


6 


» 2 


16 - 


» 


12 


26 - 


» 22 


7 


» 3 


17 - 


» 


13 


27 - 


» 23 


8 


» 4 


18 - 


» 


14 


28 - 


» 24 


9 


» 5 


19 - 


» 


15 


29 - 


»■ 25 10 - » 6 20 - » 16 30 - » 26 

V. T0)6j (TCUSe) m p{ , «. J, . TC i ter. 1 = 


Dec. 27 


11 


= 


Ian. 


. 6 


21 = 


Ian. 16 


2 - 


» 28 


12 


- 


» 


7 


22 - 


» 17 


3 - 


» 29 


13 


- 


» 


8 


23 - 


» 18 


4 - 


» 30 


14 


- 


» 


9 


24 - 


» 19 


5 - 


» 31 


15 


- 


» 


10 


25 - 


» 20 


6 = 


Ian. 1 


16 


- 


» 


11 


26 - 


» 21 


7 - 


» 2 


17 


- 


» 


12 


27 - 


» 22 


8 - 


» 3 


18 


- 


» 


13 


28 - 


» 23 


9 - 


» 4 


19 


- 


» 


14 


29 - 


» 24 


10 - 


» 5 


20 


- 


» 


15 


30 - 


» 25 


VI. 


nexjp (*i<yjp), ne X <p , 


jji.1 


. f htrt i iacatit. 


1 = 


Ian. 26 


11 


— 


Febr 


. 5 


21 = 


Pebr. 15 


2 - 


» 27 


12 


- 


» 


6 


22 - 


» 16 


3 - 


» 28 


13 


- 


» 


7 


23 - 


» 17 


4 - 


» 29 


14 


- 


» 


8 


24 - 


» 18 


5 - 


» 30 


15 


- 


» 


9 


25 - 


» 19 


6 - 


» 31 


16 


_ 


» 


10 


26 - 


» 20 


7 = 


Pebr. 1 


17 


- 


» 


11 


27 - 


» 21 


8 - 


» 2 


18 


- 


» 


12 


28 - 


» 22 


9 - 


» 3 


19 


- 


» 


13 


29 - 


» 23 10 - » 4 20 - * 14 30 - » 24 

CD t/j 
O ZS 
■J )-. 

VII. $i*ieJtt»e (n^pJUL^iT), ^ev^e, ol^.^J'fl/hmagabit. 1 


= Febr. 25 


11 


= Mart. 7 


21 


= Mart. 17 


2 


» 26 


12 


» 8 


22 


» 18 


3 


» 27 


13 


» 9 


23 


» 19 


4 


» 28 


14 


» 10 


24 


» 20 


5 


= Mart. 1 


15 


» 11 


25 


» 21 


6 


» 2 


16 


» 12 


26 


» 22 


7 


» 3 


17 


» 13 


27 


» 23 


8 


» 4 


18 


» 14 


28 


» 24 §1 3 ■o 

-> 0) 
C N 

O -M 

CD ?j> 
E ? 

tl. 9 - » 5 19 - » 15 29 - » 25 

10 - » 6 20 - » 16 30 - » 26 

C w 
O £ 

£ i/> 

Q. CU 

@1 

-Q O) 
CD ^ 

E -E 

s_ C 

■a E Original from |§ Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) {B 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E XXII 
VIII. fipAlOVei (n^.pjUL0VT€), (pappuOt, .^j6 . "Wltf i 

miazaia. 


• 
1 


= Mart. 27 


11 


— 


Apr 


. 6 


21 = 


Apr. 


. 16 


2 


» 28 


12 


- 


» 


7 


22 - 


» 


17 


3 


» 29 


13 


- 


» 


8 


23 - 


» 


18 


4 


» 30 


14 


- 


» 


9 


24 - 


» 


19 


5 


» 31 


15 


- 


» 


10 


25 - 


» 


20 


6 


= Apr. 1 


16 


- 


» 


11 


26 - 


» 


21 


7 


» 2 


17 


- 


» 


12 


27 - 


» 


22 


8 


» 3 


18 


- 


» 


13 


28 - 


» 


23 


9 


» 4 


19 


- 


» 


14 


29 - 


» 


24 10 - » 5 20 - » 15 30 - » 25 

ix. n^xoo-n (n^tyojic), %% ^, ^ : lin* i genbot. 1 


= Apr. 26 


11 


= 


Maii 6 


21 


= 


Maii 16 


2 


» 27 


12 


- 


» 7 


22 


- 


» 17 


3 


» 28 


13- 


- 


» 8 


23 


_ 


» 18 


4 


» 29 


14 


- 


» 9 


24 


- 


» 19 


5 


» 30 


15 


- 


» 10 


25 


- 


» 20 


6 


= Maii 1 


16 


- 


» 11 


26 


- 


» 21 


7 


». 2 


17 


- 


» 12 


27 


- 


» 22 


8 


» 3 


18 


- 


» 13 


28 


_ 


» 23 


9 


» 4 


19 


- 


» 14 


29 


_ 


» 24 


10 


» 5 


20 


- 


» 15 


30 


- 


» 25 


X 


. nA.c»jt j (niCDJie, iu.<j.jih), %<x q^ , 


**X ■ 


: Afc i sane. 


1 


= Maii 26 


11 


= 


Ian. 5 


21 


— 


Iun. 15 


2 


» 27 


12 


- 


» 6 


22 


_ 


» 16 


3 


» 28 


13 


- 


» 7 


23 


_ 


» 17 


4 


» 29 


14 


- 


» 8 


24 


_ 


» 18 


5 


» 30 


15 


- 


» 9 


25 


_ 


» 19 


6 


» 31 


16 


- 


» 10 


26 


. 


» 20 


7 


= Iun. 1 


17 


- 


» 11 


27 


_ 


» 21 


8 


» 2 


18 


- 


» 12 


28 


_ 


» 22 


9 


» 3 


19 


- 


» 13 


29 


_ 


» 23 


10 


» 4 


20 


- 


» 14 


30 


- 


» 24 
xi. ennn 


(enen), faff , ^\ . <fi9°A» » 


hamle. 


1 


= Iun. 25 


11 


-— - 


Iul. 5 


21 


= 


Iul. 15 


2 


» 26 


12 


- 


» 6 


22 


- 


» 16 


3 


» 27 


13 


_ 


» 7 


23 


_ 


» 17 


4 


» 28 


14 


- 


» 8 


24 


_ 


» 18 


5 


» 29 


15 


- 


» 9 


25 


_ 


» 19 


6 


» 30 


16 


_ 


» 10 


26 


_ 


» 20 


7 


= Iul. 1 


17 


- 


» 11 


27 


- 


» 21 


8 


» 2 


18 


- 


» 12 


28 


_ 


» 22 


9 


» 3 


19 


- 


» 13 


29 


_ 


» 23 


10 


» 4 


20 


- 


» 14 


30 


- 


» 24 Original from ji Digitized by Google UN o3 X 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ q3 £ 

CU 3 

o q- XXIII 
XII. JUteCCJ&pH, jxsaop^ , <£/~* • Wifl» * nahase. 1 


= 


Iul. 25 


11 = 


Aug 


■. 4 


21 


= Aug. 14 


2 


- 


» 26 


12 - 


» 


5 


22 


» 15 


3 


- 


» 27 


13 - 


» 


6 


23 


» 16 


4 


- 


» 28 


14 - 


» 


7 


24 


» 17 


5 


- 


» 29 


15 - 


» 


8 


25 


» 18 


6 


- 


» 30 


16 - 


» 


9 


26 


» 19 


7 


- 


» 31 


17 - 


» 


10 


27 


». 20 


8 


= 


Aug. 1 


18 - 


» 


11 


28 


» 21 


9 


- 


» 2 


19 - 


» 


12 


29 


» 22 


.0 


- 


» 3 


20 - 


» 


13 


30 


» 23 XIII. nj^&OT IlKOTfcJ, hwfoMm. fyipoei, r \jA . M* *? i 

pagvemen. 

1 = Aug. 24 3 = Aug. 26 5 = Aug. 28 

2 - •» 25 4 - » 27 I DtaM»d by G00gk Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ ^ e n- r^ru"*nl*> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- Aaron thaumaturgus, coenobiarcha in Aethiopia, incerta aet. 
— Aethiop., mascar. 8. 

i. Vita. Inc. prooem. H*fc > ""J&ViVP « l£A i HUTo- » 
Afcltt i hCt » «°>lM-fl » <OHho° i d\t$ i TrflOrtlrh.C i M& 
■fr i Jt-flC i fr^M* «... Inc. Narrat. WO- i... HM J »»W * Aft* J 
AhO i... nill^ i W > HA"? i A7-1 1 — Des. n>«HH. * /*Ah i 
fftWb » tf"A« s -UTO a tnf-Aft"* i "°96li * Al> i AMI » MT> « 
antll^ i Ihttl* i... h"*? « [i 

Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica, II, 37-72. 

2. Translatio. Inc. h9°(h\h a 'Jft'XDhfl'* i *l*fl i Xh^fl»* > 
*■£ » ""twJ-fr «... A*^-A1 * dfrM. i tid/t- * h«» « ^VTGfr a 
!*»<:&* i Ohtl-t i «WW i — Des. tDfrnh* » *>¥+ a /»7»tf- i 

A»°^ifi^ < E » hm i nvrnc i aniiHuM- * <DMncf • A;Hi 

■f o°- 1 AM i « D /*»'0^i> i Mh i f*" « athltii i fl-fc i *A* i . . . 
hnt a [2 

Turaiev, op. cit., 77-78. 
Abd al-Masih, m. in civitate Singar, f 384. — Syr., hazir. 27 

o 9 „ 

1. PASSIO. Inc. | La* a^o* V>t>. *s I ■'**» M*u« y»/ |»~o I1*ua* 6a*a 

l*a»«Sf IKJ—3 Loot L»*» — Des. ^.(ja^a |fioo«-a> joo* ^sL/ ova? |»Oi m> loot 

^io/ . , , 000^9 |km^ ^ fajjo . &*l**i£ ^^Ii^fo ^.9 [3 

J. Corluy, Acta sancti Mar AbduH Masich, aramaice et 
latine, Anal. Boll. V, 9-52 ; || Bedjan, Acta martyr, et 
sanctor. I, 173-201. 

Exc. Wright, Catalog. Syr. Manuscr., 1132-33. 

2. PASSIO* Inc. \\linu[iU wnutuqnt-t* *Uiu<^UMtniuLnL.p-bruiU ♦ ♦ ♦ 
*\KusUap uinn-tunltL. upiuujErtp £ \\uuinL_iij&+* + i QuiJKb i n PP n Pf-fi 


^ CD 

{J u o '■>-> 
CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 2 ABDAS 

uttLUifftt&tmnn.p ffinuujbtuuph J^tutnu^ JKuJjl. h uupun. unLUjqbtut £/r 
Jhajntjp-hiJU — Des. ^iumu*nir^Jqjn2^uitukunpnj%J^nnii/ub'^U^*^ 
nittnbfuou mJutrtntl utn. pninppnu ^juumt-tuir^ up funuunualrtnn pujpur~ 
Utah*** tutflpi t i~4 

Vitae et Passiones sanctor. I, 6-25. 

Abdas, Ebediesus et soc, mm. in Perside, f 374-375. — 
Maii 16. 

Passio. Prooem. Inc. toofi^/f |i{ *Jto ujjo — a %£» ;»{* J — if %~j 
— Des. !****» ^xoju v ^»f |ot X) ota*~ ^o uuaa^ yft »fc%»i — Narrat. 

Inc. 1*;&j£ t*Af )&te*t )iHt loot uoio5u{ ^dftAM^d/ <&&***£** — Des. offi*»o 

... * 

|6a**a&3 o\a loot b+fo fi^Lopo |*j{ ^j{ [5 

Assemani, Acta martyr, or., 144-60 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 325-47. 

Abdas, Haso, Isaac et soc, mm. in Perside, f 420. — (Mart. 
31, sept. 5). 

1. Passio. Inc. paa«a 1*a»;£ | — a^» **^jm* ^H° t*' — *-* **** 
^vt.\ ^ >*» l*i% |\\^^ l*u> — Des. mutil. [6 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 250-53. 
2. VwJ. Abdas, Hormisdas, Suenes. 

Abdas, Hormisdas, Suenes (Sain) et Beniamin, mm. in Per- 
side sub Isdegerde. — Sept. 5., mart. 31. 

1. PASSIO. Inc. }* J-uidufuust[u ^-ujn.ujunpniJJ'buju ^nnuntfng 
f i t\*£nn.nup tynpnuf hu p pnjhtubuM inufcHrufh uiuupupp2*n+++ CI*"?*' 
fprputp)*** snt-UML. \*juj.iui auifiuLnuinuu — DCS. uti.tuun.tr tu a a^**~ 
afiu h Siknju <fnbpifiui/jujq f k tftuptuft utuunt ft ouutu Itl. <npu+ 

dtuiUAULJtpUinJ ♦♦♦ uiifffii t ]7 

o £ 

Vitae et Passiones sanctor. I, 1-5. 

2. Vid. Abdas, Haso, Isaac et soc. 

Abdhaicla pr. m. Vid. Symeon Bar Sabbae et soc. 
Abercius ep. Hierapolitanus, sub Marco Antonino. — Oct. 22. 
Vitae epitome (synaxarium). Inc. ]* J-uttfiuuuilpM Yfuiplptuft 

ttu \*jjuuinufjuujj Itl. *\ mJ^ftutt puiphupuw Ibn-uituui^u* ? I P-uin.uitjn~ 


^ CD 

{J u 9 £ CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- ABRAHAM 3 

puiau f apuluhipu \*nbplfhnu uibubu/t npiuamuT tuJpnjuu — Des. hnlhi 
unptu p utUiuuujuUf qnp ujuimpujuuiuutn* hi- £ atupbluou*** |~8 

I. Misakhedjbants, in ephemeride <i|«f«»^/» * Effigies, 
VII (1896), 249-51. — Cf. Synax. armen., 133-35. 

Abgar, rex Edessae, saec. I. — Armen., khagh. 22. 

1, HlSTORIA SIVE « EPISTULA ABGAR MANU FILII », AUCT, LABUB- 
NA (LeRUBNA). Inc. y\iuJfi bpbp<£ujp fiL.pbpnpn.fi nuin.tuubbpnpijt.fi 
(bppnprip) f^uinujunpnufirbuitiu Qnuhutq*** tupJ-uaT {d-tun.ujLJi~ 

phutn "y^pnuip "pnp JJ* u/uni/utt — Des. ifnt-p^uibo <£utuuiuiuwnL-[ira'~ 
uAf ufbn. uiuj<£pu <£uiumuiumL./tJ-bujifp iunuithin uip<£uidujp<£ufuuju 
(al. ujui<£pli <?uiuuiujuini-(irbuji/p) t [9 

L. ALISHAN, \uM^n^^tlruMj t^ftt.u/lttut^ftp f-u^fip \pq.bu/tnj. 

[3-ncqP xxft^uipn^ : Labubnea notarius Edessenus. Abgari 
epistula (Venetiis, 1868), 1-51 ; || «i*/mm./sW y^Lu^^f, 
ffwiT % g$ U finnni.p^ltub t g uppn/it fd*iuq.bf> * Lerubna Edessenus 
sive S. Thaddaei praedicatio (Hierosolymis, 1868), 1-59. 

2. Vid. Addal (Thaddaeus); — Christ! Domini imago Edessena; — Dor- 
mitio B. M. V. 

Abhai, ep. Nicaeae, saec. 1V-V. — Syr. iacob., thara. 15. 

Vita ascripta Michaeli Syro. Inc. )^*i1»o>*l^ n.^„o *»}* ^$ %§* 
***m^ f— i>\ft\ u*~?f Utl l^ac* (Jo U^vot (jpoj — Des. \bl*\ ov-o ouo 

• • • • • ^1 

• * * * ♦ • 

^m/ ... chLo^j^j [10 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 557-614. 

Abibus. Vid. Habib. 

Aboli m. Vid. Iustus. 

Aborsam (Abrosimas) m. Vid. Miles et soc. 

Abraham abb. in Aegypto, saec. VI. — Copt., tobe 24. 

Laudatio panegytica auct. consobrino quopiam eius. Inc. mutil. 

Itji ^exipcMAie jicijovt^ji^ottov eTJUte ze k*.t& oe 
itT^JiccwTii t<u on Te ee jit^jiji^v . . . nexmeTcm,- 

"-' O 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E 


^ CD 

{J u 9 £ £ 3 ■o <*.& *e ovji . . . ecf Hn eirrocy irf ocno?uc — Des. jikhjulc 
juiinetfoooj... epenecjno^JTeviia. £ii iinKve ft^Tit Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 


{J u 4 ABRAHAM 

gJJUHJf. [II 

Fragments. E. Amelineau, Monuments pour serv. a 
Vhist. de Vfigypte chret., 742-53. Hue spectare videtur 
fragmentum editum ibid., 754-55 ; cf. sancti Abraham 
Synaxarium, Forget Synaxarium Alexandrinum, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. arab. XVIII, 411-13 et Amelineau, 
op. cit. y 512-13. 

Abraham ep. Arbelae m. in Perside, f 344. — Febr. 5. 

Passio. Inc. >oo>;a/ loot y-LL/ ^£0999 **»- &i*a — Des* u*t4_» |***ta 
liowt£a» [12 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 130-31. 

Abraham m. in Perside sub Sapore. 

Laudatio, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. E. 0. Winstedt, Coptic Saints and Sinners, 
Proceedings of the Society op Biblical Archaeology, 
(1908), 234-37 ; 276-78 ; — pars eiusdem loci : Crum, Ca- 
talog. Coptic. Manuscr., 141 ; iter. ap. Winstedt, loc. cit., 
236-37, inimis pagel.— var. lect. Winstedt (0. von. Lemm), 
loc. cit. y 282-83. 

Abraham inclusus. saec. VI, in Mesopotamia. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. i£{ (j|Of<u& fk_*j£ taoL ^-*a« 

% o^ s ^o{ (lata* *a ^ooo* ^0 ***a pot ... ^ot*a{ M***9 ©ik«**L — Des. ^0 «a£u 

|Laa*L» |a|, |a^a»a |*^> [13 

Land, Anecdota syriaca, II, 65-68 ( = Iohan. Ephes., De 
monachis orientalibus, cap. 7). 

Abraham Cascarensis, coenobiarcha in Mesopotamia, f ex. saec. 
VII, maii 2. Vita. Inc. &a**f h** luaftMo \*y |£o>aA*o M-^w ;*<*;*{ *»£» It*** (001 
taoj^ [14 

Exc. Sachau, Verzeickniss syr. Handschr., 558 ; quasi 
pars « Paradisi» auct. Palladio Heliopolitano (sic). 

CD 5 1 

■r: (U Abraham Naphtharensis mon. in Hadiabene, saec VI. 

Vita. Inc. %+*ih \W »*•*- f* uoi©M ^» o»*u^ l*f *&* »oi^>/ **$» pot """ O 
=5 O C 

2 z 

a) 5 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) o3 .y 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 1 7 

■jZ _CD 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 

TJ o 

CD . 

C w 

o £ 

a) 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E ACACIUS s 

— Des. o»;**a otLt-**a oa*/ <.*;* >u»t |h*ota *-**LL{o fl 5 

• ♦ L 

Ign. Ephr. Rahmani, Studia syriaca (Sarfe in monte 
Libano, 1904), 37-39. 

Abraham m. Vid. Sapor, Isaac, Ma c na et soc. 
Abraham Kidunensis (et Maria), saec. VI. — Oct. 29. 

Vita. Inc. | 1^4 ^doi (j* . . . t;*&* IJboj v aad U&W> W kj <•!•! 

wa^ ( ooo» ) ^*^£^f oA loot M I^W — Des. a) |&a£ |L$**a |*^ ^0 ka&jo 
lov^D ^i»f )L u.io [16 

vel b) ^*{ ... K^ <^j %£» y^J^ o;a*j ^/ v oov^* *± [17 

Th. J. Lamy, Acta Beati Abrahae Kidunaiae monachi, 
Anal. Boll. X, 10-49 ; || Id., Sancti Ephraem Syri hymni 
et sermones, IV (Mechliniae, 1902), col. 13-83; || Bedjan, 
Acta martyr, et sanctor. VI, 465-99. 

Abraham et Maro stylitae in Mesopotamia, saec. VL 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. [inc. ^La»a o*ao ^iai| ... | ^<o»> 

Mu^fOl y*) U$***\* [18 

Land, Anecdota syriaca, 11,31-45 (=Iohan. Ephes., 
De monachis oricntalibus, cap. 4) ; cf. Zotenberg, Catalog, 
des mss. syr. de la Bibl. Nat., 185. 

Abramius. ep. Crateae, cca an. 543-553. — Dec. 6. 

Vita a. Cyrillo Scythopolitano Inc. j-jg j*JU 61 y*| 

^^ oJi# fr aIjI ulT — Des. jl^Ij • ♦ • I ojK' \y *U Xl- J 

<>l • . • j^Jll ^ eJjUl JJTVI [18 

G. Graf, ^-£ JL^aJ Jt : Monument um christianum 
vetus, Al-Machriq, VIII (1905), 259-65. — Emend, et var. 
lect. Anal. Boll., XXIV, 351-55. Abselamas (Absalom) m. Vid. Petrus 

C N Abunafer. Vid. Ouuphrius. 

Acacius m. Byzantii, sub Maximiano. — Maii 7. 

1. PASSIO. Inc. ^Md^M \)W± fjaLidO Loot |***au» [In *\\m) 001 |id|2» Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 6 ACEPSIMAS 

*»l ... v *» ? [20 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 68-82. 

2. PASSIO. Inc. \f*utpupupuibnpp tutfufujppuwp tunJriUM QP2~ 
futtfbnt-ftrpt-b P~tuquMLJtpni^P-lrutub ^xjnJuuMtbnuna^ on putn opt; tw 
fiupuMulgp puibuiupl[nt^t~b pnppnpbrtui — Des. np Lust utifpnn £ 
JKhiki- auijuop J-uiJuihuil^p* bu ptfpii'-P'P 1 ^' pmnniuP*** nttp 
<£uiL.uiuinJ ft 'but uMupjuL-thifhi* aft \\uinnL.uiS- tphuiti-uitjrtpft<u Aup 
JtutruutLMp^f u/jtrtl* £■!_♦♦♦ uttfl£b I |~2I 

Vitae et Passiones sanctor. I, 68-88. 

Praetermissa est, utpote ab argumento prorsus alie- 
na, oratio de s. martyre Acacio..., quam inter opera Seve- 
riani edidit I. B. Aucher, Severiani, sive Seberiani Gabalo- 
rum episcopi Emesensis homiliae nunc primum editae 
(Venetiis, 1827), num. 8 ; (ed. 2 : u^/=V^ w ^""^ ^«Y^«#««y»«^ 
*\*ugfMuqtu 3 L.ng fr\f. ^umo.^ ibid., 1830 ; non vid.). 

Acepsimas, Ioseph, Aeithalas, mm. in Perside, f 379. — 
Nov. 3. 

1. Passio. Prooemium. Inc. Ul **** W U»f o»W l*^ \>l ^M^ lot 
| ^tv>^ — Des* ( a*****} al.) fcii*i iAf |y>igih^ |ti»«» A uidfc** yoo) ii^o — 
Narrat. Inc. loot iaAj I*** p^oad *^doff ? ^&o t^&L fio** — Des. ^a^( 
ooo) K oot«»a*ao oi*» v oov^--xaj ^g*e ^ooffe*^**!.* |Lo6»6u« [22 

Assemani, Acta martyr, or., 171-203 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 351-96. 

Exc. Aem. Roediger, Chrestomathia syriaca (Halis 
Saxonum, 1838), 134 ; — ed. 2 (1868) ; non. vid. ; — ed. 3, 
curanteloh. Roediger (1872), 85. 

2. Passio. Inc. W^uAj^ib h \\uumuui& ft fepug u pp"g fl'-py 

tutuuAjU ptuppuin-h uiutnnt-uih-uj^ujjp i/Zupq.ujpt£b++*t yyrpnrg<£uMppL~ 
pnpq.fi trofiFblrpnpn.fi juidft ^uspuhufbtug dhpng n$*f> u/b2(tun. 
irtuaJtub — Des. qui njCuMt-iuut droit futuqtunnt-fa-ptjU u*vfuuip<yp t 


^ CD 

{J u "O CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E \l Luiilrutq bpu/bb/fib*** ft miuubfrpnpnjtt-iT uitfutrutVb <^nlpnbdphpp f 
ft f^uiq.UMLnpni-fd'UiuVb *l\utpufy ^ utiu<yy ♦ Ax. ft 'L P' ut ^ Original from ji Digitized by Google UN o3 .y 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u ™ 75 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -m 

-M 

a> ._ 

■jZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) iS 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E AECATERINA 7 

aujLnntinj §lruin5i*++ ^23 

FiVae e£ Passiones sanctor. I, 89-102. 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta plenio?*a, VIII, 217-18. 

Acylas m. Fi'd. Eugenius, Valerianus et soc. 

Addai (Thaddaeus) ap. — Aug. 21. 

1. Doctrina Addaei, sive (( Epistula Abgar regis pilii Ma c nu». 

*m© — Des. >o^o \\'*t**% Vf |Lo^oip> ^i^gj ^oL [24 

G. Philipps, The Doctrina of Addai the Apostle (London, 
1876), 1-53 (text. gyp.). 

Exc. Ed. e cod. mutil. Cureton, Ancient Syriac Docu- 
ments, 5-23 (text, syr.), 108-110. — Emend. W. Wright, 
ibid. , x-xi, xiv. — 2) C. Brockelmann, Syrische Gram- 
matik (Berlin, 1899. 1905). Chrestomathie, 12*-21\ — 
3) Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 51-52. 

2. Doctrina, armenice. 

Exc. (De inventione prima S. Crucis). <\Jrpnt-g&ui 
\fq-frutufffi l^uitT ^tJupni^tL.[3-^uiig up fn fit fd*uuj-k{i x Lerubna 
Edessenus, sive S. Thaddaei ap. praedicatio (Hierosolymis, 
1868), 60-71. 

3. Vid. Thaddaeus ; — Abgar ; — Sanducht. 

Adrianus. Vid. Hadrianus. 

Adurhormizd praefectus, m. in Perside, f 447. — Syr. (iacob.), 
nisan 25. 1 . PASSI0. Inc. (?). ^fed I L3a£ X*!"*^ t**** *-**** Oyi^ojk fk& ^oo 

l££ota» ooi liaia o>a ^»f foot 6^{ ... |oo» **a^ oot J-Jo^» o*a |$6u* i*oto£dOta 
<** *~ — Des. iftttj uala*. of ^f ^u* . u^olLuA |o*} |^up» ^oL Xua*LL/o 

^ao/ ... MM** [25 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 565-83. 
2. V&f. Pethlon. Adurparva. Vid. Mahduct et soc. 

Aecaterina, v. m. Alexandriae sub Maxentio. — Nov. 24. 

Passio. Inc. mutil. jlS vJytlj S^jll jL. l> ^SCU aMJI | • • • 
t Xp Jl Ij^ ul j^sCU ^j — Des. ^ ^rJull U-j^J^-^ Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 8 AEDESIUS 

Jul . . . JujJuJI d i* *^ • • • bj JU <^J [26 

Anal. Boll. XXVI, 13-32. 
Aedesius m. Caesareae, f 306. — Apr. 2, 9. 

Passio auct. Eusebio. a) Inc. utousla 1*0*9 f - ^*? t* ? ?*&**l 

t*;©LJ |Lo f o^ 9 [27 

• • 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 19-21 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 229-32 (coniuncte cum 
recensione altera). 

fN 

b) Inc. iSf ^t ^^A 9&a ^0 l-±*+t> \f**m u»*i«Sfa uoftj ^>*ff ^»oil.adf 

uoi^l — Des. loot v*;oL/ (ida^ ua**a^f | i . ft « i\«^ u»oi»a/ Jc^t [28 

in 

Assemani, Acta martyr, occ. I, 195-97 ; || G. Q-. 
Kirsch, Chrestomathia -syriaca (Hofae, 1789) ; non vid. ; — 
ed. altera, curante G. H. Bernstein, I. Chrestomathia 
(Lipsiae, 1832), 221-23 ; || P. Zingerle, Chrestomathia 
syriaca (Romae, 1871), 202-204 (om. claus.) ; || Bedjan, 
loc. cit. 

0) 

c 

Aeithalas (Aithalaha) et Apsees (Haphsai) mm. in Perside, 
f 354-355, 16 can. (pr. vel post.). — Dec. 11, febr. 20. 

Passio. Inc. t*at/» ILotX ^**m |oo» I; — »od |<n^**»/ U* U*i* ow» 

|*ov»t* v «* [29 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 133-37. ^ CD 

{J u 9 ^ Aeithalas (Aithalaha) m. Vid. Acepsimas et soc. 

Afra m., Augustae Vindelicorum sub Diocletiano. — Aug. 5. 

PASSIO. Inc. |* ouinutplSU dhnt-tT npnt-iT u/hniHb 4 {yanutnlrtti f 
^ptuJiutt^p pjpju/tib nJpMLblri nnphuinnhbusiub bu us&-trj — 
Des. tun. uutbiu/u uuiuutu nuttutp unuiinhu*** tujhujt^u Jlpuprtun 
unt-pa utnuiiuutpUh ^Kppuinnup Ttpiftupptn hnumnJufbnt-fi-trtuJp.^ 
np h iZmfyp ♦ ♦ ♦ tuJljh I |~30 

Vitae et Passiones sanctor. I, 146-48. o '■>-> 
CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

Agape v. m. FiW. Sophia. 

o S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- AHUDEMMEH 9 

Agapius m. Caesareae, f 20 nov. 307. — Nov. 19, sept. 19, 
aug. 19. 

Passio augt. Eusebio. a) Inc. w*;*6a> ... .&»£*** U$°fh **hl ^^ 

• ♦ ♦ 

iw>ftu\nfti^w |mou poya o*ao • u*~[ — Des. o*_*otoL %*&* |£?oA \**xo 
loot Ml ^*A^?> ©iLojfio^o [31 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 21-23 ; |j 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 232-36 (coniuncte 
cum recensione altera). 

b) Inc. «w»ni*wnfti*) • c»; > t f c*;*ka . . . Jkttcua? }— *So;t9 **$/ ^iaa 

— Des. |***o t*uA^{* {t^** o»*ok»L ^t loot pot [32 

Assemani, Acta martyr, occ.^ 198-201 ; || G. G. Kirsch, 
Chrestomathia syriaca... cum lexico (Hofae, 1789) ; non vid.; 
— ed. 2, curante G. H. Bernstein, I. Chrestomathia (Lip- 
siae, 1832), 223-26 ; || Bedjan, loc. cit. 

Agapius m. Vid. Bassa et soc. 

Agapius m. Vid. Eustathius et soc. 

Agapius (Papias) m. Vid. Charisius et soc. 

Agapius, Alexandri duo, Dionysii duo, Timolaus, Romu- 
lus et Plesius mm. Caesareae, f 305. — Mart. 15, 24. 

Passio auct. Eusebio. Inc. 0001 v .»*i*> ^ootfcil*** y^avi.v ^j foot \$l± 

— Des. u»*»L/ |6u^ 0A&3 UoyX Ml\o*o [33 

1 
Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 11-13 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. 1, 217-20. 

Agues v. m., Romae, saec. III. — Ian. 21. 

Passio. Inc. ^*;*jto t**a I****** otfi^oba l**a L^a If^oi o^*»j ^*{ 
^tK)c^»*^> \tk\l* ¥ ^a |oot V ^*~ l %*** <-***M» — DeB. ^oftu»LL \}j *f |Loiat»otao 
^J^>LL ILojov^j HAa^o [34 

Assemani, Acta martyr, occ, 159-64 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. IV, 116-23. 

Ahudemmeh ep. Tagritensis m., f 575, aug. 2. — Syr. iacob., 
ab2. 

C 1 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

<L> . 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 


9 ^ 

Si 
§1 Historia. Inc# prooem. )»i «i^» M**^ La^j |m^»\» ^&** s ^f otk*L|a&a 
...ov*j*ao Inc. narrat. \^^ . \ b+*f |fL{ us ov — »«&»/ t**» }*-»*& M^) »-*t oot 

2 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- io AKEBSEMA 

loot irtiok*/ — DeS. ~»v*» U*-*f\ yifroNw &f ^ ^JUf 6a-» |&*u*Of ^totaf (jAa/ 
... otLal^t i^d^ ooi • \tu3 [35 

F. Nau, Histoires rf 1 Ahoudemmeh et de Marouta, Patr. 
Or. Ill, 15-51. 

Akebsema. Vid. Acepsimas. 

Alexander m. Vid. Georgius et soc. 

Alexander et Alexander mm. Vid. Agapius et soc. 

Alexius <(Homo Dei», Edessae et Romae (Constantinopoli), saec. 
V. — Mart. 17. 

1. Vita, a) Inc. !;&*&> |I6 l^^j oo> J ^u&l |L)a»fL; Ifc^} |fcu**L 

o 

|— u|J — Des. ;o*mo . l_a£&»? U+»l° 1^**** t*»*o oi*ao? oAa ^ o>-^ **o 
♦ • ... . 

u»|l«im [36 

L 

b) Inc. i^oi^^it Joti |; — a^j oot v / ^l»;»{ Jov-^t 1*-^ ^J |ftu**L 

d. 

puty — Des. ;o*mo ot&aa* Laaio U+~l° U*** |Lfa»jLj ott^o? o>2i3 ofi t*&>fe*{o 

* ♦ . ♦ ♦ 

L 

-M 

c) Inc. uL»I al.) t u;»/ |Lf*»*l.9 ( ^^ oik— **L al.) I^^t |6u**L 

^> Mo l^^t <>•» v / ( v a&^»*a ^mj«m ul>/ al.; ^»«m{ y n •t i w ya — Des. fere 
ut l,a. [38 

d) Inc. hs^ M**i • lt-9* — »*L* l^x^f l*u**L *»*J (LubJaSo |*~a u^ * n » 
^ u»H — Des. ut 1, a. [39 

e) Inc. *©»;»/ ^l oiH/o ot-»0)a£ ^» p i»oto^ ^*fi*»» Maa^ ^t Moi 
— Des. ut 1, a. [40 ^ cu 9 £ i £ 

a) 5 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E Arth. Amiaud, Za legende syriaque de Saint Alexis, 
V Homme de Dieu, Bibliotheque de l'Ecole des Hautes 
Etudes, fasc. LXIX (Paris, 1889) : inc. et des. a), p. 3-14 
(text, syr.) ; aliae recensiones permixtae in apparatu cri- 
tico, 29-44 (it.). 

2. Vita, a) Inc. |;a^f ) ^^ *» u^Lf ^aoi ( |&1**L Jio> al.) |fiu**L 
Li; — *L{ ( k*»»f al.) | — i*a£j oti2u*» loot* ( oo» ) |pa»;£ ^o ou» . ( |ov3kj 

DOS. f|*^a» Uif °^ 0>X |001 ( |00f ) OMM ( |00) *Afl*J* al.) aail ^l*/ %»o 

"^ • ♦ . 

^*/ ... ottt-k; |.i.» v» *,ai» s ^»j OiLa^^d ( ^fAJk al.) [41 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 .y 

CU 3 
{J Q_ ANAHID ii 

b) Inc. t*ot&k |fiui*& *i**b*l |mooi^ oooif ooL |*»£* — Des. ut 2,a. [42 

Amiaud, op. cit. : inc. a, des. b), 15-28 ; var. recens. 
(ut supra), 45-55. 

3. Vita, a) Inc. Wjp n *fi* hp fc Z**™**!* f>wt\**»gf* Jbh-tuutniii 

/nttr Itl. u£UitnnnL) dl. ufbntHi %nnut \^ihaunujbnn — Des. ab ipso 

initio in hanc annot. (librarii ?) : *y* £«♦•*• ^•.*JI*jJm^*j*** £ m jg 

b) Inc. \fnuSblrfpb \* M thpufiujhnu "PfP v/» ™5* hjfuu/bft at- 

ihiun.uiLJtn ujujinnhh nnni u/bmJh £#r \f.ihaunufhnu — Des. niunbt^np 

7faUnt-(3-biitifh. Liuabrtui d Ju/fuau/ulrQiuu h uahausnniu bu 

lUit-JaiUMb tun. unt-nptui J^jumnL-h-ni Iru nnnt-U ufbiutualrutM 4A" 

^K pnumnun ♦♦♦ ^44 

Fitae Patrum, ed. Ispah., 685-704 ; || ed. CP., 301- 
315 ; || ed. Venet. I, 138-61 in im. pagel. 

4. Vid. Fillus Reg-urn ; — Oabra Krestos. 

Alphaeus, Zachaeus et Romanus, mm. Gaesareae, f 304. — 
Nov. 18. 

Passio auct. Eusebio. a) Inc. 001 If Pm |ooi u>^ o* i-i^p ^ U<n* 

^Zi+ ^»;mjw kuaj — Des. ocoL/ |&^aa V UJ M<h»j If****! ^ ^ [45 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 5-9 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 208-214 (coniuncte cum 
recensione altera). 

b) Inc. ^; m\ bd**$ 001 Iffjk loot o<^ !&***•* l*j a^a ^*t uy^ 
— Des. tateLf ^ (fxAfl^ s HM>j lj<*~* U±* ** [46 

Assemani, Acta martyr. occ. y 177-81 ; || Bedjan, loc. cit. ~o ^ CD 

{J u o 9 9 ^ (Alusis). Vid. Aedesius. 

Amai y. m. Vid. Thecla, Mariamue et soc. 

Anahid v. m. in Perside, f 447. — Syr., hazir. 18. 

1. Passio. Inc. M~**o I ****f o***~o»j 001 |iata o*a ^»? }uh **o ^» 

jMMfOOtfOf? u** lo^kf — Des. ^f foot . J— *i^J» ^j JiA^o* odd |ooi %»|f 

o '±j * si _cu 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 583-603. 
2. Vid. Iazdin ; — Pethion. 

o S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by t.OOglc UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 12 ANATOLIA 

Anatolia m. Vid. Philoctemon et soc. 

Anatolia (Natalia). Vid. Hadrianus. 

Anatolius Persa m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt., 
tobe 11. 

Passio, bohairice. Inc. et des. mutil. 

Balestri et Hyvernat ? Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt. I, 24-33. 

Andreas ap. — Nov. 30. 

i. Praedicatio. Inc. ^^Ij Ojak XUI Jl JLt^dl ^f Uj 
#15 ffX) V JI ^ &\} •Ul S<U —Des. h tsj * ^1 ^JJI ojl 

*}Lj **Xs> y £j- 'I* Jl* 11 J • ^5^ mi ijJj* [48 

Agn. Smith Lewis, Acta mytholoqica Apostolorum, 
3-11. 

2. Praedicatio. Inc. <Dft?H 1 £U>dh* 1 hCKhrt * OWlf 1 « 

th?* 1 juhiii- 3 nit 1 ? * ^vi/"* 1 A^r^h 1 wi+chf * a-** 1 

VM.M * (DWIG0 * * tl OT Tf a — Des. KA 1 K^^h^ 1 n* 1 

o>v*ii i jwia 1 111+ * <dak 1 h^iirn^ , a/fay* 1 y,&<n<h » 

AfcWt-flifbCi... [49 

E. A. Wallis Budge, The Contending* of the Apostles^ -a 

o. {J u £ 140-56. 3. Praedicatio (Acta?), saidice, I. Actio secunda. (De Phile- 
mone,) Inc. mutil. — Des. ilRT<UOY IlOTHH& JlOjOpil. JtlJlJI- 

ccoc <s.cjkuiTJ£e iin^oc TKpq &Ii ovejpKJiH... g<$.- 

JULHJl. [50 

II. Actio tertia. (De puero occiso.) Inc. JULJIJIC^. ILLJ fc.e 

eTj epe <uifcpe*c 6<uiTJ^e iin^oc eT&ii ^vtt* tiio- 

?UC eJC C<$.T<U1<$.C — Des. mutil. \$i 

Fragmenta. 1) I. GuiDi, Frammenti Coptic Atti Accad. 
dei Lincei, ser. 4. Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 368- 
72 ; — ibid. , 19-20. — 2) Interiecta lacuna, sequitur 
fragm. apud Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 125-26. 

4. PASSIO. Inc. \fu f trqpuipgt utnjiiglrgufj fi filrutnStfc ft fynq~ =5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

o £ 

a) 2 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

M Dinili.ed by G00gle Original from I S u.guizea uy xjwgn. UNIVERSITY OF MICHIGAN <= .Q 
01 = Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ 

Si 

si o 

=5 O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 
0) ^ 

E -E 

i_ c q3 £ 

CD 3 
O Q- ANDREAS 13 

t/uAu iuitunuhlt, nnnuP utntf-u/bh tunuip apu $$£[* P^ — DeS. of? 
nuiqqt; QhunLAi nguJblitrantjUa luLiuuQu tun. h luhi tu phfinLMtrt 

Tsherakhian, Libri Apostolorum spurii, 146-67. 
5. Passio. Inc. <i.juj ^j^Tl 2uJjJu <!• ^jb^ jL- U ol?0 

\ jjl • • • «^JIj • dl$-a ^i ^ M Xnjjl <£ 4)^1^ ft ^ [53 

Smith Lewis, Acta mythologica Apostolorum, 23-26. 

6. Passio. Inc. ( <»M * ft^H 1 VdiOhC 1 -fljHi 1 KtKCftl * ) 

-in * wit 1 m w 1 o«tt<: * kcwa * <w/i<: * a4>a * hu-w: . 

'JW* * «Ml-£? * - Des. Jmd-££?» * *£<»• * wy^jrvj * 
0fc'MK- * /"Pih * wlrt* * m P<fiC « am 1-1: i ttWk-fr * fl9°i> * 

h m * aAiD^A 1 pfcnr n twiti* «. . . hrvi * [54 

Budge, Contendings of the Apostles, 184-88. 

7. Fragmenta incerta, saidice. 

W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manuscrits copies du 
Musee d^antiquites des Pays-Bas (Leide, 1897), 272-7 4. 8. Vtd. Andreas et Bartholomaeus ; — Paulus et Andreas ; — Mathias 
(al. Mattnaeus) et Andreas. Andreas et Bartholomaeus app. 

1. Acta. Inc. ^.j *2^VI 0l-» <y ^il fj~j fcx^- i*L5 ju> 

Des. ^Ji^^ 'jr-W £r^' £>4 ^' (^ ^^ *^' <i* f**-^ 
• • • ^1 ay*-*** *A> t5 # 5 11-23. 

C N 
O -m Agn. Smith Lewis, Ac^a mythologica Apostolorum, 2. Acta. Inc. fl>M 1 h^Jtl^ s +^/^M: s Ah^ttM * ^f 

iV7A * W9*£C «... flo»-A+ a VU * KAH-n » ni»-ft+ * OAiD-c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by v^-uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ rN £ o 

=5 O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ 

E -E 

i_ c 14 ANDREAS 

+ , aop<r&S} i — Des. IDX^JO- 1 fly£"K+ » JiTlUiJ i,„b(D 

AV7iUwMi.Ci... [56 

E. A. Wallis Budge, The Contending* of the Apostles, 
156-83. 

3. Acta, a) inc. <s.cajcwne fce Irrepe nenzoejc JC 

T050YJI eSO^ &JI JieTJULOOVT <S.T0) <L<Jppp0...4$.TCD JULJIIIC^ 

jiaj ^nccwTHp n^r^eoc oTougq e&o?v ftS^peo^ojuuuoc 

gll T^CMp^. Jllin^peOC — Des. mutil. [57 

I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei. 
Rendiconti, 1887, 2° semestre, 177-90. 

b) It., saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. Guidi, loc. cit., 179-84. 

Andreas tribunus et soc. mm. in Cilicia, sub Maximiano. — 
Aug. 19. 

PASSIO. Inc. iy^uiumnL.ui&'tuinli qujuHtunJrtp Itl. auiupJluutuMp 

iunp<£nt-pnJSf quA<£uMUtuhaip ul. qufbujui hum tints ip qupiuii*lripub 

— De$. ul. rLtunituu ipL-nt£MpuA*pL.p wtrnpu, ul. nuin.Luntruin <?iuiiu~ 

h-nL.au t ul. n r fnjujmiu/j J Lujint-fd-aufh una us uiouuifut/nbu tuJT 

I will, A diujn-jj+++ l~5 8 

Vitae et Passiones sanctor. I, 103-112. 
Andronicus m. Vid. Probus et soc. 

Andronicus et Athanasia uxor eius, in Aegypto, saec. V. — 
Febr. 27, mart. 2. Vita. Inc. 1*00*109*^ 0***9 . |ki**M ) .» *>n . fr jfc ^ \^ ^ |ooi **/ 

DeS. ^»6u{f U* !*»*-&>0 ... ^f ^U* . AftAttO Ih*» uOfOvAfO CftOt&Oa* |)o 

^0/ ... t*oto?a*jk %k 0**^*0 ©h-a |ov^ y^*J : ov» [59 

Bedjan, Ac£a martyr, et sanctor. VI, 405-17. 3 ■o 

-> 0) 
C N 

Angeli. Vid. Gabriel et Michael. 

0) Anna mater Deiparae. — Sept. 9, iul. 25. 

Vita et Miracula. Inc. prooem. flft OT 1 ft<7lOi-n<fi>C 1 Ml * -g f^r^j^ril*> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- ANTIOCHUS IS 

1Q& i (Mflr i... ttKfrp i A^JWl* * rhV a... Inc. narrat. Ml?° 

0-yn, * nA-n? 1 1 fcy7ch*»- * awt a *mi^ a aav i mi*° i 

<DA+ a lllM-7 a £M: a WV i Wh * - Des. *»«* i «JA?° i 

i^r i hs-m a w i \rrw i r? a aavti ■ [60 

E. A. Wallis Budge, The miracles of the blessed Virgin 
Mary and the life of Banna (Saint Anne) and the magical 
prayers of 'Aheta Mikael. Lady Meux Manuscripts, Nos. 
2-5. (London, 1900). Appendix, 84-107. 

Anorewos (Honorius) archiraandrita in Aethiopia, saec.XIV(?). 
— Aethiop., mascar. 18. 

i. Acta. Inc. prooem. (post longiusculam inscriptionem) : tl9° 

o* i hnoHf i a>fcya>-f i <p*<j/j i fcA i •twtitia - a n^A i 

+CJ a ID+Arh-nh^ i tifrCl* 0jb?t... Inc. narrat. <Dfrhtt& a 

+?/*7t. a. . . fl?°0« ■ Hh^ a +0)A£ i MM i hT&Pft * — Des. t£ 

h(iTr- 1 W° i AQ/hC/M i M * KhP* a ?AhA- a K^V « ££A a 

JUI-* a... hTLl a (Des. Coloph... — Hlggfll^^^ a n^ OT + a 

OTT7/"* a AIT-/"* a SW » ) [6i 

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum indigenarum, I± 
Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth. XX, 65-100 (101). 

2. Miracula (XV). Inc. aiflhrh-fc * bfft t Jtf°£"W I ?&h 
* a A-flC , tfofl-fc , JtffM a _ Des. flWAfc* a (U/frfc a fclHjfc 
-IbffaC a CDdA/M: a AKfrV a ttf &Ph « ft*** a fDlUh'fc *. . . [fi 2 
Conti Rossini, op. c#., 101-110. 

Anthia. Ferf. Eleutherius. 

Anthimus ep. Nicomediensis, m. f 302. — Sept. 3. 

PASSIO. Inc. H/yW kt[lrnlrQL„njU \\uumi-8ry Jujjniuouiniupfth 

*°\ipbnunn.iunung uiatrind f fix. ^[Kphuuinuh <?owph atuaJuAiUJinJ 

— Des. op ^"l-RB uinn-tunng h Xhn^fiU \\uinnL.i-nj tfb t i^nnSrlrquiL. 

uitu+*+ tuiifubuAi uLujuilrJnbph np on kppnpn. fcp luJunthy fl-tuq.us~ 

Ljtpirinj h Jha §&ruin5i*** ["63 

Vitae et Passiones sanctor. I, 113-34. 

Antiochus et'Cyriacus mm. Sebastae, sub Dioeletiano. — Iul. 
16, 15, 17. 

PASSIO. Inc. \\nLpph y^itnftngnu hu dish* JLtufb ^[Kpjtutnnuh 


CD 9 £ £ £ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

O Q- 16 ANTONINUS 

i^p p^p2H p tu P" u l tu 2" M ^***i-****nnil np h ^[\phumnu $ ft nusniup^b 
\\bpu*uui[ius — Des. bu fynJrjph unt-pp \*hwp&utPip f np £ Jfibjht- 
giujuop % Ax. 4 jp2^ 9mu§ k u FP n 3* t t J oajtutnnu fi Jtuusit bu <fbua.* 
f tftusnju*** ["64 

Vitae et Passiones sanctor. I, 135-37. 

Antoninus, Zebinas, Germanus (et Mannathos) mm. Caesa- 
reae, f 308. — Nov. 13. 

Passio auct. Eusebio. Inc. ^Aoi $&* ^0 |o<* \ *<- lk^» U*i ^f *»© 

Q+Jk&ml ^ll*V >0^B |La-^ ^OOA^f [65 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 33-36 ; 
|| Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 250-54. 

in 

Antonius ab. in Thebaide, f 356. — Ian. 17. 

- 

i. Vita auct. Athanasio. a) Inc. [Kutpung ^%tufuu!ul utnju~ 

op UnL^d- Lu/h nhbipUtL Jhujpiwunpu ba.huMUWutuL-ng*+*t \**buin% hmt 
jusgaJL 4/j ba.ftupnuitjf f jiutpuin hrhntpug — Des. tyilrL. bnjutfli 
blM tru <yiupii5rlfk pppbc qdhiutpu bu tpuupubiuhh<U) npuit^u bt- 
bpuShtrtft <yiiiipu ubp 1 utnnupnu us put p p dtuinju*** T66 

r5 ° 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 17-80 ; || Is. Daietsi, 

jft,q-q.fiJMUf'u/r*nL.fitfit3 S g r S. Athanasii Alexandriae patr. 
orationes, epistulae, controversiae. (Venetiis, 1899), 
533-614. ^ CD 

{J u b) Inc. \ 9 uj/ut£U& puMpunt iunjtup pltnijdrbuitt <?uu uuium tnbui t 
UHL. JJiuiuXnuuu b^bnbgum bt~ \ftf- hupnnu h usn. hJuiuuMt ♦♦♦ t 
"ynUwnb £p tunnsut. bqpupnutq p f p utn^Cuuiipu <?ujpq) bL. buiu 
jt puBt-inlpuUnL.fi- f**5t uutuigbut^ — Des. Ut I, a. \6j 

Daietsi, loc. cit. 9 in imis pagel. 

2. Vita auct. eodem. Inc. prooem. | — *~h |££&»o |Lto»jL; pf 

Pjl^ £^ ^osu+foBf | 1*£ "W*a ( ujo^^ (Aft*.5f l$£a-o al.) y o\^^ 

^tja&aj — Inc. narrat. |**&£ ^o l-'ij* ' 00 * u *>oM <H^i<^ <*&*/ !***£ 
( M>» ^j J»**i al.) i;^ uj!»j — Des. >L/ ^ a li \V i. w > >»1^ y>f ^v^o 
j iv alopft ^» [68 o 

=5 O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ ANTONIUS 17 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V. 1-121 ; || F. A. 
Wallis Budge, The Book of Paradise, II, 3-92. 

Exc (Cap. 1-15) Pried, Schulthess, Probe einer syri- 
schcn Version derVita St. Antonii (Leipzig, 1894), 1-19 (text. 
syr.), 21-22. — var. lect., ibid., 49-53. 

Fragmenta e codice rescripto syriaco (e cap. 39..., 71- 
73, 92-93), Agn. Smith Lewis et Marg. Dunlop Gibson, 
Palestinian Syriac Texts from palimpsest Fragments in the 
Taylor-Schechter Collection (London, 1900), 89-104. — Ea- 
dem auctius apud Agn. Smith Lewis, Apocrypha syriaca, 
142-49. 

3. Vita auct. eodem, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. 1} Cap. 33 (Vitae graecae) aceph., Crum, 
Catalog. Coptic Manuscr., 142. — 2) Cap. 46 aceph., Zoega, 
Catalogus, 361-62. — 3) Cap. 50, vers, med., ad 51 init., 
Zoega, op. cit., 362. — 4) Cap. 56 aceph., ad 59 extr., Crum, 
op. tit., 142-43. 

4. Narratiuncula S. Antonii. Inc. ^\uitnJhiug*^ y%innuflnu 

l*/tJ~£ "f[ u uin. pu nifb* + + ol. uju£+ tru f <?ujfp f mJjt^p bnp.it »p 
DeS. ffi £ utu n^uuinL-h-ni Itl. n\ tnliunl^ nhiu X \(y$ 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 338-39. 

5. Epistula Serapionis de morte Antonii ad eius discipulos. 

Inc. U^/ro" puipirfiiou linpniu ujjp'Ujp^Cu ox_ aha- tfujp/r nhuiupuu 
"pfypHP — Des. p Xhq ujujputpn gUnpui/u Juipriui ujhinni-[ct ptJi* 

"it ttr ni *p b Sty* \7° 

i_ m l 

Ibid., 81-82. 
6. Vid. Patrum Vitae : Narrationes seniorum. 

<£> to 

Antonius. Vid. Georgius. 

-■ c 

Antonius et Cronides monachi in Armenia, saec. IV. — Ar- -o £ C N 

O -m 

-M 

a> ._ 

O- Qi 

"-' o 

=5 O men., horri 21. 
Historia auct. Pseudo-Zenobio Glakensi. Inc. Wpf tpC^*- 

trqaL. npuUErt upnnjlt *\^n piinph J nuuiuunpip tlhpni p ptnp Jppu ~ 
upfli — DeS. OLbutn h pnuU Ipuiu'liuu utpomJUp p \\ us ntu pytu upju in 
gutquig t [71 Bibliotheca armenia, X, 59-72. Sequitur hypomnema de c 

3 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

a> ^ 
E 1 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 18 ANUB 

morte eorumdem : gj/bnp. kl^tug ^"f/i* ^v***^*"/ s/ut%iugb — 

jt-tyirqh'ijLnjh puut ^uipusunj tyn±u£. Ibid., 73. 

Auub m. in Aegypto sub Diocletiano. — Copt., epep 24. 

Passio axjct. Pseudo-Iulio Akfahsensi. Inc. «$.CttJCttnj j^e 

&en ejutexovpo ji^jok^htj^jioc ^ni^j^So^oc cwpen 
iinecj&KT c<j.6o^ ii^"^ ... ovo& <5.qec8ey Juu.p*iejuoc 
ep^KO^ — Des. sben jijjuicwt eTejutu&v he* neooj jij- 

Ju.eajcyo r f- <uiok ne jov^joc... hcovkk Jutm^fioT 

euKn <$.qep$opjn knrx^ojut ji^t^cmul... n^c <$<u 
eTeefio^l [72 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt. I, 200-41. 

Exc. Georgius, De miraculis S. Coluthi. lv-clx. — 
Zoega, Catalogus, 30-32. 

Apater et Herais (Irai), mm. in Aegypto sub Diocletiano. — 
Copt., thout 28. 

1. Passio auct. Pseudo-Samuele et Pseudo-Isaac. Inc. <5.C- 

jytwnj *e £>en eneTovpo ji^jok^htjuuioc novpo jia- 

JTOJULOC OTOg, JI<$.nOCT<JLTHC <5,<je<JJUUO J!g<UlJ^CW?VOJl 

juluovjik hai* — Des. ajiok ne c^uovh^ njpejutntflnj- 
^& i^oj juuxeepe... ^jiok ne jc^^k nj*p;x;Hfcj<$.Kc»ji 
^f- oj iiiieepe eT^jii^pTvpj^ $<u exe eSo^&jTOTtj 
epe cboy hi [73 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de Vfigypte, 78- 
113. 

2. Passio. Inc. H>M 1 W°*iWk 1 A3.HMiT#?A * I*/* 9 « 
Ikfri. 1 I'M* 1 gmPp* 1 IDAOTf-nD. , h^Ml-t * — Des. KMl 1 

;Vte. 1 """PdA 1 Wtt* «... cD-h^mm. 1 M1A.A 1 AJFVi * h OT 1 
S©gAaiC^ 1 **NhW « Ktlr+a* •. . . ft"*? 1 [74 

F. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aeth. XXVIII, 167-89. tJ * ^ cu 
{J u £ C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU Apatil m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Copt., epep 16. 

Passio. a) Inc. <J.Cjycwnj £>en OJUteTOVpO flfcJOK^KTJ*- "-' O 
=5 O C 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 

@1 

cu => 

-Q O) o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN APOLI 19 

Jioc..; £>exi em-gr jipoutiu jitg TecjiieTovpo <$.<|tot- 
xiec oviucyf hfcjcaujutoc... ovog otixhoj ^Yep^rcmu- 

^6006 — Des. eT^V2SUJULJ JIOYCHOT Jl&jpHJUKOJl <s.v- 
K05T efcOKJ JlOVTOnOC... $<U 6T<J, g4.JlJliarf~ JUUIKJJIJ 

jien &&siTi.}\6b evoey ojodiij ii&htcj evcwov jrfTpj<$x... 

<5.JUtKJl. [75 

b) inc. Acaywiu £>en eneTavpo..; ji<u *e ovji evcyon 
iiin^jpH r f ovo& ecj^H e2tejt i rv X H — Des - mutiL [7 6 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Chr. Or., Scr. Copt. I, 89-109. 

Exc- Georgius, Be miraculis S. Colutki, lxix-clxxiii 
(sub nomine sancti Tia). — ZoEQA,Catalogus, 26-27 (sub no- 
mine Aptia). 

i-H 

m 

Aphu ep. Oxyrynchi (Pemdje), saec. V. — Copt., thout 21. 

o 

Vita. Inc. JUtJtJlCJ. JI<U OV<Ul<$.?K<UOJl ne eTpeJipniie- 

eve iinenjcKonoc eTov<j.<s.6. iu.5 epe neqp<s.ji Jtieji &h 
jipasute ne <j.$oy. evuovTe oji epoq git Jipwute ze 
neTtfiitfojut — Des. evji^KWT iin^^oc gli Tej&vno- 
jtiornt JiTeinjjfie. a-vcw t<u tc ee jit<j.cj£cwk eSo?v 
iinecjSjoc... &ii covxovTOve Jieoorr &ii ne;x;c... [77 

E. Revillout, La Vie du bienheureux Aphou, Revue 
Egyptologique, III (1883), 28-33 ; || F. Rossi, Tre manos- 
critti copti del Museo Egizio di Torino, Memorie Accad. di 
Torino, ser. 2, XXXVIII (1886), 67-84. 

Exc. Fragmentum unum auctius, 0. von Lemm, Kop- 
tische Miscellerij Bulletin Acad. St-Petersbourg, s6r. 6, 
I (1908), 596-97. 

ID to 

Apoli m. in Aegypto. — Copt., mesor. 1. 

i. Passio auct. Pseudo-Sergio et Pseudo-Ischyrone. Inc. mutil. 

— Des. <*.iuccttTHp ep<jxiu.c<$.cee itjutoc ^cjo?vc encycwj 
6jij$hotj &>en ovcwov. ^jiok ne cep^joc... ejcjj jutneq- 
pwovaj iiiuegoov Jie*i nje&cwp& aj*. lue&oov hxe n<3,- 
jutovovog ji^j^cuov iinejwf'y.. ^.julhii. &C2lwk... [78 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. £ Z) CD 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 "-' o 

=5 O Christ. Or., Scr. copt. I, 242-48. 2. Vfcf. Iustus et soc. o £ 
a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) o3 .y 

CD 3 
O Q- I Dicili.«l by GoOgle Original from |S upjwonuwxn. UNIVERSITY OF MICHIGAN 20 APOLLONIUS 

Apollouius ep. m. Romae, sub Commodo. — Iul. 23-22. 

PASSIO. Inc. ftfip opiunMi tunn<Jhli bt. <?tuuiniutnniM nt-hpb 
n<^iuL-Uitnuh u/rL^uutnt-Ui&f iuiJubiumnL.pb^\Knfiuuinu^ luiuinpurutrtft 
tittnut iupn.iunm-P"truih uiuuilfh — Des. JiuuU dlEkn-pn. on. x Iml. 
uiuintfujj abut iLUt^autab diun tliuniubh n§[uujtntrnpU* tlfrb* nan. 
thiurL.iuLJtn^n ojjfyp*** usJJjL X \79 

Vitae et Passiones sanctor. I, 138-43. 

Apollouius et Philemon mm. Antinoae in Aegypto sub Diocle- 
tiano. — Dec. 14. 

i. Passio. inc. <JXttjome 2ie Jnrepe <jlck^<5. orh eqpuu$.p- 
Tvpoc &j <5.pj<uioc... ^.qKe>veve iitfj ngHuencBJi eTpev- 

dcblie JlTenpOCT^CJ^. THpC 3lT6KK>JICJ<5. — Des. <5-V- 

<k>^<j &<s.gTii nccujuu*. ji^ck^^.. t<u Te ee jit^v- 
zchk efioX iiTevjUL^pTvpj^ gli oTJtiiiTuejiJhuoc. 

gJ.4S.IUI; [80 

fN 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di 
Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 
69-77. 

2. Vtd. Asclas ; — Arrianus ; — Philemon (et soc). 

Apostoli et dlscipuli Domiui. — Iun. 30. 

1 . Doctrina Apostolorum. a) Inc. ...1*j<L; |Lan\\tt\ *»Lo ^fiM. fw* 
JA-X^J Lfo ^0 |*Ja\L oil ...}a»a *» uoio6u/f op» \b±a$l >©*** — Des. o^a*o 
fki**» faoooi^ £M> v as^ftA 0^ ^ *xaj> v op |o* [81 

Cureton, Ancient Syriac Documents, 24-35 (text. syr.). 
— Var. lect., 166-73. — Emend. W. Wright, ibid,, xi-xii. ^ CD 
{J u 9 £ b) Eadem ascripta Addaeo ap. Inc. ... |*jeu; ff» * v% *? vaaa* M*a a; 
Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

<D . 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

O Q- -* [82 P. A. de Lagarde, Reliquiae iuris ecclesiastici antiquis- 
simae syriace (Vindobonae, 1856), 33-44. 

Exo- Mai, Scriptorum veterum nova collectio, X (Romae, 
1838), 171-75. 2 f DocTRiNA Apostolorum, a) Inc. ($«/<^ lrptp^uip^Lp(tf)npi^ Original from Digitized by Google UN APQSTOLI 21 

hpbuhbnnpn.fi nuhbpnnn.fi ftyfuu/hnt./S-tuthfh) f\nLMtua f n B-utajut~ 
L.nnnL.[3-aufu tffipbpbujp** uLKu uiputLbptnn ft ^^utautpfc/m — 
Des. puui uthnt-uth unuuif hi- uinJjah uiujlAju f$\ m utnJt^pu inouu) 
dhh-tuiuujth'uin.u [npuA^u) Itl. Jus tat 4* *tppni-/trbuth *hnqut {Jtutth.ut~ 
unphintf ♦ ♦♦ qutputppA n*u*fp*** lutt-puiahpn l) F8} 

b) Inc. \\utJh hphp^ utpfiuphpnpn.fi fhfhbpnpnft h^iufhni-fd-hutb 

ffiftphphuit hutiuhp ^n.ni/nq*** hLfth ft ^^utqutp^p-^ — Des. tnb~ 

uhutt ♦♦♦ qhuj<?ujmujunt-[irpLJtu unnuj) uharuiup^u ul. put pip 

putpputnunJ n.n<^nL.(3-fnlbu t/utmni.nufb£ph utputpiUtutnbnSrph*** 

/Lut-huibbftL. x |~84 

J. DASHIAN, \\^U(tq-USU[l>tnnL(d-fii5* \^n-tt*p£rpiij f UMUtftUL-kprn^ 

Ipu'ii liu/tutiiuMg ifiuutinuty s Doc tr in a Apostolorum, liber ca- 
nonum apocryphus (Vindobonae, 1896), 290-358. (Ex infi- 
nita lectionum varietate, duas recensiones praecipuas 
eruimus). 

3. Certamen Apostolorum auct. Pseudo-Sophonio (Sophronio) 

ET PSEUDO-DOROTHEO. Inc. H± I OT X"#h¥ I ff JtA+ZMtft- a fl* * 

"1-ad a hCMi* a W* * K^-flC* 1 (al. JtC£7i*i) AKIUhb a. . . 
(awh OT a Wfr a) <0(1XVh a Ultra* , _ Des. *&&!*> a I1W i IJt 
A a HToigA^c^s 0£<Dgfcc£-M- a... ?«7I1C * -MUif?"*- 1 an 

^hm a (lftA-**** 1... WVi « [85 

E. A. Wallis Budge, The Contending^ of the Apostles, 
5-305 (306). — Vid. ad nomina Apostolorum singillatim. 

Exc. W. Wright, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts 
in the British Museum (London, 1877), 59-64. 

4. Acta et apocalypsis. Inc. prooem. flft OT i JW1«... Yl£ a 

hCKhrt a Ta>i i . . (DMnav-l * -Jrah**- a *MiV i flifr£--ft- a. . . 

Inc. narrat. <D#*° a A.f A-ft ; "ThhA-**- a 0f|£tl*N , H^X^Ci* a 
*»A+A a _ Des. Vh^J a flA^h a HOHMlh} a <*"£<} 1 aTfrlfc ■ 
A;i£Ah I HhOTdM « Ah a fHi/fi* a oftfe*)- a A'JA" 1 * a 1H9 a 
Jt**? « fl'fc a *»X7h<P a. . . [86 

E. Littmann, Arde'et : The Magic Book of the Disciples 
Journal of the American Oriental Society, XXV, 1 


^ CD 

{J u Z) £ "O £ 7 

■r: CD (1904), 7-25. 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 
CD ^ o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

o. {J u £ Z) CD 
C N 
O -m £ 7 

"-' o 

=5 O o3 .y 

CU 3 
O Q- 22 APOSTOLI 

5. INDEX APOSTOLORUM. Inc. ^[Irtnpnu utn^MtglruM^i ^p ft n.bq$gb 
\Kbrpjtuftyiu } trqgiujp \¥"fp£ft — Des. [\uin5tuspuMUu*++ uptutl^huii 
trnbt- duiptnppnuuilpuh upuuimjml ft Jttun-U ^[Kpfuumuft 1 ["87 

Tsherakhian, Libri Apostolorum spurii, 466-70. 

6. INDEX E «DOROTHEO». Inc. **\lrutpnu tun^iuplrutt ft *\*utnfafiut 
[tuupu Iru ft W^fiptutj.uiqfcqfciu)) ft <*\nbtnnu — Des. tup tup tup <$um~ 
Juinpnt-P-hii* htihnhqiutjujh t Tgg 

Tsherakhian, op. cit., 471-73, 

7. CATALOGUS EX « EPIPHANIO ». Inc. J\j" utnuuglrtu^ <£utu~ 
nbpi iun-uip>h jui^on — Des. *| nt-lpuu ft {fatrup^u j\fi_fi-utu~ 
npntituU t 1*89 

Tsherakhian, op. cit., 474-75. 

8. De parentibus Apostolorum, hypomnema interprete (augt. ?) 
Pseudo-Dionysjo. Inc. TfJ* * YlC 1 H+0* * fcfl 1 JWAMl 1 

MA 1 IMMfal 1 mjf : ... hOrih 5 MtFPl 1 H+APY « 
ft/PCA 1 — Des. "Wn 1 £tf./i 1 Ah fl WJki * AeHK-C * 
iHbtfhi Ah-flt... [90 

Budge, op. cit., I, 49-50. 9. Catalogus Apostolorum, saidice. Inc. et des. mutil. Fragmentum. E. 0. Winstedt, Some Coptic apocryphal 
legends, The Journal op Theological Studies, IX (1908), 
378-80. 

10. Notitia Apostolorum : qui goniugati qui coelibes. Inc. <i|£- 

utpnu UinMMplriUi bu tuhntUt LunQ unptu ^\^ntf.ftiu — Des. \\*~ 
<£u/ii£u Jl^pmhgftU t (9 1 

Tsherakhian, op. cit., 476-77. — Cf. F. N. Finck, 
Kleine mittelarmeniscke 7<?#te,ZErrscHRiFT fuer armenische 
Philologie, I (1902), 217. II. LAUDATIO AUCT. GrEGORIO NAREKENSI. Inc. Sftbofrptutj h-uinftLj* tt- utnthtbo uibbiuji[ip uiuflhi \^n.lrJtut — Des. ftt/nutT 
^UMLMttnnt iftuupV otiMLMutiD thplpstiii o b-L. ujptLUjptuqtruj id ft c 

2 z 

a) 2 
£ tin 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

Q. ^ CD 
{J u Z) APPHIANUS 23 

<\*[n>[> lu^ot&fcg t Lib. precum S. Gregorii Narek., ed. 1, 
append., 80-103 ; — ed. 2, 407-26 ; || Zf-«e fyfc»«/^ %tr PF n^ 
qfrtiwtj riVt,,!.^...: Tomus alter encomiorum S. Gregorii Na- 
rek., 88-107 ; || u« *\*ptt"Pt *\* tu p tr k u il 4™ u bd *l™* t —k u '* lM b 
Jlni*nk € i,tunf„>L.filf*t5 i g : S. Gregorii Narek. opera, ed. 1, 336- 
50 ; — ed. 2, 424-38. 

12. Oratio panegyrica auct. Elia Nisibeno patr. 
Inc. o[ by**jA ^ ' • • • *UUJ jl*> *jy Ol*4~} $ <£^\ & JuA-l 

u^ 1 uupeldlj *WI LUUj uy^Ullj .1 jl£!I [93 

Abb6 Yacoub, Discours religieux pour les principales 
fetes de Vannee, par Elie HI, patriarche des Nestoriens de VO- 
rient (Mossoul, 1873), 191-202;— ed. 2,t. I (ibid. ,1901), 196- 
207; || ead., suppresso Eliae nomine, in wiaxM ucSi Liber 
homiliarum in usum ecclesiae copticae (Kahirae, 1874), 
151-160. 

13, Fragmenta varia, saidice. 

1) Georgius, De miraculis sancti Coluthi, 102-107. — 
Emend. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lin- 
cei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 52. — 
2) Guidi, ibid., 52-53. — 3) Guidi, ibid., IV (1888, 1° semes- 
tre), 60-64. 14. Vtd. Discipull Domini. 

1/) 

Apphianus, m. Caesareae, f 306. — Apr. 2. 

Passio auct. Eusebio. a) Inc. ^*i*f 1 >»no U+* Mi^o |t*;» U*~ 

o 

|00) i^\ |**OOt}f (xg^OA DeS. ^Wl.1"> ^ftfkd |00» lOOSUd/} |k***& jttlu 

s_ 

*ak&» \*cl* )jova WP090 [94 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 13-19 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 220-29 (coniuncte cum 
recensione altera). 

4-1 

b) InC. f^**f UttAI.Nft.fl^V) ) \fti.y (J) pfA^O I**** ^IM^.0 I $A (-»o** 

— Des. ^»fka (^ ofipof o )!**• *^^ iAftaud/ I***? ©»fiu**Lj |ih*ii> |aa^>a* cu 

C N 

O -M 

cu 5 1 
£ 7 

Assemani, Acta martyr, occ, 189-95 ; || G. G. Kirsch, 
Chrestomathia syriaca cum lexico (Hofae, 1789) ; non vid. ; 

O Si 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

OJ => 
-Q O) o3 ^ 

O Q- I Dicili.«l by GoOgle Original from |S upjwonuwxn. UNIVERSITY OF MICHIGAN Q- P- ^ CD 

{J u §1 &4 APSEES 

— ed. 2, curante G. H. Bernstein, I, Chrestomatkia (Lip- 
siae, 1832), 213-21 ; || P. Zingerle, Chrestomatkia syriaca 
(Romae, 1871), 191-201 ; || Bedjan, loc. cit. 

Apsees (Haphsai). Vid. Aeithalas. 

(Aptia). Vid. Apatil. 

Aquila (Acylas) m. Vid. Eugenius, Valerianus et soc % 

Aragavi, qui et Za-Mikael, mon. in Aethiopia, saec. IV-V. — 
Aethiop., tek. 14. 

Vita et Miracula. Inc. prooem. dh m » K"ttLh'ftih»G i JFW> i 
HOT> ! ot-J^/m^j , nhJ&^Xh «... Inc. narrat. W A¥ i VHl » 

*5WId i ^hm-AJt t KFKWiPti i <D<*>pCFti a _ Des. M4A * 
fcfl 1 fvhfc i K<*> , g/mn^ , a>fc«f""> * of Trbib i Kfl a h OT « 
■JMK» • YA* a Hfl<*>- 1 H^PfrA «... [96 

I. Guidi, R (uGadla 'Aragdwi*, Atti Accad. dei Lincei, 
ser. 5. Memorie, II (1896), 56 (57)-86 (87) , || Id., Vita Za- 
Mikd'el 'Aragdwi (ibid., 1896), 1-98. 

Arcadius. Vid. Xenophon, Maria et soc. 

Archippus \ et Philemon, discipuli Pauli ap., mm. Qhonis in 
Phrygia. — Nov. 23, 22 ; febr. 20. Passio. Inc. l]«M/ys i li u U'd u *V*ff' uinnu l' kpb t j> u "[?ig&' l\ n ~ 

nnuutqutg — Des. h ujuimnutu LuiU be h ununn urbnt-nQ t u/tuu/^u 
Ltuuiiupirqi^/U... n unihtlplrnh j*j*** h dttunju*** \$J 

Vitae et Passiones sanctor. I, 144-45. 

^ to 

Ares, Promus et Elias mm. Ascalone, f 308. — Dec. 19. 

Passio auct. Eusebio. Inc. %**©» <*_ » |;**-^M> >ou*© v oi3 u»V>a 

Jjot |*o*a — Des. oa£a9L{ v oou*i l^**«^ [98 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 36-37 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 254-55. C ■- 

Arethas et socii, mm. Nagranae in Arabiae, an. 524. — Oct. 

c "7 

CD BULAE. Inc. Ad*. Ov»k*/j t*W ^oiAA ^*^aA2if v ft 1*m**N ^u* ^90* ^9 taoL 24. 

1. EpIstdla Symeonis ep. Beth* Ars ami ad Symeonem abb. GA- 
TS (J 
<L> . 

C w 

o £ 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 
CD ^ 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- ■o 9 £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 o 

=5 O 
<L> . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a £ o3 ^ 

O Q- ARETHAS 25 

^Ajkjj |L**~ ^t ^io^i uMO^tim&Jkj uao~o ^»&JLo |}*i*L — Des. a) v «-Ajjo 

ILaau^ofo |6*L*o IU*j N^o *u* ^ [99 

vel b, ulterius ) 6juai oik**;*^ $ a^u It *** uoio oilu *^\- o>jAj x£k*f j 

^ftttf ... fiOAA OV-^f • |t*A* 0)MP [100 

Epilogus. Inc. ... &**&*{ ^o» . |iak*»; — Des. v oov2v !*<*_*» fc*ao 
... v oo»La^p} : U-**i [101 

I. Guidi, La letter a di Simeone vescovo di Beth-Arsdm 
sopra i martiri Omeriti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 3, Me- 
morie, VII (1881), 501-515; || Bedjan, Acta martyr, et 
sanctor. I, 372-97. 

Exc. J. Halevy, Examen critique des sources relatives a. 
la persecution des ckretiens de Nedjran, Revue des etudes 
juives, XVIII (1889), 26-27, 30-31, 34-38 ( hebraicis litte- 
ris ). 

b) ElUSDEM EPISTULA, UT INSERT A IN CHRONICO lOHANNIS EP. EPHESI. 

Inc. Htti»L &o* Ifoif \++m\ ^oi&a ^^tt^df ^aidaA ua^am — Des. I * v ~ 

l^^cu. &*a ^o |«do^o po^f %£tajf **l»l>lf UfOOH [102 

Assemani, Bibl. Or. I, 364-79 (e Dionysio Tellmaha- 
rensi) ; || Ioh. Dav. Michaelis, Syrische Chrestomathie, ed. 
1 ; non vid. ; — ed. 2, 1 (Goettingen, 1783), ,22-30. 

Exc. I. B. Wenig, Schola syriaca (Oenironte, 1866). 
Chrestomathia, 45-46. — Halevy, loc. cit., 166-67. c) It., apud Zachariam Mitylenensem. Inc. ...^oaiaa^ ^u**/ ^*» 
— Des. ut l,b. [103 

Mai, Scriptorum veterum nova collection X ( Romae, 
1838), 348-53 ; || P.Zingerle, Chrestomathia syriaca (Ro- 
mae, 1871), 175-90; || Land, Anecdota syriaca, III, 235-43 
(= Zachariae Mityl. Hist. eccl. lib. VIII, cap. 3). 2. ElUSDEM EPITOME. Inc. u»Ot*im&3kf +XL~o ^ »ti&lt> IImimL tdMA 

r-^J [104 

G. Knoes, Chrestomathia syriaca (Gottingae, 1807), 
37-54. 3. Epitome apud Michaelem Syrum, syriace. 

J. B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien (Paris, 
1902 ; isograph.), 273-76. 

4. Passio. (Historia Nagranensium). Inc. TMD^M* * liVlf 0°* i Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u ID <-> 

tre 22. 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU en 
O 26 ARI 

* * Af-Am/TA * 77V a. . . fDflai-Ji* « ot^a i HA- i A/fr * ft* 
A* i n^f frAA.y° * hfl * Pv/i?A * — Des. h/Klt « m^jrA 

a * ^w * (oh/wc i tih«mji-fifh,c * art s jp^04. 8 mhte 

d. * nftAr « arKhft 1 1AKA- * AV7ILM «. . . mfc^-> :: j- IOJ 

F. M. Estbves Pereir A.ffistoria dos Martyres de Naqran 
(Lisboa, 1899), 79-122. 

Exc. Win. Pell, Die Christenverfolgung in Suedarabien 
und die himjarisch-aethiopischen Kriege nach abessinischer 
Ueberlieferung, Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesell- 
schaft, XXXV (1881), 48-74. 

5» PASSIO. Inc. {{ff/i/S ^fhadrnnnif tynhuuinumul^n f^mnujLjn^ 

Des. f'fl'l"- l£^ng yjrptr trqhui^ (al. ^bqbut^J ft if/rpuy fy '//['/>+ tmp 
inbuhui^ utJuhtrjnub tntyfth Ofi<fhni.(3-fiub \\utnnLj^nj 9 thutrLuiLiinti~ 

IU'L.*" juiL-ftmVufij)* rio6 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VII, 505-10. 

6. Synaxarium maroniticum, arabice. 
Guidi, loc. cit. y 496-97. 

Ari pr. m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Copt., mesor. 9. 

Passio. inc. <5.ccycBiu i&e £>eii ejuieTovpo ji^jok^htj*- 
jioc Jieii ii^jjuUrfUioc jTJOvpcwoT eT^ii^j knicHov 

eTeilll^V Jl^Vjpj JlOTJtieTn^p^JIOJULOC — Des. njn^p- 

TTpoc iiTe n^c nipejULcyeTJiovcfj hcove iinj^SoT 
necopH. ecjoj hovpo e&pH j efcum... <sjuihjl [107 

Htvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 202-24. 
Exc Zoega, Catalogus, 61-62. 

Aristaces, Verthanes, Iusik, Gregorius et Daniel filii et 
nepotes S. Gregorii Illuminatoris Armeniae. — Armen., I. HlSTORIA. Inc. \\JlrhutijjMLl3- \\uutnL.iu$r nn uiuuta ft futu~ c 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q CU 

CU ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- -a 

o. {J u Z) ASCLAS 27 

jX*g2 u *[ § 2 Uiin '±*** t uut n } uiLJFMp j>ufU ntrnkp luifu tnlrgJruti dut[u~ 
Tiu/bft t |"io8 

Bibliotheca armenia, X, 47-56. 

2. LAUDATIO. Inc. [Kuiqiuthp uptnji f*dnj Bnnpnph hg_ inlpupnt_~ 
ftrpt_h u till hli pJni Uiu^yu/bOlrtut htuuhnnt^aiuhl, ti to<£ tupnL.fi} tr~ 
Ib^u — Des» d- nnn Jpn.no q<yiuL.ufbm fi~pL% tu qu/hnnppnL.[3~hiii I trL. 
ubp ptniultuMjabiut d p <?naki_n/i ubnuthna itrpnt thtunLUJLjnparuqnt-o 

ftuMitiuluuMuiuMuini.tr x Homiliae « dogmaticae », quae fe- 
runtur, S. Gregorii Illuminatoris (Constantinopoli, 1737), 
312-34 ; — ed. 2 (ibid., 1824), 346-70 ; || Bibliotheca arme- 
nia, X, 5-45. 

Arrianus praefectus, m. Antinoae in Aegypto, sub Diocletiano. 
— Dec. 14. 

1. Passio. inc. ^ccycwne ^e jiTepov<ov>0) evpu^pTV- 
poc htfj <uio>^cmuoc julji ^j^hjulcwji <$.cjtcboyji ^e iitfj 
^pj^jioc n&Kuejutcwi <s.cj6cwk — Des. &<*.&tjui ncwjuu. 
U^jJvhjulcwji nil <$.ck>k$. julji ^no^cttjuoc n<ui<uMiU3 > 
thc <£ii o>YT<$.<toc... jicovojjuiovn iin<$.pjui&OTn &Ji 

OVg<6jpHJlH...> [no 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di 
Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 77-86. 

1/) 

2. Vtd. Asclas ; — Apollonlus et Philemon ; — Philemon (et soc). 

Arseuius m. Vid. Gore. 

o 

Asclas m., Antinoae in Aegypto, sub Diocletiano. — Maii 20, 
19, 21. 

1. Passio. Inc. gp<3.J &jl COTfcOTTOVe JtTOO&e &J <S.pji- 

jioc n&H?ejuittJji ^vtfame jiota. 2te <s.ck>v,j. ^veijie 3w.JW.oq 
m.q — Des. iv&e eneqcwjuii &j nexpo julji name ex- 
jttHp eiteqovepHTe attojulccj £h oveipHJtH. [m ■a 

CD 
C N 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 
65-69. 

2. Vtd. Apollonlus et Philemon 5 — Philemon (et soc.) ; — Arrianus. 65-69. 

=5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 2% ATHANASIA 

Athanasia. Vid. Andronicus. 
Athanasius ep. Alexandrinus, f 373. — Ian, 18, maii 22. 

I • VlTA. Inc. h dutduiuualtu puaptrutut^tn B-uan.uaajnpMa [JharfAt) 
\\nuuiuthnpunup f £## (unt-.npb) J^Jd uihuiupnu ubbuia Ire najubuta /IV" 
nttpuuthii.nuinL.nn nutnutpji — Des. du&utfunp^nL-pn. $p "flit" T\ u ~ 
wnuo-nr tfi_ nufbfiL. Lutuiuipbuti hi- ^nujunal agbuii f Luautuapbuan 
nLbutUu ht-p ft JhuinM*** TlI2 

Isaias Daietsi, U« xJP' u * huau b Xi.i^g uu * t "ivt n J $**f/i"*"yfc*"fi 
jCtutLOf p-nt-§ijtj\p Iml. fahr^i^ftJiu^tuiint-P b^ip * S. Athanasii 
Alexandriae patr., orationes, epistulae, controversiae 
(Venetiis, 1899), 1-23. 

2. Vita auct. Ps£udoTimotheo. Inc. ]% duta/uatauafyu fd-utn.utL.n~ 

pnt-tdbuttt i^hnttnlruiftuiunuhi bputbbtpn ndiultp \j*utpbbnnu ba- 
\\nnndh) optataqp \^utnnL.h-na <yUtL.uiuiutnbut a — Des. juadcliuajla 
uanmlrnnL.p trut; <CnnjL.ni fix. afuap taunt t Wpta? uutbutt-p fa puinaiuan ' 
niultu 7Cutn.tr nuth* hi- ^Kpputnnup*** utdtjU* |"l I 3 

Daietsi, op. cit., 24-26. 

3. Vitae epitome. Inc. M*-"*^M fSoaZc»£{ «** %m**m*U — Des. oppof 
^ oiLo^jo |&df «a^ [114 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 460-61. 

4. Vita (?). Inc. mutil. — Des. itOVCTV^H JU.TKJJUI gJl 

T DC W P* ^^ HJULe ere neq&joc ne eTpovein e&o^ &ii 
n^c njiovTe IiT<$jjTO(fc[ epocj *jji tgcj juuitkotj. n<u 
neoov... &<s.aikji. rn 5 . 

O =3 L 

Fragmenta. 1) Pr. Rossi, Testi copti del Museo Egizio di 
Torino, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVI (1885), 
95-120. — 2) Id.,/ Martirii di Gioore, Heraei, Epimaco e 
Ptolemeo con altri frammenti, ibid., ser. 2, XXXVIII (1888), 
250-55. — 3) W. E. Crum, Coptic Manuscripts brought from 
the Fay yum by W. M. Flinders Petrie, Esq. (London, 1893; 
autogr.), 9. 

5« VlSIO. a) Inc. \\dtfubnnL%iJ J^ m umnL.uih' X np upuiu^bifc inbufci 
bpbtJnrnntn dutpn.utp£pnu — Des* &) iphbt pituiLutputu ^Kppuumup 
ul_ utuuiiiOuilfuAi *ntLL.nju ttppna f <Cuiun_putn * o/?Jf kpubui~ 
t-npft * [ll6 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -^ 

s_ C 

-a E Original from | § Digitized by L^OOgle UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- ATOM 2 9 

Vel b) ui- mum at; Jim a luutfblrnnLM fulrt air nu*h unjoin ptup~ 
piun% % |"lI7 

Daietsi, op. cit., 493-99. 

6. Laudatio, saidice. 

Fragments. 1) 0. von Lemm, Koptische Fragmente zur 
Patriarchengeschichte Alexandrians, Memoires Acad, de 
St-Petersbourg, ser. 7, XXXV (1888) 11-28. — 2) Pr. 
Rossi, Trascrizione con traduzione italiana di un testo copto, 
Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XLII (1892), 193-94, 
num. xvin et xix. — 3) 0. von Lemm, Nachtrag zu den 
« Koptischen Fragmenten zur Patriarchengeschichte Alexan- 
driens», Bulletin Acad, de St-Petersbourg, s£r. 5, IV 
(1896), 238-40. 

7. Fragmenta varia, saidice. 

1)1. Guidi,ZW alcuni pergamene saidiche, Rendiconti Ac- 
cad. dei Lincei, ser. 5, II (1893), 522-25 ; ZoEGA,Catalogus y 
269. — 2) Zoega, ibid., 271-72. — 3) Fr. Rossi, / martirii 
di Gioore, Heraei, Epimaco e Ptolemeo con altri frammenti, 
Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888),250-55. 
— 4) Pleyte et Boeser, Manuscrits coptes du Musee d'anti- 
quites des Pays-Bas (Leide, 1897) 275-80. — 5) W. E. 
Crum, Coptic manuscripts brought from the Fayyum by W. 
M. Flinders Petrie Esq. (London, 1893 ; autogr.), 9. — 
6) Id., Catalog. Coptic Manuscr., 145-46. 

Athenodorus Erzenkanus. Vid. Theodoras Salahunius. 
Athenogeues ep. m., Pedachthoae, sub Diocletiano. — Iul. 17. 

PASSIO. Inc. \\nL-npu uyu \\f^u/utuq.fA^u ItijLl. jj>pftuuinhtrujj ft 

oppuutttufapa hrhnnuin t\^iijpLiijnt_nn nuit-UinJ^u — DeS. nt-uauii d 

ft JhJkuiuq tltuuu ifeusinusLft bnuflsttii-njh tfliUMini-fi-lrufu t hututut~ 

nhavuL. unt^ppb J^/d-u/uutapltl^u ft <^nup Jtuptnppnuiuuiuu Jliutint-~ 

par a iu tip. ft £nin u/unt-ppvt p *\Kppuutnu*** fll8 

Vitae et Passiones sanctor. I, 46-67. 
Athom m. Vid. Pirous. 
Atom et soc, mm. in Armenia, sub Isdegerde II. — Armen M -o 
o. ^ CD 

{J u Z) T3 
CD 
C N 

havas. 9 

£ ? 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ PASSiO. Inc. Yjjip bqputpg In- ^utpp ^ntptifnL-pt^g utuutnt-tMt~ 
Stutu^p % np ttptiftt-nfiuh J^ttmntS-nj ♦♦♦ ft J-tuJuthtulpi QuMqlprputft o3 .y 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 30 AUGIN 

uiJjauinpurh Q\ujpung Biua.iut.nnhU — Des. ^uAnlrpi tunn^pn-iuh— 
qujlM hi-fi n J \]utut tub aunt- iiudofp- ujnutnhu nonutnhtutn jf^uuin*" 
LJJJ&+ + + UiU%% t f IX 9 

Bibliotheca Armenia, XVIII, 69-82. 

Bxc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, II, 86-87 (et 
mutato stilo, pp. 66 et seq.). — Alishan, Eclogarii ex Ar- 
meniae historiis y I, 376-78, 

Augin archimandrita in Mesopotamia, saec. IV. — Syr. iacob., 
nisan 20, tesr. poster. 2 ; Syr. nestor., fer. VI post domin. 
Encaeniorum. 

1. Vita auct. Pseudo-Michaele. a) Inc. uaIam V*3<h ifr iul 

Des. oLa^jlaj . ^»( |^f »cu^ }m**£^ |ofc*f f |ft*l*» ^ooiLo^j tA id/ ^^j 
^»{ ...l*3*f (fiCad *afla* •••^ v *» l^»o vV*' u **- ^T°? [120 

m 

b) Inc. prooem. iP^j ©»k— •**** ^i - *» { |Lo>l*Lo IL^o^L }*£ uaA 
... |Lf a »*L* M»i P*» Inc. narrat. ut supra a) — Des. i.^\i, v o^;_ su* 

* * ••vl xl 

»«» %&2ko ... v *» i » *it ... |k*fc*G&> 06*9... )*£*. |*oj %k 3/ .%&► ^t 

^m{o ^{ . v oo^ Mf [121 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 376-479 (permix- 
tis variis recensionibus. In primo libello, initium osci- 
tanter ab editore notatum est). 

2. VlSIO. Lie. ^AftcL |&6t3 OptJtttf |MAi JOjO ^9J ... I.Vi^n 0*»fL{ iS{ 

— Des. ... ^*j I**** l^toA ^ ^o»o [122 

Bedjan, /oc. c#., 480 (quasi appendix recensionis nes- 
cis cuius). ^ CD 

{J u 9 £ 3. Laudatio auct. Iesusiab Nisibeno. Inc. <i» ji_*U 

II lj j'^r-^' 3yj 3y^ *-H5^ c-iyi^ 4 z*Jti- <jc4 ^ j^sooa 

Ojfjl jU ^jiiJI ^jiXJI L' ^U |%5CU uU jJ uV» — Des. Jjllo 
Lt^Wlj Sjjj'I SM*; • uuJI wJU & • • • kill* • •j?U 4»jfc«* r%^UL^I 
0tJ*Cij*>jdlj5^lj [123 CD 5 1 Abb6 Yacoub, Discours religieux pour les principals 
fetes de Vann&e, par Elie III, patriarche des Nestoriens de o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u BABYLAS 3t 

V Orient (Mossoul, 1873), 153-61 ; — ed. 2, t. I (ibid.,1901), 
160-68. 

Avida (Avira) m. Vid. Iazdapnah. 

Auxentius m. Vid. Eustratius et soc. 

Azad eunuchus cum soc. mm. in Perside, f 340. — Apr. 7. 

Passio. Inc. }m<u pov=> ©w* ^^i w^*>— ^ |i\» *<^m ^*LfLo ^&X &i*a 
l*tOod ia&j — Des. o-jjL/o v o£k udf ^j ltd |Lo|<HttA a. \ ^>&L/ u^» [124 

Assemani, Acta mart, or., 45-50 ; || Bedjan, Acta mar- 
tyr, et sanctor. II, 248-54 (cum var. lect.) ; || E. Manna, 
Morceaux choisis de litterature arameenne, I (Mossoul, 1901), 
138-45. 

Azad m. Vid. Iacobus et soc. 

Azazail m. Romae, sub Maximino. — Syr., iar 12. 

Passio. Inc. ... (— joL/ ^o ta&j; 1*m*a l*©v- «• uoiofc*/ ooij I**** ^**{ 
M~*t l^uo |La&i~f |-JL3ta |oot **/ <«ail«ri — Des. |ov^t IU*** ~^|k»o 

^*»{ ...ov^j (it. iVin [125 

Fred. Macler, Histoire de saint Azazail \ Bibliotheque 
de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. CXLI (Paris, 1902^, 
1-37. — Emend. C. Brockelmann, Zeitschr. der Deutsche 
Morgenl. Gesellschaft, LVIII (1904), 500-501. Babai (Bebaia) m. Vid. SarbeL 

o 

Babovai Catholicus Orientis, m. f 484. 

PASSIO. Inc. ILaaAoto; \^x |ooi &+» foot *^*» |Ot*&? ^ajoi Itatcu^oota 

<&A«t{ oiMLk uiZa«o l»o^o« |L|ima« [126 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 631-34. I* PASSIO. IllC. \f6truii h nuinutpU \^liuihnpujnL.nn y^nuhnft^ 
uihnu ptuq.iuL.nnh ifl- tuhn. nn<£u tuncrnn npi-uinU tfuttnnt-quiut^p — ' cu 

Babylas ep. Antiochiae et tres pueri mm. Antiochiae sub Nume- 
riano. — Sept. 4, ian. 15. 

■iz _cy 
Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

1 1 Digitized by Google UN 

CU 3 
O Q- Original from 32 BABYLAS 

— Des. p-uinJrnuML- ^uiunJapX trnlrp Jtuubuttfkpli Itl. 2 n P' UJ /fi t -iP u t 
1^f#ff/m_ff#o- np tnujj*** Itl. thuiti.uMt-.nn I; a dttnu.uMt.nppiu fii~pf udiu 
tftutn-p ♦♦♦ |"l27 

Vitae et Passiones sanctor. I, 149-57. 

2. Passio, Inc* otftyAX %&mo w^ajf U^o |t|Z*^ «**»t |a^» imau^oi 

• • • 

|ov3kt — Des. ^o» *jko |}*X» v ojoi j xl* xu«ftUfo : |—ta*4{ *v^j oi*J i3{ 
<** *oo» ^j |)|^ [128 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 274-89. 

Babylas ludimagister, cum pueris LXXX1V, mm. Nicomediae 
(al. Antiochiae), sub Diocletiano et Maximiano. — Sept. 4. 

PASSIO. Inc. JJ* utpupifpuAnu [tt-uin.utL.np tfutirutt p DutnutpU 

\ 9 punupn.lruji nn<ybujn J^uinnnitp — Des. lutt/utrutlfls ulrujtnlrJplr~ 

pp f np op }**pu i^p ujt/untu t \)j*fj- n /W uituuil^u Liuinutnlrnu/tt*** lrp~ 

bnqniSbn <^b[&iuUnuujliuiu [3~iunai/L.nnuja+ hub puut utq ♦♦♦ \l2>9 

Vitae et Passiones sanctor. I, 158-66. 
Bacchus m. Vid. Sergius. 
Badai pr. m. in Perside. — Syr., tesr. pr. 5. 

Passio. Inc. |&— »o* ta*6cko loot I*** l&**a ^*^t/> I »«»o *■*** — 

|«om»*3 ***o t***ka [130 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 163-65. 

Badimus archimandrita, m. in Perside, f 375. — Apr. 9, 10. 

Passio. Inc. I****** f»*» \***9 U***&* *~U7° loot *~LL/ fjot \i*i* op 
. . . • • 

— Des. aa&jo auffc*/ ^»**oio : |a^» faa* 6u»* l»^ [131 

Assemani, Acta martyr, or., 165-67; II Bedjan, Arffl 
martyr, et sanctor. II, 347-51. 


^ cu o 9 9 '£ rN £ Bagarat. Ktrf. Pancratius- 
Barachisius m. Fi'rf. Berichiesus. 3 ■o 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"-' o 

Barachisius mon. m. Vid. Icuas. 

C w 

o S 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 BARDIESUS 33 

Barbara et Iuliana, vv. mm. Heliopoli, sub Maximiano. — 
Dec. 4. 

I. PASSIO. Inc. j 1 ^^ dujdufuiuLuU pl"J- uijbnuhli fdujn.u/L„n~ 
nbiun uuifujuinhptn dtl. utboplfuu \\^ujpupdpujlinu*** t ^uitudujii 
tun ujpfrujn qnuh rvunnuo-nn — DCS. vt- fduintru/a dhpi i\\i pnL-UJO~ 
tpu ,P tun tup ft t Itl. if/iitiffL. uuituon iiiu/hiMjanna-trb %2l UUi l\B "f'F n /f 
dLuitnali) p thujti u+ + + F I J 2 

Vitae et Passiones sanctor. II, 355-65. 

2. PASSIO. a) Inc. (-***?<> llo-* (sic) u»a^^{f (Loi^**; v ojoi |ilata 

f&a) Mom ^9 !oo» tk*lo tMOUo{ p&*^ot pot loot c*oto6*/ — Des. tS/j }i&*( 

• <o»a M^ila )0jO v aid u»^|— a 1*^*3 |k**vO ^f ft.\VnL/ . k*.fej ^oovjw* ^* 

^/.•JoAllo^j [133 

Agn. Smith Lewis, &/ecf Narratives of Holy Women, IX, 
101-10. 

b) Inc. v oov^d ^* M»t ^3o ft ... «a»oiaNo«a^o loot »^aa» v oov=>* v oiot Mp 
uaAodfeStf |U^ W ¥» 1^^ loot &W . |iiQ.ft»?a — Des. ot~? ^*{ ^ooi^do 
^*l ... |a|) )*ta&* oAAtf o^viao [134 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 345-55. 

Barbasymas (Barbasemin) ep. et socii XVI mm. Seleuciae et 
Ctesiphonte, f 346. — Syr., can. post. 9. 

PASSIO. Inc. taAa>9 ^Boftai^f ^fc^a^af t*otoj?o o^dfL? ^So?f f fe* fto*a 
h\w >Q» ft v aAtt^O)Q — DeS. Mvftadp |&X») ^o ; +aa+. **b* ^!i* ^»$jfitt> 

U*& (jot [13 5 

Assbmani, Acta martyr. or. y 111-16 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 296-303. 

Bardiesus ep. et soc. mm. in Perside, sub Sapore II. — Arm., 
sahm. 17. PASSIO. Inc. *\u/du *£ luiu^nt ujpotyp uipuip <^iuiuihmi_ifh 
uiuutnfif/*** t hi- ft d luduiuujhKii tujjbiffify V* Ui !"t['2 n J ( a ^ - l** Ui 7"/-k u ) 
huihulinuinu pdjm'httuit — Des. luUiupiuui dn//mi_p unohiui^nnlfiut 
iujiuiF ujp[uuip<£pu f dm lifa lull lArhiun mnH^p*** t nnnL.il Ifl. dhp 

t/iu uuuajnnlr iut dtun nt-p uppnjV ifnun. lUt-nnUugni^p ♦ ♦ ♦ r I 3 6 

=5 o 

Vitae et Passiones sanctor. I, 193-99. 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 5 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN cd ^ 

o q- 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 


34 BAR EDTHA 

Bar Edtha coenobiarcha in Mesopotamia, f cca 612. 

Vita metrica auct. Abraham. Inc. prooem. 0*0 ...|;»o (*f 
|*a{i ^1j/ **$*• >oofW p/ — Inc. narrat. M*~°l* |* ou L(d; >*^ uoioau 
Jatof ^»j M;W l^ii ©V**t fc*/ |fi*;a «-iO»oi^.j — Des. ;oot*a{ Yt^"* ^ *~* 
t*****.? ot*»l*&^ cxdfo o«t 4^i|fa*o iA^Mjaf v*oio6*a/ Vo [137 

E. A. Walus Budge, 7%e Histories of Rabban Hdrmizd 
the Persian and Rabban Bar <Idtd (London, 1902). The Sy- 
riac Texts, 114-201. 

Barhadbesaba diac. m. Arbelae in Perside, f 354. — Syr , 
thara. 20. 

PASSIO. Inc. %*»f/f }i**** |2ukA|^^ foot t~U{ »— *Sof«9 |»m >»*!■» 6o*a 

— Des. |fotA»»a to»L w^d ^^l^ «..^AdL{ . IJL/ v oo^ loot* M [138 

Assemani, Acta martyr. or.-> 129-30 ; |j Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 314-16. 

Barlaam, m. Antiochiae sub Numeriano. — Nov. 22. 

PASSIO. Inc. \ft- trntrt- nun. tui-nL-nub pbn. luiUnupb j3huiq.ijutjn~ 

phi ^n_nuluthni_nn ^y^ndkppitibnup tiMUiutup^uip* Ax. jb'pupnpn.nLJi 

mJh — Des. p JharU XtyuipiPf fp^fuu/bni-p-iTUjiAj ^\n_pjhulhnup 

^Iralrdnuti) jiutfutrutuu %njirt/plrph |%|^ (al. nJrLtnlFiltUrph) np op 

outi/h £-£_ nL-fd- t^p uidunju\) Itl h Jha ♦ ♦♦ unfl£u I [^39 

Vitae et Passiones sanctor. I, 212-19. 

Barlaam mon. in monte Casio, — Syr., tham. 19 (Arm., hro- 
tits 25). 

Vita. Inc. dL~> j5 & *^-> • # * ^J^J ^^ ol 4JV1 1^1 fcu£ 

— Des. ^j )y j£ <y jt* ^bJI £ ^Ull Jl J.UI ^ -CIS zS& 
. * • *ljU STjj IrJIT Jit ul • • • fc jl* jLi [140 

Exo. P. Peeters, S. Barlaam du mont Casius, mox 
edenda in Melanges de la Faculte Orientale de Bey- 
routh, IV (Beyrouth, 1909). 1. Historia auct. Iohanne Sabaita, a) Inc. Jrptftpb ^"tk^d 

<£bn.Uia.nju 4 j\? t ll? u l utnu k J^V^^lkd ^f^^h iftwfylriUM ptup~ 3 ■o 

-> O) 
C N 
O ±L 

Barlaam et Ioasaph ascetae in India. — Armen., avel. 5 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CD 3 
O Q- BARLAAM H 

ipp input dap — Des. ptrpinefj-fteft htumutpft pusplrfttuteunefS-lrujJp 
upon A iyOnnp/f t he Q**jju usuhuuMjlt bmhu uneutuui ft Lpute%utenpu 
QnJ<£ujuul;u*** ft unrnp <£u&auuilruiu uppnau f np Ire puMptfftauteu 
ftuL tfh*** usdlfu t fl4I 

Mesrop Ter Mowsesean, %^Mupu»^fni.p-^Lh ^n^unpiu^u»% 

ihsspnt-tj QnifuJuujtfittL. nptj-t-ttj f3-§u a^m unpffti ^Itr^^us^ t Historia 

spiritalis vitae Ioasaph, regis Indorum filii (Vagharsha- 
pat, 1898 : lege 1897), 1-123. 

Exc. N. Marr, Armjansko-gruzinskie materials dlja it- 
torii Dushepoleznoj Povesti o Varlaame i Io*saf, Zapiski 
Vostotshn. Otdelen. Imper. Russk. Arkheologitsheskago 
Obstshestva, XI (1899), 74-76. 

2. Historia (interpr. Asat). Inc. Vf? ft Jtupn. b£u/ulr[b\\utnne~ 

irnt \\ujbnh+ puutplrusu quiftulilrpuiuu trpLnuiuiuufu*** t he tr<£uju 
JftZkusLute ui2[uujp<£% -t^ i 1% Ui /J [foneifluift — Des. Ire ta.Au tun. 
Wpt&ljp fi-UMtLUienppu X Ire Jft%jbe utiuop putanetT < ^P Uf 2>P ujn ^ i k 
\* M uuineut& uj no [3- ft en ungui uj^JUip^ftb ^%n.^utq 1 (Coloph. 
interpretis : qnp Ire uu \\sujui ♦♦♦ Hrreua/p ftffuujuft ifftnj upu~ 
mnetuenpft***) [l4 2 

Synax. armen., 693-708. 

Exc. Ter-Mowsesean, op, cit., 124-30. — Zotenberg, 
Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph (Paris, 1886), 
93-94. 

j. Historia auct. Iohanne [« Damasceno »]. Inc. JlS 

la*. J&p j*j j*a* {j* \x* £y>y — Des. 3>?j *jfy j\ & <t&jj 

\~ ' * . * 

If JU-.VI [143 

Exo. 1) B. Dorn, Ueber eine Handschrift der arabischen 
Bearbeitung des Josaphat und Barlaam, Bulletin histor.- 
philol. de l'Acad. de St-Petersbourg, IX (1852), 321- 
23 ; cf. 313, 318-20 ( = Melanges Asiatiques, I, 607-10 ; 
596 ; 602-605. ; II Zotenberg, Catalogue des mss. ethiopiens 
de la Bibl. Nat., 208-209. — 2) R. Basset, Vie d'Abbd 
Yohanni, Bulletin de correspondance africaine, III 
(1884), 435 ; || Zotenberg, Notice sur le livre de Barlaam, 
154-57 ; — 3) Zotenberg, Notice, 127-53 ; || Id., Catalogue, 
209-11. 


^ CD 

{J u c 

2 z 

a) 2 

£ tn 

■c "o 

Q_ O) 

@1 

CD => 

-Q O) 

CD ^ o3 X 

CD 3 
{J Q_ I DUI»d by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN 36 BARSABIAS 

4. HlSTORIA AUCT. IOHANNE [ « GETHSEMANENSI » 1, INTERPR. HABA- 

cuc. Inc. £A 1 ihlVCy * aJWH * Ml"° « fl-A**"* a HA * J&-MK- 1 
^-ftf * <**}*£ 1 **A 1 hao-tt * fl^A-A * fclHjfc-IMbC i [144 

Exc. 1) Zotenbero, Catalogue des mss. ethiopiens, 208. 
— 2) Ip., Notice sur le livre de Barlaam, 158-66 ; || Id., 
Catalogue, 209-10. 

5. HlSTORIA METRICA AUCT. ARAKHEL DOCTORE. Inc. \\npJ-tuJT 
*uiittb irpuuiuunp J"pLpp <?u/Kbaua~+ art- ^Ku/lth Jfjutnnt-tuh- ♦♦♦ * 

J^jtuinutuhru ujJkuujtup+*+ \\p uht^p uiirptuifjb qtunuL uitupntftjq 

— DeS. tujuutujuitnl^h <ZivUuaph abui* uiiuntub art-. [3-ujnbnpu tun. 

<?opu unpus t ^.tuqnuP pa-2H nt -tyr "no op uuitnutpp* p tptunju*** 

*najL.nps up ant TCu/tiuputp t f^45 

SoifiupuMj tfppi Liber kalendarii (Amstelodami, 1668), 
149-250 ; || &»*.% §0^ A"t/"# ^*- £,n-oJlujkgi-ng t Kalenda- 
rium Armenor. et Graecor. (CPoli, 1740), 142-215 ; — it., 
(Orthakoei, 1831), Appendix, 3-53 ; non vidim. ; || Ter- 
Mowsesean, op. ctt.y 131-79. 

Barsabias archimandrita et soc. mm. in Perside, f cca 342. 
— Syr., hazir. 17. 

Passio. Inc. loot b+{ *» !;«***« <MaL/ \ ■ iaai v*&*»* p*> \l*%* o%* — 
Des. S WM> u.(*a |j.»o l*^*vo ^»> n\V>L{ . oi*fll ^oov— <» |6>»&» yOot^a 
|J«n— -*» [146 

* 

Assemani, Acta martyr. or., 93-95 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 281-84. 

Barsauma Nudus asc. Kahirae in Aegypto, f 1317. — Copt., 
epagom. 5. 


9 ^ « - i. Vita. Inc. £ JUI ^>-2l J¥l |J * *' ^' J* 'r^ 1 
^r^ fr-u Cr 4 V.' ulful jJi U^jj L'l uiJ^Ull — Des. ^ ^j*^ 3 ■o o ±i W. E. Crum, Barsauma the Naked, Proceedings op 
the Society of Biblical Archaeology (1907), 138-42, 1 I 187-92. 

" o 2. Vita. inc. mutil. — Des. icjapo eneqa^fce nee a) {B 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- Original from ji Digitized by tiOOgk' UN Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -m 

CD .? "-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

0) ^ 

E -E 

i_ c CU 3 
O Q- BARTH0L0MAEUS 37 

ji4.e<ui£Cjoc ni^nocTO^jKoc necTeMoc exe- 
povcweui gjut fucocjutoc nenT^qzwK efio^ ezcwq ftdj 
Jiey^ej [148 

Crum, /oc. cit., 192-95. 

Barsauma Syrus mon. f 458 — Syr. iacob., sbat 1. 

Vita. Inc. WQAW a <Dfl£< I l'»A a O^ 1 AX** 1 /i^ 

1+7 a a>h$Kl * aHK-fch. « hA OT 1 Am. * rt-flh i (1(17*: i 

h?*tl^ * — (Des. htl*° * A°* * fMA* a <D]fMlC a <Dftfl£ a hSP°£ 

ML a WhMl a A9A^° i. . . ) [149 

S. Gr^baut, Vie de Barsoma le Syrien, Revue de l'0- 
rient chret., ser. 2, III (1908), 338-42. — Reliqua pars 
ibidem mox edenda. Vid. appendiceal. 

Barsimaeus (Barsamias) ep. Edessae, m. f 105. — Ian. 29,30. 

1. Passio auct. Pseudo-Zenophilo et Pseudo-Patrophilo. Inc. ki+* 
ioXtolofr otLoaJ^Mf |?m\»*u» fio* ov»k>/o t*j<u; |L&^»« |^^^/o |b&*ai/ 
u»xu^ v ^o — Des. l*-»to tn-\-»» l*^«*o Jc»Siaj ^t&9? y»/ [150 

2. Epilogus. Inc. looi oi» vj\L» ooi 1*0*90/9 l3a*flt»d{ ^^ **« pot 

^.^{a\ — DeS. *ja» **» ^J **» U4 0J ... V^"^ ] 1 5 1 Cureton, Anc&ftf Syr iac Documents, 63-71, 71-72 (text, 
syr.) ; II Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 120-30 (om. 
epilogo) ; || C. Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 
1899). Chrestomathie, 21*-30* (it.). 

Emend, (ad ed. lam) W. Wright, apud Cureton op. 
cit., xiii. 3. Vid. Sarbel et Babal. 

Bartholomaeus ap. — Iun. 11. 1, Praedicatio. in Oasi. Inc. - • • JL#^dl jl^>.! II 6lSj 

Des. <wIj \ $J (i^U crrt Jb# ' ^^ ci' ->^> w'^tj! 1 3 ^x* i^n?* 

OIjaIjJI^JU-.^jJH [152 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum. 
58-64. -g f^ru"*nl*> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 38 BARTHOLOMAEUS 

2. Praedicatio in Oasi. Inc. Wltft i Ml i -fVHlh* i gh&Gpt i 
h&Vh i — Des. <D06fc i hi\<Pth i 0<h£ i Old i T/i.'WW* i h OT * 

jmhiii i n-t * nftOT i hrnuM s... a>M? » j- I5} 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 
83-92. 

j. Praedicatio in Oasi. a) Inc. ^Cjgcwne fce JlTepeiU.- 

iiocto^oc ncttcy eawov iiJiexrop*...:.. iiS^peo^oiUL^joc 

T*£0<| BTpe^fiCOK eOT^e — Des. mutil. [154 

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 126-127. 
— Hue referenda videntur fragment a alia, itrid.> 127. 

b) Inc. mutil. — Des. <8>£<5.X gJi JI0T6&J <*&Il>CWT 

ejieJjiTOc <JiqT^>aje45-jaj ixn<fc <mc ne>xpc nei e|... 

... |ll>vecfT^Jl<^^V>Jl3 XlgCOiJLCO<OVCJCtt>Jl... g^JULHJI. [155 

Fragment a. 0. von Lemm, Koptische apokryphen Apostel- 
acten, Bulletin Acad, de St-Petersbourg, nouv. s6r. 
XXXIII (1890), 513-15 (= Melanges Asiatiques, X, 103- 
105). 

4* PASSIO. Inc. *\*f[uujL.npg uppng ( nkinnhujt ) tunjufpbfnatt* 
bnyntnuiuu/b uiftumpmnu JpauiLlrqu/h ttaqtvu uign.u+++ z *\Situq 
ha- hptuhhr^ usfLuqtlruijti \Kiuptf.nqnd£nu — De$. hu <^utJjiiunkbtiii 
qitrnjt pt-ntruiUtj JJtiunufU <^tut-Uitnujqb inali ^ h Jh phnuhi JiuinjuLn~ 

fifilSty*" [156 

Bibliotheca armenia, XIX, 5-30 ; \\ Vitae et Passiones 
sanctor. I, 200-211 ; || Tsherakhian, Libri apostolorum 
spurit, 333-57. 

Exc Alishan, Ecloqarii ex Armeniae historHs* L 106- 
109. 

5. Passio. Inc. uJL-ll Ji o>JI juJJ o*y*Xj. &** Ul C#J 
& bjj* V U|UI J>» j>J\ J^li J* Uil 5JU — Des. f y •ii.lj 

♦ ♦.£~jlj [157 

Lewis, Acta mythologica apostolorum, 64-66. 

c ^ 
o £ 

a) 5 
£ tn 

■c "O 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google ■o ^ cu 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

" o Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN CU 3 
O Q- 


e? u 6ASALOTA-MICHAEL 3$ 

6. Passio. Inc. OMnV s Ml a ***£ a flC-f"A" lPA a *W a "Wl 

A - * • a>WMi a Kitm: a onjR^ 1 H A^ff* 1 3.n * *MJW- * 

n*c 1 - Des. TiA^ih » imp 1 fl+ar*^ a mfc-incf 1 1 awi+ , 

"W a WW « A-flrh* a. . . A£YKJ « [158 

Budge, Contending* of the Apostles, 93-100 (p. 94, 1. 20 
— p. 97, 1. 3, inserta est pericope pertinens ad Acta Ma- 
thiae et Andreae in civitate Kahenat). 

7. INVENTIO. Inc. \\utju {\tuut^Lpmft ifinpni_ f <\\uunuhn tunpusih) 
uitp nffii ufhniii |J* tupnt^fJ ay — Des. fi ntrlpnhtfpbrph t tin on hnbn~ 
tntuuuMU £p UMi/unjiif t^iun^iui^npiuu^u ft ^"tfP (al. thiunuutunnkintl 
aunt-nn ^ppnprLnt-ffipiJiti+++ s ) ♦♦♦ uiul^u X 1 1 59 

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, IX, 447-49 ; || Tshe- 
rakhian, Libri apostolorum spurii, 365-68. 

8. Vid. Andreas et Bartholomaeus ; — Bartholomaeus et Iudas ; — 
B. V. Maria. Imago in coenobio Hogeats. 

Bartholomaeus et Iudas app. 

PASSIO, Inc. ^pti-fuU ludtiUhgnt^U ^{Knfiuuinu \^uutntjuh- dhn) 
pUinnlnun*** t <|-Aff/y hu uttLpp mn.ujplra h» \KiunrinnfiJt^nu ft \\ 9 n~ 
piuuuSb **\Lupupg — Des. ul. PrtunhapU ft ^tyb mtnfii f 'bniLuitju Irt^ 

VfUL ik u iibi Ux [160 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 358-64. — Cf. 
Synax. armen*, 231-34. Z) o 

tu IB 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) o3 X 

CD 3 
O Q- Baruch, proph. — Mai. 1. Vid. Prophetae ; — Ieremias 
proph. 

Basalota- Michael archimandrita in Aethiopia, saec. XIV, 

Aethiop., sene 12, hamle 21. 

Vita. Inc. 1+£9* a Mh a IKJCM- a fclHJtt a... AJ57h«<(.a 

/"* a ^IK- a Afc-fl a hfl-C a Al»*A a -fl^A. * iV™ . hi* 

I> a "7C#A a — Des. mflfc a HWI+ i flM« a <»<)'H1 a §7fl<P*fctf« » CD 

C N 

c i 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' o 

=5 O h£ a iCl^U- « [161 

Kar. Conti Rossini, Vitae sanctorum indigenarum, I I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3^ UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u £ Z) 40 BASILIDES 

Corp. Scr. Christ* Or., Scr. aeth., ser. 2, XX, 3-58. 

Basilides m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt., thout 11, 
Aethiop., mascar. 11. 

Passio. Inc. prooem. (iascriptioni continuatum). TTM* t 
1JCA * JW i a>A?°* j H*<Wl a A.+ 1 Wi^ 1 ... 0jfc<D-/»2fc i 
A.+ 1 WW- * IDJSAA-^ 1 ipV£ s jrWvMfH"* 1 _ inc. 
narrat. Til* » 4-A.A&A 1 A/fr 1 #fi^ 1 <DA£ • JfcID-Ml.f-ft 1 

fctoJ- 1 AA.EvMn/1 1 - Des. mW 1 fcriV 1 +^9%^ 1 
MjB*» <d£XiUli Vim iwnf*Yi*>-« AJtfttfn i on 

a+ a &+ 1 *"cmi 1 arm * nfc,f {*aa.?° 1 A'we* i ha* 

IttM*... A£YK*a [162 

P. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, I. Corp. Scr. 
Christ. Or., ser. 2, Scr. aeth., XXVIII, 3-64. (Sequitur 
Miraculum saeculo XVI non anterius). 

Basilides m. Vid. Bassus et soc. 

Basilissa v. m. Nicomediae, sub Diocletiano. — Sept. 3. 

PASSIO. Inc. J\fhrpuuAn.pnu n.tntnuiL.np € '\ $ [tl^nJjtn.UMj Dusquiph $ 
Jninntrtui h uunutfi Lni^nu — Des. p.J ^unL.p hiHtp buiuiiunph) 
*hnd[hi 9pnJ trc upptiunqp unnnju wnn^op ^[Khhuumuft* P^fJ- 
nnnL.iT+++ umJ1~U t \l&$ 

Vitae et Passiones sanctor. II, 366-69. Basilius Magnus Caesareae ep., f 379. — Ian. 1. 

1. Vita et miracula auct. Pseudo-Helladio ( vel Pseudo- 

AMPHILOCHIO). a) Inc. Wf'P^/hp ^*- pwptrl{u*Jf>i «J_4 u&^uii-Uttnuiifc 
IJkUirL. nujuhu uhtiMupui nnnjL.na+*%% \\um hoprhuj II* uti krnlri-iuif tnniJr~ 
tut iphn int-unLMh Q-pna — Des. (?) £"£_ fjnjlruj' nhnuh n./a_nui~ 

3 n l3 ( a ^* k tu Vh nt ~F 3113) ****!*" tpuJuUiutU anp (IrftH;) uiutntn 4/f 
jiupgnLitftJu x [164 

Vitae et Passiones sanctor. I, 220-33 (cf. libellum in- 
sequentem). 

"-' o 

B MIRACULA QUATTUOR. I. MlRACULUM. De ANASTASIO PRESBYTERO. 

c & 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 .y 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ rN £ BASILIUS 41 

ItlC* ^/^ "y/ upi-U nrt-ti upuib^hipu ujiiiinuntT +++ t utuukguiL. 

unt-ttn ^lainuntiliUih h unni^tP LUL.ttL.pn friiuutri LUputLUpnt 

DLuntuoftu — Des. n.ujpiutp ft niuniupb nhh-ni-pHriutfa. op^yUrtnJ 

a\* m utnnt_ut&r++* \l&5 

II. Miraculum. De Ephraem anachoreta syro. Inc. \?iw***pp 

fttF ufipbflzg ki_ u*J^_ a-LM ugiub^b-^u*** J \ftftntrtT nifh ihruji 
iiubujuiiutnp — Des. Itl. lunXmLL mn nbnuut hiumuinriL.f^lruiifn^ 
ihiun^iut^nnhinJ ♦♦♦ fl66 

III. Miraculum. De vidua paenitente. Inc. \\ffu ntfi JI.&,nmJi 

trqtruiM Isl. dhh^iutnnihj jnjdy [> ^pwpHP^u \\!futuntriui — Des. pf-n^ 
qnL. Isnqui qUhqu ttt-plruiuij duiulj putplrpuipni^fdlnuh ftL.pnt t 
nnnLuT &l. dtp*** \l&7 

IV. Miraculum. De Ioseph medico iudaeo. Inc. \\ju ■ \mfu^i^ 

ntl trnpuinpi l u l ( ' ^ifnuut t^p pdibitt truth ut p nL.tr u in h — 
Des. Miracul. niuuLrbutjli uutuinnL.uthru p*-p puipUuiiujutnL^^lriudli 
^utpnj^p % — Des. Vita, f* unt^pp ijIptijiupuAjh uppttth WJtt^pjtLuUnujt l 
<£tMuqJtraLUL-+++ tppututujtJ put pit fdnnfriut jnhkntruL-n$j ft tftuin.u 
^{Kfifiuutnuft t |"i68 

Ibid., 233-45. (Non liquet quo nexu libellus hie cum 
superiore in codd. conectatur). • K\ 2. Miraculum. Inc. Lju»I Ju^ ^ j£. oLJI Ofe" [ JlS] 
i^ul. . .^1 l^i>jl uiJLII [169 E. Galtier, Contributions a I' etude de la litter ature 
arabe-copte. IV. Histoire de Saint Basilios et du serpent, 
Bulletin de l'Institut francais d'archeologie orien- 
tals, IV (1905), 140-44. 

=5 -° 

3. Laudatio auct. Amphilochio ep. Iconii. Inc. V \&±*J*** 

•* ♦ * * * • v . 

"-' o 

=5 o 

-0 13 

<L> . 
C w 
o & 

6 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by tiOOgK' UN 

0) 3 
O Q- \*lt \*±* . ova >oa |joi i^i|t l^ft^ tAOfoa^o ov^> fiu{ [170 

Bbdjan, >l^a martyr, et sanctor* VI, 297-336. Original from 


{J u 42 BASILIUS 

4. Laudatio auct. Gregorio Theologo, armenice. 

Exc. (e cap. 17-18). L. Alishan, Eclogarii ex Armeniae 
historiis, I, 233-35. 

Basilius et Gregorius doctores — (Ian. 1). 

Laudatio panbgyrica auct. Severo Antiochensi. Inc. \% \\ M 

« 

fiu| M-^i (»«u ffiaj. ^Aaj h\*\n\ — Des. v . ; » «» foot* o*\a %* |l |o£k ^09 

^m/ ...001^ : ^u* [171 

Bxc- 1) W. Cureton, Corpus Ignatianum (London, I 
1849), 217 ; J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, II, 1 
(London, 1885), 178-79. (Vid. appendicem).— 2) Ephr. Ign. I 
Rahmani, Vetusta documenta liturgica, Studia syriaca, III 
(Sharfe in monte Libano, 1908), p. 37 text. syr. | 

Bassa, Theognius, Agapius et Pistus, mm. Edessae in Mace- 
donia, sub Maximiano. — Aug. 21. 

PASSIO. Inc. \J*u*pufiJftu/unu p-ustLtut-np IrlflruMi p DutquipU 
M IrntriJrifc qnn Ip*}}*" (**fi£>nJt n p h Jiuplri-dntjnu - — De6. [un~ 
%iupChunLalfiut aupupuiLngh eLtfuuttntrnutL. unt-pp Ire iun_iupthih 
MujjV ft ^[K[i[*utnnu+ + + \^7 2 

Vitae et Passiones sanctor. I, 180-87. 

Bassus, Eusebius, Eutychius et Basilides, mm. Nicomediae, 
sub Diocletiano. — Ian. 20, 18. 

PASSIO. Inc. Qbut JlpujnepiruiU u ppy Iruffiufynufnufiii (rH£fr~ 
Uftii/iAflrujj he [fr^nffktut fyiufuuMpn.ft f utju £nnp qfthnennpu — Des. p 
Jhuiupb Id tunhrnuiU qfuint-jnppU X tumuA^u buitnuintrqu/b*** an op 
nt-P ^n ui 11 uj a uitfuni 9 Itl. upitulprnutU h ^{Kpfiutnnu*** 1^73 

Vitae et Passiones sanctor. I, 188-92. 

Bassus, Susanna, Stephanus et Longinus mm. in Perside, 
f 388. — Syr., iar 11. 1 . Passio metrica. Inc. prooem. cwjo U>1 j*i ^° I 001 '?**/? W 1 J ** 

— Inc. narrat. ia£ |Lo*ak9o |Lo*a^m» p ...po***? **Lo ^v*Lo |J»fe* buta 

Loot }~tJ — Des. .. ya^Uo t*$* c^ : \»f #&* |L^» l**aa* i*mi ^»Lo [174 

J. B. Chabot, La legende de Mar Bassus, martyr persan 
(Paris, 1893), 1-54 ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 
471-99. 0) 
O- Qi 

"-" o 

=5 O 2. MlRACULUM. Inc. |**»f M .M S aaA l±b+l ^&* hViiiiO i— / — o 

tu IB 
£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1 ^ UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o BENIAMIN 43 

DCS. ^OOvt^ASOO v OO|ti^lM (Ov^y ...^U.O . uOtoJ^-O MlOttd U^. Mf |Lfti»»ft\ 
...V*0t*tt*»9 ^£ %fcO [175 

Chabot, op. cit. y 65-67 ; II Bedjan, t. cit., 505-507. 
3. Miraculum (S. Bassi). Inc. u»;» !><*_*•* ot^g* ^ f*o n^n» 

^/...lo** [176 

Chabot, op. cit. , 55-63 ; || Bedjan, £, ciY., 499-505. 

Behnam, Sara et soc, mm. in Perside sub Sapore II. — Syr., 
can. pr., 10. 

PASSIO* Inc. l*fl»*9 JiA ^*? y*/ ovjoSj |»a co*3k»j ooi |La»/ u|« ^g> — 

^atfo ...|\a\\y otfiuZiB *a$|ao ...<»i** |©v3k ^\vi*t [177 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 397-441. var. lect- 
Hoffmann, Auszuge aus syr. Akten persisch. Maertyrer, 
17-19. — Cf. Saohau, Verzeichniss syr. ffandschr., 575. 

Beniamin patr. Alexandriae, f cca 631 — Copt., tobe 8. 

Vita, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. E. Amelineau, Fragments copies pour ser- 
vir a Vhistoire de la conquete de Vfigypte par les Arabes, 
Journal Asjatique, 8 e sdr., XII (1888), 368-78. 

Beniamin archimandrita in Mesopotamia, f 460 — Syr., tesr. 
poster. 1. 

Vita, a) Inc. *»Lo Ijaaan* i**&j; op^ o/ | aa- &^» yL^f &g*» 

^jo/ •••^aoA o^omo <Hia)oao |*tX|Jo [178 

V. Scheil, La vie de Mdr Benjamin, Zeitschrift f. 
Assyriologie, XII (1897), 64-85 ; 93-96. 

b) Inc. uitt ^olbckdLo | so* &A* ^odL^/ &£>»? ««^ «^m\ |~j/ ^jo» 

oote/p — Des. • 0)&aZa»tO uot&iotfodo uoiaa|.i \ fivi\»o pfta^ o>im omj 
|k**ta ICs-JkAL^ ffoi laote tgjftj ... oiLa^k«Idf [179 

Scheil, ibid., 64-91. — Vid. Hananias ep. Mardin. 

Beniamin m. Vid. Abdas, Hormisdas et soc. ; — Abdas, 
Haso et soc. 

o & 

a) {B 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

i_ c 

~e ^ ^j^j^nl.- Original from 

cD o 1 1 Digitized by tiOOgk' UNp o3 ^ 

CD 3 
O Q- ■o ^ CD 

{J u 9 £ 44 BERICHIESUS 

Berichiesus (Barachisius) m. Vid. Ionas. 

Berichiesius et Ebediesus (Abdiesus) milites Geloni, mm. in 
Mesopotamia, f 12 nisan 351. 

I* PASSIO. Inc. (ai>aiM- ;o&*a ^aa tMjtfka ^LfU ^&*o ||m&*. 6o*a 

t*iot U**L Qfo**l — Des. vOowfL aAao (LdJUfOMf HAao . |a&~ajf U*\ ** 

ft. — >U** [180 

Bbdjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 166-69. 

2. Vid. Sapor, Sanatruk et soc. 

Bisoes solitarius in Aegypto. — Copt., epep 8 ; Syr., tham. 2. 

Vita augt. Pseudo-discipulo eius. a) Inc. t*ot*a*a»o l****aaf JL\ 
v om^( u**+a v aa( \a{ Jjof* ^f woigoW ...%2i*fo )**{• uuo a^aj. |*» \o*X$ 
ij|Z» M oooi — Des. . uiua |a{ l***o n*»ft Mt*t^ &l sjoAtZtAif pfL«A 

r • X « , X . 

^»I^aao ...|**aft* uaauo ...o»L<i\«** |ofe*i ^l*o [181 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 572-620. — Cf. 
Zotenberg, Catalogue des mss. syr. de la Bibl. Nat., 187, et 
libellum insequentem. 

b) Inc. ...(1019 ^f <**aaf ...a Vft* |ov^>M> ualx*o j^attdf u_~/ — 
(?) |ta*» v o^ Oi r M» loAU aa^tfj lybuM J*Iia **fto{ U^Zml [182 

Bedjan, titrf., 572-619 (conserta hac recensione cum 
super iore). 

Additamenta. V. Scheil, Restitution de deux textes dans 
le recit syriaque de la vie de Mar Bischoi (ed. Bedjan), Zeits- 

CHRIFT F. ASSYRIOLOGIE, XV (1900), 104-106. Blasius ep. in. Sebastae, sub Licinio. — Febr. 11. 

PASSIO. Inc. \\oJ-iunnt-f<HiUilM ^ntfjunf fitfy <£utfyuin.MM*fy l[uy 
t/ututa fiifhn uihuinnuP pL*b+* + x yhtj. cruji/u/btu/j QtuajULjnnnLjirbuih 
1 vkb u ^ Mnu h uidpuip^wp aonuibiuin Ln-iuuiuiftnni-P-lru/uu — 
Des. p^ftynL-fcJ-Atijp ptuant-ifp t fib fib JfihilrL. qtujuon J-Uiduibuilfjp X 
LiumtuplrquiL-*** p [3-usniUL^nnnL.p~bujb | phpuiUnup luuupupWp* 
Jha p-iua.uti.nplrptj*^ |Jo3 

Vitae et Passiones sanctor. II, 382-89. 

Bxc Aucher, Sanctorum Acta pleniora I, 404. 

C w 

o £ 
a) {B 
£ tn 

Q_ O) 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -^ 

s_ C 

1 1 Digitized by Google UN 

CD 3 
O Q- Original from CHRISTINA 4$ 

Calliopius m. Pergae in Pamplrylia, sub Diocletiano. — Apr. 
7, 8. 

PASSIO. Inc. \^l,nljnpuj l,n Lfilt nub pJiuuinnijb Juinnt-pf iunn_iUL. 
utniutn — Des. tun ph aunt-pp upfuutpuu tru Itf- urn hank lutipp tipnO* 
bl. op^Zuhnph a^uuinuuictf thuar.ujL.nplM in J ♦ ♦♦ utut^b x J~l8-4. 

Vitae et Passiones sanctor. I, 687-90. 

Cailistratus et socii XLIX (al. CXXV) mm. Romae, sub Diocle- 
tiano. — Sept. 27. 

PASSIO. Inc. 1* d-uiduihuiliu (d-ujaujunpnt^^huiuu i \^pntinb~ 
uijbuiunup luJujiupytnp piunnL.iT l^p i/ninL./3-pLAi <^B-/3-uiunutun — 
DeS. otULjuptub ilhnm utrinn Ifl. a-nnnJtrinn upiupu/iinL.G-truiu 
^parfifiuj/jutn Itl. iliupnliuiu* p Jiiun.uipuiuni-f3-pLji*** *nni_niu 
uppy t [l85 

Vitae et Passiones sanctor. I, 656-86. 
Candidas m. Vid. Eugenius et soc. 
Catharina v. m. Vid. Aecaterina. 

Charisius, Nicephorus et Papias (Agapius) mm. incerto 
tempore et loco. — (Mart. 1). 

Passio. Inc. |m-* lob*** %*aot U*i* —U^t l£^l»D s**l *****>) \i*+t — 

Des. $ft u.;^ p**s *~a **> ft^aL/ . taa* oiLad^l \*± ppoto [186 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 52-56. ■o ^ CD 

{J u 9 '£ £ Christina, quae et Iazdoi, Iazdin filia (Iazdinducht ?), v. m. 
in Perside. — (Mart. 13 ?). 

Passio auct. Babai. Inc. prooem. |Uev^> &>\fl S -"» 001 ^ v^V* *a 

..♦^^f ^ooitop kcofl^ad |a^a^ — Inc. narrat. **}*& ^ 001 «o;t &*(*** 11/ 

ILyovM l>«i> oi^^oL loot h ^^9 — Des. mutil. [187 

Bedjan, Ada martyr, et sanctor. IV, 201-207. 

CD S1 
> ^ 

Christina v. m. Tyri, sub Traiano. — Iul. 24, aug. 5. 

C N 
O .tf 

i. Passio. Inc. |^/» «3B noputJiup \\t-.ppu/hnu iuhm*h } Ll. Shn9 

pt-pngju y^Jbpunpni- p uuinujpph £ni^ftujnunn f Iru bnlruiJifip uip~ 

hiuip^k — Des. ptf-p/jf"' P~h*^ip pinqniuP tfiiAu Mu^&l. nunuop 

o & 

£ tn 

■c "o 

Q. CD 

@1 

CD => 
-Q CD 

E £ E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 46 CHRISTODORUS 

J-utuutt'Utup t LutututplrniuL.*** pttuuhutlut JtutLjuttutpnpf ft (crut~ 
ntUL.nnni^p-lf tub J^uppiuunup* p thu/tt u*++ I~l88 

Vitae et Passiones sanctor. II, 534-40. 

2. PASSIO. Inc. ]* J-utJutUutlpt p~uia.tULJtpnL.0-tu/it §pustltui~ 
unuft f 4/' *yp "U% uhirulli \\L.pputunu f &u lhtri9 input *l)fiifi* tt- t^n 
%nnut nnt-uutp — Des. LrtLhu jutputuiputLltV nt-p £p uutnLutOfiA x 
LutututpifnutL.*** tutt/ulrutuu UuiLjutuut p tM.lt f np op IroBA t^p f putpfi 
lunuuinJutunL.f3-lruidp) ft thutnu*** \l&9 

lbid. y 541-53. 

Christodorus, m. incerto loco et tempore. 
Passio, saidice. Inc. et des. mutil. 

o 

Fragmenta. Fr. Rossi, Trascrizione con tradnzione italia- 
na di un testo copto, Memorie Accad. di Torino, ser.2, XLII 
(1892), 147. 

i-H 

o 

Christophorus et socii mm. Antiochiae, sub Decio — Maii 9, 
nov. 9, dec. 1, 16. 

1. Passio. Inc. )**» kuo \ioux ) i\v»y ( u»aiao9 al.) ina-«of umoo 
\ixf l^afloa Loot fc*f |t-t<s^ ILauiA o>LaaJ^o> ( 6^L al.) — Des. a) ojo*W 

r ltft3»*»-f [190 

^l ...);», M t ? 9 (sic) V ^N [191 

Iohann Popescu, Die Erzaehlung oder das Martyrium des 
Barbaren Christophorus und seiner Genossen (Leipzig, 1903), 
1-29. 

2. PASSIO. Inc. ^utt/u p-utn.utL.npnt- ft} huhht Qnutpushnuh In. 
n.utututLJtpnL.p-auiuu '|xfr It nun £p <yUttuth-nL.uYt+** t ul. qp uttp up 
puAuttf.tnL.fu — Des. tnpnutP munL.nQ putunutP pcrp&nt-PpLJjp 
iftUpu***^ ul. inouuttut/punhb nop thputututLp itnput uttP tuttt%* 

■M Q- 

ft tfitunu*.. Tl92 

Vitae et Passiones sanctor. II, 527-33. 

3 CD 

Chryses m. Vid. MM. Oskianenses. 

% '-? 

■~z JD 
Q- a> 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<D . 

C w 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E e? u 9 £ Cirycus et Iulitta, mm. Tarsi in Cilioia sub Diocletiano. — 
Iul. 15. 

i. Passio. Inc. \^nJnpnL.p-jtL% £ ^utp p-^butdLnju JuttinJpuU Original from \\ Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

O Q- CLEMENS 47 

P"t F Ui Pt u l*[iduAfU+*+ ♦♦♦ : \\uittt ku ihnup-uitulju jnjJ' fuiinjtnJ 
QufhiuguMj ojnu/bbt nutn on ^nuidtuUh J/fu/tnt-Jc}fii-iiu *hnqtu — 
Des. trnhrijhb Itl. Uitiutnbqfhi iuJh%wutii bblrnlrnlrutn tpffJuMnhtn 
JLuituiBLUiUnup-htiiu nuiiu* h ^\\nhutnnu+++ 1^93 

Vitae et Passiones sanctor. I, 691-97, 

2. Passio. Inc. x — A*/ ^o M-^Jd ^ U$o$i v « >o» |*»La foot 

v auu/ |&u**a fo* M ^ |L&j/ ...^u**<»»9 — Des. (L2&* ov^&a <*»/ XL* 
^ootLaJ^tZa? . |6&9oa2i v oot*po? : }— **?ao l*-fit»* }*j/ ^* r>*^ vl/o |o»L u*;*a 

^»J ... v OO^i6^ &***» }**» <H^| |t*f ... [194 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 254-83. 

Claudius dux m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt., paoni 11; 
Aethiop., sene 11. 

Laudatio panegyrica auct. Constantino ep. Siut, interprEte 

abb. Salama. Inc. £A> i **A a a °14A i tl * «feAfll?fll/fA «... 

(W**i i ahfcP a hflfOt i h9°Mi «... Ml s » « <I> oi<s> 9 OT * * 
""trWl* i *°JUM!* « H+ft£.«fcP « (Coloph. lOff^Af i (lhd 

af^- i jinw i tu%o« « *j<yi i... *n * a**? *... wa. « 

h¥A-«... ft**?!) [i 95 

F. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XXVIII, 195-216. ■o CD Passio, saidice. Inc. et des. mutil. 

u 

Fragments. 1) E. Amelineau, Martijre d'apa Claudios 
d'Antioche, Etudes archeologiques,ijnguistiques et histo- 
riques dediees a M. le Dr. C. Leemans (Leide, 1885), 89- 
2) 0. vox Lemm, Kleine koptiscke Studien, § VI, Bul- 9 £ letin Acad, de St.-Petersbourg, ser. 5, X (1899), 412. 

Clemens ep. m. Ancyrae, saec. IV. — Ian. 23. 

Laudatio auct. Proclo CPolitano ep. Inc. \m^ll **-*/ o* 

> -^ 

^l ...|o^JI o*l*6 «*«o;»l»; . r *fc ? Ma^J [196 

J. B. Chabot, Trots homelies de Proclus eveque de Cons- 
tantinople. II. Homelie sur S. Clement, ev. d'Ancyre et mar- 
tyr, Rendiconti Accad. dei Lincki, ser. 5, V (1896), 
183-90. 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by tiOOgK' UN 

0) 3 
O Q- Original from 48 CLEMENS 

Clemens ep. Romae, f cca 101. — Nov. 25. 

1. Historia Clementis, quomodo Simonem Petrum comitatus sit 
(= « Recognitiones » graeco-rufinianae, lib. I, 1 ad IV, 1). Inc. im*&o Ul 
|L&&*13 i*Lftiflu^f |fcu**o ufitMaftao . l*»oow |ki**M |moo)) ^* ( fiuooi ) uo>*/ 
— Des. ^aj ^s^» ^ ntn\t f M^aif ooif ( [^f ft . ^N o al.) ^o^vo U*Z^ ^ 

.Of»A *W ( ^&*** <Wi\ft^i|Q>^^ al.) ^U*j{ ^iUM M^ftA«^3) oooi [197 

P. A. de Lagarde, Clementis Romani recognitiones sy- 
riaee (Lipsiae et Londinii, 1861), 2-123. — Emend. W. 
Wright, Note on de Lagarde'' s edition of the Syriac Text of 
S. Clementis Romani Recognitiones, Zeitschrift der 
Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XVI (1862), 548-50. 

2. Libri ad versus gentiles (= « Homiliae » graeo.) I. Lib. Ill 
(= homil. X). Inc. Ho otou* ^t |*?ao ^o *s v^NafUjfra (f&Xf f»o*a — 
Des. ^&&* Ih*aJ ^d o***o ^ ^^Mftu^j |o*aa [198 

II. Lib. IV (= homil. XI). |_»}aaa p m\^>{^ l±*ih ^} (»*** 
u»o^s ho — Des. loot Iff Wf***9 U**frb J-Jo^o [199 

III. Itinera inde ab urbe Tripom - Phoeniciae (= homil. XII 
deminuta et XIII). Inc. o\iaa» m\ft^.;Q\ V&m *a — Des. ^o v l*Z^»o 

^ N*^0 ffcoA ^Ol [200 

IV. Oratio decima quarta (== homil. XIV rufiniana). Inc. |*»ooa 
ho u>o^d HoAaj ^o cs^» ^f — Des. | — *»f 9 ^» . ^>o/ (oAPo ^*~ 

yllfc |6oA |00) ^»*o V&M [201 

Lagarde, op. ciV., 124-167. 

3. Recognitiones cum epistula ad Iacobum. Epitome. 

Inc. ^J*- tf 4^J ^JaJl *— ^J ij-U ^y ufe" ^JauUJfl ^yA\ li^i 

l!u. ClU ijjlll — Des. ^jiyuj ^ju- I, dUl j^cT. . .^JL^JSl fcl Ulj 
•al^SJt JL>. J: I Ob A 2Li^ iWj *J& juiJol jJ If • • [202 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, 30-45. 

Sequitur (45-53) Martyrium Clementis arabice, ex 
interpretatione recentiore Macarii Antiochensis, a quo 
fortasse et libellus hice translatus est. 

4. Recognitiones. Epitome. Inc. (^ed-) jiy 0' JJ* 


^ CD 

{J u o 9 9 £ 

Si 
§1 "O o 

=5 O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 
O) ^ 

E -E 

i_ c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u COLUTHUS 49 

uul • • • JV» ^ ^JJI^I «l j? ^1 ^Wl *J? £. ^tll [203 

Gibson, op. cit.j 14-27. 

5. HlSTORIA CLEMENTIS BIUSQUE PARENTUM AG FRATRUM. IttC. |*»^ 

|}o)o;£*tt otLkiJf |mao u»&j|*i*§*»&S o>tt*o |fio*v» u^ooi^d loot &*{ !*»&* ♦-» 

— Des. *p \\no lC*a|i f«AMf |oAU Mtt vftMj ^00 • omoL) ta£ |Lo*«*aao 

^0/ ...o*a ^^mm^ ^X»/ ^pov^df Ifivj^k [204 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 1-17. 

6. Vid. Petrus ap. 

Codratus et soc. ram. Nicoraediae, sub Decio et Valeriano. — 
Maii 9. 

PaSSIO. Inc. |* fruiJuhtuiLu f \-+trLlruJi Liu tub n Ul. l| uinlrnpujunup t 
p auMntiL-iT ouinujpuin tujih^muiLl^nb qonpuutnulruMtuu — Des. Irn~ 
piunatt usn.tuit aunt^nn ' diundKh ttnnui* & fi.hu qtf.nL-fnt-id'truii/p. 
h tnanL.nP ujuiurptuUTn* <liuuu tuuiq JtuinjuL.nptruqnup*** uiutjutt 20$ 

Vitae et Passiones sanctor. I, 698-714. 

Coluthus m. Antinoi in Aegypto, sub Maximiano. — Maii 
19, 18. 

i. Passio. inc. &p<u ^e &ii cov&ovTOYe iinefiOT 
n^ojoxtc ^vn^p^JCT^ ixn&<L?joc <ui<$. KoMoveoc 

Jl^pj^llOC ngHUeJULCMJl 6C[&JtJlOOC £J H&HJUU. — Des. 

mutil. [206 

Fragmentum. A. Peyron, Grammatica linguae copticae 
(Taurini, 1841), 165-67. 2. Miracula (duo). I. Inc. mutil. — Des. ^T&CttK eneYHJ 

gii oveipHJiH eT r feoov iinnovTe 11x1 n&^uioc ko- 
^oveoc [207 

II. inc. ccoTii on ejcexioo Jicyimpe... ^.vejjie ^e 
on Jiovpcwjute ecjCH(f eitJitfojm Juumocj enoocye — Des. 
mutil. [208 

7 

■C "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

■a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 50 CONSTANTINUS 

Fragments. Steph. Borgia, Fragmentum copticum ex 
Actis S. Coluthi martyr is (Romae, 1781), 35-49 ; || eadem 
auctius, Georgi, De miraculis «$. Coluthx, 17-27. 

j. Miraculum, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden am 
den Koeniglichen Museen zu Berltn, koptische Urkunden, 
1. 1, fasc. 6 (Berlin, 1904, autogr.), 186-88. 

4* Laudatio auct. Phoebamone ep. Akhmimensi, saidice. Inc. et 

des. mutil. 

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic. Manuscr., 150. 

Constantinus imp. — Maii 21. 

Historia. Inc. mutil. — Des. |* 6*» U* pai^o : ^»; a> Ut ^1» Lh© 
^m/o ...|L**^» uop [209 

Fragmentum. GL Hoffmann, lulianos der Abtruennige. 
Syrisehe Erzaehlungen (Leiden, 1880 ; Kiel, 1887), 3-5. 

Corebor m. Vid. Eleutherius et soc. 

Cosmas et Damianus mm. — Nov. 1, iiil. 1, oct. 17. 

Vita et Martyrium. Inc. ^* aupLLf; |*L*o \fSmf ^t ^pai^o* %* 

a»>N»\n\o ft i»N\a\ ( 1*1* *o **o |fa* | n\%t ^» al.) s oo**Ju»tj %*© U-*f 

•*©i ll«^» — Des. loot \aft» y*o*m Uf jaj*o loot t£*t M-aa^f ^oov***^ La\ 

( ^»{ „, v eoiLa\^»j ^aioi ) : \*±»f "©»**- u»«u ^ [210 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 107-119. 

Cronides mon. Vid. Antonius. 

Crux D. N. Iesu Christi. — Sept. 14. 

1. Historia inventions prioris (a Protonike). a) Inc. u—Lj 

— Des. |jkti ^* t 1 -** 1 t*^! '^^J **-**• ©!*»***> ooi I9001* uoioM [211 

E. Nestle, Brevis linguae syriacae grammafica (Carols- 
ruhae et Lipsiae, 1881), Chrestomathia, 71-76 ; || Id., De 
Sancta Cruce. JEin Beitrag zur christlichen Legendenge- 
schichte, 7-11 ; var. lect., 37. 

O -M 11' 

^ ~ *• 

b) Inc. ...tAfta»9o\of eiLfiaf uuo-jo^o3 ii^ i^m — Des. »** uoet ^(abao 

hm{ ♦ w*aaa~? J^xo |**ao* 0^9 • |k*x ulia [212 

Nestle, Syrisehe Grammatik, ed. 2 (Berlin, 1888 ; 

9 -M 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E tJ * ^ cu o 9 9 z Original from ji Digitized by Google UN CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 9 £ CRUX si 

ead. anglice reddita a R. S. Kennedy, ibid., 1889), Chres- 
tomathia, 108-113 ; || Id., Dc Sancta Cruce, 21-25 ; var. 
lect., 37-38, 

2. EADEM ASCRIPTA THADDAEO AP. Inc. \j*- uipq. uftumJhgfig 
iaq Jutub unL.no. fuujjph*** t \jph nub Q\uttnnnunLauj ufunubf Lpb 
\\niULjiatui uuiiuan — Des. utnJrutt pr uintrnpU tpjtu niaukli uiuni^pp 
tuui& ^\Kphuwnuh t f^^3 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 453-61. 

3. EADEM ASCRIPTA ADDAEO AP. Inc. *.&** v ; »? *»&&*» f&* ^t 

|moo*;A \&\s v o^ftA foot %>\l *s oo) |i*P> v>* \***Xf — Des. |6u**lf | t^h\* 
\ m~S* y\a> ^o v- «*W ^j ^*4 Ijoi [214 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 175-83. 

4. Proiectio S. Crucis in foyeam a Iudaeis. Inc. f*xt ^$ %£» 
^&l^&a otoAP P*j* 1°^ *** Mf5©Mj |*ad — Des. f»&q*»ft o ux&L/j |>oov* 

^moo ^»;m^ \-*fl* o^a^t l;&~a coio;^o [215 

Bedjan, t. cit., 183-87. 

5. Historia inventionis posterioris a S. Helena, a) Inc. |&i*a 
Mt-3*3* |L ft \ i.i ft »inL{ l**~{ ^ai5 u-m^ i^au^i^jiaoy od&a^*? |k.\.^» 

— Des* %*2i*la ^HUk^dS^d f^^tt oy^ot low* L*&3o [216 

Nestle, Linguae syriacae grammatical Chrestomathia, 
66-78 ; || Id., De Sancta Cruce, 11-20. 

b) Inc. uiftu^MAO lotJk >*-Jf ©>L4^Va:» |*~o ^ 41^.0 |b» fi\L kua 

|&*i*»*»o |6**tO ILoau^ — Des. L^ |& ada^ >**;* >** |ftu» v ooA |o©iL 

^f...|«** [217 

Nestle, Syrische Grammatikj Chrestomathia, 113-26 ; 
|| Id., De Sancta Cruce, 25-36. 

c) Inc. t**«»{ y&id u»**a (at |&» iMAL^MAA) oiLa&»9 |N>\*^> ^.f |6o*a 

— Des. ...eAf . v fc»j oim{ *u;» uL^m |6uxa&4 >0la ffio* yp*\ JocnL [218 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 326-43 ; var. lect. 535. I. Inc. j 1 *^- uiL-nLpu truiuuiuujuuin putauuMupnjnu uu§uujunt-prlrutua % 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

6. Translatio particulae S. Crucis in coenobium Aparanen- 

■jZ _cy 

SIUM, SUB BASILIO ET CONSTANTINO IMPP., AUCT. GrEGORIO NAREKENSI. 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ tJ * 404 52 CRUX 

(#yi ft i'y *"- P %"/ u IptqduAtA f\tnAutn) <£uipusqunnnL.f3HruA 
[utptruA) qutpJfA \^uuil.ujj — DeS. uttu [uwtuAft^ *hnpnq V>«/*/A, 
unnna.uAnL.ui a. ultiunu puAfty ft uutpq. qmfbuinft *hnpnq. %kppnqp 
(al. 'unpnq.uAnuutq. %Lutpu puAft f %appnqfAft) t \^9 

II. EPILOGUS. LAUDATIO CRUCIS. Inc. \\utnuAop ulftntufbtuun- 

phut i tun. uputn Jus Lush puAu jutputLutt — DeS. q.njutnnL.nuAttu 

unpnquuiup bt- btuu utn.unJat tuAJtniftnfu Itl. tuAqnL-qjuhuA 

iuiL.ftuilruAu* uii/£u l T220 

^bflg ""Loftfrg XS* *hcl"t"pt *u«*/»^««j5f "//••• : Liber precum 
S. Gregorii Narek., ed. 2 (1700), Appendix, 3-32,32-57; 
— ed.4 (1763), 339-64, 364-86 ; || 4«» T tyfr"rt ^p^ih %tu d 
*W/ry... : Tomus alter encomiorum S. Gregorii Narek,, 
5-30, 30-64 ; || U* ^ptf'l't *i» us i t ^ r i u u i^^bd ^"A*"^"*^ 
ifiu tn lr%iui t £,ni_p-fnj i g t S. Gregorii Narek. opera, ed. 1, 283- 
302, 302-319 ; — ed. 2, 371-90, 390-406. 

Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis^ II, 
110-18. 

7. Translatio particulae S. Crucis in montem Hatsuniorum, 

SUB HERACLIO IMP. Inc. ]* tftvifuAujIfii JJ* optyug fa 1 utqutunpfA 

QntJutun l^n ptujqutnnL-ftJ-pLJt ututAutA lapfijutn^hu — Des. «i_ 

/u/iA* tusiflL nunjlt utnAari qlAJuidp funtnn bl. qnuutputliutg ft umum~ 

uiftL. unL.pp UpuAfA t T22I 

In ephemeride IV"/"*"" s Ararat, XXI (1888), 399- 
Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, 1,498-501. 8. Epistula S. Cyrilij ep. Hierosolymitani ad Constantium imp. 

Inc. \i\^utqutunpft iuutnni.uihruiuftpft***t [q )\^n.ut£fA qufiu j\^pnuuut~ 
qatlJ^ utuutnuuih-UMutjp f3-uiqutL.npnL.f3-lruAq duljF uinjuipaJT 
f3-n(d-ni *uusfuuftu — Des. a) putqnL.iT fntuqutquthuA ututputauttn 
utt/op ♦♦♦ Anp^Zhuql^ iaq ututAutA tnutt/p*+*t || q£_ tap ft 

Skp » [222 

vel b) qtjLUtqnufu fuutqutnuiLutpu uiutputqntu luiltun*** utubuutt~ 
%ftL. mutt/pit.*** 1 [\n£ flrp s [ 22 3 

C N 

O -M 

Non semel edita in libris liturgicis Armenorum : in 
Missali armenio, dominica V, post dominicam Novam (ex. 
gr., tf-*^ <hfy/*, I (Venetiis, 1686), 587-90 ; || in Bre- 
viario armenio, eodem die (ex. gr., ^u»i/iu^tutt^aLf^p^ 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
{J Q_ CYPRtANUS 5$ 

\}![lrqlrgt„ n f ^uyiuumufcbr.ujtj, \ (Vindobonae, 1879), 359-63. 

9- MlRACULUM S. CRUCIS IN MONTE VARAG, SUB CONSTANTINO IMP. 
(HlSTORIA THODIK MONACHl). Inc. J* J-uitluiUuilfu Jbpdphu bpbuLtut 
unuhiihtttuinli \\uinnt-&-nj jm^Juuip^fiu fusing* h tnuflsu U)\nnnjti/iuf f 
JuPyP/rt' lj UMUutnt^nutLtuhn — Des, phuuLl^n n htiuniunnt-fHtruih &L. 
tntujn ihtunju ft auinXnubu tudbbtuuncnp. \pnnnpn.nL.fiJ-kuAi*** F224 

Alishan, op. cit. I, 521-25. 

10. MlRACULUM S. CRUCIS « ARCENTIS FLUMINA » TRAPEZUNTE, 
SAEC. XI. Inc. £{«"* Juifu7&uhhh inlnunfiu ^butnnuk nJufbp futpui~ 
IfirnutUMg Unnut iun-pU n^\^btnujnnJrt unL.no. V>«/M> — Des. ft QuiaMt~ 
ihuisu ibnfyhnh \jnLjn£nt-q*** A ujutnh-tuuu <^uti-tuutujqlrinah 1 [^25 

Alishan, op. cit. II, 200-202. 

1 1 . Oratio metrica in PESTUM inventionis S. Crucis, auct. 

Narsete. Inc. \*\ IUmo oiLok*/ >o* : ov^ | \r>\v\ Mv* V^ k^M l*a^ 

otLoow^t — Des. ^*^ )***$ ©v*Aj*> o<*^ : Ji*.o$ ** |k*?oL |*~ ©{^ ffoj oL 

|&~*a*l *»^ [226 

A. Mingana, Narsai doctoris syri homiliae et carmina, 
II (Mausilii, 1905), 114-30. 

12. LAUDATIO PANEGYRICA AUCT. ElIA NlSIBENO.IllC. Jui-I 

^M* c^j ISI ,>jVl — Des. feUli • ^c<Lr olLLo J j* JilLl ^ 

Ou* • Jr-J 1 <£>^ J^ C^ 1 ; ^-> • % • f 22 7 

Abb£ Yacoub, Discours religieux pour les prtncipates 
fetes de Vannee, par Elie III, patriarche des Nestoriens de 
V Orient (Mossoul, 1873), 229-34 ; — ed. 2, t. I (ibid., 1901), 
231-36 ; || ead., suppresso Eliae nomine, in wia*n ucS : 
Liber homiliarum in usum ecclesiae copticae f(Kahirae, 
1874), 9-15. 

13. Oratio ascripta S. Cyrillo Alexandrino, saidice. Inc. et 

des. mutil. 

Fragments. Zoega, Catalogus, 614-15, 620 ;— Robinson, 
Coptic Apocryphal Gospels, 178-84. 


^ CD 

{J u o 9 9 £ CD ._ 

■jZ _(D 

" o Cyprianus, Iustina (et Theoctista) mm. Antiochiae,sub Diocle- 
tiano. — Oct. 2. 

1 . Acta. Inc. x\&oo f-**/ %k |*a&* ^*9 U*—* *«*-• v ;» ^00^9 owj*a 
i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by v^-uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 54 CYRIACUS 

• ^ ♦ ^ • • • 

UiM>o I**** ... v ;*' i^*» [228 

• • • * • 

^m{ ...uoioatfo oi^t ...^ i^a* p . ^u* i+*ob»li [229 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 322-44 (des. b) ; 
|| Agn. Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women, 
245-78 (des. a). 

2. Acta. Inc. ZjZ*. x* ^JW ^^J UMIj lij l^ J^l 11 
• UVI Jlyl zi> J>f$ i — Des. &/S & JUtfl i JLJl UjT 
uttl • • . 1>VI J^i jl*JI ^ JLoUl SpUI i ^jlJ-I r jj» Jjtfl [230 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha arabica y 68-81. 

3. Confessio Cypriani (cf. Act. SS.j Sept. VII, 222-241). 
Inc. (proxime ab initio). |*!0T JIC. cy^CCy^Ze eCOVeil T2UK- 

khcjc juiegpoov Jicy^.vcyc»ne k<5.t<l ot$<5.iit4.cj<l. — 

Des. (non procui ab extremo). JlT^e^JC JUlUJt<T>ge6p<U0C £€ 

^Jv^h^ovj^ gcwcTe eTp^.1 [2 j i 

Fragmenta. 1) 0. von Lemm, Sahidische Bruchstucke der 
Legende von Cyprian von Antiochien^ Memoires Acad, de 
St-Petersbourg, 8 e s<§r., IV, 6 (1900), 1-12 ; — 2) hie 
inserendum videtur fragmentum saidicum apud Crum, 
Catalog. Coptic Manuscr., 151-52 ; — 3) von Lemm, loc. cit., 
13-16 ; — 4) Crum, 152 ; — 5) von Lemm, 17-28. 

4. Passio Cypriani, Iustinae et Theoctistae (cf. Act. 55., loc. 
cit., p. 242-44). Inc. mutil. — Des. proxime ab extremo : JlT6p6 

Juutu.pTvpoc &tt)K e&o^ iiTevjui^pTvpj^. *<jKe^eTe 
ehcmtel [232 Fragmenta. O. VON Lemm, loc. cit. y 29-32. Cyriacus, qui et Iudas, ep. Hierosolymorum, m. sub Iuliano. 
— Oct. 29. 1. Passio. Inc. #«|l uotou^j« >*& u»o f_*^* otftuattL *%* ♦»* \o%X. 

s ooA&a foot ua&u — Des. ... yfeo LaX %t/o M>*4 t*toL{ |**&* %*dot pa^f 

^*l •••^9 v *» • M**^! <f> oik»***J **l «-*¥*| |\n\ft>^ [233 

I. Guidi, Textes orientaux inedits dti martyre de Judas 
Cyriaque, Revue de l'Orient Chretien, IX (1904), 87-95. 

o B 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 

-Q a> 
CD ^ 

E -E 

i_ c 

~e ^ ^j^j^nl.- Original from 

CD o 1 1 Digitized by tiOOgk' UNp CU 3 
O Q- CYRILLUS v 55 

2. Passio. Inc. iCOJCMIU CTiCfepOVpO JI»e KtBCT^JtTJ- 

jioc iu^jkcoc i(jAJW.o«j iinjn^ r f hxe nen<fc _ 
Des. xvpj^Koc neniCKonoc eeov^.8 (al. nj^pxHenecKo- 
noc hre j^hjul) jien «uui<j- Te<jJuuj.Y jien ^^julcoji m- 
juutuoc hcovkfi ju.n43.onj. e^T(Jj iinj^^coAi n^e^oon 
£>e« nxc... iJtiHji. - j- 234 

Guidi, /oc. cit. y 320-32. 

Exo- Zoega, Catalogus, 114-15. 

3. Passio. Inc. 0)0* f&& » (+iX«»i) av}*ip*^ , A«»$: 
*f A * - Des. (H^H* * hy& * hA uh9°i- 1... Ahti * 0-HK. » 

W«... HA-*i... hm* [ 23S 

Guidi, /oc. cit., XI (1906), 340-51. 

4< PASSIO. Inc. J» J-uuliuUiuhu AJ-ujajjjL.nplrin 1 Jhh-ftU ~\\nu~ 
mu/'bif.p'uSiinuft putpbupu^ifi, np unuu^Jfb p *-\\jifmumu£ — Des. (?) ft 
i/iuptnfi, jnpnuT tjJiiut^U hriffiui, ji *UjjtU uiifutru/h hi. Lutuiui- 
plrjjUML. t [ 2 }6 

Exo. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, II, 454-57, et 
443-53 pass. 

Cyriacus m. Carrhis in Mesopotamia. — Syr., nisan 18. 
Passio, syriace. 

Excerptum. Hyvernat, Album de paleographie copte 
(Rome, 1888, isographice), tabula VIII, a. 

S o ■ 

Cyriacus m. Vid. Antiochus. 

■ i— 

Cyriacus neom. Vid. Gregorius Balovensis. 
(Cyriacus). Vid. Cirycus. 

C3rrillus ep. Alexandriae, f 444. — Ian. 18. 

> -^ 

VlTAE EPITOME. Inc. pUdL M^»0 f^f M>t*t$£ tMalfoo — Des. *'^ 
...o,Lo>kj!a . I^^t/o I hnvw [237 -a 

CL Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 464. 
Cyrillus diac. m. Vid. Marcus. C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 56 CYRUS 

Cyrus frater Theodosii imp., mon. in Aegypto. — Copt.,epiph. 8; 
Aethiop., hamle 8. 

Vita auct. Pseudo-Pambo. Inc. jBA, i 4»*W| i ftQ i fW°V i 

hm^lm** i — Des. <Dh9°rtn i to?" i f iMih**- ■ hhfw* i 

+3JTC iJt"X? i... [238 

B. Turaiev, Kbpto-ethiopskoe skazanie o prepodobnom 
Kire, Zapiski Vostotshn. Otd£lenija I. R. Arkheologi- 
tsheskago Obstshestva, XV (1903), 03-013. 

Cyrus et Iohanu.es mm. in Aegypto. — Ian. 31. 

Miraculum auct. Paulo ep. Monembasiae. Inc. IjU.3 11 

Uj>-LL-tj L-liyu JLoJu tl»\L^ mJbji jj-l* yj — Des. j*<x$\{j»+\ joj 

Icb ^-uall il (iJJI U, j Jl JJBIj Jlj^l [239 

Ana/. #0//., XXV, 236-40. 

Dadas (Dado) m. Vid. Gobdelaas et soc. 

Dado m. in Thamanon vico Persidis, sub Sapore II. 

Passio auct. Iohanne vitaxa. Inc. mutil. — Des. |*J^ <a~ ^2^0 

lt*;*o Mt Ijom» **>**h \*+t l&**» v *mlb s o>/ v *aAo ^»&oo ^* [240 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 218-21. 

Damalis m. Vid. Theophilus et soc. 

Damianus m. Vid. Cos mas. Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ £ Daniel Scetensis abb. in Aegypto, saec. VI. — Copt., pa- 
chon 20. 

1. Vita. Inc. ^KOCHC 05 JUJUteJip*^ OTttJ$Kpj ne ^^f 

£>en JiHeeoT^S jit^cj ne^^q hze ninpo<|HTHC... jul^.- 
>acT<s. nejuarr Jigvuovuiejioc jitg cyjHT — Des. nm<s. 
eji<s.cjx H i***o<j hxe neiuarr eeov<s.S ^fifiij. 2i<uijh^ 
lu&YuovjmeJioc btt^jhovt sitb cyjHT. ececya&nj I. Guidi, Kte tf ra?#s de Vabbe Daniel, IIL Texte copte f 3 ■o 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

JIAJI... 4S.JW.KJI.- [241 

"g ^ 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- DAVID $7 

Revue de l'Orient Chretien, V (1990), 534-42 ( = L. 
Clugnet, Bibliotheque hagiographique orientate, N°I, 83-99). 

Exo. Zoega, Catalogues, 89-92. — A. Mallon, Gram- 
rnaire copte (Beyrouth, 1904), Chrestomathie, 32-36 ; — ed. 
2 (ibid., 1907), 64-68. 

2. Narratio. Inc. n± ufr .ft«» ^t %>\+*f I — a/ lia&t t*! ' O0f *** 

• • • • • • • 

i«u^m.^ I^^Ci, [242 

w • • • L 

F. Nau, JYeef recits... II. Texte syriaque, ibid., 391-401 
(= Clugnet, o/>. c#., 68-78). 

3. Laudatio historica. Inc. fl^T* « M344-? i OT ?hC i M 
tUMlrh£ a 0**ftiO« i Oh" i £0, i Wh * — Des, hA i JM-flfr a 

y°A^-h i flfl OT « HJu)- i fl*A+ s +Tih4* i mff/Ain. i l^A/Wu- 1. . . 
if-AJ i 1C*M1 * jrVh<:+ i 0XPi> i amiot* * AfcllUti i. . . [243 

L. Goldschmidt et F. M. Esteves Pereira, Vida do 
abba Daniel do mosteiro de Scete (Lisboa, 1897), 3-26. — 
var. leot. Guidi, Vie et rdcits... IV. Corrections de quelques 
passages du texte ethiopien. Revue de l'Orient Chretien, 
VI (1901), 54-56 (= Clugnet, op. cit. y 115-16). 

Daniel medicus, mon. in Perside, saec. IV. — Syr., hazir. 3. 

Vita. Inc. prooem. U*^*f M~j*> ^*h \-±J** %*6**jj ^ iaji h^.S.. 
t*oto&*{ M^of — Inc. narrat. ^fe ovmi^ : i*w>&*{ |a-»/ 0*9 *^**f ^ *©tt *»f *»oL 
t**^!.* \fll ^* — Des. : |_~t* s t~M** ^»<u |&Xka \$&-~ fiu^ *v^»ota 
^a»{o ...|*a*a v Jo |&*a v f ..,|3ftftaa>^/ \m\im i**»o ... ^ootLi^pj [244 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 481-510. 

Daniel. FiW. Aristaces. 

Daniel et Varda mm. in Perside, f cca 341. — Syr., sbat 25. 
Passio. Inc. vm^m| <»\Q.ft\ ^Zi* ^LfL * &a ^oo — Des. l**~o ^V^=> 

Ito^^^n^ [245 

Assemani, Acta martyr. or.> 10&-104 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 290. 


9 £ 

Si 

§1 David Dunensis neom., f 31 mart. 693. — Armen., arats 18, 
areg. 22, 23. 

PASSIO. Inc. J^uimuhoit ufyhapth lunutugni^u tiUinT&un-Oin nufbfiL_p 
jutnt/iunlrt*** X f^n u fJP u *fju uintrufc A uiiulChL mn<^J^ \)nt-.n~ 3 ■o 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

ft 

o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- $8 DAVID 

<£utu uHmii^U hn sir alms I — Des. iutL.nL.p trpL^tttpusfS^ tw_ ft tjtrqlr~ 
pnpn. crtuunL. aptfittppin funumnq itihni_pt hu$up+ + * /»i uumuuml. iphph 
pd-fbnL-f&hi^Up <ltut_iuututaifina^ ft §hutn-U+++ ^246 

Bibliotheca Armenia. XIX, 85-96 ; || Alishan, Ecloga- 
riiex Armeniae historiis, I, 546-52 (omisso prooem). 

David neora. in Kharberd, f 16 ian. 1474. — Armen., khal. 1. 

PaSSIO. Inc. \]ui ^p jlrpfyp^u ]% f iijppLpq.nL. — Des. jntjiifutp 
uttfunt (J*/) tuti-nun hhniubt;p+ ft iftturuu*** T 2 47 

Manandi^n et Adjarian, Armeniae mart y res recentio- 
res, 306-308. 

Dausa (Dosas) m. Vid. Heliodorus. 

Demetrius m. Thessalonicae sub Maximiano. — Oct. 26. 

1. PASSIO. Inc. X**l'2- fc J-utJu/btu^ftU jtujbJfifj jnpni.iT t^p 
iuspnL-f3 fii*U) btl. iuuutni^uih-iuJuipuUM J^utpuftuhtitUntt — Des. uitu~ 
Txutp ubcrujiijujjc^uiti*** inpni-u uhh-utukh- pa-^Unt^Pfti-ho uut~ 
inujpl^hk utbn.) ft tpujn_u* + * [248 

Vitae et Passiones sanctor. I, 332-35. 

2. MlRACULA <AUCT. IOHANNE THESSALONICAE EP.> I. Dfi MARIANO 
EPARCHO. Inc. ^\iumJbgftg hi- "{J^ uguibjlrjiu:* i \\jp nSb 

tutquiut utqqJj tutptni^tuLutU art- utMCriutnnilli tntcr^ npnt-iF uihniJt 
4/f W^utpftUMunu « — DeS. tft- iftiun-iut^np ip^hp ^uutnt-tuh- J'yfi' 

tut/it ft itrnit wrputhnrtt-nhi i \^fri/lnnppniunup t tfuaut aft *udut tfiu~ 
jlf L £♦♦♦ unity X [249 

Ibid., 338-45. 

II. De inquisitione reliquiarum S. Demetrii sub Iustiniano et 

MAURICIO. Inc. ^/[Iruijni-g) nif^ uftpb^p^ bpk fa^tdbg a ^ Lt£i ^f c tp 
quthq utputplruMi — Des. ut- nf u/b<yUtuqu/bn_ ifujpLnpu tplbn llrn 
utuitini. mcriuuf-p f&iuniUL^npnL^fa^lrtiihii. t ^\\ppuutnup tftiunn*** T^JO 

Ibid., 336-38. 

III. De liberatione urbis Thessalonicae. Inc. ^\unnJkgftg in. 

tut 1 upLtshihipu*++y J n j" ^pwpwtf'fn-uta.njii outlt qutn.iuQpb'uf ann 
*£ huh iuiunut h-iuh^lpft — Des. q^jft^unnuj'^u *Unqiu Liuutiuplru- Q- P- ^ CD 

{J u o 9 9 ^ si o '■>-> 

CD 5 1 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

CD => 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by t.OOglc UN cd X 

CD 3 
{J Q_ ^ CD 

{J u 9 £ =5 o 

<L> . 

c w 

o £ 

a) 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E DTOHYSItJS $* 

ant-Df a£++* P^t ^ nu f^ tujpujqnL.il/n7f phpbpusuop ihusn.uiL.n<+ 
pbrunnt-g*** tuJl*u X T25 I 

Ibid., 345-49. 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VII, 545. 

Denha patr. Nestorianorum, f 23 febr. 1281. 

Laudatio metrica auct. Iohanne. Inc. **J±c{f &**« |fe*oA uai^ ^ 

v oowpo* >€* *a|j *A£ (If : |k!a«k&a — Des. <*•&*/ | — *au. ooL ;**-*) ueio 

^ • • • • 

M.^. [252 

I. B. Chabot, Eloge du patriarcke nestorien Mar Denha 
I w par le moine Jean, Journal Asiatique, s6r. 9. V (1895), 
111-24 ; || P. Bedjan, Bistoire de Mar-Jabalaha , de trots 
autres patriarches, d*un pretre et de deux lazques, nestoriens 
(Paris, 1895), 332-46. 

CO 

Didymus m. in Aegypto, sub Diocletiano — Copt., thout 8. 

Passio. Inc. mutil. |liej JUtUCttTeJI 05 iI<*.OJ$Kp *f JteV fce 

cajTeui hccm £>eii jih e*f jijlxotov juareji — Des. mutil. 
<*. otcjulh j eSo^ &eji nccwjut<*. iin m^K^pjoc <ui£ fcjfc/r- 
iioc 4.qc«*.2u Jiejui jij^cwoyj iiT€ jov>aoc| [253 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 
284-303. 

Bzc Zoega, Catalogus, 135-37. 

Diomedes m. Nicaeae, sub Diocletiano. — Aug. 16. 

£ ft 

PASSIO* Inc. ]* J-uiifiuisuslsu p-uia.iUL.nnnL.p-b usuls *\-%.hnLntruih~ 
uslsnup Eml. J^ujpuptspusJsnup*** f ousuqp ususunniA^p <£pustiu*up 
ui us push-truss trnhL- — Des. jnpnuT pffffyni-Ppi-fyp pusqnL.iT 
t (tit pis i/puitrL. quijuop trusi/uslsusup p XtFtLiM uppni duustpu X npnis 
iip2 tn "*- ^ustsusususq ihutn.usL.nph*** usu%Hs* l~ 2 54 

Vitae et Passiones sanctor. I, 350-56. 

o ^ 

Dionysius Areopagita ep. Athenarum. — (Oct. 3). 

1. Vitae epitome. Inc. •* loot «-»<*oD^/ *m*\*3f en, .vt\L imo^aui 
u»*i«L{ — Des. \*$ I***}* ^koL/o «ml.L|a <na uoio^. >o^* [255 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 459-60. 

2. Visio in urbe Heliopoli, saidice. Inc. et des. mutil. Fragment*. O.von Lemm, Fine dem Dionysius Areopagita Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 6o DIONYSIUS 

zugeschriebene Sckrift in koptischer Sprache, Bulletin 
Acad, de St-Petersbourg. s<§r. 5, XII (1900), 269-78. 

3. Narratio de sua vita, syriace. 

Recensiones duae ab M. A. Kugener, Une autobiogra- 
phic syriaque de Deny$ VAreopagite, Oriens christianus, 
VII (1907), 300-356, typis expressae sunt necdum tamen 
in lucem editae. Vid. Appendicem. 

4. Vid. Dionysius, Rusticus et Eleutherius. 

Dionysius m. Vid. Agapius et soc. 

Dionysius Areopagita, Rusticus et Eleutherius mm. Pari- 
siis. — Oct. 3. 

Acta. Inc. j£ J^JI 01 Co til I w^Ulj uj^UI iy.1 ^1 \yS*\ 
OujjuUI .\£U 3^ j[]i\ Jl Jt£jj — Des. L^.:^ J5UJI J; L> 

.-. -j^fcUl 15)^ j [256 

Exc. P. PEETERS, u-MAxt J» «3>Uj>j ^ji jVt uv-l»j4» u-i-**' *-*• 

Historia S. Dionysii Areopagitae efeius epistula ad Apol- 
lophanem, Al-Machriq, XII (1909), 122-24. — Cf. 
Dionysius Areopagita, num. 2. 

Djore. Vid. Gore. 

£ ° 

Dioscorus ep. Alexandriae, f cca 460. — Copt., thout 7 ; 
Syr. iacob., tesr. pr. 4. 

% =* 

1 . Vita auct. Pseudo-Theopisto. a) Inc. v ni^ii\ Ul *>o|» >.V«->., 

im&^]^»ojofL u*^ (iai oo*a ^»j Loot ...<A*j la{o Ul ^an (a Jo? po^/ ^k*{ 
— Des. uOioMtO; |Id{ Lo^k^ ^ Iaajo U-=» Moi |*2fck ^§ oti«a& *&** Jiaffeo 
^m! ...*** : MM> Mj l»*** [257 

b) Inc. mutil. — Des. %*> . |*{k v»o»<^ I&1**« >n \<i^\ft\ &>*/ **1 *a 

* . . 

^m{ ...tftaio «■■«■»! u",Ii^» ^*o>^£ ^»f ^»\oi [258 

F. Nau, Histoire de Dioscore. Journal Asiatique, ser. 
10, I (1903), 21-106 (108). 

2. Fragmenta varia, saidice, 

1) W. E. Crum, Coptic texts relating to Dioscorus of 
Alexandria^ Proceedings op the Society op Biblical Ar- 
chaeology (1903), 268-71, 274. Cf. Nau, Journal Asiati 

■c i) - - — *~ ---. - ~- ~* — ~ *— 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 
TJ (J 
<L> . 

3. Virf. Macarius Etcoviensis, 

a) {B 
£ i/> 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E ^ CD 9 £ e, s6r. 10, II (1903), 181 ; — 2) E. 0. Winstedt, .Some 
unich Coptic Fragments, Proceedings (1906), 138-41. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 £ 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 9 £ DOMETIUS 61 

Disci puli Domini. 

I* CaTALOGUS. Inc. \j>nfyninujuiiA u/nuiplrinab utbnL.uiUpls junJkr~ 
tniunujlil-li jtuainhh trb — DCS. 0~£_ iiuujnhtrip h ff)%* A thusn^u*** \^S9 

F. N. Finck, Kleinere mittelarmenische Texte, Zeit- 
schrift fur armenische Philologie,-I (1901-1903),216-17. 

2. CATALOGUS <C GRAECUS » INTERPRETE Abu'l-BaRACAT. 

Inc. (Barnabas) jU(JC»chC) ^j-l-x /y ( S^pji^S^c > ^-Uj; 
au~Jll Lb — Des. (Phygellus) 1^/ Jl5 SI > \ J/tfl *dLj J 
<^Sj tu [260 

A. Baumstark, Ab&'l-Barakats « griechisches » Fi?r- 
zeichnis der 70 Junger, Oriens christianus, II (1902), 
316-42. 

3. CATALOGUS a ORIENTALISE AUCT. EODEM. Inc. (AddaO 

Ujl Ijjlc 3J^«iJI ^ oil ^1 — Des. (Levi) *Jj • i)L-> ^j 

Baumstark, Abu-l-Barakats nicht griechisches Verzeich- 
nis der 70 Junger, ibid., I (1901), 246-74. 

4. Virf. Apostoll. 

Dius m. in Aegypto sub Maximiano. — Copt., tobe 25. 

Passio. Inc. ^COJOJne fc6 gll TULJITepO JULJUL^JJULJJIJ^JIOC 

<$.<j2loot jiovnpocT^rui^ exiK^CTpoxi julji Ji^euecmi — 
Des. ^qTCOiic Jutnoq iimuu. eTiiu^v cy<3.£OYji enoov 

Jlg<OOV> <LCftCWK 2^6 6&0>t;..- JtCOT2£0<TT>K JITCOfie £JI 

OVejpHJIH. g^JULHJl. [262 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di 
Torino, Atti Accad. dei Lincei, sep. 5, Memorie, I (1893), 
86-90. 

Dometius mon. in Kuros raonte Mesopotamiae, saec. IV. — 
Syr. iacob., elul 24. 

Vita. Inc. oiLoj^** V^oi w»S * a ...|L*a»jLj l*a^t l?&** |£»ojj |&***L 
lLa *«--* %*d<* Ja^o <m^o id/o ...vm^Of — Des. |o*k> oiL<il\>tt\ oumo 
^mI ...<rfk ? : **;* I©*, ^0 \*-f ^ ^ ^i\*»o [263 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 536-56. 

=5 o 
T3 {J 

Dometius mon. Vid. Maximus. 

O Si 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 
-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 62 DOMNA 

Domua m. Vid. Indes. 

Domninus et socii mm. Caesareae, f 307. — Nov. 5. 

Passio auct. Eusebio. Inc. *~ )»a*o >ufr^\^ 0*10*^0* loot «.mia$o{ 

loot i*oto&*{ u^f t*;*fea — Des. v ft> Vm«»» A*K^Lf ^a ^00^9 ^ojot 

l^t^sj [264 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 25-28 ; 
II Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 239-42 ; || Act. SS. 
Nov. Ill, 48-51. 

Dormientes septem. Vid. Pueri septem Ephesini. 
Dosas (Dausa) m. Vid. Heliodorus. 

Drosis v. et soc. mm. in Syria, sub Traiano, — Mart. 22, 
sept. 22. 

Passio. Inc. o***a^ L^ |L^» o£k loot M M~mo U^ u»<u-»;^/t ot UiVtft«» 

oiL&u&*oi Lis* Loot V VI — Des. ov»ot tea^k*/ |*¥u6t» v ojoi XL* poL/j M*oou^ 

*l\^ ...foifc* l^ft»*6o [265 

A. Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women, 93-101. 

Ebediesus (Abdiesus) ep. m. Vid. Abdas. 

Ebediesus (Abdiesus) diac. m. Vid. Heliodorus et soc. 

Ebediesus (Abdiesus) m. Gelonus. Vid. Berichiesus. 

Eleutherius, Anthia et Corebor mm. Romae, sub Hadriano. — 
Dec. 15, apr. 18. 

. Passio. Inc. 1~j*» ^0 |i3j ^* o*Laa2i»f |*~o ^^a** &u*a (^uo u»4i*?fot 
— Des. |Lo*Mj*o l»oot*a ...^oopa^a* ^f loot. a-ojL/ |*»ootf »— ±» ***+) ^oo 
^tf ,..%au) otLa&^ata ^9 ^ |Laoa*ov> : uftoi^otj otLoa^aa [266 Q- P- ^ CU 9 ^ Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 417-30. £ Elias proph. — Iul. 20. 

Laudatio ascripta Iohanni Chrysostomo. Inc. OV ire r F Jl<J«- 

2tocf je ov ne *f jt^c^xj iinocj at) Jt<*.jutejip<$. r f ... •f ep£o- 
r f" ovo£ r f ceepTep — Des. &e;x;<jx eqetfj gnoT egpni 
e&c*)ji hze iuapjoc k^j&c eepejizuiu jiotji«u... ju.- 
gpen nifiHUL^ 6toj hgo r f* ... <jjulhji. [267 

Fragments. E. A. Wallis Budge, On the fragments of a 

2 3 C N 
O -m c5 iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 
CU ^ 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CU 3 
O Q- Original from ji Digitized by tiOOgk' UN EPHRAEM 63 

Coptic version of an encomium on Elijah the Tishbite attribu- 
ted to saint John Chrysostom, Transactions of the Society 

OF BIBLICAL ARCHAEOLOGY, IX (1893), 357-84. 

Elias archiraandrita in Mesopotamia, saec IV (?). 

Vita, arabice. Inc. mutil. 

Bxc. Hersch Ram, Qissat Mar Eliid, Leipziger semi- 
tische Studien, III, 3 (1907), 1-13. — Reliquam partem 
huius libelli mox editurus est A. Fischer. 

Elias m. Ascalone. Vid. Ares et soc. 

Elias m. Zoorae. Vid. Peleus et soc. 

Elisaeus doctor Armenorura, $a«c. V — Ann en M mebek. 21, 
horri 8. 

HlSTORIA. Inc. ^\uttttdfi tfuiuh irpuhJrp.njb j^flM^ t l^ u l* t h UM ~ 
Lutfinhf pt; tip ajntni^nnlruii (aL *f-u/piuuj£tu) uppnpt || utptjLufbiui 
— DCS. •"£_ §ndti dhh- mi-usbnJ~fm qop itiuunuptftuU upithitrunih^ 
h thgunju*** T268 

Bibliotheca armenia, XI, 41-45 ; || Alishan, Eclogarii 
ex Armeniae historiis, I, 430-34. 

Elpis y. m. Vid. Sophia. 

(Emeraies). Vid. Herais. 

Enneim v. m. T%d. Thecla, Mariaxnne et soc. 

Ephraem Syrus diac. Edessae, f 378. — Ian. 28. 

1. Vita, a) Inc. l*-*9**» o»^i^ loot u&»ok»/ >***£{ u^o U*+* ^»t o* 
|mL»L k*aj t*" a tt J ^ ' 00 * Ui0t0 ^' t*! *****/ — Des. ^o ^fi^Mo ;**&» |oto 

^*»/ ...|*A| l^A}* ..,u*o?aM*o [269 

Th. J. Lamy, Sancti Ephraem Syri hymni et sermones, 
II (Mechliniae, 1890), col. 3-89 ; |j Bedjan, Acta martyr, 
et sanctor. Ill; 621-65 ; j| Brockelmann, Syrische Gramma- 
tik (Berlin, 1899), Chrestomathie, 30*-50* ; ed. 2 (ibid., 
1905), 23*-43\ 

Exc. G. Bickell, Die Gedichte des Cyrillonas, nebst eini- 
gen anderen syrischen Ineditis, Zeitschr. der Deutsch. 
Morgenl. Gesellschaft, XXVII (1873), 600-604. 

b) Inc. ^0 ^f is*i&»l • U~*f*** 1,-mi^» |o<» uoiofiu/ >o**B/ i^^ft Mo» !***& 
<H»fo . |kut» ^^y — Des. 1 * • »o» og*jo»> |oot . |i**$* ^oof^aJ^ l**aa 


^ cu 9 z c n 

o -M 

cu 5 1 
£ 7 

■iZ _CU 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 
TJ 13 
CD . 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CU 3 
{J Q_ 64 EPIMACHUS 

^»/ .MUii\m^ l**tO*o otLo^p , oild |~|* v t*t«t* [270 

Ios. Sim. Assemani, Bibl. 0r. y I, 26-55 ; II Petrus Bb- 
nbdictus et Steph. Ev. Assemani, Sancti Ephraem Syri 
opera omnia, t. Ill syriace et latine (Romae, 1743)j xxiii- 
lxiii ; || Fr. Uhlemann, Elementarlehre der syrischen Spra- 
che (Berlin, 1829}, Syrische Lesestiicke, 3-23 ; || Id., 
Syrische Grammatik (Berlin, 1857), Chrestomathie, 1-27. 

Exo. I. B. Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866), 
Chrestomathia, 39-41. — P. Zingerle, Chrestomathia syria- 
ca (Romae, 1871), 204-211. 

2. Tbstamentum. Inc. Ul <*** <*«ul|Ufo Jj/ L|m **frt Ut — Des. |»* 
1^0 UtW IUo (U*» ooi al,) |ojk |t/ ? [271 

Ios. Sim. Assemani, S. P. N. Ephraem Syri opera graece 
et latine, II (Romae, 1743), 395-410 ; || J. J. Overbeck, 
S. Ephraem Syri, Rabulae..., Balaei, opera selecta (Oxonii, 
1865), 137-56 ; var. leot., xxvn-xxxiu ; || P. Bedjan, 
Liber superiorum seu Historia monastica auctore Thoma ept*- 
copo Margensi (Parisiis, 1901), 681-96 ; || R. Duval, Le 
Testament de saint tlphrem, Journal Asiatique, s6r. 9, 
XVIII (1901), 243-83 (collatis editionibus prioribus quae 
omnes inter se discrepant). 

3. Vitae epitome. Inc. U->f*~ <*mi^ loot ^ot©M *+**l **» M*4 

— Des. ...otLo^J^ . U->**~ ***** v f VI o^ l** ? M o^ [272 

Assemani, 2KW. Or. I, 25-26 ; II Wenig, op. cit., Chres- 
tomathia, 38-39. — Cf. Lamy, op. cit., viii-ix, in imis pagel. 

4. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. oo^( *-a*f 
t^a** $a»t/ llle ^X*)ao : |{*&* of y-**** *m -■- Des. %*ot*^!aa £»{j |ooi |^a* 
|ojk ^f ot»*a &**;£ |6u*;» ^> M~oJ [273 

Bbdjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 665-79. 

5. Vtd. Baailius Magnus, num. 1, II. 
Epimachus m. in Aegypto. — Copt., pasons 14. 

Passio. inc. ji<u xie Jigvnoii <jiiui>j. JiT^TSBOone &5x 
juu^jw/rpjc exfie ng&woc enuuu-x 00 &* 1 neovoejoj 

iinO>veJULJOC nen^p^OC JIKHiie — Des. mutil. [274 

Fragmenta. Fr. Rossi, / Martirii di Gioore, Beraei, Epi- 
maco e Ptolemeo con altri frammenti, Mbmorie Accad. di 
Torino, ser. 2, XXXVIII (1888), 271-75. ^ CD 
{J u Z) £ CD ._ 

■jZ _CD 

"-' O 

=5 O C 

a) 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CD 

@1 

CD => 

-Q CD 

CD ^ CD £ 

CD 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

CL {J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

"-' o 

=5 O EVAGRIUS 65 

Epime m. in Aegypto sub Diocletiano. — Copt., epiph. 8. 

Passio auct. Pseudo-Iulio ChebEhsensi. Inc. <$XCycWIU fc6 &6JI 

OitiieTovpo h^jOK^HTj^jioc..'. &eji n^iitepe iufej<Uto- 
?soc ccapejui Jtinecf&KT,.. eefie *f n^p^S^cjc eT*<|<uc 
Ji2te u<uoc n j^pxHenicKonoc — Des. Jte*i jutc»6& iiTe 
$k eTejiepcy«u ji<$.cj >x<$oot nm<5.pTvpoc Jifcropj... <ui*. 
enjj&e £>eji iu&ixot... <l*ihji. [275 

Balbstri et Hyvernat, Acta Martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, I, 120-56. 

Exc. Georgius, De miraculis S. Coluthi, xlvii-cl ; 383- 
86 (membra minutatim concisa). — Zoega, Catalogns, 22-24. 

Epiphanius ep. Constant iae in Cypro, f 403. — Maii 12. 

Vita- Inc. mutil. — Des. HJIJTC^ JI<U fce THpoV <S.Y£J 

iincotjjui^ Junuiotf" iineTOV^S <s.vejjie ix*xoq| [276 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di 
Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 

7-47. 

(Epiphanius). Vid. Apphianus. 

Evagrius Ponticus, mon. in Aegypto, f cca 400. — Armen., 
mehek. 5 ; Copt., dom. V Quadrages. 1. Vita (cf. Historia Lausiaca, graece cap. 38). Inc. \* put- 

anL.iT p/ tu f n§ l u pP"ia£9 k UM Pt d"l*^ quindufhiMMifi Ire <^n<iuLiut_nn 
IrplrL-lrujM Juinni-p***z }J*f# % hp l Uia th ^\nuintuap) p J>*unujr>£ 
\*puph l 1l — Des. a.nlsnh Itl. fyui t intra ft++* aft Itl. itrp plifi-lrpntruji 
ox. 2 UJ< y" ru, / X J u "]l*}' n n uMpiuugt; ^[Kpftutnnu h dlrnuji tujunnU 
iuipn*-P-Buth X \^11 

Vitae Patrum, ed. Venet., I, 318-22 ; || Bas. Sarki- 

^ncft f,^, Sancti Patris Evagrii Pontici vita et opera 
(Venetiis, 1907), 1-8. 2. Vita (epitome). Inc. Il<uptt)JUU OVJI eTeJl$jpj epOCf 

ne ovpeuinoifToc ne £>eji necjey^o^ eqepcynpj jiot- 
npecfivrepoc. r 27 8 

Exc. Zoega, Catalogue, 132. c 

O £ 

Q 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from § * w 'y'«"« u r ^, UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
O Q- 66 EUBULUS 

Eubulus m. Vid. Hadrianus. 

Eudoxius, Romulus, Zenon et Macarius mm. Melitinae, sub 
Traiano. — Sept. 6. 

I. PASSIO. Inc. J* fftuifiuhuilfpti junhJjilf p-uMtLUit-nnlrfnJ $/""" 

tufunup niunhuiinlriuijU uusutufbuji tupL p uftntn %npui funp<£nt-pn. 

— Des. ntiliUiihruMi uppnps \f*uiuujppnup nduihi&utu upni <?ittntfiin/p t 

jiuJuhuiitb <^nbtnhJplrph) ft Jtutn.u Itl. ft trnJ ni^fJ fii/b*++ \ 2 79 

Vitae et Passianes sanctor. I, 412-21. 

2. Passio. Inc. o* ota |o* ^^L/ f*Sk» u»ai*;4 loot t^*»* ^o» U*£* 
\bJLL) ftim — Des. ; — *Jk&X |fc*ooA ^oX»/ u***|a t*o*;*» I**** t^flLfo 
~*l ...A*f ^»o : }&*• um*u§>2±aof$ otLo&a&a l«;*a [280 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor* VI, 119-32. 

Eugenia, Protus, Hyacinthus et soc, mm. Romae subCommo- 
do. — Dec. 24, 

I. ACTA. Inc. |* &uitLWL-npnt-P-lrujuu utmh- Dtuqutppb *n.nj— 
'uutilfqi-nn pbtfUusuuti |]fi upn.iT uji usn^uiplrtiMQ jlroUrubpnpn.p — 
D6S. ul. hiuinJjhnuih p hluiuu up an a t mr/i nnu bt- ubp*** ul. 
utuauutps t Irani- funuumJutu I pop UMptu\ np l~ p Jo-put i ujukutui~ 
%fl ♦♦♦ ujJ$j x j~28l 

Vitae et Passiones sanctor. I, 371-89. 

2. Acta. Inc. ffcoi |ki*t*a f*^*? 1*$^** +*~l v^a-jo**© loot ^m p 

|*oott |Lo>***o — Des. «3/o v oo>bto.f . fa-tftjo MMf l^«*«"fr» lf*^^ a^-t/o 

^ ... (Lflufe^L l r ... Io&jj ^ [282 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 469-514 ; || Agn. 
Smith Lewis, *S?/ecf Narratives of Holy Women, 1-48. 

3. Acta, a) Inc. OWi 1 TlV * 4dA 1 01£ * £"l * h/fil 1 

am* * oTbw* «... *"*wa 1 — Des. mn i hcA*A * »^» 

V * AH « +aihA 1 <ibM * 0>4dA»(J- 1 aiAH 1 f -W^ * /"iPY* « 

mtrhtP * AhWtf* tf>KA*y * <£A*A:... <0flJUH-i 

• f l»lfcAti»'MIC*bAi. # . hPVi* [283 

b) Inc. <»M 1 Th/" * h/fi^. 1 iD'JA'e * A*A * ITWS 1 G"% 1... 
'Wft'Ml 1 (al. ^"W^A *) — Des. 2tffL2WMO: * I#ftV « 


^ CU 
{J u o 9 9 ^ 

Si 
§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD FZ 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"^ o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

a) 5 

^ i!n 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

t_ c - e niniiij«ihiifinrio[t^ Original from 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- EUPHROSYNA 67 

AH a -HohA « 4*A«- 5 mAttO/*'/*' « m*« JUl-** 1 * 1.. .[284 

Edg. J. Goodspbed, The Story of Eugenia and Philipp, 
The American Journal of Semitic Languages and Litera- 
tures, XXI (1904), 38-49 (inc. et des. a) ; altera recens., 
ibid., 38-50 (in apparatu critico). 

Eugenius m. Vid. Eustratius, Auxentius et soc. 
(Eugenius). Vid. Augin. 

Eugenius, Valerianus, Candidus, Acylas et Macarius mm. 

Trapezunte, sub Diocletiano et Maximiano. — Ian. 20. 

PASSIO. Inc. QutL-tiLJiu e/ luifiiiUuihiuuh utfhnnfilf p-ujq.utL.nnph 
*\*hnfjqlruitiuiunu Itl. \[* tupuliifhu/linu I^Htt h tfb& uujquipMi ^nntK- 
duiihrqt-.nq — Des. »«_ nbnfuj/jn/?/," dliUJiuipujiipli* uiti iuju% 
LujuituputnJ qrffouiuiuiL unptu tuft/utuiAuili in o tli tu pi rfpnt-.fi r bu/tfn f p 
^\Kpputnnu*** [285 

Vitae et Passiones sanctor. I, 390-411. 

Eugraphus m. Vid. Menas et soc. 

Euphemiav. et socii eius XLIX mm. Chalcedone, sub Diocletia- 
no et Maximiano. — Sept. 16, iul. 

I. PASSIO. Inc. |v uiuqujpfuj ^Kuiqqtrunifhujqt^nq hl/truii Q\ppuLnu 
tuufff-pt-uiuiuinuu p truii/jituuiuu uiiftuuipp^ui f3-tuq.ujL.nppb * | >,«#»«- 
Liwkuiputunup — Des. uhtuctuitjii intuiiyuiuop uiuuimbl^p p bauuiqu s 
ul. op Lujuiuipiftuu*** p ^ZpLMjuiun_n^u *\^pntiqlruipuiunu[i ul. 
W^tupuhuputunun *hnhni^jputunuh> nrc Jhq prujqLUJL.nplrint*+* P286 

Vitae et Passiones sanctor. I, 476-90. 

2. PASSIO. Inc. loot 5u/ f~Sofo^> u»a£3oM u»oaautd loot uotok*{ *A 

po^A^Aa pug**^ ll*^j» J*a» — Des. loot t.oj&*»o lot) %&> \ .»o potior 

©fc l&>tl l^-^Hj *^» ij+1 M*>5* [287 

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women, 
194-218. Q- P- ^ CD 

{J u 9 ^ Euphemia v. Vid. Maria, 

C N £ 7 

■iZ _CD 

"-' o 

=5 o Euphrosyna (Smaragdus) v. et Paphnutius, Alexandriae. 
— Sept. 25, febr. 15. 

1. Vita, a) Inc. loot 0***9 ...|;a^ ^a*a |&ju*» l*9ti*&&^|a ^*? loot o-f 

I0&9 Ua* >o^tLo**j vj^^aiAd — Des. **» Loik l*i~ | ; ^u i;*o> ^o 

£ i/> 

Q. CD 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

^ e rr r^r^r^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- 68 EUSEBIUS 

b&tfu* oijuai y*{o ...1*^9 ooi ^f \ot±V . otL;a uJ+mo&olf |m^ L^ (aoL{o 

^»| ,,M^ <*«?»©jj |ias^{ [288 

Bedjan, Acto martyr, et sanctor. V, 386-405. 

b) Inc. ot**o |*a** h* l*a^ ^f^iMaJk jftot |k_u**A ^»ia ^ |ooi M 
loot <0>i*i»o uaft^aAS |ooi — Des. %k *aoL{o |fr .< \y/ vaaao *;» LaA u>m> 

# ..Wf l^«^^ oiL^ |u**o;&o{ |fi***A« <*»*^ [289 

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women, 
61-80. 

2. VlTA. Inc. |^Ooi. "ffP na " "taruiinnijb t\*ntrpuufhri-nhtu 
JiuinujphU) npnt-tT u/ttnub £p ^\iuiplsninhnu — Des. a) J^pifi iu * 
hi-, p-tuntrnnb quui JhpX usn_ n-utnkpb hi^nnt \^thpnufiuuji Lni^ufw* 
JtUMrL.uii.nnlr and ♦♦♦ nn utuit ^UiunirnnL.P'/iLjb uhnnniun ha-itnn ht- 
thuin-Uii-nn£ nhnuui*** \2$Q 

vel b) ttifjfulrqu/i- jlrntjnuuf p-iunhuii Jhpi um. tLuuttrpta /h-P"! 
\fthnnunblruii % \l$l 

Vitae Patruniy ed. Ispah., 614-22 (des. a) ; — ed. CP., 
495-50 (des. a) ; — ed. Venet. I, 278-87 (des. *). 

Eusebius. m. Antiochiae sub Diocletiano — Copt. mech. 23 ; 
Aethiop., iacat. 23. 
Passio. inc. ^ccyomj ^e £>eu ejmeTOvpo ji^jok^h- 

TJ^JIOC njOVpO JU.J10410C OVO& iin^p^fi^TRc $<U 

eT&qxP tocewf ^Y r t tore T<$e — Des. <mjkot^05^c 
jift^Jiii^nn^ hcyejtc <ujo^c encycm eiu$K(m £>en otcd- 

OT. TgjpHJlK JlOTOJf IM&eJl... <5.JUIKJI. [292 

Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 1-38. 
— Exc Zoega, CataloguSy 113. 

Eusebius ep. Romae, f 311. — Sept. 7. 

HlSTORIA. Inc. |itt*0t» \*2*» Mnufrtft—ftoy t*oia^»o«} Uo X±*f fb* ^»o 
|m.>mi\ *~fo — Des. *>** tiLoata&a ...1*^* ** option (ooi ov**j* l*»P> ** 

^»{ ...01^9 001 : 1*j{ ulid fc*a« <xa** [293 

5 "° 

G. Hoffmann, Julianos der Abtruennige. Syrische Er- 

zaehlungen Leiden, 1880 ; (Kiel, 1887), 5-59 ; || Bedjan, Acta 

martyr, et sanctor. , VI, 218-97. 

Eusebius ep. Samosatae, f 380. — Iun. 22. 

Vita. Inc. %» ^t H fr*o loot 1aL**» |^£sd £&-** Ho^d p^loiP ■o ^ cu 
{J u 9 ^ c 
■iZ _CU 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

C w 
O £ 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 9 £ EUSTATHIUS 69 

•liS — Des. oA* : wo rn" * »> «>•> !•»*> ooi l»»oj : *ui»l *»o» |&Z»«&» ;mi» *-k 

^l ...^Ju.1 [294 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 335-77. 

Eusebius m. Vid. Bassus et soc. 

Eustathius (Evostathevos) coenobiarcha in Aethiopia, saec. 
XIV. — Aethiop., takhs. 15, mascar. 18. 

Vita. Inc. prooem. fifths h°l\lh-fU*C a K-fl a *IlA-P s """P 

AA * — Inc. narrat. W?l a fl^Jth.+ a V7rUt-flrh.C i... IJtA" a 

A-no-d « atiMA i hPhm-bPh * «-y7A a... ida-h?* * *^.A a 
horo* i hm^R « ^wtt * w* a xa a ym** * 0,h£ i 

— Des. AfcA a llAio- 1 llf i h 00 1 JOTflf- * +TtfiC a fflJ&Wi***- * 

ARA-* ■ frfblrih * AhllUMMbC a Ml * AH-1£f- *...... [295 

B. Turaiev, Monumenta Aethiopiac hagiologica, III, 
1-132. 

Miracula XVII. a). Praemissa invocatione, Inc. IDflfl * w t glMD ^0^ a 
h^hC^ty a MW a h>Phm-CPh a HHft+ a -fMb£ a h/tPk? a _ 
Des. HHfrML a *<P& a *»A+A a M^A a tyPfc a (tfiC a HK'ftUlA a 
fl^£A a K^WbA a £D*frA » [296 

b) Inc. IDh^TI a 1-flK a Jfcfl-} a JbPA"l-fcPA a +«"%/? a 
flft^V a a>gd&aH 4 rtltUh a XJP-flrh.^ a fcCY V * — 
Des. ut a. 1*297 

Turaiev, op. ctV., 134-77. 

Eustathius (Placidas), Theopiste, Theopistus et Agapius 

mm. Romae sub Hadriano. — Sept* 20. 1. Passio. Inc. loot o***t *~ |;a^ loot fiuf \±±a* %m*u^ \+^ on»^> 

^»{ ...e)L&a*£a ^ooiLad/t 1*1*6 v oo^3 ** ... v oot*M ^k* : |o>k [298 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 215-53. 

— 5- 

2. PASSIO. Inc. (\urJfHi tyfonpqji W^utpl/ftu/hnu fyuyulrp, Irqtrt- 
un nut no nut J tun up up UJ " UJl ~ n P /"/ .' unpnuft ujn ujuiutbttujqt/nt-uu 

— Des. juinuj^ ^uiis anL-P- fyuiqu/hn-uinu ^nliuitrtfpL nftj nn l~ 

2 7 

■iZ _CD 

Q- ai 
"-" o 
=5 o 

cu . 

FiYae ef Passiones sanctor. I, 422-34. 

a) £ 
£ i/> 

■c "o 

@1 

cu => 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E oiunnq luuhu. Itl. tit niunhhiou <luii^ujinujqlrinuu A ^\Knhu~ Original from ji Digitized by Google UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 70 EUSTRATIUS 

Eustratius, AlP&Qtius, Eugenius, Mardarius et Orestes 
mm. Sebastae, sub Diocletiano. — Dec. 13. 

PASSIO. Inc. ]% f3-uta.utL.nphi utJujutppwfib hi- uhtopUhKu 
iyJrnLnpmnuMbnun iuubbuitb * n.n if ifuij hating h^luutbrn^fB-hilihi — 
DeS. p G-iua.uiL.nnnt-0-tuilUi i \^pn/jnbinpu/bnufi f hi- h lib a ♦ ♦♦ 
nhl^u null auftihn&ni-P^liiuli Dl. nutbututut L usbnL.lt} hutb utuutlfu* 

ttpnL.iT ^y^[_ £♦♦♦ umJIju t [300 

Vitae et Passtones sanctor. I, 435-75. 

Butychius m. Vid. Bassus et soc. 

Euthymius ab. in eremo Urbis Sanctae, f 479. — Ian. 20. 
Vita auct. Cyrillo Scythopolitano. Inc. OiVl 

Des. ^jJli ^Jf ^ju-i uu lr)\ jU ^j ;>^l ^ Vj L->U V 

.••Ai^in [301 

Exc. P. Peeters uv~*~*l <j«4<a3H s^ **r*3 *♦*■-? ; Versio 
antiqua historiae S. Euthymii, Al-Mach$iq, XII (1909), 
347-53. — Cf. H. L. Fleischer, Zeitschrift der DeuhcL 
Morgenl. Gesellschaft I (1847), 158-59. Febronia v. m. Nisibi, + 304. — Iun. 25. 

a- P- 

1. PASSIO AUCT. PSEUDO-THOMAIDE. Inc. laa-xAA^o^ ©ik»Ld loot 

t«* UttJf ©»**L/ *d poi : |d(Boot ****&!{ |&^>a — Des. ^oowo* 4— *Lk>o y/ 
001 ..,|«^^d l***f |Ln\\vi\ v oo!Sjj v ojoi <3/j }iau? |o^k fcfc-j iA^*j (ja^a 
^-f ... «n^t [302 

Bedjan, i4c/a martyr, et sanctor. V, 573-615. 

2. PASSIO. Inc. |^c_ hnht- h J-uttlutbutbu ^^hnhnhtnhiuhnuh 
iputuhp } J^jtB'httnu nub hututtipnu utbhhutt i fi i hl t fi <£fiL.ufh/Lnu~ 
fSthutli — Des» ft uiljfb tfuti/nL? fyyflP puMbiujKby hut no t&UJiftb hi- 
putanL.iT utfuututJ-^UMfi pcf-ph^f"*) ihutn.utL.nph i nil ♦♦♦ utuTfb l [30J 

C N ^ cu 9 z cu ._ 

1 ■? 

■iZ _CU 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 13 

CD . 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Kitae ef Passiones sanctor. II, 409-29. Fere Michael mon. in Aethiopia, saec. XV— Aethiop., sene 18. 
Vita. Inc. (post longiusculam inscriptionem). 74»Jt9° i fl<I£ Original from ji Digitized by Google UN CU 3 
{J Q_ GABRIEL 7» 

h.+ a K<n\uh-tt<h,c t Mh& i kvm. * ft*? « tfi^A* #ii inn • 

OHM* a 0>A£ * UVTf a 0?°& i y^^C^ a - Des. fltftf-Ti « }ft 

c i -n^"fljt « *uw» i a>M£<{. i J»rtt i Q& i <*wih.A i h°° i 

UDXAlU a fc«« a * [304 

Bor. Turaiev, Vitae sanctorum indigenarum, I, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XXIII, 3-11. 

Firuzes m. Vid. Peroses. 

Gabra Endreias mon. in Aethiopia, saec. XIV. 

Vita et Miracula. Inc. flHMl- a gtlftA. » flOTti a KT4KI a 

H/I0D. , +-J/»»K a ilCiVfr ft * HMtfiA.* * KCA.*? a — Des. 3.11 a 

o^n^- a A0-A a 9°m«4» a Hd4-£ a 9°tltl a ""-JIM a ft.T|?A a 

A«+ a ftfttf- a VHWlfr * rt^AT- a A'flfh^ a. . . [$05 

Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica, II, 81-91. 

Gabra Krestos asc. Constantinopoli, saec. V. — Aethiop., teq. 
14. 

1. Vita. Inc. (Hi* a fa| a... TOM a... <DA£ a *PMWft f 

Vbt» a «M»T*}'W a ann-h-Pl a Th/" a -bPHtt-h a *»$*£ a 

h'TH.h'flrM: a <D*iMp*£ 1 VJ«7>? a <B«Ji+ a — Des. <W»£fc a -flC 

n a -W a (al. flWl+ a) *"^*IK. a |#,hft a tf-A- a £■«>-/> • <Mi** 

«W « KA-* a. . . AfJttt a [306 

E. A. Wallas Budge, The Lives of Mabel? Seydn and 
Gabra Krestos, Lady Meux Manuscripts N° 1 (London, 
1898), Appendix, 35-63. 

2. Vid. Alexius; — Regum Alius. 

ID to 

Gabra MaskaL Vid. Lalibala. 

Gabriel archangelus. Vid. Michael. 

Gabriel Kostanensis ep. coenobii Kartamin, f 667. — Syr. 
iacob., can. pr. 23, ab 31. 

' A 

Vita, a) Inc. »** »** l*»*o l**oia %* fiat %^« *«* fnA .. %*** *» 

* . • • • • 

loot *-**$ ^ — Des. (u^o^la* uoia^MO or**o^ ..»©i^CSk t*oioJ^ao/ 
|u^o 1*3 a* ...^Am |ji.»*.\ ©i^j . 1» » " » N » >** U^»t [307 

Bxc. F. Nau, Notice historique sur le monastere de Qar- 
tamin, Actes du XIV* congress international des Orien- 
talistes, II (Paris, 1906), 98-111. 


^ CD 

{J u CD 

i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o "-' o 

=5 O £ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E 72 GAIANA 

b) Inc. <*(» ) »»»o» otfiu»*L ^u*fe*/o ^ate |ju»t ^VAaa |*ot *tO w&Zau. 

^M*** [308 

Exc. Sachau, Verzeichniss syr. Handschriften, 584-87. 

Gaiana v. m. Vid. Gregorius Illuminator ; — Rhipsime. 
Gamaliel. Vid. Stephanus, Nicodemus et soc. 
Garima. Vid. Pantaloon. 
Georgius m. Diospoli in Palaestina. — April. 23. 

1. PASSIO cc CORAM REGIBUS LXX ». Inc. V J-u§JuAut^u ^uipu~ 
crtuhiun arltbnlrni-nfb ^Kppuutnup fiut^ni^pu £Jhn*ktughuM» au*pni-n~ 
iftult <^tudopt£u uji/piupjinnt^&tru/lt — Des. J UiU iPr[l? utJum \**\* 
hi-. 4 »cry niunbhtou Itl. otLUtulpuu uidbuuith <^ujuiutn tunning 
^Kpputnnup*** usJtfh* [3°9 

ilu*pg u pF n J* t ^knpfjuj qofitutfuspfft' r Vita S. Georgii 
stpatelatis (Venetiis, 1849), 29-53. — Emend. Anal. Boll. 
. XXVIII (1509), 254 et seq. 

2. Passio. Inc. JI&pKJ fcC £>6JI IIJCHOY eT6JUUUU.Y 

iincHOV jtinj^jJULCMji jien iujugj r f~ irfoMTAioc — 

Des. Jie*l ^.^e^^Jl^p^ *f OVpcW ^CfXCttK JlTecfU^pTjpj^... 
JIOVe&OOY JlKipj^KH tt&TLTl O JUlIUe&OOV — Epilog. *J!0K 

ne cvjtKp^THC... eqe*f totcj xteiiHj hze iu.<fc... [310 

E. A. Wallis Budge, The Martyrdom and Miracles of 
Saint George of Cappadocia (London, 1888), 1-37. 

3. Passio. Inc. j^trumii Jhpnj Iml. ^p^ifi*\ {{♦ M*%* P-tutj-utun^ 

nnt-P-hiulhi nj, uhhapU u/t-ni^pn*** i ||#y trntri^ p truiJutUuiumt 
iUMihuhli uuiumnb un.tu uiiuftnnL-fd-pL-h — Des. <Ciupbtui up nil p 
aopiubutu^u LututuiplrquiL.*** itntlutrufuli Jb^irLp \*$\^f tutt-nt-p 
nL-ppuifcf-nt-f itrofiyiilrpnpn. J-iuJni-j p Jiujh u*+*t — EpilogUS.^w ••Jo#-' 
uplipuitnt,u+++ utiant-tLnL-P~hruaJp. LtupoJrap njfoutinuibujpuiUu t fall 

\\_wj7g y. %k»ct"ih 5-21 ; II Vitae et Passiones sanctor. 
I, 252-66. 4. Passio. a) Inc. uooi ^£» \il — m |L«u**oi* I****** ©>l^* ^ & ^0^3 l~;* ^*ia — Epilog. ^Loa£^u»o...^<3A>i»Boo» ^j ^tot 
^»l ...o^j : ^o^a ^«i ;*&*{ ... v *»j [312 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o ■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

■a E GEORGIUS 73 

b) Inc. ILo&i**? U*& (ok*** potted c»ooi t^alift 1 Mt>v>f 0fL%H ~» t *a — 
Des. **fio l&ao^va ^Dtua U^fJ ^jwu ...V^L/ . l*~ |o£t|a 0120*0* us^oo 
^Ja* — Epilog. ^\fli>\ |»**o Uf*± ^o ...vm^^a^j/ ^t W [313 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 277-300 (consertis 
ambigue a et 6) ; cf. 527-28. — var. lect. et supplement (ex 
a) I. Guidi, Bemerkungen zum ersten Bande der syrischen 
Acta Martyrum et Sanctorum y Zeitschrift der Deutsch. 
Morgenl. Gesellschaft, XLVI (1892), 746-49 (ex quo am- 
bas recensiones utcumque discriminavimus). 

5. Passio, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. 1) Budge, op. cit., 177-89 ; 190-99. — 2) U. 
Bouriant, Fragments de manuscrits thebains du musee de 
Boulaq. II. Hagiographies, Recueil de travaux relatifs a 

LA PHILOLOGIE ET A l'ARCHEOLOGIE EGYPTIENNES ET ASSY- 

riennes, IV (1883), 154-55. 

6. VlSIO IN MONTE ALANO. Inc. Yjfffuup&k^ qut^u tfuimtj Xhpng 
BL. tnnutjD unp upiuuiJripu qnp trnuh puL.nt.pii Jhp — Des. qnp 
hihn-ntrdh p j>l£u % at- tt.nL. ^Ctuiqiruj p ^[\n hum nut; qfJ-nqnt-fcfpiJu 
Jhnuiq Jbpnq l [314 

i^usftg upjuijU tfrknptg-UMj qopiMMifiupftb f 54-59. 

7. MlRACULA IMTERPRETE GrEGORIO PHILOMARTYRfc. Inc. \\pg tqujp~ 
nJrt-Ujni* J^uuinL-S-ni uipd-iuhh [fi'"'i *hmihutnJ;D) qjpjuitnuify hi- 
nut oh up an a u ujuihpunuuihujtp ^uu-tumnq — Des. otl. jujn(irni_pr pt-U 
phunJ^u Ja-JhujuhujU) pujphmounL-prhuiup*** qnt-upu ||^ iunhiu~ 
Jnt-f qfr lAutn-tiiLJinlrannL-p*** uiu"{h % — Epilog. ]\pusq.np&hnuML. 
nnncf+*+ l] ifuituiut^tij qnn hi- uiuuihujhpq luniuual;*** lauhu t [" J 15 

Af&g U- ^"pffjt 22-28 ; || Vttae et Passiones sanctor. 
I, 267-72. 8. Oratio de translatione et miraculis S. Georgii AUCT. 
Pseudo-Theodosio ep. Hierosolymorum. I. Translatio. Inc. T~- 

luniievjuu. eeov^S c<L£j — Des. a) ki.t& ejuuuH iini 

KOV2U JITOnOC 2te CJJI<5.K0T(J KI.T*. TecffcOJUt. [316 

vel b) Teq^OAl. <S.C£CBK 6&0^ JlTetJJUL^pTVpji 6T^(J- 

kcbt e'feKK^HCF^ 6T6 cov^ kiu<j.&a)T <s,ecwp... [317 

10 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 74 GEORGIUS 

II. Miracula IX a) Inc. *f OJ$ Hpj JT&OYJ'f T6 0<$-J e- 

t<j.cj<uc... &en mccbt JmnjTonoc... ^n^pe^c ^e $h 
eT<5.q&JTOTc[ — Des. Jien Tecjuu.T iin^jjiov^ e>vejiH 
*f ovpco evgcac ovog eTecjmov eTojengutOT hTOTq..[3i8 

b) Inc. <Ulfcpe<J.C ^e $H eT^CJgJTOTCj eKCWT JUt$- 

n^pTjpjojt Ainj<UMOC uecwpuioc ji^ejiKOT ne — 

Des. mutil. [319 

Budge, op. cit. y 38-82. — var. lect. (ex b) ibid. 236-71, 
in imis pagell. 

Exc. (ex a) A. Mallon, Grammaire copte (Beyrouth, 
1904), Chrestomathie, 8-11 ; — ed. 2 (ibid., 1907), 40-43. 

9. Encomium auct. Theodoto ep. Ancyrano. Inc. Cjepnpe- 

njji ovog OTfcjKeon ne oy&kot ne hnen^vx"- • 
eepenep$uieTj jmj&jcj ne*x su*.?wn — Des. e&ovn 
iiTe nen^oc jukot&j jien jijjugrf m&e^oj <neut> 
m^cacm nr£Hp<*. ne **- iiJiw-peejioc ovog on jrrec[- 

CJULOV... <SJUtHfl. [320 

Budge, op. cit., 83-172. 

10. LAUDATIO METRICA AUCT. NARSETE TaRSENSI. Inc. ^\ujq.uJi.npis 
iuliUiti<^ iiup/tjutn^nu bnart-hiua — — Des. nn aoptuanta a Jn^[ u ^fl t f 
op^hhifp J^2 tn JUMi-hinhuiU x [3 21 

Exc (?) *1?>F4> U* t^-mi* 60-62. 

11. Laudatio. Inc. X^wuJIj uL^V'j 3 dl <iS a J^ 1 

in ■< •" 

jW j*> • , V JI ^f iXa r (J-'J ^^' & &•" " -o^% 
jl^Vl ^'j Lg-j^Ul ^t — Des. .\.Vi jL> Cg-jjtffflj j-j|l SeUi* 

- — • 

wiaiJI s-,\zf : Liber homiliarum in usum ecclesiae cop- 
ticae (Kahirae, 1874), 190-95 ; || L. Cheikho x-oUI sill j^" 
u~*^ uHL-tfN ai+aju-v s^ : Mnemosynon anniversarii decies 
sexies centesimi passionis S. Georgii, Al-Machriq, VI 
(1903), 393-95. 

c ^ 

Georgius hieromon. m. in Perside, f 14 ian. 615. 

Historia auct. Babai archimandrita. Prooem. Inc. *p© "U ** 

cf in • 

o S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E ■o ^ cu Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- Q- P- GORE 7j 

yL^Af ^t 6*oot *&&&» ^»»~/ — Des. 1 *L+& v***' U*+l U*~l ^oiSm^Aa 
^>j v o*t&aZ&*aj — Narrat. Inc. lt*a& potj ^^ <*JL/ ...{a^fta ova |^u ^»*» 
loo* u»oiofc— */ ( (i*J{ ^^ offL? al.) — Des. *&-«$a ^o^» ^ JJuot o 

• * r • • • / • * 

m.| -.»»• [323 

P. Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha, de trots autres 
patriarches, d'un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 
1895), 416-571. 

Exc. Hoffmann, Auszuge aus syr. Akten pers* Maerty- 
rer, 91-92. 

Gerasimus mon. in solitudine Iordani, an. 475. — Mart. 5. 

Iter ad Insulam Beatorum. Inc. M°th a hWl a TrU/HoYl*** a 
H/7 i dilA i tMV *- i A-00-9? » **ff* 1 HJW* a fllny- : O^T 

bd « wy;ii « wj& «... my7<p i a-jiv a ha^ i aa^a a - 

Des. (Bh'mt a 0WI+ i fl»+ I hCAtn ■ MilA ■ OTi W°* » 

A-fbtf* a AMI a... tthi»i* a A-ihh * 9Vm^-f- «... *tf°Cfl#h+ a 

TTM» a 9A0" a ^AA a WMil-f- a. . . [ p 4 

E. A. Wallis Budge, The History of the blessed Men wo 
lived in the days of Jeremiah the prophet, in opere : The 
Life and Exploits of Alexander the Great, I (London, 1896), 
355-76. 

Gesius et Isidorius mon. in Syria. — Aethiop., miaz. 12. Vid. Iohannes Baptists, 
Giut (qui et Varus). Vid. Thathul et soc. ^ CD 

{J u Gobdelaas, Kasdoa (Kazo) et Dadas (Dado) mm. in Perside, 
f 332. — Sept. 29. 

Passio. Inc. |-%>tM> 1*^* i***9 ^©»a»cLa UfVf J**°f } !*•» ^^j* ?! t* 

l**»?99 — Des. ***£? ^£o ..♦otLaJ^«o t«o*f o{i*t o*LaaJ^»« feALo ^»*m-* ftu*a* 
^m{ ...)**aa» iA<D |k***£ ILyi. ot^kd >0-* 6u[«aa [325 

Bedjan, Aefa martyr, et sanctor. IV, 141-63. 

Gore (Djore) m. in Aegypto. — Copt., choiac 15. 

i. Passio. Inc. JlTepe n&Kreiiam %& ej eajllJJt TIIO- 

>uc <$.c[fcooT eSo>v iuieqii^TOJ &jut nTcwcy THpq — 

Des. mutil. [326 

Fragments. 1) Fr. Rossi, / martirii di Gioore, Beraei 3 9 z 

Si 
§1 3 ■o =5 O 

CD . 

C w 
O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from |o Digitized by Google UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 7< GORGIANUS 

Fpimaco e Ptolemeo, con altri frammenti, Memorib Accad. 
di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888), 255-62. — 2) Id., 
Trascrizione con traduzione italiana di un testo copto, ibid., 
XLII (1892), 147. 

2. Laudatio auct. Elia ep. urbis Psoi. Inc. T f" n4.p&K&)teJ 

iiJUicttTji ctt iirejf ji^joc eTCH^jui^^T expeTeTJiKoo juj 

efiO^ llOJOpn JtlJlJTCCttC T^KTOJ — Des. mutil. [327 

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr^ 154. Sub- 
dubitari potest num haec laudatio ad SS. Eulogium et Ar- 
senium pertineat. 

Gorgianus ra. Vtd. Philoctemou. 

Gregorius Illuminator maioris Armeniae, cca 330. — Sept. 30. 

I. Historia auct. <c Agathangelo ». I. Prooemium. Inc. ]*qKp 

nnXuiahiui d qufubujqlrinqu ahunArinaU p %iUL.tu<Cuthn.pi*wb 
^utununufulrt — Des. h q.u/b& tutditgnt-D h Jbnnj £rnJuttfutuututlf 
%utLjuutnlruiau t fj28 

II. Confessio S. Gregorii. Passio SS. Rhipsime, Gaianae et soc. 

Inc. [^f- 'bniMinat cf-uidiuhuiLp fiJ-Luq.utL.npni-ld'irujuk Q\utp [tr art-tit a f 
p putniiutt wi^pnt-Jchbiub i\^runujL m ufuutt — Des. bt- qnt-o ntJttuunpp 
Unhiut uputp ifinop tnt-pOpp t fj^J 

III. Doctrina S. Gregorii. Inc. <$£/i X\uumlju& % np *Uum JJtuyu 

pbpisni-fcJ-lruii/pf art- tutn-utQ outh abut <ftp np —■ Des. qutuuhlrubuih 
DpAtnnnuuiO'u/uofiJ'u utnlbl^p Itl. <^ujuutujut^p f thutnLtutunnlrt aunt-pa 

utiint-utuutt «Co#i art- [\prj-*- n l++* |33^ 

o 9 

IV. Conversio gentis Armenorum et Tiridatis regis. Inc. X^pq. 

a u tut D) bnpujnpf qoqjtuutb tlututi ^utuutputLuta 2v unL J^" tu " u 

dtnt-B-utunnL-p — Des. ujjuuipup nutpptun. lunXuiLbust utuutuqmt* 

Sif \\*»nnLJu& dhp n.nt- hut 1*331 

IonaS ASTUADSATUR, t'fcg iffimuiuuShnt-P-tru/b np l^n^y 

^nJwunthsuilil* w^uiP^uAj^Lqna : Historia quae cognomento 
dicitur Agathangelus (Constantinopoli, 1709) ; — ed. 2 
(ibid. j 1824 ; mendo inscriptus est an. 1822) ; — iter. ed. 
Venetiis, 1835. 1862 ; Tiflis, 1883 et fortasse alias. — 
Eiusdem operis partes et pericopae in libris editis passim 
occurrunt. — De codicibus mss., maxime synaxariorum, vid. 
Pashian Catalog armen. Handschriften } 1052. — Emend. ■o o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ ^ CD 

{J u 9 £ GREGORIUS 77 

Gabr. Nahabedian, n«-^«*^/""-^^'-^^^/» rL^-«#/^«f^-^^i»y 
ufwuiMii.p-trus'i* t Emendationes historiae Agathangeli, 
NUUTI14J? q ) * Polyhistor, LXV (1907), 103-106, 147-50. 
Cf. I. Tiryakian, t'Airf., 309-10. 

Exc. (recensionis plenioris e codice rescripto) Dashtan, 
op. cit., 263-65. 

2. Acta (« Agathangeli » epitome). Inc. rautil. — 

Des. ^IjUj J.L-JI li* ^ ^Jll olij? j»- Cjj ju^j 1 f^ai ulT — 

Epilog. £jX\ JdJI j?J3 • • • y iL J^i" JlJS Ja.il U J*» 4^f lJU 
Jul • • • re~Jl #li£ 4jl5CJ [3 32 

N. Marr, Krestshenie armjan, gruzin, abkhazov i ala- 
nov svjatym Grigoriem, Zapiski Vostotshn. Otdelenija 
Imper. Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, XVI 
(1905), 66-148. 

3. Acta. (Epitome). Inc. (Dh9°Xrh£ a (al. fl*W * fc^JM^ 1) 

+&&<"> 1 1£1 a AfcCrt."? * (al. tih&lM a) <D<A>hA * TbM a 

VCte a THl a RtmKh 1 MflJBi * rhH? 1 - Des. AHA 1 K"7l>- * 

10 a /"?ib a h OT * <h<PC? a IDM * *"?*+ a <»A.+ a WW a (IA 

A" 1 * a fclH.fc'flrh.C « HA-* a... fc*M fl [333 

Pr. Mar. Esteves Pereira, Vida de S. Gregorio, pa- 
triarcha da Armenia. Versao ethiopica, Boletim da Socieda- 
de de Geographia de Lisboa, XIX (1901), 860-71. — var. lect. 872-75. 4. COMMENTARIUS DE VITA ET DOCTRINA, AUCT. GEORGIO ARABUM 

ep. (in epistula ad Iosue inclusum). Inc. 0/ lu»?l) **^L* o<i mma^^ 

. ^ • • * 

|L|# y±+9 ^oi ^0 U+»l v o(lAo L&X ...^»j ^u. [334 

P. de Lagarde, Analecta syriaca (Lipsiae, 1858), 122-28. 

5. INST1TUTIO ET VITA. Inc. \?t- jnpJ-uttT Jflbutf jutttp£nL.~ 
piruiifp. uniufunfunn uipiup n\\rnupntl uinnujjhy fix. pbph a.ntnj h 
ihiuhiutnh hnbt^ Qpiuuntq — Des. Ifi- anpujpunL. p dtututikiulih 
uppnt <£opti ubpni upnindkuut; J*" 1 ! fi f\ n auj/3-u/bntriinu tumor* 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

\nun.uippli X np hi- op<^hatut pui-pinbtuuu* tail $11 s Tj35 

^brpp.nnhuMtin tuutugkruit tujttif \^utn§iuh-$tj [\<^u/lt {\ulti^p.lr^ 

pti/ii.,. jt tfjipujf stpftiji* ^pfuj-npft £tiLi/u*Lnp2ffi* dbpttj i Encomia 

o & 

a) 2 

^ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

O Q- 78 GREGORIUS 

a viro Dei Iohanne Chrysostomo habita in laudem S. Gre- 
gorii nostri illuminatoris (Constant inopoli, 1734), 117-26. 

6. HlSTORIA. — Des. nbn. "f/i piuqi/hi-{clfn5* uppntjup np J-ntm» 
dhoti Ifli uhtn.f p ihiunju ^\Kppuuinuh**+ l~3 36 

Exc. Wr»r»"" * Ararat, XXXVI (1903), 109. 

7. Oratio metrica de confessione S. Gregorii, auct. Arakhel 
doctore Valalesensi. Inc. prooem. ()^i<£W-a#^ ^mfmp 1 * aplftw-np 
in tub guuTSktun.utl^u§ii - — Inc. narrat. IV// »*- a SP t f- Uitn "pn-pb Jbh-lw 

\t§nupnJpf tnujnlrtat uUnnufbuh — Des. utsnutu pith a hthnplri wn. 
Sty Pnqn^pf.i.% l [jj 7 

*t*hpp unouiunuMg J^tutna) ^n-Oifusth-BLttq tru uMUMnatuutodma l 

Kalendarium Armenorum Graeeorumque et kalendarium 
simplex (Constantinopoli, 1723), 97-140. 

8. Obitus. (Epitome). . Inc. \\nL.pp ^typuiuflruA Jbp+++ jhm 

tntuiMML-nplrpuU a^tyu — De$. quttfis ft upup&ufliu dhp % Ifl. uft ftbpb 
qhnib Ituidhgwt- t ["338 

WfUJpUJtn, fm Cttmy 108. 

9. Inventio SS. Gregorii, Rhipsimae, Gaianae, Sergii et Bac- 

CHI, SUB MlCHAELE IMP. Inc. 1^ dutt/u/buifyfiu japnt-tT <$uy (al. 
^iuinq) p-ni-UflpuVb {VM*(al. {{1*1/) kp* utn^utptutt ifah Unp^ip 
ntfb — DeS. a) Itl. umii uppngli nnp t^thi thin. %tfiu t duiub npni dl. 
uhp Luiututplrptd ujp^UiutusLu*** dttun^utunpiruant^p a up f^ M utnnuui~ 
h-ni-P-hiStbf* up abiauntuptriut pmppuL phbutignL.p+*« tun." 
ftuiKhftg* uiJ%U t I^JJ 

Vel b) p dttun^u ujukliUMunt-pp \^ppnpn.nuf3"lruiiili % Jutub npnt tru 
duo Luiuiiuphruqni-p ajp^wuiiuL*** brL. dtutn.utL.nplruunt^p qunt~np. 
n~y^ppnpn.nt-p-pLMh* up ntfuunutphuti ♦♦♦ juiupuitru/bu I fj4° 

IV-?™-, XXXV (1902), 1178-83 (des. b) ; || Alishan, 
Eclogarii ex Armeniae historiis, II f 42-48 (des. ay 

10. Translatio in Armeniam, armenice. 

BXC. M. TSHAMTSHEAN, ^{uMuwdh^ft^ J^utjng x Historia 

Armeniae, I (Venetiis, 1784), 653-54. 

11. Apocalypsis, armenice. 

Exc. N. Marr, Iz letnej poezdi v' Armeniju, Zapiski 
Vostotshn. Otdelenija Arkheolog. Obstshestva, VI 
(1892), 160-61 ; || Id. u<^-*"^' »^, r ,,^^ tH t 
Z^uyu t Commentarius de itinere quodam aestivo in Arme- 
niam, AlVb'M^U UirUOrW16> VI (1892), 303-304. 
o 3 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a; 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E ■o ^ CD 

{J u £ Original from Digitized by L:.OOgle m o3 X 

{J Q_ 


^ CD 

{J u 9 £ 


"^ o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ To 
-a E GREGORIUS 79 

12, Laudatio historica auct. Pseudo-Iohanne Chrysostomo, 

1NTERPRETE ABRAHAM GraMMATICO. Inc. ^jpw^ll? & dhq utouu 
tutu on kt_ uiuith'ujnLUjqjitlt nuth qunti npiuuutbu pujpujqpnt-krpLJtu — 
Des. abut unbind h uputupb u^wu9buu*t-nputu*£u bt. utp€rutitutL.np 
I pita j (nu ) bpu/bujLj^ut ptnuutt/Iuttqu* npnq I PHP*** utulfu t — 
Epilog*. \\ P~nLjuLuibhu ^" *| fo^utpqafu/bb-quti-*** ht- putquujiutptutp 
'btu^ujuttulfft (al. u/bphOb/ft jftptutnutfyutL.) I [34 1 

*% 3 trnp.nnlrt*i%o uitituokuii un n% \\u tnnL.hr tt j (\^uA f[ubl;n.brnu/lt*., 

t 'UtVil U # ^vbt n vb i^ t -*"*"-npip Jbp n j% 1-70; || M. Mseriants, 
iin-u W .u»^ x Spicilegium, II (Mosquae, 1861-1862), 3-33 ; || 

Qti^iui/binL. f\uulriilrnuJb*fi»*» ahlfitnt^p-puli Id-afcrttu *f\tut-nnun J 

Iohannis Chrysost. interpretatio epistularum Pauli, II 
(Venetiis, 1862), 792-826 ; || Beati Iohannis Chrysostomi 
oratio panegyrica de vita et laboribus S, Gregorii lllumina- 
toris, patriarchae Armeniae (Venetiis, 1878), 2-74 (76). 

13. Laudatio auct. Pseudo-Iohanne Chrysostomo. a) Inc. \\u~ 

turnout Cftuqutpupn utputbn qnqujuujunL.pftt% ptuqnL-tP bt. qutuutqutlt 

4> nptufcu bt- qutbutquthph tnqMujLqututpb — DCS. ft Mpututp utbtf. I 

qjiJlriF Itl. t/J^f-p unput unupp qnp ti.nL. ouspnqUp f qtjutlt/tnu 

* #>/>♦♦♦ npnuu*** iMJUtfb t T34^ 

jp£rfo n Lfrf,L*, «\iut_»,iufa t. cit., 826-41 ; || Bibliotheca ar- 
menia, IV, 89-125. b) I. Inc. ut a. — Des. tfutub ynj op^ubutt bi. f r "/f ru, t Lu 

n.nt- ftbn. utfpu ujutruuttu utqqjuq bu utqtubq t ^Kutpbbtoubut tlutult 

utrpt uni-pp J^utnnL-O-nj t f34J 

\ihnftnqbufUg inuuitjtru*^ *ujn% |\. \\^u/lt flutykfUrptuii, 71-116. 

14. Laudatio auct. Iohanne diacono. Inc. 0%iu<£unnui%ni_~ 

P~jiL% uppnnu inout; bbbqbnh{&q%nt-&buiifpunqu§ tututh-utnLUtbutt — 
Des. qp quTtutnbutpt uiiunnhli tuptrutbujuA^u ItutputuqnL-p utubt f 

Anp^qp \\utbhb bt. *nqjLnt uppnt t h Jtutfiu*** T?44 

""75 +j 

Bibliotheca armenia, V, 5-36. 

15. Laudatio auct. Vardano. Inc. prooem. tytua-g <y***pj[ 

iuuuinLuu& utuhpiug dhhrnL.fd^pL% £ nnnt_nn — Inc. Oratio. {)p<AbiUj S^P \\uinnt-ui&- <^ tup nit uhpnn bu op<yubutt £ u/bni*U unt~pp 
thtunjtun It n put — Des. Iunp<£pn_ntl uAop^nuO-butuU ^[Kpputnnufi Original from |o Digitized by t^OOglc UN o3 .y 

{J Q_ ■o ^ CD 

{J u Z) q3 X 

CD 3 
O Q- 80 GREGORIUS 

A"f_ A ^frnniMh utp truth *Etnput+ np £ op^'bbu/i ♦♦♦ T}45 

Bibliotheca armenia, V, 39-40, 41-82 ; || %lrppnnhui% 

uiUMtnuutiM.nuip.iun hifuiuuinun luintftitnh uti duttttyuiuil* tunii j\jup^ 
if.uJiiuij f jkpfitju kpuShhuj[ Q\iuiip-lri_ *\>pftu.npfinu \ni-uuit.npft^ : 

Laudatio historica a Vardano doctore habita in laudem S. 
Gregorii Parthi Illuminatoris Armeniae, UPULPUIS* III 
(1870), 41-42, 81-83, 113-16, 149-51. 
Exc. Dashian, Catalog., 47. 

16. Laudatio auct. Iohanne Erzenkano. Inc. {\tuputant-tuplC 

fubn.nL.p-lruMt/p. phrpbptrutt t/h&ut f hlfbnbnh unt-pp**+ t ^pti/unp ft 
JP**~a h-iuaJtusi fttltttuuttp Lunlrniulpj — Des. aft at- kit utptraibp 
bfjka phf- J>n hbbnbqt-ni upptubpoU tJtuubntitub t/tutn-tttt-n~ 
P**l*++ uidl£u t \34& 

QuitfiufiiuiUfuiuitiLJ* : Homiliae « dogmaticae », quae fe- 
runtur, S. Gregorii Illuminatoris (Constantinopoli, 1737), 
312-34 ; — ed. 2 (ibid., 1824), 294-345 ; || Bibliotheca arme- 
nia, V, 85-164. 

17. Laudatio auct. Gregorio archidiacono. Inc. Wpufiu umfnp 

bit p JiupUhiuupptug putqnut/p A tlutptiLufht? jopftub-t ubnu/iiu — 
Des. np tpfbp nunpn JiupnL.a itnput <^buibi^pb* jbnp<£qp art- tfiup~ 
rj.ujupnnt-.I3 hut tip. ^buinflj*** iuifl£u t l~347 

Bibliotheca armenia, IV, 129-57. 

18. Vtd. Mani v. Gregorius Chelathensis mon. neom. in Armenia, f 19 maii 
1426. — Armen., khal. 28, 27 ; horri 12. 1. PASSIO. Inc. Wj" b~p§uiuhb &l. IrpuAttrtfr) utttutnt-itj&ut<£ut~ 
Tint Ifl. LUuuini_Luh-uiUJUtpdiiij[j } bpiultiw^hnn^ outpnnu — Des. np bi- 
ttnpplt ipfiijui titbit op^C%nt-P-u-tutfpL bnfinh % \\j u t tP"3 u,L - r 
\Kutq^2 ♦ ♦♦ nnp ^ut%it.huAtp utfuf i/tjb-uQfap ft Jutpptuthutti J** 1 " 
qojd-u ibp t 1348 

Manandian et Adjarian, Armeniae mart y res recentio- 
res, 264-72. 

2. Laudatio metrica auct. Iacobo eius discipulo. Inc. *\-*npn~ 

Juta.nL.pr Xuijli butbutitpf luniiiniuubiT ut pututunt^ut t ft — Des. np 
n.utuutbqa~utn <£putpntJu ulrn.pf uttuop unbn fyt^fi ptupntUtp t [349 CD 

C N 

O -M 

CD 5 1 
■E '1 

b Aristae Tevkants, ^wj^vtba : Carmina armenia (Ti- 

flis, 1882), 175-80 [non vidimus] ; || Manandian et Adja- rian, op. cit. f 274-79. c 

a) 2 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

a> ^ 

E -E 

M Dialed by GoOgle Original from 
^3^ UNIVERSITY OF MICHIGAN GRBGORIUS Si 

Gregorius Dserents. yid. Gregorius Chelatensis. 

Gregorius Kami (Theodosiopolis) ep. f neom. in Armenia, f 29 
ian. 1321. -^ Armen., arats 22. 

PaSSIO. Inc« f^T- J-uidutbuulpM BMLJUuilftutnL-P-kuilfU ujqaflu 

yjnutnniug LpLnh aouiuabruji luaah ^\ut/2ujfctbuut — Des. p uttLpp 

uwuiTCiuntt np iiuhntMU uni-.np_\\uipuiiuBuinh trc unL.pp*\^ppq.np | nf 

uu/t-nnjph uk&uic wuitnnt-nd , p ihiun_u+++ 1.3 5° 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historHs, III, 123-29 ; || 
Manandian et Adjarian, Armeniae martyres recentiores, 
121-27. 

Gregorius Manadjihr. Vid. Gregorius Pirangusnasp. 

i-H 

Gregorius Narekensis mon. in Armenia, saee. X. — Armen., 
mehek. 21. 

1. VlTAE SUMMA. Inc. \\nt-pp <$uypu Jhp uimnneuthiu^np^ 
j3UM^uiUuatu trL. LpohutLjipu *\^pfi*f n p> hp h V3 Ui pl*k u *l i l tM ^ i l'3 — 
Des. n P n l ujuiutrnjuMuuiU uujpupub knJruia H Ui l P unju y^utphlpui 
Ju/isu % <£ngjUM blihnbaL.ni uppnu^unpt \\uiUn.juinni t |_35* 

Liber precum S. Gregorii Narek. ed. 2 (1700), appendix, 
143-44 ; — ed. 4 (1763), 527^28. 

2. Laudatio metrica auct. Gregorio Tathevensi. Inc. IV- 

dtkiubuiU imu IrplAiunKu Qhunt-U ^\\phutnnu ^op JJtiuh-pb — 
Des* thtunju ifup lunuupaup*** tuumnL-UMhrnt-phauit/p up n.ujuufblrt/p t 
jtui-puitrurtsu t fUJi-pinlrupn f tudtju I L35^ 

^tne ""pPfo* ed. 2 (1700), appendix 145-49. 
Gregorius Naziaftzenus Vid. Gregorius Theologus. 
Gregorius Neocaesariensis. Vid. Gregorius Thaumaturgus. 

'in ±j 

Gregorius ep. Nyssenus, cca 395. — Ian. 10. 

% ~° ^ CD 
{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 Vitae summa, syriace.* 

Bedjan, Acta martyr . et sanctor. VI, 461-62. Gregorius Philomartyr. Vid. Gregorius Vekaiaser. £ 7 

■iZ _CD 

Q- oi 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

r- o 

11 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- ■ 8a GREGORIUS 

Gregorius Pirangusnasp m. in Perside, f 542* — Annan., 
khaL 25. 

1. PasSio. Inc. |Lo|op *s pi»f Iti^ftrib ^Ii* ^**a^o |Jaci»L cm*^ looio 

^/ ...^^f pal If; M; tt^i [353 

P* BedjaNj Mstoire de Mar-Jahalaha y de trots autres 
patriarckeSj d^un pretre et de deux lai'qucs t nestoriens (Paris, 
1895), 347-44. 

Exc. HoffmanNj Auszuge UUS syr. Akten per&Maertyrer, 
78-86, 

2. P ASSTOi I tic* ]* <^ftltftfrttittfiititt*LpntifLp itiJh t^UMfcuii-nfirrt-fcrlrtfA 
]%rttuttnJu,r (a[* \itnutriTwttJtii^ ntirtt ni \\ptfutf ft.** hi ^ptttduiii — 
DeS, muinhtut quni_nnh p ttiirnplt nip tut ml* tttilt tptitt uhh4.tM.hn thtw- 
ti ttti_nnl^ti*+*i tipmut Irt- i//rp*** wuj^u : 1354 

GK Ter-Mekerttschean, ^^n P _ ir^^a^V* |^„„/ /,£. 
irMH' »"*<*fty J Gregorius Manadjihr, Rhazichensis, e 
gente Mihran, limPUS J Ararat, XXXV (1901), 473-74, 
et seorsnm, 

Gregorius Thaumaturgus ep. Neocaesareae, cca 270, — Not, 
17. 

VlTA* Inc* \\put%ilttSMttlJ*f*&-i* ^\^pptf.nppnu t^tt p utuqtwtplfiM 
\£n^Lutiiiin*- h *f-tuifiiibuiffu |*/ phnftutLnufi Iputuhp - — Des, ««u— 
B" ^= 1 *{S U *> "An.hu ttt tMUML. p blrhuiiJnnt-tfitU) ti_ <Cptiftrnj pf* tut /****/- 

unt-nntt ^iifiinbtui _ A ^\pftutnnu+* + tuJI^u t T}SS 

Fttae erf Passiones sanctor. I, 317-31. 

Eio. Aucher, Sanctorum Acta pleniora f IX, 36-37. 

8 # Vita* Inc. ^t p* ...^ooy^sj \Z^=> \^t oi |okp lk-aa*l %6j t«L»{. 

L*t3*H | ooi uojok-J >tt-*o ^» — Des* ^ifo ka&£ ooi |*^-t M^ (mXs. ^o uu 
—jo/ ,*.ov»?a*i-^ ^ao \j*H %k „,o»LoA*jf r |Lo^ia o.*w L&X [3 5G 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 83-106. 

Gregorius Theologus ep. Constantinopoleos, i 389, — Ian. 25, 

I. VlTA* InC# \* utttnt-tticirnt ^tttTCnp frt_ dh<& ifiitnntuiijUuili 

^\ % pf it f n PP au hp J^P'iPH^ "P //*"["]• ^l""Y""/' ft T7" , ' " M ~ n 3 "*" J^S. ptfM 
itiidtnt <? ui tt tit fifth tjttifittithnptLttiputn <£ it* ttt ttt. .nutltlr w i m. pup^u op ht^ 
Jto*** iiitfiii/fifu ti/it^i" ptrp&ptt/itqp ihtUft.MUL.mtlr* *«+ utitifr'/tp b/ifm -a o 9 9 ^ 

Si 

si 3 ■o 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- U) 

"^ o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

IB 

■c "O 

Q. O) 

@1 

-Q O) 
O) ^ 

E -E 

t_ c U Diaitized by Google ° rigina ' fr ° m I s u.y.1.*™ uy ^v^^i^ UNIVERSITY OF MICHIGAN != .Q 
GUBARLAHA 83 


^ CD 

{J u o 9 9 £ 

Si 
§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 13 

CD . 

ai £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- Lututitttihtift utuntttiMuntttfi*** tttdf^U 1 f357 

Fttae e£ Passiones sanctor. l t 278-83, 
2- Vita <ex Gregqkio presbytero> , Inc+ Wj** ? ^p****-(*phtMtM[ 

qdhq , j?y irngtti/ip) dhari* ^■^pptttrpptrtt utumn* ttth^tu ptuhnt_p hittdp 

iinfii tit ft It tit tV ft ^fia^iji/i jtititu^uni-P-hi%MMh — Des# mutll- f?5^ 

7ft« M 284-316. 

3* VlTAE SUMMA, IllO. O^Opj uafl^a^a/L u»ju}a^^ — DeS, 0|^p* 
MOjftlu* ><l^a <nao U»ooiJ k*ip I^Jj^m [359 

JJedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 462, 
4. Vtef. B&silius Magnus. 

Gregorius Vekaiaser Armenorum catholicus, f 1105-1106. — 
Armeo., avel, 3. 

1, VlTA, InC* (?) \fbktttf hi- JtitpJ-lruft a diituttuthitilt tttftitti 
ni_udiitiJp MtMtiitM-ttiarufifilj tipnit*** I 360 

Exe. 1) AlishaNj Edogarii ex Armeniae historiis t II, 
243-47. — 2) Id., t'Wrf. 250-52, 

2, LAUDATIO METRICA AUCT. VARDANTO* Inc. \\nptf iutT £qd[tuigf iti 
trnnadfftf* nt_ ft ttttubnt-P^hutlt put It tu at pat tutit — DCS, mufti 
tttdf*tt frt- fiiifyfft m i dtP hi- jut uj at titbit putt hi ft ;.*» A fiJnt-iuhtith 
^ flT^l^ hnht- dt n fit tt t tilt tin pui ^ttitiuiiitiU ttifitt t 1)^' 

fw 7 yZM^ r Polyhistor, XXXI (1873), 264-7 L 

Gregorius nepos S. Gregorii Illuminatoris* Vid* Aristaces, 
Verthanesetsoc. 

Gregorius, Symeon et Cyriacus neomartyres Balu in urbe 
Armeniae , f 10 febr. 1290. — Arm en,, a beak 10. 

PaSSIQ. Inc, {\utdjt |^7\'J ffl* [aL ho^}%^tttp^t,phntipti./t hphu^ 
JiBpitpti.fi) ftj-tii utftiuiint^phiMtUu * itt i an mnuuiupp hit urn. mum 
hum tut tl vim i utipipt Y\utiint-&-ni '|>«M_/ifc/ hpf^tt — DeS» p pti-iiuiftut— 

pit ft) fulfil in u fifth \ § httintitMttt J^ntttitii fittt/hfth A |tK'Wf/,/f I [362 

Manandian et Adjarian, Armeniae martyres recentio- 
res, 104-17. 

{Gubarlalia}. Vid, Gobdelaaa, 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
84 GUHSTAZAD 

Guhstazad (Gusthazad) m. Vid. Symeon Bar-Sabbae et soc. 

Gurias, Samonas, Habib mm. Edessae, sub Diocletiano et 
Licinio. — Nov, 15. 

1. Acta auct. Pseudo-Theophilo. Inc. otLoa^a** I^ojmU !M* &i*a 

loot i ^ > 1*0190/9 (dooAtSf poo uma^ ...1*jo*o|m | ft\w uftoitio^kf 

• ♦ • ♦ • 

i^ftii^iNooy — Des. I \a>.y ... v oo)La^i **a • |Lo*~ f*S+a« |»Aa LoaL |***af 
^0/ .«. s ooii;dOf9 J)»*«a i£Lofe*/j %5 ^ v ooow [363 

Ign. Ephraem II Rahmani, Acta sanctorum confessorum 
Curiae et Shamonae exarata syriaca lingua a Theophilo 
Fdesseno, anno Christi 297 (Romae, 1899), p. 3-28 (text, 
syr.). 

• 

2. P'ASSIO. Inc. QusJft JLn<^ utpftL.nfrpnnn.fi ^KUaJtututuutUta^ 
pnpn.p p}ujn_tuunnnL.p !Fuiu]fnhuuufhiLpfi JJ*ujfjilftj.nuujqL-nj+* + jiutfu 
\]nUui utuhuhniunup [\t-p<^ujip f utpiun ^yJlrnLnftutftuMunu — DeS. unfit- 
ujuuihnL-Uh frpuUifrtfruinU iiUL.tiL.nu l|r?//«/ taujpufptuptup unnnt-h 
J>tunujpp f p tftuuiM*** [364 

G. TER-MEKERTTSCHIAN, Q^M#«r«#^ ^«/w«/^^ *{*np[,ui 

hu ^Jh'uf, *lt}"yf*g np ^tujtrgffu jW^rfu* % Commentarius de 
condemnation Guriae et Samonae martyrum qui Edessae 
passi sunt. UPHP11S « Ararat, XXX (1896), 385-92. Seor- 
sum (Valarsapat, 1896), 63-91. Vid. infra. 

Exc. Id. ix^^P^uA^irqnu^ utrjpfn pi*h p fry x Ex Agathan- 
geli fontibus, UPUPULS> loc. cit., 425-28. — Seorsum una 
cum editione modo memorata : y^^uif^uA^qnuff rnqp^ptk* 
cbd * Qtz^wub cet., 6-17. 

1- VI 

3* PASSIO. Inc. }% J-iudtubuilpi *\^hnLnhuihuiUnuh /? uHLiui^npftb 

tu in ntRt ^^ttLphutu ufhnillt ft ahnJHj np ftn%Jt \\utnLnnpifptu — 

Des. fubhop tuiutulruji aJlupdph up ant Muttftb ^[Kphuuinuh* ffn.hu 

ft UtUMUlUjUft) ft t/lUJ/IU*** \}6$ 

Vitae et Passiones sanctor. I, 273-77. — Cf. Aucher, ^ CD 

{J u £ Sanctorum Acta pleniora, VIII, 437-44 

4. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. l*fo^o (j 

cuaxdL |aoa*a : ^oow^ola <*~v* Ifovaa — Des. oo) ^+* : ^\aofr>» |o> |fe*oa 

v ooWil^f lu^ 6*u*> ^ o<h-, [366 

Cureton, Ancient Syriac Documents, p. 96-107 (text, 
syr.) ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 131-43. =5 o 

-0 o 

5. Vid. Habib diac. m. 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- HADRUNUS 

Gusniasdad m. Vid* Sabas* 

Gusthazad (Guhstazad) m. Vid. Symeon Bar-Sabbae et soc* 

Habib diac. m. Edessae* sub Diocletiano et Licinio. — Nov* 15.- 
1, Passio auct. PseudoTheophilg. Inc. ^{axo m&» k**j «»I ^+*\* 

, ^> ^ X — ])es. IfoJf 1**0*9 |La»j uhoddf ^oiaA* |ooi aov* [367 

Cureton, jtocimf Syriae Documents, 73-86 (text, syr.); 
|| Bkdjan, Acta martyr, et samtor. I, 144-60 {omissa ex- 
trema sententia). 
2. Laudatio metrica auct, Iacobo Sarugensi. Inc. Ij 
J»^ }eW *A ^if ■ II* £* ****• t^!*^ **^ — D ea - * ^ KW 1o«i ***»M 
\s± \zamq I^soao UAa o*\ c*oy*f 001 y*ia [368 

Curbtow, op. cit.t 86-96 ; [| Bedjan, t. cii*, 160-72 ; || 
E* Manna, Morceaux ckoisis de literature arameenne y I 
(Mossoul, 1901), 290-307, 

Exe. AssemanIj Bibliotfi. or. I T 330-31. 3. Vld* Guriag, Samonas et Habib. 

^ cu o 9 9 £ 

Si 

§1 3 ■o 

-> a> 

c n 

o -M 

cu 5 1 

£ 7 

■iZ _CU 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

CD . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

<L> o 

Id q 

CU 3 

O Q- 


Habib. Vid. Stephanus, Gamaliel et soc. 

Hadrianus et Eubulus ram. Caesareae, f 309, — Febr* 3,4. 

PASSIO AUCT, EuSEBIO* Inc. ]»& — - a» ^OJOIJO i*a^*i»3f (hA»» ** 
wl %a* Jata&a otto** — Des* >*^* Wfl^t jooi |OtW U&***9 v*** [ 3 ^ 9 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine^ 48-49^ ; [| 
Bewan, Acta martyr, et sanctor* I, 271-72* 

Hadrianus et Natalia (Anatolia) mm. Nicomediae sub Maxi- 
raiano. — Aug. 26. 

i. Passio* Inc. I^l t^t L jhpl^np^mJ^ ^utfuutlruAAt |T"*p- 

ufiiffitiSbnufi p-uitf.tuL.nppt ft ^^Pfndfitf.uMgL.ng ^ufuutgU*** fa. 
tfhdLuii ft tnmlfujpi — DCS. &l- fnnqu*nL.p fu% uiftuthg ft*, I^umUuAm^ 
tfuttinpr Uiludfh utJh%bt,pt jtudlAujptt; tyuiduMftfriufji) &UitLlit~ 

jtfn^ $truif*-%*„ [J70 

Vitae et Passiones sanctor. I, 26-45, by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) {B 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E 86 HALA 

2. Passio, syriace. Inc. et des. mutil. 

Fragments. Friedr. Schulthess, Christ lick-Palaestinische 
Fragmente aus der Omajjaden-Moschee zu Damaskus, Ab- 

HANDLUNGEN DER K0ENI0L. GESELLSCHAFT DER WlSSENSCHAF- 

ten zu Goettingen, philol.-histor. K1.,N.F,,VIII, 3 (1905), 
108-118. 

Hala zelotes mon..in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. | i** );&*» Mot %*sot |iao£ 

torn ^<uA M $ , > ^<4 »3/j oo> |»o loot Ii4&» — Des. *i\a ow> falf }»** 

^»l ...<h^-j ooi |oA|| a^o/o [371 

Land, Anecdota syriaca, II, 195-99, 332-33 (= Iohann. 
Ephes. Zte monachis orientalibus, c. 33). 

Hamazasp m. FiW. Isaac. / 

Hananias Arbelensis m. in Perside, f 12 can. pr. 345.— Dec. 1 . 
Passio. Inc. %**$/ ^ J»^ ;* |^ \^u. loot r LL/ ^dom 6-. fcu* — 
Des. \\oy*>f> s oiaa l^^ffi^ Jtb^ r? V^L/t : oum **u> o*»4j [372 

Bedjan, j4cta martyr, et sanctor. IV, 131-32. 

Hananias Seleuciensis pr. m. Kfrf. Symeon Bar-Sabbae et 
soc. 

Hananias ep. Mardin, f cca 826. 

Vitae summa. Inc. M*~o \^ f Po>^ |ooi orf.*-. oo) — Des. L*j*» La^> 

^»fiua |£Jk ot? loot Mo [373 

V. Scheil, La vie de Mar Benjamin^ Zeitschrift fur 
Asstriologie, XII (1897), 91-92 (quasi appendix ad Vitam 
Beniamin). 

Hanna. Vid. Anna. 

Haphsai (Apsees) m. Vid. Aeithalas et soc. 

Harith m. Vid. Arethas. 

Harpat chorepiscopus in Anzitene, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. ;-* |oo» woio&*{ p* J» M>*i 

|^Co>0 \*fQ |**^ |*u^ DeS. >0_^* (idoib t*OvJ-4^/ |i.»"- |^ 0¥ a JidOtO 

>JU~ji* [374 

Land, Anecdota syriaca, II, 88-92 (= Iohann. Ephes. 
Zte monachis orientalxbus, c. 11). 

Haso m. Fjrf. Abdas et soc. Original from' ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) iS 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E HILARIA 87 

Hedesius. Vid. Aedesius. 

Heliodorus, Dosas, Mareabes (Mariab), Abdiesus et soc. 
mm. in Perside, f 361-362. — Apr. 9, aug. 20. 

Passio. Inc. ^ |oo« «a*u» k-*»;9> fa^io \*s* f 6J^Lo * ^, r &*•* 

f»JL.L — Des. M»*A \»* |*id ^oL ^is» |oio : U*$ |6u^a [375 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 316-24. 
Exc Ed. e cod. mutil. Assemani, Acta martyr. or. % 
134-39. 

Herais (Emeraies) v. m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Sept. 

1. Passio. Inc. <$Xttjame fce &ft ne&OOY JIK0Y>^JU<U10C 

ecjo xigKueAicwji epj,KOTe &ix nK<u<p>oc iui<e>pnHve — 

Des. mutil. Fjyg 

Fr. Rossi, / martirii di Gioore, Heraci, Epimaco £ Pto- 
lemeo, con altri frammenti, Memorie Accad. di Torino, ser. 
2, XXXVIII (1888), 262-71. 

2. Passio. Inc. <D\ft 1 9°»h^ a A4"-A4"-A^ft 1 M°hA 1 

KMnfrC? s m^rtP « own- 1 ui£ 1 Kti* < A"? * m°l a - Des. X> 

W«Ki aH-fMAh t M^Ttl i X\™ * Kdi+l 1 ^t^h < MM. 

A s mflTf * ^X^^ *. .. T<do Ao>C;i * TC * [377 

Fr. M. Esteves Pereira, Martyrio de Santa Emerayes 
(Ama Heraei). Versao ethiopica (Lisboa, 1902 ; — autogr.), 

Herais (Iral) v. m. Vid. Apater. 

Hermione filia Philippi ap., v. m. Ephesi. — Sept. 4. 

PASSIO. InC. \]nL.ppu tyu \^pJnhftnu f %"/'"/ uhhqpU utniunuiB 
ufiuriJLr^ tpHupuifipnuuilpiht *bui<ytijiiiujfynL-j3-fu5i — Des. opAu- 
tnntilrujjjA npg £ffli j\^iftlrunu qop jft^unu^ft %nptu tnohlrU, 
np op ijjrij £p utr iif ml, Spiff, f, (al. utiuilh Iru Jfi t;p ^nfpnlfjnlrpfi) 
tntfunjf n tpiuruu*** \%*7% 

Vitae et Passiones sanctor. I, 360-70. 
Hermocrates m. Vid. Pantaleon et soc. 
Hermogenes m. Vid. Menas et soc. 
Hermolaus m. Vid. Pantaleon. 

Hilaria filia Zenonis imp., monial. in Aegypto. — Copt, tybi 21. 
Vita. Inc. mutil. — Des. COYfcOYTOTe XlTCWfie. «S.VCg<U Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ *e iineceiayr 6T&e nec&wjc e&oK;. *rt» &ejipi*.iiHj 

£JJ QJ?Ufil £16 JM.J4.Tfl Wl| (sequuntur syllabae aliquot inter- 
cisae). [J79 

Fragmenta. 1) E. Amblineau, Bisioire des deux filles de 
Vempereur Zinon, Proceedings of the Society op Biblical 
Archaeology, 1887-1888, 194-98 ; || N. Giron, Legendes 
copies (Paris, 1907), 49-58. — 2) Fr. Rossi, / martini di 
Gtoore, Heraei, Epimaco e Ptolemeo, con altri frammenti, 
Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888], 282 ; || 
Giron, op. ctV., 58-59. — 3) Amblineau, Una., 199 ; || W. 
Blbyte et R A. A. Boeser, Manuscrits copies du Music 
d'antiquites des Pay$-Bas(Leide, 1897), 290-92; U Giron, 
opt. c&., 58-60 (partem idem ac num. 2). — 4) Giron, ibid., 
54-58,61-65. 

3}Uarion mon. in Palaestina, f 371. — Oct. 21. 

1. VlT4» InC» \\ <*\urqlrtunKb JZWijtqg h*fii k$ n £_ %nuu§uut jyufh 
DUitLMBunA Ax. ^Kkq. uututn.hnU h &****} — De$. aruu tnirnftub 
/npu TCtptlrgtui-) hu uin-ufb&/!ttb f tftiitt unplribtua n nJratrnnt f p 

ihiunju*** I j8o 

BiMiotheca armenia, XXII, 69-137. 

2. Vita. Inc. X^p^^tk ^"UP* 9 ^C l*/f7"A"k kp juu-nupu 

upmtiti \lnumu&nAutitnuh*++ A *\*tunuij auinuiol^h — Des. ^uib~ 

aJrutt- knttgu lfni$ttrujflr± ^***JP 4y9upu/iin**. (p) ^nipnlrJphpfi ^uumU 

Ax. M on ft h Jtuituu*** |58l 

Vitae Patrum ed. Ispah., 611-14 ; — ed. CP., 493-95 ; 
— ed. Venet. 1, 327-30. 

j. Vita. Inc. mutil. — Pes, Jl£OTo *e &il nKHIlOC Jl&T- 

><$. njtii. IiTifiiTOJi imocj JtiiUL^v. ft£OVO oit nil 

rjKec<eene xiiiJtu, ji|... ej... $j|..-. [382 

Fragnipnta. Fif. Rossi, Vita di Sanf Uarione e Martirio 
di San? ' Ignazio, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, 
XXXVIII (1888), 7-51, 51-52. -a 

Q. ^ CD 
{J u o^ \«p*\ v^s^$o |Lm^ — Inc. narrat. ^o »i*»)ooi ^a) U^^t t*f ****> Hormisdas m. Vid. Abdas et soc. 

Hormizd archimandrite in Mesopotamia saec. VII. — Syr. nas- 
tor., fer. II hebdomadis III post, pascha. 

\. Vita auct. Symeone. Inc. prooem. \\B$ M • ILoJ~ II* M****%£ 

■iz _cu 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by t.OOglc UN 

CU 3 
O Q- Original frorm 


e? u 9 £ £ 3 ■o o3 £ 

CD 3 
O Q- HYAC1NTHUS 89 

^*/ .*.(*** LaaJl*? [383 

E. A. Wallis Budge, The Histories of Rabban Hdrmizd 
the Persian and Rabban Bar-'Idtd (London, 1902), the 
Syriac Texts, 3-107. 

Bxc. Id., The Book of the Governors : the Bistoria monas- 
tica of Thomas Bishop of Margd, I (London, 1893), clviii- 
clxvi. 

2. Vita mbtrica auct. Sergio Vahle. Praemissa invocatione, 
inc. prooem. l**^» U** U** f*M x*^ ^ ^° l"** 1 ^ I** — I nc * nar ~ 
rat. jL&iaa*oid 00* |i*g**?d ^»f i*oto$a{ ...^xi v ©» %su U\o* ^* — Des. °*^> 
ov^f *f+l uoiolaa^ v &i^ i^ *.$3 oot • 6J^a**f )i — iuxa fe*k*L{ I** ^^ 
h i«\% [384 

E. A. Wallis Budge, The Life of Rabban Hdrmizd and 
the foundation of his Monastery at Al-K6sh y Semitische 
Studien : Ergaenzungshefte zur Zeitschrift fur Assy- 
riologie, 2-3 (1894), 4-166. 

3. Laudatio metrica auct. Emmanuele Garamaeo. Inc. v «u» %aa 

ooift^iMU v <^o |iiifc%t v o»t^ |«3^o Ja^ v a»f \&ao — Des. ot^^Li **&» 

|&**&X [tV*iMY>\o f*^M*» lt"*^ ' 00)0 : l^ *^ [385 

G. Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum 
(Rpmae, 1875), 142-45. 4. Carmen auct. Adam Arraeo. Inc. o£o : 0^4 d a/ aa(*L/; o{ 
ftSL^L/ — Des. ^ml *»|jo ^*C*f uo)ou^(^&2k : ^\* to?po [386 

Cardahi, op. cit. y 102-104. 

Hormizd m. Vid. Sapor, Sanatruk et soc. 

Hormizd et soc. mm. Seleuciae et Ctesiphonte, sub Isdegerde. 

PASSIO. Inc. |*-l* >0*X> yMO |\ft\\ ui^ OOOI ^pvtsts+t fjL3o£ ^0) ^f ^OJOt — 

Des. |ob*i {ootLcOkftlao : fiou* ^0 0*1* oti*d u<»ok«f? tdo&ud/ oa*{ u^i 

^j»/ .. oiLaa*£o v oov^ooif li^ZtoJa ^£J^*6jj [387 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 184-88. Horsiesius (Orsisius) abb. in Aegypto. F/rf. Pachomius. Horus mon. Vid. Or. CD ._ 
O- Qi 

"-' o 

Hyacinthus m. Vid. Eugenia et soc. 

12 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from I § Digitized by L^OOgle UN -a 

o. {J u £ Z) q3 £ 

CD 3 
O Q- 9P HYPERECHIUS 

Hyperechius, Philotheus et soc. mm. Samosatae, sub Maximino 
— Ian. 29. 

Passio. Inc. ot» |o£» *a£ | &u. h V> *»riu^,m*>v>» otLaaA»; &M fid*a 

l**Za£ ya^ftjf u»<ii.*>«jiivq — Des. |»<* m &*£l\ otfiutdo U**± ^f°^ m lf M 

M^4; |^ o^f <* ^j/ |*»o [388 

Assemani, Acta martyr, occid., 124-47 ; || Bedjan, 
Acta martyr, et sanctor. IV, 88-116. Iabalaha patriarcha Orientis, f 15 tesr. post., 1317. et Samoa 
periodeuta Sinensis, f 10 can. post. 1294. 

Vita. Prooem. Inc. oiLasu^ La^*£»a (i£~t»o fc*a |i^^o %a;» |<»Jk — 

Des. ^u*»/ i**tob»lf %j*l *t* *t*^° — Narrat. Inc. li***po uj{ ^» loot M 

}*^*f ^o*a ^» |**fc^ loAU ^-*J© l)k — Des. yi&#M ut^a* l*f >****•* 

t»l...|»0] [389 

P. Bedjan, Bistoire de Mar Jab-Alaha patriarche et de 
Raban Sauma (Paris, 1888), 3-185 ; || Id., Histoire de Mar- 
Jabalaha de trots autres patriarches, d^un pretre et de deux 
laiqueSy nestoriens (Paris, 1895), 3-205. 

Emend, ad ed. 1, H. Hilgenfeld, Textkritische Bemer- 
kungen zur TesHtha d'mar Jabalaha patriarcha wadWabban 
Qauma (Iena, 1904) [non vidimus]. Iacobus Alphaei ap. — Oct. 9. 

i. Passio. Inc. ^jiu al.) giijjl 3 ^jusjy* Jio IL 6^ 

l^i <pLJ (^jjl Jl JLjai — Des. £Vl Uj£ & fW JuJ^ 
• . • r^-Jlj iji!ojl <i J^^l jc^ joj ( jCJi {j* ^1 ;^ <£ al.) [390 cum var. leot., ex ed. 1. Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, 63-64 ; || 
Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 94-95 ; C N 

O -M 

CD 5 1 

■ 

■iZ _CD 

1 I I, 223-24. 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q CU 

CD ^ 2. Passio. (Epitome). Inc. fl»t»* i MM i £fl0"fc * fl*Hl « 
MPC? « -HI » A«f <-M»0° » ho° 1 J&fHllfl 1 fl-t 1 — Des. K«» « IA 

aid 1 f h-irh 1 <D+4"fl<; » ^0 1 n»+ * ""frJWi 1 ANH- 1 A«f 44A» 

9° a JHW1- i. .. ©ft"*? a [ J91 

E. A. "Wallis Budge, The Contending* of the Apostles, I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


CD 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD E 

£ 7 

■jZ _(D 

" o a5 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E IACOBUS 51 

Iacobus Baradaeus ep. Edessae, f 578, — Syr. iacob., tham. 
31. 

1 . Vita auct. PseudoIohanne Ephesino. Inc. fca* t loAV |&~aa*L Mtf a-x v ooA %.&*} |^ao — Des. loot t^AftO o»Lo\« 0001 ^&|* ^>|Vn (0010 

^a»{ ...loAV oi^f : k»to; i*oia»^gi ItM |o^kf tt— v oo{^ [392 

Land, Anecdota syriaca, II, 364-83. — Emend. J. P. N. 
Land, Th. Noeldeke, H. G. Klein, apud W. J. van Douwen 
et J. P. N. Land, Joannis episcopi Ephesi commentarii de 
Beatis Orientalibus (Amstelodami, 1889), pagella autogr. 3. 

2. COMMENTARIUS DE INTERCEPTIONE OSSIUM AUCT. CYRIACO AMIDENSI. 
Inc. U-ju^o ( i+*f ^»; al. ) |^oo^ ^o IdoottuSf on ft s* i*** ^*£ot %£ 
|r\\*ra^» — Des. I; ruHo l^iT*!^ yQOv^f |La**»|Jo pt^aJkA ^-»L t»»0)Ok*{o 
^aof ...|i^^^No [393 

M. A. Kugener, /fe'c# de Mar Cyriaque racontant com- 
ment le corps de Jacques Baradee fut enleve du couvent de 
Caston et transports au couvent de Phesilta, Revue de l'O- 
RIENT CHRETIEN, VII (1902), 198-201 (= L. Clugnet, Bi- 
bliotheque hagiographique orientate^ N° 3, 7-10). 

3. Vid. Patrum Vltae. 

Iacobus Intercisus m. in Perside, f 621. — Nov. 27. 

Passio. Inc. otLofovA* ...ift»09*i4taJk; o**b*lf fcALo f&Mo |^q *a* ki*a 

^*o{... (..♦oiLoJ^jj al.) uoift^po ofUi.foft [394 

Assemani, Acta martyr, or., 242-57 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 539-58. 

PASSIO. Inc. J^mri_ janl^nnnn.ntju n tuJJt \\ n^UMt/Iuj nnn_i_nt • Ju##i~ 
Llrninn lunnujjnq wnptuth i ^\iunuhn f bntrt-JanuiL u/ttt Jh luumni ut~ 
ctuiUMiufU* — DeS. tn~ UMiutnhuMM unt_nn liimnt^op^ irn.tup p ufUiuint-Ui~ 
LufU intrnt-.nQ , nnutfau diujlri fan lrputl§lrit-.nhi* Ifl. ihusn-ittL.nnlr~ Vitae et Passiones sanctor. II, 108-23. 4. Passio. Inc. mutil. — Des. JlTepepOV&e OJttMie -J.VOV4J.- 

&^T e &P* J &* 1 ovneeHn &fl ovTonoc jicviijioc eveoov 
iineicwT... gjjuuui. [ 39 6 

Fragmenta. Giorgi, De miraculis S. Colutki, 252-72. Original from ■ ' D S'- UN o3 ^ 

{J Q_ 


^ CU 

{J u CU 
C N 
O -m 9a IACOBUS 

5. Passio (et Translatio). Inc. mutil. — Des. 4.T6JTCJ 

e&ovii eiujuu. eT^vxoTq ji<uj ^.v^^q h&piu ji&ht<j 

&CJI OVTJJULH iieil QTTJ.JO J16JUL OYCttOV Al$KBT... [397 

O.von Lemm, Iberica, Memoires Academ. de St-Peters- 
bourg, 8 e s6r., VII, 6 (1906), 3-8. 

6. Carmen historicum auct. Georgio Varda. Inc. I) *i\-i» fcua 
^LfL v f dtfoXo ^iZ* tO^L ^ftotttjto imof vitt^^t ^fcJ^Lo — Des. |k»to y*ao 
...t^io . ^>t* %ia *£jo y*a ...oppojt \f\^X ||Ajk |La-**jA^ [398 

H. Hilgbnfeld, Ausgewaelkte Gesaenge des Giwargis War- 
da von Arbel (Leipzig. 1904), text. syr. 40-44. 

Iacobus Iustus, frater Domini, ap. — Nov. 15. 

1. Praedicatio. Inc. iUI uJi* Ij^-^&J JL^I *l^I 11 iX 

Oul . • • o^l 6j9t^ ^j j^^lS^-cJi \jj*>-3 [399 

Agn. Smith Lewis, Aeta mythologica apostolorum, 
120-22. 

2. Praedicatio. Inc. <DTO « flfl » -h/MlK* 1 rhW^ «... Hid 

Des. <Dft+ « ^f UltVP i M*» s *#* * Oh^-p 1 OlflX Vh* 1 *WUJ- « 

tf"A-*»- 1 Mil 1 JWUMi^ 1 AV7H.tal/h,C «. . . (DhPVi » [400 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 
73-76. 

3. Passio. Inc. \\n.ujplrujjit Y m utnnL -^y <""-ppb (\uj^npnu 

hnyLiuin £bujn*b nutn JutpUunt) npn.h l^p QnJubtliujt — Des. uum^ui- 
utiuuU /An. uut<£uiinujLuU) ^uiiniULutfuib puij- <£utiptuujnuiuii X \^0\ 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 449-52. — Cf. 
Synax. Armen., 135-37. 4. Passio. Inc. *&j£ Jl o^l £-\ iljlil jfc^l ^>y# & h 
^J\ *~\» pfj <iikj — Des. Jla • • • >->J\ £\ Jj>- ^>»!l ,JL5jU <i 
uul . .-.4l ^iMol^lj »UVI [402 

Lewis, op. ctV., 122-25. 
5. Passio. Inc. <PM * "MlJn WWl * Ji.f <-M.0° a OlflOh 1 o 

=5 O 
<L> . 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

■ 

E -E 

M Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITYOF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o _cu 
Q- ai 
"-" o 

=5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

o £ 
a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E IACOBUS 93 

M i £<n>Xh i hmUM i. . . £h-r» * AW i 09°aKW » HA- 
**... <Dfc"l?« [403 

Budge, op. cit., 76-82. 

6. Passio. (Epitome). Inc. <J.CttJCBIie ^e JlTepe J<$.K0)ftOC 

ncoxi iinzoejc 6cmk e&p<u — Des. xicovjuljitojuhxi 
iineSoT enHn gft oYiilrrfccwcwpe iitfj n114.K4.pjoc si.- 

Ktt)S0C... &4.1XK1I. [404 

I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 
4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 61-62. 

Iacobus Nisibenus ep. in Mesopotamia, saec. IV. — Ian. 13. 

1. Vita (ex Theodoreti Historia religiosa, cap. 1). Inc. |**» 

) **f\ i.L &*d OU&*[ |&sl**» V^t* , '*'^ &*** ©t^Uf OOf |j»«ttJ j»f*» |*<*2k — 

Des. a) ^*l ...(^aa <n-^9 . ootaj^ood *guo ouou.^ *a** v (m ^* [405 

vel b) ^m| ...|**m 9h«j OfLaJ^pf !*&**» M<h* «-»©ioJaoj 0001 ^01 [406 
Bedjan, Aefa martyr, et sanctor. IV, 262-73. 

2. VlTA. Inc. \\ trph-uihnnnL-p~fiL?u LuiumifnL^pHrufU Juiult uppmU 
\\iulfnilp.iui > nnpu uuhuu»iun.nptu intunnt-p unp J^nhbtui — DCS. «"f- 
pfiiit^p ipii/ft UJfiLutnL trLbrmqnuy LujpnJ^p oui<^mutuiu Itl. bpouumnpu* 
b Jtiu/^Ufpu/bnt^fJ bcJt*** \A^7 

Bibliotheca armenia, XXII, 5-63. 

Exo. Aucher, Sanctorum Acta pleniora^ X, 54-55, 
69-70. 

3. VlTA. Inc. prooem. \\^ndu^u ujuuim-iuCriuilhi opl~Uunhpu y np 
b^bpX tjXyuiftJjift hntfh — Inc. narrat. \y*&ppb ^tuquig 4/i bqJrajt 
pliiL. uuM^JutUop ^nn.nt/nn bi- ^\ujpubn — DeS. %9W&firfUi£^rA 
Juiub u gin nth |J^fi##i#ii_tt.£A Itl. aiuuu Jfi*bf£up a iu pub nut nun f np 
lunoftln *bnnuj+ + * Jba toaunjL./3-bijb <£ujuqfc I \\Uiintuplfquiu 
Jujpp + *+ h tpujn^uf l"408 

Vitae et Passiones sanctor. II, 83-107. C N 

Exo. Aucher, t. cit. } 56-57 4. Vita, a) Inc. \)ni-pp {\tulfop yy&putuj <ytypuuufbtn ^p u*nq.ujt_ 

Q\tupP Itm- bi- ujuu-ujliufu uni nn | nLMUJi^np^pii dhnni —> DCS. ul. Original frorm by ijOOglf UN o3 ^ 

{J Q_ 94 IACOBUS 

Cu3 u ip^otifa awLJtp Ax. tUsLnnuhtrtut umu tuhnbiun nnnph trpu!Utr~ 
fptt Qui Lop) A *\Knhuifinu+ + * \A99 

thfr-P "V k"lP SK?°*' * Liber qui « Sapiens » dicitur 
(=Homiliae Aphrahatis, ed. 2, CPoli, 1824), 407-27. — 
Cf. Synax. armen., 246-49 ; || Antonellus, op. cit., xxxm- 
xxxix. 

b) Inc. fP^&" <£uypiuuflruth {\u*tynJp <ytOi-pujp trn_npn.fi £p 
uppntb *\>ph*}nph* [4 10 

Exo. Dashian, Catalog armen. Ifandschr., 573. 

5. Vita (?), armenice. 

Exo. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 228-30. 

6. LAUDATIO AUCT. GREGORIO NaREKENSI. Inc. {Ktupipiugfip 
\\hnt/b^nuJrt-np tt.fafuti_.np ufhXluut^np fttltLiuL.np trt_. htnp<^pnuti_nn t 
hnljUutunn funpufb — Des. putpbfuount-fillruii/p ^utiqifiuh tunofclfitj 
u Ppyn- \\uiLnJptut I npnt_.iT Irnnpntrutt*** qbppnpniuLufU J/trnJiTpiJi 
hhl ifiujn.utt_.nplrunni s p op<£%utn.utp iuitUht_*** utJlfis s [411 

^/rpp tutp.pi>if y. <\*pfenpft *y 3 uMphrtputp-nj : Liber precum 
S. Gregorii Narek., ed. 2 (1700), Appendix, 103-128 ; - 

ed. 4 (1763), 427-47 ; || i^uMtnnp _V(tfcn(ti[. %LVppnqft%MUff tfuia-fiij:* 
utuiugtrptg ft ]]. ^. |f. <)y>/'^«/'£ \ 9 us(ttrfyu*gi_nj : TODDIUS alter 

encomiorum S. P. N. Gregorii Narek., 108-28 ; || VAwA 

"iftuph-tifMMj Juitiftg tlurbtuLuAsh JuMtnh%uia.nn_.^tJ-h§.%n : S« GregOril 

monachi coenobii Narek opera, ed. 1, 351-66 ; — ed. 2, 
439-54. 

Exc. Antonellus, op. cit., xli-xlii (e Libro precum, 
ed. 2). tJ * ^ CD 

{J u 9 £ £ Iacobus notarius m. in Perside sub Vararane V. 

PASSIO. Inc. |— dp (*;ab»9 |ki*** ^o laoa^* |_jo> ooi ^f J ooi wo>oM 
\-»th — Des. : J*1j>o |i^***o |&m$/o 1*1* *o &^6L|o |>i>>i\ (ipo? oA L«a* 
^t... [>..{**_* ah) ^a %* ^Som 0lL ^! t 412 ua %) |l»**£*9 |*&^» ooi idOA^ Vgo* uiAm ovuj? ^&Z-_* %-Hkf lt» w 

|i»|» — Des. mutil. [413 Bedjan, ;4cta martyr, et sanctor. IV, 189-200. 

ft 

Iacobus Persa m. Vid. Iacobus Intercisus. 

> -^ 

Iacobus Sarugeusis ep., f 521. — Syr. iacob., tesr. post. 25. 

O "-M 

1. LAUDATIO METRICA AUCT. GrEORGIO EIUS DISCIPULO. IDC. * 

c i 

■_z j_> 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 S Digitized by LjGOg I C UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CD 3 
O Q- Original from IACOBUS $5 

I. B. Abbeloos, De vita et scriptis sancti Iacobi Batna- 
rum Sarugi in Mesopotamia episcopi (Lovanii, 1867), 24-84. 

Exc. Assemani, Biblioth. or., I, 286-88. — G. Cardahi, 
Liber thesauri de arte poetica Syrorum (Romae, 1875), 37-39. 

2. Epitome. Inc. 1_**aa* Mt> l***l 1 «* v ~ o&oou **;» |***a — 
* * • • 

Des. |daa4t*d{ c*o>oM *a *^So ^lu, ^LfLo [414 

Assemani, *. cit. y 286-89. 

Exo. I. B. Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866), 
Chrestomathia, 43-44. 

lacobus Zebedaei, frater Iohannis, ap. — Nov. 15. 

i. Acta, a) Inc. mutil. |ilHHjye JIOTejOJ £JllT<U1CCOTe*l 

2Le ^.JtiJiTCiioovc juljul^^oc ei e&p«u eejeTvkii e^vp- 
jul^okthc uorpcBJuie *e jc _ Des. «s-rej efio^ &JTOOTOY 
eveno iijutoov efio^ Tnpov evpojimpe jijuluiitiio^ 
KnnoTTe. n<u eSo^ &jtootcj.,. &<s.juikji. [415 

Fragmentum. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. 
dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 54-59. 

b) Inc. mutil. — Des. -5-CJ6J e&O^ &JTOOTOY JI<Jj 11*1100- 

to^oc gtov^^S j^kcwSoc ev'f eoov JutiuiovTe... [416 

Guidi, loc. cit., 56-59, in imis pagellis. 

2. Acta. Inc. p+* jU ly^j 1UI b±* i-^ibl *JI 11 UC 

Ccb • • •<! ^JLil M\> ^Jdl y^ jujLI -oil uL*^ ^JU^ & 

£jj • . . IjlJ [417 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 26-29. 

3. Acta. Inc. fl>M 1 Afl 1 -Hl£fr 1 MPCf* 1 KOT«^ 1 ^A?° 1 

a>ht%9°4* * W-Ar : hdit* * *1<PA 1 HflXTh 1 h9°'*M * TrflUt-flrfi. 

C 1 — Des. a>»t,a»- 1 h^h 1 -MA+ 1 aiMr- * 4Wl* 1 0.+ » hCA* 

^T « a>a>*h. 1 WMAF a* 1 KIM 1 £ArfMhP 1 AKIlUrtlrto: 1 

flVhJt 1 If lUt*?* a /"A-A * fl/^AA. 1 MA-* 1. . . a>h?Vi « [418 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 
I, 247-53. 

4. Itinera, Passio et Translatio in Hispaniam. Inc. rfutfLw 

q-iUfP tunthhui^nuj} Irt- (jfbujiupiunjib t p be tntu <£ttsti2utnuinui&r*+*t Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ £ 3 ■o CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ 13 
CD . 

a) {B 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

0) ^ 

E -E 

i_ c 96 IACOBUS 

iyjiujq £*_♦♦♦ Qutunpnu lrnp.uittth y^nj<^untlini^ n <£bnjait-.nn 
myftJUjn^u tyiuiubhuj ui-jnu — DeS. fibpb hi-nndjjh ^ufhnlrjik ni 
i/tna£ ft uhniuq niuuiiuuinutb tun 4*1*1(1* h tutt-ftmlAuibu/h ^pnfh 
Itl. vnuihtiuihiuub X \W 

Tshbrakhian, Libri Apostolorum spurii, 174-89. 

5- Passio. inc. ixcycwne *e Inrepe j^kcw&oc najKpe 
ji^e&e^joc Sc» egp<u eTJULjnrcjioovc iji$y>vh; exgii 
T^j^cnop^ — ' fJ 8. <mj*cbk eSo?^ JiTecjoiKonouu^ h<fi 
nii<s.K4.pjoc /XkcwSoc najKpe li£e£efc<uoc £ft ovei- 

pHJIH... &<5.*1KJT. [420 

Guidi, loc. cit. 9 59-60. 

6. Passio. Inc. Jl T^ r l\ fj~* Jul! i£x>j 0:1 c^jiu rf \£ 

iau- yip ^.Vl — Des. jJI IL2 <£ jui bj*j( <y fjp u: j-^J k^-} 

I Jul lib • • • *M* • XJj» jj ^-J [421 

Lewis, op. c#., 30-31. 

7. Passio. Inc. <DM * Ml 1 <DdH « W'O s <»A£ * H-fl&fYl 1 
*W1 1 I<D|tt£ * TIC^Pl * (al. Mfr a 1WJ * ) — Des. h9°Ja>% « 

a<dc* * a fjny 1 iD+nc? 1 * n#T * ir^c* « xt^* i. . . [422 

Budge, op. tit., 254-57. — Cf. Zotenberg, Catalogue 
des mss. ethiop. de la Bibl. Nat., 56. 

8. Vid. lohannes et Iaoobus. 

Iacobus Zelotes m. Vid. lohannes Bar Mariam. 
Iacobus et Azad mm. in Perside, f 371-372. — Apr. 14. 
Passio. Inc. |6\^;a~/j I**** ^&^ loot +~lll y 30 '*' t^* La t*^ L ^ ud 

y»o;&9 otLoaAtf [423 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 137-41. 

Iacobus et lohannes apostoli. 

I. ACTA. Inc. Dfytt^ ui^au^lrptngit {^ftunt^uft (al. ^[KpftutMrnuft] 
QtuLnpnu hi- ^\nJ^tu%%^u ,gnj[* "["[fig hp* f\fiunL.up — Des. *tl, 
fhigli l\nij^u/h%^u blfli utbq.pl£b j\^trunu J [424 

Tshbrakhian, Libri Apostolorum spurii, 293-99. -g C^ r\r%a\t> Original from 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ IARED 97 

2. Qratio (exegetica) S. Irenabo supposita. Inc. {{iwWii/ir 

Jimp? Lrg iul. A %ui Jufjp nnqjungh OjrphnbuMi*** * (l^_ fj-wwwpfy "i 
Jhuipu kt- #i* d uttputuitup pufitpu — Des. np CLtrpiuuiultnl, ouhi 
aLuubitAMjfh dtiipnlituiffis nhnL.Llpuhu % f4 2 5 

I. B. Pitra, Spicilegium Solesmense, I (Parisiis, 1853), 
505-508 ; || W. Harvey, S. Irenaei opera, II (Cantabrigae, 
1857), 464-69 [non vidimus] ; j| J. P. Martin, apud Pitra, 
Analecta sacra Spicilegio Solesmensi pc at a, IV, Pat res Ante- 
nicaeni (Parisiis, 1883), 31-33. 

3. Laudatio auct. Iaruthiun Edesseno, aru- ike. 

*\}lrnB.un nnrLuna% \\ftnuwJufh upp.nu uan-utpirinaU QuiLnauij ere 

Qi,tlyu/i,%nu t Laudatio SS. App. Iacobi et Iohannis, filiorum 
tonitrui (ConBl>antinopoli, 1823) [non. vidimus]. 

Iacobus et Maria mm. in Perside, f 347. — Syr., adar. 17. 
Passio. Inc. |***o ooajb |oo> M*LLf ^£o*f? *a* &i*a — Des. [;fltv>»^ 

(t*t w-^M» i«»ft>"»»"> al.) |f<*»»* tff »-**» [426 

Assemani, Acta martyr, or., 122 5 || Bedjan, Acta mar- 
tyr, et sanctor. II, 307, 

lacovik m. Vid. Iacobus Lutercisus. 

Ianuarius ep. et soc. mm. Puteolis, sub Diocletiano 4 — Sept. 19. 

PASSIO. Inc. |% J-uiJluUutLu i \^ftnLnlitnhu£hnuft fd-iuiLuitunph 
pt/p>n5itu/f trqtrL. uitLpp bujpulfnujnub <\^dfbiuphnu ft UrnfiU tffnfn~ 
tcttfiuj — Des. urn-pp ox. trpufbtrifi <£uijpuiuibutis t\-*lrhtunhnu, <^tub- 
ti.lr pi. uJiunppup puubpqpUf p Jtujn_u ufbnt^iuU $trujn%**+ T4 2 7 

Vttae et Passiones sanctor. I, 246-51. 

in g' 
o o 

Iared melodus, pivin Aethiopia, saec. IV (?). — Aethiop., genb. 

11. 

i. Laudatio historic a. Inc. prooem. (inscription! continuatum). 

ft-CAl « if**A 1 ?&.*: 1 tan .♦o.ft+i hCA-tn » - inc. 

narrat. *WMfc « ti-Mw- « AiHO J YlCM$l i £«fc* » 0X?* f } t "Ml 

If * MlA-fl" * — Des. Ah*" j -WlM 1 W , £fl>8taJV+ i rt«7jB. a 

KA-*«... Ml « [428 

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum antiquiorum, I, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XVII, 3-20. 

2. Laudatio et Miracola. Inc. TilC i h™ « -W&A « ?°AAi 

13 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E tJ * ^ cu 
{J u Original from ji Digitized by Google UN CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 9 £ 

Si 
§1 CD 5 1 =5 O 

0) "5 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

■a E o3 ^ 

CU 3 
O Q- 98 IASU 

A£TJ * <D<Ph 1 VJH * £*+*£ ; - Des. 03^0^9° * 0>OTfl a 
IDnfl^J&i s P* * j&frllMI * +M- s A^CO^ s H/^A* :... [429 
Conti Rossini, t. cit., 20-31. 

Iasu Daretensis archimandrita in Aethiopia, saec. XIV-XV. 

Vitae summa. Inc. (praemissa invocatione). hXVh^ s ttllzi* * 
IJtA * *"7U- 5 A-flfcA. * *-Wl « Kn 1 K¥k *... V*H * WO 1 £+ 

OHjr « ft? 1 "7C#A 1 OIA^ * — Des. Mil a ?}/»& * W°JtC * fltf 

A»AA" a XA-* *... M^Aft * hC<B a ^-flA-ft 1... 0>h?V} a [ 4 jo 

B. Turaiev, Monumenta Aethiopiae kagiologica, II, 75- 
76 ; || Id., Fi'tae sanctorum indigenarum, II, Corp. Scr. 
Christ, Or., Scr. aeth., ser. 2* XX, 159-61. 

Iazdapnah et Avida mm. in Perside sub Chosroe Anusirvan. 

Passio. Inc. I 1*1 >oqo oi~o f?oy» 90^^ u*m ViaL/? ffio ^0 I0010 
p^ko/ ^&a; o>la hmyui*> — Des. a) |&d~? ^>&» |-t\ft*!«opo ooo) o*a~ faa* 

^4»{ ...1*l30* OV^f |©<k> [431 

vel b) ...0^9 v ^o I ■•■ »*» o^ |*a fiul^o^ ^frao 0001 ^{A^toe [432 

Bed jan, Histoire de Mar-Jabalaka, de trots autres pa- 
triarcheSy d'un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 
1905), 394-415. 

Exc. Hoffmann, Auszuge aussyr. Akten pers. Maertyrer, 
87-91. 

Iazdbuzid (Theodotus) m. in Perside, sub Chosroe Anusirvan. 
— Armen., khal. 2, mehek. 19. Passio (auct. Pseudo-Nersete ?) Inc. [^Un. <f unfa/but Ifu fi/-utq.tu~ 

i-npni-p-buiuU \\3nunnJnL. nnnj_nj \]u/i^u/inuit uinpusiftlt *1\uiftuhn*** 
ufjp null JJ^uipin^ Jha. — Des. I n l u ihujiilruji anient h7(lu nni n nuiu~ 
Aphu nL-nnuithuMn. <yUJL.ujtnujntrinn t Jiuub np UMUt/uuiihnbiJw*** 
hi- JJi^' * [433 

Vitae et Passiones sanctor. II, 124-30. 

Exc. E. Alishan, 8"'^4/? ^uyftAibiug ^ »//'"/ s Mnemo- 
syna patriae Armenorum, II (Venetiis, 1870), 521-29 ; || 
Id,, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 466-69. Iazdin solitarius in Perside, saec. V. — Syr., elul 21, 22; 
hazir.21. 1. Vita. Inc. ^^ loot oo^ o^6u/^ pau^ **Lo ^o l^o* fio*a Original from Digitized by G.OOglc UN IEREMIAS 99 

t*a^o *« |*£^ ?*^? 9 * ** \f**t°* ^©»a»a*^ — DeS. (?) oo) ^Aoi |-1- ^o uu 
^aJ^p* **»o ^i|fti\a 6*1*4*60 fcuf*o*f ^**M k*a£ [434 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 559-65. 
2. VW. Pethion. 

Iazdoi (Iazdinducht) v. m. Vid. Christina. 
Ieremias proph. — Maii 1. 

1. HYPOMNEMA £ LIBRO BARUCH. Inc. QnptfuJiT <^u/bi^tibu£^ 
l^Kb ^{KuinnL^tuappii ufU/TU'nBi tA^nnLjuuin^tP — DeS. LnLnn~ 
flh /nun fhjiuuiuliLunn } Itl. Jiujuu iftuuwL-nhb J^utnnt-h-m inlsunnjy 
uptuUibtlrujoh t T435 

In ephemeride \±putpium : Ararat, XXVIII (1895), sup- 
plementum ad mensem martium, 1-3 ; || S. Iosepheants, 
\^il^Mu%n% ig-f*£>i> ^p* %i*><Mjf(UM[tuAu*tf x Libri apocryphi veteris 
Testamenti, |*lTi* c MirUl c u 4Kb hh ^uRP *uUKubUl8 « 

Thesaurus antecessorum antiquiorum et recentioram, I 
(Venetiis, 1896), 349-57 (des. fere iisdem verbis). 

2. PARALIPOMENA cc E GRAECORUM LIBRIS ». Inc. \?i- IrqOL. 
innJ-uaT nJrntrnuih "Pfflpb ^"P^jhtU f 9 Atfn^b p-tun-iuLJinfih 

^\\uiqijL^ujgL.ng — Des. An_ Q-P^gp" {* ^/"^ W*" ^ opputulfh \fpb~ 
Jhwih t bt- Qtuti [uoupU \^nuJ[iujj[i*«* ^ qntruij p PlP'P 
i\usnnt-pujj t ^Knpuinnun*** |4j6 

Wpuiputw, loc. cit., 3-8 ; || Iosepheants, op. cit., 349-57. 

3. Historia. Inc. h>C!F?tl i 0*K* * tyPM** * 0flT££ i 

"1-aX 1 a*1GP i ATM1 * (al. KVM** i flfcVmft * m<HK * a>+ 
w\L i OThlMI s tth-nt *) — Des. m+ * f^fll^ « "lOrh * Ifl 

-fl^ s h OT s £1K> i *°AA * ^A. s <I)fcO « [437 

J. Bachmann, Aethiopische Lesestucke (Leipzig, 1893), 
10-13. 

4. Mors. Inc. |Jm/ £/» jY^uj[3 mjfi-ujj \\trupujiffuft — Des. Itl 

\fplruniu h oiuljumiA^ oiu^u/hujintjli 4/i t 1 43° 

XLpuipwMn, loc. tit., 8. 

o '■*-> 

CL) ^ 

5. Historia Ieremiae et discipulorum eius Baruch et Abime- 

LECH. InC, \\nnJ-utiT Liuuh nuiL. ^utnni^ujo- ifumthL t a\^nnt.uuin^ti 
t ttbpnt-Pb^h — Des. h Xhnlb Jufhfiujh Jhni ^ubtt-nj h fyntulj?u f -a 

CL ^ CD 

{J u Z) 0) 
O- Qi 

"-' o 

=5 O 
CD . 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ o3 ^ 

O Q- C 

I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^a 1 ^ UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 9 £ too IESUS 

•bphtfa Y^p-uty * [439 

Iosepheants, op. CtV., 358-63 (64). 
6. Vid. Prophetae. 

Iesus Christus dominus noster. 

1. Narratio db cruce Berytensi auct. Athanasio. a) Inc. |* 

uut^dufbu §ftL.pnuft at- \\ht*nbh f ft ntunujpb ^Kfti_phuinh f £pb put~ 
unt-jP ^_pauttu — DCS. ututpuit- ft \ynuututJtniint-Munt(ru f at- trphpupu~ 
na% %dui pin wit uppni-pHrufhuU) ft thtunuu*** \AA° 

b) Inc. |x {Kftt-pftutifb ^ujqujpb, tip Jhpl £ (j\fpnt-Jtutnfctf) ft 
uut^Jutbu §ftpnuft In- \]ftnnuft f t;ftu pu/nnLuP ^/i£iiyi> — Des. utut~ 
putt- ft \\nuunuhiLhrtL.tuotpu i trt- bnftn pun ujij uppnt-fcJ-ptJtuu t 
ft tftutnu*** [441 

IS. DAIETSI, U* ^p-u/btuuft X^qlrpuu&q-pfinj ^tujpiuiyLm/i 

tftutt-^pf p-nt-qPip kt- gfbi^n.ftJiuuijnL.p-ftuhp : S. Athanasii Ale- 
xandriae patr. orationes, epistulae, controversiae (Vene- 
tiis, 1899), 489-92. 

2. De S. Hasta et reliquiis dominicae Incarnationis expositio 

(AUCT. NlCOLAO EP.). Inc. l\ utub unt-pp Itl. tftp/futtfufu utuopfhtut~ 
bufuusau uppnufa aufuqu** nut tup ft nnpctna nub It tip nil #♦♦* m^np<rutu 
turt-ffu nfd-iuniuL.npnt^p-tfufU Dutntupu — Des. f^uipntluAaatuL. uu 
pbptuL. ft ^utjUf jnpntaT p~ftt% (al. 4/i Pt"- U ) rf^S\* (^tyA"*' 
utnuft Jiutn.n***) 144* 

fw^^ty * Polyhistor, XV (1857), 177-78 ; || Mesrop 
[Ter Mowsesean], tv-r- : Ararat, XXXI (1898), 227-28. 

3. De imagine Edessena, oratio S. Epiphanio Constantiae ep. 

SUPPOSITA. Inc. ^juutnt-tuh-ujjftu tttuunJ Irt- IrpLftunftL. %npnt% (al. 
trpLftt-nptit np tttjuft pull) fttfiuuutujaauit fttT utouutuftpftU) at-u ut- 
irutirlilrtnau*** x ^\uAap at- taut Jhii_uAtlrtL_nfU ^nt^puutbnptn. 
Yj^uilibnnuujut-ttt qoputaauts antra ^ujifyuttpttitp — Des. putnitu^ 
£-i_ n [tt ui A *>\\pftutnnuft nuuttntf (»*-) ^ taut ttnput x ()u put*** upu~ 
ututputnutt- ^[Kpftuutnuft </-utn.utbn ^uutttuh-nj Itl. J-utnuufuntuLpg 
^[Kpftuutnuftt ft tfttunu*** 1^443 

y^.u.pu.u, : Ararat, I (1869), 131-34, 185-91, 214-20, 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

5 J 241-43 

C w 
O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E 1 

■a E j!xc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 84-92. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- IESUS it>i 

4. Narratio de imagine Edessena (« Epistula A6gar 
regis... »). Inc. l^j ^Vl UJI dlU aLj w^C — Inc. narrat. 
(post exemplum utriusque epistulae) • oysC %L,J\ #jla ;y.| \ 
bj jo — Des. • • • 4i» JaI %jt} o *ju*i UjtT^JJ U Oj* Ji jJ^'j 
. • . jl^JI ddll li» If ^ jSIjlUI £-r ^JU 4JI Ll^. . . [444 

R. J. H. Gottheil, An Arabic version of the Abgar- 
Legend, Hbbraica, VII (1891), 271-75. 

5. Carmen ex oratione metrica Iacobi Sarugensis de legatio- 

NE EDESSENORUM AD CHRISTUM. Inc. |Lpf |L^|a )*■•*> \ Ou*l* t*0|fo{ 

v o^a l^j [oo^ [445 

Cureton, Ancient Syriac Documents, text. syr. 108-109. 

6. De sacerdotio Christi commentarius auct Philippo. 

Inc. ^\T d>* K J*> ^j\<i\ dJUti stjUjlM £ CAT fUl 

^JI — Des. W&n? &■** cr* J» J* cr^ w i tf & *=**•* 

Libellus sub proprio lemmate insertus in historia pa- 
triarcharum Alexandrinorum : B. Evetts, History of the 
Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, Patr. Or. I, 
120-34 ; || Chr. P. Seybold, Severus ben el-Moqaffa*- , Histo- 
ria patriarcharum Alexandrinorum, Corp. Scr. Christ. 
Or., Scr. arab., ser. 2, 1, 8-15. ■o ^ CD 

{J u 7. Sepulcri Domini Inventio ab Eudocia sorore Constantini 
imp. Inc. mutil. — Des. Jl&Cttfi Jim 6JlT^nZOejC &CWI AIAIO- 

or eTooTC iiTn^peeitoc. t<u tg ee eiiT^c^^c gii 
npi iiiuorr... gj.j&HJi. [447 

Fr. Rossi, Trascrizione di tre manoscritti copti del Museo 
Egizio di Torino, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVII 
(1886)84-106, 173-74, 106-115. 

8. De tunica inconsutili Christi narratio S. Iohanni Chry- 

SOSTOMO SUPPOSITA. a) Inc. \\t-ifjidinnu j£uitf.iuunphuig t ^ m n.nt/tu^ 
jhnLAig t h unnui J-uiJluhutl^hu bqlft- tut-hutfiuU unupp. Ifmjupb U^*"~ 
nftiutfht- — Des. *UnpuM tun Kb niunhuifShj &l. ajuspni^f^^tii §triM§n5i o 9 9 ^ o <; "O o '■>-> 
CD 5 1 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 
TJ (J 
<L> . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from Digitized by dOOgk' UN cd ^ 

CD 3 
O Q- 102 IESUSABRAN 

k ■ 

nj_ p-uufnt-gpU t J448 

N. Marr, Khiton Gospoden, v' knizhnykh legendakh 
armjan, gruzin i sirijtsev, Sbornik statej utshenikov Pro- 
fbssora Barona Viktora Romanovitsha Rozena ko dnju 

DVADTSATIPJATILETUA EGO PERVOJ LEKTSII (PetrOpoli, 1897), 

82-92. 

b) EADEM, ADDITO EPILOGO DE ABGAR REGE. Inc. ]* unptu J-ui~ 
dufbuiliu (al. p cruji/ujutiiLu J^nLutpnL. [3-utnuiunnpb} trnbt- unJbtnnu 
umupp Itmjulfb \$*utphutilni- — Des. trt-. hu haphrt- P^l *l* u p r t~ /uu"-~ 
uhiT* ctl. iunutit;p qutu jpunri P^tf. uifui* outhnp istfiu diuitriuU+** 
AffauAnt-J&fiiJu (♦♦♦ uitflfU) t [449 

Marr, loc. cit., 82-93. 

9. Dfi IMAGINE TlBERIADIS EPISTULA PSEUDO-PfflLOTHEI DIAC. Inc. ^ft 

**»{ ••**«**{ U^jo U©» |6u»*fia> Pmaj\ totoo [450 

X • . • » 

E. A. Wallis Budge, The History of the blessed Virgin 
Mary and the History of the Likeness of Christ, I. The Syriao 
Texts (London, 1899), 157-210. 

10. Vid. Abgar ; — Crux D. w. I. O. — B. V. Maria. 

Iesusabran, qui et Mahanos, m. in Perside, f 620. — Syr. 
nestor., domin. Ill ad vent us. 

Passio augt. Iesuiab Hadiabeno. Inc. prooem. a**»L{ &*!&&<» ft 

co«a«j |Uft.^*i\ ^ottkjf oj^j lUioLfi* — Inc. narrat. ^^4»,* ^*3* U**h 

loot l*ob» lAAjlotM xu*a ^o* oof |****a; — Des. mutil. [451 

J.-B. Chabot, Histoire de Jesus-Sabran, ecrite par Jesus- 
Yab d'Adiabene, Archives des missions scientifiques et 
litteraires, VII (1897), 503-84. 

Ignatius Antiochensis ep. m M f 107. — Dec. 20. 

1. Passio. Inc. }&^» ) uiau^ }*»<>*?* |Loi*t %a* ^ o<* U*v> **$ op 

^»f ...0^9 001 ...*ai*a9 ot&ot* ;4^*o [452 

G. Moesinger, Supplement um Corporis Ignatiani a 
Guilielmo Curetono editi (Oeniponte, 1872), 3-12 ; || W. 
Wright apud I. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, part 
II, vol. II (London, 1885), 687-708; — ed. 2, vol. II, 2 (ibid., 

o $ 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q_ O) 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

-a E 


^ CD 

{J u o 9 9 £ 

Si 

si 3 ■o Original from ji Digitized by t.OOglc UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- IGNATIUS 103 

1889) 103-24; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. 111,103-214. 
Exc. Curbton, Corpus Ignatianum (Londinii, 1869) 
222-25. — I. H. PEfERMANN, S. Ignatii, patris apostolici, 
quae feruntur epistolae una cum eiusdem martyrio (Lipsiae, 
1849), 451-64, in imis pagellis. — Epistula ad Romanos 
(forma contractior), Cureton, op. cit. 40-56 ; || Lightfoot, 
op. cit., 666-70 ; ed. 2, 82-85. — Utriusque recensionis loci 
selecti, Petermann, op. cit., 128-82, in imis pagellis. 

2. PASSIO. Inc. \\fi* fi"} l/p^luu/Uni-P-hLb * tun Jtfiuilt quia 
uinJruti $niujhufUnuh Lutiulrn*** t innm-iT J-utJtuutuLft \\q%uttnhnu 
hujhuljnujnu tuftuLlrntn Qnd <^uftfUnL- — Des. nn Lnfubuiq ufuuti/tJ-nnu 
utuinuihusih tu. L turn tuph tun n onhumnuutu^n Lt_ agtuubtutp pbf3~iuau 
pun ^KnhuumuAL.*** nnnutP Jiiun_D*+* T453 

Bibliotheca armenia, XXII, 141-85 ; || J. P. Martin, 
Analecta sacra Spicilegio Solesmensi par at a, IV (Parisiis, 
1883), 2-5 ; || Locis aliquot interpolates vel insertis, I. B. 
Aucher, Sanctorum Acta pleniora, X, 75-106 ; quam edi- 
tionem (omissa ep. ad Romanos) descripsit, Petermann, 
op. cit., 496-548, qui Aucheriana additamenta uncis notavit. 

Exc. Epistula ad Romanos, \k^auM$nftnu WuxnaLtuS-tuq^.h-ut^ 
^uf/puityiruif, p-nuijPg i Ignatii Theophori patriarchae epis- 
tulae (CPoli, 1783) [obiter vidimus]. — Eiusdem loci selecti 
apud Petermann, op. cit., 128-83, in imis pagell. 

j. Passio. inc. £>eii eu<s.ge frpojuiiu JiTeJiteT&Kue- 

A1CBJI JU.JlTp<U<5.JIOC K€C^p... JFJf^feJOC neHJCKOHOC 

jluitjo;x;j<$. e^cjepn^gs Jtiextejic^ nj^nocToTvoc — 
Des. eeSe iuju.& r f nejut '■f&vnoAJtojiK kre nejitfoejc... 
e<u Te eJUL^pTTpj^...juLejiejic^necj2ttt5K efioTv.,. necov^ 
jienffn £>en nx^... [454 

P. Le Page Renouf, apud Lightfoot, op. cit., 865-81 ; 
ed. 2, 281-97. 

Exc. E. Revillout, Le martyre de St Ignace, Revue 
Egyptologique, III (1883), 34-37 (editio dimidiata). ■o {J u 4. Passio. Inc. non procul ab initio |&eJinpOTHKTO)p He 

xiTe Tp^i^Jioc (ed. eji<j.Tp<u<j.Jioc) nppo ere jm.1 Jie 

Jievp^JI KOpilH^JOC IIICWJI fi^.V2LOC — Des. eT&e tiijc- 

tjc nil otiiojulojih e&ovxi enemtoejc. t<u Te Tii^p- 
Tvpj^.... <3.<j2tJ JiTUhTenjcKonoc... k&t*. T^cne Jiiipii- 


Fr. Rossi, Vita di SanV Ilarione e Martirio di SanV 2 7 

1 1 JlKHAie [4$S 

§1 

a) {B 
£ tn 

a <u 

@1 

-Q a; 

/ 03 X 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
"? ^y^ UNIVERSITY OF MICHIGAN ^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

0) ^ 

E -E 

i_ c i«H INDES 

JgnaztOj Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII 
(1888), 52-75. 

Fragmentum. (alius exempli) E. 0. Winstedt, Some 
Munich Coptic fragments, Proceedings of the Society of 
Biblical Archaeology, XXVIII (1906), 229-31. 

5. LAUDATIO AUCT. IOHANNE CHRYSOSTOMO. Inc. ^\usuwnL.utu^p 
un&usuitriunntt uuit^ui pusqt/uspsnputpuu Ll. quslsusqusisu ususuipusuuiab 
ulrntuttu — De$. quihtnupL qusJuisusps it pusn f-hgh *"- uihuuhipnh 
qwtLppu quyu\ [456 

Qn^uMimL Wulfbft&puj'itnu tfum-p i Iohannis Chrysostomi 
orationes (Venetiis, 1861), 243-56. 

Indes, Domna at soc. XX milia Nicomediae, sub Maximiano. — 
Sept. 30 ; dec. 3, 30. 

PASSIO. Inc. l^O- JtutfiuhusLuu puq usttsnupL bquL. /J-utqMiL.n~ 
phi uAoppbpb\J^uipuAJhuj%nap* ul. ttrpLpnpnnLuF utJp — Des. tuttfe 
ujiuppjui p-uiq.utL.npf/is JJ*ujnupJpu/unu£ at- er utnjui fbqh in q ub 
qupiuilfti utuusususLutb ft §lrutn5tlf* utu%u t 1457 

Vitae et Passiones sanctor. I, 599-633. 
Interpretes. Vid. Isaac et Mesrop. 
Ioasaph. Vid. Barlaam. Iohannes ap. — Sept. 26. I. Itinera ex Prochoro. I. Acta in urbe Epheso. Inc. {\lnn 

^tuJpusnUsutint {^ybiunJt Jbpnj) • Jmmi_ ««♦♦♦, JnqnJuusi unL.pp 
usnuupbtnnls jYfpnuuusnljiP Jni.JLusi nu/d^ktut/n usus<?ari (nJ) qpusub 
fibusnM — Des, juiua-nuu ^f tn P^ u P u §trusn5i utn. h ^ust-Uiutusi 
pjutqtfuta ft upuht^a itu qit per ni-P-h tubq Qn<£uhhjni^ t |_4$^ 

II. EXSILIUM. Inc. \utf ft JpL.unL.iT utL.nL.p bptrutus^ %Jus 
tuJhuusutt^pb uttuiuusjp ul. uju£ q*bus — Des. qUusqpb ft utmJsu 
pL-.pfruibq Jtum.uiL.nplrinJ qJ^uutnL.uih- t 1 459 

III. De MyRONE. Inc. ^[Kufbqfc usjp Jjt l^p ft DUtnuipftlt jusjb~ 
Jpb J) ^ui£utL.np $ npnt usbnilu J^pn.nunu — Des. npustu lutltusptuui 
ujqpfrpljf Justus qfi tuUsLnL.B'uuitlp. ututip \^uutnt-h-nif npnt-iT 
ijtusiL.^*** [460 -g C^ r\rsc\\€> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CU 3 
{J Q_ IOHANNES 105 

IV. DB BASILIO. Inc. ^{Kujuqfi ujjp ntfu £p Jh&unnntJh h nujqui- 
Jtfii J tJU fi it tf'%t "['"/ UJ ' unL ^ u lj uiuhi — Des. tfUtua ft innt^liU*** 
ni-nuitunt-P-u*udh. tfhhrutL. thuin.iUL.nnh in J ♦♦♦ uidlfU % 1 461 

V. Dfi ChRYSE* Inc. *\Kuthnfc £p nifit*** ufhni*b input ]tf/i_A<_~ 
upup — Des. qfyujiia. trplifiiitijni IcHiu/lj hi^ ilLnuilnun abut jufuni*u 

* o/i»»* ujdplt X I 462 

VI. DE CYNOPE. Inc. ^[KuAqfi 4/» "^6 ^ [Kujuttfuyft fant^n^b 
Ipufuutpit — Des. a-vyi' nhu* 2 ni ~p9 ODUintUDUiL% Ifl. upuutl^p l [463 

VII. De daemons in figura lupi (= de Lyco). Inc. \?t- ft 

i/vtujbtrfu ubq u/bfLf nt np ?fu/uuji£p auk a — Des. LnnhruJuhumt-. 
Jb^bhujinni_jfb i^pnup hi- uuiuiutLlruufu ouj<£utuujii>u t I 464 

VIII. De « Snotiano » (= Noetiano). Inc. <[Kufuafr kp ntfu Jt 

DUinuipnh jujthJjtlf O^Jftn.nunu tt- mJit£p trnLnuu nnn.hu — Des. £1, 
nuinutntrnuip urn. it Jut uttP up % I 4.65 

IX. De SOSIPATRO. Inc. {\utUlfutlthi ntuutujL-nplfu tynqt-njii 
H\uMUiduijp — Des. diupntrb aiuninbnnt^P^ni^L <£nni.nn ti_ t/ujpuunq 9 
unt-0~u/blrinu auk a lUjnputmL.p-piJiU J^juutnuh /!#♦♦» 1 466 

X. DE EVANGELIC Inc. \\aut ^utt-utuiut in ib utJbuujjb LnqL-nju 
^\uiuuiuiip lrt- uuipilCuAa-tnt ZcJ-uja.ujL.nppu *\^nuktnputunuh — 
Des. inauip p outnujptif ihujniUL.nnlrinJ n\*jLtuint-Uth- *ujtp utu~ 
uttpqtA*** ujJtfu t I 467 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 190-292. 
2. Acta Eusebio Caesariensi supposita (ex Prochoro). Inc. ^§ 

P^aoA. ^o&Mkj k^&$ Vf |Lt&tf ^f oiZu* . 01^ ueuAd >o*tt2ia |*aao \*\* uoiok*{f ■o 9 £ rN £ ^»{ ..Jail : ^o*» II ^ [468 

W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, I (Lon- 
don), 1-05. 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 3. Itinera ex Prochoro. a) Inc. ^Jll £,-* jy* ju> Ofcj 
^J* ^ JLJ . *Xf I Jl JLV>dl £_^l *U Jl — Des. ^ £ 
j al.) < • • • > »L: : ^ c$ ill I a>. ljCS* J^c* g o>y5C# y^ SjtjUl 14 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

■a E o3 ^ 

CU 3 
O Q- Original from ji Digitized by tiOOgk' UN io6 IOHANNES 


^ CU 
{J u 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CU 

C 

a> IB 
£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q CU 
CU ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

CU o 
Id q 

CU 3 
O Q- Cvi • * ■ «-«-! la* jJ ^ («j^Wf » ^^-j jill ju^^ts" Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostoloruvi, 
31-46. 

Exc. I. Guidi, Gli Atti apocrifi deglt opostoli nei testi 
copti. arabi ed etiopici, G-iornale della. Societa Asiatica 
Itaijana, 11(1888), 10-13. 

b) inc. WW j r^K^C i ftCl* i Ah*7li.M... i fl»*ftt i 

<CJt££ i mtio*- i ?"»l?:% i (a). tAir?.*? I 1 ) ■" <nflV>^*Jf : £fc 

Mil... l»K"n s [470 

E. A. Wallis Bud&e, The Coniendings of the Apostles, 
I, 189-213. 

4. Acta, ex eodem. Inc. *£ i^iWl J* --uII q?j ci* H 
L? j ^m* j, m dUSj jj^jiaJI rjj ^ Ij ^i*l S^iiJI — Des. ^ J^=*i 

0Cy.ljJI ^ JJ [471 

Lewis, qp # ciY*, 134-44. 

5. Acta (ex Prochgro), saidice. I, De Dioscoride. Inc. et des, 

mutiL 

Fragmenta. Qui oi, Frammenti copti, 252-55, 

IK De Cynope. Inc. et des* mutiL 

Fragment* 1) CauM, op, cit., 129. — 2) Gtjiih, op. <#., 
25&-62, 

III. De Lyco. Inc. mutiL — Des. -J-CjSJOpcyp WfUOWlTT 

iiniihTCjiooTc jiothk& iinepne. [47 2 

Fragmentum. L A. Mingakelu, Aegyptiorum codkum 
reliquiae Venetin in hibliotkeca Naniana amrvatae (Bono- 
niae, 1785), cccil 

IV- De Noetiano. Inc. iteTJt OTpCJtSlie 2^6 gJI TJlO>iJC 

nepjJiOTCi enecjp^Jt ne mohtj^jioc — Des. mutiL [473 

Fragmentum, MlNGARELLI, Op, ClY,, a p. CCCIV ad CC0XII1 

(membratim)* 

■ 
V. De Sosipatro, Inc. et des, mutiL 

FragmezLtuin* Georgitjs, De miraculis 8* Coluthi, 119- 
22 ; || auctius Guidi, loc. cit^ 262-64. by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

Q. C N 
O -m q3 £ 

CD 3 
O Q- IOHANNES 1(^7 

6. TRANSITUS. Inc. l^f WW n/fpuMfiu trpu&trjjlu (\n£^tuVb£u 
ubfrusL. ni^niulunt-fcHrujtfn ft j^4/' * * rt - tun.nL.it Jpnt-iP outUqp 
LpLitiuLl; t^n — Des. dttltsiLftn dhp iil nmhi l^usp btl. iu/iu{p f uiL.u/u~ 
n-lnug n^nnlih h Xtrnhi ^hiunht % (IrL. Qhunt-uh*** uafl£u i) T474 

Saepius edit, in libris liturgicis Armenorum : in mis- 
sali armenio, ex. gr.: -&—t»a tbp& II (Venetiis, 1686), 185- 
88 ; — in rituali armenio, inter exsequias episcopi et pres- 
bjteri, ex. gr. W^^"»s (Venetiis, 1831. 1840), 446-51 ; 
\puiiunntf f f/"*{*t^ p-MtM^t/it/tt l^up^u^npuMtf (Hierosolymis, 1896), 
254-61, et alias pluries ; || J. Zohrab, x^wnn^uth^tu^n^t^i 
Biblia sacra (Venetiis, 1805), Appendix, 27-29 ; ed. minor, 
IV {ibid., 1805), Appendix, 83-87 ; ed. 3a {ibid., 1860), 
1221-23 ; || I. Catergian, Ecclcsiae Ephesinae de obitu 
Iohannis apostoli narratio (Vindobonae, 1877), 32-51. 

7, Transitus. a) Inc. ...^a* 1**** o* M^*fc C-l ** ^? '°* ^* ob *l 
^M* wwk*/t l***9 X s ? ^J* 3 ^ — D es - *™*l \*&> \*2*+o lu± ^k &*l po 
. .o,La^ t . U- ** o>-oi *±+l [475 *J D Wright, op. cit., 66-72. b) inc. Jiepe nuu.K<j.pjoc jcagAJiJittc &ji eqecoc eej- 
Te5^H^ lift JiecuHV THpov. jutnegoov *e iiTeKvpj^- 

KH — Des. (non procul ab extremo) JIT6 HK&K6 ftOKWpe 

eSo>^ jit€ ne^^joc ep<fcwS hxe Te&pca hc^Te cycxme 
eco e| [476 

Fragmenta. 1) h Guidi, Di alcune pergamene saidiche 
delta collezione Borgiana, Rendiconti Accad. dei Lincei, 
ser. 5, II (1893), 514-15. — 2) Crum, Catalog. Coptic Ma- 
nuscr.y 130. — 3) Guidi, Frarnmenti copti, ibid., ser. 4, III 
(1887, 2° semestre), 72-76. 

3 ? 

c) It,, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragments (variarum recensionum). 1) Guidi, Pergame- 
ne saidiche, 516-17. — 2). J. Leipoldt, Aegyptische Urkun- 
den aus den koeniglicken Museen zu Berlin, Koptische 
Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904, autograph.), 173-75. d) Inc. ly^l \J£. • 'Ca^ ^ JLObll S^l «.>. ut jUl b^ 6(T 

out . . .utr<ii»^i >i U77 

Lewis, op. ctV., 144-46. 

=5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E e) Inc. <»M * WXrVL * ^hHH* * h a l\lMUuC 5 "»£-« , Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o CD 5 1 108 IOHANNES 

tf-fr 1 W* i ai*C-I* i.. . <0? K-f <"* i Arfi<PC#* a - Des. htlflCt 

lonhl+TI « ?A<Mi i. . . a*h?V} » [478 

Budge, op. cit., 214-22. 

8. Transitus. Inc. 1UI JSCj ^olill yjl > # jI ju> ^ UC 

I j>l leb • • •yjl Ji>ec IJU Jpj jl*!&JI ^ jCfbs* w^wJI £>jll [479 
Lewis, op. cit., 46-61. 

9. COMMEKTARIUS IN DORMITIONEM lOHANNIS AUCT. NERSETE LAM- 
BRONENSI. Prooem. inc. ^^ftl* J? n ujtumnt-tutytuunt-p-bufbn. JJtuht~ 
truiiP trc hfibhguy <yjuttn unt.nn^ lr<£utu tun. nu — Des. hnutuuiu 
huniuDufUifit-n unatu ufwutuLtrtfpbf nn u/ul; ttttutufau t — Expositio 
inC« |v* pbif- uqp.tunttu*** t |i»#i tuui^* Irt- P~h innnuu inlrqi-ny — 
Des* ujUJuiKiunu uht-P trt ntlutuutunitt. tun. ft tifuu pt/tluuutnL.B'mJt 
unnnb ntun intuit tut ♦ yttntt^qp ^[\nhuinnuh*** [4^0 

Qbunt-fd-fitJi* tu 1°P~i'3 uiu$uttfni.p~t?uflt putting %%r£dwii 
tuuuwttt.iuh-uMfi.uth utt-.br uiut 11 ufltfjffit Qo^svttttnt. utputptrut^ "ytrpufcup 

\utfppnuut 3 t.uj : Expositio precum, historiae, sermonum, 
dormitionis S. Iohannis Theologi evangelistae a Narsete 
Lambronensi composita (CPoli, 1736), 3-11, 12-157. 

10, PROLOGUS EVANGELII. Inc. y\ntf^tuVltnt^ uttJrtntuftuhfti 
nntrtut £ \ \nJ<ytuVunt- — Des. u-Lhrnhnt-ntU J^ufitut* n thorn, jyu t 
QnJ<£tuuul;u X £utuqtuutt.nt-.p-pa5t t [4^ 1 

In variis SS. Bibliorum editionibus, ex. gr.: J.Zohrab, 
\Xi*u,nt-ut&tMtziitlt£ (Venetiis, 1805), 182 ; ed. minor, IV (ibid., 
1805), 706 ; ed". 3a (ibid., 1860), 1023 ; || Novum Testa- 
mentum (Vindobonae, 1857), 198, et al. 

n. Prologus evangelii, arabice. 

Exo. P. Kirsteni, Vitae evangelistarum quatuor nunc 
primum ex antiquissimo codice mss°. arabico Caesario erutae 
(Breslae, 1608), 46-53. 12. Laudatio metrica auct. Iacqpo Sarugensu Inc. v ^§ ^ dOMd • • • ^^ • * 

t*to<L*f9 Ifcina otaa£ [482 

P. Bedjan, Bomiliae selectae Mar-Iacobi Sarugensis, II 
(Lipsiae, 1906), 705-16. 

o & 

a) {B 
£ tn 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- IOHANNES 109 

13. Laudatio. Inc. jlojl ^_i-l ^ ^•U-b Jy^ 1 l» f^illi* 
bo u> iUJI Uw o l^ — Des. cJlT »jlM A jLJi j£JI U*> Uli 

Qui . . . <& o> JUSCllj ijsCjl [48} 

Lewis, op. cit., 147-49. 

Iohannes Baptista praecursor Domini. — Iun. 24, aug. 29. 

I. HlSTORIA lOHANNIS ET ELISABETH S. lOHANNI CHRY- 

sostomo supposita. Inc. ^ojj—a ^iW l^> jJ j 11 *Wl «iiU £ 

4tl 6' <UUI - Des. . ■ . dllll a <£ ill . lyJ^li .11 Oj^ 4j jill [484 
Acta SS. Nov. Ill, 18-19. 

2. Inventio capitis Iohannis Baptistae a Gesio (Cassio ?) ET 
Isidoro. I. Inventio. a) Inc. mutil. |Tej 6IIHJ iineJieJCMT 

A!*jL<j/re. neae jcj^wpoc ze ut^pejiT^^q e&o^ iiTeji- 

flCWO) eKCBJl JIT6(|TJJULH — Des. &JI TKeCTJl^JC 6TJ1HV 

TJiJi^T^iticttTii enzo5K f epcy^ji nzoejc* p&Ji*cj &Jtji 
Te X^P JC • &***hji. [485 

G. Steindorff, Ge^os wwrf Isidoros, Zeitschrift fur 
aegyptische Sprache und Alterthumskunde, XXI (1883), 
140-58 (e duobus codicibus mutilis). 

b) Inc. et des. mutil. 

J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen 
Musecn zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904 ; 
autograph.), 184-85. -a 

o. {J u Z) II. Miracula. inc. <5.cttjome &e IiTe<pec>p&ji*<| im- 

J10VT6 eOOTODJIg eS0?^ XIUKeec — Des. mutil. [486 

Fragmentum. Steindorff, loc. cit. y 158. 

4-J 

3. Laudatio historia auct. S. Ephraem syro, interprete Gregorio 

PHILOMARTYRE. Inc. ^ml tUia ~tV^ t tH'l ^n^b^UML. [hont- ftiP jitL.nui~ 
hi tun tup btl. p uahuutpbp putppu — Des. ujunnutau at- t annus a 
*lttrnnnnlA/hu uppnpt Qntl<ytuuunL- LutpuiutauiMi Jhcrp t dl. 
ptrtf ♦ ♦♦ t£iu%% I [487 

U/th'A Xt'tc^tf? J*»>"t r *' u "tP'"-Pf' L *T : Sancti Ephraem CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 
E ? 

fc I opera, IV (Venetiis, 1836), 129-42. 

=5 O 
CD . Q3 £ 

CD 3 
O Q- 4. Laudatio panegyrica auct. Proclo Cyzici ep; Inc. ejipcy<J. c 

2 z 

a) 2 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

*i Dinged by Google Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN ■o ^ CD 

{J u 9 £ £ £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

CD =5 O a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- iio JOHANNES 

jutnoor iinneTov^^S jfc»g,<ui jihc nenpo^pcmoc IinajK- 
pe iimiorre. [488 

Fragmentum. Fr. Rossi> Trascrizionc di tre manoscritti 
copti del Museo Egizio di Torino, Memorie Accad. di Torino, 
ser. 2, XXXVII (1886), 163. 

5. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. «-^> ia_S/ ut* 

t*o»«*t<u> [489 

P. Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugcnsis, III 
(Lipsiae, 1907), 664-87. 

6. Laudatio (metrica) auct. eodem. a) Inc. ^$*m %&2±f 1***1 *«» 
u»%&/ ow? — Des. uOHa^y oot i^ta **» **&*/* |l»i~f ©& fc^/o [490 

Bedjan, f. eiV., 687-710. 

u) Inc. £{Ai##m_i# l*y u JtutnLtut nn niudWhiutli uihbntrnu uitui* 

h Uifutuanta h-tuatuJuL junutlinL.p-huiU on — Des. J>lf*- ^uhinlrpX 

ittiput ant-tana phnl^ntultop Mpat tru <£urbtuujuja thtun tui-n~ 

ntrinJ ♦♦♦ luJt^U t \i9^ 

lV»r« : Ararat, XXI (1888), 271-83, 

7. Laudatio metrica auct. Narsete Leproso. Inc. tft.m }*|l ^*;» 
ILa^jj lit foot [492 

Ezc. H. Gismondi, Linguae syriacae grammatica (Bery- 
ti Phoeniciorum, 1890), Chrestomathia, 28-46 ; — ed. 2 
(1900), 103-110. 

8. Laudatio ascripta Hananiae interprets Inc. ]% llrnii 

uinJruii ajtdiuutnu <^nnt_niU Ifrri'btnni.nufcJ-lru/i/p junp^nnfiu fiJiuu~ 

innt^p-hunt — Des. ap ig*]h qtudkuiujh) iwu trnftali iutn.iu9tuahuii 

jtuJLiiujjun t trt- tlbn ihiun uii_nntfunni-p+*+ T493 

B. SARKISEAN, Xtf'uAfiu* p^uMpt^Jlubft^b tru fa ^puiijuA tyiph-ng %iihj^ibrp x Hananias interpres eiusque scriptorum specimina (Venetiis, 1899), 16-29. 

9. Carmen historicum in diem natalem Iohannis Baptistae auct. 

Georgio Varda. Inc. pod \U ^-o* ...^ ^» : (1» t-»j*/o |jL|a ^m^ IU 

( U* %aa |fcu»aa*L \jk ) ♦ li**o* ^»? f*i* oi ** [494 H. Hilgenfeld, Ausgewaehlte Gesaenge des Giwargis Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u 9 £ 

Si 

si CD 

i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E IOHANNES in 

Warda von Arbel (Leipzig, 1904), text, syr., 31-36. 

io. Laudatio panegyrica. Inc. mutil. — Des. (non procul ab 
extremo) JUt<L>JCT<$. JieJlTAirf IieC^KJUt* &JCWOT. JCHg^Jl- 

jihc nS^nTJCTHC nenpo^poutoc iine^c SoHeej epoi 
<s/rc» ovoii JtJJUi eTOVcwcy e<j.ro5ju^e| [495 

Fr. Rossi, loc. cit., 115-44. 
Iohannes erem. in Asa monte Aethiopiae. 

Vita. Inc. tl9°th « M^f a H.V « 7£"fV «... IWIA- 1 frtih/L « 

/vp OT , +jp»fl,^ 3 ^ot , ^nji , whtirc i ohM: 1 _ Des. ma 

If A * h*° * J%tVW* * tHIIA- j TTJ* 1 ^ft^C* 1 MMl 1 f^° a iVll 

A**... Mia [496 

R. Basset, Vie d^abba Yohanni, Bulletin de corres- 
pondance africaine, III (1884), 443-53. 

Iohannes Bar-Aphthonia, archimandrita in Mesopotamia, 
f 538. — Syr. iacob., tesr. post. 4. 

Vita. Inc. ^ok*» |&*lL<Ao U»V\\o }*Acu&t p{ \w ML »>•>** A » <-fc»J — 

Des. ^aAm ...kUok t&*» ^*f iA . fovk vA oot^t f-^ao p/ lot : $a»p l**ft*f 3 ?**o 

^»/ ...00^ : U****9 N*^ *♦* l^i l~ot* [497 

Fr. Nau, Bistoire de Jean Bar Aphtonia, Revue de 
l'Orient CHRETIEN, VII (1902), 113-20 (= L. Clugnet, 
Bibliotheque hagiographique orientate, N° 1, 17-24). 

Iohannes Bar-Malche (Calybita) asc. Constantinopoli, saeo. 
V. — Ian. 15. 1. Vita. Inc. |0u*»L **»*A u>*t (Lai**** \*q~ U»? U*JaS> \*f |*»a 

• . . . 

|ka* |ku*M |mooiIa |ooi uotok*/ *~ 1*^^*.. — Des. >*<ua |?aa* ^Ao» |L~ ^t 

v oo>— . Ljlao ^aiot ^ii.\a \ ii»\o vxai- v ;» ^*f . i*;**} v *i&a |&a${o ^i**** 

.^t v% ^ J*o» pC^o \"ml yi>*\i\n ^o ^ooyuLAttSo [498 

■ 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 344-65. 
> ^. 

2. VlTA. Inc. Qujtfu J-uiifiuuuiliuMg p-ujn.tut-nnni-.pir tub 

y*nhuin.tznun«+* n <^ujjniuujhtnnt_phutlj unnnju Qn<yuAisnL. \\utilr~ 

c "7 

■iZ _(D 

Q- ai 

" o a/rnu/upf UJ IP ***"* kp Kusuinnt-ujh-uiujui<^ oiuntuphU — Des. ujtlpph~ 
uiunutpujJujnnL-PlfUitfii hi- ncn nujthujn. <£uiL.uunnJ (Ai_) ufhuhn~ Original from |o Digitized by Lit UN o3 X 

CD 3 
O Q- ^ CD 

{J u £ Z) CD 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O CU 3 
O Q- ii2 IOHANNES 

ty/rtfi ht-. u/istnuAt-ip trni-ff-Lui/nt^fJ-arun/a. ^ tub ah at t^ ft *(\jimf 
tnnu*** tuit-nuuruJiiu t \499 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 361-70 ; — ed. CP. 294-301 ; 
— ed. Venet. I ? 126-38. 

3. Vld. Gabra Krestos ; — Regum Filius. 

Iohannes Bar Mariam et Iacobus Zelotes mm. in Perside, 
f 344.— Nov. 1. 

Passio. Inc. |6s — l^^» V-»W? }&*»*£/ ^u»** foot t~LL{ ^Jtoft* <**${ 5o*a 

- — Des. u; M *L u»t*|a H*a ^$ aS^aLf : }£**ta ^oov^L* >©<***? V W oJ^o* 

J***.** u^{ [500 

Bedjan, Acta martyr, ct sanctor. IV, 128-30. 

Iohannes Bar Phencaie mon. in Mesopotamia, saec. VII. 

Vitae summa. a) Inc. «-»;_* U++u «A*L{ IJbojj M>t (»o^ ** ««a*«^ M 
^^ — Des. ^»/ ...|LSX*a? : %a»3f ^u.** u(»f |af ft»o*a [501 

Sachau, Verzeichniss^ syr. Handschr. y 554-55, quasi pars 
« Paradisi » auct. Palladio Helenopolitano ; || Add. Scher, 
Journal asiatique, 10 e ser., X (1907), 162-64. b) Inc. |U_^>t Im^&mI ua\ |L/ pj poi — Des. ut a) |*- 

xvt ...*;»> [502 

Ign. Ephraem II Rahmani, Studia Syriaca (Sharfe in 
monte Libano, 1904), 35-36. Iohannes Calybita. Vid. Iohannes Bar Malche. Iohannes abb. coenobii Bizan, in Aethiopia. — Aethiop., 
khedar 13. 
Vita. Inc. (post, prooem. ?) 7+JW « ttdf^th-t « V7H.M «... 

"°£ i hfl\5.? * <DXVJ? i _ Des. hMM * *W1 * OH Wfctf" « 

hf^VUL i HJui- * M i WO i fc7+ « KVtuh « *A-* i. . . [503 

C. Conti Rossini, // Gadla Filpos e. il Gadla Yohannes 
di Dabra Bizan,. Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, 
VIII (1900), 127-49 (locis aliquot omissis). Iohannes Chelathensis neom. in Armenia, f 1438. — Armen., 
mehek. 15. 
Passio. a) Inc. ^\iumm.uMLuth dl. uiufti^riuifc Jlfuttu ■ {«<^«iAi£« 

4/' ft \\iAni3ilrutij n_uit-uinj£b — Des. ippn^Jlrtuf £n auitrnfiu 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 9 £ 

Si 
§1 3 ■o IOHANNES U3 

uiuni/hufnun Itl. on^um-P-truidp. n thutn.u u§ntun\fhtX Ltttutttinl, nutc*** 
n uioltfi 7^\)* ^iuinuiuiatniu nb X fS°4 

Manandian et Adjarian, Armeniae martyres recentiores, 
284-91. 

b) Inc. ut a) ^\utinnuutLu/u*** wiu Qo<^ufifhl;u++, — Des. H-p n 2~ 

dhtttt l^n ntitlfnp nii nUnJlththh X liuiuituna-nusL.*** ^usntruhltiLiulin 
iiunuip- optif n Jan J-ujJht- ttiL.nL.ttb x \S®5 

Manandian et Adjarian, op. cit. 7 292-98. 

Iohannes Chrysostomus ep. Constantinopolitanus, f 407. — 
Nov. 13. 

Vita, Miracula, Translatio (e Georgio Alexandrino ?), inter- 

prete Gregorio Philomartyre. Prooem. inc. \\Jtislrp&uA % npg ft 

^untJSb 11.11 on n trnlrli uiutindnL.fi'huiha — Des. jusfunufblf nn 
ituipi Diuh aJhu utdpuipktjfih auyu X — Narrat. inc. \^n uiu j\*b~ 
tnnnp ^puintupt;^ n PfP uinJi nitnuuu tftifri^/rnnt — Des. inuuiUL-nnuM<~ 
ajntU tinner but ft) tuutn ul. n <^uiurirfnXuujiu x \\ftn. tutu trig J tuna*** crt. 
uhp ipnL-Uh ujnuinuip niuhhu Luutint/nt-hf huth^ ^unn<^qp*** \$o6 

*$\uitntftti-.lu null uu*ntit_tjf iipuiti+b-ittusn Iwl. t^hutnutuhrna |j» 
Qo^Mift%triL f\ithL ntrna/li*,, to tunn.Uti/l*Luti It tiiLltuitiMU*bt; ft ^tutu 

ft <\*(ffng.»jtk fftufJ-nyptynuk \\J[M*yM*Miity ty't^d^LM * Historia vitae, 
morum, casuum S. Ioh. Chrysostomi e graeco translata a 
Gregorio Philomartyre (CPoli, 1752), 1-315. 

Exc. (hinc ?) Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, 
I, 316-17. 2. VlTA. Inc. \ % ^ujnnL.u b-u fttoup J tunit_ujuibujnL_p-lrujli Itl. 
Jhlhtnt-p-huth unL.n n nnnn } unit hfi nn — Des. ttrltlrnlrnL.n$ 
unnnn J^n.uiptint/itf intAtJuttth nutult hrt^ bofcPlt) Itl. utouttu uttP 

tUMul}* h thuin.u* + + \%®7 

Vitae et Passiones sanctor. II, 131-39. 

3. VlTAE EPITOME. Inc. }mo3 y*f ajft (sic) moMA^Mop ttt«u|a*/ u»;» 
I^Otft — Des. ^»l . c»0)aivload liM^uo o*i*a« ¥*±>f [508 

Bedjan, Acta martyr, et sanetor. VI, 463. 

Iohannes Colobus erem. in solitudine Scete, saec. V in. — 
Nov. 9. 

i." Laudatio panegyrica auct. Zacharia ep. Xeos. Inc. OY£V- CD 5 1 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

15 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

■a E Original frorm ji Digitized by tiOOgk' ' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- "4 IOHANNES 


^ cu 
{J u 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CU 

C 

a> IB 
£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q CU 
CU ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

CU o 
Id q 

CU 3 
O Q- noeecjc ectffrcj oto£ iin4-p^io?oji hre ju$hotj oaj 

eoiiHOT Teiui^ttj^tyni h^jitojc en*c?\Kpoc neut $i*e 
poc JaneniuDT £en oneTOTpo jtJii$H<m_ ajulhji. [joy 

E, Ameuneau, Histmre den monastflres de la Basse 
Egypte, Ann ales i>u Muskje Guimet, XXV (1894), 316-410, 

Exc. Zoega, Cataloyis, 116-18. — Amelineau, IM His- 
toria Lamiaca (Parisiis, 1887), 25* 

2. Vita (?), saidice. Inc. et des. mutiL 

Fragmenta. 1) AmeUNEAU, op, <?#., 415-22. — 2) ZOEGA, 

Catalogus, 543-45; || Amelineau, ihid n 422-25* 
Iohannes Daliathensis mon, in Mesopotamia, extr* saec. VIII. 

VlTAE SUMMA. IaC IfJ^AJ k** ^« Oy«Li^Q aA^jj ^-** «^»f uw&jsf 

DeS, .^0 Lft\ UAArO C*M*3 ^O [510 

Ign, Ephraem II Raiimani, Studia syriam (Sharfe in 
monte Libano, 19Q4) t 34. 

Iohannes Eleemosynarius ep. Alexandrinus. f 619. — 
Not. 12* 

Vita ex* Leontio ep. Neapolitan*)* Inc. ^o-ad JtVjoLo |bwaa*L 

|U *| ^al^o 1*1**4* |ii*o*i IM* ^.} » i fti%\ p ^aja &*!/ • ■* \zt]} |L&A*£ — 

DeS. ^*;m^^> ...crf&ad ^f foot .-^U a**2**o U0| |C^j d^ *» aa*£L/* ^i o^awt) 
^-i friLaAi . u(«*{ *^U^ tx*La [51 1 

Bedjan, vteta martyr, et sanctor. IV, 303-395. 

Iohannes GarniensU mon, in Cilicia, saec. XIII. — Armen., 
ahek. 8, 

VlSIO- IllC. *i|K«wJ!£fi#« '^7 pi**i*b ^ na.fr iCipiua^npU tffltki 
^ti/htiLfilhttij t\p p %rtfii xuJh d uifi*l£tuUh m — ■ Des* tft- i in iitt tiff tr 
dik a quiifuhtu {i ft hi tint p h u/nnu/iut uputl- duuti nit^nph ii* f p 

^fep piP-w : Liber epistular-um (Tillia, 1901), 530- 
32, — CL Synax. armen., 512-13. 

Iohannes Kozern, doctor ia Armenia, saec* XL — Arruen., 
horri 25. 

VlSIO, Inc* |* d-mtftifiiuilihti) tntifn-iF l^n pm luhuhhi *uirttq 
1 1 * w f3-wn_*Jii^nf* _^wfin|fi» l] umhi [ft tujiitti fwtu — Dcsi u*p*- by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN ^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 _cu 
Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E IOHANNES ii$ 

iuilihuit npjfuuMUub *uitnq art- lituifpunm^pbutt/p ipbiuaph gtup/uiMip^ 
<£pb hi^pbuAia* bt. ^\Kppuinnup* + + ttnll*h % fS^3 

N. Marr, Skazanie o katolikose Petre i utshenom Joanne 
Kbzerne, Vostotshnyja Zamktki (Petropoli, 1895), 19-26. 
(Libellus idem disiuncte insertus fuit in Chronico Matthaei 
Edesseni, ed. Hierosolymis, 1869). 

Iohannes Lycopolitanus inclusus in Theba'ide, f 393. — Copt., 
athor 21. 
i. Vita (ex Historia monachorum aegyptiorum, cap. i). Inc. #£-- 

uiup uhp ft ifrpltpfib \i^hnujjU nt^nn p uiu<£ifluliu | pbputi auk&U 
abpiubbi[!h •^n^iuVbtjfU — Des. h-ni^bp bti.lt tui %***/[' J UMn °P' u f " u 
h uupb tutnofarb/b ututntuphuiui^ tun, Jf M ui-inni war nhutinJ X [J 14 

Vitae Patrum, ed. Venet., I, 97-112. 

2. Vita. Inc. non procui ab initio |&il 0VJUL6 ^.TO ecjlieg 

ji^peTH iijjut n<u JiT^qovcajtg eSo>^ jioyoji jijjul &jt!i 

JiecjgSHVe — Des. mutil. [515 

Fragmenta. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. 
de V Egypte chretienne, 650-65. 

Exc. Zoega, Catalogus, 541-43. 

3. Vid. Patrum Vitae. 

Iohannes ep. Mardensis, f 1165. — Syr. iacob , tham. 12. 

Vita. Inc. I001 \i+ot ^»* *s \*C* &+* **** ^cu <+&> &l — Des. >»£ |*a*) 
...y^o^ oiLo^iA %a* — Epilog. Inc. |\fl\* ^© ia&j ...L&^*o l>i~l U+~\ *aoLo 

poi — Des. IL^t *a*{ ^>* : nVw^M «ai^ %** [516 

Assemani, Biblioth. or. II, 217-29. 

Iohannes Nazaraeus mon. in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. ^-j~o« P* k»*o* ©ik***6^ *$ 

1*1 ...\+o&f [517 

Land, Anecdota syriaca, II, 22-30, 230-32 (= Iohann. 
Ephes. De monachis orient alibus, cap. 3). Iohannes Odsunensis Armenorum cathol., saec. VIII. — Ar- 
men., ahek. 10. 

LAUDATIO AUCT. VARDANO. Inc. **\uy&uin. 1^**5" Hl»lri-tjfltj 
hbbnbqbujqU) Uijpu appuutnuuianbuju 4 \ytpanppnu — Des* putpb~ 
fuount-ftHruMt/p uppnjb y\nij*yufljhnu db&rfi <^ujjpu/Uflitnfib nanpdhus Original from \\ Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CU 3 
{J Q_ n< IOHANNES 

UiJhuuttb ^uiuuiuihnhana up an a t Pj l8 

IV«t w «" Ararat, XXI (1888), 580-93. 
Iohannes e Phanidjoit m. Kahirae, f 1209. — Copt., pach. 4. 

Passio auct. Marco pr. Inc. prooem. C05TG11 JUt$OOY CW 
Jl4.il6Jip^ r f" 6TCJULH JULIWepOiJr^THC fc^TJfc — Inc. nar- 

rat. Acojcwni *e &eji eneTOvpo Ji&ovejmeji najHpj jijcjo- 
ch$ — Des. £>en lugo^gez eTeKCcwovji juuuiocj ce Jien 
jih eTqj<$pcwovcy... ojj. nm<*. JiX* il °Si efio?v £>en r f"- 
neTovpo iiTe jij$koyj... ^julhji. [519 

E. Amemneau, On document copte du XIIP stole. Mar- 
tyre de Jean de Phanidjoit, Journal asiatiqtje, 8 e s<§r., IX 
(1887), 134-89. — Emend. P. de Larminat, Atti del IP con- 
gresso interna zionale di archcologia cristiana (1900), Disser- 
tazioni lette o presentate (Roma, 1902), 344-51. — P. Casa- 
nova, Bulletin de Vlnstitut fran^ais d'archeologie orientate, 
1(1901), 113-36. 

Exc. Zoega, Catalogas, 88. — Casanova, loc. cit., 128. 

Iohannes Pusillus. Vid. Iohannes Colobus. 
Iohannes in puteo, erem. in Armenia. — Mart. 30. 

1. VlTA AUCT. CHRYSIO. a) Inc. \\ftu nifh a ppfmmnuuiu^p f npnL.iT 
ujumJi 4/» H ni -/P UM f Jkh'iUinuA /nitr — Des. lunuiAtuh abut tJJib't 
qufju tnyuiuttijuuinutliuf+i oft npujuiuuhu /3-/~ nnuihuh Jbnp^u uiuii 
ifnlint^nuihrtuiM ntnnn |*m/?m_ /#/&♦♦♦ unfl~u I f$ 20 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 113-25. 

b) Inc. Loot \u*lo \ u\ a* 000*9 |o* 6u{ |— »».\ ta&»f |*~ *»• |Lfio/ — 

Des. ...ojlj |o^|) Ul u4^amo Ul 0*0*0 (j/ |}o» |3 fc^ooi &xf |a*U [521 

M. Briere, Bistoire de Jean le Siloite, Revue de l'O- 
rient Chretien, 2 e ser. IV (1909), 157-67. 

2. Vita auct. Chryse et Chrysione. Inc. {\hptfpffiu ty/*Oift~ 

/jtrtit_nn (^p) Qn<^ujuut;u, p otuniuplfb \yruiupnu* nuhfap dlutp 
ufinh In- puiptruiuipin — Des. ojuhul. Jtt fit- %njb npLujht h \\phuhl; 
TuAuiLnpt; ul. p \iw-pLUpnu£ hrhpmJbnj («*-) <£uidhduiui uhuhuihn, 
npnJ iuhn.uitj.uip Jiu/n_u* + * fa 22 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 557-64 ; — ed. CP., 454-60 ; 
— ed. Venet. I, 113-26, in imis pagellis. 

CD .9 1 

Iohannes ep. Taron neom. in Armenia, f 1463. — Armen.' 
ahek. 12. 

PASSIO. Inc. \*p unL.pp h ufftulfnu^nuh {\n<^tuVhL\u ft uwntynL.* 


^ CD 
{J u 9 £ o £ 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

si 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

CD =5 O 

CD . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

i_ c IONAS 117 

p-ait^ uUtruii lrt- JiupJ- trust ft Jitsbu unupp \\utpujujlfinfth — 
DeS, Uin-Uivji u [*p n f utrnuftinhi ♦ ♦. 1 Liauiujpb ntuu+* + ta pLnnnnnuuii 
luipuip-nt- IfplrppiupiuG-plt t rj 2 } 

Manandian et Adjarian, Armcnuze martyres rccentiorcs, 
299-303. 

Iohaunes ep. Teliae in Mesopotamia, -j- ft38. — Syr. iacob., 
sbat 6. 

Vita auct. Elia Darensi. Inc. U.»^\ ^o^a-Nia t*xu»*o M~o* £~V 

uk*/ |fiot (Lcu^a )^.»v>\ >o**fcAs> u^a^jfo ILJ-Aaj }iZl£ o/ ...tau^*** t*;» — 

DCS. ,..|^&a ojkf . uaj^aj^e id/ |oovi *»L u^( p/j pu/f [524 

H. Gr. Klein, //<# /ewn y«n Johannes von Telia door 
Elias (Leiden, 1882), 3-83 , || E. W. Brooks, Vitae viro- 
rum apud Monopkysitas ccleberrimorum, Corp. Scr. Christ. 
Or., Scr. syr., ser.3, XXV (1907), 31-95. 

Iohannes et Symeon mm. in Aegypto, sub Diocletiano.— Copt., 
epiphi 11. 
Passio auct. Pseudo-Iulio. Inc. 4J11C0JJU CCBTe*! JlT££tt5 

epoyreji k$8joc... neovoji ovpcwuu ae julcwvchc eqajon 

£)CJl OVfJUU — Des. &<U1£!!0T JlT*?\tfO JipiT-f IU&6JI 

£>en &<uuiH$y hfcjjicycwn. eceojcwni jiaji... [525 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 
174-201. Iohannes m. Vid. Laurentius, Agrippa et soc. 

lonas abb. coenobii Dekhukhan in Erythrea, saec. XV. — Ae- 
thiop., magab. 17, ter 20. 

Vita. Inc. WC: H.V * U+'A-fl)»A« fr?!UWi<ft>C «... 

10UA- s S-flfcrt. « AWte i QrC s Mir s til * Ul£ 1 ^°ft+A 2 — 

Des. htl"° a ^*^ * hTlbr* 1 Al> 1 IDjbMft * "W* a h"° i 

£An- « n^nAtir^ 5 h^> fi £*+n- 1 iw* ■ [S26 

Ejlc. C. Conti Rossini, Gli Atti di abbd Yonds, Atti 
Accad. dei Lincei, ser. 5, Rendiconti, XII (1903), 187-201, 
239-55. 

Ionas Anbarensis archiraandrita in Perside, saec. IV. — Syr., 
dominica post dorain. Novam. 

Vita auct. Pseudo-Zadoi. Prooem. Inc. |_» HC**^* IkiZatt %*^ ^^fr» -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by v^-uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- n8 IONAS 

t**4iu»tA2ko v *— * — Narrat. inc. ^o^aaa ^ia* u^o |*»^ om «^ ujLj y»{ 

J*t*+»o ppof [527 

vel b) ^i oiLi\«o : ItejaaZl wpoj . |^pu ^o* u^e ^»f |**too ^oii 

^»/ ..*tfi*t* |&~aa*L ^d *aS ^o |&*iol*» ^*oji£ [538 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 466-525 (consertis 
duobus exemplis et recensione sequenti). — var. lect. 
Id., t. cit.y 541-43. — I. Guidi, Bemerkungen zum ersten 
Bande der syrischen Acta Martyrum et Sanctorum, Zeitschr. 
der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XLVI (1892), 750- 
56 (qui praeterea codicum lectionem discriminavit). 

2, Vita auct. PseudoMari. Prooem. inc. L*a*/ |*T\\ bu& |L&a4 
l^ao^a ^**» v ooou? U»»*aa — Des. ^»l ...\3& ^99 I*»a* i*i **♦» wLf ^4 

— Narrat. inc. ut 1 — Des. ? [529 

Bedjan, t. cit.y 471-72 in imis pagellis (qui in reliqua 
editione prioris Vitae, pp. 472-525, 542, gemino exemplari 
suo var. lect. subiecit vel intexuit ex hoc libello, quern 
epitomen vocat, p. ix). 

3. Laudatio metrica auct. Iesudenah Basrensi. Inc. l_»oo*$ L* 
\*m~ l;^^a u&dfofj <>*>;vi\ |a*3a*. o^ wkofB [530 

Bxc. Guidi, loc. cit. y 757-58. 

Ionas, Barachisius et soc. mm. in Perside, f 327. — Mart. 29. 

Passio auct. Isaia Arzanenio. Inc. |aJi» **&** o>La*^aoj |?m*i»L ^ 

U? |*Soj) *aat I**»i3t — Des. u»i*d l*»U ^»^Bftxa v oov^l^oA )»** s oo»m ^» 

(}»»» p »** v «id [531 

Assemani, ylcfa martyr, or. 215-24 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 39-51 ; || sententiis aliquot rescis- 
sis, Aem. Roediger, Chrestomathia syriaca (Halis Saxonum, 
1838), 128-34 ; — ed. 2 (1868), [non vidimus] ;— ed. 3, cu- 
rante Ioh. Roediger (1892), 79-84. 

Ioseph sponsus B. M. V. — Dec. 26. 

i. Vita et Transitus a) Inc. <$.COjJDiiJ fce JIOYegOOY epe 

nenccwTHp xi^u^eoc &ejmcr esteji iutcwot jitc jij- 
zcwt — Des. &en n& j nope nejicarrHp ji^c^eoc ze jiaj 
ji<ui ^jiovjtocj ovo& <$.jip<5.eyj <uiajen&iiOT ovo& iS.ji'f - 

CBOVJI^CJ... <5JULHJ1. [5J2 

E. Revillout, Apocryphes copies du Nouveau Testament 

c w 
o £ 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 


^ cu £ cu 

C N 

O -M 

-M 

Z) o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN IOSEPH 119 

(Paris, 1876 ; autograph.), 43-70 (71) ; || P. db Lagardb, 
Aegyptiaca (G-ottingae, 1883), 1-37. — Emend, (ad ed. lam, 
L. Stern, Das Leben Josephs des Zimmerman*, Zeitschript 
fur wissenschaftliche Theologie, XXVI (1883), 269-70. 
— var. lect. Robinson, Coptic Apocryphal Gospels, 221-29. 

b) Saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. 1) Revillout, op. cit., 28-29 ; || Robinson, 
op. cit., 146-48. — 2) Robinson, ibid., 148-50. — 3) Revil- 
lout, ibid., 30-42 ; || Lagarde, op. cit., 9-21, in mediis 
pagellis. 

Exc. Zoega, Catalogues, 225-27. 

2. Vita et Transitus. Inc. L-iy ^Ul'j *CVl i>\ £ CJf 

J— ?r <J* ^S**^ p*> ••L*5U m ^JU r-r^ fj~i Lj^JLtj L>Vb 
uj3 jl — Des. LJLjlj Ulfj U> tJU* ^ r >KJl IJ» b^ Uxui 

.out bj^^ij^j^ijr [ 5J3 

G. Wallin, ji>^» jl^) x^5 , st'^e historia losephi fabri 
lignar ii {Lifsi&e, 1722), 4-106; || Aem. Roediger, apud Thilo, 
Codex apocryphus Novi Testamenti (Lipsiae, 1832), 6-60 ; || 
P. de Lagarde, op. cit., 1-37, in imis et mediis pagellis. 

Ioseph Dvinensis neom. in Armenia, f 1170. — Armen., 
marg. 13. 

1. PASSIO. Inc. QtuL-nunu u/bAjfiiutbnt-fiJ'lruA tlhnnj tun tip, p 
unL-iunbuii cr utuutltiultnu jnnnL.il t^n — Des. ujn.utuQ upnt unnpu 
utuuiLutah tunJ-ujuusna-uii d x utptr tntjuiunhiu i o p Jk/ 7 *** ^ u fJ/l' r ~ 

3 k^>... ujJfi x [534 

K. TeR-MeKERTTSCHIAN, <I|M#«fi«/?i«_/^£-fc %npn^. ££uyffc 
QnufciAnL. Jtunnt-u ire *lttu< t UMMnuslinL.j3-tru/ith alLuajniJd- fcaSt X HlS— 

toria vitae et confessio neomartyris Ioseph, UPUPCLS* Ara- 
rat, XXX (1897), 42-48 ; || Manandian et Adjarian, Ar- 
meniae martyres recentiores, 46-59. 

2. Laudatio historia auct. David pr. Inc. *i\uiptnutuju/is InT 

UMUiinnt-UMuhnh I tun. J>un , nuui uiunbi[i hi- tutunultfinusaMn upu~ 
utm.ni ■ — Des. p uitulCujpp unnnt-fc) truib on* Itl. umJuiL. <£u/unirp& ♦♦♦ 
ifitfufbutip ihuinLiupLuUiiunn- LujiItumuu t |~535 

3 CD 

1) Exordium et peroratio, L. Alishan, XLjpmpuimS 
fL%u>£iu*p$ ^MMMjuMuuiuMiikuMfg x Ararat, prima patria Armeno- 

rum (Venetiis, 1890), 358-59 ; || Manandian et Adjarian, 
op. cit., 61-64. — 2) Narratio cum parte exordii, Alishan, ■o ^ CD 

{J u =5 O Eclogarii ex Armeniae historiis, II, 324-32. c 

2 z 

a) 2 

£ tn 

■c "o 

Q_ O) 

@1 

CD => 

-Q O) 

CD ^ o3 X 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN r 
120 I0SEPH 3* TRANSLATION IllC. \\j[* a *H* ll*"/ 1 ^" f/njkif&uif* n P*fl* $ 4**~ 
t 1*1 In ft y p ^*itiifnut!tniff}-ftiitii uifmli — - Des# 00/ **r /*' uppnpi few 11,1 hint 
jt/jfi-tfftjat.nP%t q/i ft Ittn'h *knpffb*.** ttt il'h X [^ J 6 

Mananjjian et Adiaiuan, op* cit^ 59-60* 

Iosepk ep. m. Vid* Nerses. 

loseph pr. m. Vid. Acepsimas. 

Iosepk m, VitL Isaac, 

Irai (Herais) ?. m, Vid, Apater. 

Irenaeus Sirrniensis ep # m, sub Diocletiano. — Aug* 23. 

PASSIO. Inc. f^ntiJ-iiiif* pmpp patphp hi~ uiUinnt-iuh-tifinwinL.** 

t<} huitfi* ftttphltitttp DjS, hi- ^nttttfiiiti T /"/ fIi fn 't input urn uhputt * 

iihhhniui h iibitf r*** np on 0*^0 kp ui^hliti/hp un/uy* p pr i**fiiu *-**<- 
pfrt tfhitit/lt* * * in ll~h i T S 3 7 

Vitae et Pm&iones sanctor. I, :$57-59. 
Irene in. sub Licinio. — Maii 5. 

PASSIO, Inc. uo^t h^a i*aai*BLlj <frLa ^Vi fl \ U~o ^++£0X9 1 1*5* ^1*0 

r *L^v „ J.^ ^aft *»b*^j ^a&*^ ^»o — 1- ***^ ©^ [538 

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of holy Women, 
123-94, 

Isaac patr. Alexandrinus, f cca 688. — Copt., athor 9, 

Vita auct. Mena ep. Prosopidis. Inc. cjtKUge** ktlOJf 11- 
$got hfce iuep$iieTi knm^Tpj-3wpx HC cttajkott «? 
jt<L*i£jipA f f eqTOTJtoc e&pHj Jti^pojOTTq — Des.Ten- 

T P JA PX HC ne * jL Jii^-nocToJvoc iiejOL sin eeoT^S THpoT. 
ecejyraiu a.e jiaji.,. auhii. [sis 

E. Ambmneau, ffistoire du patriarchs copte Isaac, Pu- 
blications he l'Bcoledes lbttrbs d'Algek, II (1890), 1-80. 
eic. Zoega, Catalogue, 108-111* Isaac ep. Ninive* saec. VII extr. 

1. VlTAE SUMMA, Ilia i*OH> ^— I *»«4^ |a Ujj I w^tt \><n 03 L - 1 

CD 3 
O Q- by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u ISAAC 121 

Des. t*a* t*;** l;»A*a ****LLIo , [540 

, ^ Ign. Ephraem II Rahmani, Studia syriaca (Sharfe in 

3 - monte Libano, 1904), 33. 

2. VlTAE SUMMA. Inc. ^-U- ^t J/JI *^L-^ $ •jJ^ Olf 

uky-JI — Des. J.UI (>L- o* ^Ul JWl Jjl <> [541 

Assemani, Biblioth. or. I, 444-45. 

Isaac Tiphrensis m. in Aegypto,sub Diocletiano. — Copt., pach.6. 
4. Passio. auct. Pseudo-Christophoro. Inc. JlgpKJ ^6 £)€Jl 

juegoov iiTe ^jok?vhtj^jioc novpo <*.<jjpj ji&<$.ji- 
gSHOVj hcajejuuTOY <$.n — Des. <ujep<s.rj<3.c;jji juuutoq 
hcov a iinj^SoT tcb&j. <s.yoj jbiu ji&ktcj iiae &<*.jifco*i 
neii &<uicy$Hpj ; evcuov.. <laikii. [542 

E. A. Wallis Budge, The martyrdom of Isaac of Tiphre, 
Transactions op the Society of Biblical Archaeology, 
IX (1893), 92-110. 

Exo. Georgius, De miraculis S. Coluthi, xxxvi-cxlvii 
(membratim). — Zoega, Catalogus, 20. 

2. Passio auct. eod., interprete Salama. Inc. Iflflfl : tl}i (I 

*°V6li a 3.f-*A WA i Thf* WC i 9°"HU.i* * ChMl+ » l-ftf i 

Mh i "IM- a — Des. iDfcA+CKf * noHft*^ « *Mtf %* i i»*»? 

h^a <d;1£4** JfMlCi H£Ihp"} 5 AMM i hjbtl .... 

£fj* iHa... Olfc^l^ a — (Coloph. 0>AK(tt a Wl a A*"? a H+ 

0*» i ITU" a. . . fc"l? ■) [543 

Fr. M. Esteves Pereira, Martyrio do abba Isaac de 
Tiphre. Versdo ethiopica (Lisboa, 1903), 1-16. Isaac ep. m. Vid. Abdas et soc. 
Isa&c ep. m. Vid. Sapor (Sabor) et soc. 
Isaac mon. Vid. Garima. Isaac et Hamazasp mm. in Armenia, f 785-786. — Armen., 
ahek. 1. 

PASSIO. Inc. yhn. d-iuduflaubu f<lujtrujt-nnnt_fcllruflfb I kt^n tfh h 
uutiulrn*** uiuuinbtuahiu § noniuUtutn <£tifputnui<^iunnt-fe}fiL5fb ^umTC" 
liuta — Des. jnpuJtnuify P m PP P'nnfiU /iffi/iia/w^A, ft uju/p&uAu 
trbbnauL-ni &t- n Jttunju*** [544 

Bibliothcca armenia, XII, 61-80. 
16 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

E £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

"-' O 

=5 O E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by t.OOglc UN cd ^ 

CD 3 
O Q- 122 ISAAC 

Isaac et Ioseph mm. Theodosiopoli (Kami), f cca 808. — Ar- 
men., arats 15. 

PASSIO. Inc. { \uidit P~UMnusi-nnnL.p-huiUh *n.nJJujtlrqLjnq 
*Ylhkkthnp**»j) at- p ptAuil^uMttvup-buiihi ^/^tupnuh tfmTflrutn — 
Des, p uianp <^usUn.uuiaufb) bl. 2u u bqpu tllfutpuputu* tnpnLuF P^PJ^ 
tint-.p-ptisp pujqnt^tF iphph* thutnuii.npbinJ ... usJI£u i [545 

Vitae et Passiones sanctor. II, 266-71. 

Isaac patriarcha et Mesrop doctor Arraenorum, saec. IV. — 
Armen., navas. 30, horri 8. 

1. HlSTORlA. Inc. {J^"» umJumij ^^fffJJ ifutfuTCuibfi ^lynuiUftrutlt 
ifhct J*ff«&fH_#fif#£4i#; at- J UM 9pp r H9 — Des. ujuuifjlfLut <?tupnu Jhpna 
uppna f qthiun.ujL.nppA unit its q^Kppumnu thuin op JitunujL nptruqnL-p. 
np 4 op<£*bhu*i | qnJtruit ♦♦♦ pttt-putorupa t [$4^ 

Bibliotheca armenia, II, 7-42. 

2. VlSIO SANCTI ISAAC. Inc. \\("{- ntLufitiffip jhpnt^p fihl Jftut- 
nu/uni_/3-bu*ifp++* : \*p au p dhh- ^tw^Ui niuj3-L_nyu p quitnLpu — 
Des. luinuiqju uiiuuipup put unit tuunt pit} I*"*} u PF n r M qtuJT 
TCuinJrt t jhiutuiujb %nptu op^'hnL.fcHsUJifh*** unt£u I f$47 

Bibliotheca armenia, II, 45-67. — Idem libellus in Ar- 
menorum historia auct. Lazaro Pharpensi,cap.l7 (Venetiis, 
1793), 50-62 ; ed. alter, {ibid., 1873, 1891), 87-113, et aL 

Bxc. Mich. Tshamtsheants, <^mmJ*LP' £& i^tujng % Ar- 
meniae historia, I (Venetiis, 1784), 785-92. -a 

o. {J u =5 O o £ 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E o3 £ 

CU 3 
O Q- J. OrATIUNCOLA DE L1TTERARUM ARMENIARUM INVENTIONS. Inc. {$«"- 
LEjin nL.niufutiiutfUJi pirpupuitp quh-nt-hrlrtutip — Des. (?) op<£unL.~ 
P-hthi nnnpi/ut&Uu f pu/ptrnu/bnt-fJ htht pcf^Lnnph * \^4& 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 320-22. 4. Vtd. Mesrop. Isaias Berrhoeensis coenobiarcha in Mesopotamia, saec. IV. — 
Syr., tesr. pr. 15, Vita. Inc. notok*/* * — ut*» |Lja*jLj l*a^ %*^o/ <**» fioi oot buo 

° ■- m • 

l***{ i*jm l***o — Des. cn*M ©iLa^ji l*;» ^j/ |ojj ****** o* P2ia to»*»2ko Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 534-71. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN ^ CD 

{J u o 9 9 ^ c w 
o £ 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

0) ^ 

E -E 

i_ c IULIANUS 123 

Isaias mon. in Palaestina, f 488. — Syr. iacob., can. pr. 11. 

Vita. Inc. u»ok>6uJ l}ojo|L (joi...^**J :^«^|L{ )**&$ \bJ^±ts± ftoJau ^&AL 

^f ca* |df \*\*f loot — Des. &«/ . of***&L uto^a^ ot±+f li+pLo 1L«* ota* *5 

^ &* |Loa^»} 1»&aA |ok*Lo u»o*-*L fcwi) Avuw |k**Z*L ( ^f ) tA 

^Mf ...o* ? ...|o* ? [550 

Land, Anecdota syriaca, III, 346-56 ; || E. W. Brooks, 
Vitae virorum apud monophysitas cclcberrimorum, Corp, 
Script. Christ. Or., Scr. syr. XXV, 3-16. — var. leot. M. 
A. Kugener, Revue de Portent chretien, V (1900), 479-80. 

Israel Vid. Thaddaeus ap. et soc. 

Iudas ap. Vid. Thomas. 

Iudas frater Domini ap. Vid. Thaddaeus ; — Addai ; — Bar- 
tholomaeus. 

Iudas m. Vid. Cyriacus. 

Iuliana v. m. Nicoraediae sub Maximiano. — Dec. 21. 

PASSIO. Inc. {^phphiuLiiftn^lhutlht \\*uipuhilhitfhnuh uiifiutun~ 
nptiip *n-nJuiutlrni-n u h nh nh ahntnnih J>wniupp ^y^nbnuhtini ut^n n 
— DeS. imnpnthju ^ututulih tut/tun nt-fij ni.imisuuiba+*+ ituhtd hi^uiiu- 
mni-Plrufuh i[>mfifyhu/l/nun+ Iru uni uha p-utawunphtn s imUT&un. 
hruiniTtiih g~ni_Mf-lruju * on*** tuul*h t T55 ^ 

Vitae et Passtones sanctor. II, 140-64. Iuliana v. m. Vid. Barbara. Iulianus m. Eraesae, sub Numeriano. -7 Febr. 6. 

Passio et Translatio. Inc. jL^# ^ ^Jl ^juJI Saljl •!* 

jt* i:,Jic s t tU ^JLJI . . . -it j\ JlH ^31 ^jjjl uUI — Des. ^ 

iJtoJlj L-^JIJ ■ • -tJU- jLii ^jfS) -uJlj jjjj Jfjl; J?t Jlj jlll 

Out • • • * jUJ! *jyCi* (i • • • &)b I $ $ 2 

Edenda in Arm/. Boll. 

■M Q- 

Iulianus Sabas erem. in Mesopotamia, cca 370. — Iun. 9. 

5 ~° 

Vita (ex Theodoreti Histor. religiosa, c. II). Inc. l_i^&* fi^&£ 

loot [**&* (am lUi «^-0 ^0 |ta*M>* yWf 001 — Des. ^Voi . |LoLa*ao ii.\ l^mifo 
^0/ . (am M^a^f <h£^f |oeo^ ^*A» i&al* utkdkfo ...tab£L{ ^*; [553 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor* VI, 380-404, ^e rv r^r^r^ril*> Original from 

1 S aigitizedby \jUUglC UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 124 IULITTA 

Iulitta m. Vid. Cirycus. 

Iulius pont. rom., f 352. — Apr, 12. 
Vitae summa, syriace. 

(x. Moesinger, Monumenta syriaca,!! (Oeniponte,1878), 
5 ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 461. 

Iusik. Vid. Aristaces. 

Iustus, Aboli et Theoclia mm. in Aegypto, sub Diocletiano. — 
Copt., mesor. 4 ; Aethiop., n&h. 4. 

Passio auct. Pseudo-Sergio et Pseudo-Ischyrione. Inc. W t 

a/: * ^n/^* *C9°* — Des. <dmi;> i awi+ 1 a*w)- * non 

£ * AlMi* ■ W i ftCXe-ft * -Wlfr a A*«Wl J... If-A- i ""P6li a 

/hJMD^hf « M0 i. . . (DhPVt a [J 54 

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., scr. aeth., ser. altera, XXVIII (1907), 81- 
116. 

Izdbuzid m. Vid. Iazdbuzid. Kardag m. in Perside, f 367. — Syr., nis. 1. 

Passio. Inc. t**o*$*»* |*A*L |ft***A |t^ ^»\ ( 14U* al.) I^ila 
(..-;»* u*cna*I*vOfo «^9fOfd^ftf al.) U^*d»t t*2»*o — Des. a) o« |H>* o» *i» 

jz cu 

otLcOtfdf |ok_*j ^u»? . (^f*ft *^»» k»*a al.) | &aa£ >*^H/ «->©to^f 

v *»/o ...)**(}) • [555 

vel b) ^-L*fcj t£3 Uf |Lv** |m\v:>o ...ot*M fab*s >^HJ «H*f |»a* o©p 
^*5o/ ... v a»Mdfij <n*:ko : <*L«L\^> [556 

I. B. Abbeloos, Acta Mar Kardaghi Assyriae praefecti, 
qui sub Sapore II martyr occubuit, Anal. Boll. IX, 11-103 
(des. a et b) ; || H. Feige, Die Geschichte des Mar ^Abhdisd^ 
tend seines Jungers Mar Qardagh (Kiel, 1890 ; autograph.), 
2-96 ; var. lect. 102-104 (it.) ; || Bedjan, Acta martyr, et 
sanctor. II, 442-507 (it.) ■o ^ cu 
{J u 9 £ 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

cu 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

Armen., marg. 27 

<L> . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

cu => 
-Q 0) 

CU ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Kasdoa (Kazo) v. m. Vid. Gobdelaas et soc. 

Khostrov (Chosroes) Gazacenus neom. in Armenia, f 1167. — 
Armen., marg. 27. 

I. PASSIO. Inc. ]* J tuJutbuiL[u) ntAuiLtutnt-fS-lruilth f | trJliMn~ Original from \\ Digitized by tiOOgk' UN cu =y 

CU 3 
{J Q_ LALIBALA ia> 

L.na' innnuT Jwn nt^plruu putpXpuuti t;p — DCS. p diutpui~ 
DUMntupKli np lintp i^u/hi utu* + * ♦♦♦ p A? tua.uML.nptU-p±buMU% \?nu~ 
tfuiat_na hi-, ^u/pu/ta f^uiutupui^p* pub p aba ♦♦♦ utJifb t f$57 

G. Ter-Mekerttschian, Yonupmj^ <\>u*%&u,l l tr a [,, Chosroes 
Gazacenus, HPULPU8 : Ararat, XXX (1896), 590-94 ; || Ma- 
nandian et Adjarian, Armeniae martyres recentiores, 23-3L 

2. LAUDATIO AUCT. MEKH1TAR GOS (« RARIPILO ))). Inc. i\nuuip- 
Tkuiuu/U <rnnndni-.nnp udiuliutupgu p ipjuivtusu Liuhm-.ru Ire 

tuiiujijjjuu i[t[*y[itj — Des. (non procul ab extremo) ft utruf<^us^uA% 

hi^nlftuba uibnp ft ^luuuiptub <£usi.uitnuiqlrmuli lAbrtnd TPpp^t 
u/uapurujuuiii aoppuuju] | 5 $8 

Manandian et Adjarian, op. cit. y 32-39. Lacaron et soc. mm. Antinoi, sub Diocletiano. — Copt., phaophi 
14. 

Passio. inc. ^cjgconj ^e &eji r t*3L&&lh hpojutiu jitg 

^jok>vhtj^jioc... epe ^pj<uioc oj h&KrejmcttJi e^HTJ- 

tcwov eT^q^^Hj eTecj^e^c&pjoii — Des. ^vep^cn^^ec- 

ee iiuiocj oj^tovo^cj e&ovii eTiioTac JutnejN&jc ovo& 

nejwiovT r f... ^julkji. [559 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, 1 (1907), 1-23. 
Exc. Zoega, Catalogus, 114. {J u Lalibala, qui et Gabra Maskal, rex Aethiopiae, saec. XIII. — 
Aethiop., sane 12. 

Vita. Prooem. I inc. Aft*® s Mia... /*7Wl a IffcJ&A&4» a 

flVhK- «... unto**!! i hinji i Km * ku * vhtinx: » vnc i 

H.V : - Des. £lH*-'» i 4A<>1 1 ;*£A a j*A a flMM-;)-AP ■ (1A4 
a* a ttjMh i hPlTr « — Prooem. II inc. fc+JM° a JfcMM-F a Ah 
Wfc-fl*h.C s IIM+ * fr7H.M a... HO**** a 0A4- « — Des. £V 
«7A * ID^VtlA* a Ml OT i 0-?t*i a \,#fi0 a XJTilf ao* s: ft/^ , # 

hPVi* — Narrat. inc. OHJAfD* a hdiil a U7C ■... ^A" ^ a 
Crh a — Des. flJMA"!- a m<Ll>- a MM a £hJt» I CD-Wl a £&+ a 
W*»» h^l1« [560 

Exc. J. Perruchon, Vie de Lalibala roi tfEthiopie, Z) CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 
^ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

M Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ i*6 LAURENTIUS 

Publications de l'Hcole des lettres d' Alger, IX (Paris, 
1892), 1-64. 

Laurentius, Agrippas et soc. mm. in Mesopotamia, sub Maxi- 
raiano et Diocletiano. — Syr., ab 10, elul 2, 27. 

Passio. I. Prooem. (de S. Iohanne). Inc. QuyutT usuncp lfiu~ 

munhnutt- JLiHinuj3-Liuda — Des. bu 4 ufiuuiifnL.p fit-U Mtyat-Pauiii 
lirtgtu ^uji/tufLotnb tiiiuuil^u I K6l 

II. Narrat. inc. Hbut hua^Juhtli jm^tup^ft "("p-lfa \]fmnL.i-af t 
b IjWfuknujqh ^n ndifiui ^ptituh Itl. bplfnt^p — Des. uii^ufhuiu p 
IfWiuhnl-b nUti. w/ptg uppngb Iml. itfuiutfhguH-. ft ^\Kp/futnnu^ x ["562 

Vitae et Passiones sanctor. I, 634-55. 

Lebbaeus ap. Vid. Thaddaeus (et. Addai). 

Leontius pr. m. Vid. Vardau et soc. 

Leontius Arabs m. Vid. Theodoras Orientalis. 

Leontius et Publius mm. in Syria, sub Vespasiano. — Iun. 18. 

1. PASSIO. Inc. ...u»g ,i«\a«i»^*yo JaJ*>* u»ai*£tAoo** oiLa^to^ ^P 
u»4*§jo|J ot**? wl u*£k*{ oot |i^|La opo — Des. v ooji&a ocuaboj^ |L|MfLo 
|6ctff* |o6*J* ...otLo^tlaj ooi . ovd ; .flft.\fri»f\r> v **m# u.**Ip ,,.W*t/ . |&m<u 

yW ».*^»; [563 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 210-17. 

2. Laudatio (Leontii) ex Severo Antiochensi, syriace. 
Exc. Fr. Nau, Les Martyres de S. Leonce de Tripoli et Q- P- e? u de S. Pierre d'Alexandrie, Anal. Boll. XIX, 11. Libanus ab. in Aethiopia, saec. V/VI — Aethiop., ter. 3. 

i. Laudatio historica auct. (?) Elia ep. Inc. tl9°(h s MIC 
\W* i UW * Y\L i WhTrt* «... Hh OT * di&w * <*Wl+ « 9°£C * 
S?S<»3« 9**f-i..; 1093. a hV7tfl*»-i Hh^s +<DA£« - 
Des. hdtd. « *1£A> s K-fl « A?! « <»i * 'Mh « h OT * T« cog « A"! 

A-fMrihi... [564 

Exc. C. Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eri- 
trea, I (Asmara, 1903), 25-34. 9 z £ £ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 
TJ O 
<D . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

O Q- 2. Miracula XXXII, aethiopice. 

Bxq, Conti Rossini, op. cit., 34-41. Original from ji Digitized by Google UN LUCAS 127 

(Licinius). Vid. Longinus. 

Longinus centurio in. in Cappadocia, saec. I. — Oct. 16. 

1. PASSIO. Inc. \fpu/btr£fi "fJP" aM (J u a \ Jt^^ftuAtnu kf* jutt-ni-pu 
iylfiunM.**, qphnt-nnbuMt ^ujitfn/uuujirjii — DCS. tuttt brttmu ft *|%it#~ 
dhpu** + ft tLutwuu nnnt^fchh ufb'h \\L t nut t-.tr tui f hu f&tuqju$K~nmmi-~ 
p-tfUil* dhpni y\hunuuh*>+ ♦♦♦ nm htnL uihu x T5^S 

Vitne et Passiones sanctor. 1,715-21. — Cf. Aucher, 
Sanctorum Acta plcniora, IX, 337-46. 

2. PASSIO (SYNAXARIUM ?). Inc. \\utj £p ft \\mtumtfMtfjpugtjrtg 
tLUiLJun^i^U Ifl. t^n LuipaJrtut ^utppt-putuibrtn — DeS. ft SJrnJk *| ntM- 
Lputunuft thutnLtuunphguu apu \^uutnL.uta- f Itl. tutltitt tup tup utftu bi~ 
<^iultiuttjiiin Ifii ph'f- ttt/utf ft tftutn.u*** 1^66 

*\ % hpt* V-tl/""-'/" ***iu luusintH % u* fu iliuutt uuuuiuumtruAttt Qkmnt-un 

Ifpnt-uin^iT, Lpfonpi i[u*uh„. x « Libellus hice exponit pri- 
mum de adventu Iesu Hierosolyma, deinde... » (CPoli, 
1710), 113-16. 

Longinus m. Vid. Bassus, Susanna et soc. 
Lucas evangelista. — Oct. 18. 

1. Passio. a) Inc. &^£o \+-*+a ).*">%» o*iaL/ p |xa» ^ oov* nVn M 

*»l .$+9 [567 

Fr. Nau, Martyre de saint Luc evanyelute, Revue be 
l'Orient Chretien, III (1898), 158-67. 

b) Inc. ;_: >Ju* ^ JL ^ Jf J.UI bx. JL*>dl 1^31 11 Jf 

ou» . • -LuJ -uulJIdM ujjt . [$68 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apodoiorvm, 
130-33. 

c) Inc. 0>Mi^fl5+hAA-i#h i PC l ? ; lh*>i0^i9A/'*iD»i 

h<PA- 1 AkTCA 1 mL 1 C°% 1 — Des. a>h<D-dh a fc"7£ 1 a>iW i 

flA^V* « tf^*" 1 Ai^d- «... fl^WUJ- 1 Ai(T» 1 Tf-/* » 

tM^ti...lHUtfn [569 

E. A. Wallis Budge, The Contending* of the Apostles, 
1,119-25. 


^ cu 
{J u o 9 9 ^ =5 o 

<l> . 
c w 
o £ 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c -g f^*^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 .y 

CU 3 
O Q- I2 g LUCIANUS 

d) inc, jiujuhji eiu.rfcoc hate Jvovkac eqoi «<«f 
jUL*Ju>eiiTKc ovog, eji^pAJmu^Tevc — Des. ninne , r«.i 
HAKieipTOH eTeq^jo^j juljulcdov efio^. eT^atwK a.e 
eSoK.. iicovks jmn^onii tea eueTOvpo it jiepwii. nen- 

(S&JC. AMMtl. [ S7 ° 

(} Balestki, // uiartirio di S. Lum evanr/elista, Bessa- 

RtowK, ser. 2, VIII (1905), 129-36 

Fragmentum (a,lius exempli). S. Gasklee, The Journal 

of Theological Stwtks, X (1908), 52-5:*. 

2. Prologus evangelii. Inc. 'uyh faf* »J«f— ^2^k h V m 
hp «\k'«e»»(' — Des. (Mj. ««# ^utJpwaiMffl +pk&i < J | ™-H / 

[Wfirn fdfn't* t |_*' 

Nod semel edit* in biWiis armeniis, ex. gr + J. Zoh&ab, 

tiis, 1805)^113; ed. minor, IV {ibid. 1805) 684 ; ed. J 
(rtttf. I860), 993 ; — Novum Testament urn (Vindobonae, 
1857), 118,'et al. 

3. Prologus evangelic arabice. 
exc. P. Kirstbki, Vitae evctngelistarum quatuor nunc 

primum ex antiquidmo codice mss\ ara&ico Caemria crutae 
(Breslae, 1608), 38-45 + 

Lucianus m, Vid> Sukhias et soc. 

Luciauus ©t Marcianus mm* — Nov. 27. 

Passiq. Inc, ^^ (^ ^ ^o l^o ta a-. (^ f } ^- M? N 

.( ^oyi-^^s^ *^ U*** : **-f ****** •**• ^ 572 

Absemani, Acta f»*f*#t% 0^ 49-54 (conclus. brerior) ; 
II Bedjan, Acta martyr, et sanctor, IV, 1-7. 


^ CD 9 z 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ 13 

d> . 

IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. O) 

@1 

-Q O) 

CD ^ 

E -E 

i_ c • Maba Sion. Vid. Takla Mariam. Macarius Aegyptius ah, in Scete, saec. IV ex. — Ian, 19. 
1. Vita auci\ Serapione bp. Thmueos. a) Inc. prooem. J1H 

K-LT^ lUilOJULOC - Inc. namt. TUJlity^f %# OTJl 6X61111^.. 

{ka-ta ^pH^t eT^JiccwTen eiiejuo*t eT&^2t«?Ji) Jte or 
efiok ne _ Des. ^h eTeqi^TOTtf nx^ ^ e e 111 ^ X^ c - e .. {^rtr*nlr fc Original from 

1 9 Digilizedby ^"UglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ MACARIUS 129 

eve&OTiieji iieii<5.<| gam £>en nm* eT<5.<jgj*ajju e- 
pajov... iu.j eceojconj jw.ji eepenaj^cyjij epcBOY... [573 

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse 
Egypte, Annales du Musee Guimet, XW (1894), 46-117. 

b) Inc. prooem. |tVn Jat [*am *»**> ^X./ ^»ov^a u^L — Inc. nar- 

rat. ^t |oo» t*e>ofe_*/ .juij^ |a{ |©vk &~*? |**sa^o ^9 u^ ■"*» ^ pot 

|*|Zd |6V>/ — I)6S |ok*j; ... |o*L . ova\ o^d ^o opu*/; oot )m»» **** ^oo*d 

^j»1 ...|Laa«fra .. .!**** 00* v oov^ w»ofc*/j |jo{ v «oJi [574 

Bedjan, ^4eta martyr, et sanctor. V, 177-262. 

2. VlTA AUCr. CEDRONE, Inc. DfyfiqP 1 ' UiptuunnL-p ufuttnt/nu~ 

p-trush lrpu/blrp»Jb ^uilpuptuj t \^u \\bn.nnh (al. \\bqnJU) btfi nuut 

bptuhbrpwjb \f*usfyutptui — Des. utu bqtrL. opfftitulf pusph JhunUuibh~ 

gtug UMJlrbbijni^b djibshri.. aiuiuop t T575 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 564-71 ; ed. CP. 460-65 ; ed. 
Venet. I, 89-97. 

3. Narrationes de S. Macario. Inc. <J.Y£OC eeSe ^SS^ 

Des. cy^xioje ji^ji enejijuu-jicycmu suf cboy n^"^ Jiejut 
necj&cafc <s.6&4*. jm<j.K<$.pj... ^julhji. [576 

Amelineau, op. cit. 118-202. 
Bxc. Zoega, CatalogiiS) 121-22. 

4. Vid. Macarius et Macarius ; — Patrum Vitae : Historia Lausiaca, 

HlSTORIA MONACHORUM, APOPHTHEGMATA SENIORUM, al. ^ CD 
{J u Macarius Alexandrinus ab. in Thebaide, saec. IV ex. — 
Ian. 19. 

1. Vita. Inc. mutil. (?) — Des. JUL^K^pj IljpeJUip^KO'f 

ii<s->^oji fce iupen jepovc^^Hiti liTe T$e tiuAjc 
juih eToviioq THpov &eji iu£*ioT jieix nmeTajeji- 

&HT... 4.A1KJI. [577 

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse 
itgypte, Annales du Musee Guimet, XXV (1894) 235-61. £ § % Exc. Zoega, Cataloqus. 66-69. 

■r: CD 2. Vfcl. Macarius et Macarius ; — Patrum vitae : Historia Lausiaca, 
Historia monachorum, Apophthegmata seniorum, al. 

17 

Q_ CD 

@1 

0) => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

M Dialed by GoOgle Original from § * w, y ,lliCU u r ^~ V £i^ UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 1 3 o MACARIUS 

Macarius Antiochensis m. in Aegypto. — Copt., epiphi 22. 

Passio auct. Pseudo-Iulio Akfahsensi. Inc. mutil. |pOK£ gO&K 

julh ^vqozK frjieK<uiJicwiJU. jih eji^vt jululcmov jwuc 

JUUUIKJIJ — Des. eepOVKCMT illUTOHOC £>en ^ JULH JIJ&6JI. 

ovo& <ujj efio>v eepeqacuK eSo^ JutngcwS iinovpo ecj'f- 
cttov knentfojc... jj&hji. [578 

H, Htvernat, Les actes des martyrs de VEgypte, 40-77. 

Bxo. A. Mallon, Grammaire. copte, (Beyrouth, 1904), 
Chrestomathie, 54-80 ; ed. 2 (1907), 86-112. — var. lect. 
ad. ed. lam, I. Guidi, Coptica, Rendiconti Accad. dei Lin- 
cei, ser. 5, XV (1906), 470-71. 

Macarius Etcoviensis ep. m. f cca 550. — Copt., paophi 27. 
Laudatio historiga Dioscoro Alexandrino ascripta. a) Inc. r f- 

jia<Jj hT^.px H iiiunpoojiuaii eacw jitotcj iiiuer- 
kc&*ij<$xthc ovo& njpecj<fjJULcojT jitc iti&e^tor — 
Des. nxjjiepeKovcttJig Jiovx°& efio^ £><$. *f JUteeiiKj. 
jiejiTCBS& k^HeeoT^S evecyewiu Jiejm<ui THpov... [579 

E. Amelineau, Monuments pour serv. a Wrist, de VE- 
gypte chretienne, 92-161. 

Exo. Zoega, Catalogus, 99-102. — E. Revillout, Me- 
moire sur les Blemmyes y Memoires presentes a l'Academie 
des Inscriptions, 1 # ser., VIII, 2 (1874), 419-25 ; || A. 
Mallon, Grammaire copte (Beyrouth, 1904), chrestoma- 
thie, 21-31 ; ed. 2 (1907), 55-63. — Emend, (ad ed. 
lam) I. Guidi, Coptica, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 
5, XV (1906), 468-69. — Revillout, loc. cit., 399-400. 

b) Saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragments. 1). Amelineau, op. cit., 790-93. — 2). J. 
Krall, Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erz- 
herzog Itainer, IV (Wieh, 1888), 68-73. 

Macarius « Romanus », anachoreta in Mesopotamia. — 
Oct. 24. 

VlTA AUCT. PSEUDO-THEOPHILO. Inc. |* i^uhtuh inbwnSt \\u/fquf{m~ 
"fit n P h h \JTpiutatrtnu \^unni.nu f pUtuL^ft — Des. B-lrPltg-ntj 
[uthnujp trt-) ntunXujp tn/^/t""/''^ «<- uiminubnuju duiuii h-brnnth -a 

Q. ^ CD 
{J u £ Vitae Patrum ed. Ispah., 572-78 ; — ed. CP., 465-70 ; 3 ■o 

-> O) 
C N 

-Fpy * [J 80 

— ed. Venet. I, 340-48. 

C w 
O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 .y 

CD 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN MALCHUS 131 

Macarius m. Vid. Eudoxius et soc. 
Macarius m. Vid. Valerianus et soc. 

Macarius Aegyptius et Macarius Alexandriaus. 

1. Vita. (?) (Post prooem.) inc. r fll<$.$jpj fce eefie IIJ- 

peJUth^HJULJ hojopn oro& freocj oji ^qzcwK efio^ &esi 

CCWJUL^ hojopn — Des. mutil. [581 

Exc. Zoega, Catalogus, 127-28. 

2. Narrationes variae. Inc. <5.(JfcOC eeSHT^ JlOYCOIl ime 

*66<5. jUL^.K^.pj eq^cw juuutoc &e &OTe jibjoj ji<*.>\oy — 
Des. 4*.q&ttA ^X^ nj&eMo oTog iuaujoc <uj&cw?v 
e&ovji eTeqpj. eoTcwov jut$ jurr... <j.*ihji. [582 

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse 
Fgypte, Annales du Musee Guimet, XXV (1894), 203-34. 
Exc. Zoega, CataloguSj 123-25. 

in 

Macrobius ep. in. Nicii (Psati) in Aegypto. — Copt., pham. 2. 
Laudatio auct. Mena ep. Nicii. Inc. &eil II2£JJiepjJl4.T 

ovji ^jiov eneTejiepovoT cw nA&oc juljul^jjiov^ Jieut 
neTejiJUtejji&HT eji^ajwq - Des. oto& n^pe ovoji m- 
&en oj hcy$Hpj ne evfcwov JmnejKfc ovog nen- 
Jiovf ... ^.julhji. [583 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 
225-46. 

Exc. Zoega, Catalogus, 133-34. ^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o Magistrianus et soc. (Senes XLIX) mm. — Copt., mesor. 5. 

Translatio in ecclesiam Sancti Macarii Aegyptii, sub Iustinia- 
no imp. inc. <s.ccycwiij jutejiejic<$. epovzcwK eSo^ &exi ov- 
iieTrejineoc jitot^o^kcjc eecm.6 hxe ji<u<$.imoc 
eTenepoj^j jicboy ^vkcwcot.:. [584 

Exc. Zoega, Catalogus 95-96. 

Mahanos. Vid. Iesusabran. 
Malchus mon. captivus. 

HlSTORIA AUCT. MARCO MON. a) Inc. I .tft.frt/ ^0 ^kl*ft |f&L %k 

LiO** l*;ak*f |v- |6ufc& 6*/ }*f am} — Des. o>~Ofo |**£a U&-*ot .ootk ooo> 0/ 

^m{ ... v ooi^ ^um |Lad| U^a/j wftOtoAM v oo^d **o v o<n» |*m* lo^j [585 

Inserta in « Paradiso Patrum » auct. Enaniesu, ed. 

3 ■ m 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 9 £ rN £ "-' o 

=5 O a) 5 
£ i/> 

■c "o 

@1 

-Q 0) 
0) ^ 

E -E 

i_ c 132 MALCHUS 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 236-51 ; II E. A. 
Wallis Budge, The Book of Paradise, II, 279-90. 

Exc. P. Van den Ven, S. Jerdme et la vie du moine 
Malchus, Lb Museon, nouv. s6r., I (1900), 450-55 ; seorsum 
(Lovanii, 1901), 38-43. — Budge, op. cit. y I, 351-52 (ex 
ed. la ). 

b) Inc. ut a). — Des. <n* ;**> |o&? owojo \*j+* |o* |e£kf **^ o£**« 
^»{ ...ofc> ^*» ILod| |«io %a/j i**&^Ikj v oow^ %xo [586 

Sachau, Verzeichniss syr. Handschr., 105-109. 

Malchus Cly sinensis archimandrita in Perside, saec, IV, — Syr., 
nis. 21, el. 1. 

Vita auct. Pseudo-Elisaeo. Inc. ^-^»/ f6***o |L*v uliaj otia \*i&\ 

loot u»oto^»f uiA^aa^tf |*L/ ^*f 001 *&i*d |L*i*l»<h ^iOf — Des. tSLo*o 

y^l ...^otoL&Xtlaf : |**i* %«Lo|J Myota^a — Epilog. ...|jd |6u**&k ^f ej*m 

,..|»«*^ potf fftto^o; ^ <*» Lf*** [587 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 421-69. 
Malchus mon. in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne Ephesi ep. Inc. ^-*M ^*j l;»o*? +* ^f ^p 

|&L»ttt *»{ <£U^ %Xf ^*O0| DeS. *-A OMpOf ojo* I*- 1 *? 1*^** U**3f {ojk 

**»/o ...lojk L^m» |&**voto w+a* o^^kt l***Zot [588 

Land, Anecdota syriaca, II, 356-62 (= Iohann. Ephes., De monachis orientalibus, cap. 29 ?). 
Mamas m. Caesareae, sub Aureliano. — Sept. 2. 

1. Passio. Inc. J^kll |fo£ iM.^Nni\ J»|» M>*i l**>* fj^aA* ^0 — 

V oS ... 

Des. ^*t . iiddL/ lt|A (mlS&o «a&i ^o^w ^§0 (w\»^ *a&* [589 

Acta sancti Mamantis martyris aramaice nunc primum 
edita (Bruxellis, 1890, in codicillo Analectis Boll, parato); 
6-31 ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 445-58 (ex 
la ed., interpolate clausula). 

2. PASSIO. Inc. |* J-tuJlubutLu J^junlrnpuAtnuk fjujtubpf J n P~ 
J-utiT hnjngU JnMnnnL^B-jtihiU (al. ^#i-if/t/£##i£_^?-Ai-Srif) jonusbunny 
luuitnufhh Jh — Des. JKUsnirth. ^ujj^n jlrnl^KUu Uit-uiUnJruiq 
q^naJiU A ilrtLti Jfjitnm-h-ni urn-nab \$*utdiuu f P***f*h funuutnJuibnL.~ Vitae et Passiones sanctor. II, 1-5. -g C^* r\r%a\t> Original from 

1 S Jigitizedby \jUUglC UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
O Q- MAR ABA 133 


{J u 9 £ 

i S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E 3. Passio. (cum Theodoto et Rufina). Inc. |^s^ lo* 6*/ 
M*So? 000*. *L&j/o *«* 0^090 |L opftAf **» — Des. ot*t&. otL|3o )\VmN uo^mo 
^»{ ...o^t (|aWI al.) v 0qA t~2k* |»~» %*o [59 1 

Bedjan, t. cit.j 431-45. 

4* Passio. (cum iisdem). Inc. {\utJu \\t_ptrqftuibnuff utJTuut- 

PP2 tn tu Pf* ut lh UJ H' nu$u Dphtuuinuhutt ft tf.tuL.Uitv.nb *&\utdtnutq.n~ 
ttutaL.no — Des. IHUtil. 0Y. ini/rtua abut tutnputtnL-fiJ-nLJi bnlfupq* ol. 
tttjuut^u tuL.utbnJruttt q<£na.nu ft !♦♦♦ J| {LutuiutnhnujL-*** ttuuutrtuuu 
uhujuiktfnlrnh IrnLnL. %) \$9 2 

Vitae et Passiones sanctor. II, 6-8. 

Mana m. Vid. Sapor et soc. 

Manasse ab. in Aegypto. 

Laudatio historica auct. Ephraem eius consobrino. Inc. mutil. 
(non admodum procul ab initio). |en£jOC ilTJULJITJULOJI^.^OC. 

<sxajttme fce eqeiiKOTk jiovovojh <jjj£j pexpiKe nov- 
kovj <s. njiovTe otcboj eT<s.&neq — Des. mutil. [593 

Fragment*. E. Amelineau, Monuments pour serv. a 
rkist. de Vfiaypte chretienne, 666-79. — Emend. 0. von 
LiEMM,Koptiscne Miscellen, Bulletin Acad. St-Petersbourg, 
6* rir., II (1908), 65-66. 

Exc. Zoega, Catalogus, 374-75. 

Mane v M in Armenia, saec. III. — Armen., sahm. 20. 

1. Narratio de Mane virgine et de Gregorio Illuminatore 

AUCT. SYMEONE. Inc. (?) \]/t€futb 4 fi* n *-l WT^Ay fuftuuuiu tlutub 
nJrputtLnut^u/b — Des. (?) ft uJEu uihrnLjrft Irnufulrintu \\ + 
ihpfenjtf, t [594 

Alishan, Eclogariiex Armeniae historiis, I, 218. 2. Vid. Nino. 

§ I 

Maraba catholicus Orientis, + 29 febr. 552. 

Vita. Inc. M* — «oJ* ^Zu>\ f*s ***fMf rWj | »r.f-> fiud b+t |^ 
v o<hi£J^om — Des. ILa^p . |6**»o o»L*v ^t U;© %s/j U^-^o IIaj^o v oo{^ 
^»{ — x*** ogA^ ...1**0*^*0 s oo{idf [595 

P. Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha y de trots autres 
patriarches, d^un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 
1895), 206-74. Original from ji Digitized by Google UN CD 3 
O Q- 134 MARCTANUS 

• 

Marcianus m. Vid. Lucianus et soc. 
Mardarius m. Vid. Eustratius et soc. 
Marcus evangelista. — April. 25. 

i. Acta. Inc. fj~±> fyj\ j^ ^J\ j>u-£ ulO<iote" H 

Oul • • •*) <i^l • • • J^-JI J:^"'-* **' f^^ J J^i* \*£ [59^ 

J.-J.-L. Barges, Homelie sur Saint Marc apotre et evan- 
geliste par Anba Severe eveque de Nesterawek (Paris, 1877), 
Appendice, 85-92 ; || eadem inserta in historia patriarcha- 
rum Alexandriae auct. Severo ep. Hermopoleos, ed. B. 
Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of 
Alexandria, Patr. Or., I [1904], 134-40; — ed. Chr. Seybold, 
Sever us ben el-Moqajfa\ Historia patriarcharum Alexandrino- 
rum, Corp, Scr. Christ. Or., scr. arab., 3a ser., IX (1904), 
16-19, 

2. Passio. a) Inc. y> ^ill JVl JL-Jf ^Jll ^-j bj 61 
C*J £*>-j** ^rV «1 d& u\fJ>o ****) •• • •jj^jJI J^5 — Des. <£ 

uul • . .^^ dl!3 jj ^ ^j [597 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica Apostolorum, 
126-29. 

b) Inc. jl^ij <y t^-II £>■£ u^ 1 *to" J K J * ^^ (i uiT tt 
<j*5y w*x^5 jJj ut«3 *A» ^j • • • •UJI til •Sy** — Des. i jJU^LVli 

Oul • • • Jbjill Jt*oi OU-^s^JbjVl [598 

Barges, op. cit., Appendix 93-101; || it., in historia 
patriarcharum Alexandriae, ed. Evetts, loc. cit., 141-48 ; 
ed. Seybold, loc. cit., 19-22. 

c) Passio. Inc. »» s Afl a -MllA* a hWbt a 9A0° a fljhh a 
*f a A**ft 5 "7C#A * h*° s /&*c a -M * fMiflKM- a «WWT a - 

Des. OWl+ * 0V%* : «1^ « 0W a *£¥* «... n^^W* a 

ATlUOTl a W* «. . . •**• uWH-i hC?9° a 9°Mi a JUWI 1 

J&ArfUhi...K l a »a T599 

E. A.VWallis Budge, 7%e Contendings of the Apostles, 
I, 257-64. 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 5 « 

tu iS 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 MARCUS 1 35 

d) It., saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 131-32. 

3. PROLOGUS EVANGELII. Inc. \]yb Xywpljnu ui£Ui/fLput 
^\t^uipnup — Des. put nip n.utuiujLnp f hutd* h J Is putt uiuj~ 
%frtunb l T600 

Non semel edit, in bibliis armeniis, ex. gr. J. Zohrab, 

\^ k umtiL.tu&u*ytiL.%* Uuiuthuilt **}Pb If l. %nn utnututunuthtntt ( Vene— 

tiis, 1805), 69 ; ed. minor, IV (1805) 669-70 ; ed. 3 
(1860), 973 ; — Novum Testamentum (Vindobonae, 1857), 
70, et al. 

4. Prologus evangelii. Inc. IUJ.UJOC JUL^pKOC... UttfHpj 
J1TCOJI J Jlfi^pjl^S^C — Des. Jl'f ^Jl^CT^C JC JITHCBJI& JIJIH 

een<*.& r f epoq [601 

A. Jacoby, Recneil do travaux relatifs a la philologieet 
a Varcheologie egyptiennes ei assyriennes, XXV (1903), 46-47. 

5. Prologus evangelii, arabice. 

Exc. P, Kirsteni, Vitae evangelistarum quatuor nunc 
primum ex antiquimmo codice mss°. arabico Caesario erutae 
(Breslae, 1608), 32-38. 

6. Laudatio auct. Severo ep. Agnopoleos (Neste- 
raveh). a) Inc. <iLJ !»• • • JEsClj <j*juJI rjj JlS Jl^Vli c£li *£s\ 
^-juII £>J\ 43j* r M<jl ^juI uVl tl — Des. a) -olclj ^^ ul 

b) Inc. ut a). — Des. ♦ • ♦ c ^>. tulj ol (sic) fcj>! i>S ^y 

*>•' l$J f i>r^\ 4*^=* 0^1 uu*-l bl^I) [603 

Barges, op. cit., 2-72 (des. a) ; 2-82 (des. b). 

7. Laudatio. Inc. mutil. | <UJ1JIC>^ K6 't'OY It&OOT 

nepnueeve ne ji<mi<l <j.o<ui<5Xjoc — Des. mutil. [604 

Fragmentum. Crum, op. riY., 132. 

Marcus Atheniensis eremita in Tarmaka monte Libyae, saec. 
IV. — Mart. 5. 

Vita auct. Pseudo-Sarapione. a) Inc. ^\uanJLuy Jta^ Lput- 

%trtfik \\bptrujfirfb JJ*u} hph h ^h9_ X\fyf lt -P'"'uijt np £ j\fnhiipnnu++*t 
§buh uilruhi Jb& — Des. "7/ uitmLMiilp Jhunh* "fjl /ubfpbt/p 


^ CD 

{J u o '■>-> 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- ^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

§1 136 MARCUS 

A §busn*bl;**+ ul. anpnuustO- O-AuttlLnjU utnoB-ht-g Itl. pusplrfuo~ 
uni-fd trujifn up tenth 1 [*6oj 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 188-207. b) Inc. ^»tt*9 1*^**^ |ooi i*otok»{ *£ ^a^S*** lta*& ^ loot |v6am 
i.^Sh^ k»i~; — Des. mutil. [606 

V. Scheil, La Mort de Mar Marcos, ou Derniere Entrevue 
de Mar Marcos et de Mar Serapion, Zeitschrift pur Assy- 
riologie, XII (1897), 162-70. 

c) Inc. ^\usuiJhusn irpusuhtpb \\lrnuiujhnb (al. \\pususftnu) Jfiui 
t;p uus p W^lruhujf np 4 h J^usnhutu \faJrujtnnufi+++ t §lruh tnbuhtu 
jnntfuitP 4A h utusuu Qn^uiuunu — Des. ht- an pn trust Gu fif&us* 
tit-nils X Itl. ususus npbrnpls tuna trpLptunush-n*** \\*ujpbnup qususm*- 
Jnt-p}nt-Vuy p JtuiOLU*** f6oj 

Vitae Patrum, ed. ispah. 581-92 ; — ed. CP., 472-80 ; 

— ed. Venet. I, 188-207, in imis pagellis. 

Marcus Salus mon. in Aegypto. 

Narratio de Marco et Daniele Scetiota. Inc. \\nsJnpnL,p-jiL% 

fN 

4/f \\Lht-P ust tlrpffuu qp ust-usq. <yttttph f p utuspunOtt Mush trust/* — 

DeS. <C us tush-It in J an.lrt.uu p tin a us ul^ t npnq tAusn.usL.nph'nusL. 
c o 

hpusulrtfhs \\usinU \$*uipLnu f p thuai^u*** |~6o8 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 651-52 ; — ed. CP. 526-27 ; 

— ed. Venet. I, 350-52. Marcus Tarmakanus. Vid. Marcus Atbeniensis. 

Marcus ep., Cyrillus diac. et soc. mm. Arethusae, sub Iuliano. 
— Mart. 28, 29, 30. 

PaSSIO. Inc. J* J-uttiusuusLu tnpnt-J* f3- us nusi.np busts usuop^uu 

Qnusfrusunu Ll. uIsuusl. JtupusnJbs — DeS. #1* no fyuspfc P ur h n f in 4 

pntlusust-usLu~i !♦♦♦ y\uutnt^ush' qJttisnjusunpptu pt~p Jiusn.usL.npq 

susiutP usffuusp^pu Itl. ft <£ustsit.a~p&husi tusLpuilr tints t Jus tils 

npni*+* usJljls t J 609 

Vitae et Passiones sanctor. II, 9-16. 3 ■o 

-> O) 
C N 

Mares discipulus e LXX, ap. Orientis. — Syr. nestor., feria VI 

O- Qi 

" o secundae hebdomadis aestivae. 
Acta. Inc. <**» +s *a»o u»o*;^& loot i^ua** ^Lu> \Zm***» ^$ ft* ^t 
^ IfN *» \*±<u>t — Des. y»L )*>* i^3 6y»M**<>t M*M» M* !$**>*; 

a) S 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 

-Q a> 
CD ^ 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- MARIA 1 57 

^m/ . v 6»*ff ouu»* ^ft xpl^fijo v aMMd^i [610 

I. B. Abbeloos, zlcta s«ncft* Maris apostoli, Anal. Boll., 
IV (1885), 50-128 ; var. lect. 129-31 ; || Bedjan, Acta mar- 
tyr, et sanctor. I, 45-94. 

Emend. R. Raabe, Die Gesckichte des Dominus Mdri 
eines Apostels des Orients (Leipzig, 1893), 14-63 (in imis 
pagellis). 

Maria Virgo mater D. N. Iesu Christi. 

I . PROTEVANGELIUM IACOBI. a) Inc. ]* p-nt^nj ufU*uti/nL.£}lrutU£j 
Irplfnuiiuuuilt tuqtf.ftu t;p {\nJ ujliftif \ JLr&u/tnniJU jyJ- $ l*t- Jtu~ 
uinL.nutu£n upuuutup qui us tn uiputq.u — Des. <CptudluU utnJaruit ft 
^najLJuU uppnt f n£_ uilruutuai qtfut<£ % JffttitfL inhuqt; q^\pftumnu 
tfluptRtntf t ("6 1 1 

Is. Daietsi, Wbtyutitirh tf.f»{ip %np ^mus^iupus%tug % Libri 
apocryphi Novi Testamenti, P*lVii < MiriVu AUeiilUilVb 
4Kb bh *uflP f b l| )PnW*blYb8 « Thesaurus litterarum arme- 
niarum antiquioris et reeentioris aevi, II (Venetiis, 1898), 
250-64. 

bj Inc. ta$A»o |o*1k f&~*a <-s^j» loot **&*) V*&>** 01*0*9 **• '^^ I 00 * **l 
woo— Adfao |oo» — Des. ^f Ul • v^a (*j*m> U; *i\ (Iii» ah) Iu*j* (at** 
..«^_»j };{ mana* . *J^*fo{ ^» |n>*^» tUf f**v ...bate 04qoa (%*3o» al.) 
Uo) (ate iAotett [612 

Agn. Smith Lewis, Apocrypha syriaca, 2-22. 

Fragmentum e cod. acephalo, W. Wright, Contributions 
to the Apocryphal Literature of the New Testament (London, 
1865), 3-7 ; l| E. A. Wallis Budge, The History of the Bles- 
sed virgin Mary and the History of the Likeness of Christy I, 
The Syriac Texts (London, 1899), 213-17. 

Bxo. Sachau, Verzeichniss syr. Handschrift., 676. 

c) Inc. \?*~ hp \\tttf utuftu dho-ututntM l n t<* ««- uuuutnuqutu^p 
fihiunii LptipU qututututputq pup usukuuipip — Des. ftpphu 
no tup diuh-hiui * nu qutp<£nuphmt ortuthl^ftu tuptniupu* hu *\Kppu~ 
in nun*** ttiui^U x |~6 1 3 

Daietsi, op. cit., 237-50. 

d) Inc. |* f3-ttL.ni tru ft tnn<£th\ trpbnintuuufb utqqjun \\untutlrtfc 
kp \\ ni f UJ ip t ^} Ui IP p*u plf ujuj 2*11 +++ ^CututnunutUi^p HpkH™ — 

Des. mutil. [614 

Daietsi, ibid.> 264-67. -a 

Q. ^ CD 
{J u 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -M 

CD FZ 1 

£ 7 

■r: CU "-' O 
=5 O 

CD . 

18 

Q. CU 

@1 

-Q CU 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- -a 

Q. ^ CD 
{J u en 
O CD 

c 

2 z 

a) 2 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 
CD ^ 138 MARIA 

e) Inc. mutil. — Des. eTp^Cg^J JlTei&JCTOpi*. ; . 

Jti^pjiejpe iinpnJULeeve iine&oov iinJULAK^pjoc 
*n<5. ^^X^P J ^ C <&>flTec[AJU.iu. i r<cjc iico>vajiiovji 
<iinefio>T ectte|...|naoejc|...|vujioc| [615 

J. Leipoldt, Fin saidisches Bruchstuck des Jakobus-Pro- 
tevangeliumsj Zbitschrift fur die neutestamentliche 
Wissenschaft, VI (1905), 106. 

f ) Inc. iOOHr i hih* i -Ohrt. • WOwC* * flflflAlw* i YI& i 

hti^KA i ma* i hS-h*?* ■ HM**Tir* » Wlf » [6i6 

Exc. 1) SSotenberg, Catalogue des mw, ethiop. de la 
Bibl. Nation. , 57-58. — 2) M. Chaine, Ze Cyc/e d* la Vierge 
dans les apocryphes ethiopiens, Melanges de la Paculte 
Orientale de l'Universite St-JosEPH (Beyrouth, 1906), 
191-94. 2. Liber de pueritia Servatoris. a) Inc. \*u% ugpb {\m[ui 

jnnJ-iutT lr^_ p uiusb£ p^-f^i % utn.lrtu[_ tf^mnu hrt. tj^nt^i-u f fltwij 

tiuliiuuiuiuih — Des. i\ffunLM on^lihrtug nhnmu Ll. 'bngut tptiugjw 

futunuinm-piriuJfi t^uhiUiupup^u ftt-pbuiUg % [6 17 

Daietsi, op. eit.j 1-126. 

b) Id., armenice* Inc. et des. mutil. 
Daietsi, ibid., 127-236. 

c) Omissa priore parte inc. \^t- i/u*q&*5i juspnL.ijlrun_ mn. 

qXyiupfiutiT nt^putjunup-lruiiffi uputft uinjui^Ji ftup tu unit;* iflnpu/— 
Des. quit-p<flsm-f}{tLSi \\uwaL&nj pbfyu/jgnM-p ft ufipmu, Xhp * at- 
^Kpfiuinnuf,... iutflfa X [ 6l8 

Exc. N. Marr, h letnej poezdki v' Armeniju, Zapiski 
Vostotshn. Otdelen. Imp. Russk. Arkheologitsheskago 

OBSTSHE8TVA, VI (1892), 137-45; (=lD., UAmA^f* m^ru^ 

r»^/"5>fo tk«i fr Z,-j«, AlTu'btU UlFUOPblie, : Handes 
amsorea, VI, 1892, 232-35). 

d) Id., saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. 1) J. Forbes Robinson, Coptic Apocryphal 
Gospels, 2-4. — 2) Revillout, Apocryphes coptes du Nouveau 
Testament (Paris, 1876, autograph.), 1-16 ; || Robinson, 
op. cit. f 4-12. — 3) Robinson, ibid., 12-14. — 4) Revillout, 
op. cit., 7-11 ; 15-27 ; || Robinson, op. cit., lf;20. 

■r- CD Ad libellum eiusdem generis pertinere ridtentur frag- 
menta saidica unde exc. 1) Acta SS. Nov. Ill, 12-13. — 2) 
Crum, Catalog. Coptic Manuscr. 133. — 3) Robinson, op. 
cit. f 162-66. o3 .y 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN ■o ^ CD 

{J u o 9 9 ^ 


o £ 

a) 5 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E MARIA 139 

C) (aEVANGELIUM INFANTIAE SERVATORIS d ). Inc. 

^£j*\ y \ jJi<CVl — Des. A*\f\> m UI 4*b (L^ ed.) kuj 

Oul • -J^II 4) -ul^ulj 4Uaij 4iL*Jj [619 

H. Sike, *J>ikJ! j-?J» , Evangelium infantiac vel liber 
apocryphus de infantia Servatoris (Traiecti ad Rhenum, 
1697), 2-160 ; || I. C. Thilo, Codex apocryphus Novi Testa- 
ment (Lipsiae, 1832), 66-130. 

Emend. Cf. H. L. Fleischer, apud Teschendorf, Evan- 
gelia apocrypha (Lipsiae, 1853), 171-202, in imis pagellis; 
ed. 2a (1876), 181-209, itidem. 

3. LlBRI VI DE DORMITIONE B. V- MARIAE SUPPOSITI XII APOSTO- 
LUS, a) I. (De scriptione huius libellt.) Prooem* inc. ***> loflkj o>*l^* 

W|f |^t O0&X»O t>ft\\\ |L/o Offcak • DeS. ...pO) \»t>& %£» V A^M«A ^UfOt*» 

Uai (jov^ u^L/ U*+b — Narrat. inc. j a£a 1*j|J foot lk^» ^-*o> |a*£ %*a» 
**oj «-*** wi*a» — Des. ^»o£vd %x w\.vn I v*\»o ...|aJ | M aaf> op»U ot*&-&o 
^f ...|6u^ [620 

II. (De Abgar rege et de convocatione Apostolorum.) Inc. fco** 
uL^o &&£* w*~/ ^*;*L u***}a ^Jjl*. t»*~o ^xdf/o ||»&1 — Des. Ifi^t ^* %j2^ 
a**** )*f* %5o om»9 *♦» %d ...|fe*iao£f [621 

III. (MlRACULA DEIPARAE.) Inc. |LoLf Ol~ P *#*k fiud ^» Ifcx^ oLfo 
|ftuiao£ vm woo* ^Ji^MMf — Des. ov^eu. 001 ia/*£ ...Iteuta (**j u^)i ow&dMf 

<*i» l****»t [622 

IV. (Transitus Deiparae.) Inc. uLmi^ oV^* ooot^*ttl*» U~\* *ao 
|L***a ;**;*• — Des. pu ...^ot iCw **m ^ud o£j* %ko . }*aua ogpo* Ioovj 
^W ... v *o [623 

V. (Apocalypsis Mariae, pars prior.) Inc. wot & **^U{ ^j & 

■ 

lm*9& **^ ©*»/ **• **** v *» |Lf JanjvAa |&*iao£ — DeS. (df o»lo y*u»£ 

ov» (Joe* fkdof wot Ijoto otkul* [624 

C N 

VL (Apocalypsis Mariae, pars altera.) Inc. «Uil* f&*iaa£ k**${o 
y\o\\ ^»?L Li*»o — Des. ^mmo ...^o ;* &*oot p*jM» P ^ t*»/f ^^» ^»o 
yiiiivi I^>|ao f«*** ...w*d|k> y^t (ftLti o{l [625 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 140 MARIA 

W. Wright, The Departure of my Lady Mary from this 
World, The Journal of sacred Literature, VI (1865) 3-32 
(= 419-48) ; VII (1865), 33-51 (= 108-128). 

Bxc. Cureton, Ancient Syriac Documents, text, 
syr., 110-12. 

b) Libri V. I. (De scriptione huius lisblli.) Prooem. inc. et des* 
fere lit a). — Narrat. inc. item. — Des. ...©iLl^t **aj . Mo*^ ^ ^ **\***f 
^*l l*^°if (d^° H-S** ^ofcao [626 

<II. De Abgar rege et de convocations Apostolorum.> Inc. fio*a 
\ts .\l X>«u uotok«{f •»* ^»S* |J&ka %*i-t ^**L u**»ta *d)/o ^>?{o ll*&L 
[a*a — Des. o***o out **» ...Ikuaa^ b*a Loot |m^»* I&A* ^o [627 

III. (Miracula Deiparae./ Inc. **-* uoft *>*>&*»»*' |LoL/...|^^ oLfo 
H— *^§ i»L;*» — Des. tA*;d ...**;* i*L*mX |_*fodv» oi^ oooi ^u*» **h^»9 
on* ...oot [628 

IV. (Transitus Deiparae.) Inc. a^ |6*ia*£9 o\^x ^***» [*!&* po 
|Lpt» — Des. pw ...[?, fi»\ v ooi^ tata) ^» %ao |^*M» k~J&o |***a %& 
^/...J*-.?^ [629 

V. (Apocalypsis. ) Inc. ^»*& <n*/ Lo^ 1**+** . . . |L/o . . . &**a»U{ ^p- 
Des. | ft** «»» o{i yAAM«o ...uoot l^^&oo iA L;*/* l£* ^*o^a© tA»&*/o L^/ 

^..i^} %£* y*^j [630 

Lewis, op. cit., 22-115 (consertis codice rescripto 
mutilo et alio codice). 

c) Liber de dormitione B. M. Virginia Inc. | slL*+* ^1*V 
\ «"..f ffc^a*? |L*L**otf hi} i.r^,\ ^$ ^ux)** ...%*aL ot^&a? ltt&»dt»o — 
Des. mutil. [631 

Fragment urn. W. Wright, Contributions to the Apocry- 
phal Literature of the New Testament (London, 1865), 
text, syr., 27-34. ■o ^ CD 

{J u 9 £ d) Liber de dormitione B. M. Virginis. Inc. mutil. — Des. .o^io 
^a*{ ...|Lo*»^o\ Ifftio. yLv^J ^°^ U° V s ***** "j ^M****ff |^L *m-mL 
^W ... v ^o ^o [632 

Fragments. Wright, Contributions to the Apocryphal 
Literature, tex. syr., 33-51 ; Preface, 14 ; || Lewis, op. cit., 
150-57. 

Exc. Agn. Smith Lewis, The four Gospels in Syriac 
(Cambridge, 1894), xvn. 

O Si 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- MARIA 141 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

CD 3 

O Q- e) LlBRI VI DE DORMITIONE B. V. MARIAE IOHANNI APOS- 
TOLO SUPPOSITI. I. (DE SCR1PTI0NE HUIUS LIBELL1.) Prooem. 

Inc. &l J-jl i$JS\ cjjll ^M-: JjVl yLJI <i J^-jII (i-uj 0:' Iv-jj Jl* 
^jl-U — Des. ►L-a^j .WCal^ Jt^j ^)}\) jtjjJl <j ulTj 
**jje? JuOdlj — Narrat. inc. -Ji-I u> _^*i • • • bMj by <W *j 

3&j-> jL^Ji ^ juji .etai fJ£ i u»r <si • • • :>Vi ^H * • *jJ|j 

e&r sjuJI — Des. ^:>L_illj SjLJI j>-> ^Jui-I « fjJI cUli itfj II. (De convocatione Apostolorum.) Inc. t± jjiJI O-JU-'j 3fjUI (^ jf j* SJuif J>»-> *«*i-' — Des. ^ C »yw-j J 

III. (MlRACULA.) IllC. JUj IjU cr .,>_q|l JUj J»t lj**S»\li 

^ — Des. VjUS £y> JJ £* 6UJI jj v jJ 4 [ 6 ? 5 

IV. (Transitus Deiparae.) Inc. i«*M ^ juH £* ufc" y* 
* jy IjU-li ^1 JU.5tl! ^juW j-j^I JU — Des. ^ jlJj JT^-^j 
•jw ti' ^ utf"t$JJ1j *^« a-a* (5^11 -jJj J* [636 

V. (Apocalypsis Mariae.) Inc. yi gfy SJk — *JI Uj 
^J} ^ juJI Jl ^rjjytl ,J c*ij —Des. £^ q£I j<~« U*U 
* " -y^ii 1 J^i t 6 37 

VI (Apocalypsis Mariae.) Inc. Laji; s^iij Sa^JI 0' f 

t jul - - . \^ JJi jJj JLyj jjuH l^B ) . - . UUI [638 

Max. Enqek, «sJH ^.1 *i^ i tUUI i^i jti* t id est loannis 
apostoli de transitu bcatae Virginia liber (Elberfeldae, 1854), 
2-106, 

Exc, Wright, Journal of sacred Literature, VII, 
132 seq. by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN i 4 2 MARIA 

f) Liber <Iohannis ap.> de dormitione B. V. Mariae. Inc. fl>li 

9°H i fli^Aft* i 6hfr » ^H. « -HhC • atdh* i "7C^° * hf%? « 

oi^h^ a frXA, i *W1 * ""PHt « a>A*5 * [639 

Exc. 1) Chaine, Melanges de la Faculte orientale de VU- 
niversite St-Joseph, loc. cit., 194-95. — 2) Zotenberg, Cata- 
logue des mss. tthiop. de la Bibl. Nation*, 58-59. 

4. LlBELLUS Dfi DORMITIONE B. VlRGINIS MARIAE AUCT. PSEUDO- 
NlCODEMO. Inc. \\m.pp Imtult \\*u$phtuiT \^utnnLJts&-ut!rfib £/# 
j\^pnL.uutn^tP 1 Iru It lib ^t/irptnujub tftrtunii Itl. iuu£ ahtu — 
Des. a) iudklihunL-tin <?ntfnuuta Itl. <?ompn uin<riuhuti_np tpblri 
hnmUnt-P-lruhigU ( al. uinpuitni-fl-huih Irplfhhn ) np A *\Kphu~ 
umu+*. tudijls t [640 

Vel b) uthn.lraujh ipt-ptupuMh^pup JpZuuhu p *na_L.npi uppni 
t£inLiv$%npnlrtui n* LumJuml. *op*** uidl*b : [641 

Daietsl, op. cit., 451-78. 

5. Epistula Pseudo-Dionysii ad Titum ep. Creteksem de dor- 
mitione B. V. MARIAEi Inc. \y%u&fyj£ &npiypnt-f3-fit3ti£ ^#1, lii^ 
dutiduihiuhn. £fitnlj f ou/lsap ft J-iuifiubutLp mptrtuiP ^tuunJrn- 
ibtut 4/i trtu/hlrt tusy/imtp^^ — Des. np ^piu^jptjl* l~ \\uuH9L.ui& f 
0"ii#€rylrfi## utn p pntnp ai^Uit u/pfituip^C^* ist/tu mufn^p*** [642 

K. Srovandsideants, A*'"# ^*- v«y»«#. ^ut^Jhup f„ht ^tuu% 
<\*u*upf, Itl \r„i/ t t£f, \onpir%tufli-nj x E novis et veteribus ; hia- 
toria de Davide et Moyse Chorenensi. (Constantinopoli, 
1874), 110-115. ■o ^ CD 
{J u £ 3 ■o 6. Libellus de EXSEQUiis B. V. Mariae, syriace. Inc. et des. 
mutil. 

Fragments. Wright, Contributions to the Apocryphal 
Literature, text, syr., 55-65 ; praefat., 14-15. 

7. Historia. (Vita et Miracula). a) Inc. |*u"i.i\ %&{ *»{ %Z»l !>* |*1* •*«o^- -*lf l*a^9 \ts*i%» otfe*>**a <*»*%>-£? U*\ ^9 \%*> ** m.|aohO t*6A<£j*o 
[ ^W ...^t>*ao [643 CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Budge, 7%e tftafory o/Me «m<?d K'r^in, 3-145 (146), in 
imis pagellis. 

c w 

o S 

a) 5 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by GoOgk UN 

CU 3 
O Q- Original from 


^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- MARIA M? b) L Inc. I g*a ^ ...^S M a M*^a*»o (ao*al^ aj ^**( p*i ooi U^ 

\ <-** ut*J oi&*hJ |o*1 »a*«3f M ^J — IteS. |»o»i^ ;***** ^*» L^Vfc 
"Wo ovu-o *-**»-*? ^o ^L^J 3 ] •*** **Wj M^ ; s «»rf^ lUjLiao 

II. Appendix. Miraculum. Inc. „.)Lfl^i ft* a^^*f» ^.' ^ oj a-** 

^Jo ^( pcn^f li« ^» M***<> *,4^*«> ; M«*t Mi} ^645 

Bums, op. €iL, 3-145 (148), 146-52, 

8. APOCALYPSIS MaRIAE. A) Inc. \ %9 np^kgu*i- u*Jk%tiMf*ppnt-^f&* 
(\\„mnuui&iu&p&) h^PiMM L (al, ir/MMMU. L } ft fjti^'h <jftp4&&u*g ~ 

Des. a) <£i*i%f{l>"n* qu*ftt- h^ f tffl'2^l' H3F utu -l'F ${'*"&$&* t ^'"" ****** 

ti_ ^Miuiuqbtitt unfL m ht , gnt*it < urtf£t* t ^646 

Vel b) ifuiati tMfMMiuita-nf jtiiftnt-fd-tsu/ii fttihf tftttirt-U*LJtph^ *ww" fiL u/fii'ittftu ftwftift f/fwt_fr*«^ iuJk%ffgnt*b tuuturjft'ii* 

[647 iff tmi J**** tlUl-pif9l*t*&M * 

Daietsi, op. cit., 383^40 L 

B) Inc. \^n if ^biftuL. (al /Uw^ijiw^ vm-pp [vl* umJIA****^- 

p^ft) \\uuini„ a itru*&pi t h \yu*pft*»iT lrpP"*l & 1 ' tf I*P' J &t^ I* 
Jr^n*!* _ DCS. uitfUiinwUtMti ft iniu%£ufhtu g t£+++ % it- Mifutwuiuftiti/bft 
mn^ui L iM*uus 3 [ftt* tM**I0t, tutJ&t * |S#ir^fr^#if^Ai«& #" 
i/tw^.** ungir * [ 64& 

Daietsi, op* eit*, 402-17, 

C) IOC i\it f pn^ 3 bittf \ltnunLM*&-iu&-fii Jlujp $trui*3* f tfh***g 
ft ifrmf*$ — Des. np^u ft ifftngt f&pm%y mqwqu*ftf& ^ mukft^ 
tfiu/na .gbq *** t fj £ U^t_ ^ l \yA9 

Daietsi, op* cit.) 440-45. 
d) Ioc, 1)"*-^ ^A Jj^^pftuiiT, iKiijp \Ku/iift% Yjit*wt-&y+*. 
jttpJ-uiJ* ift"ft*tri_ %m&ffw** (ah fp**Hp) JW&V*?^" " Des * #' 

iiu%£pin%ti*j m p tftimpftt* i^p^hfj $$+** tviifi-iun urtf* ufuuilftMiji', ft 

Daietsi, op. cit, 7 445-50, 

exc. Maek, Zapwki Vostmhn. Otdelen* Arkheologttehes- 
kago Obstskestva, loc. cit M 147-50 ; {= 4^7-t" ft*T *"V 
loc.cit,, 269-70). 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 144 MARIA 

e) Inc. f| Y_ *yuutnL.uifutii Iru ujuutnutuhrutul^n J-nnnJnt-nn.D**+t 
\yttn <£u*t/nu/nJiustni £tnun?h+++ a-L.awu.pp autn.utplrtiiiuh uin.us~ 

• oh us a — X)es.\\umat-UiO'Uto~puu qutu tuuhuurtb up an a duipmppnuutqu 

upon If gulf pa usn5t£ bl. pun. uiptj-uipu ihuin.uii.npl; t ^65 1 

Daietsi, op. cit., 418-39. 

f ) InC* || J iiiunntiLJuuliuA bl. uiuuwL-UJCr uiu%p J-nnntlnL.pn.o 
^{Kppuuinuh *yUii-uiuiusnausi d+ + * 1 \\f»ui ^uiifpuiniiuiinj tflruinit — 
Des. iunop'u uinJttu <?ujuuituutq bl. uinuph uututi ujuhuutpi 
^uiL.UMUiuinb'inn % T^5 2 

Daietsi, op. eft. j 418-39, in imis pagellis. 

9. Apocalypsis Mariae. Inc. £fc * fvfi'Ml * <DA£ i tf-fl&PA « 

tl?dA>£ : hltOA *... iDhrmifti * «1C&* «... 0fc9VJt* . 

oifaM- 1 tnfi * M-ihttl 1 [6j$ 

Exo. Chaine, loc. tit., 195-96; cf. Zotenberg, op. cit., 59. 

10. Oratio Deiparae in regioke Parthorum, a) saidice. Inc. et 

des. mutil. 

Fragmentum. Revillout, Apoci yphes coptes, 12-14 ; || 
Robinson, Coptic Apocryphal Gospels, 20-24. 

b) Eadem. Inc. J&fti MUM * (Oh9°Mtt * »«JMWi... 

Des. OMPtlfl i AA*» i (O0C1 i <«Wl+ < A*W* a fl0flj& i A-fktf- « 

A*+i... •&*»■ [654 

C. Conti Rossini, Za redazione etiopica della preghiera 
delta Vergine fra i Parti, Rendiconti Accad. dei Lincei, 
ser. 5, V (1896), 462-79. 

Exc. Iobi Ludolfi ad suam historiam aethiopicam com- 
mentarius (Francofurti ad Moenum, 1691), 349-50 # 

11. a) Miracula (XXXVI). I. Prooem. inc. Wl^h**" * JiW a 
9*£*1 1 0HA-/J a Ht « 0.+ 1 hCft-fen 5 io^CU J hft£?+ * KA 
flniri^ * — Des. tDAJGJttOI* « Tfh<: i A*"* :: <D£(1A* 1 <*>4fclfl 

+ « A"7£ * h"*? « [655 

II. Prooem. (narratiuncula). Inc. Whdrt * flA+ t £fliA « h*7 
HA* *.•. A^C^* a K£ 1 $m 1 fML 1 - Des. tl** 1 tf-fMlf « 

">v?.r"n « ra-^* 1. . . htJ » [656 ■o 9 £ C N 

O -M o 

=5 O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ MARIA MS 

III. Miracula. Inc. <WJA- i hth^ i kKJl ' **A ■ * D *A+ « 
0.+ i TnCtltPi « HVAVA^ i HiV* « fc*A.f"A * — Des. M°1 *1 1 
UOUti i fl»£««Wh. • -W.* « "MMl* 1 o>£*AMrt » atf&kxM a 
VTHMTs... <da^.+ i M°A*I» TM°+i W°*i lUH-tii... 
— (Sequuntur salutttio et « effigies ». Des. 1CW t Afr-fc » KFfMXl 

ttto. i d>AfcA. • -Wl i *IC i <DA*:h.a) [657 

E. A. Wallis Bodge, The Miracle* of the Blessed Virgin 
Mary and the Live of Hannd (Saint Anne) and the Magical 
Prayers of , Aheta Mikdel, Lady Meux Manuscripts Nos. 
2-5 (London, 1900), Appendix. 1-2, 10-12, 13-45, 46-52, 
8-9, 52-70 (78-83). 

b) Miracula (XL VI). I. Prooem. (Libellus de festis Deiparae). 
Inc. If** 1 **>X<h9 1 tftf-HHl 1 Jtf°*£"«° 1 fMMh « +fcT 
Ht «... "■ttVhAi /"(TH* i OhMt, ff<D-ft-fc i hoo-tat , «7c*A 1- 
Des. fltttf 1 njhU.1l 1 «°">AA a A4?° 1 Ah. 1. .. AAjBA-HMI 1 <"»*■ 
AA 1 -Wh^Ch. « nAl*» 1 luft 1 OCh. » [658 

II. Prooem. Inc. Wl£h"" « h*V»"f •... IDfflCU » Jh*£*H*i 

JhAOIUH"* i — Des. (fere ut a I). [659 

III. Prooem. Inc. Wfl- 1 hfHW «. . . hli « HA-ho*" 1 «W»+ 1 
H-fc 1 0.+ 1 InCM&i 1 Jh?H 1 *AA«- « h OT 1 *A?°0- 1 — Des. "H 

n 1 **c 1 lOAft-n. 1 h* 1 uu& 1 a* 1 mvK* ■ [660 

IV. Miracula. Inc. ut a III (aut fortasse <WJA" i S^Wfi VJ£ i 
<DjhA(H: 1 A«flA 1) — Des. "dM* » flCKAf i h«»» i Jh.£<fbAd>tl. i 

lUWf * MHlMl a IKIO- 1 frh-l 1. . . h°Vi « T66i 

1 

Budge, op. cit., 2-7, 10-42, 45-47, 48, 50, 51-62, 
70-78. 


^ CU 9 £ 

si 

§1 12. De [Dormitione B. V. Mariae ac] de imagine Deiparae in 

COENOBIO « ANIMARUM » (HOGEATS), INTERROGATIO PSEUDO-ISAAC AR- 

dsrunii et responsum Pseudo-Moysis Chor£nensis. a) Inc. epist. 

Isaac. ^jtbptnusL hi- uiMMUMUtuunn uhh-nuPlrutunu ^Kppuurnup — 
Inc. epist* Moysis. Oinpn-nt-ft} hub gwLujutni-ftHruA Uiuuint-.iU&ruiiffb 
^nai-nlh 2f in P < } ut 'fi n P h tjunuti on — Des. nubbin J piupbhiou 3 ■o ahfUnn Jpuihfbp ^KuApb tan. hfbktutb h %t/uA^*** funt-qnuU tuutp~ 
qJrt-.qn Ifl. nnnptfnt-fcHruitfp * fiojL*iftr»»» uafl£u I T662 £ 7 

■iZ _CU 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 

is 

19 

a cu 

@| 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digiiized by Google UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 146 MARIA 

Pfr^ip t S. P. N. Moysis Chorenensis opera (Venetiis, 1843, 
1865), 282-96. 

Bxe. Alishan, Eclogarii ex Armeniae kistoriisl, 99-101. 

b) Inc. epist. Isaac. W^lr&fr fun^p^nj ^/i^tniu^ kt_ ut^iuuutunp 

dkh-m-p-bufisb ^[Kpftumnufi — Inc. epist. Moysis ut a) — Des. 

imitil. [663 

G. Aghaneants, inLf/luj : Obolus, IV (1900), 
302-309. 

I}. DE EADEM IMAGINE NARRAltO METltfCA AUCT. NARSETE MoKEN- 
SI. Inc. (?) IVY"' atqpusnu nn^niiihuia* nUn. usnbtJriu fypfyfib 
iiftuhtai '— Des. (?) tip uiujuit/nn/i) ' ifiupnpu Lbuuji_* ujujum unnna 
LuitfUMtnEraubL. t \&&4 

Alishan, t. cit., 102-106. 
.14. De imagine Deiparae in coenobio Saidnaia, in- 

TERPRETE (AUCT. ?) IOHANNE MONACHO. Inc. prooem. ^SCU 

jt+s £j\M &\) ^jl^ »i* ul ly»\ 1 — Inc. narrat. UL-^u^" 
Ujl.^ \ £ lxJI\ LXJ viill xoll — Des. Mi (L« ^j <£juS ^ Jf 

[uj..l JS ^JJb [665 

L. Chbikho sUj**H ^Ux^ v/b\ j± : Narratio de imagine 
miraculosa Saidnaiae, Al-Machriq, VIII (1905), 462-67. 

15. a) Oratio de dormitione B. V. Mariae auct. Pseudo-Eucho- 
dio (Evodio ?) ep. Romae. Inc. ^pettJ^H OVOVpO JlTe I14J- 

kocjuloc ova>ai eipj JioTgon eneqojHpj aj<5.p£ ovjuaj'f 

JULJULHOf OCttOirf epOCf — Des. g^.Jt IipOCeV^K JU.T- 

iiovjfK Aiiuegoov neii njexcopg ejiway eSoX eiiaa 
kwtoc 2te jui^pe nejui<u ajamj egpiu eacwji. neii- 
<Sb jc... ^hhji. [666 

Revillout, Apocryphes copies, 75-112 ; || Lagarde, 
Aegyptiaca, 38-63. 

b). Oratio de Dormitione B. V. Mariae auct. Pseudo-Evodio 
ep. Romae* Inc. mutil. |pJfTll<$.peejlOC TOY4U.S (sic) 

Ai^pj^ TeTnpecfievet... [eitJitfvejjt} jijjut* j»;iieJOLl?ooT 

o Si J 

a) {B 

- 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google -a 

o. ^ cu Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

ai £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- 
MARIA U7 efio^v itnjiOTTe Teptmj nn^enoc eji^^n orppo 

?&p ilTe nJKOCJULOC — Des, mutih [667 

Fragmenta* W. Spwelberg, Eine mhidische Version der 
Dormitio Marine, Recueil he travaux relatifs a la phi- 

L0L0G1E ET A l'aRCHEOLOIHE EGYPTIENNE5 ET ASSYRIEINNES, 

XXV (1903), 2^4. 

1 6* LAUDATIO AUCT. GREGGRIO ThAUMATURGO, Inc. (\ttfidiutT 

t/tthiP *l\f* ***[[* Mftm'lifttitiifi&t titttiiiiM/unt-IriP — Des. uft unt.it£Fa. f 

tin A J?&* ™J*f £rt*friM*M , \\inift ^utrrnr \n* *\* niiiii tP tint in £**** T668 

In ephemeride tLfffgif** ; Ararat, XXIX (1895), 
366-68. 

17. LAUDATiO AUCT* IoHANNE ChRYSGSTOMO. Inc. \\Jh%ty% 

utatitufuJpni fJfn'hjt '/£"///''/ *yl tui 2!"tk ^* — '^ eS * "'// f^'f^fi* 
|^i*ij|iMLf«5- fifA trt, ihptihttMti ilhtt * VnAV/ Jiutno*** \&&9 

f^tn/^it/i/f'nt. \\ftffh p.L TtiUi*p i/h- fjpt* it t^f rt-pe.i* pi rjftf "*p* *T|ii/ i-rjit it p : 

lohannis Chrysostomi expositlo epistularum Pauli, II (Ve- 
netiis, 1862), 630-34. 

18. Laudatig auct* eopem. Inc. l )^wpitr**ff [u%tf.fn-fHuA 

tut frtttnn^ §i mttXhitii tuatittnnt-p-atul* tiu_mttnt-uh — Des* iff* utu 
£ fuutntunni fchfit*li itLtt f inn f/rt/rnft <?nttitttfiinjfM ifiujLitrt yfonifyqt* 'iintms'lt*** ilidtjh I [6 7 o ibid,, (134-39, 

19. Or aug de dormitioke B. V, Mariae auct, Theodosig Ale- 
xakdriho. Post exordium inc. m.penT*ceoji e%esi nmpo- 

KTli€JlGJl... e^Tep&HTC B'f OJKOXIOHJ^ J1T6 Il^C 3J-k 

H203K eS0?\ ilT^J^^IA ilrtApeeUOC — Des. rautiL [671 

eic. 1) Zoega, CatalQgu& % 94 j — 2) Robinson op. Ht n 
90-126. 

20. Orationes variae de dormitione B, V. Mariae, saidice. 

L Fragmenta. Revillout, op, cit,, 72-7 4 ; [| RoRlNSON, 
op. cit., 06-68. 

IL Fragment*, a) Robinson, op. cit^ 70-80, — b) Robin- 
son, i6td., 70-72, 82-88, in imis pagellis* — c) Robinson, 
ibid,, 80-86, in mediis ot imis pagellis* 

IIL Fragmoata. Robinson, op, ctt*, 24-40 + — Esc Zoega, 
Catalogue 224-25, 

IV, Fragmanta. ROBINSON, Op* Clt., XXVI-XXV1I, 
izeti by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN ■o ^ CD 

{J u Z) CD ._ 

■r: CD O 
=5 O 
TJ O 
CD . 

C w 
O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 
CD ^ 148 MARIA 

21. LAUDATIO AUCT. ATHANASIO ALEXANDRINO. ItlC. Yftitun. l/b 
tunn<£nL-itif.D (al. uibTCutnJaip funp<?nt-pn) np p SJrnb ludbbtuunt^pp 
X^nLupb anbulrauML. lunnh ifuipnl/Uib — De$. Jiupntriui n, Itl. %nppb 
Irpuibni^P Iru/bau <?ujuuni-p ( lirpbuuitpb juin.uia.uiuu/ii , ft 
dtuinju***)*** uitfl£u t [672 

IS. DAIBTSI, U* Vfi-uAtuaf Wqtrguu/lt^ftftnf <$uypu**u&*nfi 
Zkmn-g, p-nuqf3^ Iru ph n.q.[i Jut utjnt.filftt'l/p 1 S. Athaiia8ii 

Alexandriae patriarchae orationes, epistulae, controver- 
siae (Venetiis, 1899), 284-91. 

22. Oratio de Maria et Elisabeth auct. Athanasio Alexan- 

DRINO. Inc. \\uuMuAon qt/tntUL. ui&tinJ fitF a[unn^nL.ntA Jbh- f 
ii(unn<yninfi Juinifhuiglrin t (a). uTunffuusbsuijnj) \\ufbph — Des. a) at- 
<yu/ha.fniin uipfuuiino-inQ* ptupbhtouhuj ^\\ppuumup \\uti*ui&nt 
utbn.Uin.uiti aft lArnm^uni^ auAipuu ubp* uJlu tpuin.n**+ T^73 

Vel b) ptnnlrhiuit-utrui ^Kppuuimjp f *bpk I HI 2 un P < Z utL J* 
nnnndni-P-uuidp. pt-pnJ* nnnL.iT thuin-o*** \&74 

Daibtsi, U- XLP-A'uiul. aw^, 292-311. 
2 j. Oratio de Maria et Elisabeth auct, Timotheo Alexandri- 

NO. Inc. \l p uipnht-p Juiipuiuiuip p**i Juitp fibptriuV ifutpfluut^ 
*buii LiuJhinJ — Des. mn. pbptruJbu putpft uiLpKuuiup Itl. hdtuu~ 
wnt-fihu-uiJp. inltfi*** t \^pLpusui nhifp ^uiifuinnj uncpp \j>ppnpn.niu~ 
ptuiVb... I [675 

Ners. Aginean st^P^"" U* XS>qkp uu '' l "tl' u 'dt * Timo- 
theus I Alexandrinus, AlVli'M^D UirUOPbl!L6 « Handes Am- 
sorea, XXII (1908), 326-27 ; || Id., S^pt™ M--^ <$«y 
JluuilSuuM^ni-FHruBt, Jk^ : Timotheus Aelurus in litteris ar- 
meniis (Vindobonae, 1909), 54-60. 

24. Oratio metrica de dormitionb B. V. Mariab auct. Iacobo 
Sarugensi. Inc. M |oo»o f;^£ u^o : UtJJ 6u*jo |*ot ^$t ota***^ J^a — 
Des. mj> v ^^ la**»f J^o : *t»ad %5 ^* I f\ »<■>*>» I *A 1m«m» pfcw [676 

P. Bedjan, S. Martyrii, qui et Sahdona, quae supersunt 
omnia (Parisiis, 1902), 709-719.— var. lect. A. Baumstark, 
Zwei syrische Dichtungen auf das Entschlafen der alter selig- 
sten Jungfrauj Oriens christianus, V (1905), 91-99, in imis 
pagellis. 

25. Oratio in dormitionem B. M. V. auct. Andrea q3 X 

CU 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN MARIA 149 

Cretensi. Inc. ^JJI ^j)\ ^ pu >yi> l^il^ *J UjJS jt** \ 
\tjb .IUII jjljlj a) J^jb M — Des. a; &\ £U J»- bfc 5L(T 0/3 
Oul . • . J ciJJI ^JL\ d\f 0- j£ <1» ftj J*tT J*j [677 

Bxc. I. L., crj*J-*— >t wr^J^ At SjJ b r^-c j ^ -V 3 ^ ^♦c* 
^*ijpi\ : In dormitionem Deiparae oratio perdita S. 
Andreae Cretensis, Al-Machriq, VII (1904), 413-19. 

26. Oratio metrica de dormitione B. M. V. auct. Timotheo 
Carcarensi. Inc. t£ot*j oL : ^uL/o ^u»* t{ : \ £*+*») *| l&>*& — Des. o£t |;ojo 

^fo ^t v * "*** : ^ '?' t 5 [ 678 

G. Cardahi, /ifor thesauri de arte poetica Syrorum (Ro- 
mae, 1875), 145-59. (Cf. num. 27). 

27. Oratio metrica de dormitione B. V. M. auct. Iohanne ep 
Birthensi. Inc. |U. fr«°u*-> t£*P oL : ti^^i. ^u»*i/ |tep*o) *i)^t& — 

DOS. t*0>c£&»f ^kO Oj^ ^*aOJb ...tSLo&*» ^01 > imlp : tfrN-feso |*ii3/ .oo**^ 

^Z ^*\*» [679 

Baumstark, Oriens christianus, loc. cit., 100-124. (Cf. 
num. 26). 

28. Laudatio auct. Gregorio Narekensi. Inc. <|^/fi_i/&YJ^ 

hitlpftn nuiunt_n hp^uihliiunb UJtuinni.iuupphfU ppLniuntrnniAf nui~ 
*bhi^P — Des. ft unfit LutJiupft nJrnutupSC'ubrpij QJ>*Tn ututinnL.lt uani-nf 
uihJ-iuJufliiuh l^hh putpiputntutt o7/#m t T680 

Quasi appendix ad laudationem S. Crucis, *bbm> ""L - 
Pbd U* ^ebt-vb %—p&-t—&i-*y*» * Liber precum S. Gregorii 
Narek., ed. 2 (1700), Appendix, 58-78 ;— ed. 4 (1763), 386- 

405 ; || Zt' uu i"C ^vkVPt ^'kpp.mifi'buiij Sum- fig |J. ^pfitf-iipft 

%*u e tilpu 3 L_»j u*utui t trtu L . Tomus alter encomiorum S. Grego- 
rii Narek., 67-86 ; || u- 4- IT- ^rbf'pb *u«r^<H/ ^'h 
iftuhuM^tM/uft iru, t nhr'i,iui tl ,nt-P fjL.%p : S. P. N. Gregorii, coenobii 
Narek monachi, opera (Venetiis, 1827), 319-32 ; — ed. 2 
(ibid., 1840), 407-20. 

29. Laudatio auct. Theodoro solitariq. Inc. l\pu/bun.np 

b~l. abb piuhXliti uHt inuilfutn. up u/lt\lfpu nnph ni_p-lriuu utdnuutputplr* 

&Iil- Ltupu.uiLnpnL.p-ousifp*** uutptLutptrutt — Des. J-utJutUutlt 

innL.pltL.uin.pu utttutpaht utitfuutiputlt ntnlfL npftt tutnputinL.f3~pLJi 

IrplfUfrtj, ft ^[Kpftutnnu.** |~68l 

QnJ^u/tftitiL. jtJuttttntuuftpft \\i.JfiilrtjLnj tfututk%tuajtna_p-f»t%p X 

Iohannis philosophi Odsniensis opera (Venetiis, 1833), 
172-82. 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E ■o ^ cu 9 z 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD .? Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 150 MAJUA 

Maria v. m M sub Antonino vel Diocletiano. 

Passio. Inc. v o«U — &Ji»* M**o£ ot** HSU h\\ t ta»ajujA£i{o u»*i*t ?* 
[oA»»3> ^o— Soy *^» [iii»\tt\f i*j{ %5j — Des. (— *;»9 otLofOM* umLao 
Aua |afc»* WM&*if |o{k (*** ^ %dj otao>* ) | u fr ^ *?3 ^§ l*3o)9 loot t*~ Ifiwaaa^ 

( *^l ...|uf [682 

Agn. Smith Lewis, &/etf Narratives of holy Women 
111-22. 

Maria Aegyptia, saec. IV. — April. 4. 

1. Vita aoct. Sophronio. a) Inc. Ojuap^na-pq. p-auqjua-npft 

r Al h-uth-Llrt BMunknp £ f Ira- qqnp&u \\uuwna-irnM oaupnqta ahau~ 
n_aut-npuaqn!b*** • ♦♦! \^qlra- nub phut **\usnbuuwpiiuia*-.nq — DCS. ht~ 
pnanpp npnq p uLqpufbl; luit-puibutuu <yau7(lrqtranq %Jiu h itnit 
^uituntjuth-nu fa ^Kppuuwnu*** uidt*b x [68} 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 291-317. 

b) Inc. loot lovkj^oio^ i^i| ^f o* |**a*» :«.«fr *iN t*&* !&»» otit? 

( t.fr-\»t IL^p ***f — Des. 1—1$ ov^j %$» |Lo)<u*»o &*d MolL.^o 

^f ...|o~*a»L [684 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 342-85. 

2. Vita auct. « Zosimo *> (Sophronio). Inc. 0D V : h^ i V>h * 
<E a Itiioi i ITH-i hjirr* K9°Ml<h+ * MlUtfMjbC — Des. id 

h/fd^c i A]tf ruwukc a niMr 1 *mk- i (DK*a « niwi+ * xp 

«« i AftflUri i... IM-* «... [685 

Fr. M. Esteves Pereira, Vida de santa Maria Egypcia 

(Lisboa, 1903), 1-24. 

■ j— 

3. VlTA a) Inc. \\ffou auju aunanHafatf £p /a ^auquMga^b Wtftr- 
ouaubtapfaaua \^q.ptuanujua_na f n* p tiajS-uiutuA LauaT aauaflinajuibuih 
ujunl, — Des. \\nafapnupnu ^uJipusuAruiu \^pnL-Uiun$tIh qplttun 
qaqujuta/na-ftf-faaJa uppu bpaubhraua ha.. bpQuiupL auqaufubnab |^«#ifific- 
&"l Wwpfauja/ay \^afftuftnna-^y t [686 

Vitae Patrum, ed. Venet., I, 287-91. -a 

o. {J u CD ._ 

"-' o 

=5 O b) Inc. l|^bf ayu a\p fa ^putqauppu ^q^puu/ltt^pfanj \fajfluftnau~ 
qunq f qjnajiuap ( 4/i ^ ) uhhrujuiuhiuiun Ira- aauquna-uiLu/b auqqJ^ — a) 2 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u 9 £ Des« Ut SUpr* \]nihnnhhnu* + * u/nuifi/hn/h ^\\nflutnnuh**+ \&&7 

Vitae Patrum, ed. Ispah., 622-26 ; — ed. CP., 505-508. 

Maria solitaria in Mesopotamia, saec. VI. 

Vitae summa auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. ^» |^%a ^*Aai Lo©» |) 
ItoiL — Des. )%n\»«» fc»«jU/o c^^off |&£ fi^^o [688 

Land, Anecdota syriaca, II, 354-55. 

Maria paenitens. Vid. Abraham Itidunensis. 

Maria v. m. Vid. Iacobus. 

Maria y. id. Vid. Thecla, Mariamne et soc. 

Maria monialis. Vid. Theophiius et Maria. 

Maria. Vid. Xenophou et Maria. 

Maria. Vid. Marina. 

Maria et Euphemia moniales in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi, Inc. &h ^*\» (*o>k t*cb>*d ^» *a 

|&_ aoj Do |pj &A **** |*****fra} — Des. U*~ |^o»|a ^*ot;fea ft*;*o Nn^\ 

^o^ao** [689 

Land, Anecdota syriaca, II, 92-104 (= Iohannis Ephes., 
De monachis orientalib. y cap. 12). 

Mariab m. Vid. Heliodorus et soc. 
Mariamne v. m. Vid. Thecla et soc. 
Marina, quae et Maria. — Febr. 12. 

I. VlTA. a) Inc. |w# UMjp M t [Kht-fi-uilihun) npnutP uibmhih 

£p \ft~u*tLltnu (al. \fLtfUnU) \<t.LRu^nu) &l. Mjbt^n LftU — Des. J/ih%Li 

p Jlu<£ <?u/bn>nL.n<rhiuu It.l. #i* puttnhhujn i \\pff-f "W Ui [lP^ 

hi- uhp uutjuu/liAUiL^nnp tpnnt-a*** *bnili upigulputhi <£tuuuni-p p 

*\Kpputfinu*** tuJffij t f^90 

Vitae Patrum ed. Ispah., 550-55 ;— ed. CP., 451-53 ;— b) Inc. mutil. — Des. npOC OVKOVJ JlOYOejttJ TejlOV 5ie 

c[e]it^K>iHpojioJULej iuie<u?<s,eoit hcy^ejie^ &u n<ucmi ed. Venet. I, 402-406. 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

eTJiHV &jtji nejiT^cjmepjTq ^.CT^xpoc efcc»c[... [691 

Fragmenta. H. Hyvernat, Vie de Sainte Marine, IV. 

a) S 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from |§ Digitized by tiOOgk' UN d3 ^ 

CD 3 
O Q- IS 2 MARO 

Texte copte, Rbvub de l'Orient Chretien, VII (1902), 139- 
47 (= L. Clugnet, Bibliotheque hagiographique orientate, N° 
8, 65-73) ; || N. Giron, Legendes coptes (Paris, 1907), 31-42. 

c) Inc. l\ y \ it u^j £*W 4 J& >J V 1 [ ^ U ^ ^ £ ^ 
Sjjjb U Jli — Des. 6yt — 3 ^j p-^~*-> J-^b jj-v31» ^jjjJj l*>^ 
uul • • ♦ *L2jIj ^L>.i «^ XUi-l ^'U • • • Ll*>U jjju <u»l [692 

I. Guidi, Vie de Sainte Marine. V. Texte arabe, Revue 
de l'Or. chr., VII (1902), 247-52 ( = Clugnet, op. eit., 
81-86). 

d) Inc. J.j si, I a) Jfj £*\j\ 4^-1 ^ji J^j u^jl ^ S J? 
jjb jjfr -*A jj$C — Des. JL^JS i*-JaP X*.jij >S jlpj JTi? aI «jl*u» 

uui . • • jyJI J Sjl-JI X^UIj • . . l^> [693 

Guidi, loc. cit., 253-57 (= Clugnet, op. cit., 87-91). 
2. Vita. Inc. prooem. t_a *» |p^ |ooi &*/(> |LdW 00* ^$»{ ua^) 

\+i*} |OOVJ ^JO |*^* DeS. a) 1*3* ( |o^|J ) OOO) yii^^ Of«0 a-***} %a>o 

c»oioa*jIo ^>\^v [694 

vel b) *>** %£*» u^uuvlo ^»te&» (*&? ...a^*** %ao [695 

vel c) ot^f : om»? (LfAMfL ul§/ %* |oAV f6u*aa*L waot* «^o )m#9 ^o 
♦ • ♦ • 

^f ... V P^ [696 

Bedjan, Aefo martyr, et sanctor. I, 366-71 (des. a) ; II 
ead. inserta in Historia Monachorum, ed. Id., ibid. VII, 272- 
77 (des. b) ; || F. Nau, Histoire de sainte Marine, I. Texte 
syrxaque, Revue de l'Orient chretien, VI (1901), 283-85 

Sdes. c, collatis edd. priorib. ; = L. Clugnet, Bibliotheque 
tagiographique orientale, N° 8, 117-19). 


O 9 9 ^ o <; 3. Vita. Inc. prooem. i*t*&dj 001 |Iu/ ;*«$ loj^tf |Lh^*o |&**oLo |k~oa»L 

op.fl — Inc. narrat. |L&»{ o^ loot fiufo pofcaa loot M *~ |;a^ — Des. |)o 

l-**^°J ' 6dMO l**-io ILo^u^ u*auj; ...^u. <3/> : oVM |Lk»ff uj|J oV*j ftui^ 

^ ... s ^« . iuff IU.J |»*** [697 

Agn. Smith Lewis, *Se/«tf Narratives of holy Women, 
48-61 ; || Nau, apud Clugnet, op. cit., 114-17 (omisso 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

prooem). 

Maro mon. Vid. Abraham. 

"S ° 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

t_ c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by v^-uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

O Q- ^ CD 

{J u o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

W IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- MARTYRES i*3 Martha, filia S. Phusic, v. ra, Seleuciae et Ctesiphonte, f 540. 
— Syr., dom. Resurrect buis. 

Passio {et Translatio patkis cum filia). Inc. &&* LV=» f*~ 1L** *a/ 
u^a5 IU-^iX oC^ )o«f k*{ — Des. ^»MmL }Do ?*^?t* ;* M^*» v****** ^* L fia * a 

**&»/ U*0i ftiL^O WAaftd [li4 ^j ^f ^o, . s i>o^al^ **U [698 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor* II, 233-41. 
Martha v, m ( VitL Thecla, Mariamne et aoo. 
Martinianus erem. in Palaestina, saec. IV/V\ — Febr, 13. 

VlTA* Inc* X {y*ut*t,uitit f^umtn^^ttr \\^ ufptnffbftithtnu t^ti h \yhutit~ 
phiui ^uinltnin filth mi hi- rnptrutii htihi- nt_ht h t-uiuiiiU ['a I. utttiuh 
hi- nt-P") mjlun — Des* p-tunhtffih tjUut ft uyuAutL^tfi inhni n$ t 
jnptli- rut iint tf itpuAp * ft ft if/ili ft hi, nam tub i*, ft <?nt-u/hnU) h 
thiiiti.u* *« r 699 

Vitae Patrum, ed. Ispah., 607-609 ;— ed. CP,, 488-92 t 
— ed. Venet, I, 330-37. 

Martyres omnes P 

1* Laudatio auct. Euserio Caesariensl Inc. |'?H ^ ot*fa£j s o( 

|,a. %i a I^J^imo )*^a |&1*m kUa^so W^oM* If *M0 |&*J<rfk — i)CS> **£m of 

S . . . L 

B. Harris Cooper, The Encomium of the Martyrs } 
Journal of Sacred Litbrature, N- Sep.,V (1868) , 404-408* 

2. Laudatio mbtrica auct. Iaoobo Sarugeptsi. Inc* ^^ fr ^^ |U« 

v OO^«tJj (J*** *!•) I^* ft ) s 0v*J4^^ Ij^ft ^*iftj l^At O0» ^^3 [701 

Tel b) ^oovja^^ i^oicif^aX (a^a^ed.J ^3| U±**m aa-^ [702 

E. Manna, Morceaux ckoisis de litterature arameenne, I 
(Mossoul, 1901), 229-35 (sub nomine Narsetis doc tor is ^ 
des. b) ; y P. Bedjan, Hamiliae setectae Mar-JacoM Sarugen- 
M#, II (1906), 636-49 (des. a), 

3. Laudatio metrica auct. Narsete doctore» Inc. >*— *o/ yo^s 

A. Ming an a, Narsai doctoris syri homiliae et varmina^ 
II (Mauflilii, 1905), 4(5-55. 

20 izetf by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 9 £ £ ifr MARTYRS 

Martyres ignorati nominis. 

Libelli incerti. i) saidice. Inc. et des. mutiL 

Fragment*. 1) W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manus- 
crits copies du Musee d'antiquites des Pays-Bas (Leide, 1897), 
284-86. — 2) Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 151. 

II) bohairice. Inc. et des. mutiL 

Fragments. 1) J. Lbipoldt, Aegyptische Urkunden aus 

den Koeniglichen Museen zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 

6 (Berlin, 1904; autograph.), 179-80. — 2) Lbipoldt, ibid., 

• 181 (de martyre occiso, Maximino regnante, Ariano prae- 

fecto). — 3) Lbipoldt, ibid., 182. — 4) Leipoldt, ibid., 183. 

Martyres Beth-Garmienses. Vid. Narses et soc. 

Martyres Beth-Huzaini, f 340. 

Passio. Inc. **M U£~$ I**m ^j |^jau«6^ . v k***Lf lt***^ ^*j ^ U±> 
$11 ft/ ^ lg3*S» —Des. ^**» M* lt»l*a |**Z»; ^ LJLj l 6 ^* h » ^ »ii \ |»* 

^*/ m.^oom^ l«MJj s ^ [704 

Bed j an, Acta martyr, et sanctor. II, 241-48. 

Martyres Beth-Seleucienses, f cca 447 — Syr. nestor., feria 
VI, sabbato et domin. hebdom.VII ae post ieiunium Apostolo- 
rum. 

1. Passio (una cum historia martyrum antiquiorum). Inc. |— joi 
folh Ja^» c*otoT»|6sA hm (iLaau^a) p»t U>+* — Des. l-*L» v o*fca ^ot$&ao 

oooi ^i\ft» t&**ta v oov^5 l**Zoo |il»M> IjIuaL© [705 

Gt. Mobsinger, Monumenta syriaca ex Romanis codicibus 
collecta, II (Oeniponte, 1878), 63-75 ; || Bedjan, Acta mar- 
tyr. et sanctor. II, 507-35. 

Exc. C. Brockblmann, Syrische Grammatik (Berlin, 
1899), Chrestomathie, 51*-69* ; ed. 2 (1905), 50*-65*. 

2. Vid. Iohannes, Isaac et soc. ; — Sapor, Isaac et soc. ; — Tahm- 
iasgerd. Martyres Nicomedienses. Vid. Injdes, Domna et soc. 
Martyres Orientales, in Perside, sub Sapore II. .Martyres Garamaei (Beth-Garmienses). Vid. Narses et soc. 

Martyres Geloui. Vid. Berichiesus et Ebediesus ; — Sapor, 
Sanatruk et soc. 

martyres Nagranenses (Homeritae). Vid. Arethas et soc. 

O "-M 

CD 5 1 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 
T3 {J 

1. Laudatio. a). Inc. mutil. — Des; .uctaVS^ JLo*» : Ml k** 

3 ■ m 
a) {B 
JJ in 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

1 1 Digitized by Google UN 

CD 3 
O Q- Original from 


{J u MARTYRES 155 

~*t{ : opAMil (fe^oL : v«e»a&a?aM^ ||o) [706 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 57-122. 
Exc. E. Manna, Morceaux ckoisis de literature arameen- 
ne, I (Mossoul, 1901), 121-33. 

b). Inc. mutil. (non procul ab initio ?) \'ty_ j>w't'fi guib^tu^ £ 

tnuiT&upU np pphtrtfutL. p upuutnt-tuLuht tuquiinm. fit tut;* nu ountp 

fl*qj*gl't{ k JTfof n p — Des. mutil. [707 

Bibliotheca armenia, XX, 55-155 (cum parte extrema 
cf. a, loc. cit., p. 107). 

Exc. Th. Thorrnban, £,uiu*i»iiuifa p^f^bp^n^uMb^ /, 
tfiuutl/isui^pnM-P^trMukg %*ufa%Lm*g t Loci selecti scriptorum 
classicorum, II (Vindobonae, 1866) 515-26; - ed. 2 (1891), 
430-38. 

2. LAUDATIO ASCRIPTA EPHRAEM SYRO. Inc. \\^utujg uguni-<£/f~ 
uitrt_ uitutnJni t inn wind a^u/pjiupu/bu nphlihh — Dei. <Cufhnrp nuts a 
jt <luiliiihuui Jin fit qp cfuit/u/buiLbuii %lrnnL.B-/futi/pu ujiui^ftuthltui^ 
Liuh putpkuu pbljLutgffU A < \Kpputnau+++ \7°& 

XSpFlfi* h'tr^tf' Jiu*nl**i'—i-r n '-Pb^'iP : Sancti Ephraem 
opera, IV (Venetiis, 1836), 150-52. (Reapse haec oratio 
licenter excerpta est e proximo libello ; cf. Bibliotheca ar- 
menia, loc. cit., 73-83.) 

Martyres Oskianenses (Oski et soc.) in Bagrevand Armeniae 
provincia., f 130. — Armen., horr. 10. 

PASSIO. Inc. *\*uip tfpt-M hi-U wit uputnJiuqhp h LnqJit/uu 
QpL-huiB — DCS. ^ nn uplptqni-Uq intrqtriuqb h ptr pl/n'-frJ'pt-U 
aiuuna utno/HfiL-D inaut Anptytrauit- A *\Kpftutnnu£*** jusL.p~ 
tntrufbu t [7°9 

Bibliotheca armenia, XIX, 59-66. 9 z Martyres Palaestinenses, sub Diocletiano et Maximino. 

Commentarii auct. Eusebio Caesariensi. Inc. |©*_ X$ |***Ze M*» 
v ooi*&j ^» l*fc* ^j |^o %a ^j ioAUo ,„ v i.*.^\; v ojo) — Des. |a\ ^*o 
uota**.** k ojo^ |o£k Ksu^f »po u&\j» PM^J [710 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 1-52 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 202-276. 

Passiones horum mar ty rum singillatim vid. ad haec nomi- 
11 a : Aedesius ; — Agapius et soc. ; — Alphaeus et soc. ; — Anto- 
nius, Zebinas et soc. ; — Apphianus ; — Ares et soc. ; — Domni- 
nus; — Hadrianus et Eubulus ; — Pamphilus et soc. : — Paulus, 
Valentina et Ennatha ; — Peleus et soc. ; — Petrus Abselamus ; 
r— Silvanus ; — Tlmotheus. 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD .? Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 156 MARTYRES 

Martyres Persae milleni. Vid. Azad et soc. 

Martyres Persae in captivitate interfecti. — Vid. Heliodorus, 
Dosas et soc. 

Martyres Persae variis in locis, sub Sapore II. 

Passio. Inc. |**» IIaimmm |o«t A©» ^***ata l**** VVftL/f |*ot |ia»» <** — 

Des. y*\\\o ^oLo *^i lapoio ydon |*$»»o yta*» "Vov^t [711 

Assemani, Acta martyr, or., 118-20 ; || Bbdjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 303-306 ; || E. Manna* Morceaux 
ckoisis de litterature arameenne, I (Mossoul, 1901), 146-49. 

Martyres VII Samosatenses. Vid. Hyperechius et soc. 
Martyres LX Sebastenses, sub Licinio. — Mart. 9. 

i« Passio* Inc. \^ g t- J-un/uAmLu | fphhuibl- p-usa.uiL.nn A 4/* 

* ^Uitujh-nLMb Dnnuinnhljhn* Itl. autuDhlrulruiu nn munbuJUiiinnL.*- 
P~ hut dp khly* — DCS. thujubii npuii^u inLMUJt^nnp tu£[**uip<£p+*+ dl. 
jp2***uiuib putpp fi-nqph h Jip/jnufcf pL% utuhuuifu £uiL.utuiUinlrinn f 

A ^tajpii*** usifl£u % ["712 

Vitae et Passiones sanctor. II, 506-514. 

2. Passio. Inc. prooem. a^Aft*/ |*jk» U&m U*?> %*** $U %*a JL~l— 
Inc. narrat. | «»oow |Un\*ia <^u»{ |)ojk | ft\» km*u>of ^^ ** — 
Des. : | Mi.\*f oifi^-id *a$fa ^oovpof ui ifr» lot ...|^*aiaf )ad*a t**( 
^ ... v ooiLlija} [713 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 355-75. 

3. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. t»»* |o{k $a 

\JLf \-$*l i*ftc\\n\ <*\ iao$9 : ILa&^m fiuai M<>/ — Des. |L*» U& <+£*\* 

♦ • • 

^oom^ao ^* f£*±* ***» oiioj oot y^ : |*~*j id/ |Ll»o [714 

Be Jan, op. cit., VI, 662-89. 

4. Laudatio. Inc. mutil. (prooem). | <gJ> TOOTK epoq 

e*.&q. ovkovji jitoov jieT*p;x;ej eeecxcwpj* ^jiok gw 

eiOVeg JICCBOY — Inc. narrat. <45.COJ>CttIie £*1 Il<K<U>pOC 

iin^joouiioc epe n^j^.Ro>voc totjioc jiotjhmT jix j - 

I JULCMH — Des. mutil. [715 

Exo. (e fragmentis) W. E.Crum, Catalogue of the Coptic 
Manuscripts in the Collection of the John Rylanas Library , 
Manchester (London, 1909), 47-49. 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CD 3 
O Q- 


^ cu o 9 9 z 
Si 

si £ 7 

■iZ _(D 

"-' o 

=5 o MARUTHAS i$7 

5. Laudatio panegyrica auct. Sisiako (al. Stephano) Sebastensi. 

ItlC. i)^uli& ap-nt-PhiMh \\uuinL.h-ni trc qtfiunti-uiuhnnup-hulih 
tu&tt Jft^in qJuttUL. ^nutdluh nhliiuttun — Des. ft JtrnUtupuMniupU 
(al. ta-n^iu^ptuqujpis) \fnni_uuiqfciTf t*L.n nuhiXhiui LumIm uiJk*Uwht 
^ nt tPB uiuutni^uih-ui^utlSknmQli* inpu ifcnh at-, uha ♦♦♦ \l^ 

Bibliotheca armenia, XII, 5-58 ; var. lect., 81-85. 

6. Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno. Inc. -ui-l 
^Lu rjt» a' uyu^l \#) • • • 45Uji jSj** ^ *jy f^r JLr~' c£*^' A 
Oj^jaai ^5»> ^iij •IjyiJI jlj>Vl — Des. <£ I^U^j jlil ^ ^J: 4 

. ^L^ 1 &*• <i ^ 5 CJiaj j* 5 ^ J^ ■ ♦I*^ 1 (j*^ 1 -> ,J ^' 

Oul • • oUUUI olS 5*lii) [717 

L. Chbikho : ^tt» Ol j J nUI d>d <*-«<jVI Ojl-^UI >i^? 
Oratio de Martyribus XL habita ab Elia III patriarcha 
Orientis, Al-Machriq, V (1902), 257-62. 

Martyres X, Seleuciae et Ctesiphonte. — Vid. Hormizd 
et soc. 

Martyres CXX, Seleuciae et Ctesiphonte, f 344-345. — 
April. 5. 

PASSIO. Inc. ^0 oo9i o*~Ufo |fia*t* |oot taAflta l&2**o ^£o*b u^. 6o*a 
H{ HI — D^s. v « uj u»^a Ifi^a ^j a^JidL/ . I — *I^ ? l^-j %£» 
^l ...I}**** [718 

Assemani, Acta martyr, or., 105-109 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II. 291-95. 


o 9 9 £ §1 3 ■o a) 5 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c q3 X 

CD 3 
{J Q_ Martyrius abb. in Aegypto. 

Vita, s&idice. Inc. et des. mutil. Fragmentum. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. 
de VEgypte chretienne, 630-32. 

Martyrius m. Vid. Sergius. 

Maruge. Vid. Augin. 

Maruthas metropolita Tagritensis, f 649. — Syr. iacob., 
lar 2. 

Vita et Martyrium. Inc. u^» }**** J**h ***»•!>*•* ul»{ %*aoi |6u**L 

o 

IL^LL is . »|i\6f i»o*i Lau^ lt&** ott^ojo |Lo*» — Des. ^{^ lfk*» oiv^xa ("*rw"*nlr fc Original from 

1 9 Digitized by v^uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 158 MARUTHAS 

^l ...^i^aa [719 

P. Nau, Histoires d n Ahoudemmeh et de JMarouta, Patr. 
Or. Ill, 61-96. 

Maruthas ep. Maipheractensis, saec. IV/V. — Febr. 16, 17. 

VlTA. Inc. flV ^IP^IW ^"~ < ^ Ui PP* [m-UipftL-p ifufiuinJhiJ3-kt% 
[kpu/bbp^ntu) \y*uiftni lc?-ujifi+++ t J^2^/u#«<^7# ***]" ptfpn%huii £p h 
Ln-UiuiUifUMi-P pt-u — Des. .p HtnJ* upnna nu/titrfuouni_fcJ-lrufb 
uiUn.p chnnndlrinn Ifl. npuAnr/L-nju \f^iiipnt^S-uji/i % utpuin {^4/7 thpbm-- 
fS-flili outnuippu «■«_ utjltuun^pli t Itl. Ittftu*** uiut^lt x 1^20 

Vitae et Passiones sanctor. II, 17-32. 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, I, 609-18. 

in 

ID 

Mastots Armenorum catholicus, f 897. — Arraen., Sahm. 4. 

LD 

Vitae summa auct. Stephano eius discipulo. Inc. {{""^ tjhtj- 

^ tun us plrpnpn.lt ^utpftL.ptrpnpn.k JutpuulrpnptLp Ifl. * J -phpnnn.h 
ipiibptL./3-triuii*** ♦♦♦* JJif/ 4/» ft utn<£J£ otu^iuutyuiljufu — 

DeS. Jfthilri- pdpnMnuqt; nuMUtinniuuuih tu t uinouitnu-M piAt t J^ iu Vb 
nufiip Jiunnt-a %nputt+ + * aft up utupp u/b<£uj l intuit t ft /3-nL.fian 

%- • [7" 

I. THOPHDSCHIAN, QiiLtfMufy Itrn-UMtj-ftMug \utu^ft^ tfuip^ui- 

ujtruiff <\*u,y.Qiu% t Catalogus chirographorum doctoris Kh. 
Dadkan (Valarsapat, 1898), 43-45. ^ CD 

{J u 3 ■o Mastots. Vid. Mesrop ; — Isaac et Mesrop. 

Matthaeus ap. ev. — Nov. 16. 

i. Praedicatio. Inc. mutil. — Des. ^6 J e&0*h &JTOOTOT 

eq^eoov iinxiovTe n<u eTe mwq ne.. g<$-*iHJt. [722 

Bxc. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 131. 2. Passio. a) Inc. b^p, J^lj ^iljjl Jl J^l ^jku ^Ja*. llj 
a\J\ s^S — Des. Jl^Jj • . -^tu ^juJI S\ij J- ^ ^t* l~r 

ou» . . . rc^jij- -ui 0* mi .A ^ & «>\~ \m 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 
91-94. 

=5 o 

b) Inc. a»WiMirMrrh» a 7'W , Aifl»1lA^i^n»^,f4.ftA. 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

0) => 
-Q a; 

E -E 

-^ ni^ii^^^Cnn'oli- Original from 

f* '9 ,ll ? e DyVJ^^gl^ UNIVERSITYOF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- r MATTHAEUS V9 


^ CD 

{J u o 9 9 £ 

Si 
§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

CD 3 

O Q- ft"X+ s. . . « iD-f*¥**l'l* - ti9°0* * h*» 5 )M I. . .■ ft*flrfi* i„ . . [724 

E. A, Wallis Budge, ?%e Contending,* of the Apostles, 
114-18, 

3. PaSSIO. a) IllC. (\yftbiy.tn.) iun^utgtrwfli ipiw^^nu //t_ tut L^ 

uiuitutrhftttt J 1 thppltit f r u p***f} fiirfiifiFiitti hthu ^\/ntrn it 

l)tS» it it tit 1*11 . pttpf-nu Lutliniptupuuu ft J L uth upttplt fa it*** nttiph- 
fitouf/b uhl. $l*~p tint At tuilhluujh iit?[iiuttt<yft t F7 2 S 

b) || * fitly rift ti. ittti itiphttiitt*** p thitphli i\p p"H *** tiptid ujiumifnt - 

IXtiihtiii f tptfi_tautt-*** — Des* ut a)* \j2& 

^) jf^ffifrffffoft- Hp ***** pp lit 11 ii*ptTi**it* hi an Lnmiuuthhjt <^\ppw- 
maup \y , tu[tHjnu p tfrnphu dhpL iFt_ pnh — Des* qfrqiriiit nptjp Imp*** 
put ill* t/tupui p Li ^u/luiLtut , ft ipUMti.it ^\\ttftuiunup |'ufjmj_o~n/ 
JhiMtti x T727 

d) Inc. Ut C.) — DeSp (?) frlnnffittf if up ti fru 1 fin fa ut \*inf/ ht_p J*u~ 
frfttii. hiiipufjtii*itit*tii-i€rirtitit 1 7 2 ^ 

Tshehakhian^ Libri apo$tolorum spurii, 437-48. 

4, PrOLOGUS EVANGELH* IqC. J \\t-tuii*ipi*/h np ni*u* Ipuiwi^^- 
null** A lift fib ph |p* tu^iuliLpuM ^hi****%— DCS* J^aruifrJk^nu phiitptf- 

if tuiip I* I* ^ h f t d mis 1 r? 2 ^ 

Non semel edit, in Bib His fiLrmeniis, ex* gr* J, Zohrais., 
l^wwfrtLwtN-Mjfftflfi^ ifiwiti L u*it >//'* f'* ****ft ff*****tfp**ftMtrtwtj (Vone- 
tiifl f 1805)^3 ; ed, minor, IV (ibid., 1805), 047; ed. A, Ba- 
gkatuni (ibid., 1860)^ 945 ; — Novum Test anient urn (Vin- 
dobonae, 1857), [v], et aL 

J. Prologus evangelti, arabice. 

Ex;e. P. KirstenTj Viifw etmngdutavum quatuor nunc 
primum ex aniiquimimn cor/ice mss a * Qiesario erutae (Brealae, 

1608), 20-31, 

*■ 

6* Vid+ Matthias ot Andreas, 

Matthaeus pauper, men, in Aegjpto. — Copt., choiac 7. 

Vita auct. Sarapione. Inc, mutiU (non procnl ab initio) |COOTJ1 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


i6o MATTHIAS 

T^p & JTOOTOY JI&4.& JICOJI Jl^p^-UOJI — Des. mutil. (prope 
ab extremo) £JI QVejpKJtK. g^ilKJI. <UIOXI *6 ^.Jl r j" epO(J 

jmftTJt!ou<$/x; oc ^.JiTCtt| [ 7J0 

Fragments. 1) Mingarelli, Aegyptiorum codicum reli- 
quiae, cclv-cclxxx (membratim). — 2) Amelineau, Monu- 
ments pour serv- a Vhist. de Vtlgypte chretienne, 707-736 
(partim eadem atque superiora). 

Kxc. Zoega, Catalogus, 537-39, 535. — 0. von Lemm, 
Kleine koptische Studien, § 15, Bulletin Acad, de St-Pe- 
tersbourg, 5 a s6r., XIII (1900), 49. 

Matthias ap. — Aug. 9. 

i. Passio a) Inc. ^j Lj&Tj J^^ 1 '*H£ JL-ttOlf] 

Des. *—-*£ .^jj j.« fU 5-^ <£ 6'jVU ^J a^JI ^ Lu ^ kx. ^ 

uul • • •yUM w^. 4»l [731 

Agn, Smith Lbwis, Acta mythologica apostolorum, 118- 
20 (suppleto initio ex alio codice). 

b) inc. 0>W 1 J&w->S * hMGpW i Ml t <*>mP 1 h OT 1 jlft* 
AP 1 ATrtlUri 1.. . \\ m i #hW: 1 AjE.TJ * - Des. aHtf* 1 01 

E, A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 
243-46. 

I— LO 

2. TW. Matthias et Andreas. 

u 

Matthias (al. Matthaeus) et Andreas apostoli. 

1. Acta inter Anthropophagos. a) Inc. 01 s\\(\mf |&»L ft* ^ 

* 

o 

!»■■>» ^am v ;m ***fft |taa£? oiojk 001 *~ ^»t*{o ooo> ^loo |ai^ |»*to |f0M 

^m/ ...ojkj : |*» |ojk| otta [733 

W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, I (London, 
1871), 102-126. 

b) Eadem, syriace. Inc. et des. mutil. 

Fragments. Fr. Schulthess, Christlich-palaestinische 
Fragmente aus der Omajjaden-Moschee zu Damaskus, Ab- 

HANDLUNGEN DER KOENIGL. GESELLSCHAPT DERWlSSENSCHAF- 

ten zu Goettingen, Philol.-hist. Klasse, N. P., VIII, num. 
3 (1905), 86-92. -a 

Q. Z) £ 0) 
O- Qi 

"-' o 

=5 O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITYOF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- MATTHIAS 161 


^ CD 
{J u 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

CU 3 

O Q- c) Inc. tn(U**fc-t a *f*A J WA0»* a *<}«« t rfi'PC^- * T-fr 

Des. h9*TrM0»- , hfth i 0(LF^ ; Wtotfrpo*- * fc'JH * £-nA- * 

hrAh- * AXTfrCyA < MKh i A-JA^ * *JAr * h<XJ I [7J4 

E* A, Wallis Budge, The Contending^ of the Apostles, 
I, 307-35. 

d) Inc. <sxaj<curu ^e JiTe>?ve ne^noc<TO^oc> nasaj 

e2£:CM<0T n>JiJX cu P^ Trt< ^ 0T> - * neK^Hfoc ii<ui&er>- 

k T^g^fi eTp<ecjj> eTeno^ic ejte<5\eqo i ren>?va)*ij — 

Des, mutil. [7 J5 

Fragment a. 0. von Lemm, Koptwche tipokryphe Aposteiae- 
ten t Bulletin Acad, m St-Petersbourg, Nouv. ser*, 
I (1890), 558-76 (= Melanges Asiatiques, X, 148-60). 

2. Eadem, contra ctius, a) Inc* u^l^ x.*>W1 *J\ U OfeT 

^kll ijirV t*W jdl S^jdl <Ji> o .v% <* € ~> j:/ J.UI — Des. Oioj* 

* ■ . 4I ^Ul • * - ^^j ^b^ t ^ *N y> -A*b u^_jl $ [736 

AgD. Smith Lewis, Acta mytholoqica apostolorum, 
109-118, 

b) Inc. 0»m * Ml a 'Hl£A* 1 fhVCJ* 1 KO-hi 1 Wf i OlfJ 

em. 1 AdfW 1 wmbh 1 A9 s A"Wft 1 h^> * frhC 1 — Des, h?li 1 

"hfA * ... HAH= i,„ A£*l-> « [7)7 

E, A. Wallis Budge, op* £#., 225-42. 

j, Eadem, alia forma, a) Inc. L^fy ^^^tj'j^'j^J* ^ 
SUVl J ^W jJj ^jjJl 5^ ; ^ — Des. l~*y> JL Jlij ^Jl 4*-> ^W 

C^^ u: yfcUl yi* Ji ^O. J^ m5^j ^ [7 J 8 

Lewis, o/j, cit^ 83-91, 

b) inc, WW * fc/TCA 3 dih^jn^ft ; fcS^-flM^ 1 Ki^-n 
(lege IX j) 'tA-lf o^ = fi)£lU"tf»- a X^ 1 Kf ILfc^kC a dtfA* - * 

Budge, op. cit., 101-113, (Ad hunc libellum pertinet 
pericope inscrta, ifjul.^ 94-97, in Actis Andreae et Bartho- 
lomaei.) 

21 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

0) ai 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 162 MAXIMUS 

4. EADEM, ALIA FORMA, a) Inc. UttpJuttT tun-flts ^puttRuu uni-fif* 

utnLUipbuii d%f DUiiinqa-M*** b<£tuu tfpTfuilfli \$*utfc}l;nup bpfl~uit 

iiUffttutii^'b Jiupquibbputg — Des. \$bqp£uju £p ft gbqfy 

y^htfiB tunftduit) bnpiuip Q\btnpnuft db&ft In. utn.utOf!u utptufybputnh 

^[Kitbuutnuh t [74° 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 168-73. — Cf . 
Synax. armen., 226-28. 

b) Inc. %\" m ^uttlpu/nituttnt $biun% ibpbpitu Itl. qunt-pp 
n*nnfhi utn lupbiui i nnuA,u bt- uiutua $4/? — Des. bt- Jfubfd-Lunt,p 
qunuut ttuunuh §trutn% {bt-. nt~unt-.g tuition hL. unput) f bt- jotruipnu* 
B-btutlp Lusuttutit\ft% quiututnt-ftpbutpnt^ ft tnuin.if*+ [74 1 

Tsherakhian, op. cit., 124-45. 

Maximus et Dometius filii Valentini imp«, monachi in Aegy- 
pto. — Copt., tybi 14. 

Vita. Inc. ^HCOJJIJ THpOV JUL^OOV 03 JlJ.JO't" BOOTHS 

ovo& heeo^opoc jrreTenecaov^ epoj — Des. ixe ju. 
iiTcwov iinepjiova JTe jul<u ju&eji... giTen junpec&j*. 
iiTe jtejijcrf eecm.fi hpcwueoc n^moc net*, ^cme- 
tjoc eTe nccwTHp jioyoji jufieji... aaihji. [742 

E. Amblineau, Histoire des monasteres de la Basse 
Egypte, Annales du Musee Guimet, XXV (1894), 263-315. Mekhitar doctor Sassunensis, saec. XIII. — Armen., mehek. 5, 
areg 27. 

LAUDATIO PANEGYRICA AUCT. DANIELE MAGISTRO. Inc. \\if_ qutp~ 
Jtuhuttft bt- ^nu/iu/ip iifliubpqpU \^uinnL-utbr <?uijn bu utputpfti uttlk~ 

%utlhft+ nil unuLuitp bu uputbtbtp uhtntj* — DCS. qp nqnptltuh- q 
tlbnutt-ttpftu ft bbutitu juitu X ^nustbtTf utqutJbtT nupbUh nutpint-D 

ft uknuiq f npuA^u aft nqnptlbttgft Jhq ^\\pftuuinu+++ [74$ 

Synax. armen^ 364-66. 
Meletius ep. Antioehensis, f 381. — Febr. 12. 

LAUDATIO AUCT. lOHANNE CHRYSOSTOMO. Inc. |*W UiJtVuutfU 
utbuutbu dnnnd pqbufUu pppbgnt-guJubtT niuiu fttT \ bu qutJUbuttb 
Dtunuipu — DCS. <Ctuuiithbs nuinncfd^bujUnU funuuiutubtnq Jhq f 
np Ipuf bt- Shut j t npng [bgf**** unify : • [744 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

{J Q_ MEN AS i«3 orationes (Venetiis, 1861), 235-43. 
Manas m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Nov. 11. 

I- PaSSIO* IllCi Huit/u p-tu^.utt-apnt.fS-h-m'iiii ^finfftjftinftiti^ 

inn ft Ifi~ W^MiiptifiMui'iirtufi t\p <£ttipuh tn tfb*** i /»/*" f*pf* t-fftitut ht. 

hniiiblffl^b \yfi%u*v wnjL/y? At. iC^ttpfun — Des, ^ffitlftjuft- nUptfjittftttih 

iifthtuJt "/'/"// dffiitfftl** $nnii$-tr tnfrtji-n^ pt£ gtfni-P-pt^tg fj/hplt 

ptupkfu oum hi tx iff iff' up pnii* , ft fjiitfiuiM *** [ 74 5 

Fata<? et Passiones snnctm\ II, 57-03* 

2. Passio. Inc. (l»)TrJ+ * 4»^ft * rt"?iV> - flfrd '+ "IVft i H-fl 

A,£ : 'T'flX' : li>+ : ft*7 = *V*P * (aL -feTfl i) — Dcs 0-l£A- 1 

Wtthh'li i (*1. in \?>tK t ftfcA* i) -Ml ■ fcllUh-flifuC * Kfth 3 hX-V 

£ ^ (lr/i^Cl- ; mhhtF * (aL 7AKA- i) AVTH.JvrMi.n * h'^lfrt . 

00»J^)U i.„ {...h*M a) [746 

E. A, Wallis Budge, Jfcrts relating to Saint M§na of 
Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialed (London, 
1909), 62-73. 

3. Passio ascripta Cyrillo Alexandrino, Inc. (?) mutil. |JT«5, 

AJUUtCA ji*u 4L iiTppoc ngTi 4 eu™ 2100^ eneojTeKo 

<LtJCJJ it-HAl^K^piOC <LIU. JULKJIJ* — Des. mutil, [747 

Fragments. W. PlBYTE fit P. A. A. BoESER, MaflUSCTttS 

ffiptezdv \f usee d* ant iquites tic* Pfn/s-£as (Leyde, 1897), pp. 
282, col. 1 ; 281, col. 11 ; 282, eol.'ii. 

4. Miracula. I. (De mercatore peregkino.) Inc. H/"/- /**-*»*- 

nnt-it tin niilnL tjmli ft tip hi pi tt ft I*w«iif *.«/&" A XhrwM uf/itiiplt pi /"if* **t 
mj#/# ntfii /rt/f/ f/A A" ifi i««*,V.* • A tiik\tttti tluf&utn-titbttiIint_p-frtEiti — 
DeS» itiiitjtii ift> p <£fwJ*t ittttnuitttf ^tm^iMfiiiiitnpii ft ^Kppntiinn ft t^ h 
UtlL-pp tffitii.ph lift put \\*pf(fttrt t [ 74^ 

II, ( D li Ac A P IO , ) 1 11 C * J ^ JP/i n iffi i*/i»* ^ H# J ttt tiffin it [**np *£f y /"* 
pui± Mtttti fit.p — DeS. £*_ t*hj**h tttitpXutt. ft tnnt'fth P*-// tfiu*ti_tii~ 
l tip ft pi J ti * J \phum nu • ♦ * f 7 49 

III, (De Iudaeo Alexandria,) Inc. ^utpikut^ Jftru u^f 

unu/h\fi//tu tjpiiiiii{hsf\* + t ^pttfiii rtiih f r p i\\nf^pttifi%/i phut tJiiiTkittti - by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN i6 4 MENAS 

tub tub — DeS. unuJaL. ituttttUnawuu utfut nu/LniAilrifr tMtututp/ttutnnL.^ 
P"htJb Itnput* h Jtuiri_u++ + \7)0 

Vitac et Passiones sanctor. II, 67-73. 

5. Miracula ascripta Timotheo Alexandrino, saidice. Inc. et 

des. mutil. 

Fragments. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 157. 

Menas, Hermogenes et Eugraphus mm.Alexandriae, sub Dio- 
cletiano. — Dec. 10. 

PASSIO ASCRIPTA AtHANASIO ALEXANDRINO. Inc. ^{Kftfiuutnup 
2*isnn<yitsau ttiiUktupttfiititU trt^ Irlilinlrnbtua pujqifit/buiik (t/ut<Cnt^uth 
fuutihu/bntb) at. pupnt-fcflr until unhi-dtulhi — Des. a) i /«7 huhutq 
ht- thnunihjltuilt t tu ituuuiuippup pitiptruttuptnTit-J&fi uttfp uuiutui~ 
i§buuAi***f ft ihusnu tuilhh taunt- pp uibnuutb gfruitLu*** T?)! 

Vcl b) JhuMuint-hp juuipiuitftupuiptJi phbiuiufb nupttulttt tutn~ 
ftrnt-fcr truth* Isiuuitupbuiuh unt-pp Juuii t pu*** tin op ututuli f^p tuuunthy 
p ^\\ppumnu* • ♦ T7 5 2 

IS. DAIETSI, U» X3J&uS*'W"ft }\f£^pittu%tf.fi^n/ ^lufpiuu^lrutft 

Zkusn-jj, p-nuqPip £-«_ p%t^f*Jluu^n^fft%p x S. Athanasii 
Alexandriae patriarchae orationes, epistulae, controver- 
siae (Venetiis, 1899), 516-32. 

Mercurius m. sub Decio et Valeriana — Nov. 26. 

PASSIO. IllC. }% J-iudiuutuliu fiLmtittiLMpnt-pttitfh i \-Jrbnuft Itl. 
l| uintrppuilinup p ^n^ntltP j*uttiuip** + t linibnhtui ujluut autuBuuttu 
upbfynptnnutt — Des. p uttftpjn^'b tnpnutT Ltutntupaatuu* nt-p at- 
ptrptfnuf^-pLJtp ptuantutfp htumuipt,ph y ft thtunju*** f7$3 

Vitae et Passiones sanctor. II, 47-56. 

■M 

ru 

Mercurius (Markorevos) coenobiarcha in Aethiopia, f 1419. 
— Aethiop., nahas. 4. 

Vita. — Des. <D-M"fl<: i <D-f|+ * £-n<- t %Ai£ i £T1 1 

itihM » nx/i-* « iMMhA-P » n<:h* * ami«v • -HfiA « Kf <wi « 

ftMri... fl»fc"Mi [754 ^ cu Z) CU 

C N 

O -M 
CD ? 

Exo. K. Conti Rossini, Vitae sanctorum indigenarum y Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2,. XXII (1904), 3- 
49, 50-51. (Postrema pars narrationis complectitur sum- 
mam vitae abbatis Takla Iasu). o 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

cu => 
-Q CU 

CU ^ o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk ^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN 

£ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD E O 
=5 O C ^ 

o £ 
a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a £ o3 ^ 

CD 3 
O Q- MESROP 165 

Mesrob, qui et Mastots, doctor Armenorum saec. IV. — Ar- 
men., mehek. 13, horr. 9. 

1. Vita auct. Koriun. a). Prooem. inc. <\ujqj>uAujqlruA 

lunu-hh at- ^uiauiuutuA ujf/itujii<Cpb qujuuinLUio-utujutpaau qpnjh — 
Des. at- unqut outqgpujuiuLii ^past/tub ^uiutnt-ghuta quspquj~ 
paugh t — Narrat. inc. X\n5* Qap ft 'uujfuujlfujpq. putiihu %^iuUuilftii(p i 
Jutuu apni at- ^"iP" uipuipuutf — Des. nuinni jtHiufuh *uitnq 
jnL-fl~lrnnnn. utu% Qutqtjlrpuih usn.lrtut utfftq^U t bu ^\Kp[iu~ 
tnnup*** tuil\*b I F75 5 

X&y—i&b JmuitrttmtpuLflliuiip x Koriun doctoris, Mambre 
lectoris et Davidis Invicti opera (Venetiis, 1833), 1-29 ; || 

\\ftnftLjlt» <l)«jy*#fi/#»t_rtr ttuit utunnt-u Itl. Jriu^iti-iuls ttnpt*j% \jfbtinuuiuit 

iliufn^uiuihrtnf, (Venetiis, 1894), 7-48. — Emend. G. Nahabe- 
dian, f\i-iLqu*f.gitiLp t^'g \\»plrufi' s emendationes ad Koriun, 
MlAtniilJt q l : Polyhistor, LX1I (1907), 195-99. 

Exc. M. Tshamtshean, <*\uMMnj;0*.pfi€5b Z,>»j'*g * Historia 
Armeniae, I (Venetiis, 1784), 524-25. — Nora'ir Piuzan- 

TATSI, \\nnhuti tttunnLiUiiilrtn £rt. %npjth j3-$upatf»u%ttti.piit%p i 

Koriun doctor et translationes ab eo factae (Tiflis, 1900 ; 
in quo opere, integer Koriuni libellus membratim explora- 
tur. — Alia excepta passim in permultis commentationibus 
Armeniorum. 

o 
o 

b) Inc. O uiupttsUuiqauib uiaa.hu ul. q *ujiumuuiuA uipfuujp^pu 
nttiuuML-iuh iuumL_n 2^np^u***l |-y# utipu uiiu \}uupnup p iyutnujiJu 
qjuuujnJ^ — Des. npaq *uapqp uiruitaputaptg PQ"U qlCyJujpuiat^- 
fl-puh lusqnMt fu-puutuq* uu^utunaqufL. uijup p thuin u* + + 1*7 5 ^ 

Bibliotheea armenia, XI (1854), 5-37 ; || \\np[n.%. «y«/«*w 
tfi,t„pitt-% f 7, 14-48, in imis pagellis. 

Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historUs, I, 317- 
18 ; 338-41. 2. Laudatio historia auct. Karapet ep. Sassunensi. Inc. |*fa~ 

XnuL puMuXuihutq ifyJtupptn uppni an 7%u*j£ qupput ptF — DCS. 4 **tui~ 
aulfuj p uppnq^u na qDUJ^nt-fct-pt-U &i_ qfiraqat^ft ptJu uhniuq f qp 
tupj~uiuh thqni.0 phtf- J*"*! ♦«♦ tfhiui Ll_ juji-Amau/uu t \757 

Mesr. Ter-Mowsesean, U/i«//»ti/i«j Ararat, XXX (1897), 333-36, 378-84, 456-63 ; || Id. seorsum, %L l . P »qlrus% <y ^ Irui* tyuuhturj, t y) Encomium de vita et morte S. Mesrop Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 166 MICHA 

doctoris, habitum a Karapet ep. Sassunensi (Valarsapat, 
1897), 13-74. 

3. Vid. Isaac et Mesrop. 

Micha archimandrita in Perside, saec. IV. — Syr. iacob., tesr. 
post. 1. 

Vita. Inc. prooem. | — aAo&* v***** i*;m U>+=»* v *»? of uj**& H — 

Inc. narrat. ^» ©mi,^ loot wotot^f l***a ^»t Jj^ ...|k***L (am lot ^» p/ |**9* 

IffOtAJ fiuA} |fL/ DeS. lift*** OfiM l&flftJ OV^ pf 6*00 (i**Ot» t*OtOD*»{« »tt^30 

...ottocu v oo>Xs ...©tLo^Iaj . |***^ fi^a^o — Sequitur precatio. [758 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 510-32. 

Michael archangelus. — Sept. 6. 

i. Miraculum. a) Inc. 0*W * h9°^d « 111** Yld * IDtM"* 
fiMjR 1 OHA+ i Of** i -flrh,C: a - Des. iDTfl* * If-ft- 1 If W < flft 

&r*t om «... fc^Mi i hmuh-a dhC «. . . [759 

b) Inc. flWlA- « gM£ * WOOS* * W * « H£H)C « flOHji* : 

-fblbC * OIJRXA. i ^9A+ « WlMiA* » — Des. ut a. [760 

J. Bachmann, Aethiopiscke Lesestucke (Leipzig, 1893), 
20-24. 

2. Laudatio auct. Severiano Gabalorum ep. Inc. <|K4.?veJ 

jbumoji Jutnoov iitfj julj^^h?^ enecjcy* eT<m.<$.6 iu.<p>- 
Xiu.rre?voc _ Des# raut ji # [761 

Fragments. J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden am den 
Koeniglichen Museen zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 6 
(Berlin, 1904), 189-90. 

3. Laudatio ascripta Theodosio archiep. Alexandriae. a) 

inc. <uiok ■f-atmj jit^p^h i11uc4.au eSoT^ &en <$k 

6T0J hC0>VCe^ JIHJ &J JlOJUl/f &6JI &tt)6 njSeil — Des. ce- 

fcp,s.K juljc^k <s.Sfceji<u?cw Jie*i iij<umoc CTe^Jioc... 
iiiue&oov neu iuefccwp& eepecj epo«rii<u £*. necj^oc 
heoq neiuTc ovo& nemicmf ... «jjhhji. [762 ^ E. A. Wallis Budge, Saint Michel the Archangel. Three Patriarch of Antioch and Eustathius, Bishop of Thrake (Lon- 
don, 1894), 2-61. 

Bxc. A. Mallon, Grammaire copte (Beyrouth, 1904), 
Chrestomathie, 49-54 ; — ed. 2 (1907), 81-86. Encomiums by Theodosius, Archbishop of Alexandria ,Sever us, 

~ Q) 
O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

^ e n- r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- MICHAEL i«7 


^ cu 
{J u 9 ^ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

CU 3 

O Q- b) # Eadem, sddke. Inc. et des. mutil. 

Exe* (e fragment is) s CfruM, op, cit. } 135, 

c). Eadem, arabice. 

Exc* Budge, op* cit*, 137-54. 

4, Laodatio auct* Sev&ro Antiochensi. a) Inc. ^COJTGJUL 

enj-^A^MLcu^oc bbot^S <&zsex%. ecjepcTHAieiuji nun 
kneojovi" e£tmi kn^joj^u — Des. <l iujiat ujami e- 
open't iinenoToj iiTeji^uuK eSo?v hiijm*CTHpjoji 
eeoT^fi kTeji+fltsov k$H eTepe ... ^ulhji, [765 

Budge, op. cit W} 63^91. 

b). Eadem, saidiee. Inc, et des. mutil. 

Fragments. 1) CftUM, Catalog, Coptic Manuscr. in the 
Brit. Mm., 135 (*xc). — 2) Id., Catalogue of the Coptic Ma- 
nuscripts in the Collect ion of the fly lands Library , Manchester 
(Manchester, 1909), 45 (fortasse ex libello quodam Mus- 
culorum)* 

c), Eadem, arabke. 

E3cc* Budge, op. <?#,, 155-69, 

d). Eadem, aethiopice. Inc. itiT'P : A^tt9°C * 4»S-ft * fl^ * 

hvh» z -huh- 1 m+ * iwa : r-r * &t&»t& i - o es . -^^ i 

ttt'Jrt'flrK i AH a W1AP *.. , MO « [ 7 6 4 

Budoe, op. tif., 195-216, 

5. Laudatio auct. Eustathio Thracensi. a) Inc. ^f" JliOVtW-JI 
XiptMJ jbe Si g4J1H4lpAfiO?iH OTOg JIT^C&KJ JIJIH eTgHIl 

&en ha?u*c — Des, enj,*.p;x;H^ere^oc eeoTAfi julj- 
X^ H ^ ■ , Ji^&peJt $ v f nw.r&ooc hxegXi jiejuto&j n<ui 
efio?v... epe wot juSeji item t£jo| [765 

Budge, op. cit. h 93-135. 

b). Eade^, saidice* Inc. et des. mutil. 

Exc. (e fragmentig) Crum, Catalog. Coptic Mamiscr, in 
the British Muse tun, 135* 

c), Eadem, arabice. 

Esc, Budob, op* eit*i 170-94. 

6, Laudatio auct. Evodio arghiep, Inc, mutiL — Des. JlJlB*5*p- 


by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


no ru 
41 ^ 9 ^ 168 MICHAEL 

• 

fi^poc. eTov<novTe ep>oov ae c*p<**<j.>tkc juuiiie* 
Tpe <nxt>ovre *f iinexpo iuie&pcujuuuocl. .. [p^eTii- 
jUL^.v|...|nTeK^T^CT^c5jc|...|ovejpHJiHjiTe njiovre [766 

Fragment*. Fr. Rossi, Trascrizione, con traduzione ita- 
liana, di un teslo copto, Memorib Accad. di Torino, sei\ 2, 
XLII (1892), 143-46. (Fragmenta perverso ordine collocata 
videntur.) 

7. MlRACULUM (VlSIO ?) AUCT. PSEUDO-DlONYSIO AREOPAGITA, Sai- 

dice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscr. in 
the Rylands Library, 45. (Narratio haec fortasse pertinet 
ad librum Miraculorum eundem de quo supra, num. 4, b.) 

8. Laudatio. Inc. mutil. non procul ab initio (Miraculi an ipsius 
orationis ?) | egpKJ e<$JlOTJl JIT6 ^Aiejrf <5.<|COJl&CJ eJUL^T 

A$irf *f epojjcyj xijij^ujoc... jieovoxi ovpcaiu ^e &eji 
i^no^jc neiize eneqp<ui ne h^j^c — Des. mutil. [767 

Fragmentum. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscr. in 
the Rylands Library ', 219. 

9. MlRACULUM. Inc. u-iLJj* J^i UjJaJii {f\+ J*^ Jf 

^jbill l!w t* Jf \Saj - Des. f 5UII »tiU li* J Jtf Uj . dJd^ ^ <!> 
aJI Jo* y*j »lcJI ^1 <& ±*0) »I yJj [768 

I. KRATCHKOVSKI, ZCftkJ^ u^jl ^j JjJUw^ 1&%\ ^J iijf*\ <*& 

Miraculum archangeli Michaelis in Palaestina, Al-Ma- 
chriq, XII (1909), 450-56. £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

a) 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- 10. Laudatio panegyrica. Inc. 0U3V1 Jfj^ £.uM ^ **?!• 
6b 1 JT a* #juj <|UI — Des. • • • o j^l J-** ^r^^ * >*l> i^jMj 
uu» jlj^lj IIU4 <y UU jlaTVlj ^Ij jUI ^ UU [769 ^IjAN olxT , Liber homiliarum in usum ecclesiae copti- 
cae (Kahirae, 1874), 183-90. 11. Vid. Michael et Gabriel. Michael et Gabriel archangeli. 

Laudatio panegyrica auct. Nerserte Klaiensi. Inc. \\juop 

Irnlipuiunpu trlfanaat^nt <£tiutn_huiUL.unlttui Dui<CuiktutWiubuinL-~ 
P-hiit ghhrtui ^iiiuruttptMULun^^u tmnljUutunntuah hiummpwind — Original from \\ Digitized by tiOOgk' UN MfltAKH 169 

Ucs. lun tui-hint-fcrhu/b Itl. uhl tuant^hrbujli in tun ma hi-. <iuu\turtiu~ 
uiua npuul^u puafiuut, hu uhui uintfjuntuufl^u putn pt-pujpufuipL.p 
uMnJ-uAutLnnnL^p-bruibf p diuMn-u*+* T77^ 

% hrn n.tt tituhusii ft) jMuntun-u tnotih a.Srntun.ncjUha ^ncfd-tru/ltu ^nar**~ 
uttuLuMUibrtnuinti ^mptfbktf? &*- JFfu? u f/4'l/' ^*~ U§Jh*l»mf f»% hrplfttuyfti/ 

qi*pni-f&hui% 8 % : Narsetis Armenorum catholici laudatio pa- 
negyrica SS. Gabrielis et Michaelis et universi caelestis 
exercitus (Constantinopoli, 1808), 3-64. 

Mihrnerses m. Vid. Sultan Mahduct et soc. 

Mihrsabor in. in Perside, f 421. — syr., tesr. pr. 10. 

PASSIO. Inc. taA*t0t»» |iA&^f OfLo^ou» !**»*£ \*2to* ^t*t?<>9 ^»t»H 6a*a — 
Des. Ifccfc** )»«*» ?*+* o^L w^a U-»o ^f Will . |*&j opL\ ^ [771 

Assemani, Acta martyr, or., 234-36 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 535-39. 

Miles, Aborsam (Abrosimus) et Sinoi, mm. in Perside, sub 
Sapore II. — Nov. 13. 

1. Passio. Inc. Ul £*» V $1 UM : Ul **±~ II $1 i»l —Des. a#it*{ 
f?otM*a «**•*{ **;*&* ^kfi^&A ^^o ^ o^aLf . v o^kif [772 

Ev. Assemani, Acta martyr, or., 66-79 ; || Bedjan, -Aeta 
martyr, et sanctor. II, 260-75. 

Exc. Ios. Sim. Assemani, Biblioth. or. I, 186-87 ; II I. 
B. Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866), Chrestoma- 
thia, 41-42. Q- P- 2- CU 
{J u 9 ^ 2. PASSIO. Inc. |% trtui/ufuujLu [\ptfqqh ^utpupo uiiiputip lip 
Uitp up p qoptuq Itnpiu — Des. 'Uui^uunuilihquiL. hu ihiun.utt-nph~ 
*p*iL. t up ^jumnL-iuh- qtpuMn.tUL-npp\u fa+f' ibtutt vul nnt; wuJiutP tup*- 
jutup^hu hu A <fufbq.frp3LfiinL.8u* np Mpui hplipupuq.h* + * T773 

Vitae et Passiones sanctor. II, 33-37. Mirakh in. Tavrizi in Perside, f 1486. — Armen., areg 16. 
Passio. Inc. \fpufuhjfi wi uiqi* \\^ ftp tup fcp fi Jhh- r>u*niupt*u 

hi- iUMunLAuLp 2 Ui *y gu uuiujuf£li [O^tui^ppuni — Des. uMpJ-gjJuh ifrqfr 
iuiiuJuq ujuuiupb hi- int-uhqlfu ujnujquiuuiph t np ht_ ujuhuuj/u 
uppna*** hi- \j*nJu£u qpil? iuuitni/hufJ-hu/uu uspuspnn[t i l774 3 ■o 

-> O) 
C N 
O -m 

CD FZ 1 

£ 7 

■iz _cy 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ 13 

CD . 

C w 

O £ 

22 

Q. CU 

@1 

-Q O) 
CU ^ 

E -^ 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 170 MOCIUS 


^ cu 
{J u 9 £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

a> o 

Id q 

CU 3 

O Q- Manandian et Adjariah, Armenia? martyrs recentith 
res, 322-28, 

Mocius pr, m., Byzantii, sub Diocletiano. — Mali 1L 

nMkty j* fftrfftfii/l/n \\ijLfitii}, 4/J Jbfkfimiffifcjb ['UitfnL.iT — 
Des. t*, *i/ip bin turn filrb qjltguttnmfyv %ngui [t/ittfm-P-lrtuJfi* nft 
%npiu piiM[wlw[uQun±-p-ktudfL £*_ dhq^ nqnpdbugf* utt^tp \ppfmfttfnL.- 

Pft*_%*++ itn/fii i [77J 

Vitae et Passiones sanetor. II, 74-82* 

Mocius (Mocimus) Aethlops, moiu, saec. VL 

I. Paenitentia- Inc. {\tu±JiL-pu putpb-Myittfm * t, flP?%fi& JT ff^ 

£« {ttitiifafili tut ittffiitfjh ft uut^Jhhtu §u*htnfc*ttj — DeS, jmiifttt 
ktitim- £/* iftii[uliutu^i lyrrt^tf^tf) tmfi% (friL) tnnt-nfjpb ^iuJplrptu-P Ati 

uta hi* l\i fit tin tin uujli Sfhmt/h*** y77 

Vitae Patrum, ecL CP-, 108-109 ; — cd, Venet. I, 
390-92. 

2, Vtd. Moyses Aethlops. 

Moyses abbas in Ebot Aegypti monte, saec. VI- 

Vtta. Inc. lnutil. non procul ab initio. |Ml J16TCJJ pOOTttJ 
gA Tlie JieVSRK M eTGKK?\KCJ^ ilAlHRJie JlCOllCJUT 
gTOOTe JULJl poT^e — Des, mutiL [777 

Fragment*. 1) Amelineatj, Monuments pour serv. a I'hi&L 
de VEgypte chretienne, 680-88, — 2) Zoega, Catalogue 53jh 
34 ; II Amelineau, ibid., 689-90. — 3) Amklineatj, ibid., 
691-92; 701-706. (Hue etiam speetare videtur fragments 
quod exstat, ibid., 755-58). — Cf + Abraham ab. in Afi- 
gypto. 

De Moyse ne&cio quo fragmentum saidicum ap, C&um* 
Catalog. Coptic Manu&cr^ 157-58. 

Moyses Aethlops eremita in Libya, saee. IV, — Aug. 28, 

1, Vita. Inc. ^o»joi o»ui^ wbioMj * l*a» o*«*t v- ti^^ ^? ' o01 *** 

H. Uismondi, Linguae syriacae grammattea (Beryu Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 

■ ^ CD 

no ru 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

ai £ 

£ i/> 

■c "O 

Q_ <U 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- 
Moyses Bar Cepha patriarch a Syrorum, f 903. — Syr. iacob., 
sbat 12. 

1* Vita. Inc. |b**« ^— as ^o |ooi waiok.*/ k*o»aaf — Des. upia.Mftfoj 
Assemani, Bibliotk. or. II, 218. 

2. VlTAE SUMMA, Ilia v o&*0* *£&*} «<Ha^ lS^ Ja [aqu DeS. ^k*t 

*„0iLaVft . (S|d fja |aoh t*£a» ^*^ |.m..\ oA loft) [780 

Sachau, Verzeichnm stjr, Handschr^ 686-66. 

Moyses Chorenensis et David Invictus doc tores. — Armen., 
horri 8- 

HlSTORlA. a) Inc. tlffflg jtnumj &e. tfifpfrVh H/ m/ '/' «i£*#mA£//" 

ai&a tyttop iiiumin-tiia iitilih fr*_ h tilhtuiijilt tniunJ dttMilffftltt 

Des. *^yiJ/y4 tyutfftff \}tMjptjrfiu Wptttpttyfr L iifftuffmttnu ffytfutpfun 
tjfftiiint hrhtitdp X ( J/i^u#iL«rfii_Zr*** ii_ tfftptit I F78I 

K. Srovandsideants, <"k*y &*- %»(i^ % Delectus rate- 
rum et novorum (Constautiiiopolij 1874), 39-87. 

b) Inc. Ut a). — DeS. (lllUtiL ?) ^mutupitifi^ ttth^itnn n nun 11 r u - 
p-hLjAi iWL. pnittti ttptiifiiu -jifii/tili X \j^ 

IV-.^w. i Ararat, XII (1879), 180-88, 210-17. 
Muain mon. in Mesopotamia, saee, IV. 

Vita. — Des. I — *l*j *&»•** ^oXio |k**a ***** \)+ fr^ ^*I** LWo 
...|^a* [783 

Rsc. I) Wright, Catalogue, 1134-35. — ]2) Hoffmann, 
Amzitge axis syr. Akten pers. Maertyrer* 28-33. 

Myron pr. in. Cyzici, sub Decio, — Aug. 17, 

PASSIO. IllC* |* thppnpiintjT tui/fi u/lsfJ fn t^t/tntfit {<} f> tf/l/tt 

1j?'7 r A £ ¥*"" , / I ""A J t "zl" u *P < 7^ M ^\^ u !l^3 i ^ n 3 ti^kp ^tti pith ttL-ffh — 

Des. uttipu*n.ntit tfiuptuhpnufth tt_ diuitHh ^{Kpftutnnuft x LuMtnutplr* 
QUJi *** ft tfptuunt tf tifhifJhi. iii in tit m IfHtuititi piftfti/ttp liti fit nil i i zed by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ ■iZ _CD 

" o a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E 172 NABIJJD nbjt+ fsulf [s Jha ♦♦♦ utt/^b s [784 

PtYae tf Passiones sanctor. If, 38-46, Nabiud mon. — Aethiop., ter 20. — K«rf. Pfttrura Vita*. 
Nahrou in Aegypto. # — Copt., tybi 13. 

Vita. Inc. inutil. — Des. JU.J JI6 Jie<J6Jpe illlOOV 0J£ 

&Toove ecf&iiiiHTe Qiuiovre [785 

Fragmentum. U. Bouriant, Fragments de manuscrits 
thebains du Mu$4e de BoulQq, II. Hagiographics, Rbcubll D3 

TRAVAUX REL^TIFS A LA PHILOLOGIE ET A l'aRCHEOLOGIE 
EGYPTIBNNES ET ASSYRIENNES, IV (1883), I53*-54. 

Narses m. Seleuciae (Selik Harubtha), sub Isdegerde. 

Passio. Inc. l_***oo \+*> |o©» f*a^ oiIojom* **& M*«4 \+mfr ho« — 
Des. ^otti^&ttto M*a»* yO*t*P !•■»%• ^t ^u&ao UiLxdf |Lo*4»)Jo 1»M*^ v^t ^» 
r W ...|6a» ^ %fcij Mom* [786 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 170-80. — Cf. 
Hoffmann, Awszw^e aus syr, Akten per*. Afaertyrer, 36-38. 

Narses Klaiensis (Snorhali), Armenorum catholicus, f 117% 
— Armen., hrotits 30, avel. 4, marg; 8. 

1. VlTA. Inc. O^tMiuuint-tuSrutifiu u&autL. aG-ni-fStuJuau Anif^ 
Ait Jjt2ut uitr. h joa.ttL.ut tfuipntiufb — Des. Jp^uMDuAijpLp 
thnmutnunt-P-bruibQ^ aft Itl. qilrq an /runt; ^\\nhuuinu h nuMnhiJfmJi 
Lbltutq* npnq ffiqfi*** ujJI~u t [7^7 

Bibliotheca armenia, XIV, &-83* 

2. VlTA. Bea. (?) jbpvfobffi //htuiufit A*. <^uj%qJriH^ ft, qmuu 
u**t-utnlrinq Itl. Juinqiunl^hg Itl. nun nutn.utLJUU <£utpa Itl. JwMUP~ 
Uihranua % [788 

-j-j Q- 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, H, 306-316. 

3. Laudatio metrica auct. Narsete Lampronensi. Inc. f if 

trhtut uuthtu^ *yuinlf uJjnnuuh) pqimpmMUtntLUu (al. pqqduq.iMi~ pnuttn) f*Jpu puAft — Des. ^usfjjflruM [$Ukj^ &%_ t&'^tk' 1^PS4 
on^%but*pnk <yutjptr%/t*** •••npnt^tP H+usgnt-J? dnu^tuw jwu&* 
uuo*J* Ll. juit-htnlriub t VflQ Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- NARSHS 173 

^utjfttuuf&uifi'i* Jhfttij uib uin^i \)L pukuf* ^'"c^^Urll * Liber qui 
« Universus » dicitur, auct. sanctissimo patriarcha nostro 
Narsete Snorhali (Petropoli, 1788), 301-316 ; — ed. 2 
(Constantinopoli, 1825) [non vidimus]. — Cf. Dashian, 
Catalog, armen. Hand$ckr. y 1016. 

Exc. L. Alishan, t^wfaib ^*- *iu*c u "t u U hv : Sncrhali 
atque eius aetas (Venetiis, 1873), passim. 

Narses Lambronensis ep. Tarsi, + 1190-1191. —Armen., 
avel. 4, arats 12, hrotits 11. 

1. Vita auct. Samuele Skevrensi. a) Inc. (^ 'bnt-uitjb^ 

p-iunjuunpm-pliiu'U Iru [t^uu/Unt-plru/b ^"y*ff jnpJ-tutT Jtutjt- 
2tnuttflrguit- jYuJiy^pugt^ngh — Des. jtunit&f^ phij. tupij.utpu Iru 
tuMwhi jtu^utf/nqJkuA ryutunuh Itl. tf-tittLitiittj.^ qjuiL.fiutlr~ 
'buil/u/it I/lrii&iA:* ft $ty Jhp t {iX^wp&bfM*^.? tupguyl™ & *i**[*ft"~ 
mnu t) [790 

\)Muqt/?,ufiu MiuMt-qfi i Vita Narsetis ep. qui cantica psalmo- 
rum exposuit, urWCLS • Ararat, XI (1878), 81-100 ; || Ars. 
Ter-Mikhelian, \^i»»r»i-kib .pw^uAuyft \$ik 3 i-„j ^ u ,*-u i gJl,*S*g 
/, igftttj uiiuuiJlu^puMQ : Samuelis pr. Aniensis summa libro- 
rum historioorum (Valarsapat, 1893), 224-43. 

b) Inc. ut a). — Des. ft tfiuu% t/faduty "('p"3^ fr l«l u *"*- fr 

juinuMana-tupTf fuUq.ttL.p^tiiU % fa ^{Kpftuutnu*** [79 1 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, II, 402-13. 
*xc. Dashian, Catalog armen. Hanekchr., 332*38. 

2. VlTAE SUMMA. Inc. \}ui tpufolrgg lr*~ puttjJfltfiuuur t[utp- 
nwuftrwu Jhp*+ + irUu/bft ft p ni-uiQuiiiftu ^y»jf$ ftl K — Des - fr 
^ph^utUi^SMfA^ an^pp tiL.[ua& \)lflji n_uy t npnj jft^uuu^ Ojfi<£- 
'Uni.phutJp trrjhgt* *"«- uiqoPfn^ %»pft%.*. tuj#* x |79<2 

UMuutm-iu&uspu/li iu^utuMpu/l^t Qo^u/lfant- u,pu*[,!ru* L ylrpubufi 

\,uJ % F ?n'huM d i» f : Commentarius in orationes et historiam 
dormitionis Iohannis ap. auct. Narsete Lambronejisi (Cons- 
tantinopoli, 1736), 157-59. 

3. LAUDATIO AUCT. GREGORIO SkEVREKSI. Inc. [Kuitjnt-iT 
apni-Zn-Ptru/h lit. uut^u/ utppttai^hu/tt ufctng lr% tybnjyftf np tJ * {J u Z) o '■>-> 
CD 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) q3 ^ 

CU 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3^ UNIVERSITY OF MICHIGAN 174 N ARSES 

tt/uuinuuia-tuiunn — Des. n.uttfbtuq pusptrnnph^nt_f3-hi?h* + * usp~ 
tittinntpi ujujtnnL^pputuuJUJUi^ni phpiAj* innnu luill/bhnnLAin <?ujJuj~ 
Aiumnt-P-busdh. ft dp pun tub ihuin.uit^nnft*** iudl*b % [793 

Bibliotheca armenia, XV, 5-90. 

Exo. (e cap. 11). Alishan, t. cit. II, 427-28. 

4. LAUDATIO. Inc. (?) \)nt^pp lrt„ bp^tuliftlf ^uifpU Jhp ^yjhputju 
gp iutpjnt_uihuju hrUnniun nutuutli — Des. ai~ p-ujOMUunptrutu 
jutuftutlrbujUujU /jlrbop nhn.+* + putt, uftplrtftuh %nniu Itl. pun. utiuftb 
tftujniuunpl; q^uttp*** [794 

Alishan, t. cit., 414-26. 

Narses Parthus, qui et Magnus, Arraenorum patriarcha, 
f 372/373. — Armen., mehek. 14. 

i. De posteris S. Gregorii Illuminatoris et de vita S. Nar- 

SETIS NARRATIO AUCT. MESROP PR. InC. {J""^ nt-p-nt-utujuhlrpnpqft 
uha-plj jtypnuiututt (al. ft tni^fd-ht-uiujub tit tip f&uinu*L nnntJ&bitiub 
<ij*) \iumuiL. jtu/3-nn^ uppnjh \i)^iu/i^nufi — Des. IfUJulfuJi ft <^u*}~ 
putLuumni-JB-liu/bu *utinq uh&iun m. n nwdiiurt <^uii_ujuind unfit 

trplruniJb tc £npg * — (Subsequi videtur hypomnema idem atque 
infra, 2, II). [795 

Bibliotheca armenia, VI, 9-115. 

2. Eadem, forma auctiore. I. Inc. ut 1. — Des. a) ]* ^un/ut~ 

tituuiuLUi unupp lj uipn.uA art- upuhi\uift *t/ujjnu*Uf nn uibnt_ufbhp 
hntrli) ft ^[Kpftuutnu*** utdl*b % \l9^ 

Vel b) ft *uit/u/qujuujUJi uninthi f| uipiyuib mfl. up tub thrift *ifiuj~ 
but It ul. bpuHtbtftb *ujJiuuuj uuArtub t \l91 

Vel c) ft unnlib uiiuutdnt-fi-h utbg utn5tnt_u uDUMintJd-fit-li 

unquif nn tuuujblruiub uMbf3~utn.utu uiuuiuopb ft ^^pputnnu 

{\ftunt* t [798 

a) 5 1 

Vel d) apuiutripb *uit/tuqiuuuibutu+ art- utnti. Qlpitj tun at; nwltu 

tfujub J>w? bt- utftpuiul^p ujqq.ftb \\*ujJftl[nltl;ftg t \l99 

c & 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E 


^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

§1 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- NARSES 175 

Vel 6) an p puManLjjr tun-iuui piuUpLjy iiupuiuptriut £ uppnps 
Xflfazhfr J***V"lL* u uAiinh+ np tfL. uiuw/jtrqu/h h ft-uin. uipouJinup^hruflfb 
irpfupj t [800 

II. HYPOMNEMA SCRIPTORIS. Inc. ]» *|f<l^/\> £}m.ui^ufttfru 

fusing hi- p i/trpuit^Awnnni^/S-tru/uu — DeS. l| iu<Ciuhuii 

\$*uiJjil[nUlrhni) h aJrt_nU np Itnijt l] tuptf-h % (\\pf- X "HP ph/cJ'trnL~ 

%niD*** usJ%u t) [80I 

^ututt/tit-Itr pt-5* irpYut%pL uuipnen ire uut^neu/li irput%trip uaieti 

X±u*nniA*, u uppnji' jy^ffti ^Srp^u/, t Historia vitae mortisque 
viri Dei S. Narsetis Magni (Constantinopoli, 1737), 1-223 

(deS. u) l || ^UMuiJnefl-heii ubuMaitpn^uau Z,**{J***l k*- ^P ut Q * Pa— 

ralipomena historiae Armenorum et Hiberorum (Madras 
in civitate Indiae, 1776), 55-136 (des. b) [utramque hanc 
editionem obiter vidimus ; schedulam nostram complevit. 
R. P. Ferhatyan] ; || Bibliotheca armenia, t. cit., 1-124, 
138-39 ; var. lect. 125-36, 139-47 (des. a, 6, c, e). 

Exc. 1) Dashian, Catalog armen. Handschr., 801-802, 
(des. d). —1- 2) B. Sarkisean \r^f> € h^p»[»*f' ^^wjne^hr 
Mufufjupkm.P'irMu'ii jnfli phtut^ftp t Prophetiae S. Narsetis 
exemplar graecum, fMlAlFUiLt* 1 ! : Polyhistor, LII (1894), 
28-32, — 3) Alishan, Eclogarii ex Armeniae kistoriis, I, 
285-91 ; 296-99. 

Fragmentum (alius exempli). Mesr. Ter-Mowsesean, 
%^puLufi xptr&Fii fappfy jj, iyiuuitun [,({ x Fragmentum e 
Vita Narsetis Magni, Banaser : Philologus, IX (1907), 
64-66. ■o ^ CD 

{J u 3. Vita metrica auct. Arakhel Aniensi. Inc. {\uJunuu op<$~ 

uhiut uluTCiun. \* M uuint-.&ni ubirh^*** t utuhriP uuiujuiifnL-p-[nJs Jncirp 
*{ $ ffpul;uf>*+* t *\ f uj 4/# B-nnii Qnt-ultusj fcLnnlib ^pfinnpfi — 
Des. tuinuMd-uiiT pujnhluou iL p * using iuun.fi* np Ift/p inoutuhitfe Z) o3 .y 

CD 3 
{J Q_ Q\u*tntfnL.p-jit3s Lp^tut/fi^ J tup it eg JJ. ^Lpit^uft (ed. CP), 

223-43. 4. LlBELLUS DE PONTIFICATU S. NARSETIS ET CONSTITUTIONE SEDIS PATRIARCHALIS. Inc. \\pi^ K "'fiftf ^"/"S "Pit Sf'P'""'"! € nL -~ 
puinhin 1 puut lupd-iuuKu p ^\ujpujtn tupoujifc — Des. uiounniugu 
uppntl nop tp^uiuiiuLp pL.pni t |] muh npni*** piuptrpu/bbunnt-O) o '■>-> 
CD 5 1 

£ 7 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

^ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q Q) 

E -E 

s_ C 

M Dinged by Google Original from 
^3^ UNIVERSITY OF MICHIGAN Vj6 NARSES 

'J 

niunlr<£ujt/ntuLjruqni-D Iru tMjn.un.bi diujn_utunnlruqnuj> ,P Ui f- 
^op*** tiiJ£u t F8o3 

Bibliotheca armenia, VII, 5-'30. 

5. INVBNTIO (CCA 1275). I nc ' i\npq.npui^uiti XusJbftL. tjbh-ni-~ 
p-htuU uttJrutpu ppqpuiuutq Itl. puiphuiq tfiuinni^qujulri/p J*™*! — 
Des. utui^lrunt; h thnp&u/uutg Itl. lupd-uflih uipuiuafc nt-nftn 
<£uii-ustnnju ihuinjutinpnL.p-lruitfp titut tuuun put ♦•♦ f804 

Bibliotheca armenia, VII, 33-78. 
Bzo. Alishan, t. cit., 551-59. 

Narses regum filius, mon. in Aegypto. 

i-H 

Vita e syro conversa, interprete Gagik. Inc. *i\tutnJkt Jhq 

q Jutpu put phtuui^np tilt IrpL/itL-n 4> a - nt sh lutrL.utonUnuId-lruth 
t/utpnt-qit unt^utqutqjtpt — — DCS. ul. qiuuhuhuhriuh puincrlrujn ^uitfi- 
ptiit- itnput p jnpn.npnL.uJt utn.uippunL.p- hut it x — Epilog. \f** <£uttp 
*Y*uin.pli p-uipajuiuhgp*** uipJ-utiip tpgnt-D uiuuiltutu iinnpu p 
^\\nfnnnnu^*** |"805 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 661-68 ; — ed. CP. 533-38 ; 
— ed.Venet. I, 360-69. 

■o SQ 

-C =3 

Narses Snorhali. Vid. Narses Klaiensis. 

Narses, Ioseph et soc. mm. in Sahrgerd, f 343-344, — Syr., 
tesr. post. 10. 

Passio. I. Inc. U — o?**} (Soa^S/ unp |o*y.LL/ ^oth **tf **** 
|6u**m — Des. ltot*»*d *;-/ t*;»fi* \L*mj>* \±*£* v? a^kaLf [806 

Assbmani, Acta martyr or., 97-99 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 284-86. 

II. Appendix (De martyribus qui passi sunt in Beth-Garmai 
a. 343-344). Inc. *_ -•%- ^ %g*L{ y*2t« &ua* |ap* |Sa&Mu3{ ^u*«- 
|fi»;o (al. ^»***a ) — Des. fc_a<»* | &***(.* i^/ : ^-a&a lid* ^»* ^k* %k 
M $ [807 

■c i * 

Assemani, o/). ciV. f 99-101 ; || Bedjan, op. cit., 
286-89. 

C w 

o £ 
a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E ^ cu 
(J u 9 ^ "O Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- NOVBM SANCTI i 77 

Nerseh vel Nerses. Vid. Narses. 
Nicephorus m. Vid. Charisius et soc. 
Nicephorus m. Vid. Victorinus et soc. 
Nicodemus. Vid. Stephanus, Gamaliel et soc. 
Nicolaus ep. Myrensis, saec. IV. — Dec. 6. 

i. Oratio de vita et miraculis. I. Vita inc. O utJlAmfii 

unL-nau bi^ qtrpyu/bpL nuuiptrujtu J^jstnnL.h-ni trnijlri In. uiunnmJrt — 
Des. (?) at- n ntui^ufhustuilpuU n£_ JtrfynL-uu&UMjp aMii-fiLl; % [808 

II. MlRACULA. Inc. Wpf uljfcmsU uintuphn Jtupnua Itl. udumU~ 
t&-ibuia*+*t ujjn ntfh ^\&inpnu uibntV nnni jh^UMutuiL'Unpui op^itnt^ 
plrtMJsfp — Des. fuq&fl t/urqg Jiuut^pU fyujutusplrf a mob 
Unpuj* npuj^u op ihtun^un^nptrunlrb q\\* Itl. qirusn^utt %nput | f « 
ujmLiUi-lriu*tul~ii+** uiifl£u % [80Q 

Vitae et Passiones sanctor. II, 165-88. 

T3 

2. Acta. Inc. oji* l*s\ |&^»o |i**<»» u*au^maa^ *LoaJi» cotS^ 

fN * 

^Z*jf oooi — Des. v ai&a |&*a otvow ^f !oo» . \ofr <*L*v ^a i&*££v*; ^o |U |j 
"S «. * * * 

^5 %k l^J^ooop...©!!.*^ ***> :*** [810 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 290-302. 

Exo. (alius exfempli). P. Kokovtsov, Sv. Nikolaj i Arte- 
raida Ffesskaja, Zapiski Vostotshn. Otdel. Arkheologi- 
tsheskago Obstshestva, IX (1896), 85-86. 

Nilus m. Vid. Peleus et soc. 

Nino, quae et Theognosta, v. in Hiberia, saec. IV. — Armen., 
sahm. 20. 

Acta (?). Inc. mutil. — Des. |cepO)Ke& JI<Jie>TOT<S.<$.ft 

<j.c<Tc»>ovjt <sxej <£ji> ovdeiiH <ne>£<jx jiji | . . . 

Fragmenta. 1) I. Guidi, Di alcune pergamene saidiche, 
Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5, II (1893), 525-28 ; || 
O. von Lemm, Kleine koptische Studien, § IX, Bulletin 
Acad, de St-Petersbourg, 5 e s6r.,X (1899), 427-30.— 2) O. ^ CD 9 £ rN £ 3 ■o C N 
O 

A-> 
0) 

u 

c von Lemm, Iberica, Memoires Acad, de St-Petersbourg. 8« s6r. VII (1906), 22-23 ; 26-31. 
Novem Sancti conditores ecclesiae Habessinicae saec. IV/V. 
i. Acta et Miracula. Inc. prooem. iMSi&Xlv* 9 i WD*f i 0) 
O- Qi 

"-" o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O Si 

23 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 178 NONE 

M * :M7i i idMA. * H.W a©- , AhA- * * Wl « fcA -a flfc^TJ i 

^•> * "»iln/tfh a ^A+jWA - * s _ Inc. narrat. ftf°lHk i H.W *•• « 

AHJt^l « lib" * io*K. « hrcr i hfcW»- * H£fl» «' VW. 

M ■ - Des. j^n&c i wih 5 -Him. « iofl°+ 1 oka--* *•■ * 

A*3-« a *JW7 « athChP * fl/hAi^ * h^° * ft*"*'** * + 

C. Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eritrea, I 
(Asmara, 1903), 9-22. 

2. Vid. Aragavi ; — Libanos (Likanos) ; — Isaac (in Appendice) ; 
— Pantaleon. 

Nune. Vid. Nino. Onuses sancti. — Armen., sahmi 23. 

LAUDATIO. Inc. \\utJ3^nq^lfl^ Irlfhrqlrtjfi um.pp trp/ffib jt jbp^p^ 
<?utuuiiuinunujL- tuuhruujju qurnnjii-pu pi^pnuo — De$. * npup^u 
atunifluL-lfliliu hrutnLhuanU bl. npuil^u qtfujipuu \ ppu&u/bnL. put' 
on i- up frnpaplt, p iptunju*** |8l} 

Synaxar. armen., 151-155. 

Onesima regum filia, monialis in Aegypto. 

Vita, a) Inc. |-^flu| loot ***** u»a^x^^ |o* M 1*^**4 l*~ |L*»f 

|*^» Li* Loot c!»*Mf — Des.^A^^M *upo« loio k>^ 6***L/ feo** |a*{ |3{o 

# • * 

>o^&> ...oAf • I*3k* oi^f oikA}*^ \x* [814 

♦ • • • L 

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of holy Women, 
81-93. ■o ^ CD 

no ro 
41 ^ 9 ^ b) Inc. ^ooA ooof ftufo fau^I* oooi s o*v»*«»{ ovo>a{o ...|ooi b*t |%— ~ |Lfisj( 
|ki-«ttt irm>iMn — Des. Of6y»LL.*0*. |»t\ tOVfck»0 %£t*ta» ou^oo Iaa* |oio 

^l ...o^ ? |*vV oi^ [815 

Bedjan, Acta martyr, et sanetor. V, 405-419 ; cf. p. vm 
et Zotenberg, Catalogue des mss. syr. de la Bibliotheque Na- 
tional ■, 186. 

c) Inc. (?) — Des. l_»*x **« uj| U uk»| 9 o |&*iaat i»* L*l* ^j M* 

* «... 

[816 
Fragmentum. Bed J an, t. cit., 420-21. Fragmentum. Bedjan, t. cit., 419-20. CD 5 1 

£ 7 

d) It., syriace. Inc. et des. mutil 

"S ^ 

§ Si 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from Digitized by t.OOgle • UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- ONUPHRIUS • 179 

Onesimus ap. m. — Febr. 15. 

Passio. Inc. ***tao \o%X. 6uW|Af \* l*a-^t M*^ ^*dot (ooi v— ed.) «-»*- 
u«i iN» |<nJk %a>f | Lai** ova? t*te»{o — Des. l***o !*<*<»* oA*9 l***^o 

^/...^ |*o» [817 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 18-31. 

Onuphrius (Benofer, Abunafer) anachoreta in Aegjpto, saec. 
IV- V. — Iun. 12. 

1. Vita auct. Paphnutio. a) Inc. JieOTOil OV^.Jl^.^wpiTHC 

eneqp<ui ne ^^xioT'f acjc^zj. . *jiok ne g&^jiovf 
eTiemevj jiovegoov £>eji n<j.#HT —Des. <j.t($j ixnj&cwiut 

ettJJHT ^.vx^ & ejl *T ^KK^HCJ^... OVO& Jl^VCttjy JI&HTCJ 

JUW.V iuSen ne evcwov... irre eneg <$.*iHJi [818 

E. Amelineau, Voyage d^un moine egyptien dans le de- 
sert, Recueil de travaux relatjfs a la philologie et a 
l'archeologie egyptiennes et assyriennes, VI (1885), 
168-69. 

Bxc. Zoega, Catalogus, 14-17. 

fN 

b) Inc. |jlJie|...|^JULtt50V |...|^JI^CJ julji|...|c Inrepovej 
e&oTv £ji KHiie ^.va) <ujz:ooc ji^v irrej&e &e AJJtieeve 

hOVOeijy efiCWK e&OTJl eTepHJUtOC — Des. mutil. [819 

Pragmentum. Mingarelli, Aegyptiorum codicum reli- 
quiae Venetiis in bibliotheca Naniana asservatae (Bononiae, 

1785), CCCXL-CCCXLI. 

2. Vita auct. Paphnutio. Inc. UhfXA h* 1 * a fl-fc » AMlVi 
...Ufir 1 M- 1 £4A. 1 lift**- a flflM * -KM 1 Ift-H- •... M * 
(WM * £A£1fr 1 hdiR * AA+ 1 - Des. mfjh * oWlf* 1 «,* .- he 
AW ■ 1MK» « ^OWi 1 AfcA 1 £A?°*P 1 mjU-fl-QP 1 ntf-A- * 

in « ai^-nAjp 1. . . hm » [820 

L 

F. M. Esteves Pereira, Vida de santo Abunafre (S. 
Onuphrio), Versao ethiopica (Lisboa, 1905), 5-26. 

3. Eadem interprete Gregorio Philomartyre. I (De Timotheo). 

Inc. 1% uhnk.iT utL.iu-n thnt phut n tut phM-iuhiui Ay_ ipubi ( A//<$) p 
ulrnpuuia.nju uiltuMiuiuutu (ii/#i_ pi) uihuuUtbi — Des. r>L_nuj[unL.~ 
ft-bujjp n.UMn%uiinJ h nbujLnt^P^htJbu htT tt- luiuuiuhah iudh~ 
\ihgnuli % [821 {J u 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CU 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from Digitized by L^OOgle UN o3 .y 

CU 3 
O Q- 180 OR 

II* (De ONUPHRlO)« IllC» \?t- nutn&trtui Jfn-Uu/hntiiiP JuinuAfcn 
apu [unp^nt-pno fiiT — Des. utnJ-ufltuiL.nntrnuij inbuufblri In. 
ufuttnJb/i bl. Irqfap*** wnaf&fn-g*** ununp ^utnaU T&ruuujnnusg (nrip 
joJ-Uinnt-p-buidh. at- uftnnJ /uon£j> f iuifl£h i) [822 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 517-30 ; — ed. CP., 422-34 ; 
— ed. Venet. I, 165-87 (inc. I, des. II). 

Or mon. in Aegypto, saec. IV. — Aug. 7. 

i. Vita (ex Historia monachorum in Aegypto, c. ii). Inc. $buuq> 

"&£> uup Jjt Juptynfi* [ft*"p u {]"JJ L - n 'J X *****(*** It 1 -/' utlinuli %np*u *y ***![* 
thutsujlfiukuin nuindtuu — Des. nuiuu ^nbytntiitjUin utuhuiuibiu<lujli~ 
n.bpiu 9 nnp uAn.uin.iun op<£ iinL.fi} biutfp ihuin.uitjnpl f nu q\\Jbuuj~ 
uitjtih juit-huiaufhu) utJ£b t . [82} 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 545-47 ; — ed. CP. 446-48;— 
ed. Venet. I, 210-13, in imis pagellis. 

2. Vid. Patrum Vitae : Historia monachorum Aegyptiorum ; — His- 
toria monachorum ascripta Hieronymo. 

Orestes m. Vid. Eustratius et soc. 
Orsisius (Horsiesius). Vid. Pachomius ab. 
Oskiani mm. Vid. Martyres Oskiani. 

Pachomius ab. in Thebaide, f 346. — Maii 7, 15. 

i. Vita, a) Inc. mutil. (non procul ab initio) |£)eJl JIJ<J.peTH 

xiTe nemayr eeov^S <ui<*. <utTomjoc ii^pH r f on h$- 

Sjociinjjucyi" h?vj^c... ...Jieovoxi cm.j ^e ae n^&cujm 

&en neocy CJIH — Des. mutil. [824 

E. Amblineau, Mstoire de S. Pokhdme et des ses commu- 
nautes, Annales du Musee Guimet, XVII (1889), 1-214. 
Exc. Zoega, Catalogus. 71-77. 

b) Inc. mutil. (non procul ab initio ?) |efcOXJ Jl&en<J.ajH 

Ii2kujuuuji iinTvnoc ftjiev&oop evoTooaj enoovTcj — 

Des. mutil. [825 

c) Inc. mutil. — Des. (?) e^VT^^V THpOY eTOOTCf e&(\ 

kjtoy egovji exieqno^jc eTov^^S jit^ nxoeic t<^y -a 

o. {J u £ £ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E ju.cj jitotjo juieq&jce e^cjiiTOii juuiocj £<s.tji jigt- 

OT<5.<5.S THpOV... &<SJUtHJl [826 Original from ji Digitized by Google UN CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u PACHOMIUS 181 

Fragment* (yariarum recensionum). I ? Amblineau, op. 
cit., 314-17 (inc. b). — exc. Zoega, Catalogue, 371-72. 

II. 1) Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. de 
VEgypte chritienne, 543-47. — 2) Id., Histoire de & Pakhd- 
me, 317-28. — 3) Id., Monuments, 552-58. — 4) Crum, Ca- 
talog. Coptic Manvscr., 158-59 (ex alio exemplo). — - 5) 
Amelineau, Monuments, 547-52, 590-91, 590, 592-606 (des. 
c), 588-89, 555-60 (cf. infr. 1*). 

III. Mingarelli, Aegyptiorum codicum reliquiaeVenetiis 
in bibliotheca Naniana asservatae (Bononiae, 1785), ccxxn- 
ccliv (membratim) ; ||* Amelineau, Monuments, 801-810 ; || 
idem auctius, Amblineau, ibid., 521-36 ; || Crum, op. cit., 
149, col. i-ii (ex alio exemplo). 

IV. 1) Amelineau, Histoire de S. Pakhdme, 295-97. — 
2) Zoega, Catalogus, 640-41. 

V. Amelineau, Monuments, 811-12 (?). 

i*. Appendix (de Orsisio et ThEodoro). Inc. mutil (non adtno- 
dumprocul ab initio). |X10TT6 (Til nojJJie AUieJieJCWT Il£- 

gcwjti[o] n<u eTiioojie iuuton gli fcjK<uocvjtH ji jjul 
eSo^ ze nepe n&oejc — Des. mutil. [827 

Fragmenta. (variorum exemplorum). 1) Amelineau, 
Monuments, 561-62. — 2) Mingarelli, op. cit., cli-ccxv ; || 
Amelineau, op. cit., 562-84. — 3) Amelineau, Histoire de S. 
Pakhdme, 297-99, 299-314. 

In recensionibus integris historia Orsisii et Theodori 
Vitae Pachomii continuari videtur (cf. supr. lb, c [II, 5]). 

2. Vita. Inc. J» oA-^ Jll .i* ^ J^ <3U -ul UT 

I i-l 3jj^ £ ^l — Des. ^JJI .juj il\l 4-v* j iUS JU tf 

LJyp JiLj 6 1 i^/i f Lt-iWj • • • iibUl otf I utjj • • • jli #U 

jul •••*U J l [828 

Amelineau, Histoire de S. Pakhdme, 337-709. fiflb** (opAAf al.) |oo» — Des. ^_Ao*a . 001 ^M>* |&**a |L«\m*i\ loot * 3. Vita sive « Asketikon » Discipulorum Pachomii (Tabennesio- 
tarum historia). Inc. prooem. 09***^ e%!l» 1*1 ****$ y»f (&*M^al.) k*|o&~ 
(taofca/j al.) i*b*Hf y^} — Inc. Vita. 0^0 |L.la uj{ ^p> ^ loot fi*f 

c "9 

■iZ _(D 

^/ ...L»po2k Ijoj ^dot [829 

o fi 
a) 5 
£ i/> 

@1 

-Q a; o3 .y 

CD 3 
O Q- I Dicili.«l by GoOgle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN i8a PAMIN 

Inserta in Historia Lausiaca, syriace, Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. V, 122-76 ; || Budge, The Book of Para- 
dise, II, 301-343. 

4. Virf. Patrum Vitae ; — Theodoras. 

Pamin mon. in Aegypto. 

Vita. Inc. mutil. (non procul ab initio?) | CI|JLpo^ K4.JI 6T- 

cpoon &ji ojcojie njjui eqcy<uicy?\H?v efccmw... nejnex- 
0Y*«s.fi <Se Tenov ng<UMOc <s.ira. nautili jie ovefio^ ne 

g/l OYJlO<f iff iie JULfieJULJlT jULJULOOV — Des. mutil. [8jo 

Amelineau, Monuments pour serv. a Vhitt. de VEgypte 
chretienne, 737-41. 

Pamphilus, Valens, Seleucus et soc. mm. Caesareae, an. 309. 

— Febr. 16. 

<£> 

ID 

Passio. augt. Eusebio. Inc. |&— at \lu*i & I (a U* ^*a>§ *A* t&* 
|j*6*j L*^fc*»/j — Des. lo^kf <n^jk ^oov^M* ^*/ v o<n-^/ ^o v o^»c^j 
•*^M [831 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 38-48 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 258-70. 

-M 

cu 

Pamun et Sarmata (disc, abbatis Moysis), mm. in Aegypto. — 
Ian. 18. 

Passio, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmanta. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 161. — Cf. 
0. von Lemm, Koptische Miscellen, Bulletin Acad, de St- 
Petersbourg, 6 e ser. [II] (1908), 69-70. ^ cu 
{J u Pancratius ep. Tauromenii, saec. I. — Febr. 9. 

I. VlTA. Inc. \\nL.ppL {Ktutitupuiin ujpustrbpm 4/i unp.no uwn.ui~ 
4r lHHu ( a ^ # "FPII UJn - u {pk/nth ^\lruipnuft)f Itl. £hnlUutn.phqimiL. p 
U FPy ^\ ain P nu k — Des. npuA^u uthubn qftu Itl. tiLMiun ifiuffi 
UnjUiulju fr*_ nnu ^nJmJrut n^\\nftuutnufi %np ^oinu t [8 J 2 

Vitae et Passiones sanctor. I, 167-78. — Cf. Synax. Ar- 
men. y 643-47. 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

cu 5 1 

£ 7 

■iz _cy 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 2. Epitome. Inc. |^/» A nutnuipKu utip M Jhh-uttnmii — 

Des. iudkulinnL-h npo htutntutilru n^jnpititiriu/j uppnjby ittuui.uiL.n~ 

plr/n^... [833 

Ibid., 179. — Cf. Synax. armen., 647. c 

a) 5 
£ tn 

Q. CU 

@1 

cu => 
-Q 0) 

CU ^ 

E 1 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN cu =y 

CU 3 
O Q- PANTALEON 18} 

Panesneu (Adelphius ?) diac. m. in Aegypto, sub Diocletiano. 
Passio. Inc. mutil. (non admodum procul ab init.) |n<Lp£fcJCOC 

<j.qT<s.<$.v e&ovxi epoq neae julj^^h^ n&q 2te i**xor 

efiO>v £11 nejll^ CW nCCWTn il^J^KOJIOC — Des. mutil. [8j4 
Fragmenta. Giorgi, De miraculis S. Coluthi, 178-93. 

Panine, qui et Symphonius, et Paneu monachi in Aegypto, 
saec. IV (?). 

Vita (?), saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta (e duobus codicibus). Zoega, Catalogus, 
549-51. 

Pantaloon, m. Nicomediae, sub Diocletiano. — Iul. 27. 

i. Passio. a) Inc. (\tudu p lun.uu-.npm-p'lruMh \y**vpuAMuJisnu/i 

iuduiUMp2*nn at- u/boppufi % <ypun/u/h bun be usut; — Des. pbif. Lnntflt 
tupbt-dlnpny nep be d Ipuibuiu*** am ftp mnutnnJutuni./3-bust/pf 

puis neb ^ybianJj*** puduhiuuu lMuieuiuuiptt.p, np op <^pun. £#? (al. 

DUiMtU £p 9 be tnetpu uiifuni ouutli be bofirli), p thiunAi*** L^?5 

Vitae et Passiones sanctor. II, 189-201 (inscripta: Passio 
SS. Pantaleonis, Hcrmolai et Hermocratis). 

b) Inc. |* p-ttitLUiLJtplri ust/ujiupiuipu be UiboppUpU \f*u{pup~ 
upuflsnup) aujqt/Zun UMp<Custiiup<£buii ♦♦♦ |_^J^ 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta plcniora, VI, 520. 
2. Passio. Inc. mutil. — Des. &iit nenpo^CTJOJl Jl 3Y<J. *e 

<Lfc<j.Ai<uiTJOc <nec>xo^^.CTJKOc... ecjau JuineK^oJUL 
iiTe^^pjc iiTne <s.vu3 neSp^fijoxt hTefcjK<uocvjiH 

efio>i ^JTOOTq iitnejifcoejc... £<*jutiui [837 

■ 

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di 
Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 
47-64. — Fragmenta alia ex eodem codice, ibid., 90-95. -a 

o. {J u Z) Pantaleon mon. in Aethiopia, saec. V/VI. — Aethiop., tek. 7. 

i. Vita auct. Pseudo-Isaac. Inc. flh OT i £fl» « OT X7fi¥ I fiPt 
WA* * KAH-n i flrt^lO i H.VIT *- « MfrpTr « - Des. (1<™P6 

<DM ol }" D + « 3.HM1 WA i flgg9 W 1 ** s: _ Epilog. ID%^ CD 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original fronn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 184 PANTELEEMON 

W i M • £AA* •. . . a>h°Vi ■ [838 

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum antiquiorum, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. aeth., Ser. 2, XVIII (1904), 43-60. 

2. V*(2. irovem Sanctl. 

Panteleemon (Pantoleon). Vid. Pantaleon. 

PanegyTis. Vid. Theodoras Orientalis et soc. 

Paphnutius et soc. [D]XLVI mm. in Thebaide, sub Diocletiano. 
— April. 20. 

1. PASSIO. Inc. paM^oi im*|afe£i loot &+1 | %N -W \*r At -fr v ttt-?t ojN xao 
l*t— £j/ }*;«&» 9 |**» |ox»t*^ ^1/0 ...*&uf( loot o>*»9 — Des. M^<4 r* 
*.* s t»t oifc^LJifta id/ ... v oO)Lo^ftIdo v oo»Loh^u^ : jk*o ^at{o |1***~ t£ai&S 
^(...fMaAA ift«uo [839 

Bed j an, Acta martyr, et sanctor. V, 514-42. 

2. Passio. Inc. JI&pHJ fc6 &6JI OJUteTOTpo JffcJOK^K- 

tj<uioc eqoj h&Hueucmi hze <s.pj<uie... ^v^julojij 

eovno?VJC &e TeJITCWpj — Des. mutil. [840 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt., ser. 3 (1907), I, 110-19. 

Paphnutius. Vid. Euphrosyne. 
(Papias.) Vid. Agapius. 

Parasceve v. m. Romae. — Iul. 26 [oct. 14]. 

in 

PASSIO. Inc. ^p^uhutt 4 \\uutnt.ut& 9 np utputp atrn/fpn hu 
butnntq*** ♦.»: f| utuit aft t^p h puthnt-£ftu uttu ^ot/tutput ft outnw 
Jttfu *nLnJi[uti — Des. fi~ nn nltutltuttu Ifl. udutubutp I J buttkutn*** 
t^utputupnt-) qnp ntfiubp J^ubitauipnL. ututtu* tutdubrutuu ^nuuihdphn 
inphpututuuttt* pub Jhq ♦♦♦ tutt^putltuftn t L^4* 

Vitae et Passiones sanctor. II, 202-217. 

Parasceve paenitens in Aegypto, saec. IV/V. — Armen., 
marg. 10. 

VlTA (« PAENITENTIA »). Inc. 1* ^utqutpftu \\qt[puuAn.pnt. 4/» 
nub Xypniubnu b-L. J>n/P input ^utputun.bt^p — Des. frf"f- tu ii HP°~ 
%utunp bi_ unupp butuuttub ft ututfuututbu t/t^ututut^utau p Jutputft 
]%(*♦ oplty ft tftutnjt*** 1,842 

Vitae Patrum, ed. CP., 111-13. -o ^ CD 

{J u 9 ^ c n 

o -M 

CD 5 1 

£ 7 

O- Qi CD 

i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by Google UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u £ c 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ o3 ^ 

CD 3 
O Q- ina PATRES i8s 

Patermuthius m. FiW. Peleus et soc. 
Patrum Vitae. 

1. HlSTORIA MONACHORUM AEGYPTIORUM ASCRIPTA HlERONYMO, 

auct. Enaniesu (e"x recensione TimotheoRufiniana). Prooem. 
|>i*ii^ v ooA$j MH«*a |Ld« j oot \o^k oot *y*a** — Des. ^>)ba ^ 3/o 
*./ %*a >Q| v^\*v *-**• a/o *^» — Historia inc. o>*ttal*ka %*aoi &*i~ 
a^fioj ooo^j — Des. |ftuj |ft*j*^> l*a^9 |fiu**L; ^u. 3/ ^=u£L/ [84 3 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor., VII, 329-441 ; || 
Budge, 7%^ i?ooA: of Paradise, II, 345-431. — Singulorum capi- 
tum argumenta haec sunt, in utroque exemplo : l.Iohannes 
Lycopolitanus. 2. Or. 3. Ammon. 4. Abban (Benus). 5. Fra- 
tres Oxyrrhinci. 7. Theon. 8. Elias. 9. Apollo et Ammon. 
10. Apelles. 11. Apollo et Iohannes. 12. Paphnutius. 13. 
Eulogius. 14. Isidorus. 15. Dioscorus. 16. Copres et Pater- 
muthius. 17. Isaias, Paulus et Anuph (Nophi). 18. Eva- 
grius. 19. Pithyrion. 20. (Miracula octo). 21. Monachi 
Nitrienses. 22. Ammon prior. 23. Ammon alter. 24. Didy- 
mus. 25. Chronius. 26. Tres fratres. 27. Philemon. 28. Io- 
hannes Decapolita. 29. Sarapion. 30. Apollo minor. 

Exc. J.W. Mobach, Joh.LANDiN, J. Ephr. Markstroem, 
V. F. Vinquist, P. C. Westergard, G. Chr. Carlberg, C. 
A. Lagerstroem, Liber qui inscribitur Paradisus Patrum, 
partes selectae (Upsaliae, 1851), 1-42. — E. Preuschen, 
Palladius und Rufinus (Giessen, 1897), 131 (Dioscorus, ex 
editione priore) ; || Budge, op. cit., I, 131. — Preuschen, 
ibid., 132 (Dioscorus, ex alio cod.). 2. Historia monachorum Aegyptiorum. I. Prooem. inc. ()f»^~ 

ItltUMM ut^n f\uurnL.ui& 9 np qiuut/hiuib JuMpn.pL LutJh* aft Ltrunhu — 
Des. uitftupL tt_ tun. tuMupu np qopuinnuaufbl; qujul/hujju 
juitll/bujjbtt t [844 

II. Historia. inc. (Apolor, i. e. Or) $/ruuq> Jkg uyp J ft 
upiuU^y^ jbp/fftfib fchhfiufjffgung — Des. (Sarapion) n^tnfu'pu/bu 

f^nJuljiftujif «<£->/» ol. qgnptruAiu p J-uMtfuiUuiLp unijn jit ttnnn~ 
<jj»<< L kp • [845 

Vitae Patrum,ed.Yenet. I, 207-270. — Singulorum capi- 
tum haec sunt argumentum et locus : 1. Or. 2. Ammon. 3. 
Bes (Apabai). 4. Apelles (Pelenius). [5"]. Iohannes. 6. Paph- 
nutius (Pakhrotius). 7. Eulogius (Ligion) scholasticus. 8. 
Patres Oxyrrhinci. 9. Theonas. 10. Elias. 11. Apollo (Apol- 
lonius). 12. Copres. [13]. Patermuthius (Miusis). 14. [Su- 
rus], Isaias et Anuph. 15. Eulogius. 16. Helles (Apelles). 

24 I Diaili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 186 PATRES 

17. Pityrio. 18. Patres Nitrienses. 19. Ammonias. 20. Di- 
dymus (Eugimius : Eudimius). 21. Cronides. 22. Eyagrius. 
23, Macarius Aegyptius. 24. Isidorus. 25. Sarapion. 

Exo. Preuschen, op. cit., 130-31 (Eulogius). 

Partes alius recensionis vid. inter Vitas maiores, 13 
B, 2-5. 

3. PARADISUS SEU VlTAE MONACHORUM EX RECEN8IONE ENANEBSU. 

I. Epistula ad Lausum. lac. 1; .^ y-^ 1**4 W ^om — Des. ^ ^1*j 
U^MMf *fc* r *6* (idotU al.) &$$ loot*. fiulLMff <** |o»Jk ^ [846 

II. Prooemiam. Inc. !?&*» IJao* o*» >***; |a6* Mw* — Des. ^» *A£-A{ 
{j*A^fj a rJ » [847 

III. Prooemiam alteram. Inc. !k^ ^om %*a i^^^ |o* 

| 1>Vmii> U^>& fc*l*is^»o |L)«"^ni^ %*$* — Des. ^fa*a* ottt&S* ^a^o 
(at****; 0)k2S» Lf*l t*o*a2^ [848 

IV. Historia. a) Inc. *»%*** l*t**a ...yLa^. ^»t oyi^ft^ %«&» IU{ 
tm*A»o*ofL M^«> v L ' L ' M^Aoo^ ^f^A^U &\if — Des. (Sarapion) taaLfo 
^a* %*a &*j» *£ |**£ |Laa*ma [849 

b) Inc. ut a). — Des. (Eulogius) fe&*9o) M^ v o©m5^ Au6* ^h *k^ W 

(6*p&.* poAo ^l^a^f o<*V v Qot*$6& [850 

c) Inc. ^ — »LJLj |»g£o*t* \***f Ui% tw^NW *Ai/ P ^f M*»* ... 
...t~o*,|L, [851 

d) Inc. ...|6a**» M^&^l) ^^ ^ M»*o... [852 

e) Inc. ...^L ftu^*/ Mf****^ 6^»f ^ ^, )*}»** [853 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 1-192 (des. a) ; || 
Budge, The Book of Paradise, I, 92-242 ; — pericope ex ed. 
la, II, 222-24 (des. b; cf. infr. ad num. 4. Historia monacho- 
rum). 

. Cum partibus I, II et quadamtenus III cf. BHG. 1435- 
1437. De lV,vid. Butler, The Lausiac History of Palladius, 
I, Texts and Studies, VI,1 (Cambridge, 1898), 77-96.— Ar- 
gumenta capitum : 1. Isidorus. 2. Dorotheus. 3. (Potamiae- 
na). 4. Didymus. 5. Alexander. 6. Macarius pr. 7. Monachi 
Nitrienses. 8. Ammonius. 9. Or. 10. Pambo. ll.Ammonius. -a 

Q. ^ CD 
{J u Alex. 19. Paulus Simplex. 20. Pachomius. 21. Stephanus. C N 
O ±L 

12. Beniamin. 13. Apollonius. 14. Paisius et Isaias. 15. 
Macarius. 16. Nathanael. 17. Macarius Aeg. 18. Macarius 

"-' o 

22. Valens. 23. Aaron (Heros ?)• 24. Ptolemaeus. 25. Abra- 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 

Q_ O) 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 ^ 

CD 3 
O Q- I DUI»d by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN ■o PATRES 187 

ham. 26-29. Virgines lapsae quattuor ignorati nominis. 
30. Taisia. 31. Elias. 32. Dorotheus. 33. Pachomii « Asce- 
ticum ». 34. Virgo Alexandrina. 35. Piamon v. 36.Talis v. 
37. Timiron (Taor) v. 38. Coluthus m. 39. Magistrianus. 
40. Melania senior. 41. Melania iunior. 42. Olympias v. 43. 
Candida. 44. Gelasia. 45. Iuliana. 46. Heronius (Verus) et 
Bosporia. 47. Magna. 48. Monachus Ancyranus. 49. Iohan- 
nes Lycopolitanus. 50. Posidonius. 51. Chronius. 52. Io- 
hannes et Paphnutius. 53. Diocles. 54. Capito. 55. Mona- 
chus stultus. 56.Ephraem Edessenus. 57. Innocentius Mon- 
tolivetanus. 58. Elpidius. 59. Eustathius. 60. Sisinnius. 
61. G-addanus. 62. Elias. 63.Sabas. 64.Sarapion Cingulatus. 
[65. Eulogius]. 

Bxo. E. A. Wallis Budge, The Book of Governors : the 
Historia monastica of Thomas bishop of Margd, II (London, 
1893), 195-97 (epist. ad Lausum et prooem. I), 31-36, 198- 
99. — Butler, op. cit. y II (1904), 241 (inc. c, rf, e). 

4. Historia altera monachorum ascripta Palladio. I. Inc. u***f 
|moa k»6o» oov»9 ([****♦ uiX^ al.) |i*w» u\*\\ too**? U**a »ai>$o\o ji — 
Des. U»o |fi*«a owfo/ ^» \i*b*t VI [854 

II. Epilogus. Inc. i»/; Ul *•** "*-** l^5^i P — Des. a) v &kJ* y/ 
uiajom ^* >o*» Jk [855 

vel b) ^» ia*6tf |ot ( |a^ia \&t ^j( tea^*/o al.) xCwf la**a ^ov^ ^ot 

b^t 0^15 \A [856 Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 193-329 (omissis 
Vita Pauli Thebaei et Pachomii « Ascetico ») ; var. lect. 
1011-1012 ; || Budge, The Book of Paradise, II, 242-345 
(suppletis aliquot locis ex editione superiore, I, 351-52, 
358-75); vid. supr. 3, Paradisus. 

Librum implent narratiunculae, inter quas insertae 
sunt, in priore exemplo, Vitae Eulogii, Pauli Thebaei, 
Moysis Aethiopis, Evagrii Pontici, Malchi captivi, Bessa- 
rionis, Marinae, Eucarpi, Sarapionis, Macarii Alexandrini, 
Macarii Aegyptii, Pauli Simplicis, atque « Asceticum Pa- 
chomii sive Tabennesiotarum historia. — In altero exemplo 
praeter historiam Eulogii (vid. supr. 3. Paradisus y IV b) 
et Marinae, desunt narrationum minorum series duare, qua- 
rum prior ab editore, loc. cit., suppleta est. 

5 -a 

Vid. Malchus ;— Marina ; — Moyses Aethiops ;— Pacnomius ;— 
Sarapion. 

■E '1 

5. Historia monachorum Aegyptiorum (quasi ex Historia Lau- 
siaca). I. Epistula ad Lausum. Inc. 05 OVJl^JJLTC JlTeKHpo- 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q_ O) 

@1 

0) => 
-Q O) o3 X 

CD 3 
{J Q_ I DUI»d by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN 188 PATRBS 

&epecic — Des. jioy&juiot ji^k &eji mem eexi^iteq. 

II. Prooem. inc. &. OVUHCy £JTOTOY eC&e g^JlJULHOJ 

ji&o>v — Des. exiKcw'f" he* novTponoc jteii Tovnpo&e- 
pecic e&ovii e^uovi 1 " [858 

III. Narrat. inc. (Pambo) <*. OV<U OYOJIgCf &6JI IIJTCHOV 

iiTe nepnovz evjmov'f epocj ae <5.iu5. lujutro... [859 

Fragmenta. E. Amelineau, De kistoria Lausiaca (Pari- 
siis, 1887), 73-124. 

Exo. Zoega, Catalogus, 129-31. 

6. HlSTORIAE MONACHORUM AEGYPTIORUM EPITOME 

<£> 

ID 

ascripta Philoxeno Mabbugensi. Inc. (?) 'gx* ~ yS))\ Ijllf 

o 

. • • 4?lju WJ3I «JLj lb j^S J*j IjJj o 1 ^ 1 O^-SaJI <iU ^ [86o 

"O 

Bxc. Sachau, Ferze&Anm syr. Handschr. 741-42. 

fN 
O 

7. Verba narrationesque seniorum (cf. BHL. 6527). a) Inc. \?q~ 

p***lp ntfli Ir^utpa auspptuj }$iinnUpnu Itl. uiu£* op ir« uitu^bqhn 

~r- ^ m 

Des. h jUMpLu inL.ulrnt£Uu qnn uituinniuutnlriun uhnnnutq hiunng 
^{Kpfnannu*** uitfl£b t T86l 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 413-32, 493-506, 519-51> 
564-81, 597-679, 705-715 ; II, 5-27, 55-86, 96-154, 187-97* 
211-14, 218-41, 251-67, 276-311, 342-47, 353-63, 374-436, 
452-87. 

Capitum argumenta : 1. De perfecta virtute. 11. De 
quiete. in. De paenitentia et lacrimis. iv. De ieiunio et 
temperantia. v. De fornicatione. vi. De rerum omnium ab- 
dication, vii. De fortitudine et patientia. vin. De ostenta- 
tione fugienda in actionibus. ix. De cavenda licentia iudi- 
candi fratres. x. De iudiciis Dei. xi. De vigilantia. xn. De 
perpetuitate orationis. xm. De hospitalitate et misericor- 
. dia. xiv. De oboedientia. xv. De bono humilitatis. xvi. De 
iniuriarum oblivione. xvn. De amore Dei. xvni. De fratri- 
bus mente illuminatis et thaumatu'rgis. xix. De probatis 
moribus patrum perfectorum. 

b) Inc. \^uspg nith g^unpU \%intihjtnu ti. wu£ — Des. (?) ft 
uut<ydlubtun uthmh iunofd~h*-J> uppni h*hpnjh tr§- thnhlrqutL. hnpjUitpU 
ul. aauuuutUiqhuti brnhri- t j 8u2 0) 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) o3 X 

CU 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN PATRES 189 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 1-513 (531) ; — ed. CP., 11- 
422 (435). — Loci paralleli, pericopis aliquot alienis admix- 
ti, in ed. Venet., loc. cit., passim ad imas pagellas ; par- 
tes vero residuae, ibid. I, 433-92, 507-518, 552-63, 582-96, 
680-704, 716-722 ; II, 28-54, 87-95, 155-86, 198-210, 215- 
17, 242-50, 268-75, 312-41, 348-52, 364-73, 437-51, 
488-500. 

Argumenta 17 capitum priorum eadem atque in 7 a. 
xviii. De fratribus mente illuminatis. xix. De thauma- 
turgis. xx, ut a xix. — Exemplorum instar Vitae quae- 
dam insertae sunt, quas pro re nata reperies ad nomina 
quae crassioribus litteris notata sunt : c. 111. Taista; — 
Moyses Aetiilopg ; — c. vii. Andronicus et Athanasia ; 
Theodora ; — c. Xlli. Petrus telonarius ; Iohaanos Calybita ; 
Alexius ; — c. xviii. Macarius ; Anna, Ephraem ; — xix. 
Moyses Aethiops ; — c. xx. Onuphrius (qua Vita liber conclu- 
ditur. Sententiam in quam des. ipsum c. xx, oscitanter 
notavimus. Prologum vid. infr. 21). 

Exc. (aliorum exemplorum). Dashian, Catalog, armen. 
flandschr., 295-99. — P. N. Finck, Katalog der armenischen 
Handschriften des Herrn Abgar Ioannissiany (Tiflis, 1903), 
182-92. 

8. Verba seniorum. a) Inc. mutil. — Des. mutil. (non admo- 
dum procul ab extremo ?) *JtIie<j£tt5K Jl<Sj nCOJt egOVJI efCeJUU. 

&ix lUbuuiajctKBiie. <s.qpajnHpe ittfl ngMo eu^xe eg- 
P<u eaii Teq[ [863 

Fragmenta. Zoega, Catalogue, 289-91 (ex cap. de quie- 
te) ; — 291-93 (ex cap. de ieiunio) ; — 354-56 (ex cap. de 
ieiunio) ; — 354-56 (ex cap. de hospitalitate) ; — 293-95 
(ex cap. de oboedientia) ; — 296-307 (ex cap. de humilita- 
te) ; — 307-308 (ex cap. de oblivione iniuriarum) ; — 308- 
354 (cap. xv. De amore Dei., acephal. — xvi. De patribus 
mente illuminatis. — xvn. De thaumaturgis. — xviii. De 
moribus patrum perfectorum, des. mutil.). 

Exc. 1) Gborgius, De miraculis S. Colutki, 114-15; 140- 
47, 150-52, 159. — 2) G. Steindorff, Koptisehe Grammatik 
(Berlin, 1894; ed. 2, 1904), Chrestomathie, 1*-31\ ~o Z) T3 b) Saidice. Inc. et des. mutiL 

Fragmenta (e variis exemplis). 1) Mingarblli, Aegyp- 
tiorum codicum reliquiae Venetiis in bibliotheca Naniana a$- 
servatae (Bononiae, 1785), cccxxxvii-cccxxxviii (ex cap. de 
paupertate). —2) Zoega, op. cit., 553 (ex c. xvi ?). 

9. Oracula Patrum ascripta Palladio. a) I. (Narrationes et 
sbntentiae.) Inc. **/o !<>*> La^ iA« ^fr\^ foot ^&&b*l *d m**—fl \*l — o 

=5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

Q. CU 

@1 

-Q O) q3 £ 

CD 3 
{J Q_ I ' Dioil»d by GoOgle Original from |S uigiHwoiiuwxn. UNIVERSITY OF MICHIGAN 190 PATRES 

Dos. v oov^aa ^Boo f***f \~oi oo) ^ VI [864 

II. (QUAESTIONES, RESPONSA, MONITA, AL.) Inc. &m*£{ |L$a{ ^ft ^U 
a*§4» |fcwa*ao \**Vf s**l *>9**9 l^v^W — Des. o*a«u. ^£*» |t *AJid|» ^o iAm.) *£ 

^/ ...** ? : \~**x, [865 

III. Appendix. Inc. »» too* oojofiu/f 1*010^0*3 [ %nto [*noa/ *~ f*;*? 

X • • • • 

I -**0if — Des. : ^&£m»9 |oa^o »* aa -f )i.r«iiy» N\\ |oo>J b*o*&:tt«.£ao 

^»t ...iLoAj3 [866 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 442-691, 692-^ 
986, 986-90 (consertis variis exemplaribus). 

Editionis argumentum : I. Cap. i. De fuga mundi et 
quiete. n. De ieiuniis et abstinentia. in. De lectione scrip- 
turarum, de vigiliis, de perpetuitate orationis. iv. De 
peccatis deplorandis. v. De paupertate. vi. De patientia. 
vii. De oboedientia. vm. De vigilantia. ix. De misericordia 
et hospitalitate. x. De humilitate. xi. De fornicatione. xn. 
De paenitentia. xm. De thaumaturgis. xiv. De praestantia 
vitae solitariae. 

II. Commentationum asceticarum et narrationum pro- 
miscua series. 

III. Narratiunculae duae residuae : 1) de Iohanne quo- 
dam Antiochensi ; — 2) de solitario (cf. 7 B, ix). 

Prologum vid. infr. 22. 
b) Inc. ut a) — Des. \JL~o (**!> oi»«h\ \u> \o^k La^ ov^ |o©ij M° 
...»^, [867 

Budge, The Book of Paradise , II, 444-766 ; exc. (ex ed. 
priore) I, 619, 630, 681, 717-18, 790. 

Liber in priore parte cum a I fere congruit, in altera 
ab eodem multifariam recedit. Omissis, ut videtur, a li- 
brario, clausula prioris partis et initio alterius, ambae 
partes conflatae sunt (cf. Budge, I, 798-99, annot.). 

io. Sententiae Patrum. Inc. fc n y n fc UI l_ t ^ tuu fi i Jftuybui- 

btrutn unt-tin itrnhuV unt_/rp hi_ hdluuinnilUp — Des. Du/hnft i/-bt_o 
ni hiuJKli tub I nnndni-ld-p^lih ^\\n hum null t T868 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 531-48 ; — ed. CP., 435-45. Q. ^ CD 

{J u £ Z) Argumenta capitum : i. Dicta XII solitariorum. n. De 
perfecta virtu te. in. Dicta eorum qui in ascesi consenue- 
rant. iv. Quaestiones ad S. Macarium. 

Exo. Vitae Patrum, ed. Venet. II, 500-504 (c. i) ; 579- 
90, in imis pagellis (e c. iv). Auctiorem huiusmodi seriem 

o B 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ o3 .y 

CD 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN PATRES ryx 

vid. ibid, 507-635, quae, utpote mere ascetica, hie praeter- 
eunda est, etsi partes eiusdem in Patericis passim conglo- 
batae sunt. 

ii. (Verba seniorum ? Apophthegmata patrum ?) a) Saidice. 

inc. et des. mutil. 

Fragments. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. 
de VEgypte chretienne, 813-27, 829-34. 

b) Bohairice. Inc. et des. mutil. 

Fragments. R. Pietschmann, Apophthegmata patrum, 
bohairisch, Nachrichten von der koenigl. Gesellschaft 
derWissenschaften zu Goettingen, Philol.-histor. Klasse, 
1899, 1, 38-42. 

c) Arabice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum (copticis litteris). P. Le Page Renouf, A 
Coptic Transcription of an Arabic Text, Proceedings of the 
Society of Biblical Archaeology, XI (1888-1889), 157. 

12. Verba seniorum de S. Antonio. Inc. <5.T2S:OC hze &4.JI- 

geMo eefie &&&& <uitchjuoc &e <$.<jojamj jmiuievjULJ.- 
To^opoc &*h7\& Ji^ovoxy ec<s.2U <ui ne — Des. mutil. [869 

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse JEgyp- 
te, Annales du Musee Guimet, XXV (1894), 15-45. 

Exc. Zoega, Catalogus, 51-52; || A. Mallon, Grammaire 
copte (Beyrouth, 1905), Chrestomathie, 1-2. — Var. lect. et 
supplements, I. Guidi, Coptica, Rendiconti Accad. dei Lincei, 
ser. 5, XV (1906), 463-65. ^ CD 

{J u 13. Vitae maiores, armenice. 

Vitas ampliores, quas armenia Paterica typis edita 
una cum aliis narrationibus collectas exhibent, sive istae 
series singulare veluti corpus efflciunt, sive cum reliquis 
unius libri partibus artius conectuntur, hoc loco recensere 
visum est, ut istarum editionum aut codicum, quos eaedem 
referunt, facies perturbatissima quoquo modo dignoscere- 
tur. Unamquamque Vitam vel narrationem require ad haec 
nomina singillatim. 

A) 1.1. Paulus Thebaeus. 2. Antonius. 3. (Sarapionis 
epistula). 4. Paulus Simplex. 5. Macarius Aegyptius. 6. 
Iohannes Lycopolitanus. 7. Iohannes in puteo. 8. Iohannes 
Calybita. 9. Alexius. 10. Sarapion. 11. Onuphrius. 12. 
Marcus Atheniensis. 

c ? 

II. 1. Petrus telonarius. 2. Euphrosyna. 3. Maria Ae- 
gyptia. 4. Evagrius. 5. Paulus Lystrensis. 6. Symeon sty- 
lita. 7. Hilarion. 8. Martinianus. 9. (De praestantia vitae 

c w 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ "O o3 X 

CD 3 
{J Q_ I Dicili.«l by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN 

Z) *$a PATRES 

solitariae). 10. Macarius Romanus. 11. De inventione Pa- 
radisi. 12. Marcus Salus. 13. Symeon Salus. 14. Narses. 15. 
Regum Alius. 16. Moyses Aethiops. 17. Theodora. 18. Ma- 
rina. 19. Taisia. « 

Vitae Patrum, ed. Venet. I ; 1-207,271-409 (inter hasce 
duas series intercedit Historia monachorum Aegyptiorum. 
Vid. supr. 7). Narrationem II, 11. vid. infr. 20. 

B) 1. Paulus Lystrensis. 2. Or. 3. Ammon. 4. Bes 
(Abasi). 5. Apelles (Pelenius). 6. (Parthenon Antiochensis). 
7. Marina. 8. (De praestantia vitae solitariae). 9. Iohannes 
in puteo. 10. Macarius Aegyptius. 11. Inventio Paradisi. 
12. Macarius Romanus. 13. Sarapion. I4.Marcus Athenien- 
sis. 15. Paulus Simplex. 16. Paulus Thebaeus. 17. Marti- 
nianus. 18. Symeon Stylita. 19. Hilarion. 20. Euphrosyna. 
21. Theodora. 22. Maria Aegyptia. 23. Paulus Alexandri- 
nus, Gennadius, Amos patr. 24. Marcus Salus. 25. Symeon 
Salus. 26. Narses. 27. Regum filius. 

Vitae Patrum, ed. Ispah., 544-704 ; — ed. CP., 445- 
549 (Vitis passim interiecta sunt carmina vel preces et, in 
postrema praesertim parte, orationes et sententiae Nili, 
Chrysostomi, aliorum). 

Exc. Vitae Patrum, ed. Venet. (in imis pagellis), I, 
211-13 (Or), 214 (Ammon), 215-19 (Apelles, Iohannes), 247- 
56 (Copres, Patermuthius) ; cf. supr. 2. Historia monacho- 
rum Aegyptiorum. — Ibid., 436 (Gennadius), 471-75 (Paulus 
Alexandrinus, Amos...), al. 

Exc. (alius exempli) Dashian, op. cit., 300-303. 

14. De monachis orientalibus liber Iohannis ep. Ephesi. Pro* 

oem. inc. ^iNtNia* t*ota**t-o L& oiL^Mtd* vw**« y»o*do ^ummi ot&&& «£ — 

Des. **** l*t***a t«*oM **.%** M — Historia. inc. (Habib) o)6uk*L* [*&. 

i*j/j IL^I P cua« )«,^.\» Um l^^t — Des. (De coenobio Iohannis) |»* 

^ ^o ^fl fc***Lf %&> ^ f |jof |&uJS. [870 

Land, Anecdota syriaca, II, 2-199, 332-23, 109-288 
(343-63). — Emend. Id. et Th. Noeldeke apud W. J. Van 
Douwen et J. P. N. Land, loannis episcopi Ephesi commen- 
tarii de Beatis orientalibus (Amstelodami, 1889), pagellis 
autogr., 1-3. — E capitibus, quae olim numero 58 fuisse 
videntur, in serie nominum suis locis inserta sunt quae 
seorsum in codicibus descripta esse comperimus. Vid. 
Abraham et Maro ; — Hala ; — Harpat ; — (Iacobus Baradaaus); T3 — Iohannes Nazaraeus ; — (Malohus) ; — Maria et Euphemia ;— 
(Susanna) ; — Theophilus et Maria. 

Exc. (lacobi Baradaei Vita sincera). C. Brockelmann, 


13 „ Syrische Grammatik (Berlin, 1899), Chrestomathie, 123- 80 ; — ed. 2 (1905), 122*-29* c 

2 z 

a) 2 
£ tn 

@1 

-Q O) o3 X 

CD 3 
{J Q_ I Dicili.«l by G00gle Original from |S uigwttw ojr -uwv«cm. UNIVERSITY OF MICHIGAN PATRES 193 

1 5. HlSTORIAE PATRUM QUI OOBNOBIA CONDIDERUNT IN REGNIS PER- 

sarum et Arabum auct. Iesudbnah ep. Bassorensi. Inc. (Augin) 

IfL/ ^0 I itifli^ 0*-*l^ |OOt (&*l ftl.) t*0|Ofiu{ .. ^S^O/ l**l§ |*a*0 ** k*|M£0 

01 inN oB foot p0)0 (lLt*l^ |m|a^o al.) |Lf^ | vi«wft\ o ^* u»a£->^{j — 
Des. (Iaoobus) 00*4*0** »*»f t*ot*X^t oi^ %* IjoV* ftuaa *^U/o [871 

J. B. Chabot, Le livre de la Chastete compost par J6sus- 
denah, ivique de Bagrah (Rome, 1896), pars syriaca, 1-71 ; 

— var. loot., 81-84 ; || P. Bedjan, Liber Superiorum, 440- 
517. 

16. De Sanctis viris coENOBii Beth-Abensis LIBRI VI AUCT. Thoma 
ep. Margensi (« Liber Praepositorum »). Inc. prooemium ad Ebediesu 
(1. 1, C 1-3). ^-*oot yi \fK*> lt*~ *la, y*) ^f uoot ^*Jo* |ft>VVt LoAL^ *£ — 

Inc. historia (de Abrahamo Magno) to{ ^0 >ooi* »| M*a£A* %-dot (ja*/ 

loiJk i*;s »*o Ui±*9 — Des. (de Oabriele Birthano) |Lk^» 1*3* ** >o^o 

» . » ■*•» ^OV^iO (*!•*& O^ ^ « «»*» OOI yf lov^U . l^fOV^ |{\ftii\ OV*3ot{ 

wj At> uotajffajkO |oXj oife£?o-t t*0)o*u>f ^id pot ^ia *k- ^oayJL^a 

^/ ...Lo^a [872 

Bu ge, 7%e 2?ooA 0/ Governors, I, 15-407 ; || P. Bedjan, 
ZtJer superiorum, seu historia monastica auctore Thoma epis- 
copo Margensi (Parisiis, 1901), 1-435. 

Exc. Assemani, Biblioth. or., Ill, pars 1, 463-501, 88- 
91, 93-94, 98, 105-107, 124-25, 144-46, 149-51, 163, 177- 
79, 183-87, 203-208, 217-18, 227-28, 255, 440-41, 453-62. 

— Bedjan, Acta martyr, et sanctor., VII, vi-vii. — Budge, 
The Book of Paradise, I, lx-lxii. — J. E. Manna, Mor- 
ceaux choisis de litterature aram&enne, II (Mossoul, 1902), 
55-68. -o ^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

§1 17. Historia coenobii montis Varag. Inc. \\pp ^uiL.unnuigffu 

j]f M UtnnLUih- a^tfujpuiiuuj^u tt- <^wuutiuuibniuh A ul^n ujnu/fiipb — 
Des. *(***ijp p k^TtP u Pp n 3 u % J i W^ iUii " fi i u tfwTfuJtJn* Jiuuh nnnj 
Uiquijbtr*** aft Jjt ipgh pb& ntutnuiuiiuninni-.fif hilb x [873 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 525-27. 

1 8. De coenobio Beth-Cochensi narratio metric a auct. Sabriesu, 

O -M 

Inc. ;oofi*o ^» uoiof a*A-t *a* ...|;ao (a/ :^*iA tdo ^-aood %a ^» |«dAi^ |cl* 

"-' O 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by Google UN 

CD 3 
O Q- **.U0K>^«{ DeS. l**-)4* ^»M ^«Lo ♦ yOOOW <;*> *Q yOAftA^fij yd iii»7\* v Oo{l0 

e^...M IL r [874 

25 Original from 194 PATRONICE 

A. Ming ana, Sources syriaques, I (Leipzig, [1907 ?]), 
171-220. 

19. Visiones Nabiud monachi. Inc. (DH'i'P 1 *%G * WdJ^t* 1 

hrmjiHihu: • hrthth • HA^m i awi+ * 9°m- «... [875 

Exc. W. Wright, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts 
in the British Museum (London, 1877), 174-75. 

20. NARRATIO DE INVENTIONE PARADISI. Inc. ]* <f-tat/uAut^u 
uitruin^h *\jlr nut, up \\j luilfnt-ni *utmu int-.uuiL.nn JutpiLUtuibinp — 
DCS. h "£r uu uhnL-ftf-nuMU \*jitiinuj&nu Ll. outpna^p utuhuk~ 

gm'u i [876 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 571-72 ; — ed. CP., 455 ; — 
ed. Venet. I, 348-49. 

21. Prologus ad Vitas Patrum. Inc. [)p kph ft ufapu&k tun. 

^*i/f/ifi£_fi#o- IKu/bf dutuls nujnniu P*-P nujnbnujnnt^prlrujh — 
Des. a) lujt-huibrhpq nt-puttuuinainq x nup in oh qu&nt-.p~ktiiU or*_ 
nL.puslunL.p~nuiU) p ^\pfiuutnu*** [^77 

vel b) iutiU nuputtunt-P-lruiu ul. utob nha-nt^pHrufh tutt-htnlr— 
uusLumu Lhuuiqitf ft ^\\nfiuuinu*** \8j8 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 2-8 (des. a) ; — ed. CP., 3-8 
(des. b). 

22. Prologus. Inc. feoof J*j D ...^ka <»»&*? ^»t^ M*> *.; \Am 
^a^ — Des. kU»£o (a) I*** °<** M**fc* ^*t M**^, «f*f [879 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 442-44, in imis 13 ^ CD 

pagellis. 

o 9 9 ^ 
™ "ro cn £ 3 ■o 23. Prologus. Inc. +£ |f l 1 ^JiHtf- i AMI * lf£fl> 1 If H 1 fcTf 
* fi AjMl"M a £fl. a K < 7tUK-llA.C 1 A"7£ * *»?JlCf «... f88o Patronice m. Vid. Theophilus et soc. Wright, op. cit., 170-71. 

24. Laudatio Patrum Aegyptiorum auct. Iohanne Chrtsostomo. 
Inc. i&aioA |\ft\i»^ U&f ©PlU *^> um.L| — Des. : ^&j&j ^*i* Iff H.Vi^o 
^o{ ...oiLaaufra |o&*j ^oow^f [881 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VII, 992-1001. 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

<L> . 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

1 1 Digitized by Google UN 

CD 3 
O Q- Original from ^ CD 

{J u £ 03 X 

CD 3 
O Q- PAULUS 195 

Paulus ap. — Iun. 29. 

1. Acta (cum Thecla) et Martyrium. Inc. mutil. — Des. <5*Y- 

p<eoje <j.v>cw ^-<v r f> jiev ji<Tec$>p<s.rjc eTgu <miov>- 
Te|..:| <nz>^eic jkcotc|... [882 

Fragments. 1) C. Schmidt, Acta Pauli aus der Heidelber- 
ger koptischen Papyrushandschrift Nr. 1 (Leipzig. 1904 ; — 
ed. minorem, ibid., 1906) 1*-16* ; || isographice, op. cit., 
Tafelband, i-xxii. — 2) Id., Ein neues Fragment der Hei- 
delberger Acta Pauli, Sitzungsberichte der koeniglich 

PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WlSSENSCHAFTEN, 1909, 

217-18. — 3) Id., Acta Pauli, 16*-50*; || isographice, loc. 

cit., XXII-LVIII. 

Emend. J. Leipoldt, Zeitschrift der Deutsch. MorgenL 
Gesellschaft, LV1II (1904), 923-24. 

2. EUTHALIANA. I. VlTA ET PASSIO. a) Inc. J^/y. nLJinuifituJufyi 
tri- ph*f- tb n lP •£"!"] "hp"!*/- q*uptliM]*iUMi ♦♦♦ x *l\uiLjtnu UMnLUiphuii 
hn ninth an t^p tiunnl^ — Des. uuit-M£ibn.n£-lct-pLjsu nit uiu /fruit h 
2pbnuuicf u/h£uibBf iuiiputtnt-fcf-Bu/ub frnffbpn tphhh criunj£ibn_u£~ 

' L ip * [883 un k In bibliis armeniis, ed. Zohrab, ^umn^uih-m^A^ Jiu, n ^ 
y«.% ${,% in. %n V t ( u. U st (U , P <u'h U , d , IV (Venetiis, 1805), 362-68 ; 
ed. minor, 764-66 ; — ed. Bagratuni (ibid., 1860) 1107- 
1110 ; et fortasse alibi. 

EXC Th. THORRNEAN, ^uMut^f$utf»p p^ip-hpgnLiub^ ft 

*TuMink%ui<i-f»tiL.pkuM%g %u*fuuktug : Eclogarii e scriptoribus 
classicis, II, ed. 2 (Vindobonae, 1891), 407-413. b) Inc. f^fc tMA^Ad \>\ t»?ta» V aAM ! It-**** -0 U^Xoa tocu.;^ *d 

ei , lai^gi loot uotok*/ ^o U^^ — Des. ^Aaao llojiA^aoj ILdWf |L <i i ^n\ ft Vt\ 
M&^f |L<Mu^»f ^*ooi |Lo£» [884 

Ephr. Ign. Rahmani, Studia syriaca (Sarfe in monte 
Libano, 1904), 4-5 (e cod. interscisso). 

II. De itinere romako, armemce. 

Vid. Biblia armenia, ed. cit. et al. — Tsherakhian, 
op. cit., 123. 

III. De martyrio Pauli, a) armenice. 

C N 

Vid. Biblia armenia. — Cf. infr. 3. 
b) syriace. 

Rahmani, op. cit., 5. 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

Q. CU 

@1 

-Q CU 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 


^ CU 

{J u Z) 196 PAULUS 

3. PASSIO. Inc. \?%flu ^uiupu [1 £n-m/iT <\ntJfuiu ft <|>£//^4£, 
<yfiuwu h tyiutnJiumlruij ul. Ohiuihh — Des. Irutnii %naut alfhhph 
inl^nniJhuilfufb) iftiun-tVLMplrptJ*.* unify X — Epilog, (ex EuthallO) |*n. 

\Jtrpnffhpt-. Ltuiuarpp*** upurkuf/jirnp aJ-uidtuutub tlbuimi-fcHiufli 
Q\utuqnuh utn.tupbtnj t i~88^ 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 57-61. — Cf. 
supr. 2, III. 

4. Passio. a) Inc. ?VOVK<LC fce JlT€p€(jej efiO^ gft 
TU<5.M<5.TJ<5. ^VO) TJTOC 6fi0>i &JI fc<5.?VJUUJ.TJ<$. — Des. 
mutil. [886 

Pragmentum. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. 
dbi Lincei, ser. 4, Rendiconti, 3 (1887 j 2° semestre), 65-67. 

Exc. 0. von Lemm, Koptische apokryphe Apostelacten, II, 
Bulletin Acad, de St-Petersbourg, Nouv. s6r. Ill (1892), 
298-302 (= Melanges asiatiques, X, 358-62). 

b) inc. hxepe ^ovK^c ^e ex efio?v ^Si T^i.^j^<^.j>^. 

<5.Y05 TJTOC — Des. mutil. [887 

Fragmenta. 0. von Lemm, Bulletin, loc. cit., 294-96, 
304-314 (= Melanges asiatiques, X, 354-56, 364-74). 

5. Passio. Inc. J^i Ijjjll & £& tSj) Oj^Ul JL.*JI ijK 

u^J^ 2L#>jt * JuAk ^ <$JJI — Des. aIU^LI ^!^sC ^^3 ^ ^) 

uuU . . ojl *UVl p*/f J [888 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 184-89. 

6. Acta. Inc. *-*fiuj 1*4 u»o^ofi M*»£; t**ail»yj |6~^fcO^ t*&» |L|* 
t*H v oovM ^t — Des. t»; — »? otfc***Lf ^*dot ^0* . v ojot J*^I»/ *** |f ool 
^»/o »..otLtt-\t%| . ^o&^fcuf (^01 l ^i S i. u»*\a3 [889 

Bedjan, Actfa martyr, et sanctor. I, 34-44. 

7. NARRATIO DE LEONE BAPTIZATO («C EPISTULA PELAGIAE *>). Inc. (H 

A.W * ""Attn* 1) h m 1 ML 1 kahfrh i -nrh,^ « «feACtf i fM* 

£■ « - Des. a>hj£M+ * A/** 1 ? 1 Ol^rhAf -f * AlttA?" 1 *M<i « 
RA-^*...fc a l'J« [890 ^ T3 

CU 
C N 
O -m 

Edg. J. Goodspeed, 7%e Epistle of Pelagia, The Ameri- can Journal op Semitic Languages, XX (1904), 99-104. 
8. Acta. I. Laudatio (= Prooem.). Inc. (flfK 10 a JftlLMMb "-" o 
=5 o o 

@1 

-Q O) 

a> ^ o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

no ru 9 ^ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

0) o 

<= .a 

<u = PAULUS 197 C ».. .) frS-ft J *«►*■/! » AA> -. d«P<:*> > HK9*IW « AM* s hCA*fc 
J7, a *■£** J HP-fc* i ,*Ar : AVIH.M i - Des. flH^W J 

$/*Mi « ill t our i ai£<D-> s mmw « [8 9 t 

II. Acta Pauli. Inc. ASTtf- » £MLi A&1H) J «WCfl *...« 
4»f.A s *U»*A°A * <"»'('CT ,, ff D * J X"£*4* : ""^OC J C'Vfl > — Des. (Oj 

>*... Ah" " * frS-A « [892 

III. Acta Pauli et Phiuppi. &h.°Vl : Wr+CW" J TfHOA J , . . 
A*JWl 1 £A*ft : V>H j fir 1 fl-feAftf 1 — Des. marine* 1 HC 

M « M° i 8 « ATCtf* i Jin**!-? * A<»-A-A * <d&a*A « fl»ft-n 
rfrhi... fc*»« [89J 

IV. Acta Pauli, Petri et Andreae in urbe Gahelia (^UL. ; 
« Ignorantia »). Inc. OlKSTfti^ i Tfl* i fltfh i **ft 1 *<»-A-A 1 
WIM* i ""^ftA » h'™ s JB*hC > — Des. hli * A,flh« 1 fl^Afc.* i 

&££M- 1 •*■!*>»• * j»«?i 1 hotim 1... fflhn-u- 1 -tc =... 

iiA-*i... [894 

V. Praedicatio Pauli in insula Manafeket (d Haeretica »). 
Inc. t»Kiit s «A- i 4»*A * AflJ-A-ft s fOfl»-J^' * fl»^rt*lllfl :... AX" 

A.CaHA-*«,., [ 8 9S 

VI. Narratio Petri ap, de praedtcatioke Pauli in urbibus 
Kartagena et Varikon. Inc. fltflflll i A^>- ' K'^i » Aflh* J... 

omi^ 1 «p<5#-> ■... tn^yK'^'H * ^ *... -in : i«^ 1 +c«rw i 

ao- j Hlh s ^?lll- ; ^? , i Ah-IILM «... [896 

VII. Martyrium Paulj. Inc. ID^ft«» s jT0C-fr«n»- 1 AAlMl J 

fflp.0. J ^rt-flh J hA » 0» D - s hhrC ; - Des. OiWQCpao* » h'T. 

V J . . . flHD!ttH>»0*- 1 "HJ-OC-i- i AJ'-fl*^ *. . . WW "■ [897 

E. A. Wallis Budge, The Contending* of the Apostles, 
436-598. (Varias narrationes quae in hoc centoae asautae 
sunt t uteumque discriminavimus. Reapsp Martyrii pars 
prior exseripta est sub num. II, p. 005-510). 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN ij>8 PAULUS 

Bxo. W. Wright, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts 
in the British Museum (London, 1877), 63-64. 

9. Epitome. Inc. \ — £a* ^o loot t*o*ofiu{ uia»^ ^o \*+\* umol^oS 
^Muiaf — Des. ^uVia»» op^oft \**2± iamOo ^Lo [898 

Rahmani, op. tit., 3. 

10. APOCALYPSIS. Inc. |^t- tnpa-tutT uiuiputu a^utt^nnu bt- 
ant- q fib utftu quibqpu tupiytupnaU — Des. tuujuj^/ttujpbunnin Itl. tlh 

bnppnnt-p* tutt ^\ppuuinup*+* tudl£u i {$99 

TSHBRAKHIAN, op. tit., 62-84. 

11. APOCALYPSIS, Inc. f nt.tupnt^py "PtfiB "^["ify uA 9 bt^ ft Jftut 
wnJjD*** x \?u ^\uti-nnu utbup ft UtlftU J-tutHtL. — Des. utputusunL-op 
btm- <£utn_uj€Uibqp+ \]nnpubu/n tlun 9 <£pbiutut[jutujbuin. J^uutntS-nj* 

ID 

Itl. <\Kpfiuuwuft*.* [900 

TSHBRAKHIAN, Op. tit., 85-100. 

m 

12. APOCALYPSIS. Inc. \?L- bnlrL. path $hutn% tun. ftu ui_ uiu£+ 
\\uw trnnntlnnbtuun. — Des. itutit nnnjunib J^ju uint^fr nt tun. unntu bl. 
tuut;* J^utuabutn tutu patrtAr tug iba ♦ bi- ^Kpbuutnub*** fo 01 

Tsherakhian, op. cit., 85-100, in imis pagellis. 

Exc. N. Marr, Iz letnej poezdki v'Armeniju, Zapiski 
Vostotshn. Otdelen. Im'pbr. Russk. Arkheologitsheskago 
Obstshestva, VI (1892), 152-54. (= Id., x± J »> n 5"»jb % »*-q_^ 
Mpnup-fiAfo ^ f, t,usju, AUfb^btu UlTOOPbUB « Handes 
Amsorea, VI (1892), 270-71. 

13. Laudatio (enarratio exegetica ?). Inc. mutil. (non procul 
ab initio ?) | <OY>2£<U JUtIlJCp<$.HA JmllilC* T*X**-<*-AC»CJ<$. 

5iT^.vge epoc gii Senj^juijji eiceitp r<5.p Tojeepe Te 

Jl<S.JUUJI<$.fc<5.£ — Des. mutil. [902 

Fragmentum. Guidi, Frammcnti copti, loc. cit., 67-72. 

o ^ 

1 4. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. o»U — &*&» 
*Lo|o; — &a | \ft\\\ *i*^ |^o Vfo : o&& MV h\ ***** — Des. 001 y*;* 
o%\ |oo) f&l; |Lft.i.\i\ ^o^A^t [903 

P. Bed j an, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, II 0) 
O- Qi 

"-' o 

=5 O (Parisiis, 1906), 717-47. 1 5. Laudatio metrica auct. eodem. Inc. *£&» i^a^aS* oia^ c 

2 z 

a) 2 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

no ru 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

ai £ 

£ i/> 

■c "O 

Q_ <U 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E 

0) o 

Id q 

CD 3 

O Q- 
*v-» L;»/ **» US/ ! *A \\Bf y*f — I>es 
Bedjan, if, ctf M 747-69. 16 ■ Vid. Paulus et Andreas ; — Paulus et Barnabas ; — Petrus ; — 
Petrus et Paulus. 

Paulus Alexandrinus mon. in Aegypto, saee. VII. — Armen., 
ahek. 6. 

Vita (?). Inc. \\ uu *3 &!*{** *\S*t**g9i*g hu A#_ {ufZuutntuufyth 

\\n t [iptt%fittu IrpplrfBt jYjfkpuuturf.fiftu* — Des. pkplr^u mpuiuijt, 
f<1 iitjm [Jfti'f, puttftti.iT Jhquig fti/nn t O^utju utdL'htujh [nt-km^ 
tjtutfLun ftph tjitii* * * * I 90 5 

Vitae Patrum, ed. Iapah. 626-32 (?) ; — ed. CP. 508- 
511. — Cf. ed. Venet. II, 468-71 (inter Dicta narrationes- 
que Patrum, armenice, A., c xix). 

Paulus eremita. Vid. Paulus Thebaeus : — Paulus Sim- 
plex. 

Paulus Lyatrensis mon, 

VlTAE SUMMA. Inc. **\iuuqnu nifh ft }nL.uut{ifrnj f n[t ^f i*fmumt-ntf_ 
AynLUio^<M#)tiHit — DCS. npg tiftplrh tfiitu p,nfnttttij_ upin[ii- 
jiuiutP t*_ *™_ jMitufOipi l [p06 

Vitae Patrum, ed. Ispah, 544-45J; — ed. CP M 445-46 ; 

— ed. Venet. I, 323-24. 

Paulus Simplex;, erem, in Thebaide, saec. IV. — Oct. 5, 

I. VlTA. a) IllC. 4 *\""-*f kp **7/ J fyn*** *£**{*& £l taw^m^kf^ 
tuttphh- — DCS, p-tttnlifjlih otitis y\dttutttt* A*_ \^htnnli t ting tA« tu- 
TiuffLjiuii-t yjttiinhfi J [907 

Vitae Patrum, ed. Ve^et. I, 82-88. 

b) Inc. Ut ^). — DCS* fit uifj/rjftu tjhui \\ifnhiisu bl. |^feui*& us~ 
ytuliapttip uppntli |^7jf/i»i>A it* tit dtiifiiTktMiTtft hup tit t [\\titpf* -fi/autr* - 
ptriutff**.} [90$ 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 592-96 ; — ed. CP. ? 480-82 ; 

— ed. Venet* I, 82-88, in imis pagellis. 

2, VfcL Patrum Vitae,, 3. Paradtsus t syriace, c. xvui (xix). 1 by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


300 PAULUS 

Paulus T a mm an us mon. in Aegypto. — Copt., phaophi 7. 

Vita auct. Pseudo-Ezechiele, faiumice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. 1) Amelineau, Monument s pour serv. a rhist. 
de VEgypte chrettenne, 759-60. — 2) Zoega, Catalogus, 365- 
70 ; || Amelineau, op. «V M 760-69. — 3) Amelineau, ibid., 
835-36. 

Paulus Thebaeus eremita in Aegypto, saec. IV. — Ian. 15. 
i. Vita auct. Hieronymo. Inc. cmiHOJ JICOIl AqojOJIU 

hate otkjxsl Jien otkcjo^ e&o^ &jtotoy iuijaioji^xoc 
eeoT^S — Des. ey^Tcwfig, ecTOj enecjccajui*. <utok ^e 
jepcwujutoc... e&OTe •f nop$vp<j. hTe itjovpooov jieut 
nov<Jj£6wc jieii noTooov THpcj <sjulhji. [909 

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse- 
Egypte, Annales du Musbe Guimet, XXV (1894), 1-14. 
Bxc. Zoega, CataloguSy 10-11. 

2. VlTA AUCT. EODEM. A) Inc. \\*l puianiuJu ptuamjd* uhitLUMiT 
fuhnhp /pu^tt trfiJ-l; jtiuP nt-ukpt; autnauQpi/b ubuutt- nUuiLht 
BUibiusuiUsmp — Des. LtuiUp <£utL.uttnnJ o \mptu outU q/3-tuniitL.n~ 
puMQ h-ppuihpuh ^ufbnJrpX upuuimjnJ %ngui f ft JiuitrM*** [9 10 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 1-16. 

B) Inc. W**- putqitLjJu puitptuT UibiLUsiP fuUfi-hn ipbt;p lrp~t; 
jni_i/if£ /?£_i/fc/>4 ulpauL. — Des. a) aufUiptia.ouih LtuJi^p ^utLautnnJ o f 
iJrt Dusit afiuMOjuMt-nputLuilt cfnpuihhu <£uibnirpdi) p ujuiuipt- Q- P- 9 ^ Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- uppjntU hu h thtunju+** f? 11 

in -^ 

Vel b) m-ptu/u ifhit^n p Jtrputi Unnui^ uj n_tiiL.tr m ^tudlupfrmd 

ID m 

wu# ou/it qp-uiajMiL.npuitiUiii h-ppusiipu f p Jtuinju*** fjM 2 

Fifae Patrum, ed. Ispah., 596-604 ; — ed. Venet. I, 
1-16, in imis pagellis (des. a) ; — ed. CP., 482-88 (des. b). 

o % 

3. Vita auct. eodem. a) Inc. ftua III a*, ooot ^*m «a**-^o3 \^l %£» 

"in ±j # 

u»*gA^» tf LM> ooo)j 1*mjo 1***1*W — Dss. • oA |ooi « » .n\ p loot U*»o 
t^t V «^J Moi J^fiAa ^«*j v ooA^ . ..\m***ol*l p/o [913 

b) Inc. |l|oV oooi ^»*a Had M>/ ^m — Des. ut a) [914 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 561-72 ; || E. A. 
Wallis Budge, The Book of Paradise, II, 242-51. — Of. 

o £ 
a) {B 
£ tn Patrum vitae. 3. Historia monachorum, syriace, c. n (inc. a). Original from ji Digitized by tiOOgk' UN PAULUS 201 4. Vita (auct. eodem). I. Inc.-fltt**l ' «71iW 1 M » 'hT^fJf 

* t o»vww* iM • 1* 1 a-ati^c * ins- j - Des. o>£&a< * am 
ii.Mi<h.r: > fl»KiH < HJ* i #NW¥ ■ [91^ 

II. Epilogds (De S. Antonio). <»M » MCWA s £}*nCs... 

Fr. M. Esteves Pereira, Vida de S. Paulo de 1'hebas 
(Lisboa, 1903), 1-16. 

Paulus et Andreas ap. 

Acta, Inc* rautiL — Des. -J.TCTi\£U€ &JI TenpOC$op£ 

eTOT&4.fi ncosiij, julji necjToq iine^pjcTOc <LTej eSo>i 
gjTOOTOT gtcjulot <en>jiGTT<e> ,.. &ajulhji, [917 

Fragment* (ex eodem cod.) 1) Zqega, Catahgus, 230-35* 
— 2) L Gtuidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, 
ser* 4, IH (1887, 2° semestre), 80-81. 

Exo. G. SteindorfFj Koptische Grammatik (Berlin, 
1894), Chrestomathie, 47*-59* ; — fid. 2 (1904) 34*-46\ 


^ CD 

no ru 9 £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ O 

CD . 

W IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

O) o 

Id q 

CD 3 

O Q- Paulus et Barnabas ap. 

Laudatio (enarratio £xegetica ?), saidice. Inc + et des. mutiL 

Fragmentum* I. Guidi, J)i alcune pergamene midieke delle 
collezione Borgiana, Rendiconti Accae* dei Lincei, ser. 5, 
II (1893), 517-19. 

Paulus et Ptolemaeus mm, in Aegypto. 
Fassio, saidice. Inc. et des, mutiL 

Fragmentum. J, Leipoldt, Aegyptiscke Urkunden am 
den Koeniglicken Museen zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 
6 (Berlin, 1904 ; autogr.), 170-78* 

Paulus, Valentina et Ennatha, nam. Diocaesareae in Palest i- 
na, f 308. — Iul. 25. 

Passig auct* Kuskhio. Inc. pa am»q .t^l^f \+$*ifh k* bo^A \**& 

^ *. » . . 

>*^ft*| Ml P^t <n*ofi^L [918 

Cureton. History of the Martyrs in Palestine, 28-33 ; 
|| BedjaNj Acta martyr, et sanctor. I, 243-50, 

Exo* yto, tf&, Nov. Ill, 46. 

26 by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 202 PEGOL 

Pegol ab. in Thebaide, saec. V. 

Vita (laudatio panegyrica ?), saidice. Inc. et des. rautil. 

Fragmenta. E. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. 
de VEgypte chritienne, .229-36. 

Exo. Zoega, Catalogus, 373-77. 

Pelagia paenitens Antiochiae. — Oct. 8. 

Historia auct. Iacobo diacono. Inc. ©»*»^oL ^ ...(i*»*» ia*o** ^ 

) ^-> j v oaa^B v ft..^»io £|, v a^f-^ — Epilog, ftu^j ...l~^** l^oj ^* 

J. Gildemeister, Acta S. Pelagiae, syriace (Bonnae, 
1879), text, syp., 1-12 ; — var. lect. Agn. Smith Lewis, 
Select Narratives of holy Women, 306-25 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sancior. VI, 616-49. 

Pelagia v. Vid. Paulus ap. 

(Pelenius) Apelles. Vid. Patrum Vitae : 2. Vitae monacho- 
rum, armenice, c. iv. 

Peleus, Nilus, Patermuthius et Elias mm. Phaeni in Palaes- 
tina. — Sept. 19. 
Passio auct. Eusebio. Inc. pova o>»o : loot c*o»ok*f ^.cb*la );&»**(. |*o* 
lov^oL Ij^/ — Des. v oj/ ^- ^Ulvoj \*is ^o [920 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 49-50 ; II 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 272-74. 

Perozes (Firuzes) m. in Perside, f 421. — (Sept. 5). 

Passio. Inc. ^iojfof |ftu»to |&±* t«* t.*©ij 1*jL*3 fifclo ^»&lo ll*va* fco*a 

Ui^^ |La^4 toot ca~U/j ^£» ...U^^j ^» — Des. »[* ^ ovm «^ 

;ottJ~9 ItU* ^j ^J^L/ ^^ ^o^l* l>*~a ...^f VizLl . \*$ M [921 

Bedjan, j4cta martyr, et sanctor. IV, 253-62. 
Exc. Hoffmann, Auszuge aus syr. Akten pers.Waerty- 
rer, 39-43. 

Pesunthius ep. Keftensis, in Aegypto, saec. VII. — Copt., 
epiphi 13. 

Laudatio auct. Iohanne ep. Keftensi. Inc. TgVnoeeCJC 

juhu.iojj.j jul^oov q*ie& hp^cyj nen ovjiocj exe ne&o- 
ov ne JtinejtJWT — Des. iun<5. eT<$jjove&c<s,&ju <uicyoK<| 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ 13 

CD . 

a) {B 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CU 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E PETHION 20J 

jcaeJi neqoji&. <uioji ^e gemi... ze^^c jrreqepnpec- 
fievjn ezcwji... ji^pen neqKHJUU*. eTOi h&o'f evcwov 
iu.q heocj nejttfojc... <$.julhji [922 

E. Amelineau, Etude sur le christiqnisme en Egypte au 
septieme Steele, Memoires de l'Institut Egyptien, II (1887), 
333-423. 

Exc. Zoega, Catalogu$ y 41-44, — E. Revillout, Vie de 
& Pesunthius, iveque de Coptos, Revue Egyptologique, IX 
(1900), 177-79 (editio dimidiata) ; — Id., Les affres de la 
mort chez les Egyptiens, ibid., II (1882V 67-69. — A. Mal- 
lon, Grammaire copte (Beyrouth, 1904), Chrestomathie, 
11-22 ; ed. 2 (1907), 43-54 ; — vari. lect. (ad ed. lam), 
I. Guidi, Copticdj Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5*,XV 
(1906), 466-68. 

Petition m. in Perside, f 447. — Syr., tesr. pr. 25 (elul 7 ?). 

1. Passio. a) Inc. **^itd?o}f |ooi **d %Ao |fi*»L $co ^o ^ |o* — 

I— *oi ^oov-a^w ^*i«»t» U*+v* ...uLo »\n iS{ |ofr *L» (ia-»/ ) . <»— J**a-*ao 

(...^t^skao [923 

Bed jan, Acta martyr, et sanctor. II, 604-31. (Passipni 
praemissa vel inserta sunt Acta SS. Iazdin, Adurhormizd 
et Anahid ; Bedjan, ibid. 559-603). 

b) Inc. |*&^» Moi oot loot *a£ %Ao |b»o* ^*j i&a ^oo — Des. of| pjtflu 

(..•iahj l^aoAO ...Duo6*/j 1*£~ ^j p{) . v o*kS u}» l*t*u |}Ot*»o ...on* [924 

J. Corluy, Historia sancti Mar Pethion martyris, Anal. 
Boll. VII, 8-44. 

Exo. Hoffmann, Auszuge aus den syr. Akten pers. Maer- 
tyrer, 61-68. 

2. Acta (Epitome). Inc. {\lrop-u ^utpftup tu jftumSu Itl. fifo 

tuJ/t p-m-ffh ^nnjndhny jnpd ujJ\++ tutp nifb tlhrbrtuutnuu Itl. tlha. 
lUMqaJfb ^\ujpuftj — Des. tfinfubqiuU ft *\Kpfiutnnu f uiuiulAsuti a A 
litfuibt; t Liutnuin/rguiL.*** hniuL. &L. dht-U ti-U tpputtnutt \tupiiu~ 
p tub tug %npiu ft ulrtuutlrt/plrpft tut/ttnj jtto£i¥ulfpnpn.nt-u n taunt-pub , 
p Jiutnu+ + + r? 2 5 

Vitae et Passiones sanctor. II, 430-37. j. Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno. Inc. Jui-I 
•jijol • > ^ J^t Jb^l ^ — Des. i*Jb>l jvJI »UjJI ^ lyblj Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ 20 4 PETRUS 

Jul • • -uiJifilJlj jljrVi jiLmj ui^yi gjr- aUj* »Ul vfiU ^ [926 

Yacoub, Discours religieux pour les principals fetes de 

Vannee par £lie III, patriarcke des Nestoriens de I' Orient 

v (Mossoul, 1873), 235-41 ; || Discours religieux par Elie 

///..., I. Discours pour les principals fetes, (ibid., 1901), 

236-42. 

4. VSkf. Iazdin ; — Adurhormizd ; — Anahld. 

Petrus Abselamus (Absalom) m. Caesareae, f 309. — Ian. 
11. 

Passio auct. Eusebio. a) lac. 001 *»oi$£ \+t»l v aia u»^a IL;«^ }*eua 

l*&*ax loot I;**** — Des.<*^»L/o t*fi*L{ ^^ l**V»* !**~a* |Lad|» [927 

• • • • • 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 37-38 ; j| 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor., I, 255-57 (consertis a 
et b). 

b) Inc. v 6o*t» |«^fta |vtNii'^> 0019 uiOtgA u^{ ^oio t*»**a |L«jla3 — 

Des. *^L/o *6*L{ I****** IfdVBftf l^i*i^> ILoiaf po^U [928 

Assemani, Acta martyr, occ, 208-209 ; II Bedjan, 
loc. cit. 

Petrus ep. Alexandrinus m., f 311. — Nov. 25. 

1. Passio. Inc. Jl&pHJ fce £)6Jl *f UUS-gie JipOJtllU JITe 
fcJOK^KTJ^JlOC... e^cjT^&o frg£Jiepj&OTJU>C ep^TOT 
lieil £*H£HTCJUICMI — Des. eojCWIU Jl^Jt JlOVJipOCT<5.TKC 

h&ovo juu^Xoji *f Jiov eT^cfcgcaiu £><s.Teji n^c neii- 

JlOVf. [929 

H. Hyvernat, Les Actes des Martyrs de Vfigypte, 
263-83. 

Bxo. Zoega, Catalogue, 13-14. — A. Mallon, Gram- 
maire copte (Beyrouth, 1904), Chrestomathie, 36-45 ; ed. 2 
(1907), 68-77. 

2. Passio. Inc. t*oi*£Aaof t*»S*a ...e^&Uf \t^m $*t kU» ^^uo)|d| 
u»oV£3 pfeaa£ ys^M P loot M^m — Des. •••^»9 l$* *m ©fc> l>oot |6o$ ^ot^o 
^ml ...v&f oot [930 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 543-61. 

}. PASSIO. Inc. ]* p-tutLtut.npnL.piruiVb '^ftnfyqlrinftu/bnufi 
Luttutrn f t^n <yUitut&rfL.tfii*+* jutpiJ-utiT IfUJiutb alrpuAlrtp hutp~ 
ubniunututiihufb — De$. aJtu»n.UiL.nnj»^u hup Jaun-UiL-npt; t unuuffeu tJ * 41 ^ 9 ^ o '-M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- r PETRUS 205 


^ CD 

no ru 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 

-> <L> 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<D . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

0) o 

Id q 

O Q- hutuiuifMknuMi- uni-nr* <£u*tti*Miuflrt£t% *l|Affyr«i*j, p iftuft*-U*** [93 1 

Fftae ef Passiones sanetor. II, 218-27. 
4. Laudatio ascripta Alexandrq ep. Alexandring. Inc. £)eil 

T<UH0TT W UNJUST — Des. eiUTAJO Jt<LTC^2U il/AttOT 

jutnejifijoc &gji oTiieTATJiofij eTuxm,; [932 

Hyykrnat, op. cit., 247-62 + — V&r, lect. L Guidi, Cb/>- 
*«•«, Ekndiconti Aooad, dei Lincei, ser. 5, XV (1906), 
469-70. 

Exc* Zoega, CataloguS) 12* 

Petrus ap. Romae. — Iun, 29, 

1, Acta et martyrium. a) Inc. \^pm%^f^ wfi_n*pA-i«£r *\\Ltnpnu 

^ufoiifrpi t^wppffc f*[i ft ^^tfiP ^luqtMigflh dkhutt- n^pmftmL^ 
pLaiJfi ft #V — DCS. ft <£*ui&&UMffl*i* J'rfffM japnuT t/ii«- 
%/rifi* **\huipni* ft fflAutitju JXu*ptrjit*i-i *\\pftutn nuft (»L tftnfttu*qpbw^ 
ftirhi- ft » I *w? A uutfiu* * * npni-tT )*•+ niitl^li* [ ^ " 

P, Vrtter, 7)&e armmischen apokryphen Apostelakten, 
0&IBK8 christian™, I (1901), 220-38 ; ][ Tsherakhiaw, 
Lihri aportdorum spurii, 51-56. 

b) Inc. ut a) — Des. j*"/*"^ <£«*/*£«&« ft ijhpiy w^" 

IfLpittuMijb *\kmpnuft Iml. ft $P"U UiM&%mj% ^ua-uimuighingb ft 

•*.i\trftuumtt+** * L 

Vetter, loc* citj in imis pagellis. 

2; A«ta. Inc. li-*- ^ fc-^o a-^6*io^ ^aLL| Imj^j «u*<»tt*-f f |ts*i*L 
u^*t — Des. ^ U^*t l^» ...t^s*is*/ lia*o . o^-j lt«M b^a »v**»o 
^wf ...0t^j , v ^e l— *»J <nL a a*t — Epilog. *iM »^ r ^tvt ^t ^-ift-^ft 

Bedjan, v4c^a martyr, et sanetor, I, 1-33 (oraisso epilo- 
goV — Emend, et supplementa, I. (tUIDI, Zeitschrift der 
Dettisch. MorgenL Cmethchaft, XLVI (1892), 744-45. 

3. DocTRitfA Simosis Petri in urbe Roma, Inc. «oj<l^ ? ^t^L m*s 
|_«o*,^ *^ %ipj L^ a ^»f ^* \$\s V *A^ |oo» ^^* *»» — Des. rJ -.^ 
|t^^ t»oo** ki kai hot |owo L 936 

Curbton, Aftcieni ^yrtac Documents , 35^41, 
by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 206 PETRUS 

Bxo. Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, p. viii. 
4. Altercatio cum Nerone. Inc. v**$l f* v f :6*$~ L** l**^> [^ ^ 

yuMl**^ l^ut [937 

Bedjan, o/>. cif., II, 680-86. 

5. Praedicatio. Inc. uL- <Jfcy 4! JlS l^JI <jU«~* <»l lo 
JL^^dl ^ uU- - Des. ^JL\ i'UVl 6jiL j JUl^ >Vl 6j,~e> 

Out- • •*! i£Jl\ [958 

Gibson, 0/). ctf., 56-62. 

6. Praedicatio. Inc. tftfll a OK 1 ft/PCft 1 OWH* s lM<i 1 £"* 1 

CM 1 «°^n<: 1 » V+ « (al. « IK > , 7/ M + 1) C°% i — Des. h«° « £ 

thl 1 AMA? a <D"M° « Ah-lflh » %J*1 a XA-* «•■ i. . . [939 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apos- 
tles, 7-36. 

7. Passio. Inc. <DW 1 fcfCh 1 «W»+ « IJ7*: 1 £9"? 1 Xllf 1 
f/tiSUti 1 nh'W.h'flrh.C « - Des. (?) ^TP « OWJ+ a <*»fl+ 

L 

Budge, op. c#., 37-41. Cf. 1. — (Dubium est an exem- 
pli huiusce folia duo ab editore omissa sint. Cf. Petrus et 
paulus, 3 Passio, aethiopice.) 

^ "6 

Q. °- 

8. Passio (ex Actibus Petri cum Simone) a) Inc. mutil. (c. iv 
extr.) |thttji nexiiiJUL^v ^e gcwcwcj 'fji^poK&eq 
ecjoiig. iiTOOT ^e ^tt^^c enev&KT — Des. gii nevo- 
eittj eTiiJUL^v n<u sit*. neTpoc zck neqfijoc e6o?v 

JtgHTCJ... g^JULHJI [941 

Fragment*- I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei 
Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 23-34. 

Exc. 0. von Lemm, Koptische apokryphe Apostelacten, 
Bulletin Acad, de St-Petersbourg, nouv. s6r., Ill (1892), 
284 (= Melanges asiatiques, X, 344). ; 
> ^. 

b) Inc. mutil. — Des. mutil. (non procul ab extremo). JlTepe 

neTpoc i~c&<tt3> Ji<s/r ^.qTpeTc^cuov efioTv juljuiocj. eT- 
fie n<u <*. Jiepum (Scwjit <j.to5 ^qp ov| [942 

Fragments. 0. von Lemm, loc. cit., 240-82 (= Milanges 
atiatiques, X, 1892, 300-342). ^ CD 

41 ^ 9 ^ 

i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- PETRUS 207 

9. Passio, saidice. Inc. et des. mutil. 

Pragmenta (e variis exemplis). 1) Guidi, loc. cit., 25-29, 
31-33, in imis pagellis. — 2) Guidi, ibid., 34-35. — 3) Crum, 
Catalog. Coptic Manuscr., 136, 

10. Passio Inc. J-Jl ZAX jil UJ JU2JI *i«> fj^\ Cj\ ?± Jl 

Jt»J yjl * Us ^. • • • ^Ja; — DeS. j* y<-^\ X*j <j)l fr\ £* 

Jul . . ■ jJI 4J ^JLtl ^j*UIj j^MJ-I ,y ^ [943 

Agn. Smith Lewis, Acta mytholoqica apostolorum, 
179-84. 

11. Acta Clementi sopposita. I. Apocalypsis Petri. Inc. £fl»« 
*M°l(*ti 1 h^Tf 1 £0,Afc i Kfl-f j &<?Gti 1 iW* i *<DA£f i. . . 
"MB « IM- « fc^lOiJ «... AM « frflt. 1 H£* i _ Des. <»*J1A i 
**A « HOi-Ki: » flmA 1 "a*}*?/"* i *«7li.toi7ia: a A-* «. . . [944 

II. Historia Clementis (e « Recognitionibus »). Inc. £(!» » ♦ 
A»9"imA » Mi +A.9 l/nft , fo*i»* 0»^°uCf « A/Tf?A 1 QdA « <»^ 
•*■+!... r/iAA 1 flJ-ftt 1 rt"J£ i flAC * — Des. Ahflf 1 WiiW? 1 
h^ 1 £7114. 1 flWW » KfWlM° a [ 945 

III. Acta Petri, Iohannis et Pauli Antiochiae. Inc. J&fl, 1 4» 

A^m/i « h*» 1 «°yocf 1... j&iiAX « wi<*» 1 IRH. « «7-nj»*f i 

J»?°A-M»? 1 - Des. IMi*>A * «mi » ui<: » h.^Al 1 what » *Cit- 1 

"Ml 1 Old « CI a [ 946 

IV. Acta Petri Romae. Inc. fltffl a W 1 K0°£"Y<C 1 ft"??* 1 
"WpflA » JW>-0fc j... 0>Aft'V£f J ho° 1 7rhC 1 lll^ « C a % * — 

Des. athA » +&•* hrhCRhrfr « "Mm « """PMi (!!«<: 1 

I Ctf * S [947 

V; Acta Petri in urbe Kartagna. Inc. <Dh9°Tt t MC « <n, J' 

VCt «... fc^Utf » -Ml « VIC « IJ/h<; » -Wt « £A*A » — Des. 00° 

+ « <»Xh<»vZ.*t * WAX*"* s A'flh-f s rU»>A*l;;f' ■ [948 ■o ^ CD 
(J u 3 ■o 

-> 0) 
C N 

VI. De Simone mago. Inc. £fl> * aD 9°0C<?> i fcTJTA i <Dh9* 

c ? 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 13 

«L> . 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ ^f * iD^jMriA^ « f 949 CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3^ UNIVERSITY OF MICHIGAN ^ CU 

{J u 1 7 

■r: (U =5 O 0) 

£ i/> 

■c "O 

@1 

-Q 0) 
0) ^ o3 ^ 

CU 3 
O Q- rtfr PETRUS 

VII. Apocalypsis. Inc. fltffl i A^dVh i B7+ « h^FOC 

tf «... +fl>rthi +onfthi ImiC^-i fl*M»f t — Des. a>Afr»>fci 

A-fMrt-i... [95o 

Budge, op. c#., 382-435, (Varii libelli qui in ista serie 
congesti sunt, utcumque distinximus. Cf. paulus ap. Acta, 
aethiopice.) 

12. Apocalypsis Petri per Clementem (« Liber 
Voluminis »). a) Inc. prooem. ^♦Jfl ^j^ ^\ ^bCSl IjL_a 
^jjull ^1 JJI l»yfCX\ IwJI uU-~ JuLT jeJUl ^J^t — Inc. nar- 
rat. jLLfl £ JLOfcll J^j • • . b>Vl *AU 11 LJI ^juIII ^^l JlS 
J»jVl — Des. ^--il l^ wU a^JI ^ Sy»M <-y jj* ol ^. .*• V 

Cjul...b> [951 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha arabica, 1-56. (Prae- 
ter brevem narrationem reapse complectitur liber apo- 
cryphum illudTestamentum Adami quod seorsum ediderunt 
syriace quidem et arabice, C. Bbzold, Die Schatzhoele, II, 
Lipsiae, 1888, 2-273 ; var. lect. vm-xx ; aethiopice vero 
E. Trumpp, Abhandlungen der bayer. Akademie der Wissen- 
schaften, I CL, XVI, 3, 1882, 3-169. — Cf. etiam « Liber 
Adami, aliique generis eiusdem libelli apud S. Iosbpheants, 
^bfyusunu f-fag <i/fc ttuwiufaituSbiug : Libri apocryphi Veteris 
Testamenti, ^ITu^UriVu Z,Yu hV XW %Ul« € ubll8 « 
Thesaurus antecessorum antiquiorum et recentiorum, II, 
1-26). 

b) Prooem. et narrat. inc. ut a. 

Exc. Sachau, Verzeichniss syr. ffandschr., 736-40. (Li- 
ber in priore parte cum 12 a, in poster iore cum 11, II- VII 
fere congruit. Vid. etiam Paulus ap., 8. Acta, aethiopice.) 

ru 

13* TRAKSLATIO DIGIT! IK ARMENIAM. Inc. *\usJu ^\^fttfmpuij 

utMrqa-nutLtuip Ltuiulrn y^nubtnu^ J>***9p ctl. utn.u*ppUnt — Des. P 

ahijh nn fyn^p <\**itT \\ctnuijnh f Jtr&uiL. m-ntufunt-0'lruiifpf p 

ipuin-tf* — Epilog. \\[ip [fop-lrnlbniD*** Xtinjutifa on^UhtnjU 
<u 

{\m/ubt{tuyf*. t [952 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, II, 122-32. — 
Cf. Synax. armen., 583-85. Exc. Dashian, Catalog, armen. Handschr. 13^14. I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN -a 

o. {J u C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

"-' O 

=5 O PBTRUS 209 

14. De translatione digiti in Armeniam narratio metrica. 

Inc. J^fuAy n.nfcn f oqpaunp f atubhu UMUiinnLJuLu/h*** l ]* /"Pfyrpb 
^winq OLtttL.tnn.pii \\iuunL% — Des. A fir Lis nu utibph *|^/»j/* J*V , ~ 
oruimni* Iil. pbpu ujun.ifu ^ufunhutL. n thutn.u \\utnniS-nt t [95 J 

Alishan, t. cit., 133-37. 

15. Miraculum. Inc. Ifcolpo ^» |*-A \&\& v uma loot %* U*s oop — 
Des. ^Wo .».|L&um|ao l*bl*L? ^»|ao [954 

F. Nau, Fragment syriaque des « Voyages » de saint 
Pierre, Revue de l'Orient Chretien, 2 e s£r., IV (1909), 
132-33. 

16. Vtd. Apostoll ; — Clemens ; — Paulus ; — Petrus et Paulus. 

Petrus Hiberus ep. Maiumensis, f cca 485 — Syr. iacob., can. 
pr. 1. 

1. Vita (auct. Theodoro Ascalonita ?) Inc. ^ ^-.^ t ^,y 90**09 
V i 'i» ft^ M«h^ | m . \ » i^o^ftS ^t — Des. ^»a**» U*M>t o^olttf IfiJ^L^ ooU 
^f ...^ ^j |o{k ...U**»* [955 

R. Raabe, Petrus der Iberer. Ein Charakterbild zur 
Kirchen- und Sittengeschichte des funften Jahrhunderts 
(Leipzig, 1895), 3-146. 

2. Vita <auct. Zacharia Mitylenensi> . Inc. mutil. — Des. -, *\ 
|o**;o \cs±»f |&~o*m ;»/ t»cuja^^<j> [956 

Fragmentum. E. W. Brooks, Vitae virorum apud Mono- 
physitas ccleberrimorum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. syr., 
ser. 3, XXV (1907), 18. 

?. « Plerophoriae » sive narrationes de Petro eiusque soda- 
libus auct. Iohanne Maiumensi, syriace. 

Exc. 1) Wright, Catalog. Syriac Manuscr., 1104-1105. 
— 2) F. Nau, Les Plerophories de Jean, eveque de Mayouma, 
Actes du onzieme congres international des orientalis- 
tes, 4 e section (Paris, 1898), 102-106. Petrus telonarius, asceta Constantinopoli, saec. VI. — Ian. 20. 
Vita, a) Inc. {\uafipfilfagun^ lu^iuip^lfu kp nu ^ db&uiuwLu 

intJ- uuiuidpiult be uibnnnntT — Des. uintunuiu quibnL% Jhh-ng_~ 
jJbufb Itl, ibnffbltq iunpujjni_p^pilb P}"h wdkuutjU unt-npu h 

27 c 

2 z 

a) 2 
£ tn 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E 1 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- aio PETRUS 

K \Kph uutnu h • nnni^tP* ♦ ♦ |95 7 

Fttae Patrum, ed. Ispah. 356-61 ; — ed. CP., 291-94 ; 
— ed. Venet. 271, 272-77, in imis pagellis. 

b) IllC» Ut 3.) — DCS. at- ultilt ust-iubn. nnp uiunryiuinh utfiu ntuiuuiar 
it., jfiifiup t ["958 

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 271-77. 
Petrus et Paulus apostoli. — Iun. 29. 

I. ACTA* Inc. \f- (bi^ti-) jtrtn bpuhhrinj uppnjb *l\u*£-qnuft p 
<\^unL-nJiJhn[tinutgL-nij (al. \\nruii \f*lrqfiinuiaunj***) IfqnLJijb, t^L 
*hifui ft Lnndiubu \\inuinusnt_nq — Des. ^\lrnjislnnnuuif Itl. Q\nhtnau~ 
tnftufbiut h %nnjtU utJuni tni.fiJ-%+ finn^oo Ai_ tfuinn.tuuhnnt-~ 
p-huitfh §lrusn3j*** utJlfb t [9$ 9 

P. Vetter, Die armeniscken apokryphen Apostelakten, 
Oriens christians, III (1903), 20-54,324-82; || Tsherakh- 
ian, Libri apostolorum spurii, 1-29. 

2. Martyrium. Inc. aJI JJI *L*)j Jl JuLJ ^ j£± ao5 11 

Ca— HIS dj|JI SIT —Des. oVJ 1 J^-^ U i*S& uOsCil J> 

OUI • • • 7*-^ [960 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 
165-78. 

3. Martyrium. Inc. (D\ft * ft/T£A 1 <lWl+ 1 III*: « G9*$ « K? 
II * tfriSifo 1 nfr7tUrtlrh.C 1 — Des. -M-Vp 1 fcThl-fUH- 1 
hCft-f A « naH?!* « *«"P*A ■ (DMa a -IM i. . . h m » £ * Ao>c 

•* « #h?°fc a XA-* «... iDfc^'J « [961 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 
37-49. (Reapse hoc est Martyrium Petri, in quo insertum 
est, p. 41, 1. 25- p. 45, 1. 19, Martyrium Pauli. cf. Petrus 
ap., 7. Passio, aethiopice, et Paulus ap., 8. Acta, it. 

■H 

4. Passio. Inc. J^Ji» F**2_ tpP^"~ i^ L - u ** $ imhuiju Q\onnuh h 

^rv.niT x ^nbuijjAi [nn urbnu/fton 4A^)> J-nnnJhaujb — Des. intJrtui 
uuMiukn trtn uuiu/UufUtrt aunuui ctl. usjhui^u Luiuitunbnufh nuiph 
<yUiUiUitinij n *[\pputnnu X 1*9^2 

Tshbrakhian, op. cit., 30-45. 


{J u £ CD 
C N 
O -m C 

2 z 

a) 2 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CD 3 
{J Q_ PETRUS 211 

5 . PASSIO. Inc. \)nt.pp uituuMgtruijU <*\btnpnu bftrtu^ j\?pnt-~ 
uuinbJI^ h otupnabt qjputVb \^utnnL.&y — Des. jft^^utl^UiL. upii- 
tnntJrtfp Irt- unpqp antra f ^Kppuutnu*** t bbrnn nuti a nfi on trls 
Jtujri-p*** auii-htnuUna X |9"3 

TSHERAKHIAN, Of. tit., 46-50. 

6. Acta ascripta Ephraem Syro. Inc. ^>\ ~$\ ^i 

• • • ur> V* £&-J M* ***$ W<J ^Jf f ,j5 ^J [964 

Bxo. I. Guidi, Bemerkungen zum ersten Bande der $y- 
rischen Acta Martyrum et Sanctorum, Zeitschrift der 
Deutsch. Morgenl. G-esellschaft, XLVI (1892), 745-46, 
in imis pagellis/ — Cf. Assemani, Biblioth. Vaticanae cata- 
logue, 446. 
i-i 

7. Acta. Inc. Ofcj t-jfitl Al i-^<j Cjtiu bfje&y. ^j J3I 6' 

o 

(i^L-^oJl J^kdj DeS. 4n~1 JtU^Ul Syll *JlA # JU* Ja* ^jjl ^ji 

m *• 

OUI . . •Jbell tjLJ> ^^^JjUlpJ [965 

Lewis, o/>. ctY., 150-64. 

o 

8. Acta, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta (variorum exemplorum). 1) Ad. Jacoby, 
Studien zur koptischen Litteratur, Recueil de travaux 
relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptiennes 

ET ASSYRIENNES, XXIV (1902), 43-44. —2) E. 0. WlNSTEDT, 

Some Munich Coptic Fragments, Proceedings of the Society 
of Biblical Archaeology, XXVIII (1906), 233-36. {J u =) 

C N 
O -m 

-M 

<u ._ 

■jZ _cy 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 9. Acta, syriace. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. Agn. Smith Lewis, Codex Climaci res- 
cripts, Horae Semitic ae N° VIII (Cantabrigae, 1909), 192. 

10. Epistula Pseudo-Dionysii Areopagitae ad Timotheum de 

PASSIONE PETRI ET PaULI. Inc. (||^J ut^iulfbpui iuuinnL.uihrutjfiU i 
"VhU < y n f-" i - n l t t upntttf (funp<£nL.nn.) bu btuuituph* ♦♦♦: {^\onnu) np 
nqaabuit t;p n^uuitiL ui&r bt__ futuibuji (al. htuiifthLiutb l^p) pun. 
^{Kphuuinuft — Des. a) niupnnbi quit-buiiupuftib §btun*U [Irt. Jhb~ 
ub in J n a ujpnui tubuiut b ujU fcJ-nunfcf-u t linptu) f pUn. npnt-.iT dl. (al. 
jnpnt-tT) nuMutulhi phlputgnt-p (al. upttubtuaU tupJ-UMhutt-npbuqnt-p) 
ft §bu*n_*itl;*+* utu%% t |"966 CU 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 2X2 PETRUS 

Vel b) pun.nL*bbi a Jtunn.tutnlrinnL.f3-hiAt <f\onnuh bt~ ouinnqnt 
auMiJfinutnu/uli £tru*n5s 9 ft ^\Kppuinnu*++ unfl*b t \9&7 

&uyuifiui.nt_{tf> i Synaxarium armenium e recensione 
Ter-Israel (Constantinopoli, 1834), Appendix, 45-47 (des. 
b) ; || J. P. Martin, Analecta sacra Patrum Antenicae- 
norum, Analecta Sacra Spicilegio Solesmensi parata, IV 
(Parisiis, 1883), 249-54 (des. a) ; || Tsherakhian, op. 
cil., 110-22 (des- a). 

11. Eadem. Inc. <«.«t\ oof ...oib^tLo 0>a^ U^-oi Itao Uo£k |,»NuNfe\ 

I^OM )QX IJU4|0 i*l~0 loj^U DeS - **A QfiOX £±2u») ( |fA4ft/o ) pAo/ ^00^ 

^*{ :..|0^Uj . v o0t*9a»|a v ajf ft**L*9 v cu0i ( \*L*a ) yO^t^f |La.Yt [968 

Martin, loc. cit., 241-49. 

12. Eadem. Inc. 3& • • • A« JLUJj aWji u:Vlj Jft\ JLJtll 
^ f /Ulij ^J >->M^ JVI ^jW dJUS oM c >l — Des. ^ 

• • • uj • Oui j^riL j 4 [969 

W. Scott Watson, An Arabic Version of the Epistle of 
Dionysius the Areopagite to Timothy, American Journal of 
Semitic Languages, XVI (1900), 226-36. 

13. Eadem, forma auctiore. Inc. hFYt * AA?° a li/LRh a W 
tfl<Z a IDAlDAJt a **J*AV a <DAA-fl a ***U 5.. .a hlt m a «/*Mii 
TT»+ a XAOA. a 2tf°AYl a 0A<fcA a 9°liA a ^f A-A 1 — Des. <d£A 

OC i <D£A-nc a m^MiA a hfito* * a nflC^ 1 AAj&rtHrlh ■ 

Kit"* a AMl a. . . ID fc"l? a [970 

o 

Budge, op. cit., 50-65. 

14. Synaxarium. arabice. 

A. Baumstark, Das maronitische Synaxar zum 29 Juni, 
Oriens Christianus, I (1901), 316-18. 

15. Laudatio auct. Iohanne Chrysostomo. Inc. Y*Pt *["**& 

dtp nsl no tunophuqlf Irpp^n* BUiUnfc Q\lrinpnu Ll. ^oqnu <£ptu~ 
J-uiphaKli h Jl^hf — DtSmUiUttp h pfi'hgkdh tn/ruu/btfi tfhut Itl. uhflCtu~ 
nJaip ifjujti tunb <£iunnpn.u nttruiupn/ii/p* n l tn R llitii** |97* 

QMujui/ZuLrii-figt Appendix 53-55» 


^ CD 

{J u =) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

■a 

O) 

a) {B 
£ i/> 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

0) => 
-Q O) 

E -E 

s_ C 

M Dinged by Google Original from § s w, y ,lliCU ^ -^^^^t^ UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 PHILIPPUS 2ij 

16. Laudatio metrica auct. Narsete doctore. Inc. s^£f |_a£ 

^/:|^a^ (972 

A. Mingana, Narsai doctoris syri homiliae et carmina, I 
(Mausilii, 1905), 68-89. 

Philemon m. Vid. Archippus et soc. 

Philemon, Apollonius, Arrianus et soc. mm. Antinoi (vel 
Arsinoae) in Aegypto, sub Diocletiano. — Dec. 14. 

1. PASSIO. Inc. QtuJjiU bptfpnpn.il i \*ftnfyqbuifiut%nuft lpujulrp f 
Wppufbnu ii.uitnuiL.np ^%ii.huin* <^pujt/uiitruin ^pnJuiputuih 
uinSuhi — Des. #!£_/* %***/£* JiupupU upnnjU tyhtpunup ul. 
J^jiunuii b~L. \\upin nnup ul. irit-pU uAn. t ul. Jtujn^usLjnp utnSul^pu 

? S4/'— iuu%%t [973 

Vitae et Passiones sanctor. II, 476-84. 

2. Passio, syriace. Inc. et des. mutil. 

fN 

Fragments. 1) Agn. Smith Lewis, Palestinian Syriac 
Texts (London, 1900), 93. — 2) Ead., ibid., 74 ; || auctius, 
Ead., Apocrypha syriaca, 133. 

f & 

3. Vid. Apollonius et Philemon ; — Arrianus ; — Asclas, 

Ad Passionem SS. Apollonii et Philemonis (num. 80) add. 
Exc. et emend. 0. von Lemm, Ktetne kopttsche Studien, Bulletin 
Acad, db St-Petersbourg, 5° ser., XXV (1906), 0153-0154. ^ CD 

41 ^ Philippus apostolus. — Nov. 14. 

1. Acta. Inc. ) .Vv? !ou*a |m\» u»a&A*d *u 1***** **** ^ ^Imo 
>&*fo|a — Des. (o*»»cod.) ooi **• :o;»/o o«juo o^io a**o{ ot~o a*aa*f %ao 
^»/o ...ojif ...<****)*» I;*;* |o<k [974 

W.- Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, 74-99. 

2. Praedicatio. inc. <5.cojome ^e hTepe n^nocTO?voc 
co)OT# egovxi gjfcix iitooy juiexoejT <$.Yaj<s-£e jutii 

JieTepHV eJieililTJlO^ iinilOVTe — Des. mutil. [975 

Fragments. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei 

Lincei, ser. 4, Rendiconti, IV (1887, 2° semestre), 20-23 ; 

|| O. von Lemm, Kopttsche apokryphe Apostelacten, Bulletin 

Acad, de St-Petersbourg, nouv. ser. I (1890), 520-38 9 £ 

§1 o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 


^ CD 

{J u 214 PHILIPPUS 

(= Melanges asiatiques, X, 110-28). 

Bxc. (auctius), 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, 
Bulletin, 5" s6r., XI (1899), 433-34. 

b) Inc. <5.C0Jtt)IU fce <JlT6>^e Jie^IlOCTO^OC C<03>(m.g 

ejiev^?uT &jz<ji> iit^t jijis&jt evojexi /jlji jiev^KT 
&ji jieJUieTxi^ Ji^""!" — Des. JiovenjcKo<n>oc julji 
gjmpecfi<Yrepoc> <$.vcw JiTeigK <5.v<ej e>&^ &JT4.- 
tov ev<$ I ... I ax*i*t eS^Tv tAot | ... IxpoTT^oje- 

4.J0J | ... [llKe| ... <H>0?aC (sequuntur aliquot syllabae inter- 

ciaae> [976 

Fragments. 0. von Lemm, Apokryphe Apostelacten, loc. 
cit., 520-49 (= Melanges asiatiques, X, 110-39). 
Exc. Id., Kleine koptische Studien, loc. cit. 

c) Eadem, saidice. Inc. et des. rautil. 

Bxo. (e fragmentis), Crum, Catalog. Coptic Manuscr. y 
137. 

3. Praedicatio. a) Inc. J_^>- -u* LJteiS *^\ 11 Ofe" 
*~>J\ U*> *4* U C? u>b cod.) 6yi ^tj 6/iJI — Des. L^J* 

Oul ♦ • . l^^U [977 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 5 1-55. 

b) Inc. <DM * All 3 -W-flh- * diVC?* s AAA 1 ft-fl^ 1 If £* « 
lOhlM 1 jMA- 1 ft-fl^+ 1 flflJ&S'-fcir *■* * — Des. -MOWI+ * 01^ 
*?+ a (D(Di>h* * h^'HUT**- * fr-ftf * jBA-fl/MP 1... Otfttlf. 1 *1 

£A+ a WV 1 -MW* » IIA" s fclttjtf *. . . [978 

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles. 
126-34. 

4. Passio. Inc. 4$.cjyc»iie ^e Srrepe $jXjmioc 6c»k ^ e&OTJi eTe<$pmu<5- amitiio|... |<iicfT4j.ajeo>eja| ji^v 

iine^C —Des. mutil. ["979 

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 128. 

5. Passio. a) Inc. \J* fibrin. t^jtU unupp um_ujgbujtg tyf'if"y~ 

i/utL. — DeS« uMUMmnLMihufb ifuunuunJ Itl. tunhtudph qnn hut Jtrq C N 

O -M 

CD 5 1 

1 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

""-" o 

=5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

a) iS 

£ tn 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

O) ^ 

E -E 

i_ c -g r^^Li"iril£> Original from 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 


^ CU 

{J u CU 

C N Z) PHILIPPUS 21 s 

^|+»+| uialjii Itl. aoniuhuMjn nutn DUtpnant^P buib tun-Luptrin tu n 
*-{Kphutnnu*** tuilt^h x [980 

TSHERAKHIAN, Of. Clt., 300-320. 

b) Inc. \y*pb€n.tr*L. kpb unL-nn uin-tupbtui j^b tyhjpuiuinu bu 
|\*«/ np-nnpJl^nu Ifl. \f* uinhujifhh t\^ujuiJtpfiJJ^u — DeS. Uirnuph^ 
mib unitulArauiL. lubp-iun.tUiP uiuiuLujuh % dtl. pu/tib J*i/*/»m_&-#»/ 
uiat^n bi. piuquutbiuip fbnp^oo at- i/iupfiujunptti^pt Liu tip £frujnJj+ + * 
juML.htnn'bfin t [98 1 

Tsherakhian, loc. cit., in imis pagellis. 

6. Passio. a) Inc. die J*l J I 11 )\ IZx* Jl ^jJLi J<o lij 

Sj^jt — Des. ajp jt& <j! & • • •S^l^-l aIc o^O -*->- ^>.t <£ o^/j 

Out • • • .ulij a^Lj o>-lky <i fJ/j j>> ^ [982 

Lewis, op. cit., 56-58. 

b) Inc. Ml* s ft?H a j&nat-h ; £A*fl : -Ml * Old * M^*,? 1 
•W a rt-flfc * £M: « -ttth^C i — Des. <D2tfflGP * OHM" a -f ft? * 

diltl 1 owf £ « 014 * +W , l+ i flS^O- 1. . . fc*° 1 TingAaWtf « 
-WC a flrtA^ s frMjHkfbC * ... [983 

Budge, op. cit., 135-39. 

7. Vid. Philippus et Bartholomaeus. 

Philippus coenobiarcha montis Bizan in Aethiopia, saec. XIV. 
— Aethiop., nah. 5. 

Vita. Inc. prooem. '}(D<?ttb 5 \W? 1 ui+W"!' n f 0-tJ-f- 1 

(Dhili^ihC-t « — Inc. narrat. h9°(h : JfclUD-f 5 (l)h'W^ 1 Mt « 

oifli&H * MA* : (DhWZ «... ^W * AJt* « Jtf°i « on£+ 5 OT Vi 

??* s — Des. (»W « 0°<pfiti s A^CD* « *IDS * mhd^iC 1 K OT * 

§ a AMirt. « XA-* «... [984 

K. Conti Rossini, // Gadla Filpos e il Gadla Yohannes 
di Dabra Bizan, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, 
VIII (1900), 70-126. Philippus coenobiarcha montis Libani in Aethiopia, saec. XIV. 
— Aethiop., hamle 28. 

Vita. Inc. tWt * X7M.I ftVlh * ID^4-tU-fi flHJCA-fclJ- 1 A 

-lUUh*... If+hAA* fMMi** tirth.hh-Wiihh^i ATTJ** 

o & 
tu iS 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

M Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u Z) "O 216 PHILIPPUS 

Ml ' M * mC i "^A * a K9°0U i If"? * — Des. <D"ft i <0£*"l s 
W5£ * a>#S;^ i f UAr i 9°Mi i If-Ah^- a... K"*? a _ Epilog, hh 

n i och i... h?°4ln -■ rto 1 9A?° i <p/*Mi a ifj^f -ia* » [985 

B. Turaibv, Monumenta Aethiopiae hagiologica, I, 1-83; 
— emend. P. K[okovtsov], Zapiski Vostotshn. Otdel. Imp. 
Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, XVII (1906), 071- 
073 ; || B. Turaiev, Vitae sanctorum indigenarum, II, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. aethiop., ser.2, XX (1908), 173-248. 

Philippus et Bartholomaeus apostoli. 

ACTA, a) Inc. y\iuL-nt-pu J-Lut/usuiuliLun tutfujiupft^ut uinputjflii 
^ypuJihufunup) unt_na iun-U*plruijb q%uig h J ftuihut — Des. ||^*i#— 
pputuup p Qnnn.ufhutb ahut hu u/hn. Liuuiiuplraiuh ft *\Kpfi*t~ 

UMU+++ tajiks % n?86 

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VIII, 490-93 ; || 
Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 321-28. 

b) Inc. \* tf-iutftifbuilfu Ludtuutpftyut^** ujn_iuplruitu *\Kppuutnup 
(unL.it alt) tyhtfiujuinu blUumq ft utu^dluuu ^up iuaL.no Qbpujuintpu — 
Des* p •\npn.Lubu/u ahut <£puttfuAp (al* punt <£ptui/u/uLua) ^IrurnJu 
Jbpy**+ luJ1~u % \9%7 

Tsherakhian, loc. cit., in imis pagellis. (Non satis li- 
quet quid exemplar quodque ferat). Philoctemon, Gorgianus, Anatolia, Theodosia et soc, mm. 
Heliopoli. — (Nov. 29, dec. 2 ?) 

PASSIO. Inc. |* J-luJluuluLu ^Lupu&Luuuinu tnptratiP \\suwuj~ 
uutt artLMipTCutatiLtf oottL.Ljp <ypuit/uAujL. fii-pntj LUtu^uti&fcfirg — 
Des* trnhbnfiup bt- filihuntJu -Cum amp* Irt. iutt ulju luuol-umUp <£uatr~ 
ututuufuf np op^ufcftb q^jtutnL-Ujh-*** qutnL.pSh /jbbiuq*** LUifl£ut [988 

Vitae et Passiones sanctor. II, 438-75. 

Philotheus m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt., tybi 16. 

(Passio et) Miracula, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragments. G. Balestri, Di un frammento palimpsesto 
copto-saidico del Museo Borgiano, Bessarione, ser. 2, IV 
(1902-1903), 62-67 ; || Id., Sacrorum bibliorum fragmenta 
copto-sahidica Musei Borgiani, 111. Novum testamentum (Ro- 
mae, 1904), xxxix-xliii. 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q a; 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 X 

CU 3 
{J Q_ ■o ^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

§1 PHUSIK 217 

Phinees m. Phenek in urbe Persidis, saec. IV-V. — Syr., adar 
28, tesr. pr. 15. 

Passio. Inc. prooem. |*t~t»L M«; c^ojaojj |&**aL L*\ ^*a©» oo^j 

) ^aua^lo — Inc. narrat. w* o>mi^a c»o»oCx*/ t4a**i*£ u^» M^^fc x*? °?* 

VXOL.L/ — Des. iA^f ^o^3o ...ojLo.\%Zd |ovM : (Lcuoi^f Mt**?o IL&U9U09 *~ 

^*f ...oifiud i^tai |ovk U***9 ©J** v^-^o <HJuAa£ ^o [989 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 208-218. 

Phocas ep. m. Sinope, saec. II. — Sept. 22. 

i. Passio. Inc. ^[Kufuafc ptuan^tT u/ht^tutT ft tf-utptmlrul^ 

(pn/ji{Sb+*+ ♦♦♦! 1% J-umJumUumIiu ^ntujhiubnuli f3^iuniUL.nnni^fd kujtiU $ 
puintfiuq tuitftptnujltiruji — Des. ftp phi- n tlftnj ni^pnt-p jhpuidl; 
unnnnh* uinjhujt ttbpu/u fUjn[clni^/3-bt£jU f hi- aujn-<^uiuunntlruii+++ 
a[unutnm-tfh ft §hutn5t£+** [990 

Vitae et Passioncs sanctor. II, 491-502. 

Exc. Cf. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VI, 384-90. 

2. VlTA. Inc. \^'h cfuJifti/but/ju piuphLiupant-fo* hutttlt jbop~ 
uupnpn.lt <?fthq.hpnpn.ft*** Q\ufbthhinu nifti ujnutntnnp — Des. <£n~ 
BJ-nJ JuJtt/int-G-trtMiJp u/ituuMUu/uhip <?tuhtuuiuta uhutjp ft uiut~ 
wnL_ppujuu ^IKpnumnup*** utJt£u x \99^ Vitae et Passiones sanctor. II, 485-90. Photina Saraaritana m. — Mart. 20. 

Passio. Inc. \\ppnL.<^ft Lftiftt uiuJlupiunff inpuT^ ^[Kphuumu 

/ nt -P pthn-ptMUMu — Des. iP"P pd~2H na -P~h L - u ******* Q hi- int-uuML.n~ 
nni-P-ftLii) piupbluount-fcfhutdp uppnht* Iml. thujtin++* utt/^u t |~992 

Vitae et Passiones sanctor. 11, 503-505. 
Phusik (Posi) in. Ledan in urbe Persidis, f 340. — Apr. 17. 
1. Passio. Inc. It<$>**^ <*■ «*>»» oiLai^aao* |fiu**L L*\ ^*&» ^ Jidftj 

f*l ...M^ [993 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 208-32. CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

2 Vwf. Martha v. m. 

C w 
O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E 28 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 .y 

CU 3 
O Q- -a 

o. {J u 218 PIGIMI 

Pigimi (Pidjimi) abb. in Thebaide saec. V. 

Vita, bohairice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. Amelineau, Mdnuments pour serv* a VkisL 
de VEgypte chretienne, 247-48 ; || I. Leipoldt, Sinuthii ar- 
chimandritac vita et opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., 
Scr. copt., ser. 2., II ? 77-78. — Cf. W. E. Crum, Catalogue 
of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands 
Library, Manchester (Manchester, 1909), 221. 

Pirgusnasp. Vid. Sabas. 

Pirou et Athom mm. in Aegypto, sub Diocletiano et Maximia- 
no. — Copt., epiphi 8. 

Passio. Inc. <JXttJCJOIU fce £>eil OJULGTOVpO JMJOVpWOV 

julh^P^jiojuloc... iih eT^vf 2tcw<JiT> Jut^'i 1 " Jieii Jiecj*?- 
re^oc — Des. jitotj eSo>i £>exi ii<u iuSeit hceoTcwcyT- 
eaeit jiov^vjul^jioji eeov^S hze ovoji ju&eit cy^vov 
*<u c^totov eSo^gjTeii neittfojc... ^julhji [994 

H.Hyvernat, Zes Actes des martyrs de VEgypte, 135-73. 
Exc. Zoeoa, Catalogus, 53-54. 

Pisenti. Vid. Pesunthius. 

Pistis v. m. Vid. Sophia et soc. 

Pistus m. Vid. Bassa et soc. Pisura ep. m. in Aegypto, sub Diocletiano. — "Copt., thout 9. 
Passio. Inc. mutil. |TOY JlZ:e ^JlOVi" IIJIH eeiiej JULJULOCf 

2Le heoq hcyopn ne ex^cf iieiipjTeji — Des. knrx^ojut 
jixe *f iuieTJUL^pTvpoc $<u eT^cfce&Tctrrcj jicwov Ji*e 
njii^pu^pjTHC Jtiuju jhc novpo jiTe JuovpcwoY... [995 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte,! 14-34. 
Exc. Zoega, Catalogus, 52-53. 

o ^ 

Platou m. Ancyrae, sub Maximiano. — Nov. 18. 

PASSIO. Inc. ]* ^utquMpftu \*JbfyftL.nuiaL.ng %uuikiut jiutniihh 
Wtpfl""* ^pwJiujlriug tun-Ui^b ftt~n ^utgnt-Qtublti — Des. uthnJ^U 
k^iuin aa.int^fu unpnju t hi- uiiuuj^u LuitniunhnuiL.*** nn on %n-fi-hi-.>- 
tnuiuli t;n utdunjh, J/uin-tui^nnhinJ ♦♦♦ luiL.htnh'bha X \99^ 

Vitae et Passiones sanctor. II, 228-32. 

o & 

■ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- POLYEUCTES 219 

Placidas. Vid. Eustathius. 
, Plesius m. Vid. Agapius et soc. 
Polycarpus ep. Smyrnensis m., f 155. — Febr. 23. 

1. Passio (Epistula ecclesiae Smyrnensis). Inc. 'f 6KK?\HCJ<L 

K^HCJ<L... T6JIC£)<U JIWT6JI JIJCJIHOV ejlT<5.!10 JUtJUtCWTeJl 

eefie jih eT^Tepn^pTvpoc — Des. &es\ nzjnepexiep- 
cyc|Hp eneq&jcj *f jiov hTejiojumj oit iuy<$Hp JiK^Hpo- 
jiojuloc enecfiiTOji &en ejneTOvpo jutneritfojc... aji. 
eiteg ViTe iuejie& THpov ^julhji [997 

E. Amelineau, Les Actes copies du martyre de St. Poly- 
carpCj Proceedings of the Society of Biblical Archaeo- 
logy, X (1887-1888), 394-406. 

2. Passio (ex Eusebio). Inc. harrat. ^amo| ^*fiL/> 0* b»oi«ja£j{ 

|U sl^m ^p — Inc. epist. ecclesiae Smyrnensis. **{? ^W |o*3m |L^ 

o^«ntt|f ^S*/^ n*~~l y*£± ^u* ^afed ...U&>on\i^ — Des* epist. ^0.1019 (jpo^t 
v oo^> a*»\ftv>\ ^ft^iVkf %**<*? ^0^0 ou*oL/ 0*0*49 — Des. narrat. »*? (L*f 
|k***L |jo& chaate Phm^ |L^f [998 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 56-67. — Cf. Eu- 
sebii Historia ecclesiasttca, 1, IV, cap. xiv, 10-xv, 46; ed. P. 
Bedjan (Paris, 1897) [non vidimus] ; ed. W. Wright et N. 
Mac-Lean (Cambridge, 1898), 205-218. 

3. Vita et Passio (ex Eusebio). Inc. narrat. ^wjg jwL.i"-pu 

\*Jiftffirtnun f wilt nn itiuujnujp dkb*++ ttiunnilt^ \^tiklihnu «-/?£ 

*i\oq/rlfu*{iujnu — Inc. epistula ecclesiae Smyrnensis. \\n- trffbnlrgftu nn 

ft LnnifluUu \^ M unuMut_nn++* x ^^ntruiup tun. Xaa f trnpujnpi J with 
ujdLltiutlih nn Jf^utihijhU — DeS. epist. \\ uilrni^n9 nt-n utntruthuiunn 

£/if unn $$£n "3113 *" s i* — Des. narrat. p^n- tyUnufiL ujutunih% nn 

iuntruiuh twit uhctp tnfujuiiubn x fa 9 9 

Vitae et Passiones sanctor. II, 233-38. — Cf. Eusebii 
Historia eccles., 1. IV, cap. xiv-xv ; ed. Abr. Djarian 
(<t\u* u ,j;, t -p f,J* irl^Lg^j, Venetiis, 1877), 263-79 in imis 
pagellis. 


^ CD 

41 ^ 9 ^ CD 5 1 

£ 7 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Polyeuctes m. Melitinae in Armenia, sub Decio et Valeriano. 
— Ian. 9. 

Passio auct, Nearcho, Inc. \* M j£iT JL^m./Jf/d ^np^ujnii Original from ji Digitized by tiOOgk' UN cd X 

CU 3 
O Q- 220 POLYEUCTES 

|^f/f#i/ii_o-n# fir£_ uoiint-13 nt-b unnnb h XtrnJj unan§ t/utnmnnnuhb — 
Des. ^\onftpinnu n Jf* a ipuilth £ , itittLtuQ jtusu ainnu nun.hputnnliplr 

tunttin u/gfuntf n fiJ-tun.uii-nnni-fif-lru/b ^biunJb*** uidljU t 

Epilog. \^- Iuum iUjniUiinuUujn unantu*** bn. h unt~nn hubnhrnt-iifo , 
tn-p &l\ TlOOO 

Vitae et Passiones sanctor. II, 239-54. 

Polyeuctes m. Vid. Sukhias et soc. 

Posi m. Vid. Phusik. 

(Primus.) Vid. Ares, Promus et Elias. 

Probus, Tarachus et Andronicus mm. Anazarbi in Cilicia, 
f 304. — Oct. 12. 

Passio auct. Marciano, Felice et Vero. Inc. ^_*LJLj l*£aop* 

i+*} ^.\iV\ >i*v^ ^$*k» vtt^jfio |L;k*» ILofoittd — Epilog. ...uMaufl^i ^f ^ 
^*m/ : ^ooyi^aA^o ^ooiiViNa.N [1001 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 171-209. 

Procopius m. Caesareae in Palaestina, f 303. — Iul. 8. 

Passio auct. Eusebio. a) Inc. tt.ft,aa\ftT»f v ojo> )?&«» v o<nXs* I**** 

loot I; o&» vm&o^ o*m.L{ — Des. *\k*/ &-*»*& \uf** %*»o» poi 

v ca**» L^aa [1002 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 3-5 ; |] 
Bedjan, Acta martyr, et sa 
censione hace cum altera). 

b) Inc. ttta-Aa«^ a~oL/ )i.Q>fttN^y ^cuo) 1*2**& |jd>~ ^oov^aa 1*m*0 

^aL/ Loal — Des. tec^fi*/ .fejutM ^^d^ |k*»*e |Loj©**» «*©i Ijoi [1003 

Assemani, Acta martyr, occ, 169-71 ; || Bedjan, loc. cit. 

Promus m. Vid. Ares et soc. 

CD J ~ 
> ^ 

Prophetarum Vitae. ■o Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 205-207 (conserta re 

in ^ 

o 9 

<£> to 

O =5 

I J— 

1^ -M 

9 £ si 1. Prophetarum elogia auct. Epiphanio. L Inc. (Isaias) )-*v*f 
)*i» m^I*/ ^o ^f k*» |ooi uoiofiu/ >c2SaJo/ ^o — Des. (lob) a) l*»a* ?t^° 

|i6^ [ilx ^o<o [>o^ [1004 "-' o 

=5 o 

-o o 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by t.OOglc UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- PROPHETAE 221 

H. Appendix. Inc. oteL{ If* ^l x*k^jM >*^i taoL ftu/o — Des. l»!aifo 

|*flk» I Ja^jo (idf o> f o [1005 

E. Nestle, Syrische Grammatik (Berlin, 1888 = Sy- 
riac Grammar, translated from the German by R. S. Ken- 
nedy, ibid., 1889), Chrestomathia, 86-107. 

Exc. E. Nestle, Brevis linguae syriacae grammatica 
(Carolsruhae, 1881), Chrestomathia, 43-51. 

b) Inc. ut a I. — Des. / t* i*f %$» pf &-*»oLk» <*A* Ul *±*» b *t± 

**M (U*?) [1006 

E. Nestle, Marginalien und Materialien (Tubingen, 
1899) [non vidimus] ; seorsum : Die dem Fpiphanius zuge- 
schriebenenVitae Prophetarum (ibid., 1893), 37-39. 

c) I. Inc. ut a I. — Des. ut a II. 

i-H 

m 

II. Appendix. Inc. ut a II. — Des. uo>a— */ ^~a*t oi*a V^f oiLfco/ 

Nestle, Vitae prophetarum, 36-37. 

d) Inc. (?) mutil. (Isaias) w»La .(***» «**£&»* («.&«* u^L/t ffo^£*o| 
f*OM o^t idoL — Des. ? rl008 

• • L 

Membratim apud Michaelem Syrum, J.-B. Chabot, 
Chronique de Michel le Syrien (Paris [1899 J ; isographice), 
52, 37-41, 46, 52-56, 58-61, 63-64. 

2. Mortes Prophetarum <auct. Epiphanio> . a) Inc. (Isaias) Um 
hp "t'tft V J , u * n '[ ut y t ffht-fmjy ft glrqk ii^f"^/ — Des. (Ezechiel) 

^uiLutnLUiL Ijunn liifiu quitlklttuju tuL.nL.nu (intuit a hunna t TlOOO 

S. IOSEPHEANTS, \^^au%n% ff*(*p ^f»% \\tntul[tt»piu%uiij l Libl*i 

apocryphi veteris Testamenti, P^lVu'MlPlVo 4Kb bh %nP 
*ulWubUL8» Thesaurus antecessorum antiquiorum et re- 
centiorum (Venetiis, 1896), 207-227. 

b) Inc. (?) (Isaias) {\tuutjft t/utp^utp^i 4/f a {"lfi X*jlm[u*y ft 
{i)^nL.ty ft glrqk {\ nLJ f m j — Des. (?) (Zacharias pater Iojiannis) nj>_ 

blu /pu£ffit tnbufttp ft inutTftunffb tlutult f^nqint j^ttitn.% 
atnuitfutnb l TlOIO 

ziuM^tff if-frj, t Missale armenium (Venetiis, 1686), 876, 
899-904, 975-77. 

■^ 0) 

C) FRAGMENTA VEL EXCERPTA VARIARyM RECfcNSIONUM. 

=5 O 

1) G. Ter-Mekerttschian, Ujwf «w • Ararat, XXVIII 
(1895), supplementum ad mensem martium, 8 (leremias). — ^ CD 

{J u Z) "O £ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 222 PROTUS 

2) Iosepheants, op. cit., 218, 22 (Daniel); 224-27 (Ezechiel). 
— Cf. Dashian, Catalog armen. Handschr., 9-10. 

Protus. Vid. Eugenia et soc 

Ptolemaeus ra. Antinoi in Aegypto, sub Diocletiano et Maxi- 
miano. — Copt., choiac 11. 

Passio. Inc. &p<U gll TJULe^2LOVWTC Sipojutne IlfcJO- 

K^HTJ^JIOC JULJf JUU^JAUiUlOC &J ^pj<U10C Il&K^e- 

<JULCWJl> |.„ — Des. mutil. [ion 

Fragments. 1) Fr. Rossi, / Martirii di Gioore, Heraei, 
Epimaco e Ptolemco, con altri frammenti, Memorie Accad. 
di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888), 275-78. — 2) Id., ibid., 
279-81 (ex eodem an ex alio exemplo ?). 

Publius m. Vid. Leoutius et Publius. 

Pueri septem (al. octo) Ephesini mm., sub Decio. — Oct. 22. 

1. Historia. Inci iflOk ^Zu>f M^fo ^tZi* && fttoott* o»iaa\ >o^*, p 

... |o>Mf ^d^MO yn^iW vd usoAad )ufri frmn r » \ [1012 

Land, Anecdota syriaca, III, 87-99 (quasi pars historiae 
ecclesiasticae auct. Zacharia Mitylenensi, 1. II, cap. 1). — 
Emend. W. Wright apud I. Guidi, Testi orientali inediti 
sopra i Sette Dormiente di Efeso, Atti Accad. dei Lincei, 
ser. 3, Memorie, XII (1884), 372-73. 

Exc. Sachau, Verzeickniss syr. Handschr., 100. 

2. Historia. I. Dormitio. Inc. |ooi fcu*jo |o* ^/ |)ojk 1*0*69 ^ ** 
u»amB|Io l*£jt&£& — Des. u»a*tOf/ V s uM0uAftO^o|L ^^ |m^ ILaa^of tla<i,«:> 

Uxuom J*^» [1013 

O. Fr. Tullberg ,Dionysii Telmahharensis Chronici liber 
primus (Upsaliae, 1850), 166-77 ; || Bedjan, Acta martyr, et 
sanctor. I, 301-311. — Emend. I. Guidi, Bemerkungen zum 
crsten Band der syrischen Acta Martyrum et Sanctorum, 
Zeitschrift der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XL VI 
(1892), 749-50. 

*£ 

II. Resurrectio. Inc. ft*^o U+* b**l If °°f J° ^^^9 ya^o*}©! |iai ^$ po^a 

|L%& fewAto — Des. v*aAft3ft uftift ft » fl ft\ (da&*d/ o^ax &m{ fttLoitt*** |Lo%^do 

^mJ : |o^(J ^**m & [1014 

Guidi, Testi orientali, loc cit., 375-84 ; || J. E. Manna, 
Morceaux choisis de litterature arameenne, II (Mossoul, 1902), 
210-24 (sub nomine Philoxeni Mabbugensis) ; H Bepjan, t. 
cit., 312-25, 

a) B 
£ tn 

@1 

-Q O) 

a> ^ 
E 1 

s_ C 

-a E 


^ cu 

no ru 
41 ^ 9 ^ "-' o 

=5 O Original from ji Digitized by tiOOgk' UN CU 3 
O Q- PUERI EPHESINI ,223 

3. EADEM. Inc. «ttAaiu^MAAi &u*jo |oot *y^W ilo^ c^o^Of ^**ot *a 
u»aAft3U |Lf ^oL ^00 \CsA*f» — DeS. V* ^09 001 :^Iid Vui Ji*u«opoj K© XtfcAJ 
^Oof ...OlLoOv^U l£U«»LtaO l^dQA ^j^!Lo{ [1015 

Bedjan, t. cit., 528-35, 

4. Historia. Inc. mutil. — Des. (non admodum procul ab extre- 

mo) Iitfj nppo iiui^jjiovTe eeo^cwcjoc. 1. xteTov^S 
iiii^pTTpoc ex e&o7\ &&%.wq ^vtcwjuljit epocj &**. npo 
3utnecn<H>>uUOJi epe Jtev| [1016 

Guidi, Testi orient ali, loc. cit., 344-49. 
5. Historia. Inc. Jl ^Ub dllll »l? Ujc^ C^*\»ujJUT 

• • • l$-U +S^>-j wj~*\ ** ^ [ * ° * 7 

Exc. Guidi, Test i orient all, loc. cit., 391-92. 

6. Historia. Inc. Ml a Wim 1 Jftlf-A * (al. IkFA * / W-ft c) 
IT-/* 1 * Oh 1 flH/H- s 0fl£ s tf 1C s fc?* 1 A"? 1 KM** 1 —Des. h 

?AhA i... a>£M°tt 1 ?°AA a KA-* *^« a A*?** « If 
A-**... M?« [1018 

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 406-419. 

7. Historia auct. (?) Gregorio Philomartyre. Inc. \\Jtritlrgni5y 

uitjnh lit- tu nut lift A nn Q-tiuil^ a Jtrtttipuuu Ul. ntini LtiQpbuli*** t \\nptu 
trofiJu/hbpffb phutbLiui t^Kli It Duinuipftu \ftfiLunufi — Des. p-nnpu 
iuihuit^u npuit^u it uQ Ira pub* mob uhh- uuiuiiupbinu nottb nuitbf 
npuit;u etl. J us in 1 fan uppnqb* p tfiujn.u**+ TlOIQ 

Vitae et Passiones sanetor. I, 491-502. 

8. Dormitio et resurrectio (Epitome). Inc. Xing*" hff" fc 

a-uiUUMUiubu iyJn-bnun tui/nu/nfipm lupuuiittb) nitti/ip thuiiL.UML.nttp — 
Des. np n^btn&nLAuaruu uihLhuhb inbufjiiii nuputbilrtpuU) <^utL.us~ 
ututnpb niatfrn <Cuit-utinnd p tniu iutitnL.p-lrutu* tru % -[Knpu~ Q- P- ^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

si "O inn up tjtuin-gy uttflfu t [1020 

■- 

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 431-33. , . c 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E 9. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. a) Inc. lovSk ^-a 
IfdoA ;»i/ y.fL iA u*fe3 : o^ l^o^V ofvJL u^^ — Dos. ^0 Oil Ja^t ^t j cy Google Original from § s w, y ,lliCU ^ -^^^^t^ UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

O Q- 124 PUSiCES 

1»6$ ifc&&wo ffto^o |j*i^ v oi/ Ljofo : o»H a^ [ 1 02 1 

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 358-63 ; i| H. Gismondi, 
Linguae syriacae grammatica, ed. 2 (Beryti 1900), Chresto- 
mathia, 45-53. 

b) Inc. I— at* ;»/} i^vfL iA u»o&£ ...u^^ fc»Jk & — Des. I— a^j 

r &<fea [1022 

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 363-69. 

Puaices. Vid. Phusik. 

Qardag. Vid. Kardag. 
Quadratus. Vid. Codratus. 

fN 

- 

Quiriacus (Gyriacus). Vid. ludas. , 

PO 

o 
in 

Rabbulas ep. Edessae, f 435. — Syr., ab 7, 8. 

Vita. Inc. l&JLks **a v aiaa- >o*o ^u» ^£*\ U*****9 <H»a*»j \n$z* u~-t 

o*La^£ *» tfa^j p*t |ia&i *»* |o©» i»oto&*/ ... — Des. fcoov»t l*^»o i*U» p/ lot; 
x x • • • 

^•/ ...W*fO0 WO^O ...^b» ^*f&» uaa|Jo • *U» *»t^» *^ • ^ [1 023 

I. Ios. Overbeck, S. Ephraem Syri, Rabbulae episcopi 
Edesseni,Balaei aliorumque opera selecta (Oxonii, 1865), 159- 
209 ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 396-450 ; || 
C. Brockelmann, Syriscke Grammatik (Berlin, 1899),Chres- 
tomathie, 70*-102* ; — ed. 2 (1905), 69VL01*. 

Raphael archangelus. 

Miraculum in insula Patres, auct. Pseudo-Theophilo ep. Ale- 

xandriae, saidice. Inc. et des. mutil. 

Exc. (e fragmentis) Zoega, Catalogue, 612-14. 

Begum Alius ase. Edessae, saec. V. 

I. VlTA. Inc. \\pp tnptupp &L. <$tupg f fnuuipttL.^ aujtuuttfnL~ 
0-jtL% uinii J^uinmS-ni npiiL.ni fif-tuqjUL.npftu ^njnJhn*** t | -%p utu ft 
Dtuntuolfu \\nuinujun.ftunLUJOfuA — Des. utjUiT np nutjutupup 
^ tut/pa pnLp-ftL% tnutt ^nqhntfh i/tupnntu %['"£ jtuliipb pL.ptiL.iif 
vl. thutn.tUL.npl; a Jiujn.ujL.nn/iiU fi*-p$ ^[Kphutnnu \*juuinL.tuo- 9 
npnLtT*** utJ^fit t [l024 

Vitae Patrum, ed. Ispah., 668-84 ; — ed. CP. 538-49 ; 
— ed. Venet. I, 369-90. 

2. Vid. Alexius ; — Gabra Krestos. 

3 ■ m 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google ^ CD 

{J u Z) cu 

C N 
O -m 
CD ? 

£ 7 

■iz _cu 

o Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- ROMANUS 225 

Rhestakes. Vid. Aristaces* 

Rhipsime* Gaiana et soc. vv. mm, in Armenia, saec. Ill, — 
Sept. 30, 

1. LAUDATIO AtJCT* PSEUftO-MOYSE ChORENINSI. IaC* *\ § npu*<^puj£ 
hi- a.frnuitttuith'itfn £ '"Otiti fru ntt/^fwipij 'Cna.fri^nn ifli&nL-fcffi uih 
pbff<^iAjhnt ti luri-Xtttpif^ - — DcSt ftti/L Uthnntu tMjbnuihlfinU itui-p*- 
tnhiihuj ft -*tulttih nXhttttntf d tutftithh unm p ^Zittttiuhhr p hlttiiitu ft 

tin pi nit r tit ft *-\\nptwtnu+** | 1025 

-7\ititi- tiL np.ntiisihitili p ^tttltfi f r it L pYiftiififj fiiit.ttttiitiuifli ttp tr ft if 
^11 hi/iti hi/it t±i\fii + .* mpiiipL tut \\uipl* fftsriit-i/f a ptttliL ft tit ^^tttfithttft - 

Laudatio panegyriea in festum ss. virginum Rhipsimae et 
sociarum eius concinnata a beato Moyse Chorenensi (Cons- 
tan tinopoli, 1817), 3 46 ; || U* V IT- W»'fc£"l> l^^«y 
i&tm&^tuyptit-P^fitjqy : S + P. N, Moysis Choreneiisis opera 
(Venetiis, 1843. I860), 304-25. 

e*c, Aucher, Sanctorum Acta pleniom, III, 52-55* — 
Alisiian, Edogarii ex Armeniae ki$torii& f 1, 172-73. 

d. 

2, HlSTQRIA AUCT. EODEH. InC, {Jo/^u/jyu tpu'tutstpi/tt uihnhiun 

£l q%tM*iihit lit^ tftiirtm ij uttpntt ^n-kthu^uhuAA^ tip nf ttptnJfh 

nptiUJi Des* uitt*lh-utr*,,iMiTmM--iJiMihhinil tiupniiiu <£hu_ tit una tilt ti/i 

tfnnttJpfinii utAiliithnuia fit- tf/tittm/LUiuitJtjftputn* J tit A aft ^[Kpfiu- 
ttinup*** ui.ft^h t I"l026 

JFutfttltrfr \xi»pL*IiMU*jt-irf *fisMtnL%*uqpttt_fJ f*t*i*g f 297-303, 

Esc. Aucher, L cit., 48-49* — Alishan, t. cit. y 154-63. ^ CD 

41 ^ 9 ^ 3* Inventio auct, RhipsimiOj Iacobo, Chosrovik et Stephano 

( S AE C . V U ) * I n C * f^niifffi t:ii m'lt i |_ nLM'tpam.p p^tii a mImm- npnt.B-L li/l/it 
W u fP at -*v" \wnupttdtit_ — DCS* uniftiiUtt ttiMliXl* fit.- tuiputhtit'li vhq 
*n.ptfstiptfl^ t *^utfjnp jni/--*tif*lf!tfi**+ \\ttJi ttattfihnii x Fl027 

Atjshan* i.cit^ 493-95. (False- perhibet codex hoc esse 
cap. 25 historiae Sebeos.) 

4* "VhL Gregorius Illuminator. Bomanus m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Nov, 18, 

C N 

PaSSIO (CU:u INFANTULO}, Inc. \\"§lt'**{t Il **f <y***i/***nu*u*trinfi 
tpudbtitrttit iftittuhbt J^i^l^jl* \*l i * s "[*"l* til 3 t - r *3 <$ui[u*h-L^ 

tipnhmntiUltiupi — Des. utthuti^u JiufiidkittJiltiiit h ptuhhtt ujh tuth- 

1 1 29 

Q. <D 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by Google UN 

CU 3 
O Q- Original from 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ "O o 

=5 o 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 226 ROMANUS 

quMi-nn Llruuiau f nnunlt ^uinuuA^n a^jiUL.pinnhuiuiuU ulrbutahf p 
^\Kphutnnu+++ Tl028 

Vitae et Passiones sanctor. II, 255-65. 
Romanus m. Vid. Alphaeus et soc. 
Romulus m. Vid. Agapius et soc. 
Romulus m. Vid. Eudoxius et soc. 
Rufina. Vid. Mamas. 

Sabas Gusniazdad mon. in Perside, f 487. — Syr., ab20. 

Vita. Inc. v*oto&»{ c»oiaia*»5* |i\i»i*> t^^Wi |&u»aa*L <h^ iamj oL uJL»? 

t^ a Na y f$L? ^» otau^o otttOia£ w*> — Des. a) i&«im) |» o* v ootue **» ^do 

^3*1 : |i«** M»*£f |UI) l*toi ^o v o<»tt* v o^lpo *&£* v ^oyi \iJ*» [1029 

vel b) ^ao : |jffox ul» |f or |dtoi ^o ^oovxiv ^o^tpo ... ^ . ft . tm » ...»— ^a 

^.vt^x ...p^ao* u&aoj &»|*a* v**^/ [1030 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 635-80. 

Exc. Hoffmann, Auszugo aics syr. Akten pers. M™c. ty- 

rer 7 68-78. 

Sabas Pirgusnasp et soc. mm. in Perside, sub Sapore II. — 
Syr., ab 16 (nis. 16). 

Passio. Inc. **a \iLxof PKo* %* t***^ V^J l 1 *^*** l*^J **^ t^*' 

|Lo — mop» fea*;* *>*» |La^oo — Des. mutil. l*$1 v <u©t 1**^9 v oo»kX£» 

| v oot***© wAftjjyo I****** uoiaL^l\L/f [1031 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 222-49. 
Exc. Hoffmann, Aim%e aw$ syr. Altera jo^rs. Maerty- 
rer, 22-28. Sabor. Ffrf. Sapor. Sabriesus catholicus Orientis, f 604. — Syr. nestor., elul 18. 

YlTA AUCT. PETRO EREMITA. Inc. |fL{ ^0 |oO| t*0)Ofiu/ l***A (lOf ^>f ooi 

^o{ ...o^j :ovil^^;oa*a u^o [1032 

P. Bedjan, Histoires de Mar-Jabalaha } de trots autres 
patriarcheSy d'un pretre et de deux lai'ques, nestoriens (Paris, 
1895), 288-331. Original from |o Digitized by Google UN o3 .y 

CD 3 
O Q- SAMUEL 227 

Sadoth (Sahdust) ep. m: 9 Seleuciae et Ctesiphonte, an. 342. — 
Oct. 19, febr. 20. 

PASSU). Inc. < ft i\iii^ v o*** *<&*. |oOi> OOi |£oA£ad{ ^f &MOfo>* 
v o^4^ao — Des. ou^aoL M&a ^dL{o h>m^ 0^9 ^ft*{ [1033 

Assemani, Acta martyr, or., 88-91 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 276-81. 

Sahin (Sain) m. Vid. Abdas, Hormisdas et soc. 

Sallita coenobiarcha in Zabdicene, saec. IV. — Syr., elul 19. 

Vita. Inc. prooem. l_~L} *s |A* |) |a^* |^/j |» J*o£t M»*»*t !i<u — 
Inc. narrat. |o* t**ofc»f x*'J*! IH/ ^° > & * ^» «-•♦» k»*« — Des. M**** Do 
.. .^|r» l^gjo hft . fr*. |oog ...OfLo^Ia .poi»aa ^o ** JJo l£fl*U* |t-*»j [1034 
Bedjan, -Acta martyr, et sanctor. I, 424-65. 

Samouas m. FtW. Gurias et soc. 

Samuel Kalamunensis coenobiarcha in Aegypto, saec. VII. — 
Copt., choiac 8. 

1. Vita. Prooem. inc. mutil. | JUL JITZCUCWpe JUL^^JCT^ 

xieqKenp^jc THpov expovoeiji iiee rniecjov — inc. 

narrat. TIU.Tpi<J. fc6 iinneTOV^^ft <UU. C<5JUtOYH?v OVe- 

fio^ ne &Ii Te^^P^ ixnn&jT ecjnn eTCVJtgopj^ Iit- 

IXoTvJC iine^gin — Des. mutil. [103$ 

» 

Fragments. 1) E. Amelineau, Monuments pour serv. d 

Vhist. de VEgypte chretienne, 770-74. — 2) Id., Fragments 

coptes pour servir a Vhistoire de la conquete de VEgypte par 

les Arabes, Journal asiatique, 8 e s£r., XXII (1888), 363-68; 

|| Id., Monuments, 774-77. — 3) Id., Monuments, 777-89. 

Exc. Zoega, Catalogus, 545-47. 

2. Vita. Inc. -AIM 1 -ftjBA- 1 111A/7f * <n>*iiA<f!fr * Vtthtl 
-fr<h9°<P 1 h*° , kXdi9 1 IJ^A- a (al. +Tfh<- «) A-flJW> a OT JUK? 
£-A 1 — Des. <D+""Vn01. 1 K9°tU1KC a ID+llC^ 1 <D4rhO>-JP 1 Aft* 

H 1 OTI PdA 1 awD^rt * A/&CD+ 1 HA^A?" 1 n^n/"* 1 V7UJfc 
* «... AJ&Yi- - * « [1036 

Fr. M. Esteves Pereira, Vida do abba Samuel do mos- 
teiro do Kalamon (Lisboa, 1894), 83-114 ; — var. lect. 
115-34. 


Z) CD 

C 

2 z 

a) 2 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> o3 ^ 

CU 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN ^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

§1 "O 228 SAMUEL 

Samuel Kartaminensis coenobiarcha in Mesopotamia, f cca 
408, — Syr. iacob., iar 15. 

Vita a) Inc. narrat. (post proocm. historicum) U)** uotot^f ^ lid* 
Itojj \Hl <x %*|aM* i*;» |»**o |ioi oof . K U — \ b£»f |h/ |6uiaLj — Des.t* 

: |La »td* M ^* |LaA|f l!Aa ta*o pf*J^\ *i»? Jj* Mt l£^l»/* ©HM** 

^/ ...oiLS^aj [1037 

Exc. F.Nau, Notice historique stir le monastere do Qarta- 
tnin, Actes du XIV e Congres international des orienta- 
listes, II (Paris, 1906), (76-79), 79-87. 

b) Inc. prooem. u^S** \ .j«T«» <cuo ll*i»L 60*39 o* **»/o o^ka 

...^o^-aA [1038 

Exc. Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. 581-83. 

Samuel Valdebanus coenobiarcha in Aethiopia, saec. XIV. — 
Aethiop., takhs. 12. 

Vita auct. Takla-Sion. Inc. il9°(h « bhttW « ^K*VB> * h*° « 

WSrttl** a ItVlh ; ATI?* i -flfcA. «... Ml** < -HOAR * AWC • 

h?* 1 ft"? i Mij|4° * - Des. a>Ml£A i fcltt * ft*>-fc.A a Ji^r a 

0*A£ < gWlh « XA** «... a>h°Vi « [1059 

B. Turaiev, Monumenta Acthiopiae hagiologica, II, 1-33. Samuel m. Vid. Thaddaeus ap. Sanatruk m. Vid. Sapor et soc. 

Sanducht v. m. in Armenia, saec. I. — Armen., khal. 7, 15. 

1. PASSIO. Inc. \)nLpfSs Wu/btfnt-fuw £p q.nuutnp \\ut%uiutp^y 
tiittpunfth fitting Itl. £p Ifiuu — Des. q<yUibtj.ftuin IrpufUhpjnj unt^pp 
infilfUnph \\u/bn.[ittnnj* np dlfuyfruinh ft Dtuqng tuifunj jlft^piM 
liuitnuipauti J liUMtnt-p-nutifp p * iiy/»«*« iuut*b t JIO4O 

Bibliotkeca armenia, VIII, 77-83. 

2. PASSIO AUCT. SAMUELE. Inc. (?) \rflruij_ unt-ppli \\utUt[.ni-[iiuw 
tun. untLpp tun iitpliujtb) trt_ tuhffhrtut jninu*hnptu — Des.<£u*utnunn£p 
£tut-usutuM air tutu ptuuftL. unt-pp tut-irwuiptuhplt t | IO4I CD 5 1 

£ 7 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis I, 93-96. 

3. Vtd. Thaddaeus (Addai), 

3 ■ m 
a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- ^ CD 

{J u 3 ■o SARAPION 229 

Sapor, Isaac, Maua, Abraham et Symeon, mm. in Perside, 
f 340. — Nov. 20. 

PASSIO. Inc. l**^» Itr^^ a^** • im&f |&» 9*^*9 OjlaJCiaof ^»&L 6d*a — 

Des. c^I^a^m opkoo K oov»*iZ* aai^o ^u^*> £«/ |*j? oLfo [1042 

Assemani, ylcta martyr, or., 226-29 ; || Bbdjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 51-56. 

Sapor, Sanatruk, Hormizd et soc. mm. Geloni, in Perside, 
f 351. — (Nisanl2). 

1. PASSIO. Inc. uotaM%A a\vo &Sm iaaa «a3 L-**0 v oov~uj i&o *mo 
f oaa — Des. mutiL [1043 

Fragmentum. Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 
169-70. • 

o 
I-l 

2. Vtd. Berikiesus et Ebediesus. 

m 

Sara v. m. Vid. Behuam. 

o 

Sarapamon m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Copt., athor 28. 
Passio. Inc. mutiL — Des. I* JIjpWHJ J1T6 *f fLkKJ <|<U 

Xineqccwjui^ ^Tooutcq £>eji ov&jpHjm aj&hji. ov<ojt> 

juSen eT^vepjui^pTvpoc... xtli hcyo Jien cb h^vx K 

^cupjc HH eTeJUtnovajdmnj iiucwov giTexi neji- 

dftjc... [1044 

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 
304-331. Sarapion Sindonita mon. in deserto Scete, saec. IV. — Mart., 
21. 

I. VlTA [EX PALLADIO]. Inc. \\lrplfUffinu ujjp yplfftuquih- Ifl. 
Uitfhni-Utljufh IrntTL. upujjuuiUBUtq — DCS. a) trnujbbi[tu uiiu <?ujin 
\\ntuujnnh t utu dutmTfitthfi atut- h \\ltln-fd- n fuun uifw&lrntnp hunnj 
iy^uiputnhiuipy n tpturLU ^[Knhuuinun l |I045 

vel b) phf- [UinliiUL. n* tri/nt-ut I uut dujhiifiiiutrnuji_*++ h thuinju 
^{Knltuuinuh t [1046 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 578-81 (des. a) ; — ed. CP., 
465-72 (des. a) ; — ed. Venet. I, 162-65 (des. b ; — it., des. 
a, in lmis pagellis). 

Q- CT> 

2 Vita. Prooem. inc. \-*^ \*^9 *Lom^ Ifc-eu^L *aau oL u— { 
b&^^ao — Des. **»{ ...©&* : \±+oi* otLi~? ***&> — Narrat. inc. U*v* +*$ 01a 

£ i/> 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by CjOOgK' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 230 SARAPION . 

ua&&>« «a *&-» |ojh>) o»aa»» |*L* *S) oot — Des. jowo L^io onfc— » oot po*^ 
^m{ ,^oiL«u^p»| -.woto^ojf |n»\ft-> on.*&*^k — (Epilog. ;oa»a ...*I^d* %3o 

(^l : U*Z~lf* £^f r*M> M [1047 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. V, 263-341. 
3. Vid. Patrum Vitae : Paradlsus, syriace, cap. 64. 

Sarapion et soc. m. in Aegypto sub Diocletiano. — Copt., 
tybi 27. 

Passio. inc. ^ctyconj *e &en r f*x&&e hponiu JiTe 

fclOK^HTJ^flOC njOTpo JI^JIOJULOC <$. IU2lJ4.S(A0C COD- 

pejti iinecj&HT... j.qc£&i cy^ *pj<uioc — Des. cejpj hk 
hajo jigjui c Jtejm £S ji^t^h e<$/r<Sj hn j^^ojul ji^tt^ko 
£>en ejuteTovpo hnejidojc... ^.julhji. [1048 

GL Balestri, II martirio di Apa Sarapione di Panefdsi, 
Bessarione ser. 2, IX (1905), 35-45, 179-87 ; X (1906), 
48-54 ; || Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, 1 (1907), 63-88. 

Sarbelius et Bebaia (Babai) mm. Edessae, f 122. — Ian. 29, 
sept. 5* 

1. Acta auct. Marino et Anatolio. Line. Jo^^o/* l^m****. &u* 

%_*a**f oiLo;»oa&ao **.*^afr ©jLaflu^aj &L 60*30 *&& waii^ — DCS. ts*T> m % 
Ifioo^t (mo«a ^o*u»/t |6**a«*a (da^akd( fx\*^\« uoioaf* |$oao — Epilog, bate 
^t**** \i£»$ U*b**f iU ...^01 lfc»i*3oot [1049 

II. Appendix. (De Barsamia.) Inc. ot*»^L M**a*3f ^^ ^9 pot 
V^^i loot — Des. 0001 t**o» \1^a Loot hpk»9 |m**.\»» fLpj^do [1050 

Cureton, Ancient Syriac Documents, text, syr., 41-63 ; 
— var. lect., 179-85 ; — emend. W. Wright, ibid., xii-xiii ; 
|| Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 95-119 (omissis epilo- 
go et appendix). 

2. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. I^oo %**;* 

|*»l» uii^L uotoM^u Lt**a (901** |ootf — Des. : coev l**° ^ft* l»jo l**&» l»*3 
• ♦ ♦ ... 

of%+f >Q4> t££k~ ||0V»f |»^ 0>»O^J i^r^ [1051 

G. Moesinger, Monumenta syriaca e Romanis codicibus 
collecta, II (Oeniponte, 1878), 52-63. Q- P- ^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ Sarmata m. Vid. Pamuu. 3 ■o 

-> <L> 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■^ _(L> 

3. VW. Barsamias. 

o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original frorm I § Digitized by L^OOgle UN o3 ^ 

CU 3 SERGIUS 231 

Sauma. Vid. Iabalaha. 

Seleucus m. Vid. Pamphilus et soc. 

Seleucus m. Vid. Stratonice. 

Senes XLIX mm. Vid. Magistrianus et soc. 

Serapion. Vid. Sarapion. 

Sergius et Bacchus mm. in Syria, sub Maximiano. — Oct. 7. 

. 1. PASSIO. Inc. |*ilua La2l .i.^ul**; *f&uL(Mf fc*o ^»&Lo |Jm&L basa 
loot **-*»/ |Ll*^a» |La**£a ^AOff oiLo\\\q«>» 001 .,.%m*us*m&»f Loot o**b+l — 

^l ...c^ ? : fo*; [1052 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 283-322. 

2; PASSIO. Inc. PW J-uiJiuUutl[u ^utiuth-UihuiuU JJ*tupufi~ 
Jptuunup ujtnuutppiut f3-tua.tUL.nnp pJpnAihuit o irnlrit p ilfnJt 
\^binpnptut ifcpup — Des. p ntrpn.hu *n.ntjuuj tit turn f Itl. Uittn. arn.pu*** 
jnpnLjP mlrntjntfu pirftint-PpLJsp pwqnt-tP tfthpu put ph mount-.** 
jd-lrujjp uppnn tllpuipnu* Jttun.tut.npa mil ♦♦♦ utdl*h t ["iOj } 

Vitae et Passiones sanctor. II, 272-79. 

3. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. ot^gt&a* |;_a 
o©>-_ am^ao &lt iA 001 : ^oot-o— u UifiTcN oov* — Des. ta£o ova a- **&* 

yoowa^l^ uoto*iL& 0} 0/0 ^£9 001 *^»^ : oitajD* ||do otu*a« [1054 

|_ LO 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 650-61. 

4. Laudatio auct. Severo Antiochensi. Inc. fis*^}o *u|iaa~j v <u* 
t»£* i*iuf »*» %aA p liinTMl ^aaM — Des. ^.V> **-$ o^jo |a£ f-joSj 
^00/ ...|*13) oov^ : u»a3&*gti/f uo* |&u ¥ » LaJ^j o©» : iA [1055 

R. Duval, Les homiliae cathedrales de Severe d y Antioche y 
I. Homilies LII k LVII, Patrol. Or., IV [1906], 83-94. 

±r °- 

5. Virf. Gregorlus Illuminator ; — Sergius et Martyrius. 

Sergius et Martyrius mm. in Mesopotamia, sub Sapore II. — 
Armen., arats 16, 24. 

I, Passio. I. Epistula Narsetis Klaiensis de quattuor SS. 

SERGIIS. Inc. i\[' n Jf ptunXiuifc 4 7Cu/utpmnL.p-fiuliit jf'p u kt- ft 
ptuitu — Des. qnp pbiituiutp trpntl p uiuhtuiuuiqhuti uppn/ ni-mmtfu 


o 9 9 ^ 

Si 

§1 0) 

i S 

a) 5 
£ i/> 

Q. CU 

@1 

-Q a> 
E -^ 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by d'OOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 232 SEVERIANUS 

uujuiuujt-nniuq ) np £ *y ut ^i u * L io 5^ 

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, II, 46-48 ; H Biblio- 
theca armenia, XVI, 5-9. 

Exc. Dashian, Catalog armen. Handschr., 3-4. 

II. PASSIO. Inc. 1* J-UMjiuUuilfu p-uitf.iuL.n[mi-P-liufiiU £n-ti~ 
ifutftraL-ttn Jhhlth \\niiiitufunftufunufa np puut phiut-npiulptfb put~ 
ptu^p IruiJutnlt — DeS. ujiu^hqfib aajit-^nt-P-biudp j» ufuiutni-utfyu/ls 
utlrni-n9 t tututtuptrgusL-*** ft feJ-iuq.iui-npai-feHrtiiVb ^\utpapg 
^ ttitu^njf l*L- ^ntLnsfi/uy&gt-ng Qnt_ffcuihnufi+ flu// ft Jbt^ p~tu~ 
tLutL-npkptj $hiun5t.++ tu fijt I — Epilog. ^wp^JuftihgutL.* ♦ ♦ ^/»^/_ 
J^^puiguih^Lp tpptruipjtf. ^Uijglstfg* UiJl*b % [ I0 .57 

Bibliotheca armenia, XVI, 11-53 ; — var. lect., 81-82 ; 
|| Vitae et Passiones sanctor. II, 280-99. 

2. PASSIO. Inc. ]*p \\tuptj.[tu tujp ff g!np<$qg hn. hn.tujp 

^nnjL-nifh Y J uutni-&nj — DeS. (?) jlrut hpftu uii.ni.pU usnJiuif_ ututpufU 

tut2[utMtp<fu ^nn.ndnif tupu/pfiU utuiufu/uutfy utp^qutfnp& f hrt- htj-pU 

ft utirnft lutuinni-Uiliufhp t L I0 5** 

Exc. Aucher, t. cit., 4-5, 49, 52-57. 
Severianus m. Sebastae, sub Licinio. — Sept. 9. 

PASSIO. Inc. {\lrui Jpgufttutg hi. tflpujtulpifu %ut^ututut^nt.p-huA 
uppng ^{KtatLJUuntfb {{wjfij*' "ifi"^ n F t fe tu J ,r dP' t l)*/ SiifX '~ 
ntiugung s/uypujgutqutppi — DeS. autuVhuijb guiLM pJ-^I^L^ ^ £ " 
JutqP-lrptJ tfuttfu tfipfynt-fHru/u iuJl/biuJh mftlft^rpuig tun. ^\Kp[*u- 
utnu... tuJty % [1059 

Vitae et Passiones sanctor. II, 300-309. -a 

o. {J u Severus Antiochensis patriarcha, f 536. — Syr. iacob., 
sbat 8. 

o £ 

1. Vita auct. Zacharia scholastico. Inc. {-**>*+ %^*± *»U |a*{ ^ 

|;a-o l»l> of — Des. Il^io uoioM IL^^ 1*^ ^jo \o^ *X*j c^jj oi 

iv 1 :« [1060 

J. Spanuth, Zacharias Rhetor : Das Leben des Severus 

O- Qi 

"-' o 

=5 O von Antiochien in syrischer Uebcrsctzung (G-oettingen, 1893) 
[non vidimus] ; j| M.-A. Kugener, Vie de Severe par Za- 
charie le scholastique, Patr. Or., II (1903), 7-115. o £ 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from Digitized by t.OOgle UN , o3 ^ 

CD 3 
O Q- SILVANUS 23J Q- P- no ru 
41 ^ 9 ^ £ "O q3 £ 

CD 3 
O Q- 2. Vita auct. Iohannb Beth-Aphthoniensi. a) Inc. prooem. 
|<n^t l*a^ o( |L?fe*» Lcl\> yfc^^o ySL\a* teo~£k p/ — Inc. narrat. (at 
oifiAi^ loot ^ofofi^/ ^o l***aud |;*op» — Des. v oa;o&j *a * a*^ v a3$f6j |$ )*o 
ott£u& v oo{^ ***/ ^otf v ojoi — Epilog. |*|a **a* ...&*»&*/ yflAa-\ *a ^o» 

^{ ...M <**>>> : l~*»J [1061 

M.-A. Kugener, /tar. Or., t. cit., 207-64. 

Exc. cf. J.-B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, 
(Paris [1902], isographice), 280-81. 

b) Saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. W. E. Crum, Catalogue of the Coptic Ma- 
nuscripts in the Collection of the Rylands Library, Manchester 
(Manchester, 1909), 51. 

3. Vita auct. Athanasio. a) Inc. m% * a hlh a tthJVllC a 

A*wn^+ 1 in* 1 Mi 1 oflj& 1 wcti iM 3 -wn 1 n-t a — 

Des. <D+AMla h OT a tf-A-<"* a rh<PCtf * » *0?JlfcA * *WrfJ« a. -# 

^C^ a 4M»* : «f UA" a IDRP^ :: (K-h a ID-fc* a. .. [1062 

Edg. J. Goodspeed, The Conflict of Scverus Patriarch of 
Antioch, Patr. Or., IV (1907), 591-718. 

b) Saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragment a. 1) W. E. Crum, apud Goodspeed, loc. cit., 
779-83. — 2) Id., Catalog. Coptic Manuscr., 163-64 ; || Id., 
apud Goodspeed, loc. cit., 583-84. 

c) Bohairice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. Crum, apud Goodspeed, loc. cit., 585. 

4. Epitome. Inc. \ — **«.oo-3 Mo^Jf |£**;g3 U*oM» <**» ( k-*** ) — 
Des. r »{ ...oiLo^j : |};* >alj [l~-j] ILaAi*. j*4 [1063 

Kugener, /oc. eiV., 318-19. 5. Laudatio (vindicatio theologica ?), Inc. I^UI 
• • -S^TaLJ [1064 Exc. Kugener, loc. cit., 397-98. Des. 1**0**.}* v oIio$k |o& vaJlf »** caJiaft |J (jj? ;*> Ja^ %kO [1065 Silvanus et soc. mm. in Palaestina, +310. — Maii 4. 

PASSIO AUCT. EUSEBIO. Inc. U**b im&*&** pOt OO) |00) aAj ^*f ||^ ^ft — 

"-' o 

=5 O 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 40-42 ; II 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 30 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN ■o =5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E 234 SILVESTER 

Bedjan, <Acta martyr, et sanctor. I, 274-76. 
Exc. Ac*. &S T . Nov. Ill, 47. 

Silvester p. Romae, f 335. — Ian. 2. 

i. Vita Socrati scholastico supposita. Inc. \)//f"/pb ^t "I'Flfi* 

\\hnplruu*nnuh) Uiuiuidnt-f3htau*uu uipuiunnt-P) np LntanuML- luifit-niL. 
<CuiintuuibutnL-P-husb+*+ l (|%t#y) ft Utuhhni^l<f hut; utftnq ua.uiuinut~ 
nlruii \\bnpbuutpnu — Des* a) uiukufrantJit out finnan <^a ruui L.np utn 
ht- uhp£uit-.npuiq x qhnhruiiuu+ au. puinuIjiuna.nL.fS'lruji/ri ul. 
<yiutstnutinniJb <£utt-.uiutntf o ujuiputfcp qJ^uutnt-UJar q^tuip*** 
iUH-hintrtuliu t [l066 

Vel b) np tar in t/uputnt-fS-a'UJU np uunusqju unniu £ iuujut~ 
i/nt-p-pLM* fix. ^ZuiutnuautntJu <£uit-uitnnJ d tquijtntjp qW u - 

!&*** [l067 

B. SARKISEAN, S&runt-fd-flt5i \\trtjpLutnftttuft uftutntfituftlly tub 

In. \umilf%»utjunij uiqptrpuMg : Commentatio de historia Silves- 
triet de fontibus Moysis Chorenensis, MWUFll4Jfc c, l * 
Polyhistor, LI (1893), 311-18, 358-67, 401-416, 449-57, 
497-506, 545-51 ; LII (1894), 12-17, 60-66, 107-114 ; — 
seorsum (Venetiis, 1893), 1-78 (des. a) ; || Mesr. Ter- 

MOWSESEAN, WnlfpuMinutj \}pitfttJttistftfft/itfi LI[lrqkijgu!(uM € b u£*uui*- 

*ftiM-Pfit5* i Socratis scholastici historia ecclesiastica (Va- 
larsapat, 1897), 692-799 in imis pagellis (des. a et b). UIFIL.UIZ 2. Vita eidem supposita, interprete Gregorio. Inc. \?Lu£pflnu 

<l\tutfifipqbuiju qlrlibqbquitiUMlui <£nduiqpaintf niututnifnt plttSh f 

liplhiuil* ""*]u lrP~nn ♦♦♦ : tyhqglrutnpnu ft JtttbLnt.p-hitiu*li |^^*-~ 

pntift nn ft ant- lunAit^p unJtiiuuii.npnL.f3-/iiii — Des. uIiuuil. Jhctuiuuai 
o 9 

ft bnnJtubuu ^luntfJutt bntunn uj until fitruinJi*** pint. npnt.il*** 

jui^mMtfy t [1068 

Ter-Mowsesean, op. cit., 691-799. — var. lect. Is. Kha- 

BAIAN, ^uinn_iuuiiiLp-l»t*ls tniutun-hn J^ithntuutjt tru \j.ftnL.utuqL't/jt 

&L n_unf[,f,i, : Collatio historiae Socratis typis editae cum 
codice Hierosolymitano (Hierosolymis, 1898), 87-95. 
> -^ 

3. Vita. Inc. | a^ IV^fc» ofto/ & I *+*& umu^cdo/ imV^\n^ *a 

t*tt*» &*AJ fbo^O |n»Q.\ QjLft^fra *A ^f *mojfyfn*\S,tm )ftifrflft*m\ft/ 

loot — Des. ... ;^f <n**d |&i*t* M©o©»*a l&^ktt? ILaia^A^aa |oi3m o^tf**-* 
^W ...*Okj [1069 Original from ji Digitized by Google UN o3 .y 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 £ i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 .y 

CD 3 
{J Q_ SINUTHIUS 235 

Land, Anecdota syriaca, III, 46-76 (quasi caput 7 libr. 
I Bistoriae ccclcstasticac Zachariae Mitylenensis). 

4. De baptismo Constantini imp. oratio metrica auct. Iacobo 
Sarugensi. a) Inc. Jom/o c*_a <-ujj : <*p jfl*^ M*J |Jo»aj uojofc^fj ^o*» V -JUL* [1070 

A. L. Frothingham jr., L'Omelia di Giacomo di Sarug 
sul battesimo di Costantino imperatore, Atti Accad. dei Lin- 
cei, ser. 3, Memorie, VIII (1883), 217-41. — Cf. num. 5. 

b) Inc. £>j 3jt\ ^11 jyH\ j> cJ\ jii\ C: Jll £,-> ^ y 

. ..fJjL^Jp [107 1 

Exc. Frothingham, 0^. c#., 195-96, 203. — Cf. Asse- 
mani, Bibliothecae Vaticanae catalogus, III, 446. 

5. De baptismo Constantini imp. oratio metrica Ephraem Syro 
SUPPOSlTA. Inc. f-**oa*iA ova |Jn* v oao^ ...i^> L^o{ |oi Js|l* ^0 ta»* >o*» 
v oov*^/j 7W — Des. ^0 u»ai^.L^ooa v-ajL/j : IL^S-j |z^ |*~»o ^p jlj 
>^.a^ [1072 

I. Ios. Overbeck, S. Ephraemi Syri y Rabulae, Balaei 
aliorumque opera selecta (Oxonii, 1865), 355-61. — Emend. 
Frothingham, loc. cit., 212, in ima pagella. (Reapse haec 
oratio ex num. 4, paucis mutatis, excerpta est). 

Simon Zelotes apostolus. — Maii 10. 

HlSTORIAE SUMMA. Inc. \* J uuiiHL-Ui&-/it/iiiutnb Htl. tuutnni-UJ&ui~ 
uitrub \\ndhifh — Des. jpruiimuL unnnili MiuiMJiinfp ft ouufb ut^ Jhy 
h Juan u+ + * Tl073 

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, IX, 100-101 ; || 
Tsherakhian, Libri apostolorum spurii y 464-65. — Cf. Syria- xar. armen.j 93-94. 
Siuoi (Senoi) m. Vid. Miles et soc. Sinuthius archimandrita in Thebaide, f 451 (?). — Copt., 
athor 17. 

1. Vita auct. Besa. Inc. i^JI^ep&KTC hc$.£J €0&e JIJ- 

■iz _cd 

O- Qi 

" o 20JUL Jieii iiJjy^Hpj eT^q^iTov hze ^novf eSo^ 
&jtotcj... Jieovoxi o«rf juij &e £e ojen^o^eT _ 

Des. a) JieiAK<J.g Jl&HT ee&HTCJ £6 <Uiep£)<$.eJ UOTJUCy r f Original from Digitized by Google UN 256 SINUTHIUS 

jipeqifcfiw eji<uie<j. ihupirf on ^.Jiojcwni exi'fcwov 
Jut<$jiov r f exiojenguoT jitotcj ixnejNSojc... [1074 

vel b) uei!K£& h&KT ee&HT<j iiJUt^cyw. luupK'f on 
Aitafwiu h'fcaov 11^"^ ovo& hcyen&JULOT jitotcj heoq 
nejufc... n^c [1075 

E. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. de VEgyp- 
te ckretienne, 2-91 (des. a) ; || Ioh. Leipoldt, Sinuthii ar- 
chimandritae vita et opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., 
Scr. copt., ser. 2, II (1906), 7-76 (des. a et b). 

Exc. 1) Zoega, Catalogus, 3-38. — 2) E. Revillout, 
Memoire sur les Blemmyes, Memoires presentes a l'Acade- 

MIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, l r8 S^r., VIII, 2 

(1874), 393-94, 405-407, 409, 430. 
Vita, a) Inc. Ufc* ot± M^t odv^ Ik-oauJ.* ei**^ |k»oa*L iamj JL»l 

uttoftaf* M^oSo &ifU %± |&Ao <j*t *}&> ^o 6u)»too t*I**a — Des. ^*/ 

• o»i. ■■ <#f |6u»&a*fi\o fju^o^ oMfOfft^ aa&O t*^o» o» *** %A& ypoiV *iakd 0; 
yj^fo ...uivt ^u»o [1076 

F. Nau, £/ne version syriaque inedite de la Vie de Sche- 
noudi, Revue Semitique, VIII (1900), 153-67 (et seor- 
sum). 

b) Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. I. Guidi, Le traduzioni dal copto, Nach- 

RICHTEN VON DER KOENIGL. GESELLSCHAFT DER WlSSENSCHAF- 

ten zu Goettingen, philol.-hist. Kl. (1889), 53-55. 
2. Vita auct. Besa. Inc. mutil. (non procul ab initio) | & Jl OV- 

jio(T iip^cye| ... |zchk eSo^| ... |2tcw[ ... ne *ji t<3.| ... |oje 
3uuuu,<v>. neicwT ^e iiii^j^jK^joc ne ov|... |ne <s.vcw 

JieVtt|OOn J14.CJ Jltfj &JI KOVJ JiecOOV — Des. mutil. [1077 

Fragments. 1) Amelineau, op. ctY., 633-42, 644-49, 237- 
47. — 2) Zoega, Catalogus, 378 ; — Revillout, Memoire sur 
les Blemmyes, loc. cit., 394-95. — 4) U. Bouriant, Frag- 
ments de manuscrits thebains du Musee de Boulaq, II. Hagio- 
graphies, Recueil de travaux relatifs a la philologie et 
a l'archeologie egyptiennes et assyriennes, IV (1883), 
152-53; j| Amelineau, op. cit., 642-44. -7- 5) Crum, Cata- 
log. Coptic Manuscr., 164-65. — 6) Zoega, Catalogus, -a 

o. {J u £ 379-80 

■r- CD 3. Vita auct. Besa. Inc. prooem. lyu^l Ui^jfe [Jl5] 
uiw • iS^Wl OuUUJI Ou^C^jTjVl Oufc-^l — Inc. narrat. 1 '^JWj C w 
O £ 

£ tn 

■c "O 

@1 

-Q O) o3 .y 

CD 3 
O Q- I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^3" UNIVERSITY OF MICHIGAN SOPHIA 237 

aM£ ^cjT \} jm j* • . . ^JiJl ^Jlj yilUl til — Des. ^} 3u*«j 

Lj-iM J-Jli* VOW ^ JUUij • . . 5Llj 4^ *jF J, ^Ul 41 ,ti, £ 

OjJ • . . UTj 4^ • • • j**j&\ t-»J f-l> j <t-J» tx* ^3/^ [ I0 7^ 

Amelineau, 0/). ciY., 289-478. 

Fragmentum (alius exempli) E. Galtier, Contribution 
a Vetude de la litterature arabe-copte, Bulletin de l'Insti- 
tut francais d'archeologie orientale, IV (1905), 106- 
112. 

Siruu neom. Hiznae in Armenia, f 1476. — Armen., arats 7. 

PASSIO (SYNAXARIUM). Inc. \)tu ty [* .putqutggb ^^ fifty $ <$uy 
uiqq.uML. — Des* on^'itnt^piriuJp Itl. tirnaop <^nnht nnop t tituinus- 
nlrautL,*** int^hnutun uiifuni h f)i l )'*j. h thtunju*** T^°79 

Manandian et Adjarian, Armenian martyres recentio- 
res, 309-312. 

Sisinnius m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt. parm. 26, 
Aethiop., miaz. 26. 

1. Passio. Inc. 0M£ 1 Ohk « HA" 1 * * A-A.0T£A * M°AHh 1 
hlttU * mfftP 1 A-* 1 IDAJt 1 — Des. H'ttft s flA*»- * !»ilj& a 
IMIC «... Jtf°?iA a 0^ * A"?* 1 * « MlUW- 1 j&frLfl»A- a WKBlf 

*■>• 1 a)£rt,•n;h? , 1 AfrWwirfi.C «... K^l « [1080 

Pr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XVII (1904), 261-72. 

2. Vita et Miracula (?). Inc. (DVfir i hthH* 1 •flMU* IfA***' * 

A-A?P-A 1 <»M>-An * *nhA.+ * owAfc «... [1081 

Exc. (latinis litteris) K. Fries, The Ethiopic Legend of 
Socinius and Ursula, Actes du huitieme congres interna- 
tional des orientalistes, I, 2 (Leide, 1893), 62-64. ■o ^ CD 

o 9 9 ^ 

Si 

§1 "O o '-M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

" o c ^ 
o £ 

a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c CD 3 
{J Q_ Sisinnius eunucbus. Vita (?), bohairice. Inc. et des. mutil. 

Fragmenta. loh. Leipoldt, Sinuthii archimandrita Vita 
et opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 2, 
II (1906), 78-80. Smaragdus. Vid. Euphrosyna. 

Sophia, Pistis, Elpis et Agape mm. Romae. — Sept. 17. 1. Passio. Inc. *m*i/ <*^a Wt\* I*** **-!• |L*a«* !<»** *Loa*gta — {"*rw"*nlr fc Original from 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 238 STEPHANUS 

Des. a) )a*»;\ o{^ Log* |L&*ai3 Ijoio ±*3b+l |) uoiam^o [1082 

vel b) ll±b**t ©iLoMLo^o ILo^La |»*. . [1083 

vel c) ...M*£*ft*3t U** *¥»**<> ...|Lo^f +**f , <*X Loo* |L&»aia... [1084 

Agn. Smith Lewis, Afc/ecf Narratives of holy Women, 
218-44 (des. a) ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 32- 
52 (des. 6 et c). 

2. PASSIO. Inc. \\iubp ftfifj%uu.njip {\fiunt_u[i *\Kftfmuinufi 
ifi/ifji/tb uhnnt ul. ntunnniunpU ujuLuutih tntitt-fcrbutu Uiuntt-uutti*** t 
l|/ri# nifh nnnt-tP ufbntJb 4/i \*dtuutnnt-.p~hiAt — Des. unantAt ifuiinb 
\\nihkiu x ♦♦♦ tiudunuiliU <^nninha f nn on uhtnutuutU £n tisduntiiy 
h f3-usa.tUL.nnmJ3-lriuh J^tLiihuthnuh* hi. nuui dha *>\\nliu~ 
innun*** ujulyb t 1IO85 

Vitae et Passiones sanctor. II, 310-21. 

Stephanus protomartyr. — Dec. 27, aug. 2. 

i. Acta (?) Inc. mutil. |llJJUU. &<5.&THK JITJldO) &<*. 

e<u&ec ftjieKttj^H^. <uiok ^e <utcwovji jijuljul^t <^ji- 

cy^H^ 6&p<U enjlOTTe — Des. mutil. [1086 

Fragmentum. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. 
dei Lincei, ser. 4, Rendiconti III (1887, 1° semestre), 
48-50. 

2. Revelatio seu Inventio ossium Stephani, Nicodemi, Gamalie- 
ls et Habib, an. 415 (Epistula Luciani. pr.) a) Inc. v ooi.»fe*{9 ^M 

p;o **p M**k* ooLj — Des. ^ \f\& v o©^ v oo©w Jbo^ *Asj Ijft* 6u^a 
^*f ...o^f ooi ...|ii.*^ |**J*o [1087 

Bedjan, A^ta martyr, et sanctor. Ill, 188-99. (Eadcm 
epistula quasi pars Historiae ecclesiasticae Zachariae Mity- 
lenensis, lib. 1, cap. 8 ; Land, Anecdota syriqca, III, 76-84.) 

b) Eadem, syriace. Inc. et des. mutil. 

Fragments. Fr. Schulthess, Christlich-Palaestinische 
Fragmente aus der Omajjaden-Moschee zu Damaskus, Ab- 

HANDLUNGEN DER KOENIGL. GESELLSCHAFT DER WlSSENSCHAF- 

ten zu Goettingen, philol. - histor. KL, N, F., VIII, 3 

£ 7 ""- ------ 

■iZ _CU 

" o ■o ^ cu 
(J u 9 ^ (1905), 102-106. 

c) Inc. \\t tn g puut oiunusptua Ax, niunun tun at- ujutiini-Ui~ 
b-uiuiut2inhg++* % ^\utnbnutiib ul. tfiuniLtuu^nb J^uutnt^uiS' tun-tut-hi CU 

i S 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- STEPHANUS 239 

puipXpuihnt-.ntuith 1 LuiUauuiL. nan^ftt p — Des. 2U u ' f t ifl/uiiujpuiu 

nttiiJ-muuiLnn in fin ft u S tfuiuit npnt uinui*ktF+« + ft Unnft dlutnptuh 

2plinL.ui&n pL,pttipuiitiftL.p putn /pan ft 1 J mult tip uiJisUuiunt^pp 

\*ppnpnnL.p~huiliu+* + uiJffu l Tl088 

Edenda in 4#«^^« ^,fi,opkuy : Handes Amsorea. — Cf. 
Dashian, Catalog armen. Handschr., 12. 

3. Laudatio panegyrica auct. Pseudo-Gr£gorio Thaumaturgo. 

Inc. ^ftut2Uttpuiii^uiq.npi (al.^putputtftuin.) art- crttnn uinnth uiuuint-.ui~ 
hrtitjhnnlt thutn,uin ntp<t ufhuinl, n/j — Des. Uipdufuuiunfiii 
thuin.uit-.nptr § (al. thtun-uiunphinJ ) pun una uituHiuiuppuili tpnu- 
P^nJ*** luili^h x [1089 

J. P. Martin, Analecta sacra Patrum antcnicacnorum, 
apud Pitra, Analecta sacra Spicilegio Solesmknsi para- 
ta, IV, 162-09. 

4. Laudatio ascripta Athanasio Alexandrino. Inc. ^\uijhiun. 

lit-, ItupwCpttip £ ptnp<yUL pn itiohliu^ ntf unyLUtpn***^ ul. putn 

Uiptftpuitftutii 7Ctiin.utq.ui t &■ It n — Des. a) l;tuLnni.p-lrutt/p. *nnunjii 

uppnt % npnn uiltptuL.ftn utl^pni-fcrlruiu*** ft a nnntfu uitinputhuuin Efl. 

tiiinnu upbpuicrituin ptuiiittftutuuitt*** Tl090 

Vel b) utultunLAip urtt^pp If/junbnt^np Dirt- tfninplrttit o nutpXhtui 
Irnfru ft tipinnufc}pL% T&rfttiputni-fcHiui'u (♦♦•) * T 1 ^ 1 

Is. Daietsi, u. x^f&iutituuji \\tijfpuiui t ij r iil»iij $iujpu*tif&ui/i 
tfiun-p, [£,*t t jfip L-l. it'hriqf, t fiuuij,,u[J[*r*ty> x S. Athanasii Ale- 
xandriae patriarchae orationes, epistulae, controversiae 
(Venetiis, 1899), 500-515. (Clausula alterius exempli vide- 
tur oscitanter indicata esse.) 

in £ 

5 . Laudatio (oratio exegetica ?) ascripta Iohanni Chrysostomo. 

o =3 

Inc. \?lf u ^[Kppuittnu) tr^utu iCuhitttuitup'C ^npnhpttl utn. p 

litruiiiu — Des. pi**]- uiuhltuitu unt_ppu ft 'Cuiuna-pXhuii Latuuuu f ft 

^Kpfuutnu*** [1O92 

Qtti/^ii/fr/biitt- \\itfiLnhniuhh..* JL Ifltn ufd- h l?Ii td- n[3-ttu *!|«*/«_^ 

,/nufi t Iohannis Chrysostomi interpretatio epistularum 
Pauli, II (Venetiis, 1862), 880-83. 

3 CD 

6. Laudatio. Inc. mutil. — Des. £6 <3JUtHJTJl XieTCJUL^- 

s±^^t iiTe n^eiwT JiTeTJiK?\Hpojiojutej JiTUtliTepo 

jit^vcStw| [1093 

Fragmentum. Guidi, Frammenti copti, loc. cit., 50-52. -a 

Q. 0) 

i £ 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 


^ CD 

no ru 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o 240 STEPHANUS 

7. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. uj^> l;&**9 tea* 

k*^ [1094 

P. Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, 
III (Parisiis, 1907), 710-23. 

8. Eadem Ephraem Syro supposita. a) Inc. YJun-puAfitfu ^"l 9 ^ 

uihpnuutn Lndiusa qpu It ^nqlrunp <^iunuiu%liu pup t ^ Unp<£brui 
fililf Si/' — DtS. ()/ , ^^ ££/ /_ 4" ^IKpftutnnu np Itum %tftu qopnu- 
P-hiHi Li- iiuqP'ni.p-hiii Ifl. iq unify* hi- %Jum Jiujnj>*** [^095 

'Wppnfit \ftftphJJi JlutnLr'hujt£p»t_[<}[,t-'iq> j Sancti Ephraem 
opera, IV (Venetiis, 1836), 143-49. 

b) Inc. \\btLtiuilinub utuLlsutpi uutptnppnuujq umpiuijliutpi 
^\\ptmuinup unupp \\tntf Jiuhihnu Lnituta qpu uttuott — Des. i ]-h a -~ 
purqusu uiutquusui itupiujpu/uuiq* Iru ^hr^uiuiqutL. fauwnt-fcrpM-U 
Liuparuiqnpi in ushVuiUiun p tfiivn u* + * t ^jJLutwCuiltq^u mount-*** 
ISpi/iupffutn. J\uuinLuict*** nqnpdhui*** \\Otyb 

Synaxar. armen., 269-73. 

9. Laudatio metrica auct. Narsete. Inc. |— oo-oo \s\f (mo)? l*^» 

♦ « 

: ot&*l*» )o% o l**&3 i^o J«*i3 ©Ji |a^ : |Lo»o |i>«^\ — Des. <{^°i »6j oL 
: ^u^m fanfra fsooj LnnVwa o£Q* loowj : ot***fc >$a*» ILouitla [1097 

A. Mingana, Narsai doctoris syri homiliae et carmina, 
I (Mausilii, 1907), 90-99. 

Stephauus p. Romae, f 257. — Aug. 4. 

PASSIO INTERPRETE GREGORIO PHILOMARTYRfe. Inc. ]% cfuilfufuuilfffl* 
jujpulfiif utntt us t nji2fa ili ' unt -'P~fc t ^* u m m njni l i ^ i U^ r 3'~ n 3 *1 wjbpfiiii" 
%nuft*** qustLitiOfish nifihi ^tubtun^iuL qffispli nnftuwnbl^hq qm.~ 
aufutjp — Des. top LuiuiiunifutU unpus tnobuu utifl/uuifu piundnt-~ 
Ppt-bpli ^n^nJi/iujlrnunq f btl. ussl. %Jhu nttp h itsiis %npu§ ph~ 
o-mmquAf p thujn.u*** [10^8 

Vitae et Passiones sanctor. II, 340-54. CONFESSIO (SYNAXARIUM). Inc. X\buyuipujunL-P[iLU Uip«£trujftu~ 
qntqnupb f^utfe} iFL.ni***) np £p bnpopnpn.fi Jhhr Jutpn.utuia'ui/fb Stephauus Tathevensis ep, in Armenia, etn. 1483. — Arraen., 
mehek. 28. 

O- oi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O & 

* - 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

1 1 Digitized by tiOOgK' UN 

CU 3 
O Q- Original from SUKHIAS 241 

C i/tui-nbft — Des. ft ^ustftupu <£uypusuflrutuijb t *[*nft&lrjuiL- uyu ft 
Jf^J (\ P nuuliuflsftu Jhnnt-tP^ ft dtusn.u+** \ lo 99 

L. Alishan, ujwutfrulr, : Sisakan, sive descriptio Siu- 
niae (Venetiis, 1893), 526-28 ; || Manandian et Adjarian, 
Armeniae martyres recentiores, 313-19. 

Stephauus Ulniensis et soc. XXXII in Cilicia, sub Iuliano. — 
(Aug. 18). 

Passio interprete Gregorio. I. Praefatio interpretis. Inc. \?u 

Jtnun-nn Ifl. jhuiftb Lnohuti^nnu ^tuuhtui ft uiftu tItuulfnL.p-busb — 
Des. nnnnJkuuh *>£//♦♦♦ u*Jb%ujflt ^uti^uttnu/yt^ny I TlIOO 

II. Passio. Inc. ]* ff-uttfaAtufyu {\n^i^ut%nuft uhionftuft 1 4/» 

^tunuhrmJfif* % Ll. 4#i tut ft J ft ft jjtuqutpftu \*%inftnptuj — 

Des. on nuin o/t£ tulCt^ftit Itl. ptuatliuuiujffh. Itt- qop *but<£uj~ 

muiLnt^f9-lfu/u'bnniu tuiTtiuJI^ uiob£ftb f Itl. tfjiutr iut-npl;ftb**. juiL.ft~ 

utVuftg 1 [1101 

Vitac et Passiones sanctor. II, 322-39. 
exc. (Praefatio) Aucher, Sanctorum Acta pleniora, V, 
89-90. — Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 231-32. 

Stephauus m. Vid. Bassus et soc. 

Stephauus raon. Vid. Thomas. 

Stratouice et Seleucus mm. Cyzici, sub Maximiano. — Oct. 
9, 31. 

Passio. a) Inc. | — 1*9 v oo^\ loot **3 otLa*2**ta <Moi*t»ajp *aj{ fiu»a 

o>i£Aa*a 0001 &*/? — Des. M^*9 I^Aao l*9*A^a*ot ^ootA* l-l»L/ ^»**ot 

U*+m» [1102 

Assemani, Acta martyr. occid. 7 68-121. 

b) Inc. oiifi k ftjc* 1 001 b*tf \£+f v oo^a\ loot «Ad :|)o^ |&» u*cu^;*ajj o*ota 

o&* — Des. l~** ca|* ^.fea*d U**± ^s$ o^aL/ . lo&iOt* f*^f U-±h ^>**a 

^l ^2^ ...|ai**» oi^t . Mi*»> [1103 

Bbdjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 14-88 (cum var. 
lect. ex a). 


^ cu 

U u 

no ru 

o 9 9 ^ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 Sueues (Sahiu). Kirf. Abdas, Hormisdas et soc. 

Sukhias, Luciauus, Polyeuctes et soc. mm. in Armenia Maio- 
re, + 107. — Armen., nav. 17, horri 10, sahmi 17. 

o & 
a) {B 
JJ in 

31 

E -E 

s_ C 

^'e r^rtrtrtl*> Original from 

I S b * VjUU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- 242 SULTAN MAHDUCT 

1. PASSIO. Inc. ^y^ut^utututl^n anp nJUutgjht jj^tutuutn nputul; 
n^irut yjutpkufytut whlthnQ — Des. tfhtug jut^tutp^u /il*> 
pa tub a ht^ ututmdkutn p-iun.UML.nnhU pfc npup^u Lunnutphuutu 
unL-ppgU % [H04 

Bibliotheca armenia, XIX, 33-56. 

Exc. (e variis exemplis) Aucher, Sanctorum Acta pie- 
niora, II ; 113-18. 

2. Inventio (Visio Constantini imp.) auct. Pseudo- Antonio 

MON. Inc. (?) ^B-uusutjp p inhutuiuli q^pkyiniub Jj^uuwL.h-nj) up 
utu£p — DeS. anpufi p d bphututnt-nnlfh ^\\pputnnul^ Jfjtutnt-h-nj 
ptupirfuount-p-irutdp Unnutf Iml. junp^qp*** uiifl£ii % pi IO5 

Aucher, t. cit., 119-20. 

i-i 

Sultan Mahduct, Adurparva et Mihrnerses mm. in Berain 
monte Persidis, f 318. — Can. post. 12. 

Passio auct. Gabriele Tevartha. Inc. prooem. o>La&A»* **L ki*a 

d. 

Looi ktt»;3Lf ^d ^ l****** ofL^M o^jft^ U~*&f te^» *<^m — Inc. nar- 
rat. t-A* IjdW aj|~L{ iaooi J^tiwmM t^^f U*i* °> d — Des* |&*v*L u* 
v ojdf ^f ^&dL/ . ^&& ...6*1* idtej ^&do . U*+**f ^-fV lfr-^W> ^ooiA^Iof 

»**/ ...yOOiL&Ni . <*+~t v ai&a im^fka l*-**a [1 100 

si • 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 1-39. 

Exc. Hoffmann, Auszuge aus syr. Akten pers. Maerty- 
m%9-16. ^ CD 

{J u Susanik v. m. in Armenia Maiore, f 458. — Armen., khal. 20. 
i. Passio. Inc. 1j*- "7««- p J-utJutUiulpt *&\utpupn putn.utL.n~ 

pnL-Phutltu pnjttutfb* t\ utun.hu — Des. utjuuttju ^[Kppuutnup 
dkplutL-np [phf* O''- ^ nt M ttL y u "I'p"! P*"t Z_ pUuiutu/t* ft 

dtutn.u*** TlI07 

Bibliotheca armenia, IX, 11-47 ; || Alishan, Eclogarii 
ex Armeniae historii$ y I, 407-15 (locis aliquot rescissis). 

2. Passio (ex Moyse Chorenensi). Inc. X^nt-pp^ nJluUg L-plr~ 

L.ftif*p utn-ut9pitp ft uuthtutputputnU dtputupuinno utfptutptCpu 
*uttnn — Des. nnp pfc fuUn.pt u p JutputppnnnpU^ nutuAlru hrt. 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD .? utn-Unuu t LunL.unluun.pB-t/rut TlI08 

Bibliotheca armenia, IX, 49-55. 

o S 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- SYMEON 243 

Susanna monialis in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. |<*3k M<~**f U+m~ ^^ ov^** 

loAU^u. [1109 

Land, Anecdota $yriaca,ll, 343-53 (quasi pars historiae 
Iohannis Ephes. De monachis orientalibas ?) 

Susanna m. Vid. Bassus et soc. 

Symeon filius Cleophae [apostolus], ep. Hierosolymorum m. 
sub Traiano. — Sept. 18. 

1. Praedicatio. a) Inc. jj*£> JL«>WI **^l 0^6^=^ 
\jf 1UI oJu I^.JuJ 0£ jl ( J^ Jl al. ) — Des. ^Jl ufcj 

- 

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, 65-67 ; || 
Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 96-98 
(collata editione priore). 

b) Inc. tDfltt i Witt*, i tNPCf* 1 » flfrfll * HJE+ « h«° « £ 

WlAA* i tf-fr i hV*£ « W * - Des. <Djt£if*ftfc i JtfH i ffir 00 

00* t *[6tUh « <dM i <iW»+ * A.? MM* a fclH i £frfbh i AM 

lUWMbCi...<»h a lV-! rim 

E. A. Wallis Budge, The Contending* of the Apostles, 
67-70. 41 ^ 9 ^ £ — ^ <-» 2. Acta. Inc. mutil. — Des. mutil. (procul ab extremo ?) &TO- 

ove fce jnrepeqeycxme <$.Y<ui<s.i^ej>^e enppo iinejiT^v- 
cyame 4Lq<$.K<ui<$.<K>Tej <s.vcw <3.<fpwgT juieqtfte e&ii 
nevepHV eq| [1112 

Fragmenta. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei 
Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 76-80. 
Exc. et emend. O. von Lemm, Koptische Miscellen, § XL VII, Bulletin Acad, de St-Petersbourg, 6 e s6r. [I] 3. Passio (Epitome), a) Inc. J*>. j^-i^JI oy*> 2UU ju> Ofr" | ;1 (1908), 1067-75. 

Fragmentum (alius exempli) Crum, Catalog. Coptic Ma- 
nuscr., 139. 

CD . 

C w 
O £ 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

^e n Pfvnnli 1 Original from 

I S Digitized by v^uuglL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
{J Q_ ^ CD 

41 ^ 9 ^ £ q3 £ 

CD 3 
O Q- 244 SYMEON 

• - •JsCjIdUUij [1113 

Gibson, op. cit., 68-69. 

b) Inc. Idjg ^/^' • • •0*r" J*?" V-^ Ji*^' rV -H-* — 
Des. • • • <\ c£jJI J5dl L»li <& Juix ^1 ^ ^1 3UJ5 J [11 14 

Lewis, 0/?. cit. } 99-100 (collato a). 

c) inc. ©m * hrx-fi 1 *<:«* 1 a**a 1 w*-n a *«■* « 

"W * Mim a... IDfim* 1 J&0-/S * — Des. (D*W> 1 hFfr 1 h 

*> , <...> AawH 1 <hf°A> i ll/TVl* 1 Afc<7lUWkh.C * Wtt * 
Iff-A- 1 HA-* 1... a>h?Vi a [ins 

Budge, 0/?. cit., 70-72. 

4. Passio (Epitome). Inc. <5.CcyCBIie *e JtTepe CJHWJl 

noiftpe hK^ecttnic — Des. Jume<|<UKwi eTT^eiHV jicot 
jtiJiT«jJUiHJi nenHn. n<u epe... [m( 

I. Guidi, Di alcune pergamene saidiche della collezione 
Borgiana, Rendiconti Accad. dei LmcEi, ser. 5 a , II (1893), 
514. — var. lect. Crum, op. cit., 139. 

5. Laudatio (auct. presbytero Hierosolymitano ?), saidice. Inc. 
et des. mutil. Fragmentum. Crum, op. cit., 138. Symeon Bar-Sabbae, Abdhaicla, Hananias et soc. mm. Se- 
leuciae et Ctesiphonte, f 339. — Apr. 17. 1. Passio. Prooem. inc. i*£a9o ^0*9 oi*a*a* wpo* |a-wo *}oj (^-a») 

fc&of \$+t ^»f ^*f |Lof *» — Des. U*fbA ya^^io v ft^u4yf a^a ^oottajwao 

It; ^f l»$o{ jo — Narrat. inc. loot... U***$t |Lni\\n\ |^^^»o |J» **** 

^ »a %* pot l*ajka* — Des. }«***» %g*t t*ot td/o fiJ^eLfo oto*k*{ o}**o 

o\;-*~ [1117 

Assemani, Acte martyr. or. 7 10-36. 2. Passio. Prooem. inc. \)%uu/u{nQ> gm-gtiihtj^ aufyfapi* 

}tun<tunuihtuu J-nnntlptLiruth Jtnm*** "P*k J n P i *h ^" t "k "J~' L ~ 

Des. ^*UtMtn^[fU tLUijP-UiLip ant-.au/uh i qni-npnu h Tfyifiunuini-fif-bu/b Exc. Bedjan, Acta martyr, et sanctor. II, 123-30. 

O "-M 

CD FZ 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 
TJ O 
<L> . 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN Q- P- ^ CD 

no ru 9 £ 3 ■o TJ (J 

CD . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E o3 ^ 

CU 3 
O Q- SYMEON 245 

7fufbtuujtun<^u — Narr&t. itlC* \\bi-P"ulrLjWLuuulrnnnn.h (sic) /?ff#~ 
o.uiijnnnL-P'truiUh ^\tunupn* np uphuUtrpnpn. Lun.ui^Uhpnpn f* umum~ 
<jnt* + * utntfhh A <^iunlf — Des. ^luptrt-p innuidno tf-uin.utUa.iUL.nnoo 
unL.pp a-uirnbnL.ni*** Itl. nuuutiLUU niuuuiuu luulululuuluuu ft *{Kppu~ 
tnnu*** LUifljb % 1^1 1 18 

Bibliotheca armenia, XX, 7-54. 

Exc. Thadd. Thorrnean, Z,"""py">fc r %p h ^„, mfy f, 
J^uu t h% t utf r pni pLu/if^ %iu[iil*tf t uy : Loci selecti ex antecesso- 
rum libris, I (Vindobonae, 1866), 504-515 ; — od. 2* (1891), 
419-30. 

3, Passio. Prooem. inc. l»ot*M °fc&*t 1*^- |**>*L Lc\ %-*» ^ *^l\ 
!*«.>»»} V±i\* u ^t J M M»*o oo»j ..<|***o — Des. |<*V ^L» ^<H»t foot |>B |ff ;»po 
(Boftt ImJ^ *^kut — Narrat. inc. &ua .... oov£o? f$ |fcu**&a V*do <*a |^j 

• • • • x . . 

«4»flM.fri(y»ao |iaa£ Aum^ ffio ^...cMOt *!*£&) 0)La&*f i**a~o U*tt~o |f»fcs* — 

^•W .. v ooiL<0k«j . ^^ I***** . ^ t***!*! ^^ M— [1119 

Bedjan, 4cfa martyr* et sanctor. II, 131-207 (suppleto 
prooemio ex recensione, ut videtur,.aliena). 

Exc. Wright, Catalog. Syriac Manuscr., 1133-34 (e 
prooemio). — E. Manna, Morceaux ckoisis de litterature 
arameenne, I (Mossoul, 1901), 134-38. Symeon Kartaminensis coenobiarcha in Mesopotamia, f 433. — 
Syr. (iacob.), tesr. pr. 2, can. post. 4, 18. 

Vita. Inc. %* v o*>*&* «-»;* d>oi 'Mo** w^o l***ff oiLo* %*3o» 960 ^0 

otLaJ^j — Des. |fc — a) |Lo*|a i*»otA£&*9 «-** la£ ppo^ |*o* ld**t££ i^S* 

^m/ .. .l*lji>J U*t*» loAU . ov^Joa^ [1120 

Exc. F. Nau, Notice historique sur le monastere de Qar- 
tainin, Actes du XIV" congres international des orien- 
talistes, II (Paris, 1906), 88-97, et seorsum. - Specimina 
alius exempli, Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. 583. Symeon Stylita Telanesae in Antiochea, f 459. — Sept. 1. 
1 . Vita auct. Symeone et Bar-Hatar. Inc. ^a«Zswo ^Liao ^L~V **• ot&«^09 cn'AAo — Des. ^^ |6^o^3o u&Aj u^ M*** ^*t^d : |fioo^^ |mcu^ Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 507-644. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN ■o ^ CD 

41 ^ 9 ^ c ^ 
o £ 

a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- 246 SYMEON 

2. Vita. I. Prooem. inc. jd^\ Oj-jJuIII fJlldl bJll JU Ol 
l%f- .Uj Jf — Des. dUi- ^j- LT^CJ>a» L«, JJU ^ill 

6jJ_i- [lI22 

II. Narrat. inc. Ijk$jZ\ J* <>* lA jV ZfJVo\*~" "jUI Ioa 

%«*• ol jJIj fe^C — Des. . . . pLII Sjw *i* . f HJI ZjTlLn ;* ju Jl 

uui .lij JT (i ^ Jl j^CLII ul o}i£~« — Epilog. ^Jutfl jti j£j 

Jul . . . X^U^UIj jjill J SjuJI i*\*ls • • • uU**- [1123 

De qua mox in Anal. BolL 

3. Vita auct. Cosma diac. Inc. tta***o l**t*9 ©ilo^j ^ |*L/ 

Des. t^taftfo 'lot-^ *» t*«L? |o&(J ^»fO |o£k ov^fof |6*»o*» tf^d Ifdv^ !*»**> 

1-^/ v » [1124 

Ev. Assemani, Acta martyr. occ. } 268-394. — Emend. 
P. Zingerle, Ueber einige Stellen in den syrischen Akten 
Symcons des Styliten, Zbitschrift der Deutsch. Morgenl. 
Gesellschapt, VII (1853), 233. 

Exc. Ev. Assemani, op. cit., 251-52. — Ios. Sim. Asse- 
mani, Biblioth. or., I, 213 ; II I. B. Wenig, Schola syriaca 
(Oeniponte, 1866), Chrestomathia, 42-43. — I. S. Assemani, 
Biblioth. or. I, 239-54. 4. Vita auct. Antonio, bohairice. Exc. Zoega, Catalogue, 63. 

5. VlTAE SUMMA. Inc. \^puAt//lit \]frt/£nb 4/» ft .gutrptMggU 
l^hmhngtui \\unt§L.na — Des. Irt^ £p VbVnt-iflt trnufblriL^njh jtutfc 
uauiUU uhunnhdphnh JKuU tu/LnL^ttiJiutnfrtfuin f A thiunju*** j"l 1 25 

Vitae Patrum, ed. Ispah., 609-611; — ed. CP., 492-93 5 — ed. Venet. I, 324-26. 
6. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. v *-» ^ ta* faJf cmAaj yL&\*a9 uottto**^ ^o*j : i^LoA^ ^o i*oyb^~lf [1 126 

C N 

Ev. Assemani, op. cit., 230-44 ; || Bedjan, t. cit., 650- 
65 ; || C. Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 1899), 
Chrestomathie, 103M23* ; — ed. 2 (1905), 102*-122\ 

=5 O 
TJ (J Symeon m. Vid. Iohannes et Symeou. Original from 3 S • UN TACLA HAIMANOT 247 

Symeon m. Vid. Sapor et soc. 

Symeou neora. Vid. Gregorius et soc. 

Symeon ficte stultus et Iohannes solitarii prope Emesam, saec. 
VI. — Iul. 2i: 

VlTA. Inc. \\ftu%nu brt- ($n<£tuuu£u £fiu J\^unpL.ntj j\^nLufiuj 
J>ujqujpl£u f Ul. WpiHnU dlutp Jhujiu ntjUt^p — DeS. ft ihtun_u \\u~ 
tnnt-crnt twCutt-nph) np putant^tP or tun-tutu nt-hp p ifuierntJu) ir#_ tput~ 
n-tuijnpp unpqp tuunult Qhunt-up ^\Kphutnnuh i Til 27 

Vitae Patrum, ed. Ispah. 613-19 ; — ed. CP., 527-31 ; 
— ed. Venet., I, 352-59. 

Symphonius. Vid. Pauine. Tacla Haimanot coenobiarcha in Aethiopia, ca. saec. XIV. — 
Aethiop., tahhs. 24, genb. 12. 

i. Vita ex recensione Dabra-Libanensi. Inc. (post longiuscu- 

lam inscriptionem) W^V i (U^K,^ * K"lHh'ttth,C * OT «7fi£t 

A£* a dhOri a. . . d>A£ * h«?lUt*fl#h,C * Wk? i a><DA£ i MP « 

tt/»p s _ Des. MPO i gairfl"?^ i £$9° * tf-A- : MC « ^-flA 

Vu« i AhlM *... (Dhr?Vi i +*C i fltf-fr 1 AVt «... h«Vi « - 

Epilog. Itf-MH' Mtti fcTCAs... If fllJtA * i^VJE- a &&<"> * 

/h-^-fa... [1128 

•- 

E. A. Wallis Budge, The Life of Takla Bdjmdndt in 
the Version of Dabra Libdnds and the Miracles of Takla Hdj- 
mdndt in the Version of Dabra Libdnds (London, 1906), 
Appendix, 1-98 (isographice, ibid., passim in cor pore 
libri). 

2. Vita ex recensione Valdebbana. Inc. *?U* * H»V « rhJ8>fl**t J 

4\? 1 — Des. (ih&tb * ©flhft * £«fe* « fl»£«fe+ » ft** 1 M°£"«» 
u- « JU&SAm* » h9°i»b 1 AXA-+ 1 Hjw i a>&h9M i a*Mr * 
&/»<hlb 1. . . fl»h«TL7 k Ti 129 

L 

C. Conti Rossini, // « Gadla Takla Hdymdnot » seeondo 
la redazione waldebbana, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5a, 
Memorie, II (1894), 102-122. 

3. Translatio (auct. monacho Dabra-Libanensi). Inc. (praemissa Q- P- 9 ^ 

Si 
§1 CD . 

C w 
O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

i_ c {"*rw"*nlr fc Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 2 4 8 TACLA lES^ ^ CD 

{J u £ CD 

C N £ 7 

"-' o 

=5 O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 

@1 

-Q 0) o3 ^ 

CU 3 
O Q- 
Budge, op. cit., Appendix 107-138 (et isographicetfin 
corpore libri). 5- Miracula (ex recensione Valdebbana). Inc. h9°^X: mt i & 
£¥# < A MM * fc AM * -n^ft s (li^A-fl s wpftA * K4£A s <»Aft s 
hi* a - Des, IH-HIAV0- 1 MlClw i A«fc - WAff * *»*£* 
A9 * Ml-* i;„ h"ll- * #hjB44 * Atf-A> * ^A-A ■ TTtt * 
jTAlls K«Vi* * [ 1X 34 Conti Rossini, loc. cit>, 122-24. 
Tacla Iesu. ViiL Mercurius, Tacla Mariam, qui et Maba Sion, moo. in Aethiopia, saec. 
XV, — Aethiop., tek. 21. 

Vjta et Miracula. Prooem. inc. ft9"0+\h t tf-Att** i *JiItei 

tlCA-tf? i flftMi i A-fl ^ — Des. +JWtf* » mnch?' i hh 00 ■ * 
*ft i <w(K*ft * m-M* i ft**-* IXrh-ti f«A* i fWU- K'W* - I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


invocation*:) ftFfh t f»A'fl«». i MtfM-'j ll. ( i'l> J... -tf 

^'»n-fl « ima+ s "PArt-r- j i"pib ■'-■. ^ w - A' * «n ■ pj 

Aft i **A j fc^All « fVA " HA-* tv i P^^M-14-A « Aid f ,tf 

* «... hPVi « (AH*A£ « OArfMCAfi,!...) [i 130 KM 

Budge, op. «V., Appendix, 19-106 (et isogr&phice, in 
corpore libri). ■' . \ 

4. Miracula XLIV (ex recensione Dabra-Libaneusi). I. Prooem. 

inc. iw ot : vnurtkfu: * irtHA > A°w « nth? « «"lflC «... 
...a»£MU * Wo-i 1 f94tf.ir j fltfWua j fcTfii*« N « — Des. fc 

In « *iS>°afA*£ : hcfrjtfl l lUit* « M : Whl/XX « [ 1 1 J 1 

II. Miracula. Inc. 0UA0?M fcA* I tlhA/1* ! iV/Wl* * — 
Des. (DflAlD « tD-h-p 1 -flfcA. 1 fcfth 1 M" J K^H s JVM1C 1 
-f-Tfhl? « XA"* »... fc^l? « (""Ah i ffl-ivW* s... toflW-A- s (iA 
^■i... K"l>«) ["32 

III. Appendix (Miracula II). Inc. -th9°/Ah : AhlH «... C?i 

ft « hfloH « h*™ j miwjmi ■... xt&t*- i «»-A-ft 1 mcn-tn i 
hA « ^s*c?» j dA-fiti'"' «... >n<: « S-n^A. * «^* *.. ■ h-aa.*: « 
* ,h A* « r^^ « K9°a^ * — Des. h OT « ^lic « w-a- « nfft.fr: 

jn , ?* , «AA'J"XA-+«... -K^lln . [1133 Mil 

l.( 

—a 


no ru 
o 9 "ARACHUS 249 

Narrat. inc. M°0- 1 hflOHf ".. fc£- 1 WMtit 1 74Wrt a MUt) 

** a... OHMfe"* 1 £1 -flM. iHr^i 11-01- 1 XY-? a — Des. flh OT 1 h 

rfUi^ * «M"? a A-* a frfltfr > a, .. fl^-fl^ a *?-7 a *JWl* a ?°AA a 

fr-SJT* a IDrt 11 ?^ a... AJ&M' « [1135 

E. A. Wallis «Budge,' The Lives of Mabd* Seydn and Ga- 
bra Krestds, Lady Meux Manuscripts, N° 1 (London, 1898), 
Appendix, 1-33. (Prooemium a narratione plane alienum 
videtur). 

Talnnazgerd (Tahmiazdgerd), ra. in Beth Selok, f 447. — 
(Elul 25). 

1 . Carmen historicum auct. Georgio Varda. Inc. |f$ »t f^t* 

|-«*Vm t^^nf ©nap* ...fiuooi 5o*fL/o &mo &*•)<> &*ooi fi^fiA — Des. \f&mf 

• • • • 

I* 1* ^oot*^ ^aot («f» a_*»jL{j p|Zd |j<n-~o al.) y*\- a^jL/j p|Zd 

y^.;a [1136 

H. Hilgenfeld, Ausgewaehlte Gesaenge des Giwargis 
Warda von Arbel (Leipzig, 1904), text, syr., 37-40. 

2. Vid. Iohannes, Isaac et soc. 

Taisia paenitens in Aegypto, saec. IV. — Oct. 8. 

Vita. Inc. Jfqpwpp f"f* J^ttp^Jgy ^lUinJhtT &hq^ qtjguA^&ffiu 

&L. quituihiun. tuiiiUM^uuMnni^fd fftJb*»* t \\l'Q- % hpusttlrjpu uiju ifutf[' 
m^lit^n nutn dutnffky — Des. ^uuShq.uigguL. tflr[iftu §uunL.pu f Itl. 
*tijbui£u VuQhrujn ihtunLiiti.nntuttjl f u ftiUiuJqgli <\>fi//ifiii*4 + Fl I 37 

Vitae Patrum, ed. CP., 107-108 ; — ed. Venet. I, 
406-409. 9 £ 

Si 
§1 Takla. Vid. Tacla. 

Tarabo (Therapou c t), saec. IV. 

Vita. Inc. <jUI OtT <?it«L^» leg.) j\^ oUj £ OlT 11 [<Jl5 1 
\ y } II «^J i wSB * —Des. .UUI Jfdli* t^JJI jjl dfcV i-JJll dU^. 

^.i JbVi tii jbjit a uV [1138 

E. Galtier, Contribution a V etude de la litterature 
arabe-copte. II. Z« ra#e en £gypte. Vie de Saint Tarabd, 
Bulletin de l'Institut prancais d'archeologie orientale, 
IV (1905), 118-21. 

=5 O 

Tarachus ra. Vid. Probus et soc. 

o & 

"cij ro 

32 

Q_ O) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ 250 TATAK 

Tatak domesticus m. Seleuciae et Ctesiphonte, sub Isdegerde I.. 

PaSSIO. Inc. \iU* *a |;a^ >*^ a J t^/ Joa^ «a££ Ji*> 09) ^> |o©i uviobs*l — 
Dos. *.. v t*9 o> iimQ *Loa*£ . |Lh»/ |&do*a u&£^ c»;» U*°^9 *+*£ |a*L/o 
..,o>u^^ o*&*} .••^odtLo^o [1139 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. IV, 181-84. 

Ter. Vid. Apater. 

Tertag rex Armeniae [saec. HI]. 

i. Historia. Inc. M°(h\h a hh?****? a mhfHD-f a <Dm*fl * 

'ThC^T i Wt ■ U1^ a +(0*611 a fc">+ S £M: a Old a fcC"? V *— 

Des. (1?"??* a C*** a KC# ^Mtt « <Dh""»Tf a W : ?°lri W * 

•MAI"*** s AfcffW ■ Jrf°fr i f?0° « [i 140 

J. Bachmann, Aethiopische Lesestucke (Leipzig, 1893), 
1-7. 

2. Wrf. Tirldates. 

Thaddaeus, qui et tudas, ap. — Iun. 19. 

i. Praedicatio. inc. <$-cojewne ^e iiTepe n^nocTO^oc 
ccaovg enevepHT gjaix iitoov iuutoejT <LVJiefc k?vk- 
poc... <l neK^Hpoc ej eftit e<5.fc2uUOC eTpeqT<uyeoejey 

&ft TeX^P* JUICVpjflOC — Des. mutil. [i 141 

Fragmenting I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. 
dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 
62-63. -a 

o. {J u 3 ■o 

-> O) 
C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

a) {B 
£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 
O) ^ 

E -E 

i_ c 2. Praedicatio (et Martyrium) a) Inc. I^j^l U Ofc" 

o 

A^JU Jl o-jlt? ^ £> • • - C WJI l^>J U/>J\ J-^ <> *V^" JI 

i jy* — Des. 0; >- ***> *£ o-jl^ Uli • • • v^Jb *# M w*~* afe* ' i^i 

IjljI Ub • • -lj^U re*-^ ^j uU.j*- *y ML ./*•* **~* <£ ^^ [ IX 4 2 

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 101- 
109, in imis pagellis. 

b) Inc. fl>W a Ml 1 +>flH. a MM&t a MA 1 ft-lM a «£* a 
a>f-?00>* a 60 1... I»dh a M « A^I^^A 1 h OT 1 j&rhC fi ^0 « OT 
£ x (*C9 a - Des. IDTI7* 1 » a *7-fl^ a ^^i-f^- s### :: whPVt a 
^R.^A a M° Z^d a fc^lV a hUd. a ?i^ a |A0IC^ a di9°^ a ?i7 {"*r^i^nli'" fc • Original frorn 

I S Digitized by ^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 


(J u THALELAEUS 251 

Ha £A»-fldii <A>h-f|t... [114? 

E. A. Wallis Budge, 7%e Contendings of the Apostles, 
296-305. 

c) Inc. • -.J.UI l^-JJj 6jSjJI J-r Jp JLOWI ^1 It utT 

* till 0^ J 1 ^rj'^ f%*- rj^ — Des. Ulj • • • ^Jl ^Jlcl ^ju li*j 

• • • w>Vl re— ^ y^J (JaJ £* <JU£ (^ cA> ^ rtJb oli ^j'-Xi [i 1 44 
Lewis, op. c?V., 101-109. 

3. PASSIO AUCT. SAMUELE EP. Inc. {KutqJutif.ftJft Kb l£uiliui~ 
LULun<lo uiuwnt-Uih-UMiMt jnt-U finish JuituLiuqhytfL. nn.nnfi qftututput~ 

njii-*bff- DeS. ^utt-UtututnfuJ tutL.nL.p jutjutlftli nnfp*** {*"'§■ U 'IP 

Ll_ pi " I Itftb* ihajtT.tuL.nn html quni.it p \^ppnpiLnL.pftLitU ft puip- 
Xr»L%u x — Epilog. \^u y\ttii/nL.^t ♦♦♦ hi- uttL-nnb \\ututLnefuui tlrL.p*u 
*ltnppu uii/un/uf ft tftutn^u ♦ . ♦ |"l 1 45 

• Bibliotheca armenia, VIII, 9-58. 

4. Vtd* Adda! ; — Thaddaeus, Samuel et Israel ; — Thaddaeus et 
Sanducht. 

Thaddaeus ap., Samuel et Israel. 

INVENTIO AUCT. CYRIACO (AN. 520). Inc. \\{i'f ultulrut^ input 
uiuiwuhi bl. utu^p* \fu \\ftputLnu I; ft u/TtuLtrptnlruji l \^utL.p~ft — 
Des. Itututiupvuqftu ft filrujnJilj ntunhhiount fd-buttfa up an nit* he 
^luuairu tfutupu <TUjrL.utUiini.f3 ] truth uppnnuf ft x [\npuinnu**+ f 1 146 

Bibliotheca armenia, VIII, 87-97. Thaddaeus ap. et Sauducht v. 

HlSTORIA. Inc. \\nL-pp. utn-ujp&utflt fft^uttL^nu ^utn. q^nqfuj 
unt-pp pun- ***/[ ufnLUtplrutptu — Des. qJutpJftltu ft tfftJfth lutfi 
tpnJthutt he n^nnhh utn. J^uutneuth- Jhputqhutt ♦ he ^ftutqhutt 
Jtujn.it hutneu J^uuine&nt x |~ II 47 

Bibliotheca armenia % VIII, 59-75. ^ "O Thais. Vid. Taisia. o ±i Thalelaeus m. Aegis in Cilicia, f 284. — Maii 20. 

PASSIO AUCT. TANEBO. Inc. ]x p u/a.u*i_npnL-tQfrutiju \ 9 neJhpftutt 
he [t tf-utututL-ntML-P hutVlt {i^nr^npf^ ft ^tunutpftu \^qJtiu — 0) 
O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 ^ 

CD 3 
O Q- Original from ji Digitized by tiOOgk' UN aja THARBO 

Des. ft uutLutu utL.tiL.pu putpiutu ft bhuutau) Itl. auMam.Jp <^iu*- 
cuttnutq/ih ft $hP s — Epilog* \f>u f^ufhtrpnu h-uttuuit uppnpt 
\i\^utqtqutt ♦♦♦ qjftputututfyu uppnaUy nttp Tfyt/utpwnt-t&lruttfp tftut~ 
n-utt-ttnVu*** tudtyt t , [1148 

Vitae et Passiones sanctor. I, 503-512* 

Tharbo (Pherbutha) et soc. vv. mm. Seleueiae et Ctesiphonte, 
f 339. — April. 5. 

Passio. Inc. |& — *^» LofpL/ llaoa**? ^{ U*i U*P ©v* — Des ^* 

|jov»^ ^.f u#(*d |*acu*a |fcu*2»«j ^f cSsZaLf . U^»f |oo* )i^A*My [1149 

Assemani, Acta martyr, or., 54-59 ; || Bkdjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 254-60. 

Thathul, Varus, quiet Giut, et Thomas anachoretae. in Ar- 
menia, saec. V. — Armen., horri 31, khal. 22. 

1. VlTAE SUMMA. Inc. \\nout ui^lffrpinp t;ftb unt-pp <^uttpu§~ 
uptututglt y\ut^tuuuji Ifl. \ytrunniuLUi — Des* tftnptlrqutL. tutpfttutp^fctt 

tutuuittq fri_ tutuqtttuL. lihrutUu} It tftutnM*** FllJO 

Bibliotkeca armenia, XI, 47-51. 

2. Vita auct. Iosia (Epistula ad Varazdem). Inc. (*jty^"~ 

utnuutuppft l] utputqqutt iy+utplrqahftq ut tut nit utqut*butt g\\ nt f~ 
unut*** l) ^utp&putqntlt utinb J^utnntS-m oppuutrtuutqqhutq apq~ 
%utt-jtpit f<H«/ £?#?!_/ — Des. Ir La u ah u tfrnLpujiuqnL.f3-fnJb JLuttftqu 
uppnq f art- ptUq.nL.13 tut tip. hptptutunp upupqht-Ojfu iLiupXqftU t |"lIJI 

^ CD 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 424-30. — 

Cf. ID., ^utiuiUftUMnnt-tf*. Q\tuuwdh*p Itl. uauiutJtta_p-UAp ^uynn i 

Armeniae historici et historiae (Venetiis, 1901), 155. 

Exc. Id., j^jpuiptuuw {/oiuj/iiu*[t^ ^uijuiuutuStilrujjt) t Ararat 
prima patria Armenorum (Venetiis, 1890), 536. 

Thecla v. m. Seleuciae in Isauria, saec. I: — Sept. 24. 

1. Acta. Inc. *—>ci±ll ouBojt }*» \»& <j*ia*D t*»o^aS loot u&^» ** 

*_*a* [1152 

vel b) oi — a 1***j* }&»*» |ioL Iftu^rjj w*oi fc — a&* ^\o» M-^j* fk* ^*o 
^»/ ...)ii,i l \a*» [1153 Q- P- 41 tf o 9 9 ^ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 O 
=5 O 

CD . 

£ i/> 
Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -^ 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
{J Q_ THEODORA 253 

vel c) ?o> » ^» ...<fco**> wo)o>-a % v oi a.> J».\* . baa* |— ^j l&» ¥ *ao 

' • • • ^ • 

^JSm o*ootf Of^ **» v**-^ t*fo6*/j [1154 

W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, 128-69. 

2. ACTA, \\pnlri- bib tut bn&ujin *X\iuLjinu j\xl^nbhnh nusnusp 
jkut tyWiiuh-UiiiUMn fiL.nnn 9 frL. jnuip u/bfybuij P*"/- *bd**i ^^bt/tuu — 
Des. nutanudT Jusnn.nL tnuuiULjnnbuin nu/hhiSU ^*«#«#»#i£_o-m. Ax. 
VuQlrMuq A jpntSs <?u/bajnnbu/tt t f II 55 

Vitae et Passiones sanctor. I, 513-31 ; || Th. Thorrnean, 

Eclogarii e scriptoribus classicis, II, ed. 2 (Vindobonae, 
1909), 95-115. 

3. Acta. Inc. K OT i ^flilh s kOhfirtl * 0WI+ * tf-A- * hWb 
C 5 OHlXV/i : *»t*V s <Di^ s WRC * tl-W&ih s — Des. fl» 
A*A fi hAh- s Opttjb a ^Sl^ s li^**^ *'• WthfrOh * hATbtf 

**■ a (H£A i ^ffrft «... [1156 

Edg. J. Goodspeed, 7%*? Book of Thekla, American 
Journal op Semitic Languages, XVII (1901), 71-85. 

4. Vld. Paulus'ap. 

Thecla. Vid. Tacla. 

Thecla, Mariamne, Martha, Maria, Amai (Enneim), vv. mm. 

in Perside, f 347. — Iun. 9, (6, 5). 

Passio. Inc. M**f *~ '^^? t<^*»£ «^Aftp ;**o hvft <k*IW Mo* l^i* <h» — 

Des. ottaofiCk |*Po 001 J om cotaJix |L^f |ajo*o [1157 

Assemani, Acta martyr, or., 123-27 ; || Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. II, 308-13. 

o 9 

Theoclia m. F/rf. Iustus et soc. * 

Theoctista v. m. Wrf. Cyprianus et Iustina 
Theodora paenitens Alexandriae, saec. V. — Sept. 11. 

VlTA a) Inc. \\uiL.nL^iu Oj^lsnUp uMnpiujffu fi DUinutpKh 
\ n nkttuu/lin.tihuff £/i ^^nrutniu ujn'biuhnh nJrnhahb utbatbusdp. — 
Des. a) fnntruitP iluiluTfiuhbquML. <Ciuin JuMUUintt % uutnni^nph 
abut dmhtufhiub *Unnut iun.ut^bnnrL. Ll. <£tutn Ju/huiab nL.fuuiftU* A 
JtutOLU*** Pi 1 58 

Des. b) Inc. (}«i/*_ni_#/w iljrbnbh iunpiuilih+ + . t^ti hftlt ntfb Q- P- 9 ^ £ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CU 

Q- a> 

"-' O 

=5 O 

TJ 13 

CD . 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from Digitized by L^OOgle UN o3 .y 

CU 3 
O Q- 254 THEODORETUS 

uinJitujbhu 9 fc\*£nn.npuj ujunt.u 9 ubnbnhb utbutbuttlp — De$. J n P~ 
d-tiiiTf* JuiUuiaU nt-Jttutpb t \\p n * + * htltupbunnt-p jtunjuut tuusp~ 
qbt-nnlfu ^\\pftuutnul^ <£iudpbpnt-P pt% be tuppnep-ptJu put pit 
anna-no t npnJ be Jan ♦♦♦ | II 59 

Vitae Patrum ed. Ispah., 233-38 (inc. 0, des. b) ; — ed. 
CP., 189-93 (inc. A, des. b) ; — ed. Venet., I, 392-402 (inc. 
a, des. a). — Cf. Synax. armen. 72-74. 

2. Vtd. Patrum Vitae, 7. Verba narrationesque seniorum, arraeni- 
ce ; — 13. Vitae maiores, armenice. 

Theodoretus pr. m. Antiochiae, sub Iuliano. — Mart. 2. 

PASSIO. Inc. J^n.uiupup be utuutneush-ujul^p jOfruipnefiJ-buju 
bputubrtentu ^^nnnpftutnup t f*/ li f/[ t "> dp tufts pun. ioJ-ujpne~ 
P~heu — Des. aft neputfttneB-btudp thujn.utenp iun%hnt^n tj^ M u~ 
utneuth- be buMwuippntjD njp^tuutujb unput* he p Jhp Jbptut np 
upbnutp % u/no&u LunJjpa^n * be op^unefi} tteu** + uufl£u I |~Il6o 

Vitae et Passiones sanctor., I, 532-44. 

Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VII, 445-46. 

Theodoras ab. in Thebaide, saec. IV. — Maii 7, 15. 

i. Vita. Inc. mutil. — Des. mutil. (non procul ab extremo) JJJ4.JI- 

TecjiiojiJ Jtinecjxoj e£>ovji enuuu. frjutom eTejunuu.Y. 
Ke u<s.p jieT^qjmov <j,ji h&e eeo^ewpoe <j.M<s. eT<s.q- 
jikot hen ovjikot exi^Jiecj knetteo kn(Jojc| [n6i 

E. Amelineau, Histoire de saint Pakhdme et de ses com- 
munautes, Annales du Musee Guimet, XVII (1889), 215- 
94. — Emend. R. Piet scmiAmx,Nachrichten von der Koenigl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen, Philol.-histor. 
Kl., 1889, I, 88-92. 

Exc. Zoega, CataloguSy 371-72. 

2. Vtd. Pachomius. 

Theodoras neom. Caesareae in Cappadocia, f 1204. — Armen., 
mareri 11. 

PASSIO. Inc. *\Kppuinnuui3ifip be tun.iuutujpni.nfu nnnpdnt-fl-btuu 

l!? n l'^4> ^ naju y" "I'py — Des. mutil. (prope ab extremo) ^tuubp 

qpuf be ttuuptUL. be iu/uTCuju. bputnnefl-btuu t/bpibqneqbp* be 
utpn. uyune<£buibe ,puj\ Tll62 

Vitae et Passiones sanctor. I, 550-68 ; II Manandian et 

c w 
o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a; 

E -E 

s_ C 

-a E 


^ CD 

{J u Original from |§ Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
{J Q_ THEODORUS 255 

Adjarian, Armeniae martyres recentiores, 73-92 (suppleta 
parte postrema, ibid., 92-93 ex Tshamtshean <t\unnifi,LfofiiX 
Z,«U"g * Armeniae historia, III, Venetiis, 1786, p. 178.) 

Theodorus Orientalis m. Antiochiae, sub Diocletiano.— Copt., 
tybi 12 ; Aethiop., ter 12. 

Passio. Inc. fiPtOOn s fclHjfc-fMbG 1 K9°1htlitlA-h>6ii. m . 
Ctl * IITOAPA 1 - Des. aim* * -flXA- 1 -bPKGh * MKtePh * 

a*c « Kin t #h:h£ - xa-+ j. . . wvt « [i 163 

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aeth., ser. 3, XXVIII (1907), 125-51. 

Theodorus Salahunius, qui et Athenodorus, protomart. Arme- 
niae, saec. III. — Armen., mareri 4. 

PASSIO. Inc. {{a/j/i ml^nnL.fHruhiU §nn.usutiui f&tunusi^n fifth* 
4/v nuh h uuihiiuntunuig tutipnLAsh**** | J /?£_/* 4^ ufhniJU — Des. p 
Ju/hpu <\^nnnthni_ |)« (<)*»/# /i*# tintlruauil ♦ ox. ''/IP <Cutt-UMinnJ 
n. ha his tun. ttui a.ut tint tut ijuin^nn^nL.p-nLM } h ihiun u+++ Tll64 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 175-79 
(omissis aliquot miraeulis). — Cf. Synax. armen., 560-62. 

Theodorus Stratelates m. sub Licinio. — Febr. 7. 

1. Passio. Inc. ...buj^mAf ^ to?) |) «,Mo)ofo|L l**+*f |?oi \ts+\±L : uala«. 
<n^*x^> (l*ieu*+l ed.) ^-tAx* |oot i*oto&^/ \**+o }i&t ^*t oo» — Des. i*c*ofs*/o 
v oo<h— j l*ta&* *»**il-f }**. ov^o ...0)LoX«Zdf o<n : j3j£aof |^1jo IaIvm; Mh -^ 
^o{ : |uf »a^ |»Mf v oov^ [1165 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 500-535. 

o 9 

2. Passio auct. Dionysio draconario. Inc. ^.CcytWIlJ 2i6 &8JI 

jue&oov jit€ fcjoK^HTj<uiqc... &en *f jul^jo hpojutiu 
iiTe Teq iieTovpo eTe *f jul^jh hpoiULiu Te jrre uu.- 
£K*xjju<uioc — Des. Jtm^jicycwiu iienovpj-njoii eT&eu 
ntfjcj jtejui jijckhjih jiovcuiju jitg novxioq Jien nee- 
^h7v eSo?\ &jTen nejtdo jc. . . [i 166 ■o ^ cu 
(J u o 

=5 O 
<L> . 

£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E C N 

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, I (1907), 157-81. — Cf. 
infr. 5. 3. Passio. Inc. mutil. —Des. eTCe&JJ. <$,CCW?U JUtnecjCCBJUU. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 256 THEODORUS 

htfjovj ^c^^q &en otuuj. ecj&Kii hxe necHi. ovoji 
njfieji... h&*ie hajo jien hg iiafv^H e^v($j iinj- 

X^OJUL... JHCOYC... ^JULHJl [1167 

Fragmenta. Fr. Rossi, Di alcuni manoscritti copti chest 
conservano nella Biblioteca Nazionale di Torino, Memorie 
Accad. di Torino, ser. 2 ? XL1II (1893), 318-25. 

4. PASSIO. Inc. i\ui%piijlis In- ifjuifitfuiiiusjfi apJjjliui&ftp 
ujtttnnliLuli uto-ui^titup upuhi^bmiuali J^puiptph — DeS. 1 n i' 

lib* hi- <^utjut% ft fitru/nitf ^lf?db ^"3*"* ***- tfuiubiulfhq kt_ 
tluipAtuLpn bnpqpb nnph-nn pun. utunUutpt utiL.npu f p *\Kppu~ 
innu*** Luut*h t Til 68 

Vitae et Passiones sanctor. I, 569-81. 

Exc. Aucher, Sanctor. acta pleniora, V, 224 

5. Miracula auct. Dionysio Draconario. Inc. CCWTeil gCBCf 

i "jiot eiiH eT^ ^jioT'f ajtov e&oX £JTOtcj... em^tt 
ovji <$• ^jioT r f *t m.q hovgJULOT eqoj juija) r f~ ejut<$.- 
cyc» — Des. Jm&peji 'fjlOY &CWK aiiucj.2£I OJ<5. nAJJtlJ. 
eeSe eneT^iucTOc hg^jiovoji hTeji'f cwov Jutnejt- 
(Sbsc... auhji [1169 

Balestri et Hyvernat, op. cif., 182-98. — Cf. supr. 2. 

6. Miraculum auct. Pseudo-Cyrillo Alexandrino. Inc. pro- 

oem. ^peoj^ii njpconj cwi£) ovo& jiTeqepoviiHoj h- 

pOJULIU &JfceiJt njK^gJ — Inc. narrat. <3XOJCMlJ *e &eil 

niCHOV e<$. novpo eeo^ocjoc ovcwpn jiccbj — Des. e<u 
eTjpj luupwj&j hcyeixao e^jicmf Jieix necj<s.?<$.eoii. 
^xioT'f iiTe rf- geipmiH ecje'f ... eepenep neqovcttcy c<$. 

T&H &JT6JI ^-JUtCTJUUU... [1170 

E. Amelineau, Monuments pour serv. a Vhist. de VEgyp- 
te chretienne, 165-95. 

7. Vid. Theodoras Tiro ; — Theodoras Orientalis et Theodoras Stra- in 

o. {J u £ telates C N 

O -M 

Theodorus Tiro m. sub Maximiano. — Febr. 17. CD I. HlSTORIA. I. COMMENTARIUS DE AMASIA URBE ET DE NATIVITATE =5 o 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

CD => 
-Q CD 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google q3 £ 

CD 3 
O Q- S. ThEODORI. Inc. \\ J-uitftttutubltU jnpnL.iT \y uilflttinhtuaftU Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN THEODORUS 257 

\^nbpuuJun.p tyhifiiijuj truth bndruuuit — Des. ffutui h <ytuLtun.ut~ 
LnntLtunb h jtituh ptupbuJtuptnnt./S-u-itJU f p ^\ppuinnu*** utJI^U X — 
(Epilog. \\ /« 4 UMiumdhi-13 piOb*** opftlituhbrqutp auiuiutJnL.p'nijbu 
auyu 1) [II7I 

Bibliotheca armenia, XVI, 55-63 ; — var. lect., 82-87 ; 
|| [G. Ter-Mekerttschian], U/»«#/»«/*« : Ararat, XXVIII 
(1895), supplementum ad mensem aprilem, 11-12. 

Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis 7 1, 
219-22*. 

II. PASSIO. Inc. \yuipu{iJfiu/unu tu \\^uq>uffJ{rnu (al. \yuq>u fitting u) 
fcrtiiq.tiit-nttp tun.ujpnqpu p <£uuiquMun.bu*/u ppfuusuni-McJ'lruju pL.~ 
nhuiltq — Des. an. ft tnutb pt^pntuPf ujh^tuiniulht biuiniupbinJ p 
thuirLu ♦♦♦ t \^iuiniuplrniuh ♦♦♦ p u£uMtrtut-nnnL.prautub \y > ii{pupupuj~ 
*unuft trt_ \\^ lupuhifnuh* hub p aha ♦♦♦ tui/Jfli : 1^172 

. Bibliotheca armcnia, XVI, 63-80. 
Exc. Alishan, t. cit. y 82-83. 

2. PASSIO. Inc. {^"H- tfujt/u/bujfyu Ptuniui_npni_p£buflju 

JJ^ujoupt/puiunup hi- \\* uiDuUhuinun £p <CuMiutc* nt_uu ♦♦♦ I inpnuiT 
triui/iuuuj up ndnnjjh uj § ^\^nnnnnu — Des. p utuniuplt \\ifujufiuj f 
ul. bn. p <£uAajuuibu/u*+* : be bujuiuipnh qjppujtnujb up an fit (<K4«~ 
njnpnupf p tpujnLti*** Fl 173 

Vitae et Passiones sanctor. I, 545-49. 

Theodoras Orientalis, Leontius Arabs et Panegyris Persa. 

— Copt., tybi 12(5). 

1. Passio. Inc. ^ilOV jy^pOJl JUl$OOY CW RJJCTOpjO- 
?p<5-$OC JlTeKepjCTOpj Jl JhS.Il hm&VIlOJUUlKlJU. JITe JIH- 

eeov^S... <$-co,cttiu *e epe neponoc iuijpwjuteoc ^h 
e&o'K hovecye jiovpo — Des. mutil. [1174 

G. Balestri, // martirio di S. Teodoro V Orientate e de* 1 
suoi compagni Leonzio VArabo e Panegyris il Persiano, Bes- 
sarione, ser. 2, X (1906), 151-62, 248-57 ; ser. 3, II 
(1907), 34-41 ; || Balestri et«HYVERNAT, Acta mart yrum, 
Corp. Scr. Christ. Or., Ser. copt., ser. 3, I (1907), 


^ CD 

{J u 34-62 Theodoras Orientalis et Theodoras Stratelates. 

Passio (Laudatio ?) auct. Pseudo-Theodoro ep. Antiochiae. C N 
O ±L 

2. Vtd. Theodoras Orientalis et Theodoras Stratelates. 

■iz _cu 

O- Qi 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

33 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^5 1% UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 2 5 $ THEODOSIA 

inc. <s.cafC0iu *e cm n<$.juteiip4. r f epe <$jc»t jik?uly*joc 
oj uovpo e^jiTJo^j^. epe iu<umoc xvp kT^t^joc oj 

J1KOY2U ne — Des. mutil. [1175 

Zoega, Catalogue, 58-61. 

Theodosia v. m. Caesareae, f 307. — Apr. 29. 

Passio auct. Eusebid. a) Inc. u»k»L/ v to*S** USofi i».*v>. &iA f»*x 
^ ii»> loot t*otofiu{ |*»**o |o<h — Des? t_JtAA*» pot taft*U{ ^*t |ki*ao 
i-kfe*.? [1176 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 23-25 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 236-39 (conserta hac 
recensione cum altera). 

b) Inc. > m>) woiofiu/ |«^o |ooi u»ta»L{ Jb***+*f U$*)h <^*- &ua — 

Des. t»$*6*»{ %**»»* U**** ^* t* '°* I*** T f* I*** [1177 

Assemani, Acta martyr, occid., 204-206 ; II Bedjan, 
toe. cit. 

m 

Theodosia m. Vid. Philoctemon et soc. 

Theodosius ep. Hierosolymorum, saec. VI — Syr. iacob., can, 
pr.30. 

(Vita et) Transitus. Inc. fc»»o6*{ %& *»; J±o&) \>l «-©** ft *#* 

u»o**»o?o|L U**4>9 (oMtotot) al.) ov*jo*f \*i± p/ Jjtfiyotf — Des. »*0f o* 

-D ^ 

^•( ...|m«*M |a*»f ^ *B/ v OO>*M . )**)*» ^t |k***0 l&L»%*9 JjkfL [1178 

Land, Ahecdota syriaca, III, 341-46 ; || E. W. Brooks, 
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum, Corp. 
Scr. Christ. Or., Scr. syr., ser. 3,XXV (1907), 21-27. ^ CD 

{J u Theodota, quondam meretrix, m. Philippis, f 318. 

Passio. Inc. |»a*a %AVi *»;** ^ *a U$°»t ^L$Lo r ^>Wo |)»&* fio*A 

Ifcupt uia*\t!ia Ifioo^f — Des. l*tt»* |U«fc\\ft\ omAjo }£* (&> ©\a*^$o 
yJtf ...|ti.*n\ft\ \-A9la I ft*JL* [1179 

Assemani, Acta martyr, occid., 221-24 ; || Aem. Roe- 
diger, Chrestomathia syriaca (Halis Saxonum, 1838), 135- 
38 ; — ed. 2a (1868) [non vidimus] ; — ed. 3* , curante Ioh. 
Roediger (1892), 85-88 ; || Bedjan, Acta martyr, et sanctor. 
IV, 123-27. 9 z 

§1 (Theodotus.} Vid. Iazdbuzid. C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

"-' o 

Theodotus m. Fttf. Mamas et soc. 

c ^ 
o £ 

a) 5 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 
E -^ 

1 1 Digitized by Google UN 

CD 3 
O Q- Original from THEOFHILUS 259 

Theognius m. Vid. Bassa et soc. 

Theonas m. Vid. Theopompus. 

Theone v. m. Alexandriae, sub Licinio et Diocletiano. — Copt., 
pharmuthi 10 (?), pharaenoth 10 (?). 

Passio. a) inc. ^ccycwne &e gb. novoejoj iuiexpJCTj*- 

IIOC gll TJULilTepO IlfcJOK^KTJ^JlOC JULJl ^OTIMrfUlOC JUth 

jui<l£jjuijju<$.jioc... iiTepe nppo ^jok^htj^jioc TcwcB<5e 

e&07\ AlJIfcJ^T^JUU. eTfiHHTOV — Des. mutil. . [1180 

Fragmentum. Giorgi, De miraculis S. Colutki, 212-242 
(membratim). 

Exc. 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, Bulletin 
Acad, de St.-Petersbourg, 5 e s<§r. XXV (1906), 01 55-0156. 

in 

b) Inc. mutil. —Des. IkcbCBC ilUOC gh. IITOOT IlTeC- 

no>uc. [Acatwic e&oK.. cy^JiTeq r fTO<o>T^ gii &cw& 

Jim ejuutoTcj] [1181 

Fragmentum. O. von Lemm, Koptische Miscellen, Bulle- 
tin Acad, de St.-Petersbourg, 6* s£r. [I] (1908), 590-91. 

fN 

Theopiste, Theopistus. Vid. Eustathius et soc. 

Theopompus (al. Theopemptus) et Theonas mm. Nicomediae, 
sub Diocletiano. — Ian. 4. 

1. Passio. Inc. !■■.»*>» oiL£\ }&» u»&i*l£i£a»9 ***$ U&ofh \b**& |kua> 
^H \&b& vAko t&X^ — Des.. VlALfo |iaa^ oiLoj o»m ^u (ovoqL pa^Uo 

I— LO # 

^»{ ...oilf o©» ... v ^»j U~ ©v**^ u*jI/q [1182 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. VI, 132-70. 

o 9 

2, PASSIO. Inc. \\uiJfi fflftiliL-inutubtinnpn.fi i \^/in^q&ufftuAjnufi 

p-uin-UJL-nnh) hu /uin_ujflph tudh ^lupuhruihuinh, tup tup i ^pnuntr~ 
tnftufhnu tro[r} utuuiuntJu — Des. u/pluj&tru/u qnqjju f Muttlruii 
upuiphnp JljUMjnL.p-h(Liftt {uajntunnt-tcHruji/p h j^4/r Jhp*** 
npm.iT iftusn-g*** unity % [n8j 

Vitae et Passiones sanctor. I, 582-93. 

3 cu 
c n 

(Therapon ?) Firf. Tarabo. 

Theophilus et Maria ascetae mimico habitu, in Mesopotamia, 
saec. vi. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. <*—»*»(» ^ &*M.{ ta*t? loot V 

Q. 0) 

@1 

cu => 
-Q CU 

cu ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from Digitized by dOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 26b THOMAS 

!>•» ILf«^L %* P iS/o »«&<» — Des. |iaoto :%t|L> p %aJi. y»* !*»»» , *-«t V* 

♦ ^* • • • * • • • 

\)Z~ y* 1±+ll± yJllS\ [1184 

Land, Anecdota syriaca, II, 333-42 (= Iohannis Ephes. 
De monachis orientalibus, c. 52 ?) 

Bxc. Wright, Catalog. Syriac Manuscr., 1122. 

Theophilus, Patronice et Damalis mm. Caesareae (in Cappa- 
docia). — Armen., avel. 5. 

PASSIO. Inc. \\uujt-bpftnu pn.tr um^u \?i~pnuffi antral? tut nt/lflfU 
\\usatutuujjp hi- uhitruii phpu — Des. ujjuuj^u JufhfiCufhlruii ant-nab 
Itl. trnufuutpU *&\uiuinnunLt; n ntuquiutjU ^ulbnArpX Jufbbujdpu* 
juibmlb * op*** uiu"{b x Fl 18 5 

Vitae et Passiones sanctor. I, 594-98. 

Thomas, qui et Iudas, apostolus. — Oct. 6. 

I. Acta. De Habban mbrcatore. I. Inc. x^j*9o|a l_iai ooot *ao 
imo|$^(o JS|3 v *x** v oo{id |i/*.\« — Des. (%>\l |fio**» 0*10*^9 al.) l&u*» o*jo»a 
opo* *$>~Llo otLo>k o^i/o [1186 

II. De aedibus regis Indorum. Inc. o*Jot\ (|»o|L al.) |»oov» ^ **o 
li^L ^*~ ** (Ifcupo) — Des. a) ^»l o^e/ ^ojojo : |**aU \u& |)o [1187 

vel b y paulo anterius) l^*a*~* ^£» u»j»Jt o*o ^o©^ oo^o fa+* %io 
loot ok^ [1 188 

III. De serpente nigro. a) Inc. ©J* '+»h la*V^th& l«*A* loot t*&*o 
v i* —Des. ^ v oL^m Ifi**^ Um ^* [1 189 

b) Inc. (anterius) on* t& **o v ;* |L{ p&a U^* t^aoj po — Des. %*o 

^fco LaJ^f yOOiLa^^Lo v ootLai*iSto» [1190 

IV. De asello loquente. Inc. |mA* loot *|Id Mol* (oioaoj ^) *ao 
%^u*» s «mo» | — ftlid )^o ( |»olL al.) — Des. ( loot) *ad» U±*l (oooi) o^x^o 
v ooA [1191 

Y. De muliere daemoniaca. Inc. v *iot |*Iia p |&L*»a& |— \» loot ^o 
o0cu — Des. i*»l ofrt (^^010 al.) v aioto |ft*a& (U)o (i**^ |)o [1192 


^ cu 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 3 ■o cu 5 1 

£ 7 

■jz _cy 

"-' o 

=5 O VI. De puella a iuvene occisa. Inc. I *»**»» *~ |»^(^iL) ^* loot (M) 
(|**a al.) |um ua^j M |Loa* (loot *^> al.) ©A toot — Des. v ooov ^> D{ 
loop v oov**>o [1193 a) {B 
£ i/> 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

a> ^ 
E -^ 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- THOMAS 261 

VII. De matre et filia a daemone obsessis. (De militum duce). 
Inc. |ooi 1; rut o*joi ^\*>^ (l»o|L) Ijooh *ao — Des. v oo>^> top* uj{ t*^t* 
(o£^ 00 01 ^»i»&* tlo otlt*» ^» 0001 o*ajt/9 I^pa) [1194 

VIII. De Mygdonia. a) Inc. oJ 0019 *&*a2^o v ootiM [foot* loot ytao 
IU~ — Des. 001 P^ 6a»f oiLa^o mftwual* La^ ov^k 6^f/o [1195 

b) Inc. ii~*^j iN.^Vo \}Z± t^oo ^0 |mo|L t^doi *a>o — Des. fc^i/o (Sa&jo 
. ..01L0JS &&»90 etftwdua** LaX [l 1 96 

IX. De Charisio et Misdaeo. a) Inc. |fv ^1^ <»Aa P& ^9 «*P 
loot «**o&4 — Des. ^t»{ ... v ovK oot oj/j x^ ^ • W v^** 001 **{? [1 197 

b) Inc. loot ta*»&»o loot ^ (£^ o^» ^9 i*p — Des. ut a) [1198 

X. De Mygdoniae captivitate. Inc. d*^* ^j ( u^oa al.) i*_*(£ 

<> Ca— *>**•» ** QlN i^\ loot %lf LiO*^t) DeS. )**&* ** *__»&*/ |loo 

^Io(^) r !:rt; [1199 

XI. De Narkia. Inc. UoL |_j* |1a M^ N-v»* po — Des. oC^ loowo 

XII. De baptismo Sephoris, Vizanis, al. Inc. :(|*olLal.) l?oov ;»{ 
Ut %-**>o *»ff Jj/ «ajw»&m — Des. a) U» *JUAi«*fca& **. | •> -Am La^ %i/ *at 
©1^ v^i [1201 

vel b) *oA ^*^ U» ^m* * \Uml o^a^ %iJj o^>j [1202* 

XIII. Martyrium. Inc. ot^a \*-±o t*2u»k*9 (|»o|L al.) |*oov» loot Vt/o 
I001 I H o»f o«d — Des. a) . uota^* v*-^* *'*' 00t ^^^A*** U**o t*&*tf *t**f &**•(. 

^J»l ... v ^t >•** v OOOOi, ^L»kJf [1203 

vel b) . v ; &i |lo V **k-M lola^a * — fotafijo ...jo^ta ^o t*^aa v f 

X^l -Mj [1204 

Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, 172-333 ; 
(lemmata IV-XIII ex editione sequente inseruimus) ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. Ill, 3-175 (commixto alte- 
ro exemplo cum editione superiore). — Emend, (ad edit, 
lam), xh. Noeldeke, Zeitschrift der Deutsch. Morgenl. Ge- 
sellschaft, XXV (1871), 674-79. Abr. Geiger, ibid. XXVI 
(1872), 799-804. 

Exc. Ex lib. I (epithalamium Ecclesiae, emendatius), 
E. Preuschen, operam conferente G. Hoffmann, Zwei 


^ CD 9 £ rN ^ c5 5 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

■a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 262 THOMAS 

gnostiscke Hymnen (Giessen, 1904), 11-17. — Ex lib. IX 
(carmen de anima, emendatius), A. Bevan, The Hymn of the 
Soul, contained in the Syriac Acts of St. Thomas, Texts and 
Studies, V, N° 3 (Cambridge, 1897), 10-30; || G. Hoffmann, 
Zwei Hymnen der Thomas- Akten, Zeitschrift fur die neu- 

TESTAMENTLICHE WlSSENSCHAFT, IV (1903), 18-27 ; || 

Preuschen, op. cit., 18-27 (ex editione superiore) ; || (he- 
braicis litteris), J. Halevy, Cantique syriaque sur saint 
Thomas, Revue semitique, XVI (1908), 84-92 ; || cf. Be- 
djan, t. cit., 110-15. 

Fragments alius exempli (ex lib. II-V, VII-XII) Agn. 
Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 192-228. 

2. Acta. I. Inc. 0fl0-M* * OT< P*A i Afl^V i tf*M i Wi*P 
C^-T* i n^f WiA>9° • M°n i H^flAP i k<?Gtl * - Des. htl°° i 

9°ftA«- » [120J 

II. De aedibus regis Indorum. Inc. (DU 00 * flh i thfCf * II 

hvt/: * iruta i run « h-nkft « *»fau « — Des. mhs^i * tot 

ifc a aiho^'i-^X i JfcftA- 1 h«T» » [1206 

III. De dracone. De asina. Inc. OMDdh * ti&Cf 1 h*"* « £ 
rhC i ^fl 1 tthM 1 X^ILM « <»+<JP 1 h°» a jbfllUh » — Des. A- 

/";»ij«» [1207 

IV. De muliere daemoniaca. Inc. <»flh 1 thWC? * «WH* 1 01 
C « flUff-A* 1 hJMMl 1 fc?H i JK+AOHP « — Des. «D£"lfca. i <*»m 
fl> i Atf"A-<n»- 1 KA i ?°AA.y * dMUfth » ffl-Ml^h- « [1208 

V. De muliere occisa. Inc. <DtfA» 1 A 1 <D£H « H£lflC 1 *7-fl 
<: 1 OAi* 1 H/U&Afr 1 - Des. <D/i>hCAT 1 A1TC* i 'MMi? 1 fl» 
*raAi i afaJO' « UC » tf-A* i. . . M? ss [1209 

E. A. Wallis Budge, The Contending^ of the Apostles, ■o ^ cu 
(J u £ CU 
C N 
O -m "-' o 

=5 O q3 £ 

CU 3 
O Q- 336-81. 3. Acta. Inc. mutil. (proxime ab initio) |eTOVHg IlgH<TJI> 

* nxoejc|... |fcooc ji«ui *e neTJi^T^cyeoeicy nov- 
juiHHcye i&noTvic jicjtovxo jiovutHHcye iin^v^H — cu 

Des. mutil. [1210 E. Revillout, Les apocryphes copte$ y I, Patrol. Or. II 
[1904], 197-98. a) B 
£ tn 

■c "o 
a cu 

@1 

cu => 

-Q CU 
CU ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN THOMAS 2*3 

4. Acta (Epitome). Inc. ]% tfun/uAm^flb frpptrt- 4/& tf-nqn^ttu^ 

(unt^pa\ tun-tupbtut tttt j\^nm.uuin^tT ', ^\atnpnu lit- ^munnnu*** Itl. 
^nn tut fill tun. dhdhtubu (al. <^nn_utinh qa.uitnt.utn) — DeS. M*p/3-tu~ 
ntruj tfhnutu ptttupL. nuputmnt-p-Bufu (2il»tutipaj/nL.p-lrtuu)i at- bribtut 
unt-nn iurLuiphuiih h nutuuit 9 it i (pp^ttl^p qj^uutnt-uth-*** tutfl£hi) |*I2I I 

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 369-87. 
Acta (Epitome). Inc. ]* J-tuJtuutul^^h jtujuJfify t^fht ft tfjtutuffb 

tun-tuptrtu 1 ou tftrtunu t\^pnL.uutql^tP f ^\nutnnu Itl. •^nJ^utltu^u*** 
qft *£na.ujuqtru tfutuit utpftftun^pu — Des. tuutuutintnt-tT uptuuinttriuqu 
qnp ujnJuljp tf£p P iuttlt unnniu ^\*nJtftutp* tlusuu iff**** tftutktfc 
JiiunLj*.** tuii"~h 1 Tl2I2 

Tsherakhian, op. cit., 401-416. 

5 . Praedicatio. a) Inc. O^ll y p^li f^j i-LJ j^ ulSj 

pSCJb (JL ed.) J^ ^1 fiL. ^ Jl5j • . . ^ — Des. OuJlS I^Sj 

. ♦ • aJ ^ill 4»l ujJ^c ^j ^ (*f*=*i Ov<tj^ ajj C |T cod.) [1 2 1 3 

Lewis, op. cit. } 67-78. 

b) Inc. IDW 1 fc^Jfte 1 *?"/*. 1 J1W1V 1... Ttf * i 9°OK 

<*>• 1 — Des. -iflHK- 1 ff^^A 1 TfrW 1 IMJW-fclf** , £A,-n/h 

Pi... »M7« [1214 

Budge, op. cit., 265-87. 

6. MARTYRIOM. Inc. \\^utlrtu^ tufhnt-^lrtnht- fchntfifujjfi utn.tu~ 
nbtn t ft tnntht l] fttftuutut — Des. but W^yft^^fr qfybuutptup QJ"/" 
ftt-fif Itl. J-nnnJl^n pun. ptuqdnt-f3hpiJu <^tUL.ututtunbptnu f iftutn.it*- 

t-nptrtntl ♦♦♦ ttuL-ptnlrupn t f I2I 5 

Tsherakhian, op. cit., 388-400. 

7. Martyrium. Inc. mutil. (non admodum procul ab initio) |ec[- 

fcjTii e&p<u eTeqnjiTJio(T exJtiHji e&o^ oj<$. ene& ne- 
jiT^cjTpejipiiiiaj* Jip&ii&^Tv m.q <uScwk cy^poq — 

Des, mutil. [12 16 

Fragments (eiusdem recensionis ?) Crum, Catalog. Coptic 
Manuscr. y 139-40. 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

0) => 
-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E 


^ CD 

{J u £ Original from Digitized by t.OOgle UN o3 X 

CD 3 
O Q- 264 THOMAS 

8. Martyrium. a) Inc. i^ju ^1 JLJtII ^-C ^r Uju> OlO 

ulc'Jlj p£ &s\) jcAI — Des. «£ juAI i*ju jg>^L> £joW^ j? IJKa> 

<>•! . • • ^JU «-~Jlj ^^H* j^L ^ C£ ^-r**-* *~* [ I2I 7 

Lewis, op. cit., 79-83. 

b) inc. (DM i fcWtt i otfK i -f ^A i AW i -Ml a 111*: I 
117 Ah. i iDrtflh* ohm** 11 -! _ Des. iOI^i IJtA- * AOAi 
V 1 ?* s U1<: i U?£fc i K^ i ffiDgMM i Tlfl* ■ Midi 

^...IDM - ** [1218 

Budge, op. cit., 287-95. 

9. Acta et Martyrium (Epitome). Inc. \\*"i ^usJptupiJluVu 

*-\Kphuinnuh tapLpUu kl. fipJufuU *naL.njb ♦♦♦ JpauiLlrapu 
unt-ttp iun.uMpauii^pU — DCS. A tpntuntJuu \*juwnt-tijb~iuhrhpU, at- 
ufbuih fiiunXhutt abut a ft ^%n.ftbu f ht- tubn. LtutnutpaautL. h 
t/fitifru*** ri2I<) 

Tsherakhian, op. cit., 428-36. — Cf. Synax. armen., 
28-30, 

10. De aedibus regis Indiae oratio metrica auct. Iacobo Sa- 
rugensi. a) Inc. n\\vfc\a\ t*La&j* u»6£o : Uotaj JAaoj \i&* «A *** v l» l**a* 
y»»* ) tflMt — Des. %aa |6u»osk*L oil : !••■%» |»o|& U~a oo*«f fj*a« ooV^ 
^{o ^f ^jA [1220 

R. Schroeter, Gedicht des Jakob von Sarug iiber den 
Palast, den der Apostel Thomas in Indien haute, Zeitschrift 
der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XXV, (1871), 329- 
48 ; || Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, III 
(Parisiis, 1907), 763-94. 

b) Inc. ut a) — Des. , oot? : <*— mjo u***o o)*a&. \U~ o& c*<n*? oot y»*a 

(Iaj ^e ^id ifru o»L«J!^ [1221 

Schroeter, Nachtraege zu dem in dieser Zeitschrift Bd. 
XXV, S. 321 ff. veroeffentlichtcn Gedicht des Jakob von «Sa- 
rug: « Ueber den Palast... », ibid., XXVIII (1874), 586- 
618. 

11. Acta in India. Oratio metrica auct. Georgio Alkosensi. 
Inc. ) * .a \ y\ i »^ oo*»k*df9 M**j* (a»o|L i«|m o/ |*«»a \ m \* y»aa£ — Des. U$m 
U^b* }*^» »»*ak |*t» o^ ? *au£a |ofi*io : |^> ? k- [1222 

G. Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum 
(Romae, 1875), 130-35. ■o ^ CD 

no ru 
41 ^ ™ 75 3 ■o 

-> <L> 

C N 

O -M 

CD .? "-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

C w 

O £ 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CU 3 
O Q- THOMAS 265 

12. Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi. Inc. ^_a»i{» l%* 

y»c£^* y^^a ILoovkf etp*a 001 fiu/j : ^oota fiu/f %ao (0*0*0 Jm°) [1223 

P. Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, III 
(Parisiis, 1907), 724-62. 

13. Inventio et Translatio in Armekiam sub Iuliano. Inc. 1^*- 

bijhi- Juui ^uiifaiunJjuitn 1 QtrmnAi Jknni • {♦ *P**| «*- aunt ~Pp 
t £ m rta.nU uin.tupttnj J^pfutuhk O-utuu Uinuiptrtnali — Des. 0"t- ihtu~ 
n.UMi-nnbnhu nutlrnflu iun-tuLJFiutujljUf 1npnL.1T uitrnunQ pd-^l/nL.* 
P~hilUp nguqnt-iT iftuKk) h ihuin.tf* uidtfb t Tl224 

TSHERAKHIAN, Op. tit., 417-27. 

14. ORATIO METRICA DE DUBITATIONE THOMAE AUCT. IACOBO SARU- 

gbnsl Inc. IfOfLf |LM> : J_*t (Itoi&a al.) lU*a |*L» fe*a ^» J— aJ >•* *a 

| ii**.\»N *^» — Des. |l la*** 0/f 1***^" ©a» yt*3 : I— a*aS ^* ^1/ ^tf 

%^»&» [1225 

P. Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, II 
(Parisiis, 1906), 649-69. 

1 5 • EADEM. Inc. { \nnJ-iuiT jutpiruuL. ft JknJrann <ynMiit nui$ 

ut&tUL. uonm. B-hiudp. upuJuihrif* 'u^ufbfiL.p Des. (?) .pw uiuh~ 

uuiUiUiih-Uin. unL.no. nupm-ldfrutUn. Anp^pt-f nnnputut wtflj-uuifu 
<liuL.il/tnutnbujt jyppuuinut^hu x {dutuuMtuutun.***) [l226 

Synax. armen., 481-83. 
16. Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno. Inc. jui-l 

cM^^y'i jU-^H f^"J • • -UUJ|J^!j [1227 

Yacoub, Discours religieux pour les principales fetes de 
Vannie par Flie III patriarche des Nestoriens de I' Orient 
(Mossoul, 1873), 210-13 ; || Discours religieux par Flie III... 
I. Discours pour les principales fetes (ibid., 1901), 214-17 ; 
|| suppresso Eliae nomine, in *j«*)i ucS : Liber homilia- 
rum in usum ecclesiae Sancti Marci (Kahirae, 1874), 
136-40. 

Q- CT> 

"-' O 

Thomas mon. Vid. Thathul et soc. 


^ CD 

no ru 
o 9 9 ^ 

Si 

§1 o £ 
a) 5 
£ tn 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E 34 j cy Google Original from ^cV • UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CD 3 
O Q- 266 THOMAS 

Thomas, Stephanus et Zotas mon. in Mesopotamia, saec. VI. 

Vita auct. Iohanne ep. Ephesi. Inc. |*Z»to fiua« 0*9 <*j«ja^ *&» *» 
vm§m>l |i^»otM )&X» — Des. ^j»b» l^oo^s ^Aot Ik^J* M*» *** ^ff l»* 
ud^a ^» uSoi [1228 

Land, Anecdota syriaca, II, 104-18. (~ Iohannis Epbes. 
De monachis Orientalibus, cap. 13). 

Thoros. Vid. Theodorus Salahunius. 

Til m. Vid. Apatil. 

Timolaus m. Vid. Agapius et soc. 

Timotheus apostolus ep. Ephesi. — Ian. 21. 

Passio (Epitome). Inc. tym-pp uintugtrtujh £ftJnfif-£nu ty ft 

DutrjUipl~U J pL.uutntuQL.na — Des. utoutrntJ ajfeujuiuj/j tfiutitrrft* 
nnunt^p-lfLUu tin nut ft tnLJint^tunh ouuth Ax. JJt % ubh-LUL. wouut[utlp.nu~ 
p-trua/it) ft Jtiun.u+** \l%29 

Vitae et Passiones sanctor. II, 390-91. 

Timotheus m. Gazae in, Palaestina, f 304. — Sept. 19, aug. 
19. 

Passio auct. Eusebio. a) Inc. ^ao^ M>*&<> U&offtf ^fh Loot (Go* 

|— *»*£ ^» istb* DOS. v <iN^ftt l*+*3 )4ttM pO|) |*0*^Ot ^» <I^»jjL/ ^ftiMfUay 

^|6a ILL- ^ ? [1230 

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 9-10 ; || 
Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 214-17 (conserta hace 
recensione cum altera). 

O =3 

b) Inc. ut a) (*;oo x^°?*? ^jIL Loot I&** — Des. |**»* I*** «M.^f 
..•Motf oa*~L{ |*att^o» ^» M4 H0L0 [1231 

o £ 

Assemani, Acta martyr, occid., 184-85 ; || G. G. Kirsch, 
Chrestorpathia syriaca... cum glossaiHo (Hofae, 1789) [non 
vidimus] ; — ed. altera curante G. H. Bernstein, I. 
Chrestomathia (Lipsiae, 1832), 211-13 ; || Bedjan, loc. 
cit. 

■r- CD -o 
o. ^ CD 

{J u "-' O 
=5 O Timotheus anachoreta. Vid. Onuphrius. 
Tir. Vid. Apater. 

o & 

a) {B 

£ tn 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q a> 

E -E 

s_ C 

M Diaiii^ed by GoOgk . Original from 
^5 1% ' UNIVERSITYOF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CU 

{J u CU 

C N Z) CD .? £ 7 

■r: CU q3 £ 

CU 3 
O Q- VAHAN 267 

Tiridatus rex Armenorum, saec. III. — Arraen., tre 21. 

1. EXSEQUIAE. Inc. (?) l*if£ [Huta-utL-npb £pn.uttn % jlrtn <£utL.ut~ 
in nub p ^\nputnnUf uiiftntutfb iunLttinfu$nt-l3nuiifpi — Des. Axif#~ 
a.utL.npbutt uttfu tpumjt Itl. Irc/Su* IfL. ututut Uuitntunhtui ft 
J^uttp*** utJt^t x [1232 

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 215-17. 

2. Vid. Gregoitus Illuminator ; — Tertag. 

Titus apostolus in Creta. — Aug. 25. 

VlTA. Inc. i\pbutu % anp jf*^******^ ^\oqnu ft fS-nLjjfJ-u f**-P) 
*but an bin a qutut wtfnL.ftf~pL.lt — DCS. uibhbutt funprnmLbnutb* anp 
inlrulrutt usuhubplrtuu utnLututrt ^Cutuuiutuit^puj ft <liuL.iutnu Qtrutnit 
• ♦♦ npnt-iT tftutn.^*** [ I2 33 

Vitae et Passiones sanctor. II, 392-95. 
Tryphon m. Nicaeae, sub Decio. — Febr. 1. 

Passio. Inc. |"wi SpP't"^ n Vtb 4 ^ UiL ~ Uitnu y aui / ^°P ^ t - ^op* 

Itl. Jutptautblruti < C°/» ""put — Des. p it- nit uppntb §ppthnuft 
uu l?P~P'P a utnJtlg utiabtnt^p-pLJb ^4/'+ a P nthutn.utunpp*u /w-/» 
ijiutrL.utL.npl;) ututn Itl. ft <yUtbn.lrpiaptL.ffif aft *btlut Jutttrtfa*** fl234 

Vitae et Passiones sanctor. II, 396-408. Vahan Colthenus et soc. ram. Sergiopoli (Rosaphae), f 717. — 
Armen., areg 20. 

i. Passio. Inc. l*^ 1 " JlrptyutgutL. unL.pb JutnutlfutL.np ft 

uiuiuikitpauy anp uiauutbnn ♦♦♦ X J* trutttutitiuuu nnitiuliuttniup-autuu 
^utTCLutOf anp tarn ifui^nL.uiVb utn-Uttfunt \\*ut<£ifhinfi — Des. dlfut~ 
int-p-pub uppnjb l] ut£ufuutt f tunuuinJutuatnif qtn^p ££♦ *[K* 
VPIP" \? M utnnL -& n J * — Epilog. X**/'"- h ianit attua JfyuttnL.~ 
p-hutbn+%* autubbuttb <CutL.utututquuti uu utbnL.utb ncnnt x npnt-tP 
thutn-D*** utifl^b x Tl235 Bibliotheca armenia, XI1L 11-59. 

Hi CD 7 Exc. L. Alishan, Qn^fe ^uyptfuhuiy A'?/",y • Mnemo- 
syna patriae Armenorum, II (Venetiis, 1870), 133 et seq. 
— Id., Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 557-60 (cap. 1-2) ; 
II, 11-18 (e cap. 4-7). CU 

c 

o z 
a) {B 
£ tn 

■c "O 
a cu 

@1 

cu => 

-Q CU 
CU ^ 

E -E 

s_ C 

*i Dinged by Google Original from 
^a 1 ^ UNIVERSITY OF MICHIGAN i6S VALENS 

2. PASSIO. Inc. |^^i*r uhpLutnutu if ut nut button pit ft ututuiultftn^ 
anp inlruu/uonu*** x \ft- trnbt, ft trutt/utuutbu ^utlCbutq pnJtutbuttmL.~ 
plruAi*** WnttfJtFf^p — Des. Jbuttbutn unL.ppb lj ut^utit i\\*nu&u*Jf 
Jputnutpft ft 7^^i/\ p-tU-iuhuhinL-fd-lriulMlt *uiinn f put p ft funu~ 
tn/iJufbnt-M butttp f ft tfitutt u+** Fl2}6 

Bibliotheca armenia, t. cit., 61-91. 

Exc. Auchbr, Sanctorum Acta pleniora, I, 211-16. 

Valens m. Vid. Pamphilus et soc. 

Vardan et soc. mm. in Armenia, cca 454. — Armen., hrotits 
30. 

Historia auct. Elisaeo. I. De Vardan duce eiusque sociis 

(Hbr. I-VII). InCi prOOem. \\utVb anp (al. Jutuh npnj) utututnuppb* 

gup. utpuspp f nil •B ut 9j */**"& ^f*U n 3 w u * tn "pu*Q i Ipb — Inc. narrat. 

^[Kufhap ft putnJttut iuaa.hU "^njutbnLltb^u/af utpphnpu utpfuutp^ftu 
^jutinn — DeS. lUanJu ft <£but utpbn£ f Itl. Jft ipgh ttuiubutnnn 
nnna-nn itnput X \\ 2$ J 

II. De Leontio, Ioseph et soc. (lib. VIII). Inc. Dpy- f> ^21 

inututu%1Fpnpn.fi utJh in^nnufcf-tFufb %nppU P~utn.utL.npp n-utpitrutt 
utltnptfu fttuttputp tfhuttp — Des. h i/cro- utttututututmt iX* M u i Ui p 
utjfuutp^ft ft uut^t/uAu *l 9 /iL„2utittni-<y Dutnutph t [1238 

III. De Choren, Abraham et soc. Inc. \ui% ut^utfylrptnp lrput~ 

%btbutnit ft bututuiuu LutihEt ft %hnpu ft oiunutpftu — DeS. fi"h 
utftuiutuutnnL. ^nnirL-np ft it at n f uttuut^u tfmfuutnpbutt IrnlrL. jlrpbpfc 

IV. De principibus qui pro fide caesi sunt. Inc. *\utatf£u 

Wfn^Uautn hpltnu bnp.uinp [Kiuna.1,% Ifl. \Kutl[nL,n*** x \\ju trpbuni^h 
Itl. <yftitq. utttp f Iflt np tutt-Uta. uutfitutputputntt — Des. butmut~ 
plrunftU I ft bptfltutunp uppnffu x |^i_ dhp*** ^utunnt-p ptmtututahtnn 
uftpbtlrutttu J^ M utnnL.h-nt ft ^\\* {{♦ ft ui£p Jbp X [1240 

Libelli apud Armenios celebratissimi an. 1904 editio- 
nes iam undetriginta numerabantur, quae recensitae sunt 
in 4««^7.t« x^ifcopLuy : Handes Amsorea, XIX (1905), 321- 
22. Ed. princeps : Abr. Astapattsi, *btcp ay«r»»i/;*_p£«A 
uppntju i\^upi^utbiuu^ ijoptuifusputijif £,***jng * Historia sancti 


^ CD 

{J u C N 

O -M 

CD .5 1 0) 

22. Ed. princeps : Abr. Astapattsi, *bfop u i muwjr n ^ku»% 

o £ 

a) 2 

£ tn 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

{J Q_ 


Z) CD 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) VICTOR 269 

Vardan et commilitonum eius, ducum exercitus Armeno- 
rum (CP., 1764) [non vidimus!. Editiones postremae, quae 
omnium loco esse possunt : Kh. Iohannisseants, hiti^t 

UMtumdni-urhiuta ~%\utmn.uaUuaua net in j£ftAl»L.u*a£r lush onpuusup * 

Elisaei historia Vardani et soc. eius, ad fldem exempli 
Andsevensium (Mosquae, 1892), 9-182; — ed. Mechitharia- 
norum (Venetiis, 1893) ; — Mich. Pacha Phorthughal, 

\pnfiftz if uipnjuut truth tf unfit xtuMnn-uAiuAin Iwl. ^usittu ufUMUtfrpuutaupl 

Elisaei doctoris liber de Vardano et soc. ac de bello Arme- 
norum (Venetiis, 1903) [non vidimus] ; — ed. ad fidem 
exempli Andsevansium (Tiflis, 1904) [non vidimus]. — 
Emend. Gabr. Nahabedian, n*- i i_i"'¥/ , "*/^ lL *7? 'kifekf' s Eli- 
saei correctiones, fMl,2jni 1 L.t q l s Polyhistor, LXV (1907), 
211-15. 

Fragmenta (variarum recensionum). F. A. Conybeare, 
\jql»lkf> iyuiMntf»i-/i}£ru*}*i* ^u*u9MuQnu»$iflg : Elisaei fragmenta, 
AlVu'KtU mrU0rbU8> VII (1893), 130-33. — Asdurian, 

Xjnfalkb uMiuuwJiit-P-tru/h %11ptuif.JtL.u9 ^uiUMuahnutupittrp X Elisaei 

historiae fragmenta nuper reperta, fMlJRJFUilJj% LXIV 
(1906), 8-9, 59-64, 110-14. 

Varus et soc. mm. in Aegypto, sub Maximiano. — Oct. 19. 

PASSIO. Inc. \?l- llqlri- juti-ni-pu \y*uq>uftjfl[jfiju/bnufi Jfctruunfi 
*\^hnLnhtnhuiUnuh) jwdh ^uiuuhrufhiug Jknnn*** % \\tp nSL uo~ 
nuittuiU n tfbtdj nn Uuuii^n i\^nniuutnu — DeS. uuiuiUMnlrgutL, trnut~ 
ttlrtffU \\i^nujLuiniifitu lrt~ biLUit- phn. *Unuiu h JLuiiuinufhffh* fitfj- nnu 
inutqt; Ifl. dhq §fcp+** uiJl£li % \\2^\ 

Vitae et Passiones sanctor. II, 370-81. Varus, qui et Giut. Vid. Thathul et soc. 

|_ LO 

Verthaues. Vid. Aristaces et soc. 

u 

Victor Romani Alius m. Antiochiae, sub Diocletiano. — Copt., 
parm. 27. 

■ j— 

i. Laudatio auct. IoHANNfi ep. Prooem. inc. mutil. (non pro- 
cul ab initio) |t6 <$.p* <$. neK&HT TCttT 62tejl JieJTT<U2S:OOV 

w n^Kpo^THC ^vcw *Keme ae OTnpouncocTHC ne 

nilOVTe — Narrat. inc. <5. 3UOK^HTJ<3-JlOC ne£*<J T4.1IJO 
JTgeilJlOTTe JIHOTfi £J g<J.T — Des. mutil. (proxime ab extremo) 
<*.&eit ?\<J.4$.T iicyTopTp &J T^.p^.^H. jicjcjjlov epcttTii 
THpTh 2ljji neTJtKOVj a}^. nTJiJio(T gJTJi Tex&fHC... 
jc nexc| [1242 

U. Bouriant, Eloges du martyr Victor, fih de Romanos, o3 X 

CU 3 
{J Q_ I Dinili^ed by GoOgk Original from 
^& n UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ cu 
41 ^ 9 £ £ 3 ■o £ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E o3 .y 

CU 3 
{J Q_ 270 VICTORWUS 

Memoires db la Mission archeologique francaisb au 
Caire, VIII (1892), 148-242 ; cf. num. 5. — Brand. R. 
Atkinson, On South-Coptic Texts, N° II ; A Criticism on M. 
Bourianfs « Eloges du martyr Victor... », Proceedings of 
the Royal Irish Academy, 3 ser., Ill (1893), 225-78. — 
0. von Lemm, Kleine koptische Studien, Bulletin Acad, de 
St.-Petersbourg, 5 e ser., XIII (1900), 63-64, 

Bxo. G. Steindorff, Koptische Grammatik (Berlin, 
1894), Lesestlicke, 35*-47* ; — ed. 2 (1904), 46*-58*. 

2. Passio (Laudatio ?), saidice. Inc. et des. mutiL 

Fragmentum. Fr. Rossi, Di alcuni manoscritti copti* che 
si conservano nella Biblioteca Nazionale di Torino, Mbmorie 
Accad. di Torino, ser. 2, XLII1 (1893), 326-29. 

Exc. (alius exempli), 0. von Lemm, op. cit., Bulletin, 
X (1899), 413. 

3. Laudatio auct. Pseudo-Theodosio ep. Hierosolymorum 

inc. 'f-cotrrejui eiM.JT4.npo eTT^ve g^cwf' efio^ jiji^t 
jijjul nemtoeic jc nexP iutiojtoceiiHc jicynpe hre 
mioiPTe nn^jiTOKp^Twp — Des. iiTeni - ixnexiovoj 
iiTiiTe>vJOV ifTenpoc<|op^ gtot^^S nccwjuus. julji ne- 
cjiocj iinejizoejc... n&? e&o^ £jtootcj... £<£uhji [1243 

Bouriant, op. cit., 243-63. 

4. Passio. Inc. ©M * tt m V6h a ^.f-IAJ^CA a -Htf%+ 1 

&<nrVafr* a Wibti 1 XA 1 f t%9°* I'flfcWtf a - Des. mfc-flM* a 

fPlh a AA*mC • Aid* a OhMr a tt»+ aiflCA-t^ « OXIW a +0 

0H+ a HtM a +W%+ a a><n>TrYM*i* • RA-* a # . . [ 1 244 

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, I, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XXVIII (1907), 229-47, 

5. Miracula (?), saidice. Inc. etdes. mutil. 
Fragmentum. Bouriant, op. cit., 147-48 (quasi pars lau- dationis auct. Iohanne ep. ; cf. supr. num. 1) Victorinus, Victor, Nicephorus et soc. mm. Corinthi, sub 
Claudio. — Ian. 31. Passio* Inc. uZ~? <*»&' Uj &m ^-n 1 '?**• t^ 01 ? l^fcsuMaaao ILojNm^ Des. A^ao o»*oad ifl (UZ»}o U+& |LS» v ©<*a^j |Lo^ [1245 

Assemani, Acta martyr, occ, 60-64 ; II Bedjan, Acta 
martyr, et sanctor. IV, 8-14. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN ZARA 271 

Xenophon, (Maria), Iohannes et Arcadius. — Armen., arats 
19. 

I .VlTA. Inc. lv» nub unlihn[itnnu ul. iuhni_b unnui ^\uaunihiut) 
hi- l^p dkh-UMUMLJi initr Itl- ipnijir — DeS. ii^uiju uiuitnttt-pptrii itra 9 
OfifSiunpf up* + + ***uipliufuaind p ultninu Jhp nlrnlihi_nu |^«i/i#mlo-/i# f 
A"t_ ihnL.fi-tuunni.n "Cuiuiuhrri tiui-hmtriiUihuiU lArbiuuU^ p *-\Kf'pu~ 
tnnu*** uitl^li t ["1246 

Vitae et Passiones sanctor. II, 515-26. 
2. Vita. Inc. j> JaI *y tfyjf\ 8 Jli U^lLJI j^ J*.j Ofr" 
JUI ^tTilfj dlill — Des.- >Xj •V> J* iT^ljJI SLUI Jl iU^ 
uul.. -Id yb^illjfl Wji^j^. . .ilLi^dUir.c^j [1247 

G. Graf, j^i ou^ -uj J*vi *uj>t : Dispersae familiae 
restitutio, Al-Machriq, XII (1909), 696-706. 

in 

i-H 

o 
m 

Zachaeus m. Vid. Alphaeus et soc. 
Zacharias pater Iohannis Baptistae. — Nov. 5. 

1. Passio (Synaxarium ?). Inc. mutil. (proxime ab initio) [&K- 

pco^HC ?±e jiTepeqccwTejUL <e>n«ucy<*.fce ^qcyTopTp julit 

JieTJieiJL^CJ — Des. mutil. [1248 

Fragments. E. Revillout, La sage-femme Salome, 
Journal asiatique, 10° s6r., V (1905), 456-59 in imis pa- 
gellis. 
1— w 

2. Commentarius auct. Iacobo Edesseno. Inc. f_ .»t*a* ^ t^|a* 

^>|<u ^ ^pt ^froUt \><* uoiofiu/ U ..,^£oL/j 001 u*oM |*p| M> vol — 

Des. *-A fiudj ^oj* (A4 ^ 3; [1249 

W. Wright, Two Epistles of Mar Jacob, Bishop of Edes- 
sa, The Journal of Sacred Literature, N. S., X (1867) ? 
438-40 (text, syr., 15-17) et seorsum (= paragraphus 7a 
epistulae prioris ad Iohanne*m stylitam). 

3. Vid* Iohannes Baptlsta. ^ CD 

41 ^ 9 ^ £ Zara Abraham mon. in Aethiopia, saec. XV. — Aethiop., sane 18 CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 o 

-0 o 

CD . 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Vita. Inc. (post longiusculam inscriptionem). T'+W 1 ll^K* 
ktf 1 a VMjWMbl i ^.J Xrh«£ a I^A «... ft^lMfc » MWtf-7 

f * flhcr^ «... oitf/t- 1 g-flhrt. 1 aoY^rit 1 Hft^ • K?°^ 1 AX - Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 ^ 

CD 3 
O Q- Z) CD 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _(D 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 
0) ^ 272 ZEN ON 

1 1 KIM 1 £Mlfc » OT ^ 1 W-MMi * AIT* * ¥+ 1 Itth* 1... h 
A-i.-.-M - !" [1250 

B. Turaiev, Vitae sanctorum indigenarum % Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XXIII (1905), 15-36. 

Zenon m. Vid. Eudoxius et soc. 

Zia mon. Gilu in urbe Persidis, saec. IV-V. — Syr. (nestor.), 
can. post., feria IV mensis ineuntis. 

Vita. Inc. loot M j- '^^ I**** i^aj^naA liVm\ ^^bu^o IM&* **** 

[ inV<no» t-Mf* — Des. otLoX*a . i*$*»f v oiSf l**t* |^^.v»tla ow**** >©**o 

m.^^aao |*ot : ova itotoao^ ^m^ poi |}L|a k*|t*k* ...|i*» iy\*i'» [1251 

Bedjan, Acta martyr, et sanctor. I, 398-423. 

Zota m. Vid. Thomas et soc. 


2- CD q3 £ 

CD 3 
{J Q_ I Dicili.«l by G00gle Original from |S uigwzra oy ««j«jx«. UNIVERSITY OF MICHIGAN APPENDIX. 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ 3 ■o q3 £ 

CD 3 
O Q- Aaron thaumaturgus. 

Vita. Prooem. I inc. flft OT a /*7Wl s *-Wl *... . If AJR4-«A1n i 
0jfcJS4-tlrfA a *flrh.+ i /"A")?! — Prooem. II inc. H-fci^XVhS* 
1JMV * K"7U- 1... a>Hh OT a W * MttJtMdhC * M&i — Narrat. 
inc. ut suo loco notatum est. — Des. fliT-Hlt* ^Atl a frfrtAd * Yhdr * 
rJilfW « ID+^ROT i OT^pftA , Ufa ,_-.: fl^h* ,_ fr^-fr s: ^ 

Turaikv, /oc. /?#. ; || Id., Vitae sanctorum indigenarum, 
Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XX (1908), 
113-56. 

Aaron Sarugensis coenobiarcha in Armenia Minore, f 337. — 
Svr. iacob., iar 28. 

Vita auct. Pseudo-Paulo eius discipulo. Inc. ^ *$j ^&a ■-** I 

Des. IJoa ...otlo^o |kd*a^ (***£? ©Mpof • **»/♦ ftaom. */ f«oto|L v#*» *» 

F. Nau, Zes legendes syriaques d' Aaron de Saroug, de 
Maxime et Domece. d^ Abraham, etc., Patr. Or. V, 5 [1910], 
703-749. Abraham Syrus patr. Alexandriae, saec. X. — Copt., choiac 6. 
Vita. Inc. JUSI ~3j c^jt* JyJI r^U* jtl ^JJI (J\5) 

. • • L. Ul fix /Jl _cd 

"-' o 

=3 O ~ 

Edi coepta a L. Leroy, Histoire d' Abraham le Syrien y 

o 3 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

s_ C 

-a E 35 Original from ji Digitized by tiOOgk' UN 274 ABRAHAM 

patriarche copte d y Alexandrie, Revue de l'Orient Chretien, 
2 ft s6r. (1909), 390-400. 

Abraham mon. in Antiochea, f 406. — Syr. iacob., nis. 18. 

Vita auct. Stephano. Inc. U^h U**^ lo©» uoioM >*m&l **;» U-o 
|Loi**otao IfLcuAo |*|!jtt*» — Des. ki** ...|\n\\ ^» ^f wi» • |***f |\an— ft\^*» 

P. Nau, Les Ugendcs syriaques d' Aaron de Saroug, de 
Maxime et Domece, rf 1 Abraham, maitre de Bar soma, et de 
Vempereur Maurice, Patr. Or. V, 5 [1910], 768-73. 

Andreas apostolus. 

Acta, saidice. Inc. et des, mutil. 

Fragmenta. 1) O. von Lemm, Koptische Miscellen, § 
LXVIII, Bulletin Acad, de St.-Petersbourg, 6 e s£r. 
(1910), 63-64. —2) W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manus- 
crits coptes du Musee d'antiquites des Pays-Bas (Leide,1897), 
272-74 (cf. supr. Andreas ap., num. 7) ; || von Lemm, loc. 
cit., 65-66. 

Barsauma Syrus. 

Vita. (Omissa parte extrema) des. flflfl a fl^h i hTrt « flflWb 

+ * Ht i MC i h*» i ^Hh^HflC i a>p,o»XK a M>M a M* a K9° 

fl^JB, a CDpOhd?** * i X\ m a (iM* a <DVP&* a <. . . > [i 49 

S. Grebaut, loc. cit., et ibid. IV (1909), 135-39, 264- 
70, 401-409 (unde corrigendum quod benevolentius quam 
accuratius nobis ab ipso editore indicatum fuerat). 

Bartholomaeus apostolus. 

Praedicatio in Oasi, saidice. Inc. et des. mutil. 

Fragmentum. O. von Lemm, Koptische Miscellen, § LXXII, 
Bulletin Acad, de St.-Petersbourg, 6 e ser. (1910), 81-82. 

Basilius et Gregorius. 

1. Laudatio panegyrica auct. Severo Antiochensi (Homilia ca- 

THEDRALIS XXXV), INTERPRETS IACOBO EdESSENO. Inc. U**' HO^ J*P/ Q- P- ^ CD 

{J u 9 £ ..*l«t»t 0ta>a*i3f Ofk*ff v&mS |fc-j6oaL [171a 

Exo. W. Cureton, Corpus Ignatianum (London, 1849), 
215 ; || J. B. Lightfost, The Apostolic Fathers, II, 1 (Lon- 
don, 1885), 175 ; — ed. 2a (1889), 183-84. — Cf. Assemani, 
Bibliothecae Vaticanae catalogus, III, 90. 

**" o 

=5 O 

2. Laudatio panegyrica auct. eodem (Homilia cathedralis LXVI) T3 o £ 

a) {B 
£ tn 

■c "o 

Q_ O) 

@1 

CD => 
-Q O) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

-a E Original from ji Digitized by tiOOgk' UN cd X 

CD 3 
{J Q_ 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ 3 ■o o « 

a) {B 

£ i/> 

■c "o 

Q_ 0) 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

-a E GREGORIUS 275 

INTERPRETE EODEM. IllC. (fOldf JS* ^ni 0p00*d f|l» pOLO? |iiftMl3 *£ *4J{ 

• • ♦ • 

...|6*ML [171b 

Exc. Cureton, o/?. c#., 215-16 ; jj Lightfoot, op. cit., 
176-77 . _ e d. 2a, 185-86. — Cf. Assemani, t. cit. y 237. 

3. LAUDATIO PANEGYRICA AUCT. EODEM (HOMILIA CATHEDRAUS 

LXXXIV) a) INTERPRETE Iacobo Edesseno. 

* Vid. supr. num. 171 ; ubi add. Lightfoot, op. cit. 
ed. 2a, 187. 

b) INTERPRETE PAULO CaLLINICENSI. Inc. ) lVSl\ f*A b^lf ij+l 
...pA~tS*>0 &*{ |^*. f»0* |*0* %A*J [171C 

Cf. Assemani, f. c#., 243. 

De eodem argumento exstant Homiliae cathedrales CII 
et CXVI, syriace, interprete Paulo Callinicensi. Cf. Asse- 
mani, t. cit., 246, 248 (vid. etiam 545, 546). 

Dionysius Areopagita. 

Narratio de vita sua. a) Inc. t*j*l./o) |&**~ u^.f (^/) 0/ (^$) \»l 
(...|£* |<^U) Mf lo*/j LiviL/ u»fr flUp ^0 (li^ — Des. a) |;a*» ^<fj 
oei : \»l <n^Vw |fl> vnii»> 6*o*i*(o %»j |*») |oAU ^f Ul • f— **»•*> |te*>2»o 
^•/ ...©*;* **aj [255 a 

vel b) oi \» ...%a*** o^ou. ^» <A«&*»f M %d (1/ hnN\«» |L*i&m» ^Ao 
^f ...|*6u\L lil;^ [255b 

M. A. Kugbner, Une autobiographic syriaque de Denys 
VArfopagite, Oriens christianus, VII (1907); 312-38.— Cf. 
supr. p. 60). 

Eadem. Inc. U**t |ooi/f LJvjL; um/* <&»P %* |*at&»9 |x&^** u^j 0/ Ul 

... . * . 

U£»; |&>a5tD — DOS. *^a» ul. umL %ao : |&**~ J (1/ IH*-* *^* &*t*0 
...ItAo Ja{ . |taoa~| *aoc»^ Ul vmAaAo pf [25 5 C 

Kugener, loc. cit.j 294-312. 
Vitae epitome, syriace. 

Vid. num. 255 ; ubi add. Kugener, loc. cit., 340. Gregorius Illuminator raaioris Armeniae. 

HlSTORIA AUCT. AGATHANGELO. 

Vid. supr. num. 328-31 ; ubi add. G. Ter-Mekert- 

TSCHIAN et St. KANANIANTS, J^fouf^utii^irqufj <*{uMu,Jli.pi*t-% 

z,*ujn 3 i Agathangeli historia Armenorum, o|o#«i^r#^^ 
Z.uMjng x Libri historici Armeniae I, 2 (Tiflis, 1909), 1-474. Original from ji Digitized by tiOOgk' UN o3 X 

CD 3 
O Q- 276 MACCABAEI 

Maccabaei martyres. — Aug. 1. 

1. Laudatio auct. Gregorio Theologo. Inc. ^©if |JLo» «-** M» 

R. E. Bensly (et W. E. Barnes), 'The fourth Book of 
Maccabees and kindred Documents in Stjriac (Cambridge, 
1895), text, syr., 56-74. 

2. Laudatio auct. Severo Antiochensi (Homilia cathedralis LII) 
a) interprete Iacobo Edesseno. Inc. |U~*u ^» \.kov> £H? ^oew^ao 

^•ao/ ...|Lojj( to&»**ao ll ftTii^a : ^ouL/ ^u* u»oia.oAp>9 

R. L. Bensly, op. cit., 90-102; = R. Duval, Les Bomi- 
liae cathedrales de Severe d'Antioche, I, Patr. Or., IV [1906], 
7-23. 

b) Intbrprete Paulo Callinicensi. Inc. \JL&* M^4j ^> v oo»a^ao 
^oowokdL? ItftM^^fc ^§ao* — Des. ^u*j ©at Imin 001 U^a» La^ ^*t*** Pf ^£» 

Bensly, op. <?#., 76-88. 

3. Passio S. Mariae, quae et Samone, et VII filiorum eius. 
Inc. 'Mttttf Jjl> »* f*~ |L6j{ Lfcu»? l**a*£t>la loot ft»f «.^.*>- — Des. Jmoim 
v^f . f~U i*»ff |***a |»a*a ...aJ&dLf : v oot?t* |pk*9 v*oiO|JL »* |o>V 

Bensly, op. cit., 104-115. ■o ^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ 4. Laudatio metrica. Inc. Ijoovt **»> : U**i U^l **** L M** U» »** 
|ilt^ ^t&*Staof uaan — Des. jamm^o : |Lot**a ^JooflN ftt ^6W ^ooi^d id/o 

Bensly, op. ctV., 126-54. 
Mahduct. Firf. Sultan Mahduct. 
Maria Virgo mater D. N. Iesu Christi. 

Protevangelium Iacobi. Des. <Drh£fl> * tfM»?A » KiH •" £rtl1 C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) iS 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q O) 

E -E 

s_ C 

-a E Original from Digiiized'byt-OOglc UN o3 .y 

CD 3 
O Q- MAXIMUS 277 

«*> s KmjMlihJn t atooR'Vti «... WVi « [616 

M. Chains, Apocrypha de B. Maria Virgine, Corp. Scr. 
Christ. Or., Scr. aeth., ser. 1, VII (1909), 3-19. 

Liber db transitu B. V. Mariae Iohanni ap. suppositus. Des. H 

-t-attiKh 1 h9°it * flA^Jth » ttf&6 t *«P*A s flYM* » 9&d » 

Mr s *« 1 st^ii » juia* » AWh i a?<d- s hrpM. «... 

AJSIK* ■ [639 

Chaine, op. cit., 23-48. 

Apocalypsis B. V. Mariae per Iohannem ap. Des. Ah^tDb 1 A 
HatC-l > £°M14. i -f-ltflCf « Atf-A* 1 HJVHIC s -HlhCf «... fcJMi 
C< n». . ahtl-t a wRtht. , ^£(0* j... hm a f653 

Chaine, op. c#., 53-80. 

o 
in 

Maria Aegyptia. 

Vita auct. Sophronio. — Des. b) *^*j1 [at*** |>o> |k***Lj *a3> oofc.o 
^tt^&t W~i*> v oo^dfo Ml** <ft**s^ ^oia^aAJo [684 a 

X • ♦ • 

Bedjan, loc. cit. supr, ad. num. 684. . 
Mauricius imp. CP., f 602. 

HlSTORIA MORTIS. IllC. }&**0» |o<»t p*? |Lao«ftf |*ao*0 |L|«Z^ft |6jIoL *fc 

- 

l*v~ — Des. Mo t**8~. *^* liaoio . \»f Ua* M^$a»j oiCw^L ooo> ~***o 

* • 

F. Nau, Les * legendes syriaques d' Aaron de Sa'roug y de 
Maxime et Domece, d* Abraham, maitre de Barsoma, et de 
Vempereur Maurice, Patr. Or. V, 5 [1910], 773-78. ^ CD 
no ru 9 ^ £ Maximus et Dometius. 

Vita auct. PseudoPesoi. Inc. *p> Ja^» w*o*£jW)i^|oj ^^ M*i* 
ir ^^ A ooot (a^» u»auoA. |ojk *!.$> — Des. [*i*l*l ^tij |»6W ft-a 

**»/ . M )o<ud ^tsjo [742 a 

F. Nau, Les legendes syriaques d* Aaron de Saroug, de 
Maxime et Domece, d" Abraham, etc., Patr. Or. V, 5 [1910], 
752-62. 

Exc. (alius exempli) Nau, ibid., 762-66. 

3 ■ m 
a) {B 
£ i/> 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -E 

1 S Digitized by L^OOgle • UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CD 3 
O Q- Original from 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ q3 £ 

CU 3 

o q- 278 PTOLEMAEUS 

Ptolemaeus m. in Aegypto, sub Diocletiano. — Copt., mesore 
11, payni 11. 

Miracula (VI). Inc. . • -^Jtfl v^JL- fe jUl IStcj Jyl teU 
>-*jj- uy^Vl 1j Ju <i (sic) Uijt &.j 6iT — Des. ^ILU Ij^j 

L. Lbroy, Les miracles de saint Ptolemee. Patr. Or. V, 
5 [1910], 779-803. 

Symeon Bar-Sabbae et soc. 

Vid. num. 1117-1119; ubi add. ad num. 1117, M. 
Kmosko, apud R. Graffin, Patrologia syriaca, I, 2 (Parisiis, 
1907), 715-78 ; ad num. 1119, Id., ibid., 778-959. 

Samona. Vid. Maccabaei mm. CBSC I Dicili.«l by GoOgle Original from |S uigwzra oy ««j«jx«. UNIVERSITY OF MICHIGAN INDEX PRIOR. 

SANCTORUM NOMINA QUAE DEPRAVATE 
TRANSCRIPTA SUNT, 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 

CD 

C 

a) 5 

£ i/> 

■c "o 

Q_ CD 

@1 

0) => 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

a 's 

-a E 

CD o 

Id q 

CU 3 

O Q- m C$d>1Ph a Mercurius. 

OT fl?i a W*7 a Maba Sion. Fid. 

Tacla Mariam. 
A-A?f"A i Sisinnius. 
flXA"* i "WlkA i Basalota- 

Michael. 
h0%£A s Emeraies. Ftd. He- 

rais. 
JtlPY! i Aragavi. 
hOrfVC a Abunafer. 
W\&>9*tl a Anorevos (Honorius). 
hpfrnUFfl i Eustathius. 
*Cp°l a Tertag. 
-MflA a V^?^ i Tacla Haima- 

not. 
-ttlA * Ji^A- * Tacla Iesu. 
HCh a h-flCyj^ a Zara Abra- 
ham. 
1*0^1 M&Cfll a Gabra Endreias 
(Gabra Andreas). lAOH&jPfl s Claudius. 

'Ml*! a JfiCA-Wl 8 Gabra Krestos 

(lege : Crestos : Christus). 
"Ml*! 8 OTft+A 8 Gabra Mas- 

kal. 
9d> 8 "UlkA 8 Fere Michael. JS_5-i£y^, Iohannes Odsunen- 

sis. 
{\uj[//f.£ Uf V^^ClbzHJ* B^rdie- 

sus. 
*\^iunhihyft) Iohannes Garniensis. 
i\*{tL-ui f Giut (qui et Varus). Fid. 

Thathul. 
i \*nqP' t huig[if Vahan Colthenus. 
] usiffftnhtutjfiy Narses Lambro- 

nensis. 
]%f{Uiji}lrtjp f Gregorius Chelathen- 

sis ; Iohannes Chelathensis. by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 280 INDEX PRIOR 


^ CD 

{J u 9 £ 3 ■o 

-> o> 

C N 

O -M 

CD FZ 1 

£ 7 

■jZ _cd 

CI. Ql 

""' o 

=5 O 

TJ (J 

<D . 

C w 

O £ 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

■a E 

0) o 

Id q 

O Q- \% 9 nutnpnt^j Khostrov (lege : Chos- 
trov : Chosroes). 

]%tnptriiiugft f Moyses Chorenen- 
sis. 

\y%/rptF%j f Dserents. f^. Iohan- 
nes Khelathensis. 

\\l"(jbtj[i $ Narses Klaiensis. 

\\nqkn5i 9 Iohannes Kozern. 

\\*uAui7f{i<Jp 9 Gregorius Mana- 
djihr. Fid. Gregorius Pirangus- 
nasp. 

W^ui^tnnjf (Mastots), Mesrob. 

VTt u t'P~ Ui l'9 Mechithar. 

W^feiug, Mirakh. 

*\uifyni£firfy f (Iacovik), Iacobus 
Intercisus. 

\^t^ujpnuq^i^*^) } Iazdbuzid. 

l\nL.u^ f Iusik. Fid. Aristaces. 

*-\Jrpuku f Narses. 

£JiuLjtb f Symeon. 

(■ %np<£ut[fi f (Snorhali), Narses 
Klaiensis. 

^ ni-^ufoftfy, Susanik. 

[\ulflrui t iig f Oski et soc. 

*i\trqlrhfmu f (Pelenius), Apelles. 

\\^putniu^u f Aristaces. 

l] Jftyuiu£p f Gregorius Vekaiaser. 

i\ ^p-uibliuy Verthanes. Fid. Aris- 
taces. 

\\iubrj.ni_ftun, Sanducht. 

$pq.tutn f Tiridates. 

(}&%bgfr f Iohannes Odsunensis. SeJIOCfep, Onuphrius. 
JI<3.gp00T, Nahrou. 
n^JieCJIHV, Panesneu. 
IlJCejrf , Pesunthius. 
IIJ2UJUU, Pigimi. 
nrfcb^, PegoL 
cyjfOVi-, Sinuthius. 
&Hp<U, Herais. 
&CUpCJHCJ, Orsisius. Fid. Pa- 

chomius. 
fcCWCWpe, Gore (Djore). *moa/ , Abrosimas. Vid. Miles et 

soc. 
u***l , Abhai. 
f i+x>f ooifof { , Adurhormizd. 
lo^foj/ , Adurparva. Vid. Sultan 

Mahduct et soc. 
^^o/ , Augin. 
ot»l&~? , Ahudemmeh. 
|oMM (\ot^t^l: lo^ftu/), Aeithalas. 

Vid. Acepsimas. 
t*»/ , Amai. Vid. Thecla, Mariamne 

et soc. 
**ovl (ai ^op/). Vid. Anahid. , Babovai. 

( Babai (Bebaia). Vid. Sarbe- 
lius. 
>»** , Badimus. 
xj<*a , Behnam. 
M-*>f *a , Iacobus Baradaeus. by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN INDEX PRIOR 281 


^ CD 

no ru 
41 ^ 9 ^ 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■jZ _cu 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

<L> . 

C w 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a £ 

a> o 

Id q 

CD 3 

O Q- , Bisoes (najcm). 

fcw^a , Martyres Beth Gar- 

mienses. Vid. Narses et soc. 
Il»|o* fi^a , Martyres Beth-Huzaini. 
| ^v~ 6^a f Martyres Beth- 

Seleucienses. 
»*tt»\»»a , Barbasymas. 
*x**s$ i* , Bardiesus. 
I^aah.^ , Barhadbesaba. 
|L*v ^a,Bar Edtha. 
[V*«* ^ , Iohannes Bar-Phencaie. 
J.*Ia« & , Symeon Bar-Sabbae. 
|ttot ;a , Barsauma. 
l*a**a , Barsabias. 

|oA* aa^ («/• Icrf^;**^), Gobde- M-i » Zia. ti|6^o»ft^ (0/. jil^a^), Guhstazad. 

Vid. Symeon Bar-Sabbae. 
991-1*0^ (al. * jm*«^), Sabas Gus- 

niazdad. 

099 , Dadas. Vi'rf. Gobdelaas. 

( fi»o* , Dosas. Virf. Heliodorus et 

soc, 
\j»jt , Denha. 

9M09001 , Hormizd (Hormisdas).* 
a** , Haso. Vid. Abdas et soc. 

|»o , Varda. Vtd. Daniel et Varda. 

I401 , Zota. Vid. Thomas et soc. , Habib. — Vid. Guria et soc. 

— Stephanus et soc. 
IU , Hala. 
<.«i\.. , Alphaeus. 
) -7~m*~ , Martyres Homeritae 

(Himiaritae). Vid. Aretas et soc. 
utt^ , Haphsai. Vid. Aeithalas et 

Apsees. 
i^3^* , Harpat. 
LU , ^jU , Arethas. 
|fc_~ (M) , Ennatha. Vid. Paulus 

et soc. 

j^i»c»4 (j*^?*** ^) > Tahmaz- 
gerd (Tahmiazdgerd). 

us^ , Tatak. 

loC^ov* , Iabalaha. 

ft&d|M , Iazdbuzid. 

1*091—. » (ub$o*uju) , Iazdoi (Iazdin- 

duct). Vid. Christina, 
otid^i* 9 Iazdapnah. 
^^Grtko** , Iesusabran. i**>|<»» , Mahano^. Virf. Iesusabran. 

}&** , Micha. 

|a»P9ovm , Mihrnerses. Vid. Sultan 

Mahduct et soc. 
^40 , Muain. 
) '^ , Mana. Vid. Sapor, Isaac et 

soc. 36 by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 282 INDEX PRIOR 


{J u tao*4» 9 Mariab. Vid. Heliodorus 
et soc. 

%*mv , Narses. 

p^ , Martyres Nagranenses. VuL 
Arethas et soc. 

~ — f— , Sabriesus. 

uoum , Sinoi (Senoi). Vid. Miles et 

soc. 
<joo;£i*ft , Sanatruk. Vid, Sapor et 

soc. 

|*a^ , Abdas. 

tb**iA^ , Abdhaicla* Vid. Symeon 

Bar-Sabbae et soc. 
*o***aat , Abdiesus (al. Ebediesus). 
...~%«v ^ (jcjJH jue.) , Abd al- 

Masih. 
j ^v^^v , Abselamus, Vid. Petrus 

Abselamus. 
lt*oA , Avida. Vid. Iazdapnah. 
%+\\%± , Azazail. 
[^*attk , Acepsimas. iad , Phusik (a/. Posi). 
, Phinees. 
**4u*a^3 , Sabas Pirgusnasp. 
to**d, Perozes (Firuzes). 
^muo^^d f Gregorius Pirangus- 
nasp. 

^QAoi , Sultan Mabduct. 
f»ot , Sauma. Vid. Iabalaha. 

$&***» , Corebor. Vid. Eleutherius 

et soc. 
om> , Kasdoa (Kazo). Vitf. Gobdelaas 

et soc. 
v^j^o , Kardag. 

fi*»o»o»» , Sadoth. 

^©v-A , Sahin (Sain). V«/. Abdas et 

soc. 
(£A* , Sallita. 

pa** , Samona. Vi'tf. Gurias et soc. 
%*ai* , Sarbelius. 

**tl , Tharbo (Pherbutba). 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ O 

CD . 

a) {B 

£ i/> 

■c "O 

Q. CU 

@1 

-Q O) 

a> ^ 

E -^ 

s_ C 

£ 75 

-a E 

<L> o 

Id q 

CD 3 

O Q- by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN INDEX ALTER. 

AUCTORUM ET INTERPRETUM NOMINA 
SINCERA VEL EMENTITA. -j*****- 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> O) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CD 

C 

a) 5 
£ i/> 

■c "O 
Q. CU 

@1 

-Q 0) a 's 

-a E 

CD o 

Id q 

cd £ 

CD 3 

O Q- Abraham Bar Edtha. 

Abraham grammaticus Gregorius 
Illuminator 12. 

Aftw H-Baracat Discipuli Domini 
2, 3. 

Adam Akraeus (al-Akrdvi) Hor- 
mizd archimandrita 3. 

Addaeus (Addai) ap. Apostoli 2 ; 
Crux D. N. Iesu Christi 3. — 
Cf. Thaddaeus. 

Agathangelus Gregorius Illumi- 
nator 1, 2. 

Alexander ep.Alexandriae Petrus 
Alexandrinus 4. 

Amphilochius ep. Iconii Basilius 
Magnus 1,3. 

Anatolius Sarbelius et Bebaia 1. 

Andreas Cretensis Maria Virgo 
25. 

Antonius Symeon stylita 4. 

Arakhel Aniensis Narses Parthus 
3. 

Arakhel Valalesensis {Bitlisensis) 
Barlaam et Ioasaph 5 ; Grego- 
rius Illuminator 7. 

Asat Barlaam et Ioasaph 2. 

Athanasius ep. Alexandriae Anto- 
nius ab. 1, 2, 3 ; Maria Virgo 
22 ; Menas, Hermogenes et 
Eugraphus. Athanasius Iesus Christus D. N. 

1. 
Athanasius Severus Antiochensis 

3. Babaeus (Babai) Christina (Iaz- 

doi). 
Babai Georgius hieromon. m. 
Bar-Hatar Symeon Stylita 1. 
Besa Sinuthius 1, 2, 3, 4. 
Bisoes (Psoi) Maximus et Dome- 

tius (cf. Appendix). Ccdron Macarius Aegyptius 2. 
Chosrovtk Rhipsime, Gaiana et 

soc. 3. 
Christophorus Isaac Tiphrensis 1, 

2. 
Chryses (Chrysius) Iohannes in 

puteo 1, 2, 3. 
Chrysion Iohannes in puteo 3. 
Constantinusep. Siut Claudius m. 
Cnsmas diac. Symeon stylita 3. 
Cyriacus Thaddaeus, Samuel et 

Israel. 
Cyriacus Amidensis Iacobus Ba- 

radaeus 2. 
Cyrillns Alexandrinus Iesus by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 284 INDEX ALTER 


^ cu 
{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CU en 
O 
O 
O Z5 

CD 

C 

£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q CU 
CU ^ Christus D. N. 13 ; Menas m. 
3 ; Theodorus Stratelates 6. s 
Cyrillus Scythopolitanus Abra- 
mius ep. Crateae ; Euthymius 
ab. Daniel magister Mekhithar Sas- 

sunensis* 
David pr. Ioseph Dvinensis m. 2. 
Dionysius Areopagita Dionysius 

Areopagita 2 (cf* Appendix) ; 

Michael archang. 8 ; Petrus 

et Paulus 10, 11, 12, 13. (Cf. 

nomen sequens). 
Dionysius Apostoli 8. 
Dionysius draconarius Theodorus 

Stratelates 2, 5. 
Dioscorus Alexandrinus Macarius 

Etcoviensis. Elias Libanus ab. 1. 

Elias Darensis Iohannes ep. Tel- 
iae. 

Elias Nisibenus Apostoli 12; Crux 
D. N. Iesu Christi 12 ; Mar- 
tyres XL Sebastenses 6 ; Pe- 
thion 3 ; Thomas ap. 16. 

Elias ep. Psoi Gore (Djore) 2. 

Elisaeus doet. Armen. Vardan et 
soc. mm. 

Elisaeus Malchus Clysmensis. 

Emmanuel Garamaeus Hormizd 
3. 

Enaniesus Patrum Vitae 1. 

Ephraem Syrus Iohannes Baptis- 
ta 3 ; Martyres Orientales 2 ; 
Petrus et Paulus 6 ; Silvester 
papa 5 ; Stephanus protom. 8. 

Ephraem Manasse ab. 

Epiphanius ep. Constantiae Apos- 
toli 7 ; Iesus Christus D. N. 3; 
Prbphetae 1, 2. 

Euchodius ep.Uomae Maria Virgo 
15a. — Cf. Evodius. 

Evodius archiep. Michael ar- 
chang. 6. 

Evodius ep. Romae Maria Virgo 
15b. — Cf. Euchodius. 

Eusebius ep. Caesariensis Aede- 
sius ; Agapius ; Alphaeus ; 
Antonius, Zebinas et soc. ; Apphianus ; Ares et soc. ; 

Domninus ; Hadrianus et Eu- 

bulus ; Martyres omnes 1 ; 

Martyres Palaestinenses ; 

Pamphilus et soc. ; Paulus, 

Valentina et Ennatha ; Peleus 

et soc. ; Petrus Abselamus ; 

Procopius ; Silvanus ; Theo- 

dosia v. m. ; Timotheus m. 
Eustathius ep. Thracensis Michael 

archang. 5. 
Euthalius diac. Iohannes ap. 10 ; 

Lucas ev. 2 ; Marcus ev. 3 ; 

Matthaeus ap. ev. 4 ; Paulus 

ap. 2. 
Ezechiel Paulus Tammanus. Felix Probus, Tarachus et An- 
dronicus. Gabriel Tevartha Sultan Mah- 
ducht et soc. 

Gagik mon. Narses regum Alius. 

Gcorgius ep. Alexandriae Iohan- 
nes Chrysostomus 1. 

Gcorgius Alkosensis Thomas ap. 
11. 

Gcorgius Arabum ep. Gregorius 
Illuminator 4. 

Gcorgius Varda Iacobus Interci- 
sus 6 ; Iohannes Baptista 9 ; 
Tahmazgerd 1. 

Gcorgius Iacobus Sarugensis 1. 

Gregorius (interpr. Armen.) Sil- 
vester papa 2. 

Gregorius [interprl Armen.) Ste- 
phanus Ulniensis et soc. 

Gregorius archidiaconus Grego- 
rius Illuminator 17. 

Gregorius Narekensis Apostoli 11; 
Crux D. N. Iesu Christi 6 ; 
Iacobus Nisibenus 6 ; Maria 
Virgo 28. 

Gregorius Philomartyr{ Vekaiaser) 
Georgius m. 7 ; Iohannes Bap- 
tista 3 ; Iohannes Chrysosto- 
mus 1; Onuphrius 3; Pueri VII 
Ephesini 7 ; Stephanus papa. 
— Cf. Gregorius {interpres 
Armen.) ■o E 

CU o 

Id q 

{J Q_ by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN INDEX ALTER 285 


{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 

CU 

C 

"S IS 

■c "O 
Q_ CU 

@1 

0) ^ Gregorius pr. Gregorius Theolo- 

gus. 
Gregorius Skevrensis Narses 

Lambronensis 3. 
Gregorius Tathevensis Gregorius 

Narekensis 2. 
Gregorius Thaumaturgus Maria 

Virgo 16 ; Stephanus protom 

3. 
Gregorius Theologus Basilius et 

Gregorius (cf. Appendix) ; 

Maccabaei mm. (in Appendice). Hananias interpr. Iohannes Bap- 

tista 10. 
Helladius Basilius Magnus 1 (cf. 

Amphilochius). 
Hierortymus Patrum Vitae 1 ; 

Paulus Thebaeus 1,2, 3, 4. Iacobus diac. Pelagia quondam 
meretrix. 

Iacobus Gregorius Chelathensis 
neom. 

Iacobus EdessenusZ&ch&Ti&s pater 
Iohannis Baptistae 2 ; Basilius 
et Gregorius (cf. Appendix) ; 
Maccabaei mm. (in Appendice). 

Iacobus Sarugensis Ephraem Sy- 
rus diac. 4 ; Gurias, Samonas 
et Habib 4 ; Ha bib diac. 2 ; 
Iesus Christus D. N. 5 ; Iohan- 
nes ap. 12 ; Iohannes Baptista 
5, 6 ; Maria Virgo 24 ; Marty- 
res omnes 2 ; Martyres XL 
Sebastenses 3 ; Paulus ap. 14 ; 
Pueri VII Ephesini 9 ; Sarbe- 
liuset Bebaia 2 ; Sergius et 
Bacchus 3 ; Silvester papa 5 ; 
Stephanus protom. 7 ; Symeon 
stylita 6 ; Thomas ap. 10, 12. 

Iacobus pr. Rhipsime, Gaiana et 
soc. 3. 

Iaruthiun Edessenus Iacobus et 
Iohannes apostoli 3. 

Iesudenah Basrensis Ionas Anba- 
rensis 3 ; Patrum Vitae 15. 

Iesuiab Hadiabenus Iesusabran. 

Iesuiab Nisibenus Augin archi- 
mandrita 3. 

Iohannes Denha patr. Iohannes ap. Maria Virgo 9 (cf. 
Appendix). 

Iohannes Beth-Aphthoniensis Se- 
verus Antiochensis 2. 

Iohannes ep. Birthensis Maria 
Virgo 27. 

Iohannes Chrysostomus Elias 
proph. ; Gregorius Illuminator 
13 ; Iesus Christus D. ^N. 8 ; 
Ignatius Antiochensis 5 ; Io- 
hannes Baptista 1 ; 1 Maria 
Virgo 17; Meletius Antiochen- 
sis ep. ; Patrum Vitae j 24; 
Petrus et Paulus ap. 15 ; 
Stephanus protom. 5. 

Iohannes Damascenus Barlaam et 
Ioasaph 3. 

Iohannes diac. Gregorius Illumi- 
nator 14. 

Iohannes Ephesinus ep. Abraham 
inclusus ; Abraham et Maro ; 
Arethas et soc. 1 ; Hala Zelo- 
tes ; Iacobus Baradaeus 1 ; 
Iohannes Nazaraeus mon. ; 
Malchus mon. in Mesopotamia; 
Maria et Euphemia ; Patrum 
Vitae 14 ; Susanna monialis ; 
Theophilus et Maria ascetae ; 
Thomas, Stephanus et Zotas. 

Iohannes Erzenkanus Gregorius 
Illuminator 16. 

Iohannes Gethsemanensis Barlaam 
et Ioasaph ,4. 

Iohannes ep. Keftensis Pesunthius 
ep. 

Iohannes ep. Maiumensis Petrus 
Hiberus ep. 3. 

Iohannes monachus Maria Virgo 
14. 

Iohannes Sabaita Barlaam et Ioa- 
saph 1, 2. 

Iohannes ep. Thessalonic. Deme- 
trius m. 2. 

Iohannes ep. Victor Romani Alius 

Iohannes vitaxa Dado. 

Iosias Thathul, Varus et Thomas 

2. 
Irenaeus ep. Lugdun. Iacobus et 

Iohannes ap. 2. 
Isaac Apater et Herai's. 
Isaac Ardsrunius Maria Virgo 

12. ■o E 

<L> O 

Id q 

ft X 

CD 3 

{J Q_ by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 286 INDEX ALTER 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 

CD 

C 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q. CU 

@1 

-Q 0) 
CD ^ /saac Pantaleon raon. 

Jsaias Arzanenus Ionas et Bara- 

chisius. 
Ischyrion Apoli m. 1 ; Iustus, 

Apoli et Theoclia. 
Iulius Akfahsensis (Chebehsensis) 

Anub ; Ari ; Didymus ; Epime ; 

lohannes et Symeon mon. ; 

Macarius Antiochensis m. Karapct ep. Sassun. Mesrob doct. 

" 2. 

Koriun Mesrob doct. 1, Labubna (Lerubna) Abgar 1. 
Leontius ep. Neapol. lohannes 

Eleemosynarius. 
Lerubna. Vid. Labubna. Marcianus Probus, Tarachus et 

Andronicus. 
Marcus mon. Malchus captivus. 
Marcus pr. lohannes m. e Pha- 

nidjoit. 
Mart Ionas Anbarensis 2. 
Marinus Sarbelius et Bebaia 1. 
Mekhithar Gos Khostrov Gazace- 

nus neom. 
Menas ep. Nicii Macrobius m. 
Menas ep. Prosopidis Isaac patr. 

Alexandr. 
Mesrob pr. Narses Parthus 1. 
Michael hieromon. Syrus [interpr.) 

Sergius et Martyrius 1 n. 
Michael Syrus patr. Antiochiae 

Abhai ep. Nicaeae. 
Michael Augin archimandr. 
Moyses Chorenensis Maria Virgo 

12 ; Rhipsime, Gaiana et soc. 

1. Narses Klaiensis Michael et Ga- 
briel archang. 1. 

Narses Lambronensis lohannes 
ap. 9 ; Narses Klaiensis 3. 

Narses Mokensis Maria Virgo 13. 

Narses Syrus (Leprosus) Crux D. 
N. Iesu Christi 11 ; lohannes 
Baptista 7; Martyres omnes 3; Petrus et Paulus ap. 16 ; 

Stephanus protom. 9. 
Narses Tarsensis Georgius m. 10. 
Narses Iadzbuzid. 
Nearchus Polyeuctes m. 
Nerses Vid. Narses. 
Nicodemus Maria Virgo 4. 
Nicolaus ep. Iesus Christus D. N. 

2. Pnlladius (Helenopolitanus ep.) 
Abraham Cascarensis ; lohan- 
nes Bar-Phencaie ; Patrum 
Vitae 4, 9. 

Pambo Cyrus mon. 

Paphnutius Onuphrius 1, 2, 3. 

Patrophilus Barsimaeus ep. m. 

Paulus Callinicensis Basilius et 
Gregorius 3 b (in Appendice) ; 
Maccabaei mm. 1 b (in Appen- 
dice). 

Paulus ep. Monembasiae Cyrus 
et lohannes. 

Paulus Aaron Sarugensis (in Ap- 
m pendice). 

Petrus eremita Sabriesus. 

Philippus Iesus Christus D. N. 6. 

Philotheus diac. Iesus Christus D. 
N. 9. 

Philoxenus Mabbugensis ep. Pa- 
trum Vitae 6. 

Phoebamon ep. Akhmim. Coluthus 
4. 

Prochorus diac. lohannes ap. 1, 
2,3. 

Proclus CP. ep. Clemens ep. An- 
cyrae m. 

Proclus ep. Cyzici lohannes Bap- 
tista 4. 

Psoi (Bisoes) Maximus et Dome- 
tius (in Appendice). Rhipsimius ep. Rhipsime, Gaiana 
et soc. Sa'triesus Patrum Vitae 18. 
Sa'ama interpr. Aethiop. Claudius 

in. ; Isaac Tiphrensis 2. 
Samuel Apater et Herais 1. 
Samuel ep. Armen. Sanducht 2 ; ■o E 

CD O 

Id q 

CD zs 

{J Q_ by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN INDEX ALTER 287 


{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 

CD 

C 

a) 5 
£ i/> 

■c "o 

Q_ CU 

@1 

-Q 0) 
CD ^ Thaddaeus ap. 3. 

Samuel Skevrensis Narses Lam- 
bronensis 1. 

Sarapion Marcus Atheniensis. 

Sarapion ab. Antonius ab. 5. 

Sarapion Matthaeus pauper. 

Sarapion ep. Thmueos Macarius 
Aegyptius 1. 

Sarapion. Vid. Sarapion. 

Sergius Apoli m. ; Iustus, Apoli 
et Theoclia. 

Sergius Vahle Hormizd archi- 
mandrita 2. 

Sever ianus ep. Gabalorum Mi- 
chael arehang. 2. 

Severus ep.Agnopoleos (Nesteraveh) 
Marcus ev. 6. 

Severus Antiochensis Basilius et 
Gregorius (cf. Appendix) ; 
Leontius et Publius 2 ; Mi- 
chael arehang. 4 ; Sergius et 
Bacchus 4 ; Maccabaei mm. 
(in Appendice). 

Smanus (Stephanus ?) Sebastensis 
Martyres XL Sebastenses 5. 

Socrates Scholasticus Silvester 
papa 1, 2. 

Sophonius (Sophronius) . Apostoli 
3. 

Sophronius ep. Hierosolymorum 
Maria Aegyptia 1.2 (3). — Cf. 
Appendix. 

Stephanus Mastots catholicus. 

Stephanus Rhipsime, Gaiana et 
soc. 3. 

Stephanus Sebastensis. Vid. Sisia- 
nus. 

Symeon Mane v. 

Symeon ep. Beth-Arsam. Arethas 
et soc. 1 (2, 3). 

Symeon Symeon Stylita 1. Tacla Sion Samuel Valdebbanus. 

Tanebo Thalelaeus. 

Thaddaeus ap. Crux D. N. Iesu 

Christi. — Cf. Addai (Addaeus) 

ap. 
Theodoretus (Abdas, Beniamin et 

soc.) ; Iacobus Nisibenus 1 ; 

Iulianus Sabas. 
Theodorus Theodorus Orientalis et Theodorus Stratelates. 

Theodorus Ascalonita Petrus Hi- 
berus 1. 

Theodorus solitarius Maria Virgo 
29. 

Thcodosius ep. Alexandrinus Ma- 
ria Virgo 19 ; Michael ar- 
ehang. 3. 

Theodosius ep. Hierosolym. Geor- 
gius m. 8 ; Victor Romani fi- 
lms 3. 

Theodotus ep. Ancyrae Georgius 
m. 9. 

Theophilus Gurias, Samonas et 
Habib 1 ; Habib 1. 

Theophilus Macarius Romaniis. 

Theophilus ep. Alexandr. Raphael 
arehang. 

Theopistus Dioscorus Alexandr. 
1. 

Thomais Febronia 1. 

Thomas ep. Marga Patrum Vitae 
16. 

Timotheus ep. Alexandr. Athana- 
sius Alexandrinus 2; Maria 
Virgo 22 ; Menas m. 5. 

Timotheus CarcarensisM&Tia, Vir- 
go 26. Vardan Magnus Gregorius Illu- 
minator 15. 

Vardan Gregorius Philomartyr 
2. 

Vardan Iohannes Odsunensis. 

Verus Probus, Tarachus et An- 
dronicus. Zacharias Mitylenensis Petrus 

Hiberus 2. — Cf. Zacharias 

Scholasticus. 
Zacharias Scholasticus Severus 

Antiochensis 1. 
Zacharias ep. Zeos Iohannes Co- 

lobus 1. 
Zadoi Ionas Anbarensis 1. 
Zenobius Glakensis Antonius et 

Cronides. 
Zenophilus Barsimaeus m. 1. 
Zosimus Maria Aegyptia 2. ■o E 

CD O 

Id q 

CU zs 

(J Q- by Google Original from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ q3 £ 

CU 3 

o q- CONSPECTUS VOLDMMS. Praefatio v 

Libri saepius allati. xi 

Mensium tabulae. 

Menses syro-arabici. xvi 

Menses armenii xvi 

Menses coptici et aethiopici xix 

Bibliotheca hagiographica orientalis. ... 1 

Appendix 273 

Index prior. Nomina sanctorum quae depravate 

transcripta sunt 279 

Index alter. Auctorum et interpretum nomina 

sincera vel ementita 283 SEP 1 6 *O?0 I DUI»d by G00gk Original from I S uigwzM cy ^.^v^iv UNIVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ ^ e n- r^ru"*nl*> Original from 

| S by VjUU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ ^ e n- r^ru"*nl*> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ I r^r^i"iril£> Original from 

I S Digitized by V^UUglL UNIVERSITY OF MICHIGAN o3 ^ 

CU 3 
O Q- 


^ CD 

{J u Z) CD 
C N 
O -m 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 
TJ O 
CD . 

a) 2 

£ i/> 

■c "O 

Q_ CD 

@1 

-Q 0) 
CD ^ ^'e _. , r^r^j^nl^> Original from 

I S Digitized by V^-UU^IL UNIVERSITY OF MICHIGAN 

CU 3 
{J Q_ 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CD 

c: 

ty IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. CD 

@1 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

<L> O 

Id q 

cd £ 

CD 3 

O Q- ^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CD 

c: 

ty IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. CD 

@1 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

<L> O 

Id q 

cd £ 

CD 3 

O Q- 
-^; 


■o 


Q_ 


Q. 


A-> 


* 


.C 


o» 
LD 


-"» 


Z3 


H 


I/} 


^ 


10 

CD 


e? 


u 
u 


00 


ru 


LD 


en 


tfS 


i_ 


o 


o 


^ 


10 


O 


Z5 
L_ 


r-- 
o 


z 


(N 


-t-J 


i-H 


_C 


o 
rsi 


<: 


c 


£ 


o 


£ 3 ■o 

-> <L> 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■iZ _CD 

Q- ai 

"-' o 

=5 O 

TJ (J 

<L> . 

C w 

O £ 

£ tn 

■c "O 

Q. CD 

@1 

CD => 

-Q CD 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

CD O 

Id q 

CD 3 

O Q- HpUND 

Wv. or *wck 

LIBRARY A"tf 


/ i 


. 

■ 

. 

> 
' . ■ . 


. iginalfrom 
IVERSITY OF MICHIGAN 


^ CD 

{J u 3 ■o 

-> 0) 

C N 

O -M 

CD 5 1 

£ 7 

■r: CD en 
O 
O 
O Z5 
TJ 
CD 

c: 

ty IB 

£ i/> 

■c "O 

Q. CD 

@1 

-Q 0) 

CD ^ 

E -E 

s_ C 

£ 75 

-a E 

<L> O 

Id q 

cd £ 

CD 3 

O Q-